Thời gian sản xuất quảng cáo

Sản phẩm quảng cáoTổng thời gian sản xuất**Sửa đổi quảng cáo
Amazon DSP8 ngày1 lần sửa đổi*
Quảng cáo hiển thị trên máy tính để bàn Amazon DSP8 ngày1 lần sửa đổi
Quảng cáo dạng biểu ngữ trên thiết bị di động Amazon DSP8 ngày1 lần sửa đổi
Quảng cáo xen kẽ trên thiết bị di động8 ngày1 lần sửa đổi
Mua sắm trên Amazon Mobile8+ ngày1+ lần sửa đổi
Biểu ngữ liên kết trong tĩnh trên thiết bị di động8+ ngày1 lần sửa đổi
Chiến dịch di động liên kết ngoài15 ngày1 lần sửa đổi
Chiến dịch di động tùy chỉnhGọi*Gọi*
Quảng cáo thương mại điện tử Amazon8 ngày1 lần sửa đổi
Quảng cáo thương mại điện tử động (hình ảnh tùy chỉnh)8 ngày1 lần sửa đổi
Quảng cáo thương mại điện tử động (tiêu chuẩn)2 ngày1 lần sửa đổi (0 ở Mỹ)
Trang đích chiến dịch10+ ngày1+ lần sửa đổi
Trang đích theo mẫu10 – 15 ngày1 lần sửa đổi
Trang đích thiết kế riêng20 ngày1 lần sửa đổi
Trang đích tùy chỉnhGọi*Gọi*
Phương tiện truyền thông phi tiêu chuẩn8 ngày1+ lần sửa đổi
Quảng cáo video Amazon (bố cục tùy chỉnh)8 ngày1 lần sửa đổi
Quảng cáo video Amazon (tiêu chuẩn)2 ngày0 lần sửa đổi
Biển quảng cáo dưới màn hình đầu tiên8 ngày1 lần sửa đổi
Ưu đãi hàng ngày trên SiteStripe8 ngày1 lần sửa đổi
Quảng cáo Seller Central8 ngày1 lần sửa đổi
Kindle với Ưu đãi đặc biệt10 ngày1 lần sửa đổi
Máy tính bảng Fire với ưu đãi đặc biệt
*Các chiến dịch đảm bảo yêu cầu thêm 2 ngày cho thời gian sản xuất.
10 – 45 ngày1+ lần sửa đổi
Màn hình đánh thức tĩnh trên máy tính bảng Fire7 ngàyMỗi lần sửa đổi sẽ tăng thêm 1 ngày
Màn hình đánh thức là hình động trên máy tính bảng Fire (Tiêu chuẩn)9 ngàyMỗi lần sửa đổi sẽ tăng thêm 1 ngày
Màn hình đánh thức là hình động trên máy tính bảng Fire (Tùy chỉnh)9 ngàyMỗi lần sửa đổi sẽ tăng thêm 1 ngày
Quảng cáo video Amazon trên máy tính bảng Fire7 ngàyMỗi lần sửa đổi sẽ tăng thêm 1 ngày
Quảng cáo video Amazon theo mẫu trên máy tính bảng Fire4 ngàykhông áp dụng
Bảng điều khiển của máy tính bảng Fire7 ngàyMỗi lần sửa đổi sẽ tăng thêm 1 ngày
Màn hình đánh thức tương tác trên máy tính bảng Fire9 ngàyMỗi lần sửa đổi sẽ tăng thêm 1 ngày
Video trên máy tính bảng Fire với lớp phủ (Tiêu chuẩn)7 ngàyMỗi lần sửa đổi sẽ tăng thêm 1 ngày
Trang đích tùy chỉnh trên máy tính bảng Fire - Khái niệm, thiết kế và thực hiện45 ngàykhông áp dụng
Fire TV7 – 45 ngày1+ lần sửa đổi
Quảng cáo nội tuyến Fire TV - Thực hiện dịch vụ7 ngàyMỗi lần sửa đổi sẽ tăng thêm 1 ngày
Quảng cáo nội tuyến Fire TV - Tiếp quản màn hình7 ngàyMỗi lần sửa đổi sẽ tăng thêm 1 ngày
Feature Rotator trên Fire TV - Thực hiện dịch vụ7 ngàyMỗi lần sửa đổi sẽ tăng thêm 1 ngày
Feature Rotator trên Fire TV - Tiếp quản màn hình7 ngàyMỗi lần sửa đổi sẽ tăng thêm 1 ngày
Màn hình chờ được tài trợ trên Fire TV - Thực hiện dịch vụ7 ngàyMỗi lần sửa đổi sẽ tăng thêm 1 ngày
Màn hình chờ được tài trợ trên Fire TV - Tiếp quản màn hình7 ngàyMỗi lần sửa đổi sẽ tăng thêm 1 ngày
Lượt nhấp chuột vào trang đích tùy chỉnh trên Fire TV45 ngày4 lần sửa đổi
Ô được tài trợ trên Fire TV4 ngàykhông áp dụng
Trải nghiệm Out of the Box (OOBE) trên Fire TV4 ngàykhông áp dụng
Phương tiện truyền thông tiêu chuẩn8 ngày1 lần sửa đổi
Quảng cáo hiển thị Alexa12 ngày1 lần sửa đổi
Màn hình chủ Alexa12 ngày1 lần sửa đổi
Quảng cáo âm thanh3 – 20 ngày***2 lần sửa đổi
Viết kịch bản quảng cáo âm thanh + sản xuất tại chỗ (chỉ ở Hoa Kỳ)20 ngày***2 lần sửa đổi
Sản xuất tại chỗ quảng cáo âm thanh14 ngày***2 lần sửa đổi
Đánh giá sơ bộ quảng cáo âm thanh3 ngày***2 lần sửa đổi
Quảng cáo Twitch8 – 15 ngày1+ lần sửa đổi
Tiêu đề trang chủ8 ngày1 lần sửa đổi
Biểu ngữ dạng bảng khổ lớn8 ngày1 lần sửa đổi
Biểu ngữ dạng bảng khổ lớn (hình động)15 ngày2 lần sửa đổi
Kích thước hình chữ nhật cỡ trung bình8 ngày1 lần sửa đổi
Kích thước hình chữ nhật cỡ trung bình (hình động)15 ngày2 lần sửa đổi
Prime Video5 – 11 ngày1 lần sửa đổi
Prime Video Feature Rotator11 ngày1 lần sửa đổi
Ô được tài trợ trên Prime Video5 ngàykhông áp dụng
Các kênh được tài trợ trên Prime Video5 ngàykhông áp dụng

* Khi thời gian sản xuất không được chỉ định, vui lòng gọi cho Nhân viên quản lý khách hàng để biết thêm chi tiết và lập kế hoạch.

** Tổng thời gian sản xuất = Số ngày làm việc kể từ khi nhận được nội dung đã được khách hàng chấp thuận, cho đến khi chiến dịch được thiết lập hoạt động/sẵn sàng triển khai. Thời gian sản xuất này giả định rằng chỉ có tối đa 1 lần sửa đổi và tối đa 1 ngày để nhà quảng cáo đánh giá và phản hồi về các mô phỏng ban đầu và tối đa 1 ngày để nhà quảng cáo đánh giá và phản hồi về các bản sửa đổi.

LƯU Ý: Có thể yêu cầu thêm thời gian cho các chiến dịch có nhiều lần sửa đổi, quảng cáo, phiên bản quảng cáo hoặc loại nền tảng. Thời gian phát hành có thể thay đổi trong thời kỳ cao điểm

Nếu nội dung quảng cáo bị gửi trễ hoặc không tuân thủ các chính sách quảng cáo của Amazon, Amazon có thể gia hạn chiến dịch theo số ngày nội dung quảng cáo bị trễ và/hoặc sửa đổi vị trí hiển thị và khoảng không quảng cáo có sẵn cho ngày triển khai chiến dịch. Nếu Amazon không nhận được tài sản về thành phần quảng cáo đáp ứng chính sách quảng cáo của Amazon trong vòng 3 ngày kể từ ngày bắt đầu triển khai chiến dịch, Amazon có thể giải phóng khoảng không quảng cáo cho tất cả các vị trí hiển thị bị ảnh hưởng.

*** Nếu một quảng cáo âm thanh đề cập đến Alexa trong quảng cáo, thì phải thêm 3 ngày nữa vào SLA của quảng cáo đó.

**** Đối với quảng cáo được cung cấp cho bên thứ 3 (nhà quảng cáo và/hoặc đại lý) cung cấp, tổng thời gian sản xuất là hai ngày làm việc kể từ khi nhận được thẻ phê duyệt của bên thứ 3.

Yêu cầu và quy trình sản xuất quảng cáo trong 8 ngày

Quy trình sản xuất quảng cáo trong 8 ngày

Đối với thời gian sản xuất trong 8 ngày, Amazon yêu cầu:

 • Nội dung đầy đủ và chính xác cho tất cả các kiểu quảng cáo, bao gồm cả nội dung văn bản
 • Hướng quảng cáo rõ ràng
 • Thời hạn 24 giờ để phản hồi và phê duyệt quảng cáo
 • Tối đa hai lần lặp lại quảng cáo – một lần để đánh giá, với phiên bản thứ hai đã sẵn sàng để phê duyệt
 • Tối đa hai thiết kế quảng cáo

Yêu cầu và quy trình sản xuất quảng cáo trên các thiết bị Fire

(Chỉ áp dụng cho Feature Rotator của Fire TV, Ô được tài trợ của Fire TV, Biểu ngữ hiển thị nội tuyến của Fire TV và Khóa màn hình của máy tính bảng Fire)

Quy trình sản xuất quảng cáo trên Fire Tv

Đối với thời gian sản xuất trong 7 ngày, Amazon yêu cầu:

 • Nội dung đầy đủ và chính xác cho tất cả các kiểu quảng cáo, bao gồm cả nội dung văn bản
 • Hướng quảng cáo rõ ràng
 • Chỉ bao gồm thời gian làm việc của Amazon. Thời gian đánh giá và phản hồi của nhà quảng cáo không được tính trong thời gian sản xuất 7 ngày.
 • Chấp thuận cho vòng1 của bản mô phỏng. Mỗi lần lặp lại quảng cáo bổ sung sẽ làm tăng thêm một ngày làm việc (tối đa 2 lần lặp lại)
 • Tối đa hai thiết kế quảng cáo

Yêu cầu và quy trình sản xuất (Quảng cáo dưới dạng hình động/tương tác) trên máy tính bảng Fire:

Quy trình sản xuất quảng cáo trên máy tính bảng Fire

Đối với thời gian sản xuất này, Amazon yêu cầu:

 • Nội dung đầy đủ và chính xác cho tất cả các kiểu quảng cáo, bao gồm văn bản
 • Hướng quảng cáo rõ ràng
 • Chỉ bao gồm thời gian hoạt động trên Amazon. Thời gian đánh giá và phản hồi của nhà quảng cáo không được tính trong thời gian sản xuất
 • Chấp thuận sẵn sàng hoạt động cho vòng 1 của bản mô phỏng. Mỗi lần lặp lại quảng cáo bổ sung sẽ làm tăng thêm một ngày làm việc (tối đa 2 lần lặp lại)
 • Tối đa hai thiết kế quảng cáo

Thời gian ra mắt quảng cáo

 • Amazon.com và di động: Quảng cáo bắt đầu chạy sau nửa đêm (12 giờ đêm), Giờ chuẩn phương Tây. Thời gian cụ thể có thể được thảo luận.
 • Kindle: Quảng cáo bắt đầu chạy lúc nửa đêm (12 giờ đêm), Giờ chuẩn Thái Bình Dương. Không thể xác định thời gian cụ thể.

Tài sản bắt buộc cho các dịch vụ quảng cáo của Amazon

 • Đơn vị quảng cáo có sẵn để tham khảo, tệp PSD nhiều lớp, logo, hình nền, hình ảnh chủ đạo, phông chữ, nội dung quảng cáo và nguyên tắc thương hiệu
 • Khi tạo quảng cáo tĩnh theo Cục quảng cáo tương tác (IAB), cần có đơn vị quảng cáo đã được chấp thuận để tham khảo.

Một số nền tảng có các yêu cầu cụ thể hơn. Tài sản phải được đánh giá và chấp thuận trước khi tiến hành thiết kế và sản xuất quảng cáo. Lịch trình sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với các trường hợp riêng của khách hàng, chẳng hạn như phê duyệt pháp lý hoặc nhiều vòng sửa đổi. Vui lòng thảo luận chi tiết cụ thể với liên hệ Amazon Ads của bạn.

Chính sách quảng cáo