Ledtider för leverans av annonsmaterial

AnnonseringsproduktTotal ledtid**Revidering av annonsmaterial
Amazon DSP8 dagar1 revidering*
Amazon DSP:s displayannonsering för desktop8 dagar1 revidering
Amazon DSP:s bannerannonser för mobil8 dagar1 revidering
Insticksannonser för mobil8 dagar1 revidering
Amazon Mobile-shoppingMer än 8 dagarMer än 1 revidering
Statiska banners som länkar in för mobilMer än 8 dagar1 revidering
Kampanjer som länkar ut för mobil15 dagar1 revidering
Anpassade kampanjer för mobilRing*Ring*
Amazons e-handelsannonser8 dagar1 revidering
Dynamiska e-handelsannonser (unik bild)8 dagar1 revidering
Dynamiska e-handelsannonser (standard)2 dagar1 revidering (0 i USA)
KampanjlandningssidorMer än 10 dagarMer än 1 revidering
Landningssidor där mall används10–15 dagar1 revidering
Skräddarsydda landningssidor20 dagar1 revidering
Anpassade landningssidorRing*Ring*
Icke-standard media8 dagarMer än 1 revidering
Amazons videoannonser (anpassad layout)8 dagar1 revidering
Amazons videoannonser (standard)2 dagar0 revideringar
Billboard below the fold8 dagar1 revidering
Site Stripe för dagliga erbjudanden8 dagar1 revidering
Seller Central-annonser8 dagar1 revidering
Kindle med specialerbjudanden10 dagar1 revidering
Fire-läsplatta med specialerbjudanden
* Garanterade kampanjer kräver ytterligare 2 dagars ledtid.
10–45 dagarMer än 1 revidering
Statisk väckningsskärm på Fire-läsplatta7 dagarFör varje revidering läggs 1 dag till
Animerad väckningsskärm på Fire-läsplatta (standard)9 dagarFör varje revidering läggs 1 dag till
Animerad väckningsskärm på Fire-läsplatta (anpassad)9 dagarFör varje revidering läggs 1 dag till
Amazons videoannonser på Fire-läsplatta7 dagarFör varje revidering läggs 1 dag till
Amazons videoannonser på Fire-läsplatta, där mall används4 dagarinte tillämpligt
Paneler på Fire-läsplatta7 dagarFör varje revidering läggs 1 dag till
Interaktiv väckningsskärm på Fire-läsplatta9 dagarFör varje revidering läggs 1 dag till
Video med överlägg (standard) på Fire-läsplatta7 dagarFör varje revidering läggs 1 dag till
Anpassad landningssida på Fire-läsplatta – koncept, design och implementering45 dagarinte tillämpligt
Fire TV7–45 dagarMer än 1 revidering
Inline-annons för Fire TV – körning av tjänst7 dagarFör varje revidering läggs 1 dag till
Inline-annons för Fire TV – övertagning7 dagarFör varje revidering läggs 1 dag till
Feature Rotator för Fire TV – körning av tjänst7 dagarFör varje revidering läggs 1 dag till
Feature Rotator för Fire TV – övertagning7 dagarFör varje revidering läggs 1 dag till
Sponsrade skärmsläckare för Fire TV – körning av tjänst7 dagarFör varje revidering läggs 1 dag till
Sponsrade skärmsläckare för Fire TV – övertagning7 dagarFör varje revidering läggs 1 dag till
Klickfunktion på Fire TV till anpassad landningssida45 dagar4 revideringar
Sponsrade paneler för Fire TV4 dagarinte tillämpligt
Fire TV OOBE (Out of the Box Experience)4 dagarinte tillämpligt
Standardmedia8 dagar1 revidering
Displayannonsering för Alexa10 dagar1 revidering
Alexa-startskärmen10 dagar1 revidering
Ljudannonser3–17 dagar***2 revideringar
Manusskrivning för ljudannonser + produktion på plats (endast för USA)17 dagar***2 revideringar
Produktion på plats av ljudannonser11 dagar***2 revideringar
Granskning på plats för ljudannonser3 dagar***2 revideringar
Twitch-annonser8–15 dagarMer än 1 revidering
Rubrik för hemsida8 dagar1 revidering
Super Leaderboard8 dagar1 revidering
Super Leaderboard (animerad)15 dagar2 revideringar
Medelstor rektangel8 dagar1 revidering
Medelstor rektangel (animerad)15 dagar2 revideringar
Prime Video5–11 dagar1 revidering
Feature Rotator för Prime Video11 dagar1 revidering
Sponsrade paneler för Prime Video5 dagarinte tillämpligt
Sponsrade kanaler på Prime Video5 dagarinte tillämpligt

* Om ingen ledtid anges ringer du en account executive för mer information och planering.

** Total ledtid = antal arbetsdagar från mottagandet av godkänt kundmaterial till dess att kampanjen är live eller redo att lanseras. I den här ledtiden medräknas högst 1 revidering och upp till 1 dag för annonsörens granskning av och återkoppling på de första utkasten, och upp till 1 dag för annonsörens granskning av och återkoppling på revideringar.

OBS: Ytterligare tid kan krävas för kampanjer som revideras flera gånger eller som har flera annonsmaterial, annonsversioner eller plattformstyper. Publicerade tider kan komma att ändras vid hög belastning

Om annonseringsinnehållet är försenat eller strider mot Amazons annonseringspolicy kan Amazon förlänga kampanjen med det antal dagar som annonseringsinnehållet var försenat och/eller revidera kampanjdatumen i väntan på placering och tillgängligt lager. Om Amazon inte har mottagit kreativt material som uppfyller Amazons annonseringspolicy 3 dagar efter kampanjlanseringen kan Amazon släppa lager för alla berörda placeringar.

*** Om Alexa nämns i annonsmaterialet för en ljudannons bör 3 extra dagar läggas till i SLA för annonsen.

**** För annonsmaterial som tillhandahålls av tredje part (annonsör och/eller byrå) är den totala ledtiden två arbetsdagar från mottagandet av godkända taggar från tredje part.

Arbetsflöde och krav för leverans av annonsmaterial på 8 dagar

Arbetsflöde för leverans av annonsmaterial på 8 dagar

För ledtider på 8 dagar kräver Amazon:

 • Fullständigt och korrekt material för alla annonstyper, inklusive annonstext
 • Tydlig kreativ inriktning
 • Att återkoppling och godkännanden av annonsmaterial kommer in inom 24 timmar från mottagande
 • Maximalt två omgångar för annonsmaterialet – en granskningsomgång där version två är redo för godkännande
 • Högst två annonsformat

Arbetsflöde och krav för leverans av annonsmaterial för Fire-enheter

(Gäller endast för Fire TV Feature Rotator, sponsrade paneler för Fire TV, Fire TV inline-displaybanner och låskärm för Fire-läsplatta)

Arbetsflöde för leverans av annonsmaterial för Fire TV

För ledtider på 7 dagar kräver Amazon:

 • Fullständigt och korrekt material för alla annonstyper, inklusive annonstext
 • Tydlig kreativ inriktning
 • Endast Amazons arbetstid är medräknad. Annonsörens tid för granskning och återkoppling är inte medräknad i 7 dagars ledtid.
 • Redo för godkännande under den första omgången med utkast. Varje extra kreativ omgång lägger till en arbetsdag (högst 2 extra omgångar)
 • Högst två annonsformat

Arbetsflöde och krav för Fire-läsplatta (animerade/interaktiva körningar):

Arbetsflöde för annonsleverans på Fire-läsplatta

För dessa ledtider kräver Amazon:

 • Fullständigt och korrekt material för alla annonstyper, inklusive annonstext
 • Tydlig kreativ inriktning
 • Endast Amazons arbetstid är medräknad. Annonsörens tid för granskning och återkoppling är inte medräknad i ledtiden.
 • Redo för godkännande under den första omgången utkast. Varje extra kreativ omgång lägger till en arbetsdag (högst 2 extra omgångar)
 • Högst två annonsformat

Lanseringstid för annonsen

 • Amazon.com och mobil: Annonsen lanseras tidigast midnatt (00:00), EST. Specifika tider kan diskuteras.
 • Kindle: Annonsen lanseras vid midnatt (00:00), PST. Det är inte möjligt att tillgodose specifika tider.

Obligatoriska material för Amazons service för annonsmaterial

 • Redan befintliga annonsenheter för referens, PSD-filer i lager, logotyper, bakgrunder, nyckelgrafik, teckensnitt, annonstext och varumärkesriktlinjer
 • För att skapa statisk IAB krävs godkända befintliga annonsreferensenheter.

Vissa plattformar har mer specifika krav. Materialen måste granskas och godkännas innan annonsdesign och produktion påbörjas. Scheman anpassas för unika kundförhållanden, till exempel juridiska godkännanden eller flera revideringsomgångar. Diskutera detaljerna med din kontaktperson på Amazon Ads.