Czasy realizacji materiałów reklamowych

Produkt reklamowyCałkowity czas realizacji**Korekty materiału reklamowego
Amazon DSP8 dni1 korekta*
Reklamy displayowe Amazon DSP na komputery8 dni1 korekta
Reklamy banerowe Amazon DSP na urządzenia mobilne8 dni1 korekta
Reklamy pełnoekranowe na urządzenia mobilne8 dni1 korekta
Zakupy z Amazon Mobile8 dni lub więcej1 korekta lub więcej
Banery statyczne z linkami wewnętrznymi na urządzenia mobilne8 dni lub więcej1 korekta
Kampanie z linkami zewnętrznymi na urządzenia mobilne15 dni1 korekta
Niestandardowe kampanie na urządzenia mobilneZadzwoń*Zadzwoń*
Reklamy e-commerce Amazon8 dni1 korekta
Reklamy dynamiczne e-commerce (obraz niestandardowy)8 dni1 korekta
Reklamy dynamiczne e-commerce (standardowe)2 dni1 korekta (0 w Stanach Zjednoczonych)
Strony docelowe kampanii10 dni lub więcej1 korekta lub więcej
Szablonowe strony docelowe10–15 dni1 korekta
Dostosowane strony docelowe20 dni1 korekta
Niestandardowe strony doceloweZadzwoń*Zadzwoń*
Niestandardowe multimedia8 dni1 korekta lub więcej
Reklamy filmowe Amazon (układ niestandardowy)8 dni1 korekta
Reklamy filmowe Amazon (standardowe)2 dni0 korekt
Billboard w części strony widocznej po przewinięciu8 dni1 korekta
Pasek dziennych okazji na stronie8 dni1 korekta
Reklamy w portalu Seller Central8 dni1 korekta
Czytnik Kindle z ofertami specjalnymi10 dni1 korekta
Tablet Fire z ofertami specjalnymi
* Kampanie gwarantowane wymagają 2 dodatkowych dni czasu realizacji.
10–45 dni1 korekta lub więcej
Statyczny ekran powitalny dla tabletów Fire7 dniKażda korekta spowoduje dodanie 1 dnia
Animowany ekran powitalny dla tabletów Fire (standardowy)9 dniKażda korekta spowoduje dodanie 1 dnia
Animowany ekran powitalny dla tabletów Fire (niestandardowy)9 dniKażda korekta spowoduje dodanie 1 dnia
Reklamy filmowe Amazon dla tabletów Fire7 dniKażda korekta spowoduje dodanie 1 dnia
Szablonowe reklamy filmowe Amazon dla tabletów Fire4 dniNie dotyczy
Panele dla tabletów Fire7 dniKażda korekta spowoduje dodanie 1 dnia
Interaktywny ekran powitalny dla tabletów Fire9 dniKażda korekta spowoduje dodanie 1 dnia
Film z nakładką dla tabletów Fire (standardowy)7 dniKażda korekta spowoduje dodanie 1 dnia
Niestandardowa strona docelowa dla tabletów Fire — koncepcja, projekt i wdrożenie45 dniNie dotyczy
Fire TV7–45 dni1 korekta lub więcej
Reklama śródtekstowa dla urządzeń Fire TV — uruchomienie usługi7 dniKażda korekta spowoduje dodanie 1 dnia
Reklama śródtekstowa dla urządzeń Fire TV — przejęcie7 dniKażda korekta spowoduje dodanie 1 dnia
Rotator polecanych treści dla urządzeń Fire TV — uruchomienie usługi7 dniKażda korekta spowoduje dodanie 1 dnia
Rotator polecanych treści dla urządzeń Fire TV — przejęcie7 dniKażda korekta spowoduje dodanie 1 dnia
Sponsorowany wygaszacz ekranu dla urządzeń Fire TV — uruchomienie usługi7 dniKażda korekta spowoduje dodanie 1 dnia
Sponsorowany wygaszacz ekranu dla urządzeń Fire TV — przejęcie7 dniKażda korekta spowoduje dodanie 1 dnia
Przejście kliknięciem do niestandardowej strony docelowej dla urządzeń Fire TV45 dni4 korekty
Kafelki sponsorowane dla urządzeń Fire TV4 dniNie dotyczy
Funkcjonalność od pierwszego użycia (OOBE) dla urządzeń Fire TV4 dniNie dotyczy
Standardowe multimedia8 dni1 korekta
Reklamy displayowe Alexa10 dni1 korekta
Ekran główny Alexa10 dni1 korekta
Reklamy dźwiękowe3–17 dni***2 korekty
Pisanie scenariuszy reklam dźwiękowych + produkcja spotów (tylko w Stanach Zjednoczonych)17 dni***2 korekty
Produkcja dźwiękowego spotu reklamowego11 dni***2 korekty
Sprawdzanie dźwiękowego spotu reklamowego3 dni***2 korekty
Reklamy w serwisie Twitch8–15 dni1 korekta lub więcej
Nagłówek strony głównej8 dni1 korekta
Powiększony długi baner8 dni1 korekta
Powiększony długi baner (animowany)15 dni2 korekty
Średni prostokąt8 dni1 korekta
Średni prostokąt (animowany)15 dni2 korekty
Prime Video5–11 dni1 korekta
Rotator polecanych treści Prime Video11 dni1 korekta
Kafelki sponsorowane Prime Video5 dniNie dotyczy
Kanały sponsorowane Prime Video5 dniNie dotyczy

* W przypadku nieokreślonych czasów realizacji prosimy o kontakt z opiekunem klienta w celu uzyskania dalszych szczegółów i planowania.

** Całkowity czas realizacji = liczba dni roboczych od otrzymania zatwierdzonych zasobów klienta do momentu uruchomienia kampanii lub jej gotowości do uruchomienia. Ten czas realizacji zakłada maksymalnie 1 korektę, przeznaczenie maksymalnie 1 dnia na sprawdzenie wersji próbnych przez reklamodawcę i uzyskanie opinii na ich temat oraz przeznaczenie maksymalnie 1 dnia na sprawdzenie korekt przez reklamodawcę i uzyskanie opinii na ich temat.

UWAGA: w przypadku kampanii z wieloma korektami, materiałami reklamowymi, wersjami reklam lub typami platform może być wymagany dodatkowy czas. Podane czasy mogą ulec zmianie w okresach szczytowych.

Jeśli treść reklamowa będzie dostarczona z opóźnieniem lub niezgodna z zasadami Amazon dotyczącymi reklamowania, firma Amazon może przedłużyć kampanię o liczbę dni opóźnienia w dostarczeniu treści reklamowej lub zmienić daty okresu wyświetlania w oczekiwaniu na miejsce docelowe i dostępne zasoby. Jeśli firma Amazon w ciągu 3 dni od uruchomienia kampanii nie otrzyma zasobów materiałów reklamowych spełniających zasady Amazon dotyczące reklamowania, może zwolnić zapasy dla wszystkich miejsc docelowych, których dotyczy problem.

*** Jeśli reklama dźwiękowa zawiera wzmiankę o usłudze Alexa w materiale reklamowym, do czasu realizacji podanego w umowie o gwarantowanym poziomie usług (SLA) należy dodać 3 dodatkowe dni.

**** W przypadku materiałów reklamowych dostarczanych przez inną firmę (reklamodawcę lub agencję) całkowity czas realizacji to dwa dni robocze od otrzymania zatwierdzonych tagów innej firmy.

Przepływ pracy i wymagania w przypadku realizacji materiału reklamowego w ciągu 8 dni

Przepływ pracy w przypadku realizacji materiału reklamowego w ciągu 8 dni

W przypadku czasu realizacji wynoszącego 8 dni należy spełnić następujące wymagania firmy Amazon:

 • Kompletne i dokładne zasoby dla wszystkich typów reklam, w tym tekst reklamowy
 • Wyraźne wytyczne dotyczące materiału reklamowego
 • 24-godzinny czas oczekiwania na wyrażenie opinii i zatwierdzenie materiałów reklamowych
 • Maksymalnie dwie iteracje obsługi materiału reklamowego — jedna runda na potrzeby jego sprawdzania, a druga na potrzeby wersji gotowej do zatwierdzenia
 • Maksymalnie dwa projekty materiału reklamowego

Przepływ pracy i wymagania w przypadku realizacji materiału reklamowego na urządzenia Fire

(dotyczy tylko rotatora polecanych treści, kafelków sponsorowanych i śródtekstowego banera displayowego na urządzeniu Fire TV oraz ekranu blokady na tablecie Fire)

Przepływ pracy w przypadku realizacji materiału reklamowego na urządzenia Fire TV

W przypadku czasu realizacji wynoszącego 7 dni należy spełnić następujące wymagania firmy Amazon:

 • Kompletne i dokładne zasoby dla wszystkich typów reklam, w tym tekst reklamowy
 • Wyraźne wytyczne dotyczące materiału reklamowego
 • Uwzględniony jest tylko czas pracy Amazon — zmiany wprowadzane na podstawie recenzji i opinii reklamodawcy nie są uwzględnione w 7-dniowym czasie realizacji.
 • Gotowość do zatwierdzenia po przygotowaniu pierwszej partii makiet. Każda dodatkowa iteracja materiałów reklamowych powoduje dodanie jednego dodatkowego dnia roboczego (maksymalnie 2 dodatkowe iteracje)
 • Maksymalnie dwa projekty materiału reklamowego

Przepływ pracy i wymagania w przypadku tabletu Fire (realizacje animowane/interaktywne):

Przepływ pracy w przypadku realizacji materiału reklamowego na tablety Fire

W przypadku tych czasów realizacji należy spełnić następujące wymagania firmy Amazon:

 • Kompletne i dokładne zasoby dla wszystkich typów reklam, w tym tekst reklamowy
 • Wyraźne wytyczne dotyczące materiału reklamowego
 • Uwzględniony jest tylko czas pracy Amazon — zmiany wprowadzane na podstawie recenzji i opinii reklamodawcy nie są uwzględnione w czasie realizacji.
 • Gotowość do zatwierdzenia po przygotowaniu pierwszej partii makiet. Każda dodatkowa iteracja materiałów reklamowych powoduje dodanie jednego dodatkowego dnia roboczego (maksymalnie 2 dodatkowe iteracje)
 • Maksymalnie dwa projekty materiału reklamowego

Czas uruchomienia reklamy

 • Amazon.com i urządzenia mobilne: reklama zostanie uruchomiona nie wcześniej niż o północy (24:00) standardowego czasu wschodniego (EST). Istnieje możliwość ustalenia konkretnej godziny.
 • Kindle: reklama zostanie uruchomiona o północy (24:00) standardowego czasu pacyficznego (PST). Nie ma możliwości ustalenia konkretnej godziny.

Wymagane zasoby dla usług Amazon Creative Services

 • Istniejące wcześniej jednostki reklamowe dla porównania, pliki PSD z warstwami, logo, tła, grafiki kluczowe, czcionki, teksty reklamowe i wytyczne dotyczące marki
 • Do tworzenia reklam statycznych IAB wymagane są istniejące, zatwierdzone wcześniej referencyjne jednostki reklamy.

Niektóre platformy mają bardziej szczegółowe wymagania. Zasoby muszą zostać sprawdzone oraz zatwierdzone przed rozpoczęciem projektowania i produkcji reklamy. Harmonogramy zostaną dostosowane do specyficznych dla klienta okoliczności, takich jak konieczność uzyskania zatwierdzenia prawnego lub wykonania wielu rund korekt. Szczegółowe informacje należy omówić z osobą kontaktową Amazon Ads.

Zasady dotyczące reklamowania