การระงับบัญชี ADSP สำหรับนโยบายการโฆษณาที่เป็นอันตราย

เพราะเหตุใดบัญชีของฉันจึงถูกระงับ คุณช่วยบอกฉันเพิ่มเติมได้หรือไม่

ADSP กำหนดให้ผู้โฆษณาปฏิบัติตามนโยบาย ADSP ของ Amazon Ads ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ที่ดีและปลอดภัย โฆษณา แอสเซท ปลายทาง และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ละเมิดนโยบาย Amazon Ads อาจถูกบล็อกโดย ADSP และอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชี

ชิ้นงานโฆษณาแคมเปญของฉันถูกบล็อก และ/หรือบัญชีผู้โฆษณาของฉันถูกระงับโดย ADSP เนื่องจากการละเมิดนโยบายการโฆษณาที่เป็นอันตราย สามารถคืนสถานะได้หรือไม่

Amazon Ads จะติดต่อไปยังผู้ติดต่อที่คุณกำหนด หากชิ้นงานโฆษณาที่แสดงโดยแคมเปญของคุณถูกบล็อกและ/หรือบัญชีผู้โฆษณาถูกระงับ หากต้องการคืนสถานะ คุณจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขและจะต้องรับทราบและแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งแสดงหลักฐานว่ามีการแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงแล้วและจะไม่เกิดปัญหาขึ้นอีก หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ชิ้นงานโฆษณาและ/หรือบัญชีผู้โฆษณาอาจได้รับการคืนสถานะ

ฉันสามารถอุทธรณ์คำตัดสินได้หรือไม่หากบัญชีของฉันถูกระงับ

ได้ หากคุณเชื่อว่ามีข้อผิดพลาดและคุณไม่ได้ละเมิดนโยบายของเรา คุณสามารถส่งคำอุทธรณ์ได้ เมื่อคำอุทธรณ์ของคุณได้รับการตรวจสอบแล้ว คุณจะได้รับแจ้งผล

บัญชีที่ถูกระงับสามารถตั้งค่าหรือใช้บัญชีอื่นได้หรือไม่

ไม่ได้ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกระงับจะถูกระงับเช่นกัน เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้อย่างจริงจัง ดังนั้นผู้โฆษณาที่ดำเนินการที่ทำให้ผู้ใช้ ลูกค้า หรือพันธมิตรของเราตกอยู่ในความเสี่ยงจะถูกห้ามไม่ให้ใช้ Amazon DSP นอกจากนี้ บัญชีใหม่ที่ผู้โฆษณาพยายามสร้างจะถูกบล็อกด้วย

นโยบายการโฆษณา