การตลาดอุตสาหกรรม

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

Amazon Ads เข้ากับกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคได้อย่างไร ไม่ว่าคุณจะกระตุ้นการรับรู้ของแบรนด์หรือนำเสนอสินค้าของคุณไปให้ผู้ชมใหม่ ๆ คุณก็ควรเรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชันการโฆษณาที่ธุรกิจของคุณใช้ได้ทั้งในและนอก Amazon

ครอบครัวเปรียบเทียบรถบนออนไลน์เทียบกับคันอื่น

สำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค Amazon นั้นครอบคลุมเส้นทางของลูกค้าทั้งหมดทั้งจุดติดต่อออนไลน์และออฟไลน์เพื่อช่วยเพิ่มการค้นพบแบรนด์ การพิจารณา และการขาย

สำหรับการซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องมีการพิจารณามาก เช่น ทีวี แล็ปท็อป และสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียม Amazon Ads มีเครื่องมือที่ช่วยสร้างการรับรู้ของแบรนด์และผลักดันยอดขาย

Amazon Advertising สามารถช่วยให้แบรนด์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคเข้าถึงนักช้อปได้อย่างไร

ลูกค้าไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคบน Amazon เพื่อให้คุณเข้าถึงลูกค้าเหล่านั้นได้ ด้วยบัญชีลูกค้าที่ใช้งานอยู่ทั่วโลกกว่า 300 ล้านบัญชี เราจึงสามารถเข้าถึงนักช้อปได้อย่างมาก แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับหมวดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคบน Amazon โดยตรง จากการสำรวจเองของ Kantar 1 Amazon สามารถช่วยให้คุณเข้าถึงผู้ซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคกลุ่มสำคัญได้

ขณะที่การซื้อสมาร์ทโฟน 49% จะเกิดในร้านค้าแต่ 83% ของผู้ซื้อสมาร์ทโฟนนั้นหาข้อมูลออนไลน์ก่อนที่จะซื้อ Amazon ยังช่วยให้นักช้อปค้นพบแบรนด์ใหม่ และ 64% ของนักช้อปมาร์ทโฟนพบแบรนด์หรือสินค้าใหม่บน Amazon

86% ของผู้ซื้อแล็ปท็อปหาข้อมูลออนไลน์ก่อนที่จะซื้อ แต่ 37% ยังคงซื้อในร้านค้า 63% ของผู้ซื้อแล็ปท็อปพบแบรนด์หรือสินค้าใหม่บน Amazon และมีแนวโน้มที่จะมีการพิจารณาที่กว้างขึ้น

Amazon เข้าถึงนักช้อปทีวี แม้ว่าท้ายที่สุด 60% ของผู้ซื้อจะซื้อในร้านค้า ผู้ซื้อทีวีมาที่ Amazon เพื่อเปรียบเทียบราคาและอ่านความคิดเห็นและคำแนะนำ

ตัวอย่างการตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

สร้างแผนการตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคของคุณ

ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นกับกลยุทธ์การตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคของคุณ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าสำหรับ Amazon Ads

กลยุทธ์การโฆษณาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

การโฆษณาแบรนด์

เพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ของคุณผ่านสินค้าโฆษณา เช่น โฆษณาสตรีมมิ่งทีวี Audio Ads และ Amazon DSP โดยมุ่งเน้นไปที่โฆษณานอก Amazon หรือโฆษณาที่มีการเชื่อมโยงออกไปยังเว็บไซต์แบรนด์ของคุณ

การรองรับการซื้อสินค้าดิจิทัล

ผลักดันยอดขายทั้งใน Amazon และออฟไลน์ด้วยสินค้าโฆษณา เช่น วิดีโอและการแสดงโฆษณาผ่าน Amazon DSP ที่แบบเชื่อมโยงเข้าและเชื่อมโยงออก

การตลาดประสิทธิภาพ

เพิ่มยอดขายบน Amazon ผ่านสินค้าโฆษณา เช่น Sponsored Display, Sponsored Products และ Sponsored Brands

  • แหล่งที่มา

    1 Kantar, 2019, สหรัฐอเมริกา.
    2 รายได้ประจำไตรมาสของ Amazon, ไตรมาสที่ 1 ปี 2020. บัญชีลูกค้าที่ใช้งานอยู่หมายถึงบัญชีที่มีการสั่งซื้อสินค้าในช่วงระยะเวลา 12 เดือนก่อนหน้า