Quảng cáo thương hiệu của bạn với các giải pháp trên IMDb

Máy tính để bàn

Biển quảng cáo (Cao cấp)

Biển quảng cáo (Cao cấp)

 • Bên trên nội dung trang, bên dưới thanh điều hướng
 • Kích thước: 970x250
Biển quảng cáo (Tiêu chuẩn)

Biển quảng cáo (Tiêu chuẩn)

 • Bên trên nội dung trang, bên dưới thanh điều hướng
 • Kích thước: 970x250
Toàn màn hình (Cao cấp)

Toàn màn hình (Cao cấp)

 • Đầu trang, bên dưới thanh điều hướng
 • Kích thước: 970x250, 300x250
Toàn màn hình (Tiêu chuẩn)

Toàn màn hình (Tiêu chuẩn)

 • Đầu trang, bên dưới thanh điều hướng
 • Kích thước: 970x250, 300x250
Màn hình ghép video

Màn hình ghép video

 • Đầu trang, bên dưới thanh điều hướng
 • Kích thước: 970x570, 300x250

Điện thoại di động và máy tính bảng

Màn hình ghép video trên thiết bị di động

Màn hình ghép video trên thiết bị di động

 • Đầu trang chủ, trên màn hình đầu tiên và bên dưới phần Featured Today
 • Kích thước: 1280x1200 (sẽ hiển thị ở 320x300), 640x200 (sẽ hiển thị ở 320x100)
Biểu ngữ di động

Biểu ngữ di động

 • Tất cả các biểu ngữ điện thoại đều có cùng kích thước trên ứng dụng iPhone, ứng dụng Android và Điện thoại di động
 • Kích thước: 640x200 (sẽ hiển thị 320x100 trên điện thoại di động)
Biểu ngữ máy tính bảng

Biểu ngữ máy tính bảng

 • Hiển thị trong Ứng dụng IMDb trên các thiết bị iPad.
 • Kích thước: 1456x180 (sẽ hiển thị 728x90 trên máy tính để bàn)

Sản phẩm đa màn hình

Quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo xen kẽ

 • Hiển thị khi người dùng vuốt qua hình ảnh thư viện ảnh
 • Kích thước: 2560x2560
Video được quảng bá

Video được quảng bá

 • Vùng đầu tiên của trang chủ, trên màn hình đầu tiên với lớp phủ video trên mỗi cú nhấp chuột của người dùng
 • Kích thước: Áp phích: Video 675x1000: Tỷ lệ khung hình 16:9
Hình chữ nhật

Hình chữ nhật

 • Các vị trí khác nhau trên máy tính để bàn, web trên điện thoại di động và ứng dụng IMDb
 • Kích thước: 600x500 (sẽ hiển thị 300x250 trên máy tính để bàn)
Thanh đối tác được quảng bá

Thanh đối tác được quảng bá

 • Hiển thị trên các trang tên và trang tiêu đề trên máy tính để bàn, web trên điện thoại di động và trong Ứng dụng IMDb trên Android.
 • Kích thước: Thay đổi theo kích thước thiết bị
Video nội tuyến

Video nội tuyến

 • Máy tính để bàn, web trên điện thoại di động, ứng dụng di động trên iOS và Android. Trang chủ dưới màn hình đầu tiên (ứng dụng iOS và Android) và các trang tiêu đề và trang tên dưới màn hình đầu tiên (máy tính để bàn, ứng dụng iOS và Android).
 • Video: Tỷ lệ khung hình 16:9, thay đổi theo Kích thước thiết bị. Thời lượng 6 giây lên đến 3 phút
Quảng cáo đầu video trên máy tính để bàn và điện thoại di động

Quảng cáo đầu video trên máy tính để bàn và điện thoại di động

 • Trên trang, trong trình xem video Lightbox. Nội dung trang bị tắt và làm mờ
 • Kích thước: 854x480
Biểu ngữ trình xem phương tiện truyền thông

Biểu ngữ trình xem phương tiện truyền thông

 • Đơn vị biểu ngữ hiển thị trong thư viện phương tiện truyền thông
 • Kích thước: 640x100 (sẽ hiển thị 320x50 trên máy tính để bàn)
Biểu ngữ email

Biểu ngữ email

 • Đơn vị biểu ngữ hiển thị trong các email IMDb.com
 • Kích thước: 1200x250
Trang tiêu đề nâng cao

Trang tiêu đề nâng cao

 • Máy tính để bàn
  • Đầu trang trên một trang tiêu đề, bên dưới thanh điều hướng
  • Kích thước: 970x546 video và ảnh video; 300x250 đồng hành
 • Máy tính bảng
  • Hiển thị trong Ứng dụng IMDb trên các thiết bị iPad
  • Kích thước: Được xây dựng ở 1456x180, hiển thị ở 728x90
 • Điện thoại di động
  • Đầu trang trên một trang tiêu đề
  • Kích thước: 320x100 (được xây dựng ở 640x200) và 300x250 (được xây dựng ở 600x500)
Trang tựa đề nội dung cao cấp

Trang tựa đề nội dung cao cấp

 • Máy tính để bàn
  • Đầu trang trên một trang tiêu đề, bên dưới thanh điều hướng
  • Kích thước: Tùy chỉnh
 • Máy tính bảng
  • Hiển thị trong Ứng dụng IMDb trên các thiết bị iPad
  • Kích thước: Được xây dựng ở 1456x180, hiển thị ở 728x90
 • Điện thoại di động
  • Đầu trang trên một trang tiêu đề, bên dưới thanh điều hướng, và bên dưới màn hình đầu tiên
  • Kích thước: Đơn vị chủ đạo được xây dựng ở 1280x1200 và sẽ hiển thị ở 320x300, quảng cáo thứ cấp được xây dựng ở 1280x1200 và sẽ hiển thị 320x300 hoặc 640x200 và sẽ hiển thị ở 320x100
Trang tên cao cấp

Trang tên cao cấp

 • Máy tính để bàn
  • Quảng cáo hàng đầu nằm ở đầu trang trên trang tên, dưới mục điều hướng. Đơn vị đồng hành nằm dưới màn hình đầu tiên ở bên phải của trang tên.
  • Kích thước: Quảng cáo hàng đầu và Đơn vị đồng hành được xây dựng ở 300x600.
 • Máy tính bảng
  • Hiển thị trong Ứng dụng IMDb trên các thiết bị iPad; một đơn vị tĩnh nằm dưới hình ảnh diễn viên và tiểu sử.
  • Kích thước: Được xây dựng ở 1456x180, hiển thị ở 728x90.
 • Điện thoại di động
  • Biểu ngữ hàng đầu nằm ở đầu trang trên trang tên, dưới mục điều hướng. Biểu ngữ theo chiều dọc nằm ở dưới màn hình đầu tiên.
  • Kích thước: Biểu ngữ hàng đầu được xây dựng ở 1280x1200 và sẽ hiển thị ở 320x300. Biểu ngữ hàng đầu được xây dựng ở 640x200 và sẽ hiển thị 320x100.