โฆษณาแบรนด์ของคุณด้วยโซลูชันทั่ว IMDb

เดสก์ท็อป

บิลบอร์ด (พรีเมียม)

บิลบอร์ด (พรีเมียม)

 • เนื้อหาหน้าด้านบน ด้านล่างการนำทาง
 • ขนาด: 970x250
บิลบอร์ด (มาตรฐาน)

บิลบอร์ด (มาตรฐาน)

 • เนื้อหาหน้าด้านบน ด้านล่างการนำทาง
 • ขนาด: 970x250
การเข้าครอบครอง (พรีเมียม)

การเข้าครอบครอง (พรีเมียม)

 • ด้านบนของหน้า ด้านล่างการนำทาง
 • ขนาด: 970x250, 300x250
การเข้าครอบครอง (มาตรฐาน)

การเข้าครอบครอง (มาตรฐาน)

 • ด้านบนของหน้า ด้านล่างการนำทาง
 • ขนาด: 970x250, 300x250
วิดีโอวอลล์

วิดีโอวอลล์

 • ด้านบนของหน้า ด้านล่างการนำทาง
 • ขนาด: 970x570, 300x250

มือถือและแท็บเล็ต

วิดีโอพื้นหลังบนมือถือ

วิดีโอพื้นหลังบนมือถือ

 • ด้านบนของโฮมเพจ ครึ่งหน้าบน และด้านล่างของหัวข้อแนะนำวันนี้
 • ขนาด: 1280x1200 (จะแสดงที่ 320x300) 640x200 (จะแสดงที่ 320x100)
แบนเนอร์มือถือ

แบนเนอร์มือถือ

 • แบนเนอร์โทรศัพท์ทั้งหมดมีขนาดเท่ากันทั้งในแอป iPhone แอป Android และมือถือ
 • ขนาด: 640x200 (จะแสดง 320x100 บนมือถือ)
แบนเนอร์แท็บเลต

แบนเนอร์แท็บเลต

 • แสดงภายในแอป IMDb บนอุปกรณ์ iPad
 • ขนาด: 1456x180 (จะแสดง 728x90 บนเดสก์ท็อป)

สินค้าข้ามหน้าจอ

โฆษณาคั่นระหว่างหน้า

โฆษณาคั่นระหว่างหน้า

 • แสดงเมื่อผู้ใช้เลื่อนดูรูปภาพในรูปแกลอรีภาพถ่าย
 • ขนาด: 2560x2560
วิดีโอที่โปรโมต

วิดีโอที่โปรโมต

 • ช่องแรกของโฮมเพจ ครึ่งหน้าบน โดยมีวิดีโอซ้อนทับเมื่อผู้ใช้คลิก
 • ขนาด: โปสเตอร์: วิดีโอ 675x1000: อัตราส่วนภาพ 16:9
สี่เหลี่ยมผืนผ้า

สี่เหลี่ยมผืนผ้า

 • ตำแหน่งโฆษณาต่าง ๆ บนเดสก์ท็อป เว็บบนมือถือ และ IMDb App
 • ขนาด: 600x500 (จะแสดง 300x250 บนเดสก์ท็อป)
แถบพันธมิตรที่โปรโมต

แถบพันธมิตรที่โปรโมต

 • แสดงบนหน้าชื่อและชื่อเรื้องบนเดสก์ท็อป เว็บบนมือถือและภายในแอป IMDb บน Android
 • ขนาด: แตกต่างกันไปตามขนาดอุปกรณ์
วิดีโออินไลน์

วิดีโออินไลน์

 • เดสก์ท็อป เว็บมือถือ และแอปมือถือระบบ iOS และ Android โฮมเพจครึ่งหน้าล่าง (แอป iOS และ Android) และหน้าชื่อเรื่องและหน้าชื่อครึ่งหน้าล่าง (เดสก์ท็อป, แอป iOS และ Android)
 • วิดีโอ: อัตราส่วนภาพ 16:9 แตกต่างกันไปตามขนาดอุปกรณ์ ระยะเวลา 6 วินาที ถึง 3 นาที
โฆษณาตอนต้นสำหรับเดสก์ท็อปและมือถือ

โฆษณาตอนต้นสำหรับเดสก์ท็อปและมือถือ

 • ทั่วทั้งหน้าและภายในโปรแกรมดูวิดีโอ Lightbox เนื้อหาของหน้าถูกปิดใช้งานและหรี่ลง
 • ขนาด: 854x480
แบนเนอร์โปรแกรมดูสื่อ

แบนเนอร์โปรแกรมดูสื่อ

 • หน่วยแบนเนอร์ที่แสดงในแกลอรี่สื่อ
 • ขนาด: 640x100 (จะแสดง 320x50 บนเดสก์ท็อป)
แบนเนอร์อีเมล

แบนเนอร์อีเมล

 • หน่วยแบนเนอร์ที่แสดงในอีเมล IMDb.com
 • ขนาด: 1200x250
หน้าชื่อเรื่องขั้นสูง

หน้าชื่อเรื่องขั้นสูง

 • เดสก์ท็อป
  • ด้านบนของหน้าในหน้าชื่อเรื่องและด้านล่างการนำทาง
  • ขนาด: วิดีโอ 970x546 และรูปภาพกระดานชนวน สมุดคู่มือ 300x250
 • แท็บเลต
  • แสดงภายในแอป IMDb บนอุปกรณ์ iPad
  • ขนาด: สร้างที่ 1456x180 แสดงที่ 728x90
 • มือถือ
  • ด้านบนของหน้าในหน้าชื่อเรื่อง
  • ขนาด: 320x100 (สร้างที่ 640x200) และ 300x250 (สร้างที่ 600x500)
หน้าชื่อเรื่องระดับพรีเมียม

หน้าชื่อเรื่องระดับพรีเมียม

 • เดสก์ท็อป
  • ด้านบนของหน้าในหน้าชื่อเรื่องและด้านล่างการนำทาง
  • ขนาด: กำหนดเอง
 • แท็บเลต
  • แสดงภายในแอป IMDb บนอุปกรณ์ iPad
  • ขนาด: สร้างที่ 1456x180 แสดงที่ 728x90
 • มือถือ
  • ด้านบนของหน้าบนหน้าชื่อเรื่อง ด้านล่างการนำทาง และครึ่งหน้าล่าง
  • ขนาด: หน่วยหลักสร้างขึ้นที่ 1280x1200 และจะแสดงที่ 320x300 โฆษณารองสร้างขึ้นที่ 1280x1200 และจะแสดง 320x300 หรือ 640x200 และจะแสดงที่ 320x100
หน้าชื่อพรีเมียม

หน้าชื่อพรีเมียม

 • เดสก์ท็อป
  • โฆษณาด้านบนอยู่ที่ด้านบนของหน้า ในหน้าชื่อ ใต้การนำทาง หน่วยแสดงร่วมอยู่ที่ส่วนล่างของหน้า ทางด้านขวามือของหน้าชื่อ
  • ขนาด: โฆษณาด้านบนเป็นแบบกำหนดเอง และหน่วยแสดงร่วมถูกสร้างขึ้นที่ 300x600
 • แท็บเลต
  • แสดงภายในแอป IMDb บนอุปกรณ์ iPad เป็นหน่วยคงที่ที่อยู่ใต้รูปภาพนักแสดงและชีวประวัติ
  • ขนาด: สร้างที่ 1456x180 แสดงที่ 728x90
 • มือถือ
  • แบนเนอร์ด้านบนอยู่ที่ด้านบนของหน้า ในหน้าชื่อ ใต้การนำทาง แบนเนอร์แบบสูงอยู่ที่ส่วนล่างของหน้า
  • ขนาด: แบนเนอร์ด้านบนสร้างขึ้นที่ 1280x1200 และจะแสดงที่ 320x300 แบนเนอร์แบบสูงสร้างขึ้นที่ 640x200 และจะแสดงที่ 320x100