Hướng dẫn về tính năng kiểm soát của phụ huynh cho Feature Rotator trên Fire TV

Tổng quan

Amazon đã thiết lập các hướng dẫn về tính năng Kiểm soát của phụ huynh để đảm bảo chúng tôi mang lại trải nghiệm tốt nhất trên thiết bị cho khách hàng của mình. Nội dung sẽ được đánh giá bất kể phân loại MPAA là gì, và thay vào đó, tất cả các tài liệu quảng cáo sẽ được đánh giá theo hướng dẫn mà chúng tôi đã xác định. Các hướng dẫn này nhằm phục vụ như một hướng dẫn cấp cao cho các chiến dịch Feature Rotator, nhưng xin lưu ý rằng không phải mọi trường hợp sử dụng đều được đề cập bên dưới. Bộ lọc độ tuổi sẽ loại trừ nội dung cho những khách hàng đã kích hoạt tính năng Kiểm soát của phụ huynh. Vui lòng tham khảo ý kiến với chúng tôi đối với bất kỳ trường hợp sử dụng nào không được đề cập bên dưới. Tất cả các quy tắc áp dụng cho cả quảng cáo người đóng và hoạt hình.

Cảnh đáng sợ
 • Quảng cáo có hình ảnh dữ dội hoặc khiến trẻ em sợ hãi nhưng không vi phạm các hướng dẫn khác sẽ ĐƯỢC PHÉP nếu có BỘ LỌC ĐỘ TUỔI.
 • Quảng cáo mô tả hậu quả của chấn thương thể chất hoặc các sự kiện nhạy cảm gây sốc hoặc phản cảm với người xem là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP.
 • Quảng cáo chứa hình ảnh (hoạt hình hoặc thực tế) của hộp sọ, ma, bộ xương hoặc xương trong bối cảnh đau thương hoặc bạo lực là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP.
Súng và vũ khí
 • Quảng cáo thể hiện các vũ khí thực tế như kiếm, dao, cung tên, và vũ khí tương tự sẽ ĐƯỢC PHÉP miễn là vũ khí không dính máu, hoặc được sử dụng theo cách bạo lực hoặc đe dọa đến tính mạng của con người hoặc động vật.
 • Quảng cáo thể hiện một vũ khí chỉ vào người xem hoặc được dùng với một con người là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP.
 • Quảng cáo thể hiện súng thực tế sẽ ĐƯỢC PHÉP nếu có BỘ LỌC ĐỘ TUỔI miễn là nó không được chỉ trực tiếp vào một nhân vật hoặc hướng về phía khách hàng, cũng như không phải do một trẻ vị thành niên sử dụng. Súng phải hướng từ 90 độ trở lên về phía bên trái/phải nếu đối tượng trong quảng cáo đang hướng về phía màn hình.
 • Trong một bối cảnh giả tưởng như phim siêu anh hùng, phải áp dụng BỘ LỌC ĐỘ TUỔI nếu một vũ khí được sử dụng chống lại hoặc chỉ vào một nhân vật hoạt hình.
Cảnh máu me
 • Quảng cáo thể hiện lượng máu quá nhiều là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP.
 • Quảng cáo có thể có các vệt máu nhỏ miễn là hình ảnh đó không xuất hiện nhiều và bị làm tối, nhưng không được đi kèm các yếu tố bạo lực hoặc máu me khác. Phải áp dụng BỘ LỌC ĐỘ TUỔI nếu quảng cáo có bất kỳ hình ảnh nào về máu không bị làm tối.
Rượu
 • Sự hiện diện của rượu, đồ vật liên quan đến rượu hoặc chai rượu là ĐƯỢC PHÉP trong quảng cáo.
 • Quảng cáo liên tưởng hành động uống rượu với xe cơ giới hoặc lái xe hoặc tuyên truyền việc uống rượu quá mức là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP.
 • Phải áp dụng bộ lọc độ tuổi nếu các nhân vật người lớn trong quảng cáo đang tiêu thụ rượu.
Khiêu dâm
 • Hình ảnh khiêu dâm hoặc gợi dục quá mức, bao gồm cả hành động cởi quần áo theo cách gợi dục, là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP.
Ảnh khỏa thân
 • Quảng cáo có hình ảnh khiêu dâm và hình ảnh phô bày hoàn toàn các bộ phận riêng tư trên cơ thể là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP.
 • Quảng cáo chứa ảnh khoả thân một phần (ví dụ như bộ đồ tắm) trong một khung cảnh không gợi dục là ĐƯỢC PHÉP.
 • Ảnh khoả thân bị chủ ý làm mờ trong một khung cảnh không gợi dục là ĐƯỢC PHÉP nếu có BỘ LỌC ĐỘ TUỔI.
Bạo lực
 • KHÔNG ĐƯỢC PHÉP sử dụng quảng cáo tuyên truyền hành động tàn ác hoặc bạo lực đối với động vật.
 • Việc quảng bá nội dung hoàn toàn dựa trên bạo lực là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP.
 • Quảng cáo mô tả cảnh bạo lực hoặc máu me quá mức, ví dụ: các chi bị đứa lìa, vết thương hở hoặc chảy máu quá nhiều là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP.
 • Nếu quảng cáo tuyên truyền các giải đấu võ chuyên nghiệp, thì phải áp dụng một BỘ LỌC ĐỘ TUỔI.
Thuốc lá
 • Quảng cáo mô tả việc tiêu thụ/sử dụng các sản phẩm liên quan đến thuốc lá hoặc thuốc lá, bao gồm thuốc lá, xì gà, thuốc lá nhai, tẩu thuốc, shisha và thuốc lá điện tử là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP.
 • Quảng cáo có sự hiện diện của thuốc lá, xì gà hoặc bao bì liên quan của các sản phẩm thuốc lá, nhưng không mô tả hành động tiêu thụ, có thể được xem xét theo từng trường hợp.
Ma túy
 • Quảng cáo thể hiện và/hoặc tuyên truyền việc tiêu thụ ma túy là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP.
 • Phải áp dụng một bộ lọc độ tuổi nếu quảng cáo thể hiện ma túy hoặc đồ vật liên quan đến ma túy.
Biểu tượng gây tranh cãi
 • Quảng cáo có ngôn từ thô tục, tục tĩu hoặc báng bổ, bao gồm và ngôn từ phản cảm hoặc khiêu dâm là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP.
 • Nếu quẩng cáo có ngôn từ thô tục bị che đi (chẳng hạn như s@#t hoặc WTF), thì phải áp dụng BỘ LỌC ĐỘ TUỔI.
Quy định khác
 • Quảng cáo thể hiện các chức năng cơ thể bình thường như đầy hơi và nôn mửa là ĐƯỢC PHÉP miễn là nó không tuyên truyền việc bán hoặc sử dụng các chất hoặc chất bổ sung không an toàn.
 • Quảng cáo có hình ảnh quá mức hoặc kéo dài về các chức năng cơ thể mà khiến khách hàng cảm thấy ghê tởm là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP.

Chính sách quảng cáo