1.0 Hướng dẫn chung về quảng cáo

Chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn cao đối với nội dung quảng cáo để đảm bảo trải nghiệm khách hàng nhất quán, chất lượng cao. Tất cả chính sách trong phần này áp dụng với mọi quảng cáo và nhằm mục đích đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu. Những chính sách này áp dụng cho mọi Quảng cáo hiển thị ở mọi quốc gia/vùng lãnh thổ trừ khi có chỉ định khác. Tất cả các biến thể sản phẩm và quốc gia/vùng lãnh thổ được đề cập ở các phần có liên quan.

1.1 Yếu tố thương hiệu của nhà quảng cáo

Tên thương hiệu hoặc logo của bạn phải hiển thị rõ ràng trong quảng cáo để đảm bảo rằng khách hàng có thể dễ dàng xác định bạn là nhà quảng cáo.

 • Tên thương hiệu hoặc logo của nhà quảng cáo phải rõ ràng, dễ đọc trong quảng cáo để đảm bảo khách hàng có thể dễ dàng nhận ra nhà quảng cáo.
 • Nếu quảng cáo có cả tên thương hiệu hoặc logo của bạn và logo Amazon thì tên thương hiệu hoặc logo của bạn phải lớn nhất và nổi bật nhất.
 • Đối với quảng cáo quảng bá phim, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử, nhạc và các ứng dụng, tên của ban nhạc hoặc tiêu đề của chương trình truyền hình, phim hoặc trò chơi điện tử có thể được coi là tên thương hiệu.
 • Văn bản trong logo thương hiệu không phải tuân thủ các yêu cầu về kích thước phông chữ tối thiểu, miễn là có thể dễ dàng nhận ra nhà quảng cáo.
 • Quảng cáo trên thiết bị di động: Với quảng cáo trên thiết bị di động kích thước 320x50, 414x125 và 728x90, nơi các đơn vị quảng cáo bị giới hạn về không gian, nếu văn bản trên logo không dễ đọc (ít nhất là kích thước phông chữ tối thiểu cho phần công khai thông tin), logo ít nhất phải chiếm 100% chiều cao quảng cáo hoặc ít nhất 20% chiều rộng quảng cáo.

1.2 Màu nền và đường viền

Khách hàng phải phân biệt được nội dung quảng cáo với nội dung không được tài trợ trên trang. Amazon đưa ra một số hạn chế nhất định đối với màu nền và thiết kế để đảm bảo quảng cáo khác với nội dung không được tài trợ trên trang, và khách hàng xác định được vùng có thể nhấp chuột gắn với quảng cáo.

 • Quảng cáo không có đường viền không được có nền màu trắng hoặc gần giống màu trắng.
 • Nếu quảng cáo không có đường viền, quảng cáo phải có màu nền tương phản với màu nền trắng/gần trắng của trang. Ví dụ: quảng cáo không có đường viền có thể có màu nền xám nhạt.
 • Quảng cáo trên thiết bị di động không được có thanh màu trắng phân chia quảng cáo, vì như vậy sẽ giống các yếu tố quảng cáo trên Trang chủ Amazon Mobile.
 • Quảng cáo chiếm gần hết màn hình (ví dụ quảng cáo xen kẽ trên thiết bị di động, máy tính bảng và quảng cáo trên màn hình thức dậy của Kindle) hoặc khác hẳn với nền trang do thiết kế vị trí quảng cáo (ví dụ bảng chữ chạy quảng cáo, màn hình đăng nhập Seller Central và vị trí trên trang chủ) không cần đường viền. Xem các trang thông số kỹ thuật riêng để biết thêm chi tiết về yêu cầu nền và đường viền cho mỗi sản phẩm quảng cáo.
 • Riêng với châu Mỹ và EU: Các màu sắc sặc sỡ, có độ bão hòa cao dưới đây bị cấm sử dụng làm màu nền tràn viền dưới màn hình đầu tiên (BTF) của biển quảng cáo 970x250 và dưới màn hình đầu tiên (BTF) của Trang chủ trên thiết bị di động 600x500. Điều này áp dụng cho các màu sắc dưới đây khi được dùng làm màu nền duy nhất tràn viền 100% mà không có độ loang màu hoặc họa tiết. Ở những vị trí này, màu sắc sặc sỡ chỉ có thể được dùng làm màu nhấn hoặc màu nổi bật. Chỉ các màu hiển thị dưới đây bị hạn chế. Được phép dùng màu nền tối.

Cấm sử dụng màu sắc sặc sỡ, có độ bão hòa cao dưới màn hình đầu tiên (BTF) của biển quảng cáo 970x250, dưới màn hình đầu tiên (BTF) của Trang chủ trên thiết bị di động + Các ứng dụng mua sắm trên máy tính bảng HP 600x500 và Trang chi tiết trên ứng dụng mua sắm cho máy tính bảng 1940x500:

Không được sử dụng các màu sắc sặc sỡ, có độ bão hòa cao làm màu nền tràn viền cho quảng cáo ở hầu hết các vị trí nổi bật của chúng tôi.

Không được sử dụng các màu sắc sặc sỡ, có độ bão hòa cao làm màu nền tràn viền cho quảng cáo ở hầu hết các vị trí nổi bật của chúng tôi.

1.3 Đường viền

Các yêu cầu của chúng tôi về việc sử dụng đường viền đảm bảo rằng khách hàng xác định được các vùng có thể nhấp chuột gắn với quảng cáo.

Các đơn vị quảng cáo sau không cần đường viền:

 • Bảng chữ chạy quảng cáo
 • Quảng cáo xen kẽ trên thiết bị di động
 • Quảng cáo phát lại trên thiết bị di động/máy tính bảng
 • Màn hình thức dậy của máy tính bảng Fire
 • Màn hình chờ của Kindle
 • Nếu quảng cáo có nền trắng hoặc gần trắng, quảng cáo phải có đường viền nhìn thấy được. Đường viền phải có kích thước 1 pixel, ngoại trừ các vị trí trên thiết bị di động sau: Đường viền 2 pixel (tính bằng 2x)
  • Trang chủ 600x500
  • Trang chủ các ứng dụng mua sắm trên máy tính bảng 600x500
 • Đường viền 3 pixel (tính bằng 3x)
  • Trang chi tiết 1242x375
  • Trang kết quả tìm kiếm 1242x375

1.4 Quảng cáo gây mất tập trung

Các tính năng động hoặc các yếu tố tương tác khác trong quảng cáo phải có hấp dẫn và bổ trợ cho trải nghiệm khách hàng, không được gây mất tập trung hay đánh lừa.

Các tính năng gây mất tập trung bị cấm bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Các đối tượng, hình ảnh, văn bản nhấp nháy, chớp tắt hoặc rung. Các yếu tố quảng cáo rung trong tối đa ba giây (ví dụ nút Lời kêu gọi hành động (CTA) chuyển động nhanh ở cuối quảng cáo) được cho phép với điều kiện chúng không bắt chước hành động tương tác của người dùng.
 • Hiệu ứng chuyển tiếp thường xuyên hoặc nhanh (ví dụ các khung hình với nhiều lần thay đổi từ trắng thành đen).
 • Lạm dụng chuyển động (ví dụ thay đổi khung hình xảy ra cứ sau 1 hoặc 2 giây hoặc các đối tượng hình ảnh trong đó dường như di chuyển liên tục).
 • Hoạt ảnh bắt chước hành động tương tác của người dùng, ví dụ di chuyển con trỏ chuột hoặc các nút bấm.
 • Đối tượng, hình ảnh hoặc văn bản chuyển động sau khi quảng cáo được di chuột qua (điều này chỉ được cho phép khi quảng cáo chạy ngoài Amazon).

1.5 Tính năng giả

Tính năng giả có thể lừa khách hàng nhấp chuột vào quảng cáo do họ tin rằng một số yếu tố không hoạt động của quảng cáo có tính tương tác và có thể mang lại giá trị cho họ.

Các yếu tố quảng cáo mà khách hàng thường cho là có thể tương tác phải có chức năng. Ví dụ: các quảng cáo có trường nhập văn bản tự do và nhắc khách hàng “nhập mã Zip của bạn” phải dẫn đến trang đích có thông tin phù hợp với mã bưu chính đã nhập. Cấm chuyển hướng đến một trang đích chung hoặc yêu cầu nhập lại mã zip.

1.6 Chất lượng hình ảnh

Để nhất quán với phần còn lại của nội dung trên trang và đảm bảo khách hàng có thể đọc và hiểu quảng cáo, chúng tôi cấm các hình ảnh chất lượng thấp (như mô tả bên dưới).

Hình ảnh trong quảng cáo phải đáp ứng các hạn chế về kích thước tệp tin, độ phân giải và loại tệp tin được chỉ định cho từng kích thước/vị trí (xem thông số kỹ thuật quảng cáo để biết thêm chi tiết).

Hình ảnh chất lượng thấp bị cấm bao gồm nhưng không giới hạn ở: hình ảnh có quá nhiều đối tượng có thể nhìn thấy trong một quảng cáo, ảnh bị mờ, bị biến dạng, độ phân giải thấp, ảnh bị vỡ, nhòe hoặc bị kéo dài.

1.7 Quảng cáo bật lên và bật xuống

Cửa sổ bật lên và bật xuống có một số vấn đề về chất lượng, trong đó có trường hợp đột ngột hiển thị nội dung chiếm toàn màn hình và làm giảm tốc độ tải trang. Chúng tôi hạn chế việc dùng cửa sổ bật lên và cấm sử dụng cửa sổ bật xuống để bảo vệ khách hàng khỏi những trải nghiệm khó chịu.

Những điều sau đây bị cấm:

 • Tất cả quảng cáo bật xuống.
 • Các thẻ, cửa sổ hoặc hộp thoại tự động bật lên trừ khi chúng có liên quan đến dịch vụ được quảng cáo VÀ có lợi cho trải nghiệm khách hàng. Ví dụ: lời nhắc về vị trí trên trang đích được sử dụng để điều chỉnh dịch vụ theo vị trí của khách hàng được cho phép.
 • “Chiến lược thoát trang”, ví dụ yêu cầu khách hàng xác nhận nhiều lần về việc chắc chắn muốn đóng trang.

1.8 Hình ảnh tùy chỉnh Sponsored Display

Hình ảnh tùy chỉnh cho phép bạn sử dụng những hình ảnh hấp dẫn đại diện cho sản phẩm hoặc thương hiệu của bạn phù hợp với hoàn cảnh hoặc bối cảnh lối sống trong quảng cáo của bạn. Hình ảnh không được mâu thuẫn với trang đích và phải có độ phân giải và chất lượng cao cũng như tính thẩm mỹ. Hình ảnh không được:

 • Là một hoặc nhiều hình ảnh sản phẩm trên nền cùng màu hoặc có màu trong suốt.
 • Là một logo thương hiệu hoặc sự kết hợp của nhiều logo.
 • Là một trong những hình ảnh sản phẩm mà bạn đã lựa chọn.
 • Bao gồm các thành phần dày đặc, với số lượng quá nhiều, không được cắt phù hợp hoặc không đọc được.
 • Chứa văn bản khác ngoài văn bản thường xuất hiện trong hình ảnh (chẳng hạn như trên bao bì sản phẩm).
 • Chứa các định dạng letterbox hoặc pillarbox.

Vui lòng xem các hình ảnh ví dụ bên dưới và Cách thức xây dựng quảng cáo thương hiệu để thu hút người mua hàng Amazon để biết thêm thông tin.

Một và nhiều hình ảnh sản phẩm:

Sản phẩm được hiển thị trong bối cảnh lối sống

Một hình ảnh sản phẩm

Sản phẩm được hiển thị trong ngữ cảnh

Nhiều hình ảnh sản phẩm

Một và nhiều logo:

Một logo thương hiệu

Nhiều logo thương hiệu

Hình ảnh và hình ảnh văn bản dày đặc:

Hình ảnh dày đặc và không được cắt phù hợp

Văn bản trong hình ảnh

Định dạng letterbox hoặc pilarbox:

Hình ảnh letterbox

Hình ảnh pillarbox

Chính sách quảng cáo