5.0 เนื้อหาต้องห้าม

เนื้อหาในหัวข้อนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่ห้ามปรากฎในโฆษณา และสินค้าและบริการที่ห้ามปรากฏอยู่ในตำแหน่งโฆษณาใด ๆ บน Amazon ทั่วโลก

เนื้อหาที่ต้องห้ามสำหรับโฆษณาทั้งหมด

 • เด็กที่อยู่ในสถานการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศหรือเสถานการณ์อันตราย ตัวอย่างเช่น โฆษณาต้องไม่แสดงภาพเด็กที่อยู่ใกล้หรือจับอาวุธปืนหรืออาวุธอื่น ๆ หรืออยู่ในสถานการณ์ที่อาจขัดต่อแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยของเด็ก (เช่น เด็กที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะอยู่ในยานพาหนะ หรือการปั่นจักรยานโดยไม่สวมหมวกนิรภัย) หรือไม่มีผู้ใหญ่ดูแลในสถานที่หรือสถานการณ์ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างปลอดภัย (เช่น ในสระว่ายน้ำ กำลังข้ามถนนที่รถสัญจรไปมามากมาย หรืออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ที่มีความอันตราย)
 • เนื้อหาที่หลอกลวง เป็นเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิด
 • มีการพุ่งเป้าโดยตรงหรือเป็นการดึงดูดความสนใจจากเด็กโดยใช้ข้อความ รูปภาพ หรือการระบุเป้าหมาย
 • มีการระบายอารมณ์หรือการแสวงหาผลประโยชน์ รวมถึงเนื้อหาที่แสดงภาพมนุษย์หรือสัตว์ที่ถูกทารุณกรรม
 • เนื้อหาที่โฆษณาการปฏิบัติที่อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจของลูกค้า
 • เนื้อหาที่ส่งเสริม เย้ายวนใจ หรือเป็นการแสดงให้เห็นภาพการบริโภคยาหรือแอลกอฮอล์ที่มากเกินไป
 • แสดงความรุนแรงหรือเลือดปริมาณมากเกินไป ตัวอย่างเช่น เปิดเผยอวัยวะภายในช่องท้องหรือการสูญเสียอวัยวะ
 • การแสวงหาผลประโยชน์จากเหตุการณ์ที่ละเอียดอ่อน เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ เหตุการณ์การบาดเจ็บของคนจำนวนมาก และ/หรือการบาดเจ็บล้มตายหรือการเสียชีวิตของบุคคลสาธารณะ
 • ภาพเปลือยแบบเต็มตัว ซึ่ง Amazon ได้นิยามว่าเป็นส่วนสงวนของร่างกายที่มองเห็นได้ชัดเจน เช่น อวัยวะเพศ หน้าอกของผู้หญิง (ไม่รวมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่) และบั้นท้าย
 • เนื้อหาอนาจาร เป็นประเด็นถกเถียงกันในสังคม เป็นการหมิ่นประมาท การใส่ร้าย สิ่งผิดกฎหมาย หรือการล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
 • เนื้อหาทางการเมือง เช่น แคมเปญสำหรับหรือต่อต้านนักการเมืองหรือพรรคการเมือง หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง หรือเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองที่เป็นการอภิปรายสาธารณะ
 • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อทางสังคมที่เป็นที่โต้เถียงหรือถกเถียงกันอย่างรุนแรง
 • สื่อลามกอนาจารหรือเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง
 • ภาษาที่ไม่สุภาพ หยาบคาย หรือสัปดน หรือภาษาที่มีคำหยาบคายรวมถึงคำสบถ (เช่น s@#t หรือ WTF) รูปภาพหรือภาษาที่สื่อความหมายสองแง่สองง่าม หรือการพูดถึงอุจจาระ
 • การสนับสนุนทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนหรือดูหมิ่นศาสนาใด ๆ
 • การข่มขู่ ดูหมิ่น ไม่อดทน หรือคุกคาม หรือเนื้อหาที่สนับสนุนหรือเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครอง (ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว ชาติกำเนิด ศาสนา ความทุพพลภาพ เพศ รสนิยมทางเพศ การไร้ความสามารถ อายุ หรือประเภทอื่นที่คล้ายคลึงกันหรือหมวดหมู่อื่น)
 • เนื้อหาที่ละเมิดแนวทางด้านบรรณาธิการของเรา
 • ออสเตรีย: การโฆษณาเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของสินค้าหรือบริการที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
 • นิวซีแลนด์: การฉกฉวยวัฒนธรรมหรือการนำรูปภาพ คำ หรือสมบัติทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ของชนเผ่าเมารีมาใช้อย่างไม่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น การใช้เทพของชนเผ่าเมารีในโฆษณาถือเป็นเรื่องต้องห้าม

นโยบายการโฆษณา