5.0 Förbjudet innehåll

Det här avsnittet anger vilket innehåll som inte får visas i annonser, samt produkter och tjänster som inte får visas på några placeringar globalt.

Förbjudet innehåll i alla annonser

 • Barn i vuxensituationer eller farliga situationer. Annonser får t.ex. inte visa barn som befinner sig i närheten av eller hanterar skjutvapen eller andra vapen, eller befinner sig i situationer som kan strida mot bästa praxis vad gäller barnsäkerhet (t.ex. barn i fordon utan fastsatta säkerhetsbälten eller barn som cyklar utan hjälm). Det gäller även barn utan tillsyn av vuxna på platser eller i situationer där de inte kan ta hand om sig själva på ett säkert sätt (t.ex. vid simbassänger, trafikerade vägar eller i närheten av farlig utrustning).
 • Bedrägligt, falskt eller vilseledande innehåll.
 • Innehåll direkt riktat till, eller som tilltalar, barn på grund av meddelandets innehåll eller form, bildspråk eller inriktning.
 • Känslomässigt påfrestande eller exploaterande innehåll, inklusive innehåll som skildrar misshandel av människor eller djur.
 • Innehåll som främjar aktiviteter som kan skada kunder fysiskt eller psykiskt.
 • Innehåll som uppmuntrar, förhärligar eller skildrar överdriven konsumtion av droger eller alkohol.
 • Överdrivet våld eller förekomst av blod. Exempel: blottade tarmar eller lemlästning.
 • Exploatering av känsliga händelser som naturkatastrofer, katastrofer orsakade av människor, masstrauma och/eller dödsfall eller offentliga personers död.
 • Full nakenhet, som Amazon definierar som fullt synliga intima kroppsdelar: könsorgan, kvinnobröst (exklusive amning) och skinkor.
 • Innehåll som är obscent, kontroversiellt, ärekränkande, förtalande, olagligt eller inkräktar på andras privatliv.
 • Politik som exempelvis kampanjer för eller mot en politiker eller ett politiskt parti, valrelaterat innehåll eller innehåll relaterat till politiska frågor i offentlig debatt.
 • Innehåll som kretsar kring mycket debatterade sociala ämnen.
 • Pornografi eller explicit sexuellt innehåll.
 • Fult, vulgärt eller obscent språk eller text som innehåller svordomar, inklusive förvrängda svordomar (som s@#t eller WTF), målande eller oanständigt språk, tvetydigheter eller obsceniteter.
 • Religiöst innehåll, vare sig det handlar om att förespråka eller förnedra en annan religion.
 • Hotfullt, kränkande, intolerant eller diskriminerande innehåll, eller innehåll som förespråkar eller diskriminerar en skyddad grupp (oavsett om den baseras på etnicitet, färg, nationalitet, religion, funktionshinder, kön, sexuell läggning, ålder eller annan liknande kategori).
 • Innehåll som bryter mot våra redaktionella riktlinjer.
 • AT: Jämförande annonsering som rör en produkts eller tjänsts miljöeffekter.
 • NZ: Kulturell appropriering eller olämplig användning av Māori-bilder, -ord och andra taonga. Till exempel är det inte tillåtet att använda Māori-gudar i annonser.