1.0 Ogólne wytyczne dotyczące materiałów reklamowych

Wysoko zawieszamy poprzeczkę dla materiałów reklamowych w odniesieniu do treści reklam, aby zapewnić klientom spójny i wysokiej jakości przekaz. Zasady zawarte w niniejszej sekcji dotyczą wszystkich reklam. Ich celem jest określenie minimalnego poziomu jakości materiałów reklamowych. O ile nie określono inaczej, niniejsze zasady mają zastosowanie do wszystkich reklam displayowych we wszystkich regionach. Wszystkie warianty produktu lub lokalizacji są wymienione w odpowiednich sekcjach.

1.1 Promowanie marki reklamodawcy

Nazwa i logo Twojej marki muszą być wyraźnie widoczne w reklamie, aby klienci mogli Cię łatwo zidentyfikować jako reklamodawcę.

 • Nazwa i logo marki reklamodawcy muszą być łatwe do odczytania w reklamie, aby klienci mogli łatwo zidentyfikować reklamodawcę.
 • Jeśli reklama zawiera zarówno nazwę lub logo Twojej marki, jak i logo Amazon, nazwa lub logo Twojej marki musi być większe i najbardziej widoczne.
 • W przypadku reklam promujących filmy, programy telewizyjne, gry wideo, albumy muzyczne oraz aplikacje jako nazwę marki można potraktować nazwę zespołu bądź tytuł programu telewizyjnego, filmu lub gry wideo.
 • Tekst stanowiący część logo marki nie podlega wymaganiom dotyczącym minimalnego rozmiaru czcionki, pod warunkiem że reklamodawca jest rozpoznawalny.
 • Reklamy na urządzenia mobilne: W przypadku reklam na urządzenia mobilne o wymiarach 320 x 50, 414 x 125 i 728 x 90, gdzie ilość miejsca na jednostki reklamowe jest ograniczona, jeśli tekst logo nie jest czytelny (co najmniej minimalny rozmiar czcionki na potrzeby ujawnienia), logo musi zajmować co najmniej 100% wysokości reklamy lub co najmniej 20% jej szerokości.

1.2 Kolory tła i obramowanie

Klienci muszą być w stanie odróżnić na stronie reklamy od treści niesponsorowanych. Amazon nakłada pewne ograniczenia na kolory i wzory tła, aby zapewnić, że reklamy będą się odróżniały od treści niesponsorowanych na stronie, a klienci będą mogli zidentyfikować klikalne obszary związane z reklamą.

 • Reklamy bez obramowania nie mogą mieć tła w kolorze bieli lub złamanej bieli.
 • Jeśli reklama nie ma obramowania, musi mieć kolor tła kontrastujący z tłem strony w kolorze bieli lub złamanej bieli. Reklamy bez obramowania mogą mieć na przykład jasnoszare tło.
 • Reklamy na urządzenia mobilne nie mogą mieć białego paska oddzielającego materiał reklamowy, ponieważ przypomina to elementy materiałów reklamowych pochodzących ze strony głównej Amazon Mobile.
 • Reklamy, które zajmują większość ekranu (takie jak reklamy pełnoekranowe na urządzenia mobilne oraz reklamy na tablety i ekrany powitalne urządzeń Kindle) lub odróżniają się od tła strony ze względu na projekt miejsc docelowych (takie jak reklamy transparentowe, ekran logowania w portalu Seller Central oraz miejsca docelowe na stronie głównej), nie wymagają obramowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań dotyczących tła i szerokiego obramowania konkretnego produktu reklamowego, zapoznaj się z poszczególnymi stronami specyfikacji.
 • Tylko Ameryka Północna i Południowa oraz UE: Żywe, bardzo nasycone kolory przedstawione poniżej są zabronione jako kolory tła pełnostronicowego reklam na billboardzie o wymiarach 970 x 250 na części strony widocznej po przewinięciu oraz na stronie głównej urządzenia mobilnego o wymiarach 600 x 500 na części strony widocznej po przewinięciu. Dotyczy to kolorów przedstawionych poniżej, gdy są używane w 100% jako jednolite kolory tła od krawędzi do krawędzi, bez gradientów lub wzorów. W tych miejscach docelowych żywe kolory mogą być używane tylko jako kolory wyróżniające. Ograniczeniom podlegają tylko odcienie pokazane poniżej. Ciemne kolory tła są dozwolone.

Zabronione żywe, bardzo nasycone kolory na billboardzie o wymiarach 970 x 250 w części strony widocznej po przewinięciu oraz na stronie głównej urządzenia mobilnego o wymiarach 600 x 500 w części strony widocznej po przewinięciu, a także na stronie głównej aplikacji zakupowych na tablet i na stronie szczegółów aplikacji zakupowych na tablet o wymiarach 1940 x 500:

Niedozwolone jest stosowanie żywych, bardzo nasyconych kolorów jako kolorów pełnostronicowego tła reklam w najbardziej widocznych miejscach docelowych.

Niedozwolone jest stosowanie żywych, bardzo nasyconych kolorów jako kolorów pełnostronicowego tła reklam w najbardziej widocznych miejscach docelowych.

1.3 Obramowania

Nasze wymagania dotyczące korzystania z obramowań zapewniają, że klient może zidentyfikować klikalne obszary związane z reklamą.

Poniższe jednostki reklamowe nie wymagają obramowania:

 • Reklamy transparentowe
 • Reklamy pełnoekranowe na urządzenia mobilne
 • Reklamy Encore na telefony komórkowe / tablety
 • Ekran powitalny tabletu Fire
 • Wygaszacz ekranu czytnika Kindle
 • Jeśli reklama ma tło w kolorze bieli lub złamanej bieli, musi mieć widoczne obramowanie. Obramowanie musi być 1-pikselowe, z wyjątkiem następujących mobilnych miejsc docelowych: 2-pikselowe obramowanie (w 2-krotnym powiększeniu)
  • Strona główna o wymiarach 600 x 500
  • Strona główna aplikacji zakupowych na tablety o wymiarach 600 x 500
 • 3-pikselowe obramowanie (w 3-krotnym powiększeniu)
  • Strona szczegółów o wymiarach 1242 x 375
  • Strona wyników wyszukiwania o wymiarach 1242 x 375

1.4 Rozpraszające reklamy

Animacje i inne elementy interaktywne reklam muszą być atrakcyjne i dopełniać wrażenia klienta. Ponadto nie mogą rozpraszać uwagi ani wprowadzać w błąd.

Zabronione cechy rozpraszające uwagę obejmują między innymi:

 • migające, migoczące lub pulsujące obiekty, obrazy lub tekst; elementy reklamy pulsujące przez maksymalnie trzy sekundy (takie jak przycisk wezwania do działania, który jest przez krótki czas animowany na końcu reklamy) są dozwolone pod warunkiem, że nie naśladują interakcji użytkownika;
 • częste lub szybkie zmiany kolorów (na przykład ramki z wieloma zmianami od koloru białego do czarnego);
 • zbyt wiele animacji (na przykład zmiany klatek co 1 lub 2 sekundy albo obiekty wizualne w animacji, które wydają się poruszać w sposób ciągły);
 • animacje, które naśladują interakcje użytkownika, na przykład przesuwanie kursora myszy lub klikanie przycisków.
 • obiekty, obrazy lub tekst, które są animowane w odpowiedzi na najechanie wskaźnikiem myszy na reklamę (jest to dozwolone tylko w przypadku reklam wyświetlanych poza witryną Amazon).

1.5 Fałszywa funkcjonalność

Fałszywa funkcjonalność może skłaniać klientów do klikania reklam, ponieważ wydaje im się, że niektóre nieaktywne elementy reklamy są interaktywne, a ich kliknięcie może przynieść im korzyść.

Elementy reklam, z którymi klient będzie spodziewał się wejść w interakcje, muszą być funkcjonalne. Na przykład reklamy z polem tekstowym proszące klienta o „wprowadzenie kodu pocztowego” muszą prowadzić do strony docelowej zawierającej informacje dostosowane do wprowadzonego kodu pocztowego. Zabronione jest przekierowanie do ogólnej strony docelowej lub proszenie klienta o ponowne wprowadzenie kodu pocztowego.

1.6 Jakość obrazu

Aby zachować spójność z resztą treści na stronie i zagwarantować, że klienci będą mogli przeczytać i zrozumieć reklamę, obrazy niskiej jakości są niedozwolone (jak opisano poniżej).

Obrazy w reklamach muszą spełniać ograniczenia w zakresie wielkości, rozdzielczości i typu pliku, które są określone w zależności od rozmiaru / miejsca docelowego (szczegółowe informacje znajdują się w specyfikacjach reklam).

Zabronione obrazy niskiej jakości obejmują między innymi obrazy ze zbyt wieloma obiektami wizualnymi w jednym materiale reklamowym, a także obrazy rozmyte, zniekształcone, o niskiej rozdzielczości, z widocznymi pikselami, rozmazane lub rozciągnięte.

1.7 Reklamy w wyskakujących okienkach i reklamy otwierające się po zamknięciu strony

Niepożądane reklamy w wyskakujących okienkach i reklamy otwierające się po zamknięciu strony powodują kilka problemów związanych z jakością, w tym zaskakiwanie klienta treścią, która nieoczekiwanie zajmuje ekran i spowalnia ładowanie strony. Ograniczamy korzystanie z reklam w wyskakujących okienkach oraz zabraniamy używania reklam otwierających się po zamknięciu strony, aby chronić klientów przed uciążliwymi i frustrującymi doświadczeniami.

Poniższe elementy są zabronione:

 • Wszystkie reklamy otwierające się po zamknięciu strony.
 • Wyskakujące karty, okienka lub okna modalne, chyba że są one istotne dla reklamowanej usługi ORAZ korzystnie wpływają na komfort klienta. Na przykład dozwolone są monity dotyczące lokalizacji na stronie docelowej wykorzystywane do dopasowania usługi do lokalizacji klienta.
 • „Strategie wyjścia”, takie jak wielokrotne proszenie klientów o potwierdzenie, czy na pewno chcą zamknąć stronę.

1.8 Obrazy niestandardowe Sponsored Display

Obrazy niestandardowe umożliwiają dołączanie atrakcyjnych obrazów przedstawiających produkty lub markę w odpowiednim kontekście lub na tle lifestylowym w reklamie. Obrazy nie mogą być sprzeczne ze stroną docelową, muszą mieć wysoką rozdzielczość i jakość, a także powinny być wizualnie estetyczne. Obrazy nie mogą:

 • przedstawiać pojedynczych produktów ani grup produktów na jednolitym lub przezroczystym tle;
 • przedstawiać pojedynczego logo marki ani połączeń logo;
 • być jednym z wybranych obrazów produktów;
 • zawierać gęsto rozmieszczonych, zbyt wielu, źle przyciętych lub nieczytelnych elementów;
 • zawierać dodatkowego tekstu innego niż tekst naturalnie obecny na obrazie (np. na opakowaniu produktu);
 • zawierać elementów w formacie letterbox lub pillarbox.

Aby uzyskać więcej informacji, przyjrzyj się poniższym przykładom obrazów i zapoznaj się z sekcją Jak tworzyć materiały reklamowe marki, aby przyciągnąć kupujących w witrynie Amazon.

Obrazy pojedynczych produktów i grup produktów:

Produkt wyświetlany w kontekście lifestylowym

Produkt wyświetlany w kontekście lifestylowym

Obraz pojedynczego produktu

Obraz pojedynczego produktu

Produkt przedstawiony w kontekście

Produkt przedstawiony w kontekście

Obraz grupy produktów

Obraz grupy produktów

Pojedyncze logo i grupa logo:

Pojedyncze logo marki

Pojedyncze logo marki

Grupa logo marek

Grupa logo marek

Obrazy z gęsto rozmieszczonymi elementami i zawierające tekst:

Obraz z gęsto rozmieszczonymi i źle przyciętymi elementami

Obraz z gęsto rozmieszczonymi i źle przyciętymi elementami

Tekst na obrazie

Tekst na obrazie

Elementy w formacie letterbox lub pillarbox:

Obraz w formacie letterbox

Obraz w formacie letterbox

Obraz w formacie pillarbox

Obraz w formacie pillarbox

Zasady dotyczące reklamowania