Hướng dẫn về cách đặt Amazon Pixel

Quy trình đánh giá

Nhà cung cấp dữ liệu hoặc máy chủ quảng cáo phải được chứng nhận đủ khả năng đặt pixel, sử dụng thẻ JavaScript (JS) hoặc thả cookie trên các trang web của Amazon. Những nhà cung cấp không có trong danh sách sẽ không được chứng nhận đủ khả năng chạy các nghiên cứu do nhà quảng cáo tài trợ trên các trang web của Amazon.

Vui lòng gửi mẫu pixel hoặc thẻ cho nhóm quản lý khách hàng của bạn kèm một đầu mối liên hệ thuận tiện ít nhất hai ngày trước ngày bắt đầu. Các pixel hoặc thẻ đo lường của bên thứ tư không được phép chạy khi chưa có thông báo trước.

Thẻ tiêu điểm, từng được sử dụng để theo dõi các lượt chuyển đổi từ lượt xem, nay đã trở nên lỗi thời và được thay bằng báo cáo chuyển đổi của Amazon (khả dụng đối với tất cả các chiến dịch liên kết trong). Chúng tôi vẫn sẽ cho phép các thẻ tiêu điểm cho các chiến dịch liên kết ngoài nhưng không cho phép dùng các thẻ này cho các chiến dịch liên kết trong.

Trong phần yêu cầu, vui lòng ghi rõ:

 1. Nhà cung cấp dịch vụ đo lường
 2. (Các) sản phẩm đo lường cụ thể dự kiến sẽ áp dụng pixel hoặc thẻ này...
 3. Loại pixel hoặc thẻ (thẻ 1x1 hoặc JS).
 4. Tất cả các vị trí hiển thị mà pixel hoặc thẻ dự kiến sẽ chạy.
 5. Tất cả các trang web mà pixel hoặc thẻ sẽ chạy theo dự kiến (Amazon.com, IMDb, DPReview, các tài sản thuộc sở hữu và được vận hành khác)
 6. Một ví dụ về pixel hoặc thẻ.

Chính sách về đặt Amazon pixel

Xem lại các phần sau để đảm bảo rằng chiến dịch quảng cáo của bạn đáp ứng các chính sách của Amazon về pixel của bên thứ ba:

Vị trí hiển thị và loại

 1. Không được phép đặt thẻ JavaScript trong các vị trí không phải của Cục quảng cáo tương tác (IAB).
 2. Tất cả các pixel và thẻ đều phải tuân thủ Giao thức truyền tải siêu văn bản bảo mật (HTTPS).
 3. Không được phép đặt loại pixel hay thẻ nào, ngoại trừ DoubleClick, vào các trang bảo mật như Seller Central, trang Cảm ơn hoặc vị trí hiển thị Dưới màn hình đầu tiên (BTF) của BackToSchool.
 4. Không được phép dùng cookie Flash.

Độ trễ

 1. Pixel và thẻ không được làm tăng độ trễ ở mức có thể đo lường được cho trang web.
 2. Pixel và thẻ phải được lưu trữ trong bộ nhớ đệm của vùng biên mạng.
 3. Pixel và thẻ chỉ được kích hoạt không quá một lần tra cứu trên Hệ thống phân giải tên miền (DNS).
 4. Mỗi yêu cầu pixel và thẻ phải là một yêu cầu trực tiếp. Không được phép chuyển hướng trang web.
 5. Pixel và thẻ phải tải từng phần nội dung theo nhu cầu sau khi kết thúc quảng cáo.
 6. Pixel và thẻ phải hỗ trợ lưu lượng truy cập https ở mức trên 3000 giao dịch mỗi giây (TPS).
 7. Kích thước JavaScript phải dưới 1K.

Sử dụng Cookie

 1. Cookie phải hết hạn trong khung thời gian đã thỏa thuận trong thỏa thuận pháp lý (thay đổi tùy theo nhà cung cấp, vui lòng tham khảo thỏa thuận pháp lý đã ký).
 2. Không sử dụng các tập lệnh hoặc mã có chức năng xác định người dùng hoặc lịch sử duyệt web hay thu thập Thông tin nhận dạng cá nhân (PII).
 3. Không sử dụng các cơ chế theo dõi, chẳng hạn như cookie, nhằm mục đích nhắm mục tiêu lại, phân loại phân khúc hoặc phân phối nội dung liên quan đến không gian quảng cáo Amazon hoặc người dùng. (Vui lòng tham khảo thỏa thuận pháp lý đã ký.)

Amazon Services LLC (“Amazon”) đã nêu ra các chính sách và thông số kỹ thuật quảng cáo ở trên để giúp hướng dẫn các nhà quảng cáo và các đại lý của họ chuẩn bị quảng cáo để hiển thị trên các trang web của Amazon. Các chính sách và thông số kỹ thuật này áp dụng cho quảng cáo xuất hiện trên các trang web của Amazon, bất kỳ công nghệ hoặc phần mềm nào được sử dụng để phân phối và hiển thị quảng cáo, và cả các trang đích xuất hiện khi người dùng nhấp vào các quảng cáo đó (gọi chung là “Nội dung của nhà quảng cáo”). Tài liệu này trình bày sơ lược các chính sách và thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của chúng tôi. Có thể sẽ có những khác biệt nhỏ giữa các phiên bản quốc tế (ví dụ: Amazon.co.uk, Amazon.de và Amazon.co.jp). Vui lòng liên hệ với bộ phận quản lý tài khoản của bạn để xác thực.

Các chính sách này nhằm giúp hướng dẫn các nhà quảng cáo nhưng nhà quảng cáo phải tự chịu trách nhiệm pháp lý về Nội dung của nhà quảng cáo, mặc dù Amazon chấp thuận yêu cầu chèn quảng cáo hoặc hiển thị các quảng cáo đó.

Amazon có quyền thêm, xóa hoặc sửa đổi chính sách này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng chính sách quảng cáo cập nhật trên Amazon. Amazon có quyền tùy ý từ chối hoặc xóa bất kỳ quảng cáo nào vào bất kỳ lúc nào.

Phê duyệt pixel đối với nhà cung cấp bên thứ ba

Pixel của bên thứ ba phải được Amazon phê duyệt để đảm bảo pixel được bảo mật và dữ liệu không bị rò rỉ dưới bất kỳ hình thức nào. Để thực hiện việc này, mỗi khi có một quảng cáo dùng pixel của bên thứ ba thì bạn phải gửi một yêu cầu đến bộ phận quản lý tài khoản của chúng tôi để chúng tôi phê duyệt pixel đó. Pixel của bên thứ ba phải do một trong những nhà cung cấp bên thứ ba đã được chấp thuận trước của chúng tôi cung cấp.

Chính sách quảng cáo