URL đo lường MMP cho quảng cáo ứng dụng

Tài liệu này xác định yêu cầu đối với các nhà quảng cáo ứng dụng được quản lý bởi Amazon để cung cấp cho Amazon các URL đo lường phù hợp.

Nền tảng đo lường di động của bên thứ ba

Amazon Ads đã tích hợp một số nền tảng đo lường di động (MMP). Điều này có nghĩa là các nhà quảng cáo ứng dụng đã tích hợp ứng dụng của họ với một trong các nền tảng MMP này cũng có thể cung cấp cho Amazon các sự kiện cài đặt và sự kiện trong ứng dụng từ các chiến dịch Máy tính bảng Fire hoặc Fire TV được quản lý. Dữ liệu sự kiện này có thể giúp người quản lý tài khoản Amazon xác định số lượt cài đặt chất lượng và áp dụng chiến lược tối ưu hóa thúc đẩy mục tiêu dựa trên chi phí cho mỗi hành động quảng cáo (CPA) hoặc tỷ lệ lợi tức trên vốn đầu tư (ROI).

Amazon đã dành sẵn một số tham số dữ liệu MMP để truyền thông tin định danh cho số thiết bị, số lượt hiển thị và chiến dịch quảng cáo. Các nhà quảng cáo cần tuân thủ thông số kỹ thuật tham số bên dưới để có thể truyền những mã định danh này đến các hệ thống Amazon. Bảng dưới đây là danh sách tất cả các nền tảng MMP được chứng nhận hiện tại và các vùng địa phương được hỗ trợ theo loại thiết bị. Lưu ý rằng cả hai loại sự kiện cài đặt và trong ứng dụng chỉ được hỗ trợ tại các địa điểm ở Hoa Kỳ; các địa điểm tại Vương quốc Anh và Đức chỉ hỗ trợ các sự kiện cài đặt (không hỗ trợ sự kiện trong ứng dụng).

MMPNền tảngHoa KỳVương quốc AnhĐức
AdjustMáy tính bảng Fire
Fire TVKhôngKhông
AppsFlyerMáy tính bảng Fire
Fire TVKhôngKhông
KochavaMáy tính bảng Fire
Fire TVKhôngKhông
SingularMáy tính bảng Fire
Fire TVKhôngKhôngKhông
Branch (trước đây là Tune)Máy tính bảng Fire
Fire TVKhôngKhông

Đường dẫn dữ liệu là gì?

Lượt hiển thị
Khi phát quảng cáo, Amazon nhúng thông tin đo lường lượt nhấp chuột vào quảng cáo và gửi thông báo lượt hiển thị đến MMP. Phân bổ lượt xem qua (nếu muốn) do nhà quảng cáo trực tiếp quản lý trong cổng thông tin MMP.

Lượt nhấp chuột
Khi người dùng nhấp vào quảng cáo, Amazon sẽ ghi lại lượt nhấp chuột và chuyển dữ liệu đến MMP bằng URL đo lường.

Lượt cài đặt
Khi người dùng tải ứng dụng, SDK MMP trong ứng dụng được quảng cáo sẽ thông báo cho MMP. Khi MMP xác định lượt cài đặt được ghi nhận vào Amazon, MMP có thể thông báo cho Amazon qua lời gọi postback (callback). Amazon yêu cầu nhà quảng cáo bật thông báo đến Amazon cho các lượt cài đặt được phân bổ cho Amazon và các lượt cài đặt không được phân bổ cho Amazon để giúp tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo (cài đặt cổng thông tin thay đổi theo MMP).

Sự kiện trong ứng dụng
Nếu có sẵn và được cấu hình phù hợp, khi người dùng hoàn thành một hành động mong muốn trong ứng dụng, MMP SDK trong ứng dụng có thể báo cáo hành động đó cho MMP. MMP có thể thông báo về các sự kiện trong ứng dụng cho Amazon thông qua cổng MMP (các tính năng và cài đặt thay đổi theo MMP). Amazon cực kỳ khuyến khích tất cả thông báo nhằm tối ưu hóa quảng cáo.

Chính sách và hướng dẫn

Khách hàng quảng cáo làm việc với Amazon Ads về các dịch vụ được quản lý dành cho ứng dụng có thể gửi dữ liệu sự kiện đến Amazon bằng cách bật cơ chế postback (callback) trong cổng thông tin MMP. Tất nhiên yêu cầu đầu tiên là phải tích hợp đúng MMP SDK trong ứng dụng được quảng cáo. Việc không tuân thủ chính sách và hướng dẫn có thể làm gián đoạn dữ liệu chuyển đến MMP và/hoặc Amazon và có thể dẫn đến chậm trễ trong việc khởi tạo chiến dịch.
1. Tạo chiến dịch, bật sự kiện
Trong màn hình chiến dịch MMP, tạo chiến dịch và bật cơ chế “postbacks” hoặc “callbacks” cho sự kiện sẽ được gửi đến Amazon. Amazon yêu cầu nhà quảng cáo bật cơ chế postback cho sự kiện cài đặt, là việc bắt buộc để báo cáo sự kiện cài đặt có thể hoạt động. Bật cơ chế postback cho sự kiện trong ứng dụng là không bắt buộc; nếu được bật, các sự kiện trong ứng dụng chỉ đi qua cổng thông tin MMP (chúng không đi qua hệ thống quản lý chiến dịch nội bộ của Amazon).

2. Nhận URL đo lường (trình theo dõi)
Cổng thông tin MMP sẽ tạo URL đo lường với macro dữ liệu Amazon bên trong. Nhà quảng cáo cần đảm bảo các URL MMP được phân bổ trên ID quảng cáo Fire với ID Android. Nhà quảng cáo nên cung cấp các trình theo dõi cho Amazon tuân thủ các thông số kỹ thuật tham số này. Chỉ có một trình theo dõi lượt hiển thị và một trình theo dõi lượt nhấp chuột được hỗ trợ cho mỗi tiêu đề và nền tảng. Nhà quảng cáo có thể chèn macro Amazon vào bất kỳ tham số nào có sẵn (tức là các tham số không dành sẵn cho việc sử dụng của Amazon). Trình theo dõi lượt hiển thị có thể được sử dụng để đo lường chuyển đổi lượt xem qua, nhưng điều này là không bắt buộc. Các cài đặt phân bổ lượt xem qua dài hơn được khuyến cáo với điều kiện Amazon là nhà cung cấp duy nhất bán kho quảng cáo Fire TV và Máy tính bảng Fire.
– Appsflyer và Branch cung cấp khung thời gian tối đa 7 ngày
– Kochava cung cấp khung thời gian tối đa 24 giờ
– Adjust cung cấp khung thời gian lượt xem qua có thể cấu hình

3. Giải quyết mọi xung đột tham số
Amazon sử dụng một số tham số MMP để truyền một số mã định danh (xem chi tiết bên dưới). Nếu có xung đột tham số không thể tránh khỏi, hãy trao đổi với người liên hệ cho tài khoản Amazon. Sử dụng các tham số mà Amazon dành sẵn sẽ làm gián đoạn dữ liệu mà các nhà quản lý chiến dịch Amazon sử dụng để tối ưu hóa hiệu suất.

4. Tham số bổ sung
Các nhà quảng cáo có thể thêm các tham số do MMP mở rộng tuỳ chọn (cũng như các tham số riêng của họ) để tự động kéo các số nhận dạng của chiến dịch nhất định được sử dụng để tối ưu hóa. Ngoài các macro Amazon và mở rộng macro/giữ chỗ MMP, không thể có hỗ trợ cho các URL đo lường khác nhau cho mỗi nội dung sáng tạo, dòng quảng cáo, hoặc nhóm các dòng quảng cáo.

5. Sửa đổi URL
Amazon sẽ mã hóa URL đo lường do nhà quảng cáo cung cấp khi quảng cáo được truy cập để giữ nó dưới dạng playload được nhúng trong nội dung sáng tạo của quảng cáo. Amazon cũng có thể thêm macro dữ liệu hoặc sửa đổi các khía cạnh khác của URL để tuân thủ chính sách và hướng dẫn.

URL đo lường MMP (trình theo dõi)

Nội dung sáng tạo quảng cáo của Amazon hỗ trợ URL đo lường hoặc “trình theo dõi.” Ở mỗi chiến dịch quảng cáo, nhà quảng cáo sẽ cung cấp cho Amazon trình theo dõi lượt hiển thị và lượt nhấp chuột: một trình theo dõi cho mỗi nền tảng (Máy tính bảng Fire/Fire TV), mặc dù trình theo dõi lượt hiển thị là không bắt buộc. Các trình theo dõi này do nhà quảng cáo tạo trong cổng MMP. Có những trường hợp nhà quảng cáo muốn báo cáo chi tiết hơn (ví dụ: theo các phân khúc nội dung sáng tạo hoặc đặc biệt). Vì chiến dịch chỉ có thể hỗ trợ một trình theo dõi lượt hiển thị và lượt nhấp chuột, nhà quảng cáo có thể tận dụng các “macro” tuỳ chọn của Amazon, tự động kéo tên chiến dịch, dòng quảng cáo hoặc kích thước nội dung quảng cáo thích hợp khi quảng cáo được hiển thị. Amazon hỗ trợ các macro dưới đây cho tất cả các MMP. Các macro này tự động đưa vào mẫu URL của MMP hoặc có thể được thêm thủ công sau khi URL đã được tạo (không bắt buộc). Các macro tuỳ chọn thay đổi theo MMP và được tóm tắt trong phần tiếp theo.

Macro của AmazonMô tảVí dụ về thông tin đầu ra
__CS_CAMPAIGN_NAME__ID + tên chiến dịch Amazon2679966220301-App_DL - Tier2 - Adjust - App Title - App Developer - 1/13-1/31
__CS_AD_NAME__ID + tên quảng cáo Amazon8138361190901-Fire Tablet | Wakescreen | Unguaranteed | App Name | 1/13-1/31
__AAX_SOURCE_NAME__Nhóm nhà xuất bản AmazonKSO (hằng số cho tất cả chiến dịch Máy tính bảng Fire)
__AAX_SITE_NAME__Nhà xuất bản Amazonmàn hình đánh thức (hằng số cho tất cả chiến dịch Máy tính bảng Fire)
__CS_AD_SIZE__Kích thước nội dung sáng tạo Amazon9999x9999 (hằng số cho tất cả chiến dịch Máy tính bảng Fire)
__CS_CREATIVE_ID__ID quảng cáo Amazon834686129764

Nhà quảng cáo nên sử dụng công cụ Tracker Builder của Amazon để tạo và xác nhận trình theo dõi MMP mới. Điều này đảm bảo URL được thiết lập để đi qua các hệ thống nội bộ của Amazon đúng cách và giúp ngăn chặn các vấn đề của chiến dịch sau khi khởi tạo. Xem https://s3.amazonaws.com/ksomedia/mmp-tracker/index.html.

Tham số Adjust

Amazon sử dụng các tham số tùy chỉnh với Adjust, vì vậy nhà quảng cáo có thể sử dụng bất kỳ tham số nào bên dưới. (Xem https://docs.adjust.com/en/tracker-generation/https://docs.adjust.com/en/special-partners/amazon/)

Tham sốCách sử dụngMô tả
chiến dịchcó sẵnID + tên chiến dịch Amazon
nhóm quảng cáocó sẵnNhóm nhà xuất bản Amazon
nội dung sáng tạocó sẵnID nội dung sáng tạo + kích thướcURL đo lường ví dụ Adjust

Lượt hiển thị: Fire

https://view.adjust.com/impression/abc123?campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&adgroup=__AAX_SOURCE_NAME__&creative=__CS_CREATIVE_ID__-__CS_AD_SIZE__&gps_adid=__AAX_IDFA__&idfa=__AAX_IDFA__&android_id_lower_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&referrer=adjust_external_click_id%3d__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&cost_type=__AAX_COST_MODEL__&cost_amount=__AAX_COST__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&amzn_app_id=__CS_APP_ID__&amzn_campaign_name=__CS_CAMPAIGN_NAME__&amzn_ad_name=__CS_AD_NAME__&amzn_supply_source=__AAX_SOURCE_NAME__&amzn_site_id=__AAX_SITE_NAME__&amzn_creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&amzn_creative_size=__CS_AD_SIZE__&s2s=1

Lượt nhấp chuột: Fire

https://app.adjust.com/abc123?campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&adgroup=__AAX_SOURCE_NAME__&creative=__CS_CREATIVE_ID__-__CS_AD_SIZE__&gps_adid=__AAX_IDFA__&idfa=__AAX_IDFA__&android_id_lower_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&referrer=adjust_external_click_id%3d__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&cost_type=__AAX_COST_MODEL__&cost_amount=__AAX_COST__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&amzn_app_id=__CS_APP_ID__&amzn_campaign_name=__CS_CAMPAIGN_NAME__&amzn_ad_name=__CS_AD_NAME__&amzn_supply_source=__AAX_SOURCE_NAME__&amzn_site_id=__AAX_SITE_NAME__&amzn_creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&amzn_creative_size=__CS_AD_SIZE__&s2s=1

Tham số AppsFlyer

Tham sốCách sử dụngMô tả
ccó sẵnDefaults to __CS_CAMPAIGN_NAME__ (ID + tên chiến dịch Amazon)
af_refdành riêng__AAX_TRACKING_ID__ (Giới thiệu Google)
af_channeldành riêng__AAX_SOURCE_NAME__ (tên danh mục cung cấp)
af_siteiddành riêng__AAX_SITE_NAME__ (Nhà phát hành quảng cáo Amazon)
af_addành riêng__CS_AD_NAME__ (ID + tên quảng cáo Amazon)
af_typedành riêng__CS_AD_SIZE__ (kích thước nội dung sáng tạo)
af_iddành riêng__CS_CREATIVE_ID__ (ID nội dung sáng tạo Amazon)URL đo lường ví dụ AppsFlyer

Lượt hiển thị: Fire

https://impression.appsflyer.com/com.example.app?pid=amazon_int&c=network_test&advertising_id=__AAX_IDFA__&sha1_android_id=__AAX_SHA1_UDID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&af_ref=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&af_cost_model=__AAX_COST_MODEL__&af_cost_value=__AAX_COST__&af_channel=__AAX_SOURCE_NAME__&af_siteid=__AAX_SITE_NAME__&amzn_campaign_name=__CS_CAMPAIGN_NAME__&af_ad=__CS_AD_NAME__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&amzn_app_id=__CS_APP_ID__&af_ad_id=__CS_CREATIVE_ID__&af_ad_type=__CS_AD_SIZE__&redirect=false&af_prt=amazon

Lượt nhấp chuột: Fire

https://app.appsflyer.com/com.example.app?pid=amazon_int&c=network_test&advertising_id=__AAX_IDFA__&sha1_android_id=__AAX_SHA1_UDID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&af_ref=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&af_cost_model=__AAX_COST_MODEL__&af_cost_value=__AAX _COST__&af_channel=__AAX_SOURCE_NAME__&af_siteid=__AAX_SITE_NAME__&amzn_campaign_name=__CS_CAMPAIGN_NAME__&af_ad=__CS_AD_NAME__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&amzn_app_id=__CS_APP_ID__&af_ad_id=__CS_CREATIVE_ID__&af_ad_type=__CS_AD_SIZE__&red irect=false&af_prt=amazon

Tham số Kochava

Các tham số Kochava sau đây được dành riêng cho Amazon sử dụng. (Xem https://support.kochava.com/reference-information/integrate-with-kochava-as-a-networkpublisher/)

Tham sốCách sử dụngMô tả
site_vndành riêngThông tin về nhà xuất bản Amazon cho Báo cáo tóm tắt Kochava (mạng & cài đặt) được định dạng là “__AAX_SITE_NAME__”
creative_iddành riêngID quảng cáo Amazon cho Báo cáo tóm tắt Kochava (mạng & cài đặt) được định dạng là “__CS_CREATIVE_ID__”URL đo lường ví dụ Kochava

Lượt hiển thị: Fire

https://imp.control.kochava.com/track/impression?campaign_id=abc-def-ghi559d967642dda8c74fb23ae113&network_id=3501&device_id=__AAX_SHA1_UDID__&android_id_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&device_id_type=adid&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&amzn_gp_ref=__AAX_TRACKING_ID__&append_app_conv_trk_params=1&bid_type=__AAX_COST_MODEL__&bid_value=__AAX_COST__&cpi_price=__AAX_COST__&site_id=__AAX_SITE_NAME__&creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&cp_0=__AAX_TRACKING_ID__&cp_1=__CS_APP_ID__&cp_2=__CS_CAMPAIGN_NAME__&cp_3=__CS_AD_NAME__&cp_4=__AAX_SOURCE_NAME__&cp_5=__AAX_SITE_NAME__&cp_6=__CS_CREATIVE_ID__&cp_7=__CS_AD_SIZE__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&pbr=1

Lượt nhấp chuột: Fire

https://control.kochava.com/v1/cpi/click?campaign_id=abc-def-ghi559d967642dda8c74fb23ae113&network_id=3501&device_id=__AAX_SHA1_UDID__&android_id_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&device_id_type=adid&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&amzn_gp_ref=__AAX_TRACKING_ID__&append_app_conv_trk_params=1&bid_type=__AAX_COST_MODEL__&bid_value=__AAX_COST__&cpi_price=__AAX_COST__&site_id=__AAX_SITE_NAME__&creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&cp_0=__AAX_TRACKING_ID__&cp_1=__CS_APP_ID__&cp_2=__CS_CAMPAIGN_NAME__&cp_3=__CS_AD_NAME__&cp_4=__AAX_SOURCE_NAME__&cp_5=__AAX_SITE_NAME__&cp_6=__CS_CREATIVE_ID__&cp_7=__CS_AD_SIZE__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&pbr=1

Tham số Singular

Các tham số Singular sau đây được dành riêng cho Amazon sử dụng.

Tham sốCách sử dụngMô tả
psiddành riêng__AAX_SITE_NAME__ (Nhà phát hành quảng cáo Amazon)
pciddành riêng__CS_CAMPAIGN_NAME__ (Tên hoặc ID của chiến dịch Amazon)
ad_namedành riêng__CS_AD_NAME__ (ID + tên quảng cáo Amazon)
a_creative_sizedành riêng__CS_AD_SIZE__ (kích thước nội dung sáng tạo)
pshiddành riêng__AAX_SOURCE_NAME__ (Tên hoặc ID của nhà phát hành quảng cáo Amazon/nguồn)
pcriddành riêng__CS_CREATIVE_ID__ (ID nội dung sáng tạo Amazon)URL theo dõi ví dụ Singular

Lượt hiển thị: Fire

https://c.singular.net/api/v1/imp?st=676215668268&psid=__AAX_SITE_NAME__&redirect=false&a_creative_size=__CS_AD_SIZE__&cl=__AAX_TRACKING_ID__&pcrid=__CS_CREATIVE_ID__&pcid=__CS_CAMPAIGN_NAME__&a_fire_aid=__AAX_IDFA__&pcm=__AAX_COST_MODEL__&ad_name=__CS_AD_NAME__&and1=__AAX_SHA1_UDID__&pca=__AAX_COST__&pshid=__AAX_SOURCE_NAME__&a_app_id=__CS_APP_ID__&a_msr=__CS_MSR_PARTNER__&a_oo=__AAX_AD_TRACKING__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&h=37243cf10d74bbf800533db370ee5643ca05dc61

Lượt nhấp chuột: Fire

https://c.singular.net/api/v1/ad?st=676215668268&aifa=__AAX_IDFA__&idfa=__AAX_IDFA__&psid=__AAX_SITE_NAME__&redirect=false&a_creative_size=__CS_AD_SIZE__&cl=__AAX_TRACKING_ID__&pcrid=__CS_CREATIVE_ID__&pcid=__CS_CAMPAIGN_NAME__&a_fire_aid=__AAX_IDFA__&pcm=__AAX_COST_MODEL__&ad_name=__CS_AD_NAME__&and1=__AAX_SHA1_UDID__&pca=__AAX_COST__&pshid=__AAX_SOURCE_NAME__&a_app_id=__CS_APP_ID__&a_msr=__CS_MSR_PARTNER__&a_oo=__AAX_AD_TRACKING__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&h=37243cf10d74bbf800533db370ee5643ca05dc61

Tham số Tune

Tune đưa ra một cách để thêm các tham số khách hàng vào URL đo lường trong phần “Tham số của tôi”. Amazon dành sẵn “Các tham số đối tác” sau đây. (Xem https://help.tune.com/hasoffers/parameters-macros-in-hasoffers/).

Tham sốCách sử dụngMô tả
sub_publisherdành riêng__AAX_SOURCE_NAME__ (tên danh mục cung cấp)
sub_sitedành riêng__AAX_SITE_NAME__ (Nhà phát hành quảng cáo Amazon)
sub_campaigndành riêng__CS_CAMPAIGN_NAME__ (ID + tên chiến dịch Amazon)
sub_addành riêng__CS_AD_NAME__ (ID + tên quảng cáo Amazon)
sub1dành riêng__CS_MSR_PARTNER__ (ID MMP, “tune.com” trong trường hợp này)
sub2dành riêng__AAX_POSTBACK_URL__ (URL postback cho điểm cuối khu vực, có thể để trống, mặc định là điểm cuối Hoa Kỳ)
sub3dành riêng__CS_APP_ID__ (ID ứng dụng Amazon cho ứng dụng được quảng bá)
sub4dành riêng__CS_AD_SIZE__ (kích thước nội dung sáng tạo)
sub5dành riêng__CS_CREATIVE_ID__ (ID nội dung sáng tạo Amazon)URL theo dõi ví dụ Tune

Lượt hiển thị: Fire

https://12345.tlnk.io/serve?action=impression&integration_id=1118&site_id=2962&tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&android_id_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&cost_model=__AAX_COST_MODEL__&cost=__AAX_COST__&sub_publisher=__AAX_SOURCE_NAME__&sub_site=__AAX_SITE_NAME__&sub_campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&sub_ad=__CS_AD_NAME__&sub1=__CS_MSR_PARTNER__&sub2=__AAX_POSTBACK_URL__&sub3=__CS_APP_ID__&sub4=__CS_AD_SIZE__&response_format=json

Lượt nhấp chuột: Fire

https://12345.tlnk.io/serve?action=click&integration_id=1118&site_id=2962&tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&android_id_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&cost_model=__AAX_COST_MODEL__&cost=__AAX_COST__&sub_publisher=__AAX_SOURCE_NAME__&sub_site=__AAX_SITE_NAME__&am p; sub_campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&sub_ad=__CS_AD_NAME__&sub1=__CS_MSR_PARTNER__&sub2=__AAX_POSTBACK_URL__&sub3=__CS_APP_ID__&sub4=__CS_AD_SIZE__&response_format=json

Tham số Branch

Các tham số Branch sau đây được dành riêng cho Amazon sử dụng. (Xem https://docs.branch.io/deep-linked-ads/amazon-mobile-tracking/).

Tham sốCách sử dụngMô tả
aax_site_namedành riêng__AAX_SITE_NAME__ (Nhà phát hành quảng cáo Amazon)
aax_source_vndành riêng__AAX_SOURCE_NAME__ (Tên hoặc ID của nhà phát hành quảng cáo Amazon/nguồn)
amazon_appdành riêng__CS_APP_ID__ (ID ứng dụng Amazon cho ứng dụng được quảng bá)
amazon_tracking_vndành riêng__AAX_TRACKING_ID__ (Giới thiệu Google)
amzn_trackingdành riêng__AAX_AD_TRACKING__ (giới hạn giá trị theo dõi quảng cáo cho ID Google Advertising)
creative_iddành riêng__CS_AD_SIZE__ (kích thước nội dung sáng tạo)URL đo lường ví dụ Branch

FIRE TV

Lượt hiển thị: Fire

https://impression.link/impression?branch_key=key_live_kfNq5xQ0anKoLpL0RU6ripgdrCoDLLP0&%243p=a_amazon&%24aaid=__AAX_IDFA__&a_android_sha1_udid=__AAX_SHA1_UDID__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&aax_site_name=__AAX_SITE_NAME__&aax_source_id=__AAX_SOURCE_NAME__&amazon_app_id=__CS_APP_ID__&amazon_tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&creative_size=__CS_AD_SIZE__&~ad_set_name=__CS_AD_NAME__&~campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&~cost_currency=__AAX_COST_CURRENCY__&~cost_model=__AAX_COST_MODEL__&~cost_value=__AAX_COST__&~creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&~secondary_publisher=__CS_MSR_PARTNER__&%24os=AMAZON_FIRE_TV&~feature=paid%20advertising&~branch_ad_format=App%20Only

Lượt nhấp chuột: Fire

https://branchsteramazon.app.link/lGHBCSNuG0?%243p=a_amazon&%24aaid=__AAX_IDFA__&a_android_sha1_udid=__AAX_SHA1_UDID__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&aax_site_name=__AAX_SITE_NAME__&aax_source_id=__AAX_SOURCE_NAME__&amazon_app_id=__CS_APP_ID__&amazon_tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&creative_size=__CS_AD_SIZE__&~ad_set_name=__CS_AD_NAME__&~campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&~cost_currency=__AAX_COST_CURRENCY__&~cost_model=__AAX_COST_MODEL__&~cost_value=__AAX_COST__&~creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&~secondary_publisher=__CS_MSR_PARTNER__&%24os=AMAZON_FIRE_TV

MÁY TÍNH BẢNG FIRE

Lượt hiển thị: Fire

https://impression.link/impression?branch_key=key_live_kfNq5xQ0anKoLpL0RU6ripgdrCoDLLP0&%243p=a_amazon&%24aaid=__AAX_IDFA__&a_android_sha1_udid=__AAX_SHA1_UDID__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&aax_site_name=__AAX_SITE_NAME__&aax_source_id=__AAX_SOURCE_NAME__&amazon_app_id=__CS_APP_ID__&amazon_tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&creative_size=__CS_AD_SIZE__&~ad_set_name=__CS_AD_NAME__&~campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&~cost_currency=__AAX_COST_CURRENCY__&~cost_model=__AAX_COST_MODEL__&~cost_value=__AAX_COST__&~creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&~secondary_publisher=__CS_MSR_PARTNER__&%24os=AMAZON_FIRE&~feature=paid%20advertising&~branch_ad_format=App%20Only

Lượt nhấp chuột: Fire

https://branchsteramazon.app.link/VDJMQbvvG0?%243p=a_amazon&%24aaid=__AAX_IDFA__&a_android_sha1_udid=__AAX_SHA1_UDID__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&aax_site_name=__AAX_SITE_NAME__&aax_source_id=__AAX_SOURCE_NAME__&amazon_app_id=__CS_APP_ID__&amazon_tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&creative_size=__CS_AD_SIZE__&~ad_set_name=__CS_AD_NAME__&~campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&~cost_currency=__AAX_COST_CURRENCY__&~cost_model=__AAX_COST_MODEL__&~cost_value=__AAX_COST__&~creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&~secondary_publisher=__CS_MSR_PARTNER__&%24os=AMAZON_FIRELưu ý: Đối với url lượt nhấp chuột, tên miền con sẽ phụ thuộc vào ứng dụng. Do đó tên miền con thay đổi cho mọi ứng dụng. Ở trường hợp trên thì đó là branchsteramazon

Chính sách quảng cáo