Quảng cáo, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư

Amazon có cam kết lâu dài về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Chúng tôi liên tục đánh giá các hệ thống và quy trình quảng cáo để đảm bảo chúng đáp ứng các tiêu chuẩn cao của chính chúng tôi và yêu cầu của tất cả các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, bao gồm Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) và Chỉ thị về quyền riêng tư và truyền thông điện tử (Chỉ thị ePrivacy). Các dịch vụ Amazon Ads tuân thủ các yêu cầu của GDPR, Chỉ thị ePrivacy và các luật hiện hành khác. Các hệ thống quảng cáo của Amazon bao gồm các biện pháp bảo vệ sau:

  • Quyền riêng tư. Các dịch vụ quảng cáo của Amazon được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng và chỉ sử dụng thông tin giả danh (đó là thông tin không nhận dạng trực tiếp bạn) để phục vụ các quảng cáo dựa trên mối quan tâm. Amazon Ads không lưu giữ dữ liệu lâu hơn mức yêu cầu cho mục đích cung cấp dịch vụ của mình, theo Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi và các luật hiện hành.
  • Thông báo. Trong gian hàng của chúng tôi, Amazon cung cấp thông tin về quảng cáo dựa trên mối quan tâm, bao gồm loại thông tin được sử dụng để hiển thị các quảng cáo đó.
  • Lựa chọn. Người dùng có thể chọn không nhận quảng cáo dựa trên mối quan tâm bằng cách truy cập trang Tùy chọn quảng cáo Amazon hoặc trang web YourOnlineChoices của Liên minh quảng cáo kỹ thuật số tương tác châu Âu tại http://www.youronlinechoices.com/. Người dùng được yêu cầu chấp thuận cookie quảng cáo khi truy cập vào gian hàng Amazon và có thể kiểm soát tùy chọn cookie của họ bất cứ lúc nào bằng cách truy cập trang Tùy chọn cookie của chúng tôi. Amazon Ads là nhà cung cấp đã đăng ký trên Khuôn khổ về tính minh bạch & sự chấp thuận (TCF) của Cục quảng cáo tương tác (IAB) Châu Âu . Các nhà phát hành quảng cáo bên thứ ba tuân thủ TCF v2.0 hiện tại cho phép người dùng đồng ý hoặc phản đối nhận quảng cáo dựa trên mối quan tâm từ Amazon trên trang web hoặc ứng dụng di động của họ.
  • Quyền truy cập. Amazon Ads cung cấp cho các khách hàng quyền truy cập vào dữ liệu liên quan đến quảng cáo của họ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập phần “Tôi Có Những Lựa Chọn Gì” trong Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi.
  • Quản lý bảo mật và dữ liệu. Các dịch vụ Amazon Ads có các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và quy trình cho việc thu thập, lưu trữ, truyền và xử lý dữ liệu. Việc Amazon truyền dữ liệu ra bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu được tiến hành theo các yêu cầu pháp lý hiện hành, bao gồm các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn do Ủy ban châu Âu ban hành.
  • Bên thứ ba. Để cung cấp quảng cáo dựa trên mối quan tâm, Amazon hợp tác với các nhà phát hành quảng cáo, nhà quảng cáo, đại lý, mạng quảng cáo và các nhà cung cấp dịch vụ khác thể hiện cam kết tuân thủ luật hiện hành của họ. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về cookie quảng cáo của bên thứ ba được sử dụng trong gian hàng của chúng tôi.

Chính sách quảng cáo