Hướng dẫn về nội dung và Chính sách chấp nhận đối với quảng cáo Sponsored Brands và các trang Buy with Prime trong Gian hàng trên Amazon

MỤC LỤC

1. Tổng quan
2. Khả năng chấp nhận nội dung
3. Yếu tố xây dựng thương hiệu của Amazon
5. Khả năng chấp nhận sản phẩm
6. Sản phẩm bị hạn chế (trang Buy with Prime trong Gian hàng)

1. Tổng quan

Các chính sách tại trang này áp dụng cho quảng cáo Sponsored Brands và các trang Buy with Prime trong Gian hàng trên Amazon cũng như trang đích trên trang web trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) của một người bán (được liên kết từ trang Buy with Prime trong Gian hàng trên Amazon) liên quan đến Buy with Prime (Trang đích DTC).

Là nhà quảng cáo và người bán, bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành áp dụng cho quảng cáo, trang Buy with Prime trong Gian hàng trên Amazon hoặc trang đích DTC và bất kỳ vị trí nào xuất hiện các quảng cáo này. Điều này bao gồm xin cấp phép hoặc phê duyệt theo quy định từ các cơ quan quản lý địa phương về việc bán, phân phối hoặc quảng cáo các sản phẩm mà bạn dự định quảng cáo với Amazon hoặc đưa vào trang Buy with Prime trong Gian hàng trên Amazon hoặc trang đích DTC của mình.

Người bán có thể tạo các trang quảng cáo Sponsored Brands và trang Buy with Prime trong Gian hàng trên Amazon thông qua bảng điều khiển quảng cáo. Các trang quảng cáo Sponsored Brands và trang Buy with Prime trong Gian hàng trên Amazon phải duy trì mức độ tin tưởng cao mà Amazon đã thiết lập với khách hàng của chúng tôi.

Ngoài ra, quảng cáo Sponsored Brands và các trang Buy with Prime trong Gian hàng trên Amazon cũng như trang đích DTC phải tuân thủ các hướng dẫn về nội dung và chính sách chấp nhận quảng cáo sau đây. Nếu quảng cáo Sponsored Brands, trang Buy with Prime trong Gian hàng trên Amazon hoặc Trang đích DTC không tuân thủ chính sách của chúng tôi, thì quảng cáo Sponsored Brands hoặc trang Buy with Prime trong Gian hàng trên Amazon có thể không được chấp thuận cho đến khi bạn khắc phục vi phạm chính sách. Amazon có thể đình chỉ hoặc chấm dứt (các) tài khoản quảng cáo vì những vi phạm Chính sách quảng cáo nghiêm trọng hoặc lặp đi lặp lại.

Chúng tôi cập nhật các chính sách theo định kỳ. Vui lòng kiểm tra trang này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn luôn nắm được các yêu cầu chính sách mới nhất của chúng tôi. Sẽ có chính sách quảng cáo áp dụng cho Quảng cáo được tài trợ, Quảng cáo sách, Quảng cáo Sponsored DisplayBài đăng. Để biết thông tin về các yêu cầu kỹ thuật đối với quảng cáo, vui lòng tham khảo các quy cách quảng cáo.

2. Khả năng chấp nhận nội dung

Ngoài các chính sách đối với Sponsored BrandsStores, các chính sách sau áp dụng cho quảng cáo Sponsored Brands, trang Buy with Prime trong Gian hàng trên Amazon và Trang đích DTC.

Quảng cáo Sponsored Brands và trang Buy with Prime trong Gian hàng:

 • Phải rõ ràng và chính xác để khách hàng nhận được thông tin chính xác trước khi quyết định mua một sản phẩm
 • Không được mâu thuẫn với nhau; ví dụ: quảng cáo sản phẩm làm đẹp và mỹ phẩm cần dẫn đến trang Buy with Prime trong Gian hàng chứa các sản phẩm làm đẹp và mỹ phẩm.

Trang Buy with Prime trong Gian hàng của bạn trên Amazon không được liên kết đến, sử dụng hoặc gây ra việc tải xuống bất kỳ mã độc hại nào.

3. Yếu tố xây dựng thương hiệu của Amazon

3.1 Nhãn hiệu, sản phẩm và dịch vụ của Amazon

Không được phép sử dụng logo của Amazon và từ ngữ đề cập đến các sản phẩm và dịch vụ của Amazon ngoài Buy with Prime (xem phần Buy with Prime bên dưới) trong quảng cáo Sponsored Brands và các trang Buy with Prime trong Gian hàng trên Amazon. Các cách sử dụng thương hiệu Amazon khác cần có sự xem xét và phê duyệt của Amazon bằng văn bản theo chính sách quảng cáo của chúng tôi, hãy xem Hướng dẫn sử dụng thương hiệu tại đây.

3.2 Buy with Prime

Nếu Trang đích DTC là trang chi tiết sản phẩm, trang này phải hiển thị nút Buy with Prime. Để biết thêm thông tin về Buy with Prime, vui lòng xem tại đây.

4. Trang Buy with Prime trong Gian hàng trên Amazon và Trang đích DTC

4.1 URL thương hiệu

URL thương hiệu DTC được hiển thị tại trang Buy with Prime trong Gian hàng trên Amazon phải liên kết đến một trang đích DTC có liên quan và chứa bộ sưu tập sản phẩm có trên trang Buy with Prime trong Gian hàng của bạn trên Amazon. Ví dụ: nếu trang Buy with Prime trong Gian hàng của bạn trên Amazon chứa giày dép, khách hàng phải có thể tìm được sản phẩm giày dép đó trang đích DTC.

Không được phép sử dụng Trang đích DTC chỉ bao gồm một biểu mẫu để thu thập thông tin khách hàng.

4.2 Tiêu đề văn bản

Văn bản tiêu đề trong trang Buy with Prime trong Gian hàng trên Amazon phải liên quan đến các sản phẩm trong bộ sưu tập sản phẩm của bạn, ví dụ: “Khám phá sản phẩm của chúng tôi rồi thanh toán bằng dịch vụ Buy with Prime”.

Để duy trì tiêu chuẩn quảng cáo chất lượng cao cho trang Buy with Prime trong Gian hàng trên Amazon, Amazon khuyến nghị rằng văn bản tiêu đề nên được viết hoa đầu câu. Bạn chỉ nên viết hoa từ đầu tiên trong một câu, dù đó là danh từ riêng hay nhãn hiệu (bao gồm tên thương hiệu chính thức, mẫu sản phẩm hoặc khẩu hiệu).

4.3 Bộ sưu tập sản phẩm

Bộ sưu tập sản phẩm của bạn không được chứa các sản phẩm mâu thuẫn với các yếu tố khác trong trang Buy with Prime trong Gian hàng trên Amazon; Ví dụ: một bộ sưu tập sản phẩm có tiêu đề “Tai nghe” hoặc hình ảnh chủ lực xác định một sản phẩm cụ thể chỉ được bao gồm tai nghe, phụ kiện tai nghe hoặc các sản phẩm liên quan chặt chẽ (v.d: cáp âm thanh, bộ khuếch đại, v.v.).

4.4 Khả năng chấp nhận hình ảnh

Hình ảnh trong trang Buy with Prime trong Gian hàng phải tuân thủ các chính sách chấp nhận hình ảnh tại đây.

5. Khả năng chấp nhận sản phẩm

Tất cả các sản phẩm trong trang Buy with Prime trong Gian hàng trên Amazon phải phù hợp với các đối tượng khách hàng chung và phù hợp với địa phương nơi sản phẩm được bán.

Không được niêm yết các sản phẩm kỹ thuật số như trò chơi điện tử, sách điện tử, báo và tạp chí trực tuyến kỹ thuật số hoặc các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số khác để bán thông qua Buy with Prime, bao gồm cả trên trang DTC.

6. Sản phẩm bị hạn chế (trang Buy with Prime trong Gian hàng trên Amazon)

Các sản phẩm tại các trang Buy with Prime trong Gian hàng trên Amazon phải tuân thủ các chính sách về sản phẩm bị hạn chế trong Gian hàng tại đây.

7. Sponsored Brands

Các chính sách trong phần này áp dụng cho tất cả nội dung và sản phẩm trong quảng cáo Sponsored Brands liên kết với Buy with Prime và bổ sung cho chính sách về Sponsored Brands tại đây.

7.1 Định dạng và chức năng của quảng cáo

Nếu bạn đề cập đến Buy with Prime trong quảng cáo của mình, quảng cáo đó phải liên kết đến trang Buy with Prime trong Gian hàng trên Amazon chứa bộ sưu tập sản phẩm liên quan đến quảng cáo.

Các định dạng quảng cáo Sponsored Brands hiện yêu cầu logo thương hiệu để khách hàng có thể dễ dàng nhận diện bạn là nhà quảng cáo. Logo thương hiệu mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người mua hàng và thúc đẩy tương tác nhiều hơn với thương hiệu và sản phẩm.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách về logo thương hiệu trong Sponsored Brands tại đây.

7.3 Lời kêu gọi hành động (CTA)

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng CTA trong quảng cáo để cải thiện hiệu suất quảng cáo, nhưng bạn không bắt buộc phải sử dụng CTA.

Nếu bạn sử dụng CTA, CTA phải:

 • Rõ ràng và chính xác, chẳng hạn như “Mua ngay” hoặc “Khám phá thêm”.
 • Không sử dụng ngôn ngữ có thể gây áp lực để khách hàng thực hiện hành động như “Cơ hội cuối cùng” hoặc “Đừng bỏ lỡ” hoặc ngôn ngữ bị cảm xúc chi phối.

URL hoặc các mục tham chiếu ngụ ý rằng người mua sẽ trực tiếp chuyển đến trang web DTC của bạn bằng cách nhấp vào quảng cáo là không được phép, chẳng hạn như:

 • Nhấp vào đây để truy cập ngay [URL thương hiệu]
 • Nhấp vào đây để truy cập [URL thương hiệu]
 • Tìm hiểu thêm tại [URL thương hiệu]
 • Mua trực tiếp ngay tại [URL thương hiệu]

7.4 Tiêu đề văn bản

Tiêu đề và văn bản tùy chỉnh phải có liên quan đến sản phẩm được quảng cáo. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo chính sách về tiêu đề và văn bản tùy chỉnh tại đây.

7.5 Hình sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm được hiển thị trong quảng cáo phải tuân thủ các chính sách của chúng tôi về hình ảnh sản phẩm. Ảnh động GIF hoặc hình ảnh hoạt họa không được phép sử dụng.

Không được sử dụng các sản phẩm hoặc hình ảnh sản phẩm trùng lặp hay giống hệt nhau trong cùng một quảng cáo. Hình ảnh sản phẩm trong quảng cáo phải là về, hoặc liên quan đến, sản phẩm đang được bán và mô tả rõ ràng các phiên bản của sản phẩm (chẳng hạn như màu sắc, kiểu dáng hoặc phong cách).

Để biết hướng dẫn về hình ảnh bị cấm của Sponsored Brands, xin vui lòng xem ở đây và để nắm được hướng dẫn về hình ảnh tùy chỉnh, vui lòng xem tại đây.

7.6 Thông điệp quảng cáo và dịp lễ

Không được phép áp dụng các chương tình khuyến mãi, ưu đãi về giá và các tin nhắn giảm giá khác, ví dụ:.

 • Tiết kiệm 50% khi mua {Product} hoặc giảm $20 cho {Product}
 • Tiết kiệm khi mua {product}
 • Giá hời cho {Product}, v.v.

7.7 Khả năng chấp nhận sản phẩm

Tất cả các sản phẩm trong quảng cáo của bạn phải phù hợp với các đối tượng khách hàng chung và phù hợp với địa phương nơi sản phẩm được bán.

Không được niêm yết các sản phẩm kỹ thuật số như trò chơi điện tử, sách điện tử, báo và tạp chí trực tuyến kỹ thuật số hoặc các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số khác để bán thông qua Buy with Prime.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo chính sách chấp nhận sản phẩm trong quảng cáo được tài trợ tại đây.

7.8 Sản phẩm bị hạn chế

Các sản phẩm tại trang quảng cáo của bạn phải tuân thủ các chính sách về sản phẩm bị hạn chế trong Sponsored Brands tại đây.

Chính sách quảng cáo