Hướng dẫn sử dụng thương hiệu Amazon đối với quảng cáo hiển thị kỹ thuật số của bên thứ 3

Tổng quan

Sử dụng tên Amazon hoặc các yếu tố đặc trưng của thương hiệu có thể giúp bạn đạt được kết quả. Tuy nhiên, thương hiệu Amazon là một trong những tài sản công ty có giá trị nhất của chúng tôi và mọi hoạt động sử dụng thương hiệu Amazon đều phải tuân thủ các chính sách quảng cáo. Hướng dẫn bên dưới tập trung vào việc sử dụng thương hiệu Amazon đối với quảng cáo hiển thị kỹ thuật số liên quan đến các sản phẩm của bên thứ ba được bán trên Amazon.com. Các nhà cung cấp và người bán bên thứ ba trên thị trường của chúng tôi được phép hiển thị logo “có sẵn tại Amazon” trong quảng cáo để quảng bá các sản phẩm và dịch vụ họ cung cấp trên Amazon. Họ không cần phải trải qua bước xem xét hoặc phê duyệt chính thức cho việc sử dụng logo này.

Các cách sử dụng thương hiệu Amazon khác cần có sự xem xét và phê duyệt của Amazon bằng văn bản theo chính sách quảng cáo của chúng tôi. Các nhóm khác ngoài nhóm quảng cáo hiển thị kỹ thuật số có thể liên hệ với nhãn hiệu để được hướng dẫn.

Lời kêu gọi hành động (CTA)

CTA liên kết văn bản Amazon

Các CTA sau được phép trong các liên kết văn bản có thương hiệu Amazon:

 • Mua sắm ngay tại Amazon.com
 • Mua sắm ngay
 • Đặt hàng trước ngay bây giờ
 • Tìm hiểu thêm
 • Xem chi tiết
 • Xem ngay

Liên kết văn bản Amazon phải phù hợp với các tiêu chuẩn sau:

 • Kiểu chữ và cỡ chữ: CTA liên kết văn bản Amazon phải luôn được đặt ở một trong hai kích cỡ – Frutiger 57 Condensed ở cỡ phông 11.5 cho các ứng dụng nhỏ và Frutiger 67 Condensed ở cỡ phông 14 cho các ứng dụng lớn. Các ứng dụng nhỏ được đề xuất bao gồm các đơn vị quảng cáo IAB nhỏ (Thanh siêu nhỏ, Nút 1, Nút vuông, Bán biểu ngữ, Biểu ngữ toàn phần) hoặc các đơn vị tùy chỉnh như sọc trang, bảng chữ chạy nhỏ, v.v. Các ứng dụng lớn được đề xuất bao gồm các đơn vị quảng cáo IAB lớn (Hình chữ nhật trung bình, Hình chữ nhật đứng rộng, Hình chữ nhật đứng, Hình chữ nhật ngang) hoặc các đơn vị tùy chỉnh như quảng cáo mở rộng xuống trên trang chủ, bảng chữ chạy mở rộng xuống, v.v.
 • Phong cách đồ họa: Đường gạch chân phải ngắt ở phần thân dưới của chữ cái, nghĩa là phải có một khoảng trống một pixel rõ ràng ở hai bên của phần thân dưới của chữ cái.
 • Màu sắc: CTA có thể là bất kỳ màu nào miễn là - 1) tất cả các phần tử trong CTA (mũi tên, văn bản và đường gạch chân) sử dụng cùng một màu cơ sở, 2) CTA bổ sung cho hình đồ họa quảng cáo mà CTA được sử dụng trong đó và 3) CTA phải nổi bật để dễ nhìn. Độ mờ của các đường gạch chân và mũi tên phải được đặt ở mức 70% màu văn bản.
 • Cách sử dụng .com: Mặc dù “Amazon” phổ biến hơn, nhưng việc sử dụng “Amazon.com” cho các liên kết văn bản CTA cũng được chấp nhận (áp dụng cho amazon.com, amazon.co.uk, amazon.ca, amazon.de, amazon.fr, amazon.it, amazon.es, amazon.co.jp, v.v.)

CTA nút thương hiệu Amazon

Bởi vì hình thức của các nút Amazon là một thành phần không thể thiếu của thương hiệu tổng thể, chúng không được phép sử dụng làm CTA quảng cáo. Ngoại lệ đối với điều này là việc sử dụng các nút có thương hiệu Amazon trong quảng cáo thương mại điện tử như ‘Thêm vào giỏ hàng’, ‘Thêm vào danh sách mong muốn’, ‘Mua sắm ngay và ‘Lấy phiếu giảm giá’.

Được chấp thuận ✔
Ví dụ được chấp thuận
Không được chấp thuận ✘
Ví dụ không được chấp thuận

Lý do

1. Để khách hàng không nhầm lẫn giữa trang web và quảng cáo, không được phép sử dụng các nút có thương hiệu (chỉ sử dụng các nút có thương hiệu của nhà quảng cáo hoặc liên kết văn bản Amazon).

2. CTA không cụ thể hoặc không chính xác là không được phép.

Viết hoa và dấu câu của Amazon

Được chấp thuận ✔

>Mua sắm ngay tại Amazon.com

Không được chấp thuận ✘

>Mua sắm ngay tại AMAZON.COM
>Mua sắm ngay tại amazon.com

Lý do

Amazon phải luôn viết hoa ký tự đầu (không được phép viết hoa hoặc viết thường toàn bộ).

Cụm từ thương hiệu

Việc sử dụng các từ, cụm từ, sản phẩm độc quyền của Amazon, v.v. gắn liền với chức năng hoặc tính năng của Amazon là được phép (ví dụ: “Hộp vàng Ưu đãi của ngày”), nhưng yêu cầu sự chấp thuận từ Amazon. Ngoài ngữ cảnh này, việc sử dụng các cụm từ liên quan đến thương hiệu Amazon hoặc tuyên bố tương tự là không được phép trừ khi được chấp thuận rõ ràng.

Điều này bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở:

 • Hộp vàng
 • Ưu đãi của ngày
 • Vận chuyển siêu tiết kiệm
 • 1-Click
 • Seller Central
 • Danh sách mong muốn
 • Ưu đãi hôm nay
 • Đăng ký và lưu
 • Kindle
 • Amazon cho mẹ
 • Xem bên trong cuốn sách
 • Các cụm từ tương tự (ví dụ: “Cài đặt bằng một lần nhấp”)
Được chấp thuận ✔
Ví dụ được chấp thuận
Không được chấp thuận ✘
Ví dụ không được chấp thuận

Lý do

Thông báo “Đăng ký và mua sắm ngay” có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với chương trình Đăng ký và lưu của Amazon.

Nhãn hiệu Amazon

Logo Amazon và nhãn hiệu Amazon Smile là không được phép trong quảng cáo của bên thứ ba là những nhà cung cấp và người bán hàng liên kết với Amazon. Logo “có sẵn trên Amazon” được phép sử dụng trong quảng cáo.

Không được phép

Nhãn hiệu Amazon Smile

Không được phép

Logo Amazon

Việc sử dụng logo Amazon và các trường hợp đặc biệt

Trong một số trường hợp, nhà quảng cáo có thể cần sử dụng riêng logo “Amazon” (mục đích sử dụng của bên thứ ba) hoặc trong một chuỗi logo với logo riêng của họ (đồng thương hiệu). Việc sử dụng logo Amazon phải được sự phê duyệt và xem xét trong mọi trường hợp. Vui lòng gửi yêu cầu phê duyệt cùng với các ví dụ về cách sử dụng được đề xuất cho bộ phận quản lý tài khoản của bạn. Đối với các trường hợp quảng cáo liên kết đến Amazon thì cần sử dụng logo “có sẵn trên Amazon”.

Được phép sử dụng logo Amazon khi nhà cung cấp đang sử dụng logo đó trong một chuỗi gồm từ hai nhà bán lẻ trở lên và không liên kết đến Amazon. Chẳng hạn, một nhà cung cấp có thể tiếp thị sản phẩm có bày bán tại nhiều nhà bán lẻ và hiển thị logo của tưng nhà bán lẻ (Walmart, Target và Amazon). Đây được gọi là một “chuỗi logo” và được cho phép.

Logo Có sẵn trên Amazon

Các nhà cung cấp và người bán bên thứ ba trên thị trường của chúng tôi được phép hiển thị logo “có sẵn tại Amazon” trong quảng cáo để quảng bá các sản phẩm và dịch vụ họ cung cấp trên Amazon. Họ không cần phải trải qua bước xem xét hoặc phê duyệt chính thức cho việc sử dụng logo này. Logo “có sẵn tại Amazon” có thể được sử dụng với hai màu được cung cấp (trắng và mực đen). Chọn màu sắc dễ nhìn nhất cho vị trí logo. Có thể tải xuống logo tại đây.

Logo “có sẵn tại Amazon”

Có thể tải xuống các phiên bản bản địa hóa của logo “có sẵn tại Amazon” cho các quốc gia và khu vực sau:

Được chấp thuận ✔
Ví dụ được chấp thuận
Không được chấp thuận ✘
Ví dụ không được chấp thuận

Lý do

Không được sử dụng logo Amazon và nhãn hiệu Smile trong bất kỳ vị trí quảng cáo nào. Luôn sử dụng logo “có sẵn trên Amazon”.

Yếu tố xây dựng thương hiệu trong và ngoài Amazon

Quảng cáo nên được lồng ghép yếu tố xây dựng thương hiệu phù hợp, khi được sử dụng trong và ngoài Amazon.com và bên ngoài trang web. Đối với các vị trí trên trang web, không nên sử dụng logo “có sẵn tại Amazon”. Vị trí quảng cáo dành cho Amazon DSP có thể có logo “có sẵn tại Amazon” hoặc CTA liên kết văn bản thích hợp khi liên kết đến Amazon.

Được chấp thuận ✔
Ví dụ được chấp thuận
Không được chấp thuận ✘
Ví dụ không được chấp thuận

Lý do

Trên Amazon
Không nên sử dụng logo “có sẵn tại Amazon” khi vị trí quảng cáo là trên trang web Amazon.

Được chấp thuận ✔
Ví dụ được chấp thuận
Không được chấp thuận ✘
Ví dụ không được chấp thuận

Lý do

Ngoài Amazon
Dòng chữ trong nút kêu gọi hành động không chính xác. “tại Amazon.com” nên luôn luôn được sử dụng thay vì “trên Amazon.com.” Quảng cáo tĩnh bên ngoài trang web liên kết đến Amazon, nên hiển thị rõ ràng logo “có sẵn tại Amazon” hoặc CTA liên kết văn bản thích hợp.

Được chấp thuận ✔
Ví dụ được chấp thuận
Không được chấp thuận ✘
Ví dụ không được chấp thuận

Lý do

Ngoài Amazon
Quảng cáo không được sử dụng các nút mang thương hiệu Amazon trừ khi được Amazon chấp thuận rõ ràng.

Không gian giới hạn

Trong các vị trí nhỏ hơn, nơi logo “có sẵn tại Amazon” quá nhỏ và khó đọc, các nhà quảng cáo bên thứ ba có thể chèn logo “Có sẵn tại Amazon” bằng kiểu chữ mà họ lựa chọn với từ “Có sẵn” được viết hoa. Logo “có sẵn tại Amazon” nên được sử dụng trong tất cả các trường hợp ngoại trừ nơi không gian bị giới hạn và kích thước huy hiệu sẽ bị giảm xuống dưới kích thước khuyến nghị tối thiểu.

Logo và huy hiệu Đăng ký và lưu

Các nhà cung cấp và người bán bên thứ ba được phép hiển thị logo “Đăng ký và lưu” hoặc logo huy hiệu “Đăng ký và lưu” trong quảng cáo để quảng bá cho các sản phẩm tham gia chương trình Đăng ký và lưu. Không cần đánh giá hoặc phê duyệt chính thức để sử dụng logo hoặc logo huy hiệu. Logo huy hiệu “Đăng ký và lưu” nên được sử dụng cho các quảng cáo bên ngoài trang web, còn logo “Đăng ký và lưu” phù hợp với quảng cáo trên trang web. Logo “Đăng ký và lưu” có thể được sử dụng bằng hai màu được cung cấp (trắng và mực đen). Chọn màu sắc dễ nhìn nhất cho vị trí logo.

Logo Đăng ký và lưu

Có thể tải xuống logo Đăng ký và lưu tại đây.

Có thể tải xuống các phiên bản bản địa hóa của logo Đăng ký và lưu cho các quốc gia và khu vực sau:

Logo huy hiệu Đăng ký và lưu

Có thể tải xuống logo huy hiệu Đăng ký và lưu tại đây.

Có thể tải xuống các phiên bản bản địa hóa của logo huy hiệu Đăng ký và lưu cho các quốc gia và khu vực sau:

Ngoài Amazon

Quảng cáo chạy bên ngoài trang web nên sử dụng logo huy hiệu Đăng ký và lưu với Amazon thay vì logo Đăng ký và lưu.

Trên Amazon

Quảng cáo chạy trên trang web có thể sử dụng logo Đăng ký và lưu khi khách hàng hiểu rõ rằng việc nhấp vào quảng cáo sẽ dẫn đến trang Amazon, ví dụ như trong phần tùy chỉnh của DEA hoặc quảng cáo tĩnh có CTA “Mua sắm ngay”.

Hướng dẫn về logo và hình ảnh của Amazon

Logo Có sẵn trên Amazon

Không gian trống

Không gian trống dựa trên chiều cao của các chữ cái trong logo Amazon. Không gian trống phóng to tương ứng với kích thước của nhãn hiệu, vì vậy khi logo lớn hơn, không gian trống cũng lớn hơn.

Kích thước tối thiểu

Logo “có sẵn tại Amazon” xếp chồng lên nhau phải có chiều rộng không nhỏ hơn 0,75 inch để in, 90 px cho màn hình có độ phân giải 1x hoặc 180 px cho màn hình có độ phân giải 2x.

Logo “có sẵn tại Amazon” nằm ngang phải có chiều rộng không nhỏ hơn 1,4 inch để in, 140 px cho màn hình có độ phân giải 1x hoặc 280 px cho màn hình có độ phân giải 2x.

Không được phép

Để duy trì tính toàn vẹn của thương hiệu, không làm thay đổi logo, tỷ lệ hoặc màu sắc. Dưới đây là ví dụ về cách sử dụng không chính xác.

Không tạo lại hình minh họa.

Không tạo đường viền quanh logo.

Không làm biến dạng hoặc xoay logo

Không loại bỏ các phần tử khỏi logo.

Không thay đổi màu của logo.

Không thêm các phần tử vào logo hoặc để người khác làm vậy.

Không đặt logo trên nền ảnh không có đủ độ tương phản.

Không đặt logo trên nền ảnh quá rối.

Logo Đăng ký và lưu

Không gian trống

Không gian trống dựa trên 1/8 chiều cao của logo Đăng ký và lưu. Không gian trống phóng to tương ứng với kích thước của nhãn hiệu, vì vậy khi logo lớn hơn, không gian trống cũng lớn hơn.

Kích thước tối thiểu

Logo Đăng ký và lưu phải không nhỏ hơn 32 px cho màn hình độ phân giải 1x, hoặc 64 px cho màn hình độ phân giải 2x.

Logo huy hiệu Đăng ký và lưu

Không gian trống

Không gian trống dựa trên chiều cao của các chữ cái trong logo Amazon. Không gian trống phóng to tương ứng với kích thước của nhãn hiệu, vì vậy khi logo lớn hơn, không gian trống cũng lớn hơn.

Kích thước tối thiểu

Logo huy hiệu Đăng ký và lưu phải có chiều rộng không nhỏ hơn 0,75 inch để in, 90 px cho màn hình có độ phân giải 1x hoặc 180 px cho màn hình có độ phân giải 2x.

Logo huy hiệu Đăng ký và lưu nằm ngang phải không nhỏ hơn 210 px cho màn hình độ phân giải 1x, hoặc 420 px cho màn hình độ phân giải 2x.

Hướng dẫn bổ sung về logo

Chỉ được phép sử dụng nhóm logo Amazon trong quảng cáo khi đã được Amazon chấp thuận rõ ràng. Để được phê duyệt, vui lòng gửi yêu cầu cùng với các ví dụ về cách sử dụng được đề xuất cho nhân viên quản lý tài khoản của bạn.

Các biểu tượng và các phần tử trang web

Không được sử dụng nhóm biểu tượng Amazon và phần tử trang web trong quảng cáo trừ khi đã được Amazon chấp thuận rõ ràng. Điều này bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở:

Hình ảnh sản phẩm

 • Tất cả hình ảnh được sử dụng phải thuộc sở hữu của nhà quảng cáo hoặc được phép sử dụng trong đơn vị quảng cáo trước khi ra mắt chiến dịch. Bất kỳ hình ảnh sản phẩm Amazon.com nào bao gồm các sản phẩm Amazon như Kindle phải được Amazon chấp thuận, và các sản phẩm của nhà cung cấp không phải của Amazon không thuộc sở hữu của nhà quảng cáo cũng phải được sự chấp thuận từ công ty nắm giữ các quyền.
 • Hình ảnh sản phẩm được cung cấp không được là hình ảnh tải xuống từ Google hoặc bất kỳ trang web công cụ tìm kiếm nào khác.
 • Tất cả các hình ảnh quảng cáo đều phải được Amazon chấp thuận.

Thông số kỹ thuật và nội dung khác

Các hướng dẫn bổ sung liên quan đến thông số kỹ thuật, đơn vị quảng cáo đủ điều kiện, loại nhà quảng cáo và các nội dung khác có tại: hướng dẫn kỹ thuật.

Chính sách quảng cáo