Nhà cung cấp bên thứ ba được chấp thuận

Cập nhật lần cuối: Ngày 22 tháng 4 năm 2024

Đối với các công nghệ được chứng nhận, chúng tôi hạn chế việc sử dụng bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào để phục vụ và nâng cao nội dung quảng cáo (bao gồm tài sản thành phần quảng cáo, pixel và cookie).

Một số sản phẩm và vị trí quảng cáo nhất định bao gồm ứng dụng gốc Amazon, trang web di động Amazon, Fire TV, IMDb, Seller Central và Trang Cảm ơn không hỗ trợ việc phát quảng cáo của bên thứ ba. Cũng lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận chuyển hướng nội bộ cho Vị trí quảng cáo trên màn hình đầu tiên của trang chủ và các vị trí quảng cáo trên Trang Cảm ơn. Thay vì vậy, vui lòng gửi thẻ iFrame/JavaScript cho các vị trí này.

Bảng sau đây là danh sách toàn diện tất cả các công nghệ hiện được chứng nhận cho việc phát quảng cáo, lưu trữ quảng cáo, gắn thẻ quảng cáo và các dịch vụ tương tự.

Tên công tyCác kênh được hỗ trợNgôn ngữ có sẵn
Màn hình (Máy tính để bàn và thiết bị di động)OLVSTVTwitchFire TV
Hiển thị
Máy tính bảng FireAlexa
AdformXXXXXXBắc Mỹ, Châu Âu
Adition TechnologiesXXXChỉ ở Đức
AJAXChỉ ở Nhật Bản
Atlas (thuộc Facebook)XXBắc Mỹ, Châu Âu
ExactagXĐức
Extreme ReachXXXToàn cầu
FlashtalkingXXXXXToàn cầu
Google Campaign Manager 360 (DoubleClick)XXXXXXXToàn cầu
InnovidXXXXXXToàn cầu
JivoxXXXToàn cầu
Revjet/InnervateXX
Sincro/AnsiraXCanada, Hoa Kỳ
Teads StudioXXToàn cầu
Thunder IndustriesXHoa Kỳ
VideologyXHoa Kỳ
WeboramaXXHoa Kỳ, Châu Âu

*Có thể có các hạn chế bổ sung với một số loại phân khúc đối tượng khách hàng nhất định.

Bảng dưới đây là danh sách toàn diện của tất cả các công nghệ đo lường hiện được chứng nhận.

Tên công tyKênh được hỗ trợChính sách bổ sung
Máy tính để bànWeb trên thiết bị di độngỨng dụng di động (1x1)Video OLVSTVFire TVMáy tính bảng FireÂm thanhTwitch
AdjustXXXXToàn cầu
AdaraXXXXXXXXHoa Kỳ
AppsFlyerXXXXToàn cầu
ArtsAIXXXXXXXXHoa Kỳ
Audience ProjectXXXXXXXVương quốc Anh, Đức, Pháp và Thụy Điển
Chi nhánhXXX (chỉ dành cho các nhà quảng cáo hiện có)Toàn cầu
ClaritasXXXXXXXXHoa Kỳ
CrossixXXXXXXXXHoa Kỳ
CrossixXXXXXXXXHoa Kỳ
Data + Math/LiveRampXXXXXXXHoa Kỳ
Dynata (trước đây là ResearchNow)XXXXXXXXHoa Kỳ
EulerianXXXTây Ban Nha
EulerianXXXXXXXXHoa Kỳ
GfKXXXXXXXXVương quốc Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, Brazil
InMarket (trước đây là Ninth Decimal)XXXXXXXXHoa Kỳ
IntageXXXXXXNhật Bản
IQVIAXXXXXXXHoa Kỳ
IRI - Toàn cầuXXXXXXXXVương quốc Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Úc
IRI - Hoa KỳXXXXXXXXHoa Kỳ
iSpotXXHoa Kỳ
KantarXXXXXXXXXHoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Mexico, Brazil, Hà Lan, BL, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út, Úc
KantarXXXXXXXXCanada, Vương quốc Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Mexico, Brazil, Hà Lan, BL, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út, Úc
KochavaXXHoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, đang thử nghiệm tại Nhật Bản, Ấn Độ
LucidXXXXXXXXHoa Kỳ, Úc, Brazil, Canada, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Mexico, mở rộng sang Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
MacromillXXXXXXXXNhật Bản
Marketing EvolutionXXXXXXHoa Kỳ
MarketingScanXXXXXXPháp
MediametrieXXXXXXPháp
MemO2XXXXXXXXHà Lan, Bỉ, Pháp
NCSXXXXXXHoa Kỳ
Neural OneXXXTây Ban Nha
NeustarXXXXXXXXHoa Kỳ
Nielsen DARXXXXXXHoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Mexico, Brazil, Úc, Nhật Bản
Nielsen TARXXXXXXXHoa Kỳ, Vương quốc Anh, Ý (chỉ dành cho STV Hoa Kỳ)
Nielsen EVXXXXXXVương quốc Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức
Nielsen Buyer LiftXXXXXXXHoa Kỳ
Nielsen Market LiftXXXXXXHoa Kỳ
NPDXXXXXXXHoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha
FourSquare (trước kia là Placed)XXXXXXXXHoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Úc
SingularXXX (chỉ dành cho các nhà quảng cáo hiện có)
Samba TVXXXXXXXHoa Kỳ
Samba TVXXXXXXXHoa Kỳ
Upwave (trước đây là Survata)XXXXXXXXHoa Kỳ, Canada
VideoAmpXXXXXXXHoa Kỳ
VideoAmpXXXXXXXHoa Kỳ

Bảng sau đây là danh sách toàn diện các nhà cung cấp tập trung vào quyền riêng tư.

Tên công tyCác kênh được hỗ trợChính sách bổ sung
Máy tính để bànWeb trên thiết bị di độngỨng dụng di động (1x1)Video OLVSTVHiển thị trên Fire TVÂm thanh
Ghostery/ Trustarc/ CrownpeakXXXBắc Mỹ, Châu Âu

Bảng dưới đây là danh sách toàn diện của tất cả các công nghệ hiện được chứng nhận cho xác minh quảng cáo sau khi đặt giá thầu.

Tên công tyCác kênh được hỗ trợChính sách bổ sung
Máy tính để bànWeb trên thiết bị di độngỨng dụng di động (1x1)Video OLVSTVTwitchFire TVMáy tính bảng FireÂm thanh
AdlooxXXXXXVương quốc Anh, Pháp
ComscoreXXXXXToàn cầu
Double VerifyXXXXXXXToàn cầu
Integral Ad ScienceXXXXXToàn cầu
MeetricsXXXXXHoa Kỳ, Châu Âu
MMI (Method Media Intelligence)Hoa Kỳ
MOATXXXXXXXToàn cầu
HUMAN/White Ops IncXXXBắc Mỹ, Châu Âu

Nghiên cứu của bên thứ ba

Amazon hỗ trợ các nghiên cứu được ủy quyền độc lập. Tuy nhiên, Amazon coi việc tạo ra trải nghiệm khách hàng tuyệt vời là điều quan trọng nhất và thực thi các hướng dẫn nghiêm ngặt cho các nghiên cứu của bên thứ ba. Các nghiên cứu là không được phép tại các vị trí quảng cáo trên Trang Cảm ơn, Trang chủ hoặc Cổng kết nối, cũng như bất kỳ phân khúc hoặc gói theo ngữ cảnh nào. Bất kỳ yêu cầu nào sử dụng quảng cáo tuyển người tham gia khảo sát phải được đưa vào thỏa thuận chiến dịch từ trước. Vui lòng liên hệ với bộ phận quản lý khách hàng nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin.

Các nhà cung cấp nghiên cứu trong danh sách dưới đây có chứng nhận để chạy các nghiên cứu do nhà quảng cáo chi trả, đang chờ xem xét và chấp thuận của Amazon về trải nghiệm khách hàng của quá trình thực hiện:

Nhà cung cấp bên thứ baHoa KỳCanadaChâu Âu*Nhật Bản
CrossixX
Data + MathX
DynataXVương quốc Anh
Experian OmniimpactX
FourSquare (trước kia là Placed)XX
GfkX
InMarketX
IntageX
IQVIAX
IRIXX
iSpotX
KantarXXX
KochavaX
LucidX
MacromillX
MarketingScanPháp
MediametriePháp
NCSX
NielsenXXX
NPDX
SambaTVX
UpwaveXX
VideoAmpX

*Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha

Nhà cung cấp mức độ hiển thị

Amazon chấp thuận các nhà cung cấp mức độ hiển thị của bên thứ ba được MRC công nhận sau đây khi đo tỷ lệ mức độ hiển thị:

Nhà cung cấpĐược sử dụng choBắc Mỹ*Châu Âu**Nhật BảnChính sách bổ sung
ComScore vCEHiển thị, VideoXXX
DoubleVerifyHiển thị, VideoXXXChỉ được chứng nhận để chặn quảng cáo cho các tình huống giới hạn. Vui lòng liên hệ với đại diện Amazon của bạn để biết thêm thông tin.
Integral Ad ScienceHiển thị, VideoXXX
MeetricsHiển thị, VideoX
MoatHiển thị, VideoXXXChỉ được chứng nhận để chặn quảng cáo cho các tình huống giới hạn. Vui lòng liên hệ với đại diện Amazon của bạn để biết thêm thông tin. Chỉ theo dõi thẻ. Yêu cầu thẻ JavaScript để hoạt động (phát quảng cáo trên ứng dụng di động không chấp nhận JavaScript).

*Hoa Kỳ và Canada
**Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không thể chấp nhận thẻ JavaScript để theo dõi bất kỳ bên thứ ba nào trên ứng dụng Amazon Mobile.

Hướng dẫn theo dõi lượt hiển thị và lượt nhấp chuột của bên thứ ba cho quảng cáo trên máy tính bảng Fire và trên thiết bị di động

Theo dõi lượt hiển thị

Theo dõi lượt hiển thị của bên thứ ba có sẵn cho trang web và ứng dụng Mua sắm trên Amazon Mobile. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không thể chấp nhận thẻ JavaScript để theo dõi bất kỳ bên thứ ba nào trên ứng dụng Amazon Mobile. Amazon sử dụng cùng một loại công cụ theo dõi lượt hiển thị cho quảng cáo “có liên kết vào trong” (ví dụ: quảng cáo có liên kết đến một trang khác thuộc Amazon Mobile Shopping) và “liên kết ra ngoài” (quảng cáo có liên kết đến bất kỳ nơi nào khách hàng đang dành thời gian) Mobile Shopping). Toàn bộ việc theo dõi lượt hiển thị trên Mua sắm trên Amazon Mobile được thực hiện bằng pixel lượt hiển thị 1x1.

Tình huốngPhương pháp theo dõiHành động
Liên kết ra ngoài trên trang web cho thiết bị di độngPixel lượt hiển thị 1x1Cung cấp cho Công cụ theo dõi lưu lượng truy cập Amazon của bạn một pixel lượt hiển thị 1x1
Liên kết vào trong trên trang web cho thiết bị di độngPixel lượt hiển thị 1x1Cung cấp cho Công cụ theo dõi lưu lượng truy cập Amazon của bạn một pixel lượt hiển thị 1x1
Liên kết ra ngoài trên ứng dụng di độngPixel lượt hiển thị 1x1Cung cấp cho Công cụ theo dõi lưu lượng truy cập Amazon của bạn một pixel lượt hiển thị 1x1
Liên kết vào trong trên ứng dụng di độngPixel lượt hiển thị 1x1Cung cấp cho Công cụ theo dõi lưu lượng truy cập Amazon của bạn một pixel lượt hiển thị 1x1
Máy tính bảng FirePixel lượt hiển thị 1x1Cung cấp cho Công cụ theo dõi lưu lượng truy cập Amazon của bạn một pixel lượt hiển thị 1x1

Hỏi: Pixel lượt hiển thị 1x1 là gì?
Đáp: Pixel lượt hiển thị 1x1 là một đoạn mã được cung cấp để theo dõi số lượt hiển thị cho bên thứ ba.

Theo dõi lượt nhấp chuột

Theo dõi lượt nhấp chuột có sẵn cho các chiến dịch có liên kết vào trong và liên kết ra ngoài trên web và ứng dụng Mua sắm trên Amazon Mobile.

Tình huốngPhương pháp theo dõiHành động
Liên kết ra ngoài trên trang web cho thiết bị di độngURL chuyển hướng của công cụ theo dõi lượt nhấp chuộtCung cấp cho Công cụ theo dõi lưu lượng truy cập Amazon URL chuyển hướng của công cụ theo dõi lượt nhấp chuột
Liên kết vào trong trên trang web cho thiết bị di độngURL chuyển hướng của công cụ theo dõi lượt nhấp chuộtCung cấp cho Công cụ theo dõi lưu lượng truy cập Amazon URL chuyển hướng của công cụ theo dõi lượt nhấp chuột
Liên kết ra ngoài trên ứng dụng di độngURL chuyển hướng của công cụ theo dõi lượt nhấp chuộtCung cấp cho Công cụ theo dõi lưu lượng truy cập Amazon URL chuyển hướng của công cụ theo dõi lượt nhấp chuột
Liên kết vào trong trên ứng dụng di độngURL chuyển hướng của công cụ theo dõi lượt nhấp chuột liên kết đến một hình ảnh trống 1x1Cung cấp cho Công cụ theo dõi lưu lượng truy cập Amazon URL chuyển hướng của công cụ theo dõi lượt nhấp chuột liên kết đến một hình ảnh trống 1x1
Máy tính bảng FireURL chuyển hướng của công cụ theo dõi lượt nhấp chuột hoặc URL quảng cáo theo dõiCung cấp cho Công cụ theo dõi lưu lượng truy cập Amazon URL chuyển hướng của công cụ theo dõi lượt nhấp chuột

Theo dõi lượt nhấp chuột trong ứng dụng Amazon Mobile – Liên kết vào trong

Các mẫu ứng dụng Amazon Mobile cho phép nhà quảng cáo theo dõi số lượt nhấp chuột trong ứng dụng liên kết vào bên trong bằng cách sử dụng URL chuyển hướng của công cụ theo dõi lượt nhấp chuột liên kết đến một hình ảnh trống 1x1.

Đối với các vị trí quảng cáo trên web và trong ứng dụng cho thiết bị di động, hãy liên kết đến gif này: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/blank/1x1_b.gif

Hỏi: URL chuyển hướng của công cụ theo dõi lượt nhấp chuột liên kết đến 1x1 là gì và tại sao chúng ta lại cần URL này?
Đáp: Loại công cụ theo dõi lượt nhấp chuột này tải một trang chỉ có một ảnh gif 1x1. Đội ngũ theo dõi lưu lượng truy cập quảng cáo Amazon sẽ sử dụng công cụ theo dõi này kết hợp với trang đích được chỉ định của bạn để theo dõi số lượt nhấp chuột trong ứng dụng liên kết vào trong và đưa người dùng đến trang đích dự định.

Theo dõi của bên thứ ba được chứng nhận cho quảng cáo trên máy tính bảng Fire và thiết bị di động

Theo dõi lượt hiển thị và lượt nhấp chuột được hỗ trợ đối với các chiến dịch có liên kết ra bên ngoài và liên kết vào bên trong.

Yêu cầu cho các bên thứ ba chưa đủ điều kiện phải được gửi cho Amazon để chứng nhận ít nhất 30 ngày trước khi diễn ra chiến dịch có thể áp dụng.

Không có pixel hoặc thẻ nào ngoài DoubleClick được phép trong các trang an toàn dành cho thiết bị di động như Trang Cảm ơn.

Bảng sau đây là danh sách toàn diện tất cả các công cụ theo dõi quảng cáo của bên thứ ba hiện được chứng nhận cho quảng cáo trên thiết bị di động:

Bên thứ baBắc MỹChâu ÂuNhật Bản
DoubleClick*XXX

* Yêu cầu thực hiện “chặn lưu bộ nhớ đệm”.

Chính sách quảng cáo