Chính sách quảng cáo dành cho sự kiện mua sắm cao điểm cho thương hiệu trên Amazon năm 2023

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Chính sách quảng cáo dưới đây phải được áp dụng cho tất cả các quảng cáo chạy trong thời gian diễn ra sự kiện mua sắm cao điểm cho các thương hiệu trên Amazon thông qua Amazon Ads (bao gồm cả vị trí quảng cáo và ngoài Amazon) đối với các quảng cáo tự phục vụ và dịch vụ quản lý.

Quy tắc chung

Các quy tắc sau đây là bắt buộc đối với tất cả các quảng cáo và vị trí quảng cáo chạy trong thời gian diễn ra Sự kiện.

 • Hướng dẫn và chính sách chấp nhận của Amazon Ads áp dụng cho tất cả các quảng cáo.
 • Sử dụng tên thương hiệu Sự kiện Amazon trong Quảng cáo (Dịch vụ quản lý và Tự phục vụ)
  • Display Ads ngoài Amazon - Dịch vụ quản lý: ĐƯỢC PHÉP đề cập đến sự kiện bên ngoài Amazon với điều kiện là nhà quảng cáo có thỏa thuận chính thức để liên kết trở lại Amazon. Nếu không có thỏa thuận về Sự kiện chính thức, nhà quảng cáo không thể đề cập đến Sự kiện này trong quảng cáo.
  • Display Ads ngoài Amazon - Tự phục vụ: KHÔNG được phép đề cập đến sự kiện bên ngoài các quốc gia sau: Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út, Hà Lan, Brazil, Thụy Điển, Nhật Bản.
  • Display Ads trong Amazon - Dịch vụ quản lý và Tự phục vụ: KHÔNG được phép đề cập đến sự kiện.
  • Gian hàng thương hiệu: KHÔNG được phép đề cập đến sự kiện.
  • Video - Tự phục vụ: IMDb, Twitch, STV - KHÔNG được phép đề cập đến sự kiện.
  • Video - Dịch vụ quản lý: IMDb, Twitch, STV - Được phép đề cập đến sự kiện.
 • Ưu đãi tiết kiệm và tuyên bố
  • Thông điệp ẩn ý về ưu đãi: Không được phép sử dụng thông điệp ẩn ý về ưu đãi. Ví dụ: “Một điều đặc biệt sắp xuất hiện”, “Hãy bắt đầu đếm ngược! “, “Hãy sớm quay lại để được hưởng những ưu đãi tuyệt vời!”.
  • Ưu đãi tiết kiệm và tuyên bố được chạy trong giai đoạn trước thềm sự kiện sẽ yêu cầu một ưu đãi trực tiếp.

Ưu đãi và tuyên bố tiết kiệm

Các chính sách dưới đây chỉ áp dụng cụ thể cho các Gói tài trợ trong sự kiện mua sắm cho các thương hiệu trên Amazon.

 • Ưu đãi/khuyến mãi vào ngày diễn ra sự kiện phải tốt hơn khuyến mãi/ưu đãi trong giai đoạn Chuẩn bị (Lead Up) hoặc Giai đoạn kết thúc (Lead Out).
 • Chúng tôi CẤM bất kỳ chương trình khuyến mãi về giá nào nêu một mức giá bằng số cố định hoặc thông điệp về tiết kiệm trong quảng cáo. Quy định này cũng áp dụng cho khuyến mãi, ưu đãi hoặc tiết kiệm chẳng hạn như “Tiết kiệm 50% trên {Product} ”” hoặc “giảm giá $20 cho {Product}.
 • Các ưu đãi cho quảng cáo thương mại điện tử là quảng cáo động. Được phép sử dụng tỷ lệ phần trăm và số tiền bằng đô la, và thông tin này sẽ tự động được truy xuất theo sản phẩm.

Chính sách quảng cáo