Tạm ngưng tài khoản ADSP theo chính sách về quảng cáo độc hại

Tại sao tài khoản của tôi bị tạm ngưng? Bạn có thể cho tôi biết thêm thông tin không?

Để đảm bảo trải nghiệm an toàn và tích cực cho người dùng, ADSP yêu cầu các nhà quảng cáo tuân thủ tất cả các chính sách của Amazon Ads ADSP. Những quảng cáo, nội dung, đích đến và nội dung khác vi phạm các chính sách của Amazon Ads có thể bị ADSP chặn và có thể dẫn đến việc tạm ngưng tài khoản.

Quảng cáo trong chiến dịch của tôi đã bị chặn và/hoặc tài khoản nhà quảng cáo của tôi đã bị ADSP tạm ngưng do vi phạm chính sách về quảng cáo độc hại. Tôi có thể khôi phục tài khoản không?

Amazon Ads sẽ liên lạc với người liên hệ được chỉ định của bạn nếu quảng cáo trong chiến dịch của bạn bị chặn và/hoặc tài khoản nhà quảng cáo bị tạm ngưng. Để khôi phục, bạn sẽ cần thực hiện quá trình khắc phục và được yêu cầu xác nhận cũng như khắc phục sự cố, đồng thời cung cấp bằng chứng cho thấy căn nguyên đã được giải quyết và sự cố sẽ không tái diễn. Sau khi chúng tôi xem lại và xác nhận, tài khoản quảng cáo và/hoặc nhà quảng cáo có thể được khôi phục.

Tôi có thể kháng nghị quyết định nếu tài khoản của tôi bị tạm ngưng không?

Có. Nếu bạn tin rằng đã có nhầm lẫn và bạn không vi phạm chính sách của chúng tôi, bạn có thể gửi đơn kháng nghị. Sau khi kháng nghị của bạn được xem xét, bạn sẽ được thông báo về kết quả.

Tài khoản bị tạm ngưng có thể thiết lập hoặc sử dụng các tài khoản khác không?

Không. Các tài khoản liên quan đến tài khoản bị tạm ngưng cũng sẽ bị tạm ngưng. Chúng tôi rất coi trọng sự an toàn của người dùng, vì vậy bất kỳ nhà quảng cáo nào đã thực hiện những hành động khiến người dùng, khách hàng hoặc đối tác của chúng tôi gặp rủi ro đều sẽ bị cấm sử dụng Amazon DSP. Ngoài ra, bất kỳ tài khoản mới nào mà nhà quảng cáo cố gắng tạo cũng sẽ bị chặn.

Chính sách quảng cáo