Amazon Ads Streaming TV Reklam Politikaları

İÇİNDEKİLER

1.0 Genel Reklam Materyali Kuralları

Tüm video reklamlar hedeflenen bölgenin birincil resmi dilinde olmalı ve Amazon Video Ad teknik özelliklerine uygun olmalıdır. Tüm bilgiler kolayca anlaşılabilir olmalı ve reklamı yapılan ürün, hizmet veya tüzel kişiyi net bir şekilde tanımlamalıdır.
Reklamlar, izleyicileri tıklamaya davet edemez ve tıklanabilir bir düğmeyi veya bağlantıyı taklit eden tasarlanmış bir Eylem Çağrısı (CTA) içeremez.

1.1 Reklamveren Markalaşması

Müşteriler, reklamvereni ses ve/veya videodan tanımlayabilmelidir. Video reklamlar, reklamverenin marka adını veya logosunu içermelidir. Eğlence reklamverenleri için filmin, TV şovunun veya video oyununun başlığı ya da sanatçı/grup adı yeterlidir.
Reklamlar, Amazon'un önceden izni olmaksızın Amazon logoları, ticari markalarını içeremez veya Amazon'a, sitesine, ürünlerine ya da markasına atıfta bulunamaz veya bunlardan bahsedemez.

1.2 Fiyatlandırma ve Tasarruf

Tüm fiyatlandırma, tasarruf ve indirim bilgileri doğru, eksiksiz ve reklamı yapılan konumla ilgili olmalı, yanıltıcı olmamalıdır. Hizmet sunulurken daha yüksek ücret tahsil etmek üzere müşterileri rezervasyon hizmetleri konusunda aldatan düşük tahminler kabul edilmez.

Reklamlarda listelenen fiyatlar ve tasarruflar, kampanyanın sonuna kadar sunulacak teklifi doğru bir şekilde yansıtmalıdır. Fiyatlar değişikliğe tabi olduğunda ve koşullar veya kısıtlamalar uygulandığında reklamlar bunu her zaman bildirmelidir.

1.3 Özel Teklifler

Reklamda tasarruf iddiası (yerel bir restoranda %20 gibi) varsa teklif kampanyanın yayınlandığı tüm süre boyunca doğru ve geçerli olmalıdır. Kısıtlama uygulandığında özel teklifler de açıklanmalıdır. Bu tür bir açıklama metin veya ses şeklinde olabilir.

1.4 Hedefleme

Reklamı yapılan ürün veya hizmet ülke çapında mevcut değilse tüm reklamlar her zaman coğrafi olarak hizmet sunulan konumları hedeflemelidir.

Video reklamlar doğrudan belirli bir topluluğu veya etnik kökeni (ör. Hispanikler) hedefleyemez veya doğrudan belirli bir topluluğa ya da etnik kökene hitap edemez.

1.5 İddialar ve İspatlama

Reklamlardaki iddialar, müşterinin satın alma kararının temel bir bileşenidir. Tüm iddialar gerçek ve doğru olmalıdır.
Reklamlarda, rakipler eleştirilmediği veya rakiplere saldırıda bulunulmadığı sürece, isim vererek karşılaştırma yapılabilir. Amazon Ads, bir üçüncü taraf markasını, ürününü veya hizmetini yanlış temsil etme, alçaltma ya da kötüleme ihtimali olan içerikleri kabul etmez. Karşılaştırmalı iddialar, güvenilir bir çalışmanın adı ve tarihi ile doğrulanmalıdır.

Aşağıdaki tabloda, müşterilerin kendilerine sağlanan bilgilerin gerçekliğini teyit edebilmesi için ispat sunulmasını talep ettiğimiz iddia türleri listelenmektedir.

Bir ürünün "yeni", "yeni çıkmış" olduğunu belirten veya benzer iddialar içeren reklamlar yalnızca son altı ay içinde piyasaya sunulan ürünler için kullanılmalıdır.

Reklamlardaki iddialarını ispatlamak için gereklilikleri yerine getirmekten yalnızca reklamveren sorumludur. İddiaların ispatlanması gerektiğinde reklamverenin kanıtların kaynağını ve tarihini belirtmesi gerekir. Kaynak, talep türüne bağlı olarak reklamverenin verileri veya üçüncü taraf verileri olabilir (aşağıya bakın). Veriler 18 aydan daha eski olmamalıdır.
Video biriminin yüksekliğinin %20'sinden fazlasını kaplayan sorumluluk reddi içeren reklamlar 23.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi olacaktır.
Reklam metninin açıklamalar bölümünde veya reklamverenin sitesinde aşağıdaki bilgilere yer verilmelidir:

TürAşağıdakileri içermelidir:
ÖdüllerÖdülü verenin adı ve
Ödülün verildiği tarih.
Anket sonuçlarıAnketin kaynağı ve
Anketin tarihi.
İstatistiksel iddialarAraştırmanın kaynağı ve
Araştırmanın tarihi.
Üstünlük belirten iddialar*İddiayı destekleyen bağımsız bir kaynak ve
Araştırmanın tarihi.
Karşılaştırma içeren iddialarİddiayı destekleyen bağımsız bir kaynak ve
Araştırmanın tarihi.

* Reklamverenin aksini belirtmesi gerekmedikçe sadece bir markanın kendi ürünlerine atıfta bulunan, üstünlük belirten iddiaların (ör. "En güçlü elektrikli süpürgemiz" veya "[marka] markasının bugüne kadarki en ileri seviye formülasyonu") ispatlanması gerekmez.

1.6 Müşteri Yorumları ve Editoryal İncelemeler

Hakkında yorum yapılan kaynağın reklamda belirtilmesi koşuluyla, editoryal incelemelere, müşteri yorumlarına ve uzman incelemelerine (örneğin, NY Times'dan alıntı veya CNET Ödülü) izin veriyoruz.

2.0 Video Kalitesi

2.1 Video özellikleri ve çözünürlüğü

Streaming TV reklamları için, önerilen 8 mbps bit hızla birlikte 16:9 değerinde bir en boy oranı gerekir. Video reklamlar, altında ve üstünde veya iki yanında boşluk olan biçimleri içerebilir ancak ikisini birlikte içeremez.

Altta ve üstte boşluklu biçim örneği

Altta ve üstte boşluklu biçim

İki yanda boşluklu biçim örneği

İki yanda boşluklu biçim

Video reklamların zaman kısıtlaması olmadan yayınlanması için yüksek çözünürlükte olması gerekir. Hafif pikselli veya 4 Mb/sn ile 8 Mb/sn arasında bit hızına sahip videolar, reklamın 23.00 ile 06.00 arasında yayınlanmasına izin verecek şekilde gün bölümlendirme kısıtlamasına tabi tutulabilir.

Düşük video kalitesi ve 4mbps'den düşük bit hızı olan düşük çözünürlüklü reklamlar kabul edilemez.

2.2 Netlik

Bulanık, belirsiz veya tanınamayan görseller içeren videolar onaylanamaz.

Çevreleyen video içeriğiyle tutarlı olmak ve müşterilerin reklamı anlayabilmesini sağlamak üzere tüm grafik ve metinsel içeriğin ortalama müşteri için anlaşılır olması gerekir.

Streaming TV reklamları alt yazı içeremez. Aksi hâlde alt yazı yerleştirmeyi açmış olan müşteriler, alt yazılarla çakışan metinler görürdü.

2.3 Geçişler ve efektler

Streaming deneyimini bozan dikkat dağıtıcı öğelere sahip eğlence amaçlı olmayan video içerikleri, reklamın 23.00 ile 06.00 arasında yayınlanmasını sağlamak için gün bölümlendirme ile sınırlandırılacaktır. Bu tür video içerikleri; hızlı kontrast geçişleri, kısa yanıp sönen, uzun yanıp sönen veya titreşen nesneler, resimler ya da metinler içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Işığa duyarlı epilepsi nöbetlerini tetikleyebilecek video içerikleri kabul edilemez.

Müşterilerin Streaming TV cihazlarında veya internet bağlantılarında sorun olduğunu düşünmesine neden olabilecek video içerikleri (ör. aksaklık, duraklamada pikselli bir sahne, ses cızırdaması efekti vb.) kabul edilemez.

3.0 Ses Kalitesi

3.1 Ses özellikleri

Streaming TV reklamları için 2 ses kanalı ve en az 192 kbps bit hızı gerekir.

Video reklamların zaman kısıtlaması olmadan yayınlanması için yüksek çözünürlükte olması gerekir. Hafif pikselli veya 4 Mb/sn ile 8 Mb/sn arasında bit hızına sahip videolar, reklamın 23.00 ile 06.00 arasında yayınlanmasına izin verecek şekilde gün bölümlendirme kısıtlamasına tabi tutulabilir.

Düşük video kalitesi ve 4mbps'den düşük bit hızı olan düşük çözünürlüklü reklamlar kabul edilemez.

3.2 Ses Netliği

Tüm bilgiler kolayca anlaşılabilir olmalıdır. Net telaffuzla ayırt edicilik sağlanmalıdır.

Eylem çağrısı iletiliyorsa bu eylem çağrısı basit ve güçlü olmalı, beklenen müşteri eylemini açıkça yansıtmalıdır.

Reklamlar boğuk mesajlar, düşük seviyede sesler, belirsiz veya tanınmayan mesajlar ya da sesler veya duyulamayan metinler içeremez.

Mesajın netliğini etkileyen arka plan sesleri içeren reklamlar veya ortalama müşteri için net olmayan ya da tamamen duyulamayan mesajlar gün bölümlendirmeye tabi olur ve engellenebilir.

3.3 Dikkat dağıtıcı ses

Reklamlar etkileşim sağlayabilir ancak müşteri deneyimini bozabilecek dikkat dağıtıcı öğeler sunmamanızı öneririz.

Reklamlar, birlikte yayınlandıkları video içeriğinden daha yüksek sesli olamaz.

Alışılmadık derecede tiz ses ve birbirine karışan ses, müzik veya efekt içeren reklamlar 21.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi olacaktır. Bu reklamlar engellenebilir.

Sesli mesajlar saniyede 5 kelimeden fazla kelime içeremez. Saniyede 5'in üzerinde kelime içeren reklamlar, gün bölümlendirmeye tabi olacaktır.

Amazon bu reklamlara 21.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirme uygulayacaktır ve aşağıdaki reklamları engelleme hakkını saklı tutar:

 • Müşterilere bağıran reklamlar
 • Müşteriler üzerinde baskı kuran reklamlar (ör. "Acele edin! Bu kazanmak için son şansınız!")
 • Suçluluk duygusundan faydalanan reklamlar (ör. "Zamanınızı boşa harcamayın")
 • Müşterilere büyüklük taslayan reklamlar (ör. "Bugün eylemleriniz için sorumluluk alma günü")
 • Korku duygusunu kullanan reklamlar (ör. "varlıklarınızı kaybetme riskiniz olabilir")

4.0 Amazon Marka Öğeleri

Bu bölümdeki gereklilikler, Amazon'a yapılan tüm referansların daha geniş anlamda şirket politikalarımızla uyumlu olmasını ve Amazon markasını korumasını sağlar.

4.1 Amazon Teklifleri

Reklam, bir Amazon programına dayalı tasarruf iddiası içeriyorsa ("Abone Ol ve Tasarruf Et" gibi) bu durum reklamda açıkça belirtilmelidir. Örneğin, reklamda Abone Ol ve Tasarruf Et aboneliğine dayalı bir "%20 Tasarruf Et" iddiası belirtilirse reklamın "Abone Ol ve Tasarruf Et ile %20 Tasarruf Et" ifadesine yer vermesi gerekir.

4.2 Amazon'a Referanslar

Amazon'a veya ürünlerine yapılan herhangi bir referans (örneğin, Amazon ticari markalarının kullanımı) Marka Kullanım kurallarına uymalıdır.

Amazon ticari markalarını (Altın Kutu, Günün Fırsatı, Süper Tasarruflu Kargo, Tek Tıkla, Bugünün Fırsatları, Abone Ol ve Tasarruf Et, Kindle, Amazon Family, Kitabın İçine Bak gibi) kullanmak için Amazon'un onayı gerekir. Daha fazla bilgi için lütfen bkz. Marka Kullanım kuralları.

Reklamverenlerin "Amazon's Choice" ve "Amazon'da Çok Satan" ifadelerini kullanması yasaktır. Bu öğeler sık sık yenilendiği için kampanya süresi boyunca doğru kalmayabilir.

Üçüncü taraf reklamlar Alexa'nın sesini, Amazon Polly seslerini veya benzer bir sesi kullanamaz ve "Alexa" uyandırma sözcüğünü kullandıklarında bunun parmak izi ve filigranlı olması gerekir.

4.2.1 Amazon Müşteri Yorumları

Müşteri yorumları (izin verilen durumlarda):

 • Gerçek olmalı ve marka için bir teşvik veya ücret karşılığında yapılmış olmamalıdır.
 • Reklamı yapılan spesifik ürünle ilgili olmalıdır. Örneğin, bir akıllı telefonun 16 GB sürümüne yönelik müşteri yorumu, 2 GB sürümüne yönelik bir reklamda kullanılamaz.
 • ASIN sayfasından bulunabilmelidir (ya ürün detay sayfasında yer aldığı için ya da "tüm yorumları gör" seçeneğine tıklayarak).
 • Dil bilgisi hataları da dahil olmak üzere değiştirilmemelidir (ancak göze batan yazım yanlışları veya önemli dil bilgisi hataları bulunan yorumlar kullanılmamalıdır).
 • Metinde yapılan kısaltmalar, yorumun anlamını değiştirmemelidir.
 • Çıkarılan bölümlerin üç noktayla ("..."), önüne veya sonuna boşluk konulmadan belirtilmesi koşuluyla müşteri yorumlarında bazı bölümlerin çıkarılmasına izin verilir.
 • Müşteri yorumu başlıklarındaki üç nokta, yalnızca başlığın başında veya sonunda bulunabilir, ortasında bulunamaz.
 • Başlıklar dışında yorumun başında, ortasında (başlıklar hariç; yukarıdaki maddeye bakın) ve sonunda birer kez olmak üzere en fazla üç kez üç nokta kullanılabilir.
 • Yorumun asıl anlamını değiştirmek için üç nokta kullanamazsınız. Örneğin, önemli olumsuz içerikler barındıran bir yorumun içinden olumlu kısımları seçemezsiniz.
 • Yalnızca yorum başlığı kullanılıyorsa başlık, tüm yorumun içeriğini doğru şekilde temsil etmelidir.
 • Metnin büyük harfle (tek bir sözcük veya ürün adı dışında) yazılmış olduğu müşteri yorumlarını kullanamazsınız.
 • Emoji, tıbbi rahatsızlıklara yönelik referans veya küfür içeremez.

4.2.2 Amazon Yıldız Puanı

Bir reklama bir ASIN'in yıldız puanını eklemek için ASIN'in i) en az 15 müşteri yorumu bulunması ve ii) ortalama yıldız puanının en az 3,5 olması gerekir. Otomobil kampanyalarında, i) en az 8 müşteri yorumu ve ii) en az 4 yıldız puanı bulunan ürünlere yıldız puanı eklenmesine izin verebiliriz.

Tüm yıldız puanları tarih damgası taşımalıdır ve kampanyalar, eski verilerin müşteriler tarafından görülmesini önlemek için üç aydan uzun süre yayınlanamaz.

4.2.3 Amazon Logosu Kullanımı

Amazon logosu şu şekilde kullanılmamalıdır:

 • Yetkili tedarikçi etiketlemesinin bir parçası olmadıkça (örneğin, "Amazon'da Mevcut") cümle içinde kullanılamaz.
 • Herhangi bir şekilde (örneğin, logodan gülümseme ifadesi kaldırılarak) değiştirilemez.

Bir reklam Amazon'a ve bir veya daha fazla perakendeciye sesleniyorsa özel segmentlerden yararlanamaz.

5.0 Yasaklanmış İçerikler, Ürünler ve Hizmetler

Bu bölümde, hiçbir reklamda yer almaması gereken içeriğin yanı sıra herhangi bir yerleştirmede tanıtılamayan ürün ve hizmetlere yer verilmektedir.

5.1 Yasaklanmış İçerikler

En yüksek kalitede müşteri deneyimi sunma taahhüdümüzün bir parçası olarak politikamız uyarınca belirli içeriklere sahip veya bu içeriklerle ilgili reklamları oynatmayız. Aşağıdakiler bu kapsamda yer alır ancak bunlarla sınırlı değildir:

Tüm reklamlar için yasaklanmış içerikler
 • Çocuklara yönelik içerikler
 • Çocukları yetişkinlere uygun veya tehlikeli durumlarda gösteren içerikler. Örneğin, reklamlar çocukları şu durumlarda göstermemelidir:
  • Ateşli silahların veya diğer silahların yakınında ya da bunları kullanırken
  • Belirlenen çocuk güvenliği en iyi uygulamalarına aykırı olabilecek durumlarda (araç içinde emniyet kemeri takılı olmayan veya kasksız bisiklet süren çocuklar gibi)
  • Kendilerine güvenli bir şekilde bakamayacakları yerlerde veya durumlarda yetişkin gözetimi olmadan (ör. yüzme havuzunda, yoğun yollardan geçerken ya da tehlikeli cihazların yanında)
 • Duygu sömürüsü niteliği taşıyan veya tartışmalı içerikler ya da insanları veya hayvanların olumsuz şekilde tasvir eden içerikler
 • Müstehcen, aşağılayıcı, küçük düşürücü, yasalara aykırı veya başkasının mahremiyetine saldıran içerikler
 • Aşırı uyuşturucu veya alkol tüketimini teşvik eden, ilgi çekici hâlde sunan ya da tasvir eden içerikler
 • Tehdit edici, küfürlü veya taciz edici içerikler ya da ırk, renk, milliyet, din, engellilik durumu, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş veya başka bir benzer kategori üzerinden belirli bir grubu savunan ya da bu gruba karşı ayrımcılık yapan içerikler
 • Amazon marka unsurlarını taklit eden veya Amazon markasını önceden onay almadan kullanan içerik ya da teklifler
 • Aldatıcı, yanlış veya yanıltıcı içerikler
 • Mahrem bölgelerin bakımına yönelik olabilecek ürünlerin kullanımının gösterilmesi
 • Kötü, kaba veya müstehcen dil kullanımı ya da bel altı referanslar
 • Nefret söylemleri: şiddeti veya ırkçı hoşgörüsüzlüğü teşvik etmek ya da savunmak
 • Eğlence içeriği fragmanları* dışında, açık bir şekilde cinsel veya müstehcen poz veren modeller gibi kışkırtıcı resimler ve aşağıdakileri içeren ya da gösteren içerikler:
  • Kişileri giyinik ya da çıplak şekilde bir seks pozisyonunu taklit eder veya bir cinsel eylemi ima eder şekilde gösteren resimler
  • Cinsel ima içeren pozlar (ör. şehvet uyandıran veya cinsel olarak tutkulu yüz ifadesiyle bacakların ayrılması ya da kalçaların öne çıkarılması vb.)
  • Vücudun göğüs veya kalça gibi bölgelerine gereksiz biçimde ve cinsel ima içerecek şekilde dikkat çeken sahneler. Ör. göğüslerin sergilenmesi ya da göğüs dekoltesine aşırı odaklanma
  • Ellerin kalçalar üzerinde yer alması, cinsel imada bulunan yüz ifadesi ile birlikte saçların tutulması gibi pozlar
  • Orgazmı gösteren yüz ifadesi veya bedensel ifade
  • Sütyen askısını indirmek veya iç çamaşırını çıkarmak gibi müstehcen soyunma eylemlerini gösteren resimler
  • Çorap, jartiyer gibi cinsel bağlamda kullanılan iç çamaşırları giymiş şekilde veya kırbaç ve zincir gibi gereçler ile birlikte gösterilen modeller

5.2 Kabul Edilemeyen Ürünler, Hizmetler ve Teklifler

En yüksek kalitede müşteri deneyimi sunma taahhüdümüzün bir parçası olarak politikamız uyarınca belirli ürün ve hizmetlerin satışının veya kullanımının tanıtımını yapan video reklamları oynatmayız. Aşağıdakiler bu kapsamda yer alır ancak bunlarla sınırlı değildir:

Kabul Edilmeyen Ürünler, Hizmetler ve Teklifler
 • Alkol markaları/üreticileri veya alkollü içecekler (ABD)
 • Yetişkin veya cinsel temalı arkadaşlık hizmetleri ya da "yetişkinlere yönelik randevulaşma" siteleri
 • Ortaklık ve ödül programları
 • İlk para arzı teklifleri
 • Uyuşturucuyla ilgili gereçler, uyuşturucu testlerinden hileyle geçmeye yönelik ürünler
 • Esrar gibi yasa dışı ve yasal uyuşturucular (fiziksel mağazalar dahil)
 • Eş bulma siteleri
 • Tıbbi araştırma davetleri
 • Çevrim içi kumarhaneler
 • Siyasi partilerle ilgili ve/veya siyasi mesajlar
 • Pornografi, eskort hizmetleri, cinsel ilişkiyi iyileştirdiğini iddia eden ürünler ve yetişkin/cinsel içerik
 • 900'lü numaralar gibi çağrı başına ödemeli premium hizmetler
 • Başkalarının fikrî mülkiyet haklarını veya kişisel haklarını ihlal eden ya da ihlal edilmesini teşvik eden veya sağlayan ürünler, hizmetler ya da teknolojiler
 • Yasa dışı veya tehlikeli faaliyetleri teşvik eden ürünler, hizmetler ya da teknolojiler (korsanlık veya yasalardan kaçma)
 • Medyumlar ve ilgili teklifler
 • Kırmızı bantla derecelendirilmiş fragmanlar ve NC17 ve AO olarak derecelendirilmiş video içerikleri
 • Dini veya ruhani hizmetler
 • Cinsel sağlık ürünleri
 • Kısa vadeli, yüksek faizli krediler (örneğin "maaş günü kredisi verenler")
 • Elektronik sigara ve nikotin torbaları dahil olmak üzere tütün veya tütün ile ilgili ürünler
 • Silahlar, ateşli silahlar, mühimmat ve ilgili parçalar veya aksesuarlar

6.0 Kısıtlanmış İçerikler, Ürünler ve Hizmetler

Amazon Ads politikalarını oluştururken sektörün en iyi uygulamalarını, yerel yasaları ve düzenlemeleri, ürün özelliklerini ve Amazon'a özgü iş hedeflerini göz önünde bulundurduk. Verdiğimiz onaylar, reklamların teker teker incelemesi temelinde belirlenmiştir.

6.1 Alkol

Bu politika, alkol reklamları dışındaki reklamlarda yer alan alkolle ilgili içeriği (ör. başrol oyuncusunun alkol tükettiği bir filmin fragmanı) kapsamaz. Politika, alkollü içeceklerin satışı (bira, şarap ve alkollü içki) ve alkol şirketlerine yönelik markalaşma kampanyalarına (bunlar, alkol şirketlerinin yürüttüğü, alkollü içeceklerin satışına yönelik tanıtım yapmayan, lisanslı ürünler veya sponsorluklar gibi kampanyalardır) yönelik reklamlar için geçerlidir. Yasaklanmış içerikler politikamız uyarınca reklam içeriği aşırı alkol tüketimini teşvik etmemeli, özendirmemeli veya göstermemelidir.

Alkol reklamları yalnızca aşağıdaki konumlarda yayınlanabilir: Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, İspanya ve Birleşik Krallık. Alkol reklamlarının yasaklandığı diğer tüm konumlarda, yalnızca reklamverenin alkol şirketi olan bir marka olmadığı, alkolle ilgili ürünlerin satışına ilişkin reklamlara izin veriyoruz. Örneğin, alkol şirketi olmayan bir markadan gelen bira doldurma makinesi reklamına izin veririz.

Genel gereklilikler

Alkol reklamlarına izin verilen konumlarda, aşağıda listelenen yerleştirmelere ve konuma özel gerekliliklere ek olarak aşağıdaki genel kurallar geçerlidir.

Alkol reklamları, alkollü içkilerin sorumlu bir şekilde tüketilmesi yönünde tanıtım yapmalıdır.

Alkol reklamlarıyla ilgili olarak şunlara dikkat edilmelidir:

 • Reşit olmayan kişileri hedef almamalı veya bu kişilerin ilgisini çekmek üzere tasarlanmış içerikler barındırmamalıdır.
 • İçki içme eylemi, motorlu taşıtlar ya da araç sürme ile ilişkilendirilmemelidir.
 • Alkollü içecek tüketmemeyi tercih eden kişilerin bu tercihi kötülenmemelidir.
 • İnsanlar sorumsuz bir şekilde içki içmeye özendirilmemelidir.
 • Aşırı tüketim teşvik edilmemelidir.
 • İçki tüketmenin iyileştirici etkisi veya başka faydaları olduğu (ör. alkolün performansı artırdığı, kişisel başarıya katkıda bulunduğu ya da sorunları çözdüğü) iddiasında bulunulmamalıdır.
 • İçkinin alkol oranına odaklanılmamalıdır.
 • Amazon Family veya Prime Students'ı hedeflememelidir.
 • Buna ek olarak, aile izleyici kitlelerini korumak için TV-Y, G ve TV-Y7 olarak derecelendirilmiş içeriklerin bulunduğu reklamları engelleriz. PG/TV-PG olarak derecelendirilmiş içerikler, yalnızca 21.00'den 06.00'ya kadar alkol reklamlarına izin verilecek şekilde gün bölümlendirmeye tabi olacaktır. PG/TV-PG'nin üzerinde derecelendirilen içeriklerin, 17.00 ile 06.00 arasında yayınlanacak şekilde gün bölümlendirmeye tabi tutulması gerekir.
Konuma özel gereklilikler

Alkol reklamlarına yalnızca aşağıdaki konumlarda izin verilir ve bu reklamlar ilgili politika gerekliliklerine tabidir.

Avustralya, Kanada, Meksika ve Avrupa'da alkol satışı reklamları için Amazon'a dahili bağlantı verilmelidir.

Avustralya

 • Alkol reklamları sorumlu bir şekilde tüketme mesajı içermelidir.

Belçika

 • Bira reklamları şu uyarıları içermelidir: Felemenkçe "Bier drink je met verstand" veya Fransızca "Une bière se déguse aves sagesse".
 • Diğer tüm alkollü içeceklerin reklamları şu uyarıları içermelidir: Felemenkçe: "Ons vakmanschap içki je met verstand" veya Fransızca: "Notre savoir faire se déguse avec sagesse".

Brezilya

 • Alkol reklamlarındaki modeller, 25 yaşın altında olamaz, 25 yaşın altında bir görünüme sahip olamaz.
 • Alkol reklamları, alkolü herhangi bir spor etkinliğine bağlamamalıdır.
 • Alkol reklamları, videonun sonunda büyük harflerle aşağıdaki uyarılardan birini içermelidir:
  • BEBA COM MODERAÇÃO ("Ölçülü için")
  • A VENDA E O CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA SÃO PROIBIDOS PARA MENORES ("Reşit olmayan bireylere alkollü içecek satışı yapmak ve bu bireylerin alkol tüketmesi yasaktır")
  • ESTE PRODUTO É DESTINADO A ADULTOS ("Bu ürün yetişkinlere yöneliktir")
  • EVITE O CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL ("Aşırı alkol tüketiminden kaçının")
  • NÃO EXAGERE NO CONSUMO ("Aşırı tüketmeyin")
  • QUEM BEBE MENOS, SE DIVERTE MAIS ("Az içmek daha iyidir")
  • SE FOR DIRIGIR NÃO BEBA ("Araç kullanacaksanız içki içmeyin")
  • SERVIR BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE 18 É CRIME ("18 yaşından küçük bireylere alkollü içecek servisi yapmak suçtur")
 • Bira reklamları yukarıdaki veya aşağıdaki uyarılardan birini içermelidir:
  • CERVEJA É BEBIDA ALCOÓLICA. VENDA E CONSUMO PROIBIDOS PARA MENORES ("Bira alkollü bir içecektir. Biranın reşit olmayan bireylere satışı ve bu kişilerce tüketilmesi yasaktır.")
  • SERVIR CERVEJA A MENOR DE 18 É CRIME ("18 yaşından küçük bireylere bira servisi yapmak suçtur")
 • Alkolsüz bira reklamları, reklamda bir alkollü içki markasına, sloganına veya tanıtım ifadesine yer verilmemesi koşuluyla bu tür bir beyan barındırma kuralından muaf tutulur.
 • Bira reklamları yukarıdaki veya aşağıdaki uyarılardan birini içermelidir:
  • CERVEJA É BEBIDA ALCOÓLICA. VENDA E CONSUMO PROIBIDOS PARA MENORES ("Bira alkollü bir içecektir. Biranın reşit olmayan bireylere satışı ve bu kişilerce tüketilmesi yasaktır.")
  • SERVIR CERVEJA A MENOR DE 18 É CRIME ("18 yaşından küçük bireylere bira servisi yapmak suçtur")
 • Alkollü içki video reklamlarının sonunda, yukarıdaki sorumluluk reddi beyanlarından biri sözlü ve yazılı olarak belirtilmelidir.
 • Alkolsüz bira reklamları, reklamda bir alkollü içki markasına, sloganına veya tanıtım ifadesine yer verilmemesi koşuluyla bu tür bir beyan barındırma kuralından muaf tutulur.

Kanada

 • Reklam yayınlama sıklığına ilişkin sınır: 24 saatte en fazla 3 kez (3x24) reklam yayınlanmasına izin veriyoruz.

Fransa

 • Sorumluluk reddi beyanı: Video reklamlar şu ifadelerden birini içermelidir: "l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" veya "à consommer avec moderation".
 • Reklamlar, alkollü içki hakkında yalnızca şu bilgileri içerebilir: hacimsel yüzde olarak alkol oranı, menşesi, sınıfı, içindekiler; aracıların, depolama sorumlularının, üreticinin adı ve adresi; hazırlama yöntemleri, satış yöntemleri, ürünün tüketim biçimi, ürünün geldiği bölgeye ait referanslar, içkiye verilen ödüllere ait referanslar, menşe unvanına veya coğrafi göstergeye ait referanslar. İçecek ambalajı yalnızca yukarıdaki reklam içeriği kurallarına uygun olması koşuluyla yeniden üretilebilir.
 • Alkolsüz ürünlerin reklamları alkollü içki markalarını içermemeli, tanıtmamalı veya bu markalara ya da alkol tüketimine referansta bulunmamalıdır. Reklamın odağında olmadığı sürece genel alkollü içki resimlerine izin verilir.
 • Reklamlar sporla ilişkilendirilemez. Reklam, spor dernekleri, spor şirketleri, federasyonlar veya profesyonel ligler tarafından yayınlanan bir web sitesine yerleştirilemez.

Almanya

 • Profesyonel futbolcuları veya profesyonel bir spor karşılaşmasını izleyen kişileri göstermek gibi spor referansları içeren alkol reklamları Amazon Ads tarafından önceden onaylanmalı ve aşağıdakileri içermemelidir:
  • Spor yaparken alkollü ürünler tüketen insanların gösterilmesi
  • Alkolün sporda daha iyi performans sağladığının ima edilmesi
  • Sporun keyfini çıkarmak için gerekli olarak sunulması.

Japonya

 • Reklamlarda, alkol tüketimine ilişkin endüstri düzenlemelerine ve kurallarına uygun bir uyarı bildirimi yer almalıdır. Örneğin: "Reşit değilseniz veya araç kullanacaksanız alkollü içki içmeyin. Alkolü ölçülü miktarda tüketin. Hamileyseniz veya emzirme dönemindeyseniz lütfen içki içmeyin. İçtikten sonra kutuyu geri dönüşüme kazandırın."
 • Ana sayfada reklamı yapılabilecek içkiler yalnızca bira, kokteyl, shochu, sake, erik şarabı, şarap, brendi ve viski ile sınırlıdır. Reklamlarda:
  • Büyük yudumlarla brendi/viski içen kişiler gösterilmemelidir.
  • Büyük şişeler veya diğer içki kapları gösterilmemelidir.

İtalya

 • Reklamlar "Bevi responsabilmente" mesajını içermelidir.
 • Profesyonel futbolcuları veya profesyonel bir spor karşılaşmasını izleyen kişileri göstermek gibi spor referansları içeren alkol reklamları Amazon Ads tarafından önceden onaylanmalı ve aşağıdakileri içermemelidir:
  • Spor yaparken alkollü ürünler tüketen insanların gösterilmesi
  • Alkolün sporda daha iyi performans sağladığının ima edilmesi
  • Sporun keyfini çıkarmak için gerekli olarak sunulması.

Hollanda

 • Alkol reklamları Felemenkçe Alkollü İçecekler Reklamları Kanunu'yla (Reclamecode voor alcoholhoudende dranken) uyumlu olmalıdır.
 • "18 yaşın altına alkol yasaktır" uyarısı, 120 piksel genişliğinde ve 60 piksel yüksekliğine eşit veya daha küçük banner reklamları hariç, tüm alkollü içecek reklamlarına dahil edilmelidir.

Meksika

 • Sorumluluk reddi beyanı: Reklamlar şu açıklamalardan birini içermelidir: "Evite el Exceso", "Conocer es no excederse" veya "Todo con medida".

İspanya

 • Sorumluluk reddi beyanı: Reklamlar "Disfruta de un consumo responsable" mesajını içermelidir.
 • Profesyonel futbolcuları veya profesyonel bir spor karşılaşmasını izleyen kişileri göstermek gibi spor referansları içeren alkol reklamları Amazon Ads tarafından önceden onaylanmalı ve aşağıdakileri içermemelidir:
  • Spor yaparken alkollü ürünler tüketen insanların gösterilmesi
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur...
  • Sporun keyfini çıkarmak için gerekli olarak sunulması.

Birleşik Krallık

 • Sorumluluk reddi beyanı: Reklamlar "For the facts about alcohol visit www.drinkaware.co.uk" veya "Drinkaware.co.uk for the facts" mesajını içermelidir.
 • Profesyonel futbolcuları veya profesyonel bir spor karşılaşmasını izleyen kişileri göstermek gibi spor referansları içeren alkol reklamları Amazon Ads tarafından önceden onaylanmalı ve aşağıdakileri içermemelidir:
  • Spor yaparken alkollü ürünler tüketen insanların gösterilmesi
  • Alkolün sporda daha iyi performans sağladığının ima edilmesi
  • Sporun keyfini çıkarmak için gerekli olarak sunulması.

6.2 Astroloji ve Burçlar

Reklamlarda premium telefon ücretlerine sebep olamaz.

Reklamlar medyumluk hizmetlerini tanıtamaz ya da savunamaz ve hassas veya kişisel bilgiler isteyen bir hizmeti tanıtamaz.

Reklamlar, sunulan hizmeti belirsizliğe çözüm olarak gösteremez (ör. bir müşteriyi, hastalığının tedavi edilip edilemeyeceğini veya eşinin sadakatsiz olup olmadığını öğrenmeye davet etmek).

Reklamlar, sunulan hizmeti sosyal, finansal veya cinsel başarıya bağlayamaz.

Reklamlar, TV-Y, TV-Y7 ve G olarak derecelendirilmiş içeriği hedef dışı bırakmalı, PG ve TV-PG olarak derecelendirilmiş içeriği 17.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi tutmalıdır.

6.3 Otomotiv

Tüm teklifler doğru, ilgili olmalı ve reklam aşağıdakilerin tanıtımını yaparken koşulların veya kısıtlamaların geçerli olup olmadığını belirtmelidir:

 • Servis, bağlantı parçaları, onarım veya bakım gibi satış sonrası ürün ve hizmetler
 • Stok, konum, iş saatleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Marka veya Bayilik bilinirliği
 • İşletmeler arası teklifler
 • Kiralama veya finansman teklifleri, oranları ve başlangıç fiyatları da dahil olmak üzere satış teklifleri

Yerel işletmeler ve bayiler için reklam kampanyaları, coğrafi olarak hizmet verdikleri konumu hedeflemelidir.

Otomotiv reklamlarındaki karşılaştırmalı ve üstünlük belirten iddialar, üretici veya bayi sitesi aynı iddiada bulunuyorsa kanıtlama gerektirmez. Bu iddialar araç performansı, araç özellikleri, garanti veya finansal hizmet anlamına gelebilir.

6.4 Hayır Kurumları

Hayır kurumlarına ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik gerekliliklerimiz, siyasi veya bölücü konuları savunan reklamları kısıtlayarak olumlu ve hoş bir streaming deneyimini korumayı amaçlamaktadır. Tüm hayır kurumları yerel kural ve yönetmeliklere göre yetkilendirilmiş olmalıdır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde 501 (c) (3) sayılı yasa kapsamındaki kuruluşlar.

Video reklamlar, müşteri deneyiminin olumlu kalmasını sağlamak için bağış yapmanın olumlu sonuçlarına odaklanmalı ve müşterilerin bağış konusundaki duygusal suçluluk hissini kullanmamalıdır.

Tüm reklamlar 24 saatte en fazla üç kez (3x24) yayınlanacak şekilde sınırlandırılmalı ve TV-Y, TV-Y7 ve G olarak derecelendirilmiş içeriği hedef dışı bırakmalıdır.

Amazon Ads tarafından duygusal olarak yönlendirici ve iç karartıcı olarak tanımlanan veya müşterilerden bağış almak için ısrar eden reklamlar 23.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi olacaktır. Bu reklamlar, ayrıca, engellenebilir.

6.5 Yarışmalar ve Ödül Çekilişleri

Yarışma ve ödül çekilişi video reklamlarında şunlara dikkat edilmelidir:

 • Bir açıklama da dahil olmak üzere "Hüküm ve Koşulları geçerlidir" veya benzeri bir ifadeyle resmi kuralların geçerli olduğu belirtilmelidir.
 • Müşteriler, kuralların tamamına nasıl erişebilecekleri konusunda bilgilendirilmelidir.
 • Yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği uygun açıklamalar eklenmelidir.
 • En az "SATIN ALMAK ZORUNLU DEĞİLDİR" ifadesine yer verilmeli ve bazı durumlarda alternatif giriş yöntemine referans verilmelidir.
 • Kazanma şansı yanıltıcı bir şekilde gösterilmemelidir (örneğin, video herkesin kazandığını göstermemeli veya ima etmemelidir). Bu durumda, reklamda, müşterilerin kesin olarak kazanacaklarını değil kazanma şansına sahip olduklarını doğru bir şekilde gösteren "Tatil kazanma şansı için giriş yapın" ifadesi yer almalıdır.

6.6 Arkadaşlık

Reklamlar şunlara odaklanmalıdır:

 • Ortak ilgi alanları, karşılıklı olma durumu ve/veya tamamlayıcı özellikler
 • Bağlılık
 • Çiftler
 • Dostluk
 • Aşk
 • İlişkiler

Reklamlar şunları yapamaz:

 • İnsanların seks veya fiziksel ilişki için buluşmalarına odaklanan metne yer verilmesi
 • Baştan çıkarıcı veya cinsel vücut pozisyonları ya da yüz ifadelerine yer verilmesi
 • Cinsel imada (metin ve/veya resim) bulunma

Bir randevu için buluşan kişileri gösteren reklamlar bu kişileri restoran, konser veya kafe gibi güvenli, rahat ve halka açık bir ortamda göstermelidir. Bu tür reklamlar çiftleri samimi durumlarda göstermemelidir.

Ambiyans, atmosfer ve ortam, toplum içinde olmak için uygun ve rahat bir ortamı desteklemelidir.

Buna ek olarak, aile kitlelerini korumak için TV-Y, G ve TV-Y7 olarak derecelendirilmiş içeriklerin bulunduğu reklamları, PG/TV-PG olarak derecelendirilmiş içerikleri ve reklamların yalnızca 18.00 ile 06.00 arasında gösterileceği şekilde gün bölümlendirmeye tabi tutulmuş derecelendirilmemiş içerikleri engelleriz.

6.7 Eğlence

Eğlence reklamlarını içeriğe haritalamak için yerel sektör yönetmelikleri ve endüstri standartlarına uyum sağlarız. Eğlence içeriği fragmanlarına ilişkin politikalarımız derecelendirmelere ve yerleştirmeye göre değişiklik gösterir (daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki tablolara bakın).

Reklamda yeşil bantla derecelendirilmiş fragmanı bulunsa bile NC17 ile derecelendirilmiş film reklamları yasaktır.

Fragman, filmden ayrı olarak derecelendirilmemişse, diğer bir deyişle videonun "Bu ön izleme tüm kitleler için onaylanmıştır" ifadesini gösteren bir derecelendirme kartı yoksa veya fragmanın başında "Bu ön izleme bu filme eşlik etmesi için onaylandı" ifadesini içeriyorsa filmin derecelendirmesine göre aşağıdaki tablolardaki kısıtlamalar uygulanır.

Fragman "Tüm Kitleler" için onaylanmışsa aşağıdaki tabloda yer alan kısıtlamalar PG fragmanlarına göre geçerlidir ancak film 12 yaş ve üzeri olarak derecelendirilmişse reklamın filmin yaş derecelendirmesini içermesi gerekir.

Film henüz derecelendirilmemişse açılış sayfası, tam derecelendirme bloğunun yerine bir kutucukta "Bu Film Henüz Derecelendirilmedi" etiketini içermelidir ve "Derecelendirilmedi" ifadesi okunaklı olmalı ve ekranda en az dört (4) saniye kalmalıdır.

12/13 yaş üstü bir kitle için derecelendirilen film veya video oyunlarına yönelik tüm reklamlar, derecelendirme bilgilerini içermelidir.

Film:

İçerik Bitişiklik KısıtlamalarıPG13, TV-14, TV-MA, R ve NC-17 derecelendirmelerini hedefleyin; PG ve TV-PG derecelendirmelerini 18.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi tutun ve diğer tüm içerikleri hedef dışı bırakınTV-MA, R ve NC-17 derecelendirmelerini hedefleyin; PG13 ve TV-14 derecelendirmelerini 18.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi tutun ve diğer tüm içerikleri hedef dışı bırakınEngellendi
ABD Derecesi (MPAA)G
PG
PG-13RNC-17
Kanada (CMRS)G
PG
14A (veya Quebec'te 13+)18A ve R (veya Quebec'te 16+)A (veya Quebec'te 18+)
Avustralya (ACB)G
PG
M
MA-15+
R-18+
X18+
Almanya (FSK)0
6
1216
18
Birleşik Krallık (BBFC)U
PG
12A/1215
18
Fransa (MC&C)U
10
1216
18
İspanya (ICAA)APTA
7
1216
18
Hindistan (CBFB)UU/AA
İtalya (MIBAC)TVM-14VM-18
Japonya (ERIN)GPG-12R-15+
R-18+
Meksika (DGRTC)AB12B15
C18

Televizyon:

İçerik Bitişiklik KısıtlamalarıPG13, TV-14, TV-MA, R ve NC-17 derecelendirmelerini hedefleyin; PG ve TV-PG derecelendirmelerini 18.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi tutun ve diğer tüm içerikleri hedef dışı bırakınTV-MA, R ve NC-17 derecelendirmelerini hedefleyin; PG13 ve TV-14 derecelendirmelerini 18.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi tutun ve diğer tüm içerikleri hedef dışı bırakın
ABD Derecesi (MPAA)TV-Y
TV-Y7
TV-G
TV-PG
TV-14TV-MA
Kanada (CBSC)C
C8
G
PG
14+18+
Avustralya (ACB)P
C
G
PG
MMA-15+
Almanya (FSF)06.00 - 22.00
Kanala göre
22.00 - 06.0023.00 - 06.00
Birleşik Krallık (OFCOM)Yetişkin öncesi (05.30 - 21.00)Yetişkin sonrası (21.00 - 05.30)
Fransa (CSA)Tümü
10
12
1618
İspanya (MEC)06.00 - 20.0020.00 - 06.00
İtalya (AGCOM)07.00 - 22.3022.30 - 07.00İzin verilmez
Japonya (ERIN)G
PG-12
R-15+R-18+
Meksika (DGRTC)A
B12
B15C18

Video oyunları:

İçerik Bitişiklik KısıtlamalarıPG13, TV-14, TV-MA, R ve NC-17 derecelendirmelerini hedefleyin; PG ve TV-PG derecelendirmelerini 18.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi tutun ve diğer tüm içerikleri hedef dışı bırakınTV-MA, R ve NC-17 derecelendirmelerini hedefleyin; PG13 ve TV-14 derecelendirmelerini 18.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi tutun ve diğer tüm içerikleri hedef dışı bırakınEngellendi
ABD Derecesi (ESRB)EC
E
E-10+
TMAO
Kanada (ESRB)CE
E
E10
TMAO
Avustralya (ACB)G
PG
MMA-15+
R-18+
Almanya (USK)0
6
1216
18
Birleşik Krallık (PEGI)U | 3
7
1216
18
Fransa (PEGI)3
7
1216
18
İspanya (PEGI)3
7
1216
18
İtalya (PEGI)3
7
1216
18
JaponyaAB (12)C (15), D (17)
Z (18)
Meksika (ESRB)EC
E
E-10+
TMA0

6.8 Finansal ürünler ve hizmetler

Reklamverenler yalnızca lisanslı oldukları coğrafi konumları hedeflemelidir ve aynı zamanda her bir konumdaki geçerli tüm lisanslama gerekliliklerini karşılamalıdır. Yerel yasalar/yönetmeliklerin gerektirdiği durumlarda, reklamlar müşterileri ürünle ilgili riskler veya maliyetler konusunda yeterince bilgilendirmelidir. Aşağıdakiler yasaktır:

 • İlk para arzı teklifleri (ICO)
 • Türev ürünlerin yüksek riskli seçenekleri (ikili opsiyon ve spread betting dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere)
 • Hızlıca zengin etme iddiasıyla sunulan ürünler ve saadet zincirleri
 • 12 aydan kısa bir geri ödeme süresi ve %50'den fazla Yıllık Bileşik Faiz ile kısa vadeli yüksek faizli veya geçerli yasalar tarafından yasaklanmış krediler ("maaş günü kredisi" dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla)

6.8.1 Bankacılık ve Yatırım

Kredi hizmetlerine yönelik reklamlar, müşterileri çevrim içi alışveriş yapmaları için kredi çekmeye teşvik edemez.

6.8.2 Kredi Kartları

Kredi kartı edinme kampanyaları, yürürlükteki hüküm ve koşullar ile söz konusu hüküm ve koşullar hakkında nasıl daha fazla bilgi edinebilecekleri konusunda müşterileri açıkça bilgilendirmelidir.

Reklamda kredi oranı, geri ödeme koşulları veya kredi maliyetine ilişkin diğer bilgiler yer alıyorsa reklamın yıllık bileşik faizi içermesi gerekir.

6.8.3 Sigorta Ürünleri

Sigorta ürünleri şunları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir: trafik sigortası, ipotek sigortası, hayat sigortası, sağlık sigortası, seyahat sigortası ve kişisel sorumluluk sigortası.

Reklamların 17.00-06.00 saatleri arasında bir yayın programıyla sınırlandırılmayacağından emin olmak için video reklamların, korku veya kaygı gibi olumsuz duygular (ör. "Evinizde yangın çıkarsa her şeyinizi kaybedebilir misiniz?") yerine sigorta ürünlerinin olumlu sonucuna (ör. "Evinizin korunduğundan emin olun") odaklanması gerekir.

6.8.4 Kredi ürünleri

Kredi ürünleri, ev sermayesi, kredi kartı nakit avans ve eğitim içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu reklamlar 24 saatte en fazla üç kez yayınlanabilir.

12 aydan kısa bir geri ödeme süresi ve %50'den fazla Yıllık Bileşik Faiz ile kısa vadeli yüksek faizli veya geçerli yasalar tarafından yasaklanmış kredilere ("maaş günü kredisi" dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) yönelik reklamları yayınlayamıyoruz.

6.9 Avcılık, Atıcılık ve Dış Mekan Ekipmanları

Avcılığa dair açık veya örtülü referanslara izin verilmez. Av silahları ve silah aksesuarları reklamları engellenir. Avcılık veya atıcılık ile de ilişkilendirilebilecek alternatif kullanımlara sahip silah dışı avcılık ekipmanlarına dair reklamlara izin verilir ancak doğrudan avcılık ya da şiddete yönelik referanslardan kaçınılmalıdır.

6.9.1 Silahlar

Aşağıdaki avcılık veya silahla ilgili ürünler ve içerikler yasaktır:

 • Doğrudan veya dolaylı avcılık referansları
 • Kılıflar
 • İnsan biçimli ya da bir insanın veya hayvanın resmini taşıyan hedefler
 • Silah ve silah aksesuarları
 • Bir ürünü askeri ya da polis sınıfı (veya benzer bir dil) olarak tanıtan metin
 • Silah veya mühimmat resimleri
 • Şiddet içeren veya tehdit edici içerik

6.9.2 Silah Dışı Avcılık Ekipmanı

Av yeleği, görüş engelleyici ya da dürbün gibi silahlarla doğrudan ilişkili olmayan silah dışı avcılık ekipmanlarına veya diğer av silahlarına yönelik reklamlar, aşağıdaki kısıtlamalara tabi olmak koşuluyla onaylanmıştır:

 • TV-Y, TV-Y7 ve G olarak derecelendirilen içerikler engellenir.
 • PG ve TV-PG olarak derecelendirilmiş içerikler 17.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi olur.
 • Reklam metni ve materyali, doğrudan veya dolaylı olarak şiddete ya da avcılığa atıfta bulunamaz ve silah veya hayvan resimleri içeremez.

Bu kurallar, herhangi bir yerleştirmede reklamı yapılması amacıyla onaylanmayan silah parçaları veya aksesuarları için geçerli değildir.

6.9.3 Silah dışı spor amaçlı atıcılık ekipmanı

Hedefler, gözlükler veya taşıma kılıfları gibi silah dışı spor amaçlı atıcılık ekipmanlarına yönelik reklamlar onaylanmıştır. Bu reklamlarla ilgili olarak aşağıdakilere dikkat edilmelidir:

 • TV-Y, TV-Y7 ve G olarak derecelendirilmiş içeriklerle birlikte yayınlanmamalıdır.
 • PG ve TV-PG olarak derecelendirilmiş içeriklerle birlikte 06.00 ile 17.00 arasında yayınlanmamalıdır.
 • Silah veya mühimmat resimleri içermemelidir.
 • Hâlihazırda kullanılmakta olan veya yakın zamanda kullanılmış (ör: hedef tahtasında görünen mermi delikleri) bir ürün gösterilmemelidir.
 • Şiddete gönderme yapan reklam metni içermemelidir.

Genel çok amaçlı kamp bıçakları silah olarak kabul edilmez ve TV-Y, TV-Y7 ve G olarak derecelendirilmiş içerikle engellenecek ve PG ve TV-PG olarak derecelendirilmiş içerikle 17.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi olacak şekilde onaylanmıştır.

Bu, avcılık sırasında silah olarak kullanılmak veya avlanan hayvanları parçalamak üzere tasarlanan bıçaklarda geçerli değildir. Bu reklamlarla ilgili olarak şunlara dikkat edilmelidir:

 • Herhangi bir şiddet içeren metin veya resim ya da ürünün şiddet içeren kullanımlarını ima eden herhangi bir içeriğe yer verilmemelidir.
 • Silah bir kişiye, hayvana veya kameraya yöneltilmiş olarak tehdit edici bir şekilde gösterilmemelidir.

6.10 Bebek Maması (Avustralya, Brezilya ve Avrupa)

Amazon Ads, bebek mamaları ve devam mamaları için tüm reklamların yasaklandığı Lüksemburg hariç, Avrupa'da altı aydan küçük bebeklere yönelik mama reklamlarını yasaklar.

Reklamlar, altı aylık ve üzeri bebeklere yönelik devam mamasını tanıtabilir ancak aşağıdakileri yapamaz:

 • Devam maması bebek mamasıyla karıştırılmamalıdır (ör. herhangi bir yaş nitelemesi olmadan ürüne "mama" ("formula") olarak atıfta bulunmak).
 • Devam maması anne sütü ile karşılaştırılmamalı veya anne sütüne eşit ya da anne sütünden üstün olduğu ima edilmemelidir. "Anne sütünden ilham aldı", "annelik" ve benzeri terimlerin kullanılması yasaktır.
 • Altı aydan küçük bebeklerin beslenmesi veya bakımı ile ilgili içerikler kullanılamaz.
 • Anne sütünden vazgeçilmesi veya anne sütü yerine mama kullanılması teşvik edilmemelidir.
 • Reklam, her yaştaki bebeğin emzirilmesi ile ilgili doğum öncesi veya doğum sonrası hedefleme segmentleri aracılığıyla emziren annelere yönelik olmamalıdır.

Avustralya ve Brezilya'da 12 aylık ve daha küçük bebeklere yönelik mamaların reklamının yapılması yasaktır.

Brezilya'da ek kısıtlamalar:

 • Biberon, biberon ucu ve emzik reklamları yasaktır.
 • Yeni yürümeye başlayan çocuklar için devam maması reklamları, bebekler ve yeni yürümeye başlayan çocuklar için geçiş maması reklamları ve tüm süt ürünleri reklamlarında aşağıdaki uyarıya yer verilmelidir: "O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 anos de idade ou mais" ("Emzirme enfeksiyonları ve alerjileri önler ve iki yaş veya üzerine kadar önerilir").

Tüm reklamverenler, video reklamın yayınlandığı herhangi bir bölgedeki yerel yasalara uymalıdır.

Hukuki hizmetlere dair reklamlar, belirli şirketlere, kuruluşlara veya bireylere karşı hak talebi hizmeti verdiğine dair referansta bulunamaz, böyle bir mesaj veremez, bunları savunamaz ya da tanıtamaz.

Video reklamlar, belirli ürünler, hizmetler veya kuruluşlardan etkilenen müşterilere seslenemez.

Olumsuz olaylar veya durumlarla (iflas, boşanma, kaza vb.) ilgili hukuki hizmetlerin reklamını yapan video reklamlar 18.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi olacaktır.

Hukuki hizmetlere dair tüm video reklamlar, hizmet ihtiyacından ziyade profesyonel hizmete odaklanmalıdır. Örneğin reklamlar, müşterilere durumları (ör. finansal sıkıntı, yasa ihlali vb.) hakkında doğrudan bilgi verirken korku duygusundan faydalanmamalıdır.

Hukuki hizmetlere dair video reklamlar, bir davanın çözüleceğini veya başarılı bir kararın garanti edileceğini ima edemez.

Hukuki hizmetlere dair video reklamlar, müşterilerin yaşam koşullarının veya finansal durumlarının iyileştirilmesinin garanti edildiğine inanmasına izin veremez.

6.12 Haber ve Gazetecilik

Haber siteleri, bloglar, uygulamalar veya kanallara yönelik reklamlar APE gerektirir ve tarafsız ve adil olmalıdır.

Aşağıdaki reklamları kabul etmiyoruz:

 • Siyasi bir partiyi, adayı, programı, ideolojiyi veya organizasyonu savunan ya da küçük düşüren reklamlar.
 • Korku, trajedi veya kritik olaylardan yararlanan reklamlar
 • Sahte bir şekilde devletle resmi bir bağı olduğunu ima eden reklamlar
 • Reklamlar, TV-Y, TV-Y7 ve G olarak derecelendirilmiş içeriği hedef dışı bırakmalı, PG ve TV-PG olarak derecelendirilmiş içeriği 17.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi tutmalıdır.

6.13 İlaçlar, Tıp ve Sağlık Hizmetleri (Rx ve OTC)

Reklamverenler, yalnızca reklamların yayınlanacağı yerel ayarların her birinde tedavi edilen durum için yerel düzenleyici otoriteler tarafından onaylanan ilaçları tanıtmalıdır. (Örneğin, Kanada için onaylanmış reçeteli bir ilaç ABD için de FDA tarafından onaylanmadığı sürece ilacın ABD'de reklamı yapılmamalıdır.) Davranışsal hedefleme yasaklanabilir.

Buna ek olarak, aile kitlelerini korumak için TV-Y, G ve TV-Y7 olarak derecelendirilmiş içeriklerin bulunduğu reklamları engelleriz ve PG/TV-PG olarak derecelendirilen içerikleri ve derecelendirilmemiş içerikleri yalnızca 17.00 ile 06.00 arasında yayınlanacak şekilde gün bölümlendirmeye tabi tutarız.

Yağ yakıcıların ve yağlanma engelleyici reklamlarının yanı sıra tıbbi deney ve araştırma davetleri yasaklanmıştır.

6.13.1 Çevrim İçi Eczaneler

Çevrim içi eczaneler NABP listesine kayıtlı olmalı ve reklamları TV-Y, TV-Y7 ve G olarak derecelendirilmiş içeriği hedef dışı bırakmalıdır.

6.13.2 Kurumlar ve Sigortalar

Hastane, eğitim veya sağlık sigortası reklamlarına izin verilir ve bu reklamlar TV-Y, TV-Y7 ve G olarak sınıflandırılmış içerikleri hedef dışı bırakmalıdır. Belirli kurumlar için reklamlar ek kısıtlamalara tabidir.

6.13.3 Sağlık Uzmanları

Doktorlar veya akupunkturistler gibi sağlık uzmanlarına yönelik reklamlar, TV-Y, TV-Y7 ve G olarak derecelendirilmiş içerikleri hedef dışı bırakmalı ve PG ve TV-PG olarak derecelendirilmiş içerikler 17.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi olmalıdır. Reklamların hizmete duyulan ihtiyaç yerine hizmetin olumlu sonucuna odaklanması hâlinde, PG-13/TV-14, R/TV-MA olarak derecelendirilmiş içeriğin gün bölümlendirmeye tabi olması gerekmez. Bu politikalar ayrıca Botox, cool sculpt ve plastik cerrahi gibi kozmetik prosedürler de dahil olmak üzere tıbbi prosedürlere yönelik reklamlar için de geçerlidir.

Korku duygusundan faydalanan ancak diğer tüm reklam politikalarına uyan reklamlar 23.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi olacaktır.

6.13.4 Kadın Bakımı

"Kadın Bakımı ürünleri", tamponlar ve pedler gibi adet ürünlerine atıfta bulunur. Bu politika yetişkin inkontinans ürünleri, kadın mendilleri, vajinal duş, doğum kontrolü, kayganlaştırıcılar ve benzeri ürünler için geçerli değildir.

Kadın bakım reklamları demografik hedefleme, coğrafi hedefleme ile sınırlıdır ve TV-Y, TV-Y7 ve G olarak sınıflandırılmış içerikleri hedef dışı bırakmalıdır.

Mahrem bölgelerde kullanılan kişisel bakım ürünlerine (ör. vajinal duş, vajinal nemlendiriciler, mahrem bölgelerde koku gidericiler, testis/penis temizleme ürünleri vb.) yönelik reklamlarda davranışsal hedefleme segmentleri kullanılamaz. Bu reklamlar TV-Y, TV-Y7 ve G olarak derecelendirilmiş içeriği hedef dışı tutmalıdır ve PG/TV-PG olarak derecelendirilmiş içeriği 21.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi tutmalıdır.

6.13.5 Saç Uzatan Ürünler

Saç uzatan ürün reklamları müşterilere doğrudan hitap edemez veya potansiyel saç dökülmesi koşullarını ifade edemez.

Reklamlar abartılı iddialar sunamaz ve müşterileri ürünün etkisi konusunda yanıltamaz.

Saç uzatan ürün reklamları davranışsal hedefleme segmentlerini kullanamaz ve Amazon markasına yer vermeden 24 saatte en fazla üç kere yayınlanacak şekilde sınırlandırılmalıdır.

Saç uzatan ürün reklamları, TV-Y, TV-Y7 ve G olarak derecelendirilmiş içeriği hedef dışı bırakmalı ve PG/TV-PG olarak derecelendirilmiş içeriği 17.00 ile 6.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi tutmalıdır.

Kafa derisi, ince saç, koyu renkli saçların yüksek kontrastlı görüntüleri veya kapatıcı pudra gösteren reklamlar ve tedavi ya da prosedürün resimlerini sergileyen reklamlar 23.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi olacaktır.

6.13.6 Kilo Verme

Yağ yakıcılar ve yağlanma engelleyicilerin reklamının yapılması yasaktır.

Kilo verme ürünleri/programlarına yönelik reklamlar, TV-Y, TV-Y7 ve G olarak sınıflandırılan içerikleri hedef dışı bırakmalıdır. Bu reklamlar, ayrıca, davranışsal hedefleme segmentlerinden yararlanamaz.

Kilo verme ürünleri/programlarına yönelik reklamlar, sağlıksız beslenmeye teşvik edemez veya kişinin dış görünüşünü/kendini algılama biçimi olumsuz bir şekilde etkileyemez.

Kilo verme ürünleri/programlarına yönelik reklamlar, aşağıdakilerden herhangi birini iddia etmemelidir:

 • Müşterilerin kalori kontrollü bir diyet veya egzersiz programı izlemeden, yalnızca söz konusu ürünü kullanarak kilo verebileceği iddiası
 • Sonuçların herkes için etkili olacağı iddiası
 • Sonuçların kalıcı olacağı iddiası
 • Haftada bir veya daha fazla kilo verilebileceği iddiası
 • Tüketicinin beslenmesinden bağımsız olarak ürünün kayda değer ölçüde kilo vermeyi sağlayacağı iddiası
 • Tüketicinin, ürünü kullanmayı bıraktıktan sonra bile kilo vermeye devam edeceği iddiası
 • Tüm müşterilerin kayda değer bir şekilde kilo vereceği iddiası
 • Müşterinin ürünü giyerek veya cildine sürerek kayda değer bir şekilde kilo verebileceği iddiası

6.13.7 Kategori seviyesinde kısıtlamalar

KategoriEngellenecek içerik17.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi olacak içerik21.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi olacak içerik
ADHDTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
AlerjiTV-Y ve TV-Y7YokYok
AlzheimerTV-Y, TV-Y7 ve GPG/TV-PGYok
AnksiyeteTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
ArtritTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
AstımTV-Y, TV-Y7 ve GPG/TV-PGYok
Bipolar bozuklukTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
TansiyonTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
BronşitTV-Y, TV-Y7 ve GPG/TV-PGYok
KanserTV-Y, TV-Y7 ve GPG/TV-PGYok
SirozTV-Y, TV-Y7 ve GPG/TV-PGYok
KabızlıkTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
COPDNR, TV-Y, TV-Y7 ve GPG/TV-PGYok
Koroner Arter HastalığıTV-Y, TV-Y7 ve GPG/TV-PGYok
Crohn hastalığıTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
Dehidrasyon (Rx)TV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
DepresyonTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
DiyabetTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
SindirimTV-Y ve TV-Y7YokYok
EpilepsiTV-Y, TV-Y7 ve GPG/TV-PGYok
Erektil DisfonksiyonTV-Y, TV-Y7 ve GPG-13/TV-14PG/TV-PG
FibromiyaljiTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
GlokomTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
GutTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
Saç DökülmesiTV-Y ve TV-Y7YokYok
Kafa BitiTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
Baş ağrısıTV-Y ve TV-Y7YokYok
HemoroidTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
Hepatit CTV-Y, TV-Y7 ve GPG/TV-PGYok
HIV/AIDSTV-Y, TV-Y7 ve GPG/TV-PGYok
KategoriEngellenecek içerik17.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi olacak içerik21.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi olacak içerik
İnkontinansTV-Y, TV-Y7 ve GPG/TV-PGYok
İnflamatuvar Bağırsak HastalığıTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
UykusuzlukTV-Y ve TV-Y7YokYok
İrritabl Bağırsak SendromuTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
MenenjitTV-Y, TV-Y7 ve GPG/TV-PGYok
MenopozTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
Ruh SağlığıTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
Metabolik Kemik HastalığıTV-Y, TV-Y7 ve GPG/TV-PGYok
MigrenTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
Hareket bozukluklarıTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
Kas SpazmlarıTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
Opioid kaynaklı kabızlıkTV-Y, TV-Y7 ve GPG/TV-PGYok
OsteoporozTV-Y, TV-Y7 ve GPG/TV-PGYok
Aşırı Aktif MesaneTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
ParkinsonTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
Epidemik KonjunktivitTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
ZatürreTV-Y, TV-Y7 ve GPG/TV-PGYok
Gebelik ve Doğum KontrolüTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
Sedef hastalığıTV-Y, TV-Y7 ve GPG/TV-PGYok
SklerozTV-Y, TV-Y7 ve GPG/TV-PGYok
Cinsel Sağlık (prezervatif ve kayganlaştırıcılar)TümüYokYok
Uyku bozukluğuTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
Sigarayı BırakmaTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok
TüberkülozTV-Y, TV-Y7 ve GPG/TV-PGYok
Kilo VermeTV-Y, TV-Y7 ve GYokYok

6.14 Kamu Spotları (PSA)

PSA, toplumsal ya da tıbbi bir konuya yönelik farkındalık yaratmak ve/veya kamusal tutum ve davranışlarını etkilemek amacıyla kamu yararı için yayınlanan mesajlardır.

Amazon Ads, geri dönüşüm veya ürün geri çağırma gibi tartışmalı olmayan konulardaki PSA'ları onaylar. Sorun tartışmalı değilse veya öncelikli bir toplumsal tartışmanın konusu değilse (ör. Amerika'da öğretmenlerin eğitimi) kampanya belirli reklam yerleştirmeleri için önceden onaylanacak ve nihai onay APE'den alınacaktır. Bu reklamlar, TY-Y, TV-Y7 ve G olarak derecelendirilmiş içeriği hedef dışı bırakmalı ve PG/TV-PG olarak derecelendirilmiş içeriği 17.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi tutmalıdır.

Amazon Ads, sorun toplumsal olarak tartışmalı veya hassas ya da siyasi konularla ilgili olarak tanımlanırsa PSA reklamlarını kabul etmeme hakkını saklı tutar.

6.15 QR Kodları

STV'deki QR kodları STV Studio Şablonunu kullanmalıdır.

6.16 İşe Alım ve İş Teklifleri

İşveren/çalışan ilişkisi işletmelerine yönelik reklamlar aşağıdaki durumlarda onaylanır:

 • Müşterilerimizin daha iyi bir kariyere, işlerinden ayrılmaya, işten çıkarılmaya ihtiyaç duyduğunu veya şu anda yaptıkları iş için yetersiz ya da fazla nitelikli olduklarını ifade etmemelidir veya ima etmemelidir
 • Yalnızca coğrafi segmentleri kullanabilir
 • 24 saatte en fazla üç kere yayınlanabilir (3x24)
 • TV-Y, TV-Y7 ve G olarak derecelendirilmiş içerikleri hedef dışı bırakmalıdır

6.17 Seyahat

6.17.1 Rezervasyonlar

Ulaşım (ör. uçak, tren vb.) ve konaklama (ör. oteller, pansiyon vb.) dahil seyahat hizmetleri reklamlarındaki fiyatlar, fiyat dalgalanmaları olasılığı nedeniyle her zaman "X $ tutarından başlayan fiyatlarla" şeklinde verilmelidir. Örneğin, "229 $ karşılığında Miami'ye uçun" yerine "229 $ tutarından başlayan fiyatlarla Miami'ye uçun".

Reklamlar, kısıtlamaların ne zaman uygulandığını belirtmeli ve müşterilere şartlar, koşullar ve kısıtlamalar hakkında daha fazla bilgi edinebileceklerini bildirmelidir.

Tüm seyahat reklamları, bir sonraki duyuruya kadar CDC gerekliliklerine göre COVID-19 güvenlik önlemlerinin takip edilmesini isteyen bir sorumluluk reddi (ses veya metin) içermelidir.

6.17.2 Kumar ve Kumarhaneler

Amazon Ads, çevrim içi kumara (diğer bir deyişle, oyunun sonucuna dayalı olarak gerçek dünyada belirli bir değere sahip ödüller kazanma fırsatı karşılığında para veya diğer değer unsurların yatırıldığı herhangi bir çevrim içi ürün ya da hizmet) yönelik video reklamlar almaz.
Devlet piyangosu reklamları ABD'de onaylanabilir. Bu reklamlar PG/TV-PG olarak derecelendirilmiş içeriği hedef dışı tutmalıdır ve 21.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi olmalıdır.

Kumarın tanıtımını yapmayan fiziksel kuruluşlara yönelik reklamlar bu politikaya tabi değildir. Örneğin, yerel bir kumarhane-otelde konaklamaya dair, kumardan bahsetmeyen bir seyahat reklamı.
Kumarın tanıtımını yapan fiziksel kumarhane reklamları, 21.00 ile 06.00 arasında gün bölümlendirmeye tabi olmalı ve PG/TV-PG olarak derecelendirilmiş içeriği hedef dışı tutmalıdır.

Kumar ve piyangoları tanıtan reklamlar için ek gereklilikler:

 • Tüm video reklamlar Amazon Ads ve Reklam Politikası ekibi tarafından önceden onaylanmalıdır.
 • Video reklamlar, kazanma şansını veya kumar risklerini yanlış tanıtamaz. Örneğin reklamlar, müşterinin kaybeden hissesini tam olarak iade etmediği sürece (ücretsiz bahis jetonu veya kredi olarak değil, nakit olarak) kumarın "risksiz" olduğunu iddia etmemelidir.
 • Video reklamlar reşit olmayan kişilere seslenmemeli veya bu kişilere hitap etme ihtimali olmamalıdır. Kumar reklamlarındaki modeller ve aktörler 25 yaşından büyük olmalıdır.
 • Video reklamlar, alkol veya alkol tüketimini tasvir etmemeli ya da bunlara atıfta bulunmamalıdır.
 • Video reklamlar, kumar sorunu ile ilişkili davranışları tasvir etmemeli veya bu tür sorunlara atıfta bulunmamalıdır.
 • Video reklamlar, aşırı veya patolojik kumar olarak kabul edilebilecek davranışları teşvik etmemelidir.
 • Video reklamlar, kumarın potansiyel riskleri tetikleyebileceğini veya bağımlılığa yol açabileceğini inkar etmemelidir.
 • Video reklamlar, bireyleri sahip olduklarının ötesinde oynamaya veya tüketici kredisi hizmetlerine başvurmaya teşvik etmemelidir.
 • Video reklamlar, kumar oynamayı sosyal, finansal veya cinsel başarı ile ilişkilendirmemelidir.
 • Video reklamlar, kumarı, finansal sorunları çözmek için bir araç olarak veya istihdama alternatif olarak sunmamalıdır.
 • Video reklamlar, bir oyuncunun deneyimi, yetkinlik veya becerisinin belirsizliği azalttığını ya da ortadan kaldırdığını veya sürekli kazanma şansı sağladığını iddia ya da ima etmemelidir.
 • Video reklamlar, oynaması kolay bir oyunun kazanılmasının da kolay olduğunu ima etmemelidir.
 • Video reklamlar, olumsuz dünya olaylarına referans veremez veya kumarı, bu tür olaylar bağlamında yalnızlık ya da izolasyon ile başa çıkmak için bir araç olarak sunamaz.
 • Video reklamlar, müşteri başına 24 saatte en fazla üç kez yayınlanabilir.