Ek Hüküm ve Koşullar

İlk Yayınlanma Tarihi: 13 Haziran 2016. Son Güncellenme Tarihi: 17 Mayıs 2024

Bu ek hüküm ve koşullar ("Şartlar"), Amazon Advertising LLC ve/veya bağlı şirketleri (burada topluca "Amazon" olarak anılacaktır) tarafından uygun olduğu şekilde size, reklamverene ve/veya reklamveren adına ajansa ya da doğrudan ajansa ("Siz" veya "Sizin") sunulan, aşağıda belirtilmiş reklam ürünleri ya da hizmetleri için geçerlidir. Amazon ürün veya hizmetlerini satın aldığınızda ya da kullandığınızda, aşağıda belirtilen geçerli Şartları kabul etmiş olursunuz. Bu Şartlar, ordinolar (her biri "IO" ile ifade edilir) dahil olmak üzere Siz ve Amazon arasındaki sözleşmelere referans olarak dahil edilebilir ve bu Şartlar ile söz konusu sözleşme arasında herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda bu Şartlar geçerli olacaktır. Daha açık ifade etmek gerekirse Siz ve Amazon tarafından imzalanmış, yürürlükteki sözleşmenin Mücbir Sebep bölümü geçerli olacaktır. İngilizce ifade edilmiş Şartlar, kesin olan belirleyici versiyondur ve çeviriler sadece kolaylık sağlamak amacıyla sunulmuştur.

Bu Şartların, Reklam Özellikleri ve Politikaları (reklam sunma, izleme ve raporlama ile ilgili kısıtlamalar dahil) ile birlikte okunması ve yorumlanması amaçlanmaktadır ve bu Şartlar yalnızca söz konusu ürün ve hizmetlerin IO'nuza dahil edildiği veya kampanyanızın yürütülmesinde kullanıldığı ölçüde geçerlidir.

Amazon, kendi takdirine bağlı olarak, değişiklikleri burada yayınlamak suretiyle bu Şartları istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Yeni ürünleri veya hizmetleri ele alan ya da geçerli yasalara, kurallara, yönetmeliklere, kararnamelere ve direktiflere uygun olan değişikliklerin yayınlanır yayınlanmaz geçerlilik kazanması şartıyla, IO'nuzun yürürlüğe girdiği tarihte veya öncesinde geçerli olan Şartlar, söz konusu ordino için geçerlidir.

Büyük harfle başlayan ve burada kullanılan ancak tanımlanmayan terimler, IO'da veya başka bir geçerli sözleşmede belirtilen anlama gelir. Bu Şartlar kapsamında belirtilen tüm başlıklar veya benzer referanslar yalnızca kolaylık sağlama amaçlıdır ve bu koşulları sınırlayacak ya da başka türlü etkileyecek şekilde yorumlanamaz.

REKLAM ÜRÜNLERİ

Beta, Test, Sahibi Olunan ve İşletilen Videolar veya Pilot Ürünler
Özel Uygulamalar ve Sponsorlukla İlgili Uygulamalar
Influencer Sponsorlukları
Amazon Live Uygulamaları
Ürün Numuneleri

GENEL ŞARTLAR

Standart Ürünler

Amazon DSP

Amazon DSP, STV (eski adıyla "OTT") ve dinamik, gösterim tabanlı yerleştirmeler garanti edilmez ve IO'da belirtilen gösterim miktarları ve ücretler sadece tahmine dayalıdır. Her bir Amazon DSP yerleştirmesi için ödeyeceğiniz toplam tutar, Amazon'un reklam sunucusu ölçümüne dayalıdır ve söz konusu yerleştirmeye ait satır öğesi toplamını aşmaz.

Amazon Cihazları ve Kullanıcı Arayüzleri (ör. Kindle eInk, Fire Tablet, Fire TV ve Prime'a Özel Telefonlar)

(a) İptal. Kindle eInk yerleştirmelerini, yerleştirmenin başlama tarihinden en geç 15 gün öncesine kadar iptal edebilirsiniz. Kindle Fire Tablet Uyandırma Ekranı Sınıf II (diğer adıyla Fire Tablet Uygulama İndirme) yerleştirmeleri, Amazon'a 7 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak iptal edilebilir.

(b) Veri Kullanımı. Amazon cihazları aracılığıyla sunulan reklamlarla (Amazon tarafından gönderilen ve sitenizin bağlantısını içeren e-postalardaki reklamlar dahil) veya böyle reklamlara yapılan tıklamalarla bağlantılı olarak toplanan verileri ya da diğer bilgileri (i) bu tür reklamları görüntülemeye veya bunlara tıklamaya, (ii) bir Amazon cihazına sahip olmaya ya da Amazon cihazı kullanmaya veya (iii) Amazon müşterisi olmaya dayalı olarak kişileri hedefleyen ya da kişilerin kimliklerini belirleyen şekilde kullanamazsınız ve herhangi bir üçüncü tarafın söz konusu veri ve bilgileri bu şekilde kullanmasına izin veremezsiniz.

(c) Yayınlama ve Raporlama. Amazon cihazlarındaki tüm yerleştirmeler Amazon tarafından sunulur ve bu tür yerleştirmelere ait tüm fatura ve raporlarda buradan elde edilen rakamlar kullanılır. Amazon cihazlarının yarı bağlı yapısı nedeniyle, bu cihazlardaki yerleştirmelerin performansıyla ilgili raporlar, yerleştirme bitiş tarihinden sonra toplanan ek verileri de kapsaması amacıyla nihai kampanya raporunun teslimine kadar revize edilebilir. IO'da "Garantisiz" olarak tanımlanan veya dinamik, Tıklama Başına Maliyet (CPC) ya da Bin Gösterim Başına Maliyet (CPM) tabanlı olarak satın alınan Fire TV yayınlanabilir materyalleri, yerleştirmeleri veya reklam birimleri garanti edilmez ve IO'da belirtilen miktarlar ve ücretler yalnızca tahmine dayalıdır. Bu tür yerleştirmeler için ödeyeceğiniz toplam tutar, Amazon'un reklam sunucusu ölçümüne dayalıdır ve söz konusu yerleştirmeye ait satır öğesi toplamını aşmaz.

(d) Fire Tablet ve Fire TV Görüntülenebilirliği. Görüntülenebilir gösterimlere ("Görüntülenebilirlik") dayalı olarak satın alınan Fire Tablet ve Fire TV Reklamlarının görüntülenmesinde aşağıdaki şartlar geçerlidir:

 1. Ölçüm. Yalnızca Amazon tarafından ölçülen görüntülenebilir gösterimler (Görüntülenebilirlik açısından ölçülen ve ölçülmeyen) için ödeme yapmakla yükümlü olursunuz. Görüntülenebilirliğin belirlenmesi amacıyla taraflar, ölçülen gösterimlerin, piksellerinin %50'sinin 1 saniye boyunca görüntülenebilir olarak ölçülmesi hâlinde görüntülenebilir gösterim olarak değerlendirilmesini kabul eder.
 2. Ölçülmeyen Gösterimler. Görüntülenebilirlik açısından ölçülemeyen gösterimleri hesaba katmak amacıyla, faturalandırılabilir gösterim sayısı, Amazon tarafından raporlanan görüntülenebilir yüzdenin Amazon tarafından raporlanan, sunulan toplam gösterim sayısına uygulanmasıyla hesaplanır. Örneğin, kampanyada Amazon'un reklam sunucusuna göre 1.000.000 gösterim sunulması kararlaştırılmışsa bunların 900.000 tanesi ölçülebilir olmuşsa ve 800.000 tanesi görüntülenebilir olarak ölçülmüşse toplam 888.000 görüntülenebilir gösterim faturalandırılabilir olarak kabul edilir.
 3. Toplam Gösterim Sayısı. Amazon, (1) ve (2) numaralı bölümler uyarınca ölçülen toplam görüntülenebilir gösterim sayısı, IO'da belirtilen garantili görüntülenebilir gösterim sayısına eşit olana kadar gösterim sunmaya devam eder.

Amazon Tarafından Hazırlanan Video Reklamlar (Video Reklam Materyalleri Mükemmellik Programı)

Video Reklamlar için gerekli reklam materyallerini Amazon tarafından belirtilen tarihe kadar sunmanız gerekir. Reklam materyallerini göndermenin veya Video Reklamlar için onay almanın gecikmesi, kampanyanın yayınlanma tarihlerini etkileyebilir. IO uyarınca satın alınan medyadan yine Siz sorumlu olursunuz. Amazon'un Video Reklamlar'ın performansıyla ilgili örnek olay incelemeleri hazırlamasına ve yayınlamasına izin vermeyi kabul edersiniz. Video Reklamlar ile ilgili tüm hakların, tasarruf haklarının ve menfaatlerin Amazon'a ait olduğu, taraflar arasında kararlaştırılmıştır. Amazon, Video Reklamları yalnızca sahibi olduğunuz ve/veya işlettiğiniz web sitelerinde ve sosyal medya kanallarında IO'ya uygun şekilde kampanya süresince kullanmanız için Size münhasır olmayan, sınırlı bir lisans verir. Buna göre Video Reklamların kullanımı ile ilgili olarak Amazon'un kaldırma taleplerine derhal uymayı kabul edersiniz ve kasıtlı olarak Amazon markalarının değerini düşürecek herhangi bir işlem yapmaktan kaçınırsınız.

Sesli Reklam Garantili Kampanyalar

Sesli Reklam Garantili yerleştirmeler, Amazon'un raporlarına göre sunulmuş olan toplam gösterim sayısı üzerinden faturalandırılır ve fatura tutarı ilgili yerleştirmeye ait satır öğesi toplamını aşmaz. Türe özel tüm gereklilikler, Amazon politikalarına uygun olmalı ve IO'da belirtilmelidir.

Sınıf I ve Amazon DSP Görüntülenebilirliği

Görüntülenebilir gösterimlere ("Görüntülenebilirlik") göre satın alınan tüm Sınıf I ve Amazon DSP yerleştirmeleri için aşağıdaki şartlar geçerlidir:

 1. Görüntülenebilirlik Ölçümü.
  1. Ölçüm. Görüntülenebilirliğin belirlenmesi amacıyla taraflar, karşılıklı olarak kabul edilmiş ve MRC onaylı bir üçüncü taraf tedarikçi ("3PAV") tarafından sağlanan görüntülenebilir gösterim verilerini kullanmayı kabul eder ve ölçülen gösterimler, piksellerinin %50'sinin 1 saniye boyunca görüntülenebilir olarak ölçülmesi hâlinde görüntülenebilir gösterim olarak değerlendirilir.
  2. Ölçülmeyen Gösterimler. Görüntülenebilirlik açısından ölçülemeyen gösterimleri hesaba katmak amacıyla, görüntülenebilir gösterim sayısı, 3PAV tarafından raporlanan görüntülenebilir yüzdenin karşılıklı olarak kabul edilmiş bir üçüncü taraf reklam sunucusu ("3PAS") tarafından raporlanan sunulan toplam gösterim sayısına uygulanmasıyla hesaplanır. Örneğin, kampanyada 3PAS'a göre 1.000.000 gösterim sunulması kararlaştırılmışsa 3PAV tarafından bunların 900.000 tanesi ölçülebilir olarak değerlendirilmişse ve 3PAV'a göre 800.000 tanesi görüntülenebilir olarak ölçülmüşse toplam 888.888 gösterim görüntülenebilir olarak kabul edilir.
  3. Raporlara Erişim. 3PAV tarafından oluşturulan raporları görüntüleyebilecek şekilde doğrudan erişim için Amazon'a ilgili oturum açma bilgilerini sağlamanız gerekir.
 2. Amazon DSP Görüntülenebilirliği. Yukarıda belirtilen Amazon DSP koşullarına ek olarak, Görüntülenebilirlik üzerinden satın alınan tüm Amazon DSP yerleştirmeleri için aşağıdaki şartlar geçerlidir.
  1. 3PAS Ücretleri. IO'da belirtilen görüntülenebilir gösterim sayısına kadar sunulan toplam gösterim sayısından bağımsız olarak, bir 3PAS tarafından sunulan tüm gösterimlerle ilgili 3PAS ücretlerini tamamını ödemeniz gerekir.
  2. Telafi Yayınları. Amazon, Görüntülenebilirlik üzerinden satın alınan herhangi bir Amazon DSP yerleştirmesi için medya planında belirtilen gösterim sayısının en az %70'ini görüntülenebilir gösterimler (Görüntülenebilirlik açısından ölçülen ve ölçülmeyen) olarak sunmazsa taraflar bir telafi yayınına yönelik ilgili koşullar üzerinde anlaşmak amacıyla ticari açıdan makul gayreti göstermelidir.
 3. Sınıf I Görüntülenebilirlik. Görüntülenebilirlik üzerinden satın alınan tüm Sınıf I yerleştirmeleri için aşağıdaki şartlar geçerlidir.
  1. Toplam Gösterim Sayısı. Yalnızca görüntülenebilir gösterimler (Görüntülenebilirlik açısından ölçülen ve ölçülmeyen) için ödeme yapmakla yükümlü olursunuz. Amazon, yukarıdaki (a) bölümü uyarınca ölçülen toplam görüntülenebilir gösterim sayısı, IO'da belirtilen garantili görüntülenebilir gösterim sayısına eşit olana kadar gösterim sunmaya devam eder. Garanti edilmiş görüntülenebilir gösterim sayısına ulaşılana kadar sunulan toplam gösterim sayısından bağımsız olarak, bir 3PAS tarafından sunulan tüm gösterimlerle ilgili 3PAS ücretlerinin tamamını ödemeniz gerekir.
  2. AMZN Görüntülenebilirlik Paketi (Karma Tüm Site Reklam Yerleştirmeleri). AMZN Görüntülenebilirlik Paketi'nin çeşitli Sınıf I yerleştirmeleri içerebileceğini ve Amazon'un bu yerleştirmelerin yanı sıra bunlarla ilgili hedeflemeyi, açılış sayfalarını ve reklam materyallerini kendi takdirine bağlı olarak optimize edebileceğini anlar ve kabul edersiniz. Raporlama ve faturalama, toplu paket seviyesinde olacaktır. Amazon'un yerleştirme bazlı raporlar sağlamayacağını anlar ve kabul edersiniz.

IMDb Ele Geçirme ve IMDb Gösterim Zamanı veya Bilet

IMDb Ele Geçirme ve IMDb Gösterim Zamanı veya Bilet yerleştirmeleri iptal edilemez. IO kapsamında satın alınan IMDb Ele Geçirme yerleştirmelerine ait gösterimler garanti edilmez ve varsa IO'da belirtilen gösterim miktarları yalnızca tahmine dayalıdır.

(Maliyeti Amazon Tarafından Karşılanan) Çevrim Dışı Satış Artışı Ölçümü, Brand Lift Ölçümü ve/veya Erişim Ölçümü

(Maliyeti Amazon Tarafından Karşılanan) Çevrim Dışı Satış Artışı Ölçümü, Brand Lift Ölçümü ve/veya Erişim Ölçümü (her biri "Çalışma" ve topluca "Çalışmalar" olarak anılacaktır). Çalışmaların sunumu, hem ölçüm ve çalışmanın yapılabilirliğine hem tedarikçi performansına bağlıdır. Amazon tarafından sağlanan Çalışmaların, Amazon'a ait olduğunu ve taraflar arasında geçerli olmak üzere, kullanımınız için sunulan Amazon'un Gizli Bilgileri olduğunu kabul edersiniz. Amazon'un Reklamlarınızı, logonuzu, işletmenizin adını, kampanyanın IO kapsamındaki diğer unsurlarını (ör. performans verileri) ve kampanyanın örnek olay incelemesi olarak kullanılmasıyla ilişkili tüm Çalışma sonuçlarını veya tamamlayıcı materyalleri (ör. slayt sunumları) Amazon ürünlerinin ne derece etkili olduğunu göstermek amacıyla çoğaltmasına, yayınlamasına veya başka bir şekilde kullanmasına izin vermeyi kabul edersiniz.

(Maliyeti Reklamveren Tarafından Karşılanan) Audience Research ve/veya Reklam Materyali Testi (her biri "Ücretli Araştırma", toplu olarak geçtiğinde "Ücretli Araştırmalar")

Aşağıdaki şartlar Maliyeti Reklamveren Tarafından Karşılanan Audience Research ve Reklam Materyali Testi Araştırmaları için geçerlidir:

(a) İptal: Ücretli Araştırmaları iptal edebilmeniz için araştırmanın başlangıç tarihine 24 saatten çok olması gerekir.

(c) Yayınlama, Raporlama ve Faturalama: Ücretli Araştırmaların yayınlanması, ankete verilen yanıtların sayısına bağlıdır. Sonuçların analiz edilmesini ve toplu hâle getirilmesini sağlamak amacıyla her Ücretli Araştırma için verilen yanıt sayısının belirli bir sınırın üstünde olması gerekir. Minimum yanıt eşiklerimizi karşılamayan çalışmalar için faturalandırılmazsınız. Raporlama, Ücretli Araştırmanın tamamlanmasının ardından 1 hafta içinde kullanıma sunulur. Ücretli Araştırmalar, bir Ücretli Araştırma kullanıma sunulduktan sonraki ayın başında, sabit bir ücret ile faturalandırılacaktır.

(c) Reklam materyalleri: Reklam Materyali Testleri için Amazon'a Reklam Materyali Testi Ücretli Araştırmasının başlangıcından en az 7 gün önce oluşturduğunuz reklam materyali resim veya video içerikleri ("Öğeler") sağlarsınız. Öğelerin geç sunulması, Ücretli Araştırmanın yapıldığı tarihlerini etkileyebilir. Bunun sonucu olarak, Reklam Materyali Testi Ücretli Araştırması gerçekleştirmek amacıyla Amazon'a Öğeleri kullanmak, çoğaltmak, iletmek, görüntülemek, gerçekleştirmek, depolamak, kopyalamak ve dağıtmak için münhasır olmayan, kalıcı ve dünya çapında geçerli bir lisans verirsiniz.

(d) Uygunluk: Ücretli Araştırmanın bir parçası olarak gönderdiğiniz içeriklerin (Öğeleriniz dahil), yürürlükteki yasalara uygun olduğunu kabul edersiniz.

(e) Örnek olay incelemeleri: Amazon, Ücretli Araştırmaların performansıyla ilgili olarak onayınız için Size taslak niteliğinde bir örnek olay incelemesi sunabilir. Amazon, yazılı onayınızı (e-posta yeterlidir) aldıktan sonra söz konusu örnek olay incelemesini yayınlayabilir. Bu onay makul olmayan bir şekilde bekletilemez veya geciktirilemez.

Reklam Görünme Payı (SOV) veya Tüm Reklam Alanlarını Kullanma

Tüm reklam alanlarını kullanma veya reklam görünme payı (SOV) yerleştirmeleri iptal edilemez. Reklam görünme payı yüzdeleri IO'da belirtilir ve Amazon tarafından yazılı olarak (e-posta yeterlidir) aksi belirtilmediği sürece satılan tüm gösterimlerin reklam görünme payına göre belirlenir. Varsa IO'da belirtilen gösterim miktarları garanti edilmez ve yalnızca tahmine dayalıdır. Tarafların IO ile ilgili işlemi gerçekleştirmesi sırasında, tüm reklam alanlarını kullanma veya reklam görünme payı ile ilgili her türlü yerleştirmenin tam tarihleri henüz belirlenmemişse bu tarihler Amazon envanterinin kullanılabilirliğine tabi olur. Amazon, H1 yerleştirmeleri dahil olmak üzere ticari marka ve telif hakkı sembollerinin ve bildirimlerin kullanılmasına izin vermez. Bu tür semboller ve bildirimler tamamen Amazon'un takdirine bağlı olarak kaldırılabilir.

Sosyal Medya Kanalı ve/veya E-posta Yerleştirmeleri

Sosyal Medya Kanalı ve/veya E-posta Yerleştirmeleri garanti edilmez ve Amazon tarafından yayınlanır (üçüncü tarafların sunmasına/izlemesine izin verilmez). IO kapsamında yayınlanan herhangi bir sosyal medya kanalı ve/veya e-posta yerleştirmesinin miktarı, sıklığı ve belirli tarihleri (medya planında belirtilen başlama ve bitiş tarihleri kapsamında olacaktır) Amazon tarafından kendi takdirine bağlı olarak belirlenir. Amazon, varsa yalnızca (a) gönderilen toplam e-posta sayısı ve (b) ilgili sosyal medya kanalı yerleştirmelerine ait toplam gönderi, "paylaşım" ve "beğeni" sayısı hakkında raporlar sunar.

Sponsorlu Video İçerikleri: Reklamveren Tarafından Hazırlanan

Eyleme dönüştürülebilir metinler, grafikler, logolar ve URL'ler dahil olmak üzere Sizin hazırladığınız ve IO'da belirtilen tüm Reklam yerleştirmeleriyle bağlantılı video içeriklerini ("Reklamveren Video İçeriği") bu içeriklerin lansmanından en az 3 gün önce Amazon'a sağlamanız gerekir. Reklamveren Video İçeriklerinin geç gönderilmesi, kampanyanın başlama tarihini ve uzunluğunu etkileyebilir. IO uyarınca satın alınan medyadan yine Siz sorumlu olursunuz. Reklamveren Video İçerikleri Amazon tarafından yayınlanır (üçüncü tarafların izlemesine izin verilmez). Reklamveren Video İçeriği görüntülemeleri garanti edilmez. Bunun sonucu olarak, Amazon'a Reklamveren Video İçeriğini kullanmak, çoğaltmak, iletmek, görüntülemek, gerçekleştirmek, depolamak, kopyalamak ve dağıtmak için münhasır olmayan, kalıcı ve dünya çapında geçerli bir lisans verirsiniz.

Amazon Logolarının, Ticari Markalarının veya İçeriklerinin Reklam Materyallerinde Kullanımı

Burada yayınlanan Ticari Marka Kullanım Kuralları ("Kurallar"), Reklamverenin Amazon tarafından kendisine sağlanan Amazon ticari markalarını, hizmet markalarını, ticari adlarını, logolarını veya tasarımlarını ("Amazon Markaları") Amazon tarafından önceden onaylanmış materyallerde kullandığı durumlar için geçerlidir. Bu Kurallara daima harfiyen uyulması gerekir ve Amazon Markalarının söz konusu Kuralları ihlal edecek herhangi bir şekilde kullanılması, Reklamverenin Amazon Markalarını kullanımıyla ilgili lisansları otomatik olarak fesheder. IO hüküm ve koşullarına tabi şekilde ve Reklamverenin Kurallara uymasına bağlı olarak Amazon, Reklamverene Amazon Markalarını yalnızca Amazon tarafından yazılı olarak belirtildiği veya onaylandığı şekilde ve Amazon tarafından aksi belirtilmedikçe IO süresi boyunca kullanması için sınırlı, münhasır olmayan, aktarılamaz, devredilemez, iptal edilebilir bir hak ve lisans verir. Reklamveren, Amazon Markalarını burada açıkça belirtilenden başka şekilde kullanamaz, bu hakların alt lisansını veremez ve herhangi bir tarafın Amazon Markalarını kullanmasına başka bir biçimde izin veremez. Reklamveren, belirsizliklerin önüne geçmek adına, Amazon Markalarını herhangi bir şekilde kullanmadan önce Amazon'dan yazılı onay almalıdır. IO'nun feshedilmesi veya süresinin dolması ya da Amazon tarafından lisansın iptal edilmesi hâlinde, Reklamverenin Amazon Markalarının her çeşit kullanımını derhal durdurması ve bunları bir daha kullanmaması gerekir.

Video Reklam Garantili Nielsen Dijital Reklam Reytingleri (DAR) STV (eski adıyla "OTT") Kampanyaları

Amazon, Video Reklam Garantili Nielsen Dijital Reklam Reytingleri (DAR) STV Kampanyaları ("Garantili Nielsen DAR STV") için yalnızca sunulan ve toplam kitleyle ilgili gösterimleri raporlar. Garantili Nielsen DAR STV yerleştirmeleri, Nielsen DAR Toplam Kitle raporuna göre sunulmuş olan toplam kitle gösterimi sayısı üzerinden faturalandırılır. Nielsen DAR Toplam Kitle raporlarının alınmasındaki olası gecikmeler nedeniyle Garantili Nielsen DAR STV yerleştirmelerinin performansına ilişkin raporlar, yerleştirme bitiş tarihinden sonra alınan ek raporları da kapsaması amacıyla nihai kampanya raporunun teslimine kadar revize edilebilir.

Video Reklam Garantili Birinci Taraf Kampanyaları

Video Reklam Garantili birinci taraf yerleştirmeleri, Amazon'un raporlarına göre sunulmuş olan toplam kitle gösterimi sayısı üzerinden faturalandırılır.

Beta, Test, Sahibi Olunan ve İşletilen Videolar veya Pilot Ürünler

IO'da "Beta", "Test", "Pilot", "Sahibi Olunan ve İşletilen Videolar" olarak tanımlanan veya deneysel olduğu ya da testlerinin yapıldığı Size belirtilen yayınlanabilir materyaller, yerleştirmeler veya reklam birimleri ("Beta Ürünleri") Amazon tarafından ve "OLDUĞU GİBİ" sunulur. Tahmin, kullanılabilirlik, işlev, teknik özellikler farklılık gösterebilir ve varsa IO'da belirtilen gösterim miktarı veya reklam görünme payı (SOV) sadece tahmine dayalıdır ve garanti edilmez. Amazon tarafından aksi belirtilmedikçe üçüncü taraflar izleme yapamaz. Amazon üçüncü taraf izleme fırsatları sağlarsa ilgili yerleştirmeler ve gösterimler yalnızca Amazon'un raporları ile rakamlarına göre faturalandırılır. "İçeriğe Dayalı Reklam Görünme Payı" veya "Sanal Ürün Yerleştirme" olarak tanımlanan Beta Ürünlerde IO iptal edilemez. Amazon'un Reklamlarınızı, logonuzu, işletmenizin adını, örnek olay incelemesi olarak Beta, Test, Sahibi Olunan ve İşletilen Videolar veya Pilot Ürünleri kullanımınızla ilişkili olan, kampanyanın IO kapsamındaki tüm diğer unsurlarını (ör. performans verileri) veya tamamlayıcı materyalleri (ör. slayt sunumları) Amazon ürünlerinin ne derece etkili olduğunu göstermek amacıyla çoğaltmasına, yayınlamasına veya başka bir şekilde kullanmasına izin vermeyi kabul edersiniz.

Özel Ürünler

"IO Şartları" ile AAAA/IAB Standard Terms and Conditions for Internet Advertising for Media Buys One Year or Less (AAAA/IAB'nin Bir Yıl veya Daha Kısa Süreli Medya Satın Alımları İçin İnternet Reklamcılığına Yönelik Standart Hüküm ve Koşullar) ("IAB Şartları") 3.0 sürümü ya da Sizin tarafınızdan kabul edildiği şekilde geçerli olan, Siz ve Amazon arasındaki, bunların yerini almış veya farklı bir sözleşme kastedilir. Başka bir sözleşmenin bahsedilen şartların yerini alması veya başka bir sözleşmenin geçerli olması hâlinde, burada atıfta bulunulan IAB Şartlarındaki bölümler, söz konusu sözleşmede aynı ya da büyük ölçüde benzer hükümleri içeren paragraflara karşılık gelir.

Alexa Alarmları

Tüm alarm sesleri ("Alexa Alarmları") için aşağıdaki şartlar geçerlidir:

(a) Alexa Alarmları için Amazon'un yazılı olarak belirttiği (e-posta yeterlidir) zaman çizelgelerine uygun olarak Amazon'a müzik, ses kayıtları, başka ses dosyaları, grafikler, resimler, videolar, URL'ler ve diğer reklam materyalleri sağlamanız gerekir. Amazon, geçerli Başlama Tarihinden önce Alexa Alarmlarının uygulanmasını Sizinle birlikte inceler ancak Alexa Alarmlarının nasıl uygulanacağı Amazon tarafından belirlenir. Alexa Alarmlarını göndermenin gecikmesi, kampanyanın başlama tarihini ve uzunluğunu etkileyebilir. IO uyarınca satın alınan medyadan yine Siz sorumlu olursunuz.

(b) Alexa Alarmlarıyla ilgili tüm hakların, tasarruf haklarının ve menfaatlerin Size ait olduğu, taraflar arasında kararlaştırılmıştır. Ancak Alexa Alarmlarını ve Alexa Ses Hizmeti ile uyumlu cihazlar geliştiren üçüncü taraflara bu cihazlarda kullanılmak üzere Alexa Alarmının alt lisansını verme hakkı da dahil olacak şekilde geçerli ticari adlarınızı, ticari markalarınızı, hizmet adlarınızı, diğer tescilli markalarınızı ve/veya Alexa Alarmlarıyla ilgili telif hakkıyla korunabilir materyallerinizi, Alexa Alarmlarının kullanıma ilk kez sunulup Alexa'da ve/veya Alexa Ses Hizmetinde yayınlanmasından itibaren en az iki (2) yıl boyunca Amazon'a lisanslayacağınızı ve söz konusu lisansı feshetmeden 60 gün önce Amazon'a yazılı bildirimde bulunacağınızı kabul edersiniz. Amazon, Alexa Alarmının yasalara uygun olmadığını veya başka şekilde Amazon'un makul takdirine bağlı olarak olumlu bir müşteri deneyimi sağlamadığını belirlerse Alexa Alarmlarını Alexa Ses Hizmetinden kaldırabilir. Daha net şekilde belirtmek gerekirse Amazon ve Bağlı Şirketleri, Alexa Alarmlarını lisans süresi boyunca Alexa'nın ve/veya Alexa Ses Hizmetinin pazarlanmasında kullanabilir. Alexa Ses Hizmeti ile uyumlu üçüncü taraf cihazların kullanıldığı pazarlama faaliyetleri de buna dahildir ancak pazarlama faaliyetleri bunlarla sınırlı değildir.

(c) Yayınlama, Raporlama ve Faturalama. Alexa Alarmları, Amazon tarafından sunulur (üçüncü tarafların izlemesine izin verilmez). Alexa Alarmı etkileşimleri garanti edilemez. IAB Şartlarında bulunan aşağıdaki bölümler Alexa Alarmları için geçerli değildir: II (d) (Editoryal Yakınlıklar), IV (Raporlama), VI (Telafiler), VII (Ekstra Gösterimler), IX (e) (yalnızca Reklamların yeniden boyutlandırılmasıyla ilgili olarak Değişiklik Yapılmaması) ve XIII (Üçüncü Taraf Reklam Sunma ve İzleme).

Özel ve Sponsorlukla İlgili Uygulamalar ve/veya Influencer Programları

Tüm özel ve/veya sponsorlukla ilgili yerleştirmeler ya da uygulamalar ve influencer programları için aşağıdaki şartlar ve IO'da belirtilen, ürüne özel ilgili diğer şartlar geçerlidir (ürüne özel ilgili diğer şartlarla bir uyuşmazlık olması hâlinde bu Özel ve Sponsorlukla İlgili Uygulamalar ve/veya Influencer Programları şartları geçerli olur):

 1. İptal. IO iptal edilemez.
 2. Reklam Materyali.
  1. Amazon'un oluşturacağı yerleştirmeler için, Amazon'un yazılı olarak belirttiği (e-posta yeterlidir) zaman çizelgesine uygun olarak Amazon'a eyleme dönüştürülebilir metinler, grafikler, logolar ve URL'ler sağlamanız gerekir. Amazon, geçerli Başlama Tarihinden önce yerleştirmelerin tasarımını, uygulanmasını, yerini ve içeriğini Sizinle birlikte inceler ancak yerleştirmelerin tasarımı, uygulanması, yeri ve içeriği Amazon tarafından belirlenir. Reklam materyallerini göndermenin veya herhangi bir Reklam içeriği için onay almanın gecikmesi, kampanyanın başlama tarihini ve uzunluğunu etkileyebilir. IO uyarınca satın alınan medyadan yine Siz sorumlu olursunuz. Amazon, H1 yerleştirmeleri dahil olmak üzere ticari marka ve telif hakkı sembollerinin ve bildirimlerin kullanılmasına izin vermez. Bu tür semboller ve bildirimler tamamen Amazon'un takdirine bağlı olarak kaldırılabilir.
  2. Bunun sonucu olarak, ilgili süre boyunca Amazon'un IO kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere gerekli olduğu şekilde Amazon'a ticari adlarınızı, ticari markalarınızı, hizmet adlarınızı ve diğer tescilli markalarınızı ve/veya telif hakkıyla korunabilir materyallerinizi kullanmak, çoğaltmak, iletmek, görüntülemek, gerçekleştirmek, depolamak, kopyalamak ve dağıtmak için dünya çapında geçerli, münhasır olmayan bir lisans verirsiniz.
  3. Varsa Sponsorlu (Ortak Hazırlanan) Video yerleştirmeleri ("Ortak Hazırlanan Video İçeriği"). IO'da belirtilen Reklamlarla bağlantılı olarak veya bu amaç doğrultusunda, Ortak Hazırlanan Video İçeriğinin hepsiyle ilgili tüm hakların, tasarruf haklarının ve menfaatlerin sahibinin Amazon olacağı, taraflar arasında kararlaştırılmıştır. Amazon, Ortak Hazırlanan Video İçeriğini, sahibi olduğunuz ve/veya işlettiğiniz web sitelerinde ve sosyal medya kanallarında IO'ya uygun şekilde kullanmanız için, Amazon Ticari Markalarını içeren Ortak Hazırlanan Video İçeriğinin bu tür kullanımının Amazon'un önceden yazılı onayına tabi olması şartıyla Size münhasır olmayan, sınırlı bir lisans verir.
 3. (c) Yayınlama, Raporlama ve Faturalama. Özel ve Sponsorlukla İlgili yayınlanabilir materyaller garanti edilmez ve sabit ücret üzerinden faturalandırılır. Varsa IO'da belirtilen miktarlar yalnızca tahmine dayalıdır. Bu tür yerleştirmelerle ilgili yayınlama, raporlama ve faturalandırma yalnızca Amazon ölçümlerine göre yapılır.
  1. Çevrim İçi Yerleştirmeler. Özel ve/veya sponsorlukla ilgili uygulamalara ait çevrim içi yerleştirmeler Amazon tarafından sunulur. Amazon tarafından aksi belirtilmedikçe üçüncü taraflar izleme yapamaz. Tarafların IO'yu yerine getirmesi sırasında, tüm reklam alanlarını kullanma ile ilgili her türlü yerleştirmenin tam tarihleri henüz belirlenmemişse bu tarihler Amazon envanterinin kullanılabilirliğine tabi olur.
  2. Çevrim Dışı Öğeler. Amazon tarafından yazılı olarak aksi belirtilmedikçe, IAB Şartlarında bulunan aşağıdaki bölümler Çevrim Dışı Öğeler için geçerli değildir: II (d) (Editoryal Yakınlıklar), IV (Raporlama), VI (Telafiler), VII (Ekstra Gösterimler), IX (e) (yalnızca Reklamların yeniden boyutlandırılmasıyla ilgili olarak Değişiklik Yapılmaması) ve XIII (Üçüncü Taraf Reklam Sunma ve İzleme). "Çevrim Dışı Öğeler", bu Şartların amaçları doğrultusunda tüm dijital olmayan, fiziksel veya ev dışı yerleştirmeleri ya da hizmetleri ifade eder. Daha açık ifade etmek gerekirse IAB Şartlarının anlamı kapsamında tüm Çevrim Dışı Öğeler "Reklamlar" olarak kabul edilecektir. Amazon, karşılıklı olarak aksi şekilde anlaşılmadıysa Çevrim Dışı Öğeleri yalnızca IO'da belirtilen kampanya tarihleri sırasında görüntülemek ve dağıtmak için makul gayret gösterecektir. Yukarıdaki Bölüm b(i) uyarınca gerekli tüm materyalleri belirtilen tarihlere kadar Amazon'a teslim etmezseniz söz konusu dönemlerde Çevrim Dışı Öğelerin ilgili şekilde hazırlanamaması, görüntülenememesi veya dağıtılamamasından Amazon sorumlu olmayacaktır. IO'da aksi belirtilmedikçe Çevrim Dışı Öğelerin sunumuyla ilgili zamanlama, kullanım, yöntem, kapsam ve süre kendi takdirine bağlı olarak Amazon tarafından belirlenir. Amazon tarafından sağlanan raporlar, sınırlı olacaktır ve varsa yalnızca sunulan miktardan oluşabilir. Amazon'un başka rapor sağlamayacağını anlar ve kabul edersiniz.
 4. Üçüncü Taraf Twitch Sponsorları. Amazon, Twitch etkinlikleri için üçüncü tarafları ortak sponsor olarak atayabilir. Bu tür üçüncü taraf sponsorlukların belirlenmesi tamamen Amazon'un takdirine bağlıdır. Amazon, Sözleşme kapsamında Sponsor olarak katılımınızı genel olarak kamuoyuna iletebilir ancak iki taraf da diğer tarafın yazılı onayı olmadan bu sponsorlukla ilgili bir basın bülteni yayınlayamaz.
 5. Esnek Harcamalı Medya. Taraflar, IO'yu uygulamalarının ardından IO'da belirtilen herhangi bir Esnek Harcamalı Medya yerleştirmesi için satın alınacak belirli yerleştirmeler belirleyebilir. Taraflar, Esnek Harcamalı Medya kapsamında satın alınacak belirli yerleştirmelere bağlı olarak IO'nun uygun şekilde revize edilmesi gerekebileceğini kabul eder.
 6. Örnek Olay İncelemeleri. Amazon, IO'daki yerleştirmelerin performansıyla ilgili olarak onayınız için Size taslak niteliğinde bir örnek olay incelemesi sunabilir. Amazon, yazılı onayınızı (e-posta yeterlidir) aldıktan sonra söz konusu örnek olay incelemesini yayınlayabilir. Bu onay makul olmayan bir şekilde bekletilemez veya geciktirilemez.
 7. Ticari Markalar. Amazon Ticari Markalarını içeren tüm Özel ve/veya Sponsorlukla İlgili reklam materyalleri, bu Ek Hüküm ve Koşulların "Amazon Logolarının, Ticari Markalarının ya da İçeriklerinin Reklam Materyallerinde Kullanımı" bölümünde belirtilen şartlara uygun olarak Amazon'un önceden yazılı onayına tabi olur.
 8. Özel Prodüksiyon Hizmetleri Etkinliklerinde Beklenmedik Durumlar ve Maliyetler. Etkinliklerde Beklenmedik Durumlar, Amazon'un kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle planlanmış bir çekimin gerçekleşmesinin herhangi bir şekilde engellenmiş olmasıdır. Bu koşullar şunları içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir: a. Hava koşulları (ör. yağmur, sis, kar yağışı, dolu veya öngörülen çekim koşullarının dışında herhangi bir olumsuz durum). b. Önemli bir ekip üyesinin (ör. yönetmen, görüntü yönetmeni, önemli yetenek) yaralanması veya hastalanması veya Reklamverenin sağladığı öğelerin (ör. doğru renkte ürünler, öne çıkan ürünler) veya Reklamverenin sağladığı veya ihtiyaç duyduğu yeteneklerin bulunmaması. c. "Mücbir sebep" olayları (deprem, isyan, yangın, su baskını, savaş eylemleri, grevler, işçi protestoları, sivil otorite, terörizm ve doğal afetler anlamına gelir ancak bunlarla sınırlı değildir). Etkinliklerdeki Beklenmedik Durumların prodüksiyon projelerini geciktirebileceğini ve genel maliyetleri artırabileceğini ve Beklenmedik Durum sonucunda ortaya çıkan ek maliyetlerin yalnızca Sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Amazon, herhangi bir Beklenmedik Durumun mali ve reklama yönelik etkisini en aza indirmek için makul çabayı gösterecek ve ilgili projenin tamamlanmasının gecikmesi, gecikme ihtimalinin belirmesi veya Beklenmedik Durum nedeniyle ek fon gerekmesi durumunda Sizi derhal bilgilendirecektir.

Influencer Sponsorlukları

Etkinlikler için Influencer Sponsorlukları

Prodüksiyon ajansı, tahsis edilmiş bir bütçe dahilinde markalı aktivasyon oluşturur ve bütçeyi aşan kalemler sizin tarafınızdan karşılanır. Özel marka oluşturma sürecine tahsis edilen bütçe, bağımsız etkinlik maliyetinin yüzde otuzunu (%30) geçmez.

Etkinlik sırasında kullanılması gereken ürünleri sağlamanın yanı sıra, etkinlik alanında influencer'lara hediye edilecek ürünlerin sağlanmasıyla ilgili tüm maliyetlerden ve her türlü yükümlülükten siz sorumlusunuz.

Amazon bu belgeyle Size, Amazon tarafından sağlanan tüm fotoğraflara ilişkin münhasır olmayan, aktarılamaz, devredilemez, alt lisansı verilemez sınırlı bir hak ve lisans vermektedir. Amazon'un önceden yazılı onayı üzerine, influencer'ların yer aldığı fotoğraflar için,
Bu tür içerikler, söz konusu etkinliğin tarihinden itibaren altı (6) aya kadar yalnızca sahip olduğunuz ve işlettiğiniz organik sosyal medya kanallarında ve web sitesi kanallarında ücretsiz sponsorluk olarak kullanmanıza izin verilebilir.

Ürün uzmanları veya stilistler hariç olmak üzere, etkinliklerde en fazla iki (2) temsilcinizin etkinlik alanında bulunmasına izin verilir. Etkinliklere katılacak söz konusu kişilerin Amazon'a önceden kayıt yaptırması gerekir.

Etkinlik alanında talep edilen stilistleri bulmak ve finanse etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu IO'daki sponsorluk unsurlarının bir parçası olarak, sponsorlu içerikte kullanıma yönelik her türlü özel Influencer önerisi ve/veya seçimi tamamen Amazon ekibinin takdirindedir. Amazon, söz konusu Influencer'ların seçiminde Sizinle iyi niyet çerçevesinde çalışacaktır.

Hediyeler için Influencer Sponsorlukları

Daha sonra Amazon'a veya iş ortağı ajansa gönderilecek hediyelerin ve Amazon tarafından belirlenen iletişim kişisine ve adrese yapılacak gönderimlerin masraflarından siz sorumlusunuz.

Amazon Live uygulamaları

Tüm Amazon Live uygulamaları için aşağıdaki şartlar geçerlidir (ürüne özel, ilgili diğer şartlarla bir uyuşmazlık olması hâlinde bu Amazon Live şartları geçerli olur):

 1. İptal. IO iptal edilemez.
 2. Reklam Materyali.
  1. Amazon'un oluşturacağı canlı yayın segmentleri için, Amazon'un yazılı olarak belirttiği (e-posta yeterlidir) zaman çizelgesine uygun olarak konuşma noktaları, alt yazılar, sorumluluk reddi, video, resim, grafik ve/veya logolar dahil olmak üzere gerekli tüm reklam materyallerini Amazon'a sağlamanız gerekir. Amazon, gözden geçirmeniz için canlı yayın tarihinden önce Size canlı yayın segmentine genel bir bakış sunar. Segmente genel bakışı aldıktan sonraki 2 iş günü içinde Amazon'a notlarınızı bir kez iletebilirsiniz. Canlı yayın yerleştirmelerinin son tasarımı, uygulanması ve konumu Amazon tarafından belirlenir. Reklam materyallerini göndermenin veya genel bakış için geri bildirim almanın gecikmesi, canlı yayının tarihini etkileyebilir. IO uyarınca satın alınan medyadan yine Siz sorumlu olursunuz. Amazon, H1 yerleştirmeleri dahil olmak üzere ticari marka ve telif hakkı sembollerinin ve bildirimlerin kullanılmasına izin vermez. Bu tür semboller ve bildirimler tamamen Amazon'un takdirine bağlı olarak kaldırılabilir.
  2. İşbu belgeyle, (i) Amazon'un IO kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve (ii) her türlü dijital ortamda (şu anda bilinen veya bundan sonra tasarlanacak olan) her türlü doğrusal içerik dağıtım hizmetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Amazon'a ait ve Amazon tarafından işletilen tüm siteler, kanallar ve uygulamalar üzerinde yayın yapması için Amazon'a ticari adlarınızı, ticari markalarınızı, hizmet adlarınızı ve diğer tescilli markalarınızı ve/veya telif hakkıyla korunan materyallerinizi (toplu olarak "Markalarınız") kullanmak, çoğaltmak, iletmek, görüntülemek, gerçekleştirmek, depolamak, kopyalamak ve dağıtmak için geri alınamaz, münhasır olmayan, kalıcı ve dünya çapında geçerli bir lisans verirsiniz.
 3. Amazon Live ile Hazırlanan İçerikler
  1. Amazon Live ile Hazırlanan İçerikler. Canlı yayının yalnızca reklamveren için oluşturulan ve yalnızca reklamveren markaları ile ürünlerini içeren kısımları "Amazon Live ile Hazırlanan İçerik" olarak size sunulur. Aşağıdaki lisansa uygun olarak yalnızca Amazon Live ile Hazırlanan İçerikler, Amazon dışında kullanım için onaylanır.
  2. Amazon Live ile Hazırlanan İçerikleri kullanma lisansı. IO'da belirtilen Reklamlarla bağlantılı olarak veya bu amaç doğrultusunda Amazon Live ile Hazırlanan İçeriklerin hepsiyle ilgili tüm hakların, tasarruf haklarının ve menfaatlerin sahibinin Amazon olacağı, taraflar arasında kararlaştırılmıştır. Amazon, Amazon Live ile Hazırlanan İçerikleri sahibi olduğunuz ve/veya işlettiğiniz web sitelerinde ve sosyal medya kanallarında IO'ya uygun şekilde kullanmanız için, (a) Amazon Ticari Markalarının yer aldığı Amazon Live ile Hazırlanan İçeriklerin bu tür kullanımının Amazon'un önceden yazılı onayına tabi olması ve (b) Amazon Live ile Hazırlanan İçerikleri gösterilen kişilerin ya da Amazon'un ürün veya hizmetlerinizi doğrudan onaylaması anlamına gelen bir şekilde kullanmamanız ve bu tür içerikleri, (i) Amazon Live ile Hazırlanan İçeriğin ilk kez yayınlanmasından sonraki altı ay içinde ya da (ii) Amazon'un yazılı olarak (e-posta yeterlidir) başka şekilde talepte bulunması üzerine kaldırmanız şartıyla Size münhasır olmayan, sınırlı, iptal edilebilir bir lisans verir. Bu bölüme uygun olarak kullanılan Amazon Live ile Hazırlanan İçerikler ile bağlantılı olarak gereken tüm FTC ve diğer açıklamaları dahil etmek Reklamverenin sorumluluğundadır.
  3. Amazon Live ile Hazırlanan İçerikleri, Amazon'un önceden yazılı iznini almak şartıyla diğer Amazon Ads kampanyalarında kullanmak amacıyla değiştirebilirsiniz.
  4. Amazon'a, Amazon Live hizmetinin pazarlanmasında yararlanması için Markalarınızı yalnızca Amazon Live ile Hazırlanan İçeriklerde göründükleri şekilde kullanma hakkını verirsiniz.
 4. Amazon Live Influencer Yayınları. Amazon Live Influencer Yayını tahminleri, kullanılabilirliği, işlevi ve teknik özellikleri farklılık gösterebilir ve varsa IO'da belirtilen gösterim miktarı veya reklam görünme payı (SOV) sadece tahmine dayalıdır ve garanti edilmez. Amazon tarafından aksi belirtilmedikçe üçüncü taraflar izleme yapamaz. Amazon üçüncü taraf izleme fırsatları sağlarsa ilgili yerleştirmeler ve gösterimler yalnızca Amazon'un raporları ile rakamlarına göre faturalandırılır. Amazon'un Reklamlarınızı, logonuzu, işletmenizin adını ve bu ürünü örnek olay incelemesi olarak kullanımınızla ilişkili olan, kampanyanın IO kapsamındaki tüm diğer unsurlarını (ör. performans verileri) veya tamamlayıcı materyalleri (ör. slayt sunumları) Amazon ürünlerinin ne derece etkili olduğunu göstermek amacıyla çoğaltmasına, yayınlamasına veya başka bir şekilde kullanmasına izin vermeyi kabul edersiniz.
  1. Amazon Live Influencer Yayınları, bu IO'ya ek olarak Amazon Live Alışveriş Özellikli Videolara Dair İçerik Kurallarına ("İçerik Kuralları") tabidir. Amazon Live Influencer Yayınları ("Influencer İçerikleri") ile bağlantılı olarak influencer'lar tarafından oluşturulan, yayınlanan, gerçekleştirilen, iletilen veya kaydedilen tüm içerik, mesaj, metin, ses, resim, uygulama, kod ya da diğer veri veya materyaller: (i) Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriktir ve (ii) aşağıdaki şartlara tabi olan, Amazon'un Reklam Materyalleridir.
  2. Influencer İçerikleri, İçerik Kurallarına tabidir. İçerik Kurallarını ihlal ettiği Amazon'a bildirilen tüm Influencer İçerikleri, moderasyon politikalarına uygun olarak Amazon tarafından kaldırılır. Influencer İçeriğinin, İçerik Kurallarını ihlal ettiği için kaldırılması durumunda elinizdeki tek çözüm, IO şartları uyarınca bir telafi talep etmektir.
  3. Amazon, Amazon'a ait ve Amazon tarafından işletilen web sitelerinde ve sosyal medya kanallarında yer alan Influencer İçeriklerinin Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu tarafından yürürlüğe sokulan, yerel reklamlarla ilgili kural ve yönetmelikler ("FTC Kuralları") uyarınca gerekli açıklamaları yapacağını beyan ve taahhüt eder. Amazon, IO'daki aksi herhangi bir hükme bakılmaksızın Influencer İçerikleri ile ilgili başka hiçbir beyan veya taahhütte bulunmaz. Daha açık ifade etmek gerekirse bu paragrafın başında özel olarak belirtilen beyan ve taahhüt haricinde, IO'da Amazon için belirlenen hiçbir tazminat yükümlülüğü, Influencer İçerikleri söz konusu olduğunda geçerli değildir.
  4. Amazon Live Influencer Yayınlarını kullanma lisansı. Amazon, Amazon Live Influencer Yayınlarını sahibi olduğunuz ve/veya işlettiğiniz web sitelerinde ve sosyal medya kanallarında IO'ya uygun şekilde kullanmanız için, (a) Amazon Ticari Markalarını içeren Amazon Live Influencer Yayınlarının bu tür kullanımının Amazon'un önceden yazılı onayına tabi olması ve (b) Amazon Live Influencer Yayınlarını gösterilen kişilerin ya da Amazon'un ürün veya hizmetlerinizi doğrudan onaylaması anlamına gelen bir şekilde kullanmamanız ve bu tür içerikleri, (i) Amazon Live Influencer Yayınlarının ilk kez paylaşılmasından sonraki altı ay içinde ya da (ii) Amazon'un yazılı olarak (e-posta yeterlidir) başka şekilde talepte bulunması üzerine kaldırmanız şartıyla Size münhasır olmayan, sınırlı, iptal edilebilir bir lisans verir. Her türlü ek kullanım hakkı, Amazon tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır.
 5. Münhasırlık Olmaması. Amazon Live canlı yayınları, ilgili diğer marka ve ürünleri de içerecektir. Amazon tarafından yazılı olarak açıkça onaylanmadıkça, Amazon Live canlı yayınları sırasında kategori münhasırlığı sunulmaz. Benzer şekilde, Amazon Live ile Hazırlanan İçeriklerde yer alan kişiler, Amazon tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmedikçe Sizin uygulamanıza münhasır olmaz.
 6. Yayınlama, Raporlama ve Faturalama. Amazon Live yayınlanabilir materyaller garanti edilmez ve sabit ücret üzerinden faturalandırılır. Varsa IO'da belirtilen miktarlar yalnızca tahmine dayalıdır. Bu tür yerleştirmelerle ilgili yayınlama, raporlama (sunuluyorsa) ve faturalandırma yalnızca Amazon ölçümlerine göre yapılır ve raporlama (sunuluyorsa) kampanyanın tamamlanmasından sonra toplu olarak gerçekleştirilir.
  1. Çevrim İçi Yerleştirme. Amazon Live uygulamalarına ait tüm çevrim içi yerleştirmeler Amazon tarafından sunulur. Amazon tarafından aksi belirtilmedikçe üçüncü taraflar izleme yapamaz. Tarafların IO'yu yerine getirmesi sırasında, tüm reklam alanlarını kullanma ile ilgili her türlü yerleştirmenin tam tarihleri henüz belirlenmemişse bu tarihler Amazon envanterinin kullanılabilirliğine tabi olur.
 7. Örnek Olay İncelemeleri. Amazon, IO'daki yerleştirmelerin performansıyla ilgili olarak onayınız için Size taslak niteliğinde bir örnek olay incelemesi sunabilir. Amazon, yazılı onayınızı (e-posta yeterlidir) aldıktan sonra söz konusu örnek olay incelemesini yayınlayabilir. Bu onay makul olmayan bir şekilde bekletilemez veya geciktirilemez.
 8. Ticari Markalar. Amazon Ticari Markalarını içeren tüm Amazon Live reklam materyalleri, bu Ek Hüküm ve Koşulların "Amazon Logolarının, Ticari Markalarının veya İçeriklerinin Reklam Materyallerinde Kullanımı" bölümünde belirtilen şartlara uygun olarak Amazon'un önceden yazılı onayına tabi olur.

Thursday Night Football

Thursday Night Football Garantili Kampanyalar ("TNF Kampanyaları")

TNF Kampanyaları için, IO'da belirtilen diğer geçerli ürüne özel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar geçerlidir (ve diğer geçerli ürüne özel şartlarla bir çelişki olması durumunda, bu TNF Kampanyaları şartları geçerli olacaktır):

 1. İptal. IO iptal edilemez.
 2. Yayınlama, Raporlama ve Faturalama.
  1. Yayınlama. Tüm TNF Kampanya yerleştirmeleri, Amazon tarafından Amazon'un Prime Video, Twitch, yerel yayınlar ve yurt dışındaki TNF yayınları kapsamında sunulacaktır. Bu şartlarda belirtilenler dışında veya Amazon tarafından aksi belirtilmedikçe, üçüncü taraf izleme kullanılamaz. Amazon, anlaşmaya varılan medya planına karşı TNF Kampanyası yerleştirme gösterimlerini sunmak için ticari olarak makul çaba gösterecek olsa da, bu IO kapsamında belirtilen gösterimler, IO'da belirtilen ya da taraflarca yazılı olarak anlaşmaya varılan Nielsen P2+, A18-49 ve/veya A25-54 tahminlerine göre 2022 TNF sezon seviyesinde garanti edilir. IO kapsamında belirtilen oyun seviyesi gösterim miktarları yalnızca tahminlerdir.
  2. Raporlama. Amazon yalnızca üzerinde karşılıklı olarak anlaşılan demografik özelliklere sahip kitleler için, Nielsen National TV Ratings tarafından ölçülen toplam gösterim sayılarını bildirecektir.
  3. Faturalandırma ve Ödeme Takvimi. TNF Kampanyası satın alma işlemleri sabit bir ücret üzerinden faturalandırılır. Faturalar, medya planına göre o ay içinde sunulması planlanan yerleştirmeler için TNF Kampanyası kapsamındaki her ayın sonunda Amazon tarafından gönderilecektir.
 3. Geç Gönderilen Reklam Materyalleri. TNF Kampanyaları için Reklam Materyalleri Amazon tarafından belirtildiği gibi yazılı olarak alınmalıdır (e-posta yeterlidir). Reklam Materyallerinin geç gönderilmesi, kampanyanın başlama tarihini ve uzunluğunu etkileyebilir. IO uyarınca satın alınan medyadan yine Reklamveren sorumludur.

Canlı Etkinlikler

Canlı Etkinlikler Kampanyaları

Canlı Etkinlikler Kampanyaları için (Thursday Night Football dışında), IO kapsamında belirtilen, ürüne özel diğer geçerli şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar geçerlidir (ürüne özel diğer geçerli şartlarla bir çelişki olması durumunda, bu Canlı Etkinlikler Kampanyaları şartları geçerli olacaktır):

 1. İptal. IO iptal edilemez.
 2. Yayınlama, Raporlama ve Faturalama.
  1. Yayınlama. Tüm Canlı Etkinlikler Kampanyası yerleştirmeleri, Amazon tarafından Amazon'un Prime Video'daki yayınları kapsamında sunulacaktır. Bu şartlarda belirtilenler dışında veya Amazon tarafından aksi belirtilmedikçe üçüncü taraf izleme kullanılamaz. Aksi belirtilmedikçe Canlı Etkinlikler yayınları garanti edilmez. Bu IO kapsamında belirtilen tüm miktarlar (oyun seviyesi gösterim miktarları da dahil) yalnızca bir tahmindir. Bu tür yerleştirmelerle ilgili yayınlama, raporlama (sunuluyorsa) ve faturalandırma yalnızca Amazon ölçümlerine göre yapılır ve raporlama (sunuluyorsa) Canlı Etkinliğin tamamlanmasından sonra toplu olarak gerçekleştirilir.
  2. Raporlama. Amazon yalnızca üzerinde karşılıklı olarak anlaşılan demografik özelliklere sahip kitleler için, Amazon tarafından ölçülen toplam gösterim sayılarını bildirecektir.
  3. Faturalandırma ve Ödeme Takvimi. Canlı Etkinlikler Kampanyası satın alma işlemleri sabit bir ücret üzerinden faturalandırılır. Faturalar, medya planına göre o ay içinde sunulması planlanan yerleştirmeler için Canlı Etkinlikler Kampanyası kapsamındaki her ayın sonunda Amazon tarafından gönderilecektir.
 3. Geç Gönderilen Reklam Materyalleri. Canlı Etkinlikler Kampanyaları'na yönelik Reklam Materyalleri, Amazon'un yazılı olarak belirttiği (e-posta yeterlidir) şekilde alınmalıdır. Reklam Materyalleri'nin geç gönderilmesi, kampanyanın başlama tarihini ve uzunluğunu etkileyebilir. IO uyarınca satın alınan medyadan yine Reklamveren sorumludur.

Ürün Numuneleri

a. İptal. IO iptal edilemez.

b. Numuneler. Amazon ve/veya bağlı şirketleri (topluca "Amazon"), IO kampanya tarihleri boyunca IO'da belirtilen ürün numunelerini ("Numuneler") dağıtır ya da teslim eder. Reklamveren, en geç Amazon tarafından belirtilen tarihte ve Amazon tarafından belirlenen konumlarda masrafları kendisi karşılayarak, Amazon tarafından teslim edilecek veya dağıtılacak tüm Numuneleri Amazon'a teslim etmelidir. Reklamverenin Numuneleri belirtilen tarihe kadar Amazon'a teslim etmemesi durumunda, Numunelerin ilgili tarihlerde teslim edilmemesi veya dağıtılmamasından Amazon sorumlu olmaz ve Numune programı maliyetlerinden ve IO uyarınca satın alınan Reklamlardan yine Reklamveren sorumlu olur. Tüm Numuneler, Amazon tarafından teslim alınmadan önce ve teslim alındığında Amazon'un makul onayına tabi olur. Amazon, herhangi bir nedenle Numuneleri kabul etmeyi reddedebilir ve kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda Numune gönderimini durdurabilir. Ancak söz konusu iptal tarihinden sonra Reklamların yayınlanmasıyla ilgili maliyetlerden Reklamveren sorumlu olmaz. Amazon'un kullanılmayan Numuneleri Reklamverene iade etme sorumluluğu yoktur. IO'da aksi belirtilmedikçe Numune teslimiyle ilgili zamanlama, kullanım, yöntem, kapsam ve süre Amazon tarafından belirlenir. Reklamveren, Numuneler ile ilgili olarak Tedarikçi Hüküm ve Koşullarına ve varsa İş Çözümleri Sözleşmesinin şartlarına ve burada tanımlanan Program Politikalarına uymalıdır.

c. Numunelerin Mülkiyeti. Reklamveren, IO uyarınca Amazon tarafından teslim edilecek veya dağıtılacak her Numunenin mülkiyetinin kendisinde olduğunu beyan eder ve söz konusu Numune müşteriye teslim edilene kadar mülkiyeti elinde tutar (teslim edildiğinde Numunenin mülkiyeti müşteriye geçer).

d. Beyanlar, Taahhütler ve Vaatler. Reklamveren, Amazon'a şunları beyan, taahhüt ve vaat eder: (a) Reklamverenin Numuneleri IO'da belirtilen amaca yönelik olarak sağlama hakkı vardır, Numunelerin üzerinde hiçbir haciz veya üçüncü taraf hak talebi yoktur, Numuneler orijinaldir ve tasarım ve/veya imalat, malzeme, işçilik kusuru içermez; (b) Reklamveren aksi yönde Amazon'un önceden yazılı iznini almadıkça, Numunelere dahil edilen tüm malzemeler ve diğer öğeler yenidir (yenilenmiş ya da onarılmış değildir); (c) Numune bilgileri, Numune ambalajı ve etiketleri gerçek, doğru ve eksiksizdir ve Numuneler, Numune ambalajı ve Amazon'un IO ile ilgili işlemleri uygulaması herhangi bir üçüncü tarafın haklarını (hiçbir sınırlama olmaksızın fikrî mülkiyet hakları dahil) ihlal etmez; (d) Reklamveren, Numuneler ile ilgili yürürlükteki tüm yasa ve kurallara (Numune üretmek, dağıtmak, satmak veya başka bir şekilde Numuneler ile çalışmak üzere gerekli tüm izin ve lisansların alınması ve sürdürülmesi dahil) uyacaktır ve Numuneler, Numune bilgileri, Numune üretimi, ambalajlama, etiketleme ve ithalat belgeleri (varsa) yürürlükteki tüm yasa ve kurallarla uyumlu olacaktır; (e) Numuneler hedeflenen kullanım ve amacı için uygundur ve Reklamverenin Numuneleri Amazon'a göndermeden önce açıkladığı ve Amazon'un yazılı olarak onayladığı belirli kısıtlamalar ya da yasaklar dışında herhangi bir kısıtlama olmaksızın (ör. herhangi bir açıklama, lisans veya tescil gerekmemesi) yasal olarak pazarlanabilir, depolanabilir, satılabilir, dağıtılabilir ve bertaraf edilebilir; (f) hiçbir Numune ya da Numune içeriğindeki malzeme kontrole tabi bir ilaç veya madde değildir ve düzenlemeye tabi bir kimyasal olarak listelenmemiştir; (g) tehlikeli ürün ya da malzeme olarak düzenlemeye tabi olan Numune sağlanmayacaktır; (h) Numuneler, geçerli tüm işçilik, ücret ve çalışma saati kanun ve kurallarına (geçerliyse ABD Adil Çalışma Standartları Yasası dahil) uyumlu olarak üretilmiş, imal edilmiş, monte edilmiş veya paketlenmiştir ve hiçbir Numune zorla, hapishanede ya da çocuk işçi (15 yaş veya ilgili yargı bölgesindeki asgari çalışma yaşı arasından daha büyük olanı olarak tanımlanır) çalıştırarak üretilmemiş, imal edilmemiş, monte edilmemiş ya da paketlenmemiştir.

e. Tazminat. Reklamveren, diğer tazminat yükümlülüklerine herhangi bir sınırlama getirmeksizin şunlardan kaynaklanan veya şunlarla ilgili olan herhangi bir üçüncü taraf talebi, sorumluluk, kayıp, hasar, maliyet ya da masrafa (makul yasal ücretler dahil) (her biri "Talep" ve topluca "Talepler" olarak anılacaktır) karşı Amazon'u ve ilgili memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini tazmin edecek, savunacak, bunlara geri ödeme yapacak ve zarar görmemelerini sağlayacaktır: (1) herhangi bir devlet ya da diğer vergi makamı tarafından uygulanan ve şu şartlara uyan satış, kullanım, kişisel mülkiyet, brüt hasılat, gider, franchise ve işletme vergisi veya diğer vergiler ya da ücretler (cezalar, para cezaları veya bunların faizleri dahil): (i) (A) Amazon tarafından elde tutulan ve/veya (B) burada öngörüldüğü şekilde teslim edilen Numune envanterleri sonucunda Amazon'a uygulanır ve (ii) Reklamverenin birincil yasal yükümlülüğüdür ve (2) (i) herhangi bir Numunenin herhangi bir kusuru ya da kullanımı sonucunda herhangi bir kişinin ölümü veya yaralanması, herhangi bir mülkün hasar görmesi ya da herhangi bir başka hasar veya kayıp; (ii) Numunelerin geri çağrılması ya da soruşturulması; (iii) Herhangi bir Numune, Numune bilgisi veya Reklamveren ve/veya Ajans tarafından sağlanan diğer içerik tarafından herhangi bir mülkiyet hakkının ihlali ya da kötüye kullanılması; (iv) Reklamveren ve/veya Ajansın ihmali veya kasıtlı olarak hatalı davranışı; (v) Reklamverenin bu şartları ihlali; (vi) Reklamveren ya da Amazon'un kesinlikle sorumlu olduğu Numuneler ile ilgili herhangi bir sorun veya (vii) Reklamverenin doğru Numune açıklamalarını, yeterli uyarıları ya da talimatları belirtmemesi. Reklamveren, Amazon veya ilgili Bağlı Kuruluşunun önceden yazılı onayı olmadan bir kararın kayda girilmesine onay vermez ya da herhangi bir Talep üzerinde anlaşmaya varmaz. Reklamveren, Amazon tarafları için makul derecede tatmin edici hukuk danışmanlığından yararlanır ve maliyetleri Reklamveren karşılayacak şekilde Amazon tarafları savunmaya destek olur. Herhangi bir Amazon tarafı, herhangi bir Talebin olumsuz etkisi olabileceğini makul şekilde belirlerse söz konusu Amazon tarafı, maliyeti kendisi karşılayacak şekilde savunmanın kontrolünü alabilir (Reklamverenin tazminat yükümlülüklerini sınırlandırmadan).

f. Ticari Marka Kullanım Kuralları. Burada yayınlanan Ticari Marka Kullanım Kuralları ("Kurallar"), Reklamverenin Amazon tarafından kendisine sağlanan Amazon ticari markalarını, hizmet markalarını, ticari adlarını, logolarını veya tasarımlarını ("Amazon Markaları") Amazon tarafından önceden onaylanmış materyallerde kullandığı durumlar için geçerlidir. Bu Kurallara daima harfiyen uyulması gerekir ve Amazon Markalarının söz konusu Kuralları ihlal edecek herhangi bir şekilde kullanılması, Reklamverenin Amazon Markalarını kullanımıyla ilgili lisansları otomatik olarak fesheder. IO hüküm ve koşullarına tabi şekilde ve Reklamverenin Kurallara uymasına bağlı olarak Amazon, Reklamverene Amazon Markalarını yalnızca Amazon tarafından yazılı olarak belirtildiği veya onaylandığı şekilde ve Amazon tarafından aksi belirtilmedikçe IO süresi boyunca kullanması için sınırlı, münhasır olmayan, aktarılamaz, devredilemez, iptal edilebilir bir hak ve lisans verir. Reklamveren, Amazon Markalarını burada açıkça belirtilenden başka şekilde kullanamaz, bu hakların alt lisansını veremez ve herhangi bir tarafın Amazon Markalarını kullanmasına başka bir biçimde izin veremez. Reklamveren, belirsizliklerin önüne geçmek adına, Amazon Markalarını herhangi bir şekilde kullanmadan önce Amazon'dan yazılı onay almalıdır. IO'nun feshedilmesi veya süresinin dolması ya da Amazon tarafından lisansın iptal edilmesi hâlinde, Reklamverenin Amazon Markalarının her çeşit kullanımını derhal durdurması ve bunları bir daha kullanmaması gerekir.

Diğer Şartlar

Advertiser Audiences

Şifrelenmiş Kitleleri, Amazon'un yeniden pazarlama veya dönüşüm piksellerini ya da kitle verilerinizi yöneten veya size kitle veri hizmetleri sunan bir tarafı kullanarak kendi kitlenizi Amazon'a getirmeniz hâlinde burada bulunan Advertiser Audiences koşullarını da kabul edersiniz.

Reklam oluşturan yapay zeka araçları

Size sunabileceğimiz reklam oluşturan yapay zeka araçlarımızı, bu araçlardan elde edilen reklam materyalleri de dahil olmak üzere yalnızca Amazon'daki reklam kampanyaları için kullanabilirsiniz. Bu tür araçları veya çıktıları, bu Şartlara, Amazon'un diğer reklam politikalarına, Amazon Advertising Sözleşmesi'ne, Amazon ile yaptığınız diğer geçerli sözleşmelere veya Amazon'un ürünleri ve hizmetleriyle bağlantılı olarak kullanımınıza sunduğumuz çevrim içi kullanıcı arayüzleri ve ilgili araçlar ve sistemlerdeki (zaman zaman güncellenen) geçerli diğer kurallara, teknik özelliklere veya diğer bilgilere aykırı olacak şekilde kullanmayacağınızı kabul edersiniz. Örneğin, bu araçları veya çıktıları kaynak koda dönüştüremez, bunları kullanarak tersine mühendislik yapamaz ya da bunları bir yapay zeka modelini eğitmek için kullanamazsınız.

Kampanya Optimizasyonu

IO kapsamında belirtilebilecek yayınlama özelliklerine bakılmaksızın performans ve/veya yayınlama hedeflerinize ulaşabilmeniz için Amazon'un kendi takdirine bağlı olarak sıklık sınırlaması, günü parçalara ayırma ve hedeflemeyi optimize edebileceğini ve/veya reklam materyallerini değiştirebileceğini, medya planındaki yerleştirmelerde gösterimleri ve bütçeyi aktarabileceğini kabul edersiniz.

Ödemeden Kesinti

IO kapsamında ödemeniz gereken tutarları, Amazon'un ilgili perakende satış ortağı tarafından Sizden satın alınan fiziksel veya dijital ürünler karşılığında sunulan geçerli ödenecek faturalardan karşılayıp keserek ödemeyi (Amazon Ödemeden Kesinti, "DFP") seçtiğinizi Amazon'a (yazılı olarak, e-posta yeterlidir) bildirebilirsiniz. Bu tutarlar, IO için geçerli herhangi bir fatura Amazon tarafından Size gönderildikten sonra 30 gün içinde kesilir. Yukarıdaki ödeme yöntemi kullanılamıyorsa (ör. perakende satış alacaklarının yetersiz olması veya başka bir nedenle) Amazon sizi bilgilendirir ve faturalandırır. Bu faturayı IO'ya uygun şekilde Amazon'a hemen ödemeniz gerekir.

Sabit Ücretli Yerleştirmeler

Sabit ücretli yerleştirmelere ait gösterimler garanti edilmez ve varsa medya planında belirtilen gösterim miktarları yalnızca tahmine dayalıdır. Gerçek yayınlamadan bağımsız olarak, geçerli her sabit ücret yerleştirmesi için belirtilen toplam fiyattan sorumlu olursunuz.

Mobil Ölçüm İş Ortağı (MMP) Entegrasyonu

Taraflar kampanya için onaylı bir mobil ölçüm iş ortağı (MMP) kullanmayı kabul edebilir. Bu durumda, IO veya DSP Kampanyası ile bağlantılı olarak reklam dönüşümlerini izlemeyi kolaylaştırmak için gerektiği şekilde DSP Sözleşmesi ("DSP Kampanyası", topluca "Kampanya Verileri") kapsamında yayınlanan kampanya ya da IO performansından elde edilen kampanya verilerini ("Kampanya Verileri") üzerinde anlaştığınız MMP ile paylaşma yetkisini Amazon'a verirsiniz. Mobil ölçüm iş ortağının (MMP) Amazon'a dönüşüm etkinliği bildirimi göndermesinin etkinleştirilmesi hâlinde Amazon, bu tür bildirimlerden elde edilen verileri yalnızca (a) kampanyanızı optimize etmek, (b) Size rapor sunmak ve (c) Amazon'un dahili raporlaması, dahili analizi, kampanya performansı tahmini ve reklam sistemlerinin optimizasyonu için kullanabilir. Amazon, bu tür bildirim verilerini herhangi bir üçüncü tarafa satmaz, kiralamaz veya bunların alt lisansını vermez. Amazon'un dönüşüm etkinlikleri hakkında yalnızca mobil ölçüm iş ortağının (MMP) bu tür bildirim verilerini Amazon ile paylaştığı ölçüde rapor verebileceğini ve mobil ölçüm iş ortağı (MMP) tarafından raporlanan kampanya maliyet verileri ile Amazon tarafından belirlenen maliyet verileri arasında herhangi bir tutarsızlık olursa bu durumun IO veya DSP Kampanyası kapsamındaki ödemeler için Amazon lehine çözüleceğini kabul eder ve onaylarsınız. Ayrıca, (i) Kampanya Verilerini herhangi bir bireyin kişisel olarak tanımlanabilen herhangi bir bilgisiyle (geçerli yasalarca tanımlandığı şekilde) ilişkilendirmeyeceğinizi, (ii) Kampanya Verilerinden herhangi bir bireyin kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerini türetmeye çalışmayacağınızı, (iii) bir bireyi, tarayıcıyı veya cihazı hedeflemek için Kampanya Verilerini kullanmayacağınızı ve (iv) bir kullanıcı, tarayıcı ya da cihazla ilgili herkese açık olmayan bir profile Kampanya Verilerini eklemeyeceğinizi kabul edersiniz.

Zengin Medya

IO kapsamında zengin medya Reklam yerleştirmeleri görüntülemek için Siz veya Sizin talimatınızla Amazon tarafından kullanılan tüm Javascript kitaplıkları ve diğer yazılımlar Reklam Materyallerinizdir.

Twitch (www.twitch.tv)

Twitch Reklam ürünü özellikleri ve politikaları için http://twitchadvertising.tv adresini ziyaret edin.

a. Twitch Sitesi kullanıcılarını izleyen veya onlarla ilgili bilgi toplayan tüm mekanizma ya da işlevler (ör. çerezler, pikseller, işaretçiler veya diğer yöntemler) Amazon Politikalarına ve Twitch'in teknik onayına tabidir. Twitch, bu tür mekanizmaları veya işlevleri kendi takdirine bağlı olarak kaldırabilir ya da devre dışı bırakabilir. Daha açık ifade etmek gerekirse bu tür mekanizmalar veya işlevler başka bir amaca yönelik kullanılamaz.

b. Bu Koşulların Özel ve Sponsorluk Uygulamaları ve/veya Influencer Programları bölümüne tabi olarak, Amazon/Twitch tarafından IO kapsamında Sizin için özel olarak üretilen Reklam Materyalleri ("Özel Prodüksiyon") ile ilgili olarak taraflar aşağıdaki ek şartların geçerli olduğunu kabul eder: (1) Özel Prodüksiyon için Reklam Materyalleri ile ilgili onayları ve değişiklik isteklerini Özel Prodüksiyonun planlanan yayınından en az beş (5) gün önce Amazon/Twitch'e sunmayı kabul edersiniz. Amazon/Twitch'in, planlanan yayından beş (5) günden kısa bir süre önce Amazon/Twitch'e sunulan değişiklikleri dahil etme yükümlülüğü yoktur ve (2) IO'nun iptal edildiği durumlarda iptalden önce herhangi bir Özel Prodüksiyon nedeniyle Amazon için herhangi bir maliyet veya gider oluşursa ("Prodüksiyon Giderleri") söz konusu Prodüksiyon Giderleri ile ilgili olarak faturalandırıldığınızda Amazon'a geri ödeme yaparsınız.

c. Tüm Twitch reklam ürünleri, Amazon'un reklam sunucusu ölçümlerine göre faturalandırılır. Twitch Ana Sayfa Manşeti ve İlk Gösterimde Tüm Reklam Alanını Kullanma yerleştirmesi iptal edilemez. Sabit ücret öğeleri için gösterimler tahmine dayalıdır ve garanti edilmez. Bu tahmini gösterimler için telafi sunulmaz.

d. Ödül Tablosu. Faturalandırma, görüntüleme başına maliyet temelinde ve Amazon'un reklam sunucusu ölçümlerine göre hesaplanır. Ödülün Sizin tarafınızdan sebepsiz olarak iptal edilmesi durumunda, iptalden önce Reklamveren ödülünü kabul eden tüm influencer'lara ödenmesi gereken tutarlar için Amazon'a karşı sorumluluğunuz devam eder.

 1. Ödül Tablosu, bu IO'ya ek olarak Twitch'in Hizmet Şartlarına ("ToS") tabidir. Ödül Tablosu ("Ödül Tablosu İçeriği") ile bağlantılı olarak influencer'lar tarafından oluşturulan, yayınlanan, gerçekleştirilen, iletilen veya kaydedilen tüm içerik, mesaj, metin, ses, resim, uygulama, kod ya da diğer veri veya materyaller: (i) Kullanıcı İçeriğidir (bu terimin Hizmet Şartlarındaki tanımıyla) ve (ii) aşağıdaki şartlara tabi olan Amazon'un Reklam Materyalleridir.
 2. Ödül Tablosu İçeriği, Hizmet Şartlarında belirtilen Topluluk Kurallarına tabidir. Topluluk Kurallarını ihlal ettiği Amazon'a bildirilen tüm Ödül Tablosu İçerikleri, moderasyon politikalarına uygun olarak Amazon tarafından kaldırılır. Ödül Tablosu İçeriğinin Topluluk Kurallarını ihlal ettiği için kaldırılması durumunda, elinizdeki tek çözüm IO şartları uyarınca bir telafi talep etmektir.
 3. Amazon, Ödül Tablosu İçeriğinin Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu tarafından yürürlüğe konan yerel reklamlarla ilgili kural ve yönetmelikler ("FTC Kuralları") uyarınca gerekli açıklamaları yapacağını beyan ve taahhüt eder. Amazon, IO'daki aksi herhangi bir hükme bakılmaksızın Ödül Tablosu İçeriği ile ilgili başka hiçbir beyan veya taahhütte bulunmaz. Daha açık ifade etmek gerekirse bu paragrafın başında özel olarak belirtilen beyan ve taahhüt haricinde, IO'da Amazon için belirlenen hiçbir tazminat yükümlülüğü, Ödül Tablosu İçeriği söz konusu olduğunda geçerli değildir.

e. Streamables. Streamables yerleşimlerini, söz konusu yerleşimin başlangıç saatinden en geç dört saat önce iptal edebilirsiniz. Yazılı iptal bildirimi, saat 09.00 ve 18.00 arasında Müşteri Başarı Yöneticinize gönderilmelidir (e-posta yeterlidir). Pasifik Saati, pazartesiden cumaya, ABD federal tatil günleri hariç. Amazon, bu Streamables şartlarını ihlal ederek iptal edilen yerleştirmeleri, bütçenin yüzde otuzuna denk gelen bir cezaya tabi tutar.

f. Kanal Ciltleri, Sunucu Tarafından Okunan Reklamlar, Sponsorlu Abonelikler. Faturalandırma sabit ücret bazındadır. Sizin tarafınızdan herhangi bir sebep olmaksızın iptal edilmesi veya Kanal Cildi, Sunucu Tarafından Okunan Reklam veya Sponsorlu Abonelik için kampanya varlıklarını Amazon'a teslim edememeniz durumunda, Kanal Ciltlerini kabul eden herhangi bir etki sahibinden kaynaklanan tutarlar için Amazon'a karşı sorumlu olmaya devam edeceksiniz. Bu tür bir iptalden veya teslim edilemeden önce Sunucu Tarafından Okunan Reklam ya da Sponsorlu Abonelik teklifi.

 1. Kanal Ciltleri, Sunucu Tarafından Okunan Reklamlar ve Sponsorlu Abonelikler, IO'ya ek olarak Hizmet Koşulları tarafından yönetilir. Influencer'lar tarafından Kanal Ciltleri, Sunucu Tarafından Okunan Reklamlar veya Sponsorlu Abonelikler ("Kanal Görünümleri" ile bağlantılı olarak oluşturulan, yayınlanan, gerçekleştirilen, iletilen ya da kaydedilen tüm içerikler, mesajlar, metinler, sesler, resimler, uygulamalar, kod veya diğer veriler ya da materyaller İçerik, "Sunucu Tarafından Okunan Reklam İçerikleri" ve "Sponsorlu Abonelik İçerikleri" sırasıyla): (i) Kullanıcı İçerikleri (bu terimin Hizmet Şartlarında tanımlandığı şekliyle) ve (ii) aşağıdaki şartlara tabi olarak Amazon Advertising Materyalleri.
 2. Kanal Ciltleri İçerikleri, Sunucu Tarafından Okunan Reklam İçerikleri ve Sponsorlu Abonelikler İçerikleri, Hizmet Koşullarında belirtilen Topluluk Kurallarına tabidir. Topluluk Kurallarını ihlal ettiği Amazon'a bildirilen tüm Kanal Ciltleri İçerikleri, Sunucu Tarafından Okunan İçerikler, Sponsorlu Abonelik İçerikleri, moderasyon politikalarına uygun olarak Amazon tarafından kaldırılır. Kanal Ciltleri İçerikleri, Sunucu Tarafından Okunan İçerikler, Sponsorlu Abonelik İçeriklerinin Topluluk Kurallarını ihlal ettiği için kaldırılması durumunda, elinizdeki tek çözüm IO şartları uyarınca bir telafi talep etmektir.
 3. Amazon, Kanal Ciltleri İçerikleri, Sunucu Tarafından Okunan İçerikler, Sponsorlu Abonelik İçeriklerinin Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu tarafından yürürlüğe konan yerel reklamlarla ilgili kural ve yönetmelikler ("FTC Kuralları") uyarınca gerekli açıklamaları yapacağını beyan ve taahhüt eder. Amazon, IO'daki aksi herhangi bir hükme bakılmaksızın Kanal Ciltleri İçerikleri, Sunucu Tarafından Okunan İçerikler, Sponsorlu Abonelik İçerikleri ile ilgili başka hiçbir beyan veya taahhütte bulunmaz. Daha açık ifade etmek gerekirse bu paragrafın başında özel olarak belirtilen beyan ve taahhüt haricinde, IO'da Amazon için belirlenen hiçbir tazminat yükümlülüğü, Kanal Ciltleri İçerikleri, Sunucu Tarafından Okunan İçerikler, Sponsorlu Abonelik İçerikleri söz konusu olduğunda geçerli değildir.
 4. Amazon tarafından yazılı olarak aksi belirtilmedikçe, IAB Şartlarında bulunan aşağıdaki bölümler Kanal Ciltleri İçerikleri, Sunucu Tarafından Okunan İçerikler, Sponsorlu Abonelik İçerikleri için geçerli değildir: II (d) (Editoryal Yakınlıklar), IV (Raporlama), V(a)(iii) Sabit ücrete dayalı Teslim Edilecekler açısından Sebepsiz İptaller), VII (Ekstra Gösterimler), IX(e) (yalnızca Reklamların yeniden boyutlandırılmasıyla ilgili olarak Değişiklik Yapılmaması) ve XIII (Üçüncü Taraf Reklam Sunma ve İzleme). Açıklık sağlamak için Kanal Ciltleri İçerikleri, Sunucu Tarafından Okunan İçerikler, Sponsorlu Abonelik İçerikleri, IAB Koşulları anlamında "Reklamlar" olarak kabul edilecektir. Amazon tarafından sağlanan raporlama sınırlıdır ve izleyici sayısı, gösterimler, tıklamalar ve/veya yayın ya da izlenme süresi ile ilgili toplu istatistiklerden oluşabilir. Amazon'un başka rapor sağlamayacağını anlar ve kabul edersiniz.

Amazon Mağazasında Satılan Ürünleri İçeren Kampanyalar

Kampanyanızda Amazon mağazasında satılan bir ürün yer aldığı takdirde, söz konusu ürünün stokta mevcut olmaması durumunda kampanyanızı askıya alma, sonlandırma veya başka bir şekilde dağıtımını kısıtlama hakkını saklı tutarız. Örneğin, ürün artık stokta yoksa kampanyanızı askıya alabiliriz veya kampanyanızın, ürünün Amazon mağazasında satışa sunulmadığı bölgede yaşayan kişilere teslimatını kısıtlayabiliriz.

BÖLGESEL ŞARTLAR

Geçerli Genel Şartlara ek olarak, yalnızca belirtilen bölgeler için geçerli olan aşağıdaki şartlar mevcuttur:

Kanada

Amazon Advertising Canada, Inc. aracılığıyla satın alınan yerleştirmeler için aşağıdaki şartlar geçerlidir.

Goodreads (www.goodreads.com)

a. İptal. Goodreads yerleştirmeleri, Amazon tarafından 24 saat önceden yazılı bildirimde (e-posta yeterlidir) bulunarak iptal edilebilir.

b. Yayınlama. Reklamlar Amazon tarafından sunulur ve bu tür yerleştirmelerle ilgili yayınlama, raporlama ve faturalandırma yalnızca Amazon ölçümlerine göre yapılır. Amazon tarafından aksi belirtilmedikçe üçüncü taraflar izleme yapamaz.

c. Özel Ürün Şartları. Ana Sayfa Barikatı, Geliştirilmiş Kitap Sayfası yerleştirmeleri, Kişisel Seçim E-postası, Genel İlgi Alanları Bülteni ve/veya Yeni Yayınlar Bülteni yerleştirmeleri garanti edilmez, envanter kullanılabilirliğine tabidir ve sabit ücret bazında faturalandırılır. Varsa IO'da belirtilen gösterim miktarları yalnızca tahmine dayalıdır. E-posta ve/veya bülten yerleştirmesi raporlarında yalnızca gönderilen ve açılan toplam e-posta/bülten sayısı ile tıklama oranları bulunur.

AB/Birleşik Krallık

Prime Video Canlı Spor Etkinlikleri Kampanyaları ("Canlı Spor Etkinlikleri Kampanyaları")

AB/Birleşik Krallık'taki Canlı Spor Etkinlikleri Kampanyaları için, IO kapsamında belirtilen, ürüne özel diğer geçerli şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar geçerlidir (ürüne özel diğer geçerli şartlarla bir çelişki olması durumunda, bu Canlı Spor Etkinlikleri Kampanyaları şartları geçerli olacaktır):

a. İptal. Sponsorluk yerleştirmeleri iptal edilemez. Sponsorluk iptal edilirse Amazon, reklamveren için yeni sponsorluk imkanları bulmaz veya para iadesi yapmaz.
Standart reklam sonu yerleştirmeleri, iptalin 30 gün önceden yazılı olarak bildirilmesi şartıyla iptal edilebilir (e-posta yeterlidir). Amazon, iptal durumunda Reklamverene geri ödeme yapmaz ancak iptal edilen IO'yu, Amazon'un envanter uygunluğuna bağlı olarak alternatif Prime Video ortamlarına tahsis eder.

2. Reklam Materyallerinde Yapılan Geç Değişiklikler. Canlı Spor Etkinlikleri Kampanyaları için Reklam Materyalleri, Amazon'un yazılı olarak belirttiği (e-posta yeterlidir) şekilde alınmalıdır. Değişiklik, yayın süresinden 7 gün önce bildirilerek gönderilmedikçe Amazon, Kampanya Materyallerinde herhangi bir değişiklik yapılmasını veya eski materyaller çıkarılarak yenilerinin eklenmesini kabul etmez. Kampanya Materyallerinin geç bir tarihte gönderilmesi kampanya yayınını etkileyebilir ve Amazon, Kampanya Materyallerinin geç gönderilmesi durumunda Reklamverene geri ödeme yapmaz veya kampanyayı yeniden tahsis etmez.

3. Faturalandırma ve Ödeme Takvimi. Canlı Spor Etkinlikleri Kampanyası satın alma işlemleri sabit bir ücret üzerinden faturalandırılır. Amazon, medya planına göre bir önceki ay içinde yayınlanan Canlı Spor Etkinlikleri Kampanyası yerleştirmelerle ilgili faturaları bir sonraki aydan itibaren her ayın başında gönderir

Reklam Politikaları

Hükümler