แนวทางการโฆษณาและนโยบายการยอมรับของ Twitch

ภาพรวม
2.0 องค์ประกอบของแบรนด์
3.0 เนื้อหา สินค้า และบริการที่ต้องห้าม

ภาพรวม

Twitch เป็นชุมชนระดับโลกที่มีผู้คนนับล้านมารวมตัวกันในแต่ละวันเพื่อสร้างสรรค์ความบันเทิงของตนเอง ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ถ่ายทอดสด คาดเดาไม่ได้ ไม่สามารถสร้างซ้ำได้อีก ซึ่งเกิดจากการปฏิสัมพันธ์อันน่าทึ่งของหลาย ๆ คน การโฆษณาเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญของระบบนิเวศบน Twitch ที่ผู้สร้างสามารถสร้างรายได้จากการทำในสิ่งที่พวกเขารัก เราเชื่อว่าโฆษณาที่ปรากฏอยู่บน Twitch ควรมีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของเรา และ Twitch ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธและดำเนินการที่จำเป็นกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามแนวทางต่อไปนี้

นโยบายการยอมรับโฆษณานี้เป็นของและสร้างขึ้นโดย Amazon Ads Trust - ทีมนโยบายและความซื่อสัตย์ ภายใต้คำแนะนำด้านกฎหมาย นโยบายการยอมรับโฆษณานี้ไม่รวมถึงการโฆษณา การให้ความสนับสนุน หรือการให้คำรับรองรูปแบบใด ๆ ที่ครีเอเตอร์ดำเนินการในช่องทางของตนเอง นอกเหนือจากที่ขายโดย Twitch เท่านั้น

1. เนื้อหาการโฆษณา

1.0 แนวทางทั่วไป

โฆษณาจะต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่จะมีส่วนร่วมกับโฆษณาหรือตัดสินใจซื้อสินค้า โฆษณาและหน้าแรกจะต้องตรงกับสินค้าและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

โฆษณาไม่จำเป็นจะต้องบ่งบอกเป็นนัยถึงการรับรองจาก Twitch และเนื้อหาจะต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ชุมชนของ Twitch

โฆษณาจะต้องไม่นำเอาแอนิเมชันหรือรูปแบบเชิงโต้ตอบใดๆ มาใช้ที่จะเป็นการล่อลวงหรือหลอกลวงผู้ชม ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) แสงแฟลช แสงกะพริบ หรือวัตถุที่เร้าอารมณ์ได้ เช่น รูปภาพหรือข้อความ

1.1 การกล่าวอ้างและการยืนยัน

การกล่าวอ้างในโฆษณาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า เรามีข้อกำหนดไว้ว่า การกล่าวอ้างทุกอย่างจะต้องมีความถูกต้องและเป็นจริง

โฆษณาที่ระบุว่าเป็นสินค้า "ใหม่" "เพิ่งเปิดตัว" หรือการกล่าวอ้างใด ๆ ในทำนองเดียวกันจะต้องใช้กับสินค้าที่เปิดตัวภายใน 6 เดือนที่ผ่านมาเท่านั้น

เมื่อจำเป็นต้องมีการพิสูจน์ ผู้โฆษณาต้องสามารถระบุแหล่งที่มาและวันที่ของหลักฐานในโฆษณาหรือบนเว็บไซต์ของตนได้ แหล่งที่มาอาจเป็นข้อมูลของผู้โฆษณาหรือข้อมูลบุคคลที่สาม ขึ้นอยู่กับประเภทของการกล่าวอ้าง (ดูด้านล่าง) ข้อมูลต้องมีอายุไม่เกิน 18 เดือน

ตารางด้านล่างแสดงประเภทการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เราต้องการการพิสูจน์:

ประเภทต้องประกอบด้วย
รางวัลชื่อผู้มอบรางวัลและวันที่มอบรางวัล
ผลลัพธ์การสำรวจแหล่งที่มาของการสำรวจและวันที่ของการสำรวจ
คำกล่าวอ้างทางสถิติแหล่งที่มาของการศึกษาและวันที่ของการศึกษา
การกล่าวอ้างขั้นสูงสุด*แหล่งข้อมูลอิสระที่สนับสนุนการกล่าวอ้างและวันที่ของการศึกษา
การกล่าวอ้างเปรียบเทียบแหล่งข้อมูลอิสระที่สนับสนุนการกล่าวอ้างและวันที่ของการศึกษา

* ไม่จำเป็นต้องมีการยืนยันสำหรับการกล่าวอ้างขั้นสูงสุดที่อ้างอิงเฉพาะสินค้าของแบรนด์เองเท่านั้น เช่น "เครื่องดูดฝุ่นที่ทรงพลังที่สุดของเรา" หรือ "สูตรที่ทันสมัยที่สุดของ [แบรนด์]" หรือเมื่อการอ้างสิทธิ์อยู่ในผลิตภัณฑ์

1.2 การกล่าวอ้างถึงการกำหนดราคาและการประหยัด

ข้อมูลการกำหนดราคา การประหยัด และส่วนลดทั้งหมดต้องถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่โฆษณา และสะท้อนถึงข้อเสนอที่มีให้ในช่วงท้ายของแคมเปญ โฆษณาต้องแจ้งเสมอเมื่อราคามีการเปลี่ยนแปลงและหากมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัด การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของข้อความหรือเสียง

1.3 การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง การเปิดเผยข้อมูลจะต้องจัดทำขึ้นด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับภาษาและการนำเสนอ การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้:

 • ถูกต้องแม่นยำ
 • อ่านง่าย ทั้งขนาดและความคมชัดกับพื้นหลังของโฆษณา
 • เข้าใจได้ง่ายกับลูกค้าโดยเฉลี่ย

1.4 แนวทางด้านบรรณาธิการ

เรากำหนดให้ต้องนำเสนอโฆษณาในลักษณะที่เรียบร้อย ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และเป็นมืออาชีพ

สิ่งที่ห้ามทำบนโฆษณาทุกรูปแบบได้แก่:

 • ข้อความโฆษณาที่แจ้งหรือบอกเป็นนัยถึงเกณฑ์การระบุเป้าหมายที่ใช้สำหรับแคมเปญ
 • เครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่เหมาะสม เช่น เครื่องหมายคำถามหรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ซ้ำ ๆ (“!!!”)
 • ความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อความโฆษณากับหน้าแรก หากข้อความโฆษณากล่าวถึงข้อเสนอหรือสินค้าใด ข้อเสนอหรือสินค้านั้นจะต้องปรากฏอยู่ในหน้าแรกด้วย
 • องค์ประกอบโฆษณาแบบโต้ตอบที่จัดวางไว้ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม
 • หน้าแรกที่มีเพียงแบบฟอร์มการลงทะเบียน/การสมัครบริการเท่านั้น หน้าแรกควรขยายข้อความของโฆษณาและสร้างประสบการณ์ที่น่าพอใจให้กับลูกค้า ก่อนที่จะให้ลูกค้าป้อนข้อมูลของตนเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • การสะกดคำผิดและข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ เช่น คำกริยาผิดกาล
 • การโฆษณาขายสินค้าที่ไม่มีอยู่ในสต็อก สินค้าไม่พร้อมส่ง หรือสินค้าที่อยู่ภายใต้การเรียกคืน หรือบริการที่ไม่พร้อมให้ซื้อในขณะที่แคมเปญทำงานอยู่ โฆษณาต้องหยุดชั่วคราวเมื่อสินค้าหรือบริการที่โฆษณาไม่พร้อมใช้งาน
 • ตัวพิมพ์ใหญ่แบบสุ่ม ยกเว้นคำย่อทั่วไปหรือเครื่องหมายการค้า
 • ตัวอักษรพิเศษ เช่น @@, ###, อีโมจิ หรือศิลปะ ASCII ยกเว้นในกรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของโลโก้ของผู้โฆษณาหรือรวมอยู่ในรูปภาพสินค้า แฮชแท็ก (#) จะได้รับอนุญาตหากไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

1.5 ภาษา

โฆษณาทั้งหมดต้องใช้ภาษาทางการหลักของตำแหน่งที่ตั้งเป้าหมายหรือใช้ภาษาหลักของแอพของผู้เผยแพร่ และเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคของ Twitch

โฆษณาวิดีโอภาษาต่างประเทศที่มีคำบรรยายเป็นภาษาทางการหลักของตำแหน่งที่ตั้งเป้าหมายเป็นที่ยอมรับได้เช่นกัน

 • ฝรั่งเศส: ข้อความโฆษณาทั้งหมดจะต้องใช้ภาษาฝรั่งเศส เว้นแต่จะมีคำแปลรวมอยู่ในหน่วยโฆษณาด้วย
 • แคนาดา: โฆษณาบน Twitch จะต้องใช้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส

2.0 องค์ประกอบของแบรนด์

ชื่อหรือโลโก้แบรนด์ของคุณจะต้องเป็นที่มองเห็นอย่างชัดเจนในโฆษณา เพื่อให้ลูกค้าสามารถระบุตัวคุณซึ่งเป็นผู้โฆษณาได้อย่างง่ายดาย

โฆษณาต้องไม่ใช้โลโก้หรือเครื่องหมายการค้าของ Twitch โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก Twitch ก่อน และต้องไม่ใช้โลโก้หรือเครื่องหมายการค้าของ Amazon โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก Amazon ก่อน

3.0 เนื้อหา สินค้า และบริการที่ต้องห้าม

เนื้อหาที่ไม่สามารถโฆษณาบน Twitch
 • ความช่วยเหลือทางวิชาการ
 • สินค้าหรือบริการสำหรับผู้ใหญ่
 • สีสเปรย์
 • การฟื้นตัวจากการดื่มแอลกอฮอล์หรือการบำบัดรักษาอาการเมาค้าง
 • ดึงดูดเด็กเนื่องจากการส่งข้อความ รูปภาพ หรือการระบุเป้าหมาย
 • สินค้าที่เกี่ยวข้องกับกัญชา รวมถึงการสูบ การส่งมอบ และ CBD
 • เนื้อหาที่หลอกลวง เป็นข้อมูลเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิด
 • ยาผิดกฎหมายและยาปลุกประสาท อุปกรณ์ยา อุปกรณ์ทดสอบยา หรือสินค้าเพื่อเอาชนะการทดสอบยา
 • ครีมกัดโลหะ
 • ดอกไม้ไฟและอุปกรณ์พลุ
 • เกมในรายการเกมต้องห้าม
 • ธุรกิจแบบปิรามิดและการร่ำรวยทางลัด
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ
 • ยาสมุนไพรหรือสินค้าแนว "รักษาได้ราวปาฏิหาริย์" ตลอดจนสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ที่กล่าวอ้างเกินจริง
 • มัลแวร์ สแคร์แวร์ และสปายแวร์
 • สิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ ขั้นตอน การทดลอง และการวิจัย
 • เงินกู้ยืมแบบรายวันหรือการกู้นอกระบบ
 • โฆษณาทางการเมืองและปัญหาสำหรับผู้สมัคร พรรค หรือประเด็นการอภิปรายสาธารณะ
 • สื่อลามกอนาจาร เนื้อหาทางเพศโจ่งแจ้ง หรือลามกอนาจาร
 • บริการจ่ายต่อการโทรแบบพรีเมียม เช่น หมายเลข 900 ในสหรัฐอเมริกา
 • สินค้า บริการ เทคโนโลยี หรือเนื้อหาเว็บไซต์ที่:
  • ละเมิด ส่งเสริม หรือยอมให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
  • โฆษณากิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ฉ้อโกง หรือเป็นอันตราย
 • พลังจิตและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 • บริการทางศาสนาหรือจิตวิญญาณ
 • สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสักและการประทับตราบนร่างกาย
 • เนื้อหาข่มขู่ หยาบคาย หรือล่วงละเมิด หรือเนื้อหาที่สนับสนุนหรือเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครอง ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สัญชาติ ศาสนา ความสามารถ เพศ เพศวิถี รสนิยมทางเพศ อายุ หรืออื่น ๆ
 • อุปกรณ์จราจร
 • ยาสูบหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้า
 • บริการและอุปกรณ์ทำผิวสีแทนจากรังสียูวี
 • อาวุธและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการโฆษณา