แนวทางและนโยบายการยอมรับของโฆษณา sponsored

สารบัญ

1. ภาพรวม
2. รูปแบบและฟังก์ชันการทำงานของโฆษณา

1. ภาพรวม

นโยบายในหน้านี้เป็นนโยบายที่ปรับใช้สำหรับ Sponsored Products และ Sponsored Brands (รวมถึงวิดีโอ Sponsored Brands และสปอตไลท์ร้านค้า เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) ในฐานะผู้โฆษณา ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่ปรับใช้กับโฆษณาของคุณและประเทศใด ๆ ก็ตามที่โฆษณาของคุณปรากฏขึ้น ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ CAP Code หากโฆษณาของคุณกำหนดเป้าหมายไปยังผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร ซึ่งรวมถึงการขออนุญาตที่จำเป็นจากหน่วยงานท้องถิ่นที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการขาย การแจกจ่าย หรือการโฆษณาของสินค้าที่คุณตั้งใจจะโฆษณากับ Amazon หรือตั้งใจจะใส่ไว้ในโฆษณาของคุณ

นอกจากนี้คุณยังต้องปฏิบัติตามนโยบายโฆษณาสำหรับแคมเปญโฆษณาที่คุณใช้งานบน Amazon หากโฆษณาของคุณไม่เป็นไปตามนโยบายโฆษณาของเรา แคมเปญของคุณอาจไม่ได้รับการอนุมัติจนกว่าคุณจะแก้ไขสิ่งที่ขัดกับนโยบายให้เรียบร้อย Amazon อาจระงับหรือยุติบัญชีโฆษณาของคุณ หากมีการละเมิดนโยบายโฆษณาอย่างร้ายแรงหรือมีการละเมิดซ้ำ ๆ โปรดทบทวนนโยบายในส่วนนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อจำกัดสำหรับเนื้อหาของ Sponsored Products และ Sponsored Brands รวมถึงสินค้าชิ้นใดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับประเภทโฆษณา

นโยบายเหล่านี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจาก แนวทางและนโยบายการยอมรับ Amazon Ads ของเรา ทั้งแนวทาง Amazon Ads และนโยบายการยอมรับ และนโยบายที่ปรับใช้กับแคมเปญโฆษณาของคุณ นโยบายโฆษณาแบบแยกจะมีการนำไปปรับใช้กับ โฆษณา Sponsored Display โฆษณาหนังสือ โพสต์ และ ร้านค้า สำหรับข้อกำหนดทางเทคนิค โปรดอ่านข้อมูลจำเพาะสำหรับโฆษณา

เราอัปเดตนโยบายของเราเป็นระยะ โปรดตรวจสอบหน้านี้บ่อย ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข้อกำหนดล่าสุดในนโยบายของเราอยู่เสมอ

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณา sponsored บน Amazon โปรดไปที่โฆษณา sponsored

2. รูปแบบและฟังก์ชันการทำงานของโฆษณา

โปรดตรวจสอบว่ารูปแบบโฆษณาของคุณเป็นไปตามแนวทางต่อไปนี้:

 • รูปภาพและวิดีโอทั้งหมดจะต้องอ่านออกง่ายและมีความละเอียดสูง
 • ภาพเคลื่อนไหวใช้ได้กับวิดีโอเท่านั้น
 • ชิ้นงานโฆษณาไม่ควรรบกวนความอ่านง่ายของแม่แบบโฆษณา
 • Sponsored Brands จะต้องมีขนาด 728x90, 800x90, 300x250, 160x600, 245x135 หรือ 900x45 โปรดดูที่ หัวข้อ 3.14 สำหรับแนวทางวิดีโอของ Sponsored Brands

3. ข้อกำหนดของเนื้อหา

ข้อกำหนดเนื้อหาต่อไปนี้ปรับใช้กับทุกองค์ประกอบในโฆษณาของคุณ ไม่ว่าจะเป็นข้อความหัวเรื่องและข้อความแบบกำหนดเอง โลโก้แบรนด์ รูปภาพ วิดีโอ และรูปภาพ ASIN ที่โฆษณา

3.1 ข้อกำหนดทั่วไป

โฆษณาของคุณจะต้อง:

 • เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั่วไป
 • สะท้อนให้เห็นเนื้อหาของหน้าแรกได้อย่างถูกต้อง
 • ใช้ภาษาตามประเทศของเว็บไซต์ Amazon ที่โฆษณาของคุณแสดงอยู่
 • มีความชัดเจนและถูกต้องเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่จะมีส่วนร่วมกับโฆษณาหรือการตัดสินใจซื้อสินค้า
 • โปรโมตเฉพาะสินค้าที่คุณเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ขายต่อหรือจัดจำหน่ายเท่านั้น
ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น

ซาอุดิอาระเบีย: โฆษณาต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โปรดดูที่การแปลสำหรับคำแปลโฆษณา

3.2 เนื้อหาต้องห้าม

มีเนื้อหาต้องห้ามในทุกองค์ประกอบของโฆษณา
 • ห้ามโฆษณาสัตว์มีชีวิตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคโดยสัตว์อื่น สินค้าอาหารสัตว์ประเภทแมลงหรือสัตว์ เช่น หนูแช่แข็ง แมลง หรือหนอนอาหารจะต้องไม่แสดงเนื้อในของบรรจุภัณฑ์
 • เครื่องหมายการค้า สินค้า หรือการกล่าวอ้างถึงสินค้าหรือบริการของ Amazon
  • อนุญาตให้มีการอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อแจ้งถึงความเข้ากันได้ เช่น “ทำงานร่วมกับ Alexa” โดยมีเงื่อนไขว่าสินค้าหลักต้องอยู่ในตำแหน่งแรกของหัวเรื่อง จะต้องปรากฏอย่างเด่นชัดในรูปภาพหรือวิดีโอ และมีการอ้างถึงสินค้าของ Amazon อย่างถูกต้อง
 • ศิลปะ ASCII
 • เด็ก ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์ของผู้ใหญ่หรือที่เป็นอันตราย ตัวอย่างเช่น เด็กที่อยู่ใกล้หรือจับอาวุธปืนหรืออาวุธอื่น ๆ หรืออยู่ในสถานการณ์ที่อาจขัดต่อแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยของเด็ก (เช่น เด็กที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะอยู่ในยานพาหนะ หรือการปั่นจักรยานโดยไม่สวมหมวกนิรภัย) หรือไม่มีผู้ใหญ่ดูแลในสถานที่หรือสถานการณ์ที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างปลอดภัย (เช่น ในสระว่ายน้ำ การข้ามถนนที่พลุกพล่าน หรืออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ที่อันตราย)
 • รายละเอียดการติดต่อ เช่น อีเมลหรือที่อยู่เว็บทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่โซเชียลมีเดีย และรหัส QR
 • เนื้อหาที่สนับสนุนหรือยกย่องการสูบบุหรี่
 • เนื้อหาที่สนับสนุนหรือส่งเสริมการก่อกวน พฤติกรรมต่อต้านสังคม หรือการทำลายทรัพย์สินสาธารณะหรือส่วนตัว
 • เนื้อหาที่ยกย่องหรือโปรโมตการใช้ยาเสพติด การใช้ยาในทางที่ผิด การใช้ยาเสพติด หรือสินค้าเพื่อเอาชนะการตรวจสารเสพติด
 • เนื้อหาที่กล่าวเป็นนัยหรืออ้างว่าวินิจฉัย ปฏิบัติ หรือตั้งคำถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศหรือรสนิยมทางเพศ
 • เนื้อหาที่อาจถือว่าไม่เหมาะสมทางวัฒนธรรมในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่จะแสดงโฆษณา
 • เนื้อหาที่สนับสนุนความเกลียดชัง ยุยงให้เกิดความรุนแรงหรือการเหยียดหยาม หรือสนับสนุนหรือเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครอง ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา ความทุพพลภาพ เพศ รสนิยมทางเพศ การไร้ความสามารถ อายุ หรือหมวดหมู่อื่น ๆ
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหรือขาดความรับผิดชอบ
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมการปฏิบัติที่อาจส่งผลลัพธ์ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจ
 • เนื้อหาที่ถามคำถามหรือพูดกับลูกค้าโดยตรง เช่น การใช้ "คุณ/ของคุณ" (เช่น "คุณกำลังมองหา xxx อยู่หรือเปล่า ลองนี่สิ" หรือ "คุณกำลังไม่ได้ผลลัพธ์ของการลดน้ำหนักอย่างที่ต้องการอยู่หรือเปล่า")
 • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อทางสังคมซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอย่างรุนแรง
 • เนื้อหาหรือทางการเมือง เช่น การรณรงค์เพื่อสนับสนุนหรือต่อต้านนักการเมืองหรือพรรคการเมือง หรือเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง หรือเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองของการอภิปรายในที่สาธารณะ ในช่วงปีการเลือกตั้ง เราห้ามผลิตภัณฑ์สื่อที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง ปัญหา หรือผู้สมัครที่เฉพาะเจาะจง
 • ความโหดร้ายต่อคนหรือสัตว์
 • เนื้อหาที่หลอกลวง เป็นเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิด
 • อิโมติคอนและอิโมจิ
  • อนุญาตให้ใช้อีโมติคอนและอีโมจิที่ไม่เป็นการชี้นำ ลามก ดูหมิ่น หรือหยาบคายในข้อความแบบกำหนดเอง
 • การแสวงหาผลประโยชน์จากเหตุการณ์ที่ละเอียดอ่อน เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ เหตุการณ์การบาดเจ็บของคนจำนวนมาก และ/หรือการบาดเจ็บล้มตาย หรือการเสียชีวิตของบุคคลสาธารณะ
 • ฟังก์ชันการทำงานปลอม เช่น ปุ่ม “เล่น” หรือคำขอเข้าสู่ระบบ
 • ภาษาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย หรือลามกอนาจารซึ่งมีคำหยาบคาย รวมถึงข้อความที่คลุมเครือหรือความหมายสองแง่สองง่ามที่ไม่เหมาะสม
 • ภาษาที่กดดันลูกค้าให้ดำเนินการหรือทำให้เกิดความรู้สึกเร่งรีบ เช่น “โอกาสสุดท้ายแล้ว” “อย่าปล่อยให้สายเกินไป” “ห้ามพลาด” “รีบเข้าก่อนที่ของจะหมด” หรือเป็นภาษาที่กระตุ้นอารมณ์
 • การสะกดผิด เครื่องหมายวรรคตอนมากเกินไป หรือไวยากรณ์หรือเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่ถูกต้อง
 • อนาจาร หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ผิดกฎหมาย ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
 • การทำงานหรือสภาพร่างกายที่น่าอับอายที่เป็นไปได้ หรือสภาพร่างกายหรือเงื่อนไขทางการแพทย์ที่เป็นส่วนตัว ใกล้ชิด หรือละเอียดอ่อน
 • การอ้างอิงถึงชื่อหรือสินค้าของบริษัทอื่นเพื่อหมิ่นประมาท เปรียบเทียบ หรือใช้ประโยชน์จากแบรนด์หรือสินค้าอื่นเพื่อโปรโมตสินค้าของคุณ (เช่น “ผลิตได้ดีกว่า [สินค้าอื่น]”) หากคุณต้องการสื่อว่าสินค้าของคุณใช้งานได้กับสินค้าอื่น ๆ ในหัวเรื่อง คุณต้องระบุชื่อแบรนด์หรือสินค้าอื่นไว้ในส่วนท้ายของหัวเรื่องด้วยคำชี้แจงคุณสมบัติ เช่น "ใช้ได้กับ"
 • การอ้างอิงถึง “dupe” เมื่อโฆษณามีชื่อแบรนด์ที่ไม่ใช่ชื่อของผู้โฆษณา
 • การสนับสนุนทางศาสนาไม่ว่าจะสนับสนุนหรือดูหมิ่นศาสนาใด ๆ
 • การกล่าวอ้างเรื่องการจัดส่งหรือการส่งมอบ
 • ตัวอักษรพิเศษ (เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อแบรนด์หรือสโลแกน)
  • สามารถใช้แฮชแท็ก (#) ได้ในข้อความแบบกำหนดเอง
ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น
 • อียิปต์ ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: เนื้อหาต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้าม:
  • เนื้อหาที่อาจบ่อนทำลายหรือวิพากษ์วิจารณ์วัฒนธรรมอาหรับดั้งเดิม การเมือง หรือผู้นำ
  • เนื้อหาที่อาจส่งเสริมความไม่สงบทางการเมืองหรือการทำลายความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  • เนื้อหาเกี่ยวกับข้อพิพาททางการเมืองหรือความขัดแย้งด้านอาวุธ
 • สิงคโปร์: การโฆษณาเครื่องแต่งกายต้องไม่มีเนื้อหาที่เป็นการยั่วยวนทางเพศ

3.2.1 รูปภาพและวิดีโอต้องห้าม

คู่มือทั่วไป

นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นแล้ว รูปภาพและวิดีโอในโฆษณาของคุณจะต้องปรับใช้ตามแนวทางการทำคอนเทนต์ต้องห้ามต่อไปนี้

 • ต้องไม่มีรูปภาพและวิดีโอของอาวุธ (รวมถึงอาวุธปืนที่เหมือนจริงและไม่เหมือนจริงอย่าง ดาบ ธนู ลูกศร และอื่น ๆ) ที่:
  • แสดงท่าทีรุนแรงและคุกคาม ตัวอย่างเช่นในกระบวนการทำให้ตัวละครอื่นได้รับบาดเจ็บ
  • แสดงอยู่ในลักษณะที่น่าสยดสยอง (ตัวอย่างเช่น เต็มไปด้วยเลือด)
  • เล็งไปที่ตัวละคร
  • เล็งไปยังลูกค้า
  • ถือโดยผู้เยาว์หรือเกี่ยวข้องกับผู้เยาว์
  • โปรดดูที่หมวดหมู่ สินค้ากีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง ด้านล่าง สำหรับข้อจำกัดเฉพาะของสินค้าเหล่านั้น
 • ความรุนแรงที่สมจริงหรือมากเกินไป ความโหดร้าย รูปภาพและวิดีโอที่น่ากลัว ภาพกราฟิกของเลือด บาดแผลเปิดหรือแผลเย็บ ฉากการทรมาน การตัดอวัยวะ หรือการหั่นศพ
 • ต้องไม่ให้เห็นภาพส่วนสงวนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น อวัยวะเพศ หน้าอกผู้หญิง และบั้นท้าย
  • โฆษณาอาจมีการแต่งกายกึ่งเปิดเผยได้ (นางแบบหรือนายแบบที่โชว์ผิวหนังโดยไม่มีการเปิดเผยส่วนสงวนของร่างกายหรือแสดงส่วนเว้าส่วนโค้ง หรือภาพจำลองอวัยวะสงวน) หากไม่รุนแรงเกินไปและมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่โปรโมต ตัวอย่างเช่น อาจใช้รูปภาพหรือวิดีโอของผู้หญิงในชุดบิกินี่เพื่อโปรโมตบิกินี่ได้ แต่รูปภาพหรือวิดีโอเดียวกันนั้นไม่สามารถใช้โปรโมตรถยนต์ได้เนื่องจากผู้หญิงในชุดบิกินี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับยานพาหนะ
 • เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ:
  • การโพสท่าทางที่สื่อไปถึงเรื่องเพศ เช่น การแยกขา การจิกผม หรือการเน้นที่ส่วนสะโพกพร้อมกับการแสดงออกทางสีหน้าแบบมีอารมณ์หรือสื่อถึงเรื่องเพศ
  • รูปภาพและวิดีโอที่ดึงความสนใจไปยังอวัยวะส่วนที่ควรปกปิดของร่างกายเกินควร เช่น หน้าอกหรือบั้นท้าย
  • การแสดงรูปภาพของผู้เยาว์ในสถานการณ์การมีเพศสัมพันธ์
  • รูปภาพและวิดีโอที่สื่อถึงการถอดเสื้อผ้า เช่น การถอดสายเสื้อชั้นในหรือกางเกงชั้นใน
  • นางแบบในชุดชั้นในเซ็กซี่ เช่น ถุงน่อง สายเอี๊ยม หรืออุปกรณ์จำพวกแส้และโซ่
  • การโอบกอดที่ยั่วยุอารมณ์หรือการโอบกอดในสภาพแวดล้อมที่ยั่วยุอารมณ์ เช่น ในห้องอาบน้ำหรือบนเตียง
  • ข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอที่มีการเสียดสีทางเพศ
ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น
 • อียิปต์
  • ไม่อนุญาตให้มีรูปภาพสุกร
  • รูปภาพต้องสุภาพเรียบร้อยและต้องไม่มีเนื้อหาที่ยั่วยุทางเพศ
 • ซาอุดิอาระเบีย:
  • ไม่อนุญาตให้มีรูปภาพสุกร
  • ไม่อนุญาตให้ใช้รูปภาพนางแบบที่มีรอยสัก
  • รูปภาพสำหรับชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ำ และสินค้าชุดชั้นในต้องไม่มีนางแบบ
 • ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์:
  • แอลกอฮอล์: รูปภาพต้องไม่มีแอลกอฮอล์หรือการบริโภคแอลกอฮอล์
  • ผิวเปลือย: รูปภาพต้องสุภาพเรียบร้อยและต้องไม่มีเนื้อหาที่ยั่วยุทางเพศ

3.3 โปรแกรมต่าง ๆ ของ Amazon

หากคุณอ้างอิงถึงการเป็นสมาชิกและได้ประหยัดในหัวเรื่องของคุณเพื่อเน้นสินค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คุณจะต้องใช้ชื่อเดิมที่ไม่มีการปรับแต่งหรือโลโก้ที่เชื่อมโยงกับโปรแกรม เราไม่อนุญาตให้ใช้การอ้างอิงหรือโลโก้ที่ถูกปรับแต่งหรือถูกย่อ

สินค้าที่ปรากฏในโฆษณาควรจะมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับโปรแกรมและโฆษณาควรที่จะนำไปสู่หน้าแรกที่มีเนื้อหาของสินค้านั้นที่เหมาะสมเท่านั้น

3.4 ASIN หรือรูปภาพสินค้า

รูปภาพ ASIN ที่อยู่ในในโฆษณาของคุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและ มาตรฐานเว็บไซต์ของ Amazon สำหรับรูปภาพสินค้า ห้ามใช้รูปภาพ GIF หรือภาพเคลื่อนไหว

Sponsored Brands ไม่อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ รูปภาพที่กำหนดเอง (เช่น รูปแบบโฆษณาแบบสไลด์โชว์) หรือภาพผลิตภัณฑ์ที่ซ้ำกันหรือเหมือนกันภายในโฆษณาเดียวกัน รูปภาพ ASIN ภายในโฆษณาจะต้องเป็น หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ลงขายและต้องแสดงให้เห็นลักษณะของสินค้าอย่างชัดเจน (เช่น สี รุ่น หรือแบบ)

รูปแบบโฆษณา Sponsored Brands จะต้องใช้โลโก้แบรนด์ของคุณเองเพื่อที่ลูกค้าได้รู้ว่าคุณเป็นผู้โฆษณา โลโก้แบรนด์มอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับนักช้อปและช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมกับแบรนด์และสินค้าของคุณ

เนื่องจากโลโก้แบรนด์จะต้องถูกนำไปใช้กับโฆษณาหลากหลายรูปแบบ โลโก้ของคุณจึงต้องเป็นไปตามแนวทางโลโก้แบรนด์เหล่านี้ หากคุณไม่มีโลโก้แบรนด์ที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ คุณควรไปใช้ Sponsored Products เป็นทางเลือกแทน

โลโก้แบรนด์คือโลโก้ของแบรนด์ที่ลงทะเบียนไว้แล้วของคุณ ไม่ใช่โลโก้ของแบรนด์ที่คุณกำลังโฆษณา เว้นเสียแต่ว่าคุณจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการใช้โลโก้แบรนด์ที่กำลังโฆษณา โลโก้แบรนด์จะต้อง:

 • เติมเต็มรูปภาพทั้งหมด หากโลโก้ของคุณไม่เต็มรูปภาพทั้งหมด ก็จะต้องนำไปวางไว้บนพื้นหลังสีทึบให้เต็มรูปภาพทั้งหมด
 • สะท้อนถึงแบรนด์หรือสินค้าที่คุณกำลังโฆษณาอย่างถูกต้อง

โลโก้แบรนด์ต้องไม่อยู่บนพื้นหลังกราฟิกที่ซับซ้อนและต้องดึงดูดสายตา โลโก้จะต้องไม่:

 • เป็นสินค้า ASIN (รวมถึงรุ่นที่ครอบตัด) รูปภาพกำหนดเองหรือรูปภาพไลฟ์สไตล์หรือการผสมผสาน
 • นำมาใช้เป็นส่วนขยายของหัวเรื่องหรือไม่มีข้อความเพิ่มเติม
 • เป็นการรวมโลโก้หลาย ๆ โลโก้เข้าด้วยกัน
 • มีองค์ประกอบที่แออัดหรือรก

ผู้โฆษณาด้านความบันเทิง เช่น ภาพยนตร์และทีวีอาจต้องใช้สิ่งต่อไปนี้ โดยที่รูปภาพเหล่านี้สามารถพบได้บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าหรือหน้ารายละเอียดสินค้าหรือหน้าผู้แต่ง:

 • รูปภาพนักแสดงหรือตัวละครที่เกี่ยวข้อง
 • ไอคอนที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เช่น ใยแมงมุมสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Spiderman
 • ชื่อภาพยนตร์และทีวีซีรีส์ที่มีการซ้อนทับกับสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือพิมพ์ลงบนพื้นหลังที่เกี่ยวข้อง

โฆษณาที่มีสินค้าเพลงสามารถรวมองค์ประกอบต่อไปนี้เข้ากับสล็อตโลโก้ได้:

 • โลโก้ค่ายเพลงหรือโลโก้ศิลปินที่:
  • เติมเต็มทั้งภาพ หากโลโก้ของคุณไม่เต็มทั้งภาพ ก็จะต้องนำไปวางไว้บนพื้นหลังสีทึบให้เต็มทั้งภาพ
 • ชื่อศิลปินหรือนามแฝง
 • รูปภาพศิลปิน
 • องค์ประกอบจากปกอัลบั้มของศิลปิน

สามารถดูแนวทางโลโก้สำหรับผู้โฆษณาหนังสือได้ ที่นี่

ดู วิธีการสร้างโฆษณาของแบรนด์เพื่อดึงดูดการมีส่วนร่วมของนักช้อปของ Amazon สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

3.6 คำกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการ (CTA)

เราแนะนำให้ใส่ข้อความ CTA ในโฆษณาของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องมี

หากคุณใช้ CTA ในคำโฆษณาหัวเรื่องของคุณ ข้อความ CTA จะต้อง:

 • ชัดเจนและถูกต้อง
 • ไม่ใช้ภาษาที่อาจกดดันให้ลูกค้าดำเนินการ เช่น “Last Chance” หรือ “Don’t Miss Out” หรือภาษาที่กระตุ้นอารมณ์
ข้อความ CTA ที่ห้ามใช้
 • "คลิกที่นี่" และตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่เฉพาะเจาะจง
 • ห้ามนำข้อความ CTA ที่ซ้ำกับ CTA ที่มีอยู่แล้วตอนแรกในโฆษณา Sponsored Brands มาใช้ในหัวเรื่องของข้อความโฆษณา ตัวอย่างเช่น ห้ามไม่ให้มีการใช้ “Shop Now” ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อินเดีย และเยอรมนี เนื่องจาก CTA นี้มีอยู่ในโฆษณาแล้ว

3.7 การกล่าวอ้างและการพิสูจน์

โฆษณาทั้งหมดอาจต้องได้รับการตรวจสอบ Amazon ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดให้มีการแก้ไขโฆษณา บล็อกโฆษณา เพิกถอนการอนุมัติโฆษณา และ/หรือต้องมีการยืนยันข้อเท็จจริงสำหรับโฆษณา ผู้โฆษณามีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกล่าวอ้าง ข้อผูกพัน และการรับรองในโฆษณาและเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ทำให้เข้าใจผิด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประสิทธิภาพ รางวัล แหล่งกำเนิด และส่วนประกอบต่าง ๆ คำกล่าวอ้างในโฆษณาต้องไม่ถูกจำกัดหรือมีความขัดแย้งในหน้ารายละเอียดสินค้า เว็บไซต์สินค้า หน้าแรก หรือในเอกสารอื่น ๆ ของผู้โฆษณา

ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น
 • ออสเตรเลีย:
  • สินค้าต้องไม่กล่าวอ้างถึงการรักษาหรือสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรค ความเจ็บป่วย สภาพร่างกายหรือความไม่สบาย ข้อบกพร่อง การบาดเจ็บ หรือสภาพจิตใจ
  • ต้องไม่กล่าวอ้างว่าครีมป้องกันแสงแดด (SPF) ที่มีค่า SPF น้อยกว่า 50 ให้การปกป้อง "สูง" (หรือในลักษณะที่คล้ายกัน) นอกจากนี้ ห้ามกล่าวอ้างว่าสินค้าที่ไม่ได้มีจุดประสงค์หลักเพื่อการป้องกันแสงแดดเป็นสินค้าป้องกันแสงแดด
  • อาหารลดน้ำหนัก อาหารเสริม ครีมและสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าที่ใช้เฉพาะไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่าช่วยหรือส่งผลในการลดน้ำหนัก การทำให้ผอม หรือเป็นการควบคุมอาหาร
 • บราซิล: คำกล่าวอ้างความเป็นออร์แกนิค เป็นอาหาร และปราศจากน้ำตาลต้องมีการพิสูจน์บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
 • สิงคโปร์: คำกล่าวอ้างความเป็นออร์แกนิคต้องมีการพิสูจน์บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
การรับประกันและประกันสินค้า

หน้ารายละเอียดสินค้าจะต้องอธิบายถึงการรับประกันหรือการรับรอง รวมถึงข้อจำกัดที่มีผลบังคับใช้ไว้อย่างชัดเจน

ต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดผู้ที่รับผิดชอบในการรับประกันหรือการรับรองสินค้าบนหน้ารายละเอียดสินค้าหรือในหัวเรื่อง

3.8 รูปภาพที่กำหนดเอง

รูปภาพที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถนำเอารูปภาพที่น่าสนใจมาใช้แสดงถึงตัวสินค้าหรือแบรนด์ของคุณในบริบทหรือหมวดไลฟ์สไตล์ที่อยู่ในโฆษณาของคุณได้ รูปภาพจะต้องไม่ขัดแย้งกับหน้าแรกและต้องมีความละเอียดสูง คุณภาพสูง และมีความสวยงามชวนมอง รูปภาพควรมีแต่ข้อความที่มีในรูปภาพโดยธรรมชาติเท่านั้น (เช่น บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า) เว้นแต่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากแบนเนอร์ของร้านค้า

รูปภาพต้องไม่มีลักษณะดังนี้

 • ต้องเป็นรูปภาพเดี่ยวหรือรูปภาพสินค้าหลายชิ้นอยู่บนพื้นหลังทึบหรือโปร่งใส
 • ต้องเป็นโลโก้แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งหรือเป็นการนำหลาย ๆ โลโก้มารวมกัน
 • ต้องเป็นหนึ่งในรูปภาพสินค้าที่คุณเลือก
 • มีองค์ประกอบที่แออัดมากเกินไป การครอบตัดทำได้ไม่ดี มีองค์ประกอบที่อ่านยาก
 • มีข้อความเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อความที่ปรากฏโดยธรรมชาติในรูปภาพ (เช่นบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า) เว้นแต่โฆษณาจะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากแบนเนอร์ของร้านค้า
 • รวมราคาหรือข้อความส่งเสริมการขายใด ๆ
 • มีรูปแบบขอบดำบนล่างหรือขอบดำด้านข้าง

ดูรูปภาพตัวอย่างได้ที่ด้านล่างนี้ และดูวิธีสร้างโฆษณาสำหรับแบรนด์เพื่อดึงดูดให้นักช้อปมีส่วนร่วมของ Amazon สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

รูปภาพสินค้าแบบชิ้นเดียวและหลายชิ้น:

สินค้าที่แสดงอยู่ในฉากไลฟ์สไตล์

รูปภาพสินค้าชิ้นเดียว

สินค้าที่แสดงการใช้งานจริง

รูปภาพสินค้าหลายชิ้น

โลโก้เดียวและโลโก้หลายชิ้น:

โลโก้แบรนด์โลโก้เดียว

โลโก้แบรนด์หลายโลโก้

รูปภาพที่แออัดและรูปภาพข้อความ:

รูปภาพที่แออัดและครอบตัดไม่ดี

ข้อความในรูปภาพ

รูปแบบขอบดำบนล่างหรือขอบดำด้านข้าง:

รูปภาพที่มีขอบดำบนล่าง

รูปภาพที่มีขอบดำด้านข้าง

3.9 หัวเรื่องและข้อความแบบกำหนดเอง

หัวเรื่องและข้อความแบบกำหนดเองในรูปภาพหรือวิดีโอจะต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าที่โฆษณา

เราอนุญาตหัวเรื่องที่มีลักษณะดังนี้:

 • เน้นที่การสร้างแบรนด์หรือไม่เจาะจงสินค้า เพื่อเน้นสินค้าเกี่ยวข้องที่หลากหลาย (เช่น โฆษณาที่มีบรรทัดแรกเกี่ยวกับเครื่องใช้ในครัวสามารถนำเสนอเครื่องใช้ในครัวได้หลากหลาย)
 • เกี่ยวข้องกับสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการในโฆษณา โดยสินค้าอื่นที่แสดงต้องอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน (เช่น โฆษณาที่มีหัวเรื่องว่า "เติมสไตล์ของคุณด้วยรองเท้าส้นสูง" ควรมีรองเท้าส้นสูงอย่างน้อยหนึ่งคู่ สินค้าที่เหลือที่แสดงอาจเป็นรองเท้าประเภทใดก็ได้)

ห้ามใช้หัวเรื่องที่มีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพ หรือการกล่าวอ้างส่วนผสมที่เกี่ยวข้องกับอาการแพ้/สุขภาพ เว้นแต่ว่าการกล่าวอ้างนั้นจะครอบคลุมสินค้าทั้งหมดที่โฆษณา

เพื่อให้โฆษณาของคุณเป็นโฆษณาคุณภาพสูง Amazon ขอแนะนำว่าหัวเรื่องหรือข้อความแบบกำหนดเองควรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะเมื่อขึ้นต้นประโยค คุณควรใช้ตัวใหญ่ขึ้นต้นในคำแรกของประโยค คำวิสามานยนาม หรือเครื่องหมายทางการค้า (รวมถึงชื่อแบรนด์อย่างเป็นทางการ รุ่นของสินค้า หรือสโลแกน)

เราห้ามไม่ให้คำโฆษณาใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แบบสุ่ม หรือให้ตัวพิมพ์ใหญ่อยู่ตรงกลางข้อความ การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับคำย่อทั่วไป (เช่น DIY) หรือเครื่องหมายทางการค้าแบบดั้งเดิมนั้นสามารถใช้ได้

ดูวิธีสร้างชิ้นงานโฆษณาของแบรนด์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับนักช้อปบน Amazon สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น

ญี่ปุ่น: นโยบายการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่นี้ปรับใช้ไม่ได้

3.10 คีย์เวิร์ดและการกำหนดเป้าหมายสินค้า

คีย์เวิร์ดหรือสินค้าที่กำหนดเป้าหมายในโฆษณาของคุณจะต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าที่กำลังโปรโมต โฆษณาจะต้องไม่เป็นการกำหนดเป้าหมายคีย์เวิร์ดหรือกำหนดเป้าหมายสินค้าที่อาจสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดี ไม่ละเอียดอ่อน และไม่พึงปรารถนาต่อนักช้อป

ตัวอย่างหมวดหมู่สินค้าและคีย์เวิร์ดที่ถูกจำกัด ได้แก่

 • คีย์เวิร์ดหรือสินค้าที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย หรือดูหมิ่น
 • คีย์เวิร์ดหรือสินค้าที่เป็นชื่อยาตามใบสั่งแพทย์ เช่น "Lipitor หรือ "prednisone"
 • สินค้าและคีย์เวิร์ดของสินค้าที่เราไม่ได้โฆษณาเนื่องจากนโยบายเกี่ยวกับสินค้าและเนื้อหาต้องห้าม เช่น บุหรี่ไฟฟ้า หรือสินค้าทางเพศและสินค้าสำหรับผู้ใหญ่

3.11 โฆษณาที่ปรับให้เหมาะสม

หากคุณเลือก "ปรับโฆษณาของคุณให้เหมาะสม" เพื่อแสดงสินค้าจากหน้าแรกของคุณที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาของนักช้อปมากที่สุด คุณต้องตรวจดูให้มั่นใจว่าหัวเรื่องของคุณไม่ได้กล่าวถึงสินค้าแบบเฉพาะเจาะจง หัวเรื่องจะต้องเป็นข้อความทั่วไปเพื่อให้นักช้อปเข้าใจโฆษณาของคุณไม่ว่าสินค้าชิ้นไหนของคุณจะกำลังแสดงอยู่

3.12 การส่งข้อความวันหยุดและข้อความโปรโมชัน

การใช้ข้อความโปรโมชันจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • เราห้ามไม่ให้ใช้คำวิเศษณ์ที่แสดงการเปรียบเทียบอย่าง "ประหยัดสุดยอด" หรือ "ส่วนลดมหึมา"
 • วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของแคมเปญโฆษณาของคุณต้องแสดงถึงระยะเวลาของข้อเสนอหรือช่วงประหยัดเพื่อที่โฆษณาจะไม่ทำงานในวันที่ที่ข้อเสนอหรือส่วนลดไม่มีผลบังคับใช้
 • ต้องกำหนดให้แคมเปญสิ้นสุดในวันสุดท้ายของการโปรโมชัน
 • วันทำแคมเปญสำหรับช่วงอีเว้นต์ตามฤดูกาลหรือวันหยุด (เช่น ฮาโลวีน วันวาเลนไทน์ และคริสต์มาส) จะต้องเริ่มต้นภายในช่วงเวลาที่สมเหตุสมผลก่อนถึงอีเว้นต์และต้องสิ้นสุดลงภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากอีเว้นต์จบลง หรือหลังจากนั้นตามระยะเวลาที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับแต่ละอีเว้นต์
 • หากคุณขยายแคมเปญหลังจากที่ช่วงเวลาที่มีข้อเสนอหรือช่วงเวลาประหยัดสิ้นสุดลง คุณต้องปรับแต่งข้อความโฆษณาของคุณโดยการลบข้อความโปรโมชันที่หมดเขตแล้วออกไป
Sponsored Brands

ใน Sponsored Brands เราห้ามไม่ให้กล่าวอ้างถึงโปรโมชันที่มีการกำหนดราคาแบบเจาะจง ซึ่งรวมถึงดีล ข้อเสนอ หรือการประหยัด เช่น {สินค้า} ประหยัดถึง 50% หรือ {สินค้า} ลด $20

เรายอมรับข้อความโฆษณาประเภทต่อไปนี้รวมถึงแบบที่ใกล้เคียงกัน ใน Sponsored Brands หากโปรโมชันนั้น 1) ปรากฏบนหน้ารายละเอียดสินค้าและ 2) ใช้ได้ตลอดระยะเวลาของแคมเปญ:

 • [สินค้า] ประหยัด
 • ประหยัดกับ [สินค้า]
 • ประหยัดตอนนี้
 • ราคาสุดคุ้ม [สินค้า]
 • ประหยัดสุด ๆ กับ [สินค้า]
 • ชุด [สินค้า] สุดคุ้ม
 • ซื้อ [สินค้า] และรับ [สินค้าแถมฟรี]

แคมเปญที่อ้างถึง "ดีล" จะต้องเป็นสินค้าที่มีดีลของ Amazon (เช่น Deal of the Day) ปรากฏบนสินค้าที่โฆษณาทั้งหมดตลอดช่วงแคมเปญ

แคมเปญประหยัดอื่น ๆ จะต้องมีการประหยัดจริง ๆ ในสินค้าที่โฆษณาในช่วงทำแคมเปญ

ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น

ญี่ปุ่น: ข้อความโปรโมชันเป็นสิ่งต้องห้าม

3.13 สปอตไลท์ร้านค้า

สปอตไลท์ร้านค้าสำหรับโฆษณา Sponsored Brand ทำให้คุณสามารถไฮไลต์สามหน้าจากร้านค้าของคุณ ซึ่งนักช้อปสามารถค้นพบคอลเล็กชันสินค้าต่าง ๆ ได้

หากต้องการใช้สปอตไลท์ร้านค้า คุณต้องมีร้านค้าที่มีหน้าย่อยอย่างน้อยสามหน้านอกเหนือจากโฮมเพจ

หากคุณยังไม่มีร้านค้า คุณสามารถเรียนรู้วิธีที่จะสร้างร้านค้าได้อย่างรวดเร็ว ที่นี่

การเลือกหน้าย่อยของร้านค้า
เมื่อคุณเลือกหน้าย่อยของร้านค้า ชื่อของหน้าย่อยที่มีอยู่แล้วและรายการสินค้าชิ้นแรกในหน้าร้านค้าจะถูกเลือกเป็นตัวแทนหน้านั้น ๆ ในโฆษณา Sponsored Brand ของคุณ คุณสามารถเลือกสินค้าอื่นได้ โดยมีเงื่อนไขว่าสินค้านั้นต้องอยู่ในหน้าย่อยของร้านค้าและง่ายต่อการค้นหาสำหรับลูกค้าของคุณ คุณอาจแก้ไขชื่อหน้าย่อยของร้านค้าได้เล็กน้อย

คุณไม่สามารถเลือกหน้าย่อยร้านค้าซ้ำกันสองครั้งได้ในโฆษณาสปอตไลท์เดียวกัน

แนวทางการทำคอนเทนต์
หัวเรื่องและชื่อเรื่องในหน้าย่อยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของเนื้อหาที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ รวมถึงข้อกำหนดของหัวเรื่องในส่วนที่ 3.9 นอกจากนี้:

 • หัวเรื่องและชื่อเรื่องในหน้าย่อยจะต้องไม่มีข้อความดีล การประหยัด หรือส่วนลดอื่น ๆ
 • หัวเรื่องและหัวเรื่องย่อยควรใช้ตัวพิมพ์แบบเดียวกัน และต้องไม่มีตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดหรือตัวพิมพ์สลับ CaMel CaSinG การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับคำย่อทั่วไป (เช่น DIY) หรือเครื่องหมายทางการค้าที่ดั้งเดิมเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นั้นสามารถทำได้
 • ชื่อของหน้าย่อยจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากชื่อหน้าย่อยร้านค้าเดิมและต้องไม่มีจุดไข่ปลาหรือข้อความการกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการ

แนวทางการยอมรับสินค้า
ร้านค้ามีสินค้าที่หลากหลายที่อาจไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาในโฆษณา Sponsored Brand โปรดรีวิวหัวข้อที่ 4.2 สินค้าต้องห้าม ให้มั่นใจก่อนที่คุณจะเลือกหน้าย่อยร้านค้าของคุณ

แนวทางหน้าย่อยของร้านค้า
หน้าย่อยของร้านค้าจะต้องมีสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกและพร้อมขายเท่านั้น

3.14 แนวทางเกี่ยวกับวิดีโอและการโพสต์วิดีโอ

คู่มือทั่วไป
โฆษณาวิดีโอ Sponsored Brands และโพสต์วิดีโอช่วยให้คุณดึงดูดลูกค้าให้มีส่วนร่วมด้วยการเพิ่มวิดีโอที่น่าสนใจมาให้ลูกค้าดู วิดีโอสามารถเป็นวิดีโอในรูปแบบแนวตั้ง (9:16) หรือแนวนอน (16:9) สำหรับวิดีโอ Sponsored Brands และแนวตั้งเท่านั้น (9:16) สำหรับโพสต์วิดีโอ

วิดีโอในโฆษณาของคุณต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือแบรนด์ และนำไปสู่หน้าแรกที่เกี่ยวข้องตามบริบท

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเนื้อหาวิดีโอ
โปรดตรวจสอบว่าวิดีโอของคุณเป็นไปตามแนวทางต่อไปนี้:

 • รูปแบบขอบดำบนล่างหรือขอบดำด้านข้าง: วิดีโอต้องไม่มีแถบด้านข้างของเนื้อหาวิดีโอ
 • เราไม่อนุญาตให้มีกรอบว่างหรือกรอบดำในตอนเริ่มต้นหรือตอนท้ายของวิดีโอ
 • โฆษณาวิดีโอไม่สามารถจบในแบบที่มีการตัดทอนรายละเอียด (เสียงพากย์ เสียงพูด หรือข้อความ) ตรงกลางประโยค

สำหรับนโยบายคำบรรยายโพสต์ โปรดดูที่นี่

แนวทางการทำคอนเทนต์

วิดีโอจะต้องเหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและต้องมีชื่อ โลโก้ หรือสินค้าที่แสดงถึงแบรนด์หรือสินค้าที่โปรโมตอย่างชัดเจน วิดีโอต้องปฏิบัติตามนโยบายของเรา รวมถึงเนื้อหาต้องห้ามและการกล่าวอ้าง

โฆษณาวิดีโอ Sponsored Brands จะเล่นโดยอัตโนมัติโดยที่เสียงถูกปิดอยู่ ลูกค้าสามารถเปิดเสียงได้ด้วยการคลิก ดังนั้นเราแนะนำให้ทำวิดีโอที่เข้าใจได้ง่ายและมีความดึงดูดให้มีส่วนร่วมแม้ไม่มีเสียง

ยอมรับวิดีโอที่ไม่มีแทร็กเสียง อย่างไรก็ดี:

 • ลูกค้าจะต้องเข้าใจชัดเจนว่าวิดีโอนั้นไม่มีเสียง (ตัวอย่างเช่น โฆษณามีข้อสงวนสิทธิ์ที่บอกไว้ว่า “ไม่มีเสียง” หรือไม่ได้มีนักแสดงคนไหนกำลังพูดอยู่)
 • ลูกค้าจะต้องสามารถเข้าใจวิดีโอที่ไม่มีเสียงได้

วิดีโอจะต้องใช้ภาษาของท้องที่ที่ Amazon Store ทำการโฆษณา ("ภาษาท้องถิ่น")

 • เสียงจะต้องเป็นภาษาท้องถิ่น จะต้องใช้คำบรรยาย (หรือการถอดเสียง/การแปลข้อความ) เป็นภาษาท้องถิ่นหากเสียงในโฆษณาเป็นภาษาอื่น
 • ข้อความสำคัญในวิดีโอ เช่น ข้อมูลสินค้าและคำแนะนำ จะต้องเป็นภาษาท้องถิ่น

รูปแบบและคุณภาพของวิดีโอ
เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ดี วิดีโอในโฆษณาของคุณจะต้องไม่มี:

 • ภาพเบลอ ภาพไม่ชัด หรือภาพที่ดูไม่ออกว่าเป็นภาพอะไร
 • องค์ประกอบของโฆษณาที่ทำให้แม่แบบโฆษณาอ่านออกยาก ตัวอย่างเช่น ป้าย Sponsored หรือปุ่มปิดเสียง เว้นเสียแต่ว่าวิดีโอนั้นจะไม่มีเสียง โปรดตรวจสอบ แม่แบบ Video Safe Zone หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
 • รีวิวจากลูกค้า (รวมถึงการจัดอันดับคะแนน) แม้ว่ารีวิวเหล่านี้จะอยู่บน Amazon ก็ตาม
 • ข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชันประหยัดอื่น ๆ
 • ไม่อนุญาตให้มีรูปภาพที่ทำให้เสียสมาธิ (เช่น วัตถุหรือข้อความที่ปรากฏเป็นจังหวะ มีการหมุน กะพริบ เปล่งแสงวาบ หรือมีการเปลี่ยนผ่านที่มีคอนทราสต์สูง)
 • เสียงที่ทำให้เสียสมาธิ โหยหวน เสียงที่ไม่คาดคิด หรือเสียงความรุนแรงและเสียงเสียดสี รวมถึงการเปลี่ยนระดับเสียงอย่างฉับพลัน เสียงที่แหลมสูงแบบผิดปกติ หรือเสียงที่ไม่เกี่ยวข้องตามบริบทหรือเสียงที่ไม่คาดคิด
 • ข้อความที่อ่านไม่ออก ข้อความต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะให้ลูกค้าทั่วไปอ่านได้ ข้อความและพื้นหลังของโฆษณาต้องไม่ใช้สีเดียวกันหรือสีที่คล้ายกันเนื่องจากข้อความจะไม่ชัดเจน (ตัวอย่างเช่น ข้อความสีขาวบนพื้นหลังสีเทาอ่อน)
 • คุณภาพเสียงไม่ดี เช่น เสียงนิ่ง เสียงแตก ข้อความไม่ชัด หรือเสียงโทนต่ำ เสียงที่เร็ว เสียงที่เบาจนไม่ได้ยิน เสียงไม่ชัด หรือเสียงที่ฟังไม่ออก
 • คุณภาพวิดีโอไม่ดีและความละเอียดต่ำ
 • ภาษาที่มีความเร่งรีบ กดดัน ก้าวร้าว ที่มีจุดประสงค์ในการกระตุ้นให้เกิดการคลิกหรือการซื้อจากลูกค้า
ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น
 • ญี่ปุ่น: หากทรัพย์สินทางปัญญา (IP) เช่น เพลงที่มีลิขสิทธิ์ โน้ตเพลง และเนื้อเพลงได้รับการจัดการโดยองค์กรจัดการลิขสิทธิ์เพลง เช่น JASRAC ผู้โฆษณา/ตัวแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการขออนุญาตใช้งาน/ขอซื้อลิขสิทธิ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวในโฆษณาของตน ในกรณีที่เนื้อหาลิขสิทธิ์ที่เป็นขององค์กรจัดการลิขสิทธิ์ถูกใช้โดยมีการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและ Amazon.co.jp ถูกเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์จากองค์กรเหล่านี้ Amazon มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายและเรียกร้องให้ชดใช้ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นกับผู้โฆษณา/ตัวแทน)
 • สำหรับยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ โฆษณา SBV ต้องมีวิดีโอเดียวกันกับที่แสดงอยู่ในหน้ารายละเอียดสินค้า

3.15 การแปล

เมื่อคุณส่งแคมเปญ Sponsored Brand ของคุณแล้ว เราจะแปลให้คุณโดยอัตโนมัติ เวลาในการแปลอาจแตกต่างกันไปและมักจะแปลเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงหลังเริ่มดำเนินแคมเปญในภาษาต้นฉบับ

หากคุณส่งคำแปลของคุณเอง เนื้อหาที่แปลของคุณต้องสอดคล้องกับ ข้อกำหนดด้านเนื้อหา ของเราและต้องตรงกับเนื้อหาของแคมเปญในภาษาต้นฉบับ การรีวิวแคมเปญที่แปลเสร็จแล้วมักจะใช้เวลานานถึง 72 ชั่วโมง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลและภาษาที่รองรับในศูนย์สนับสนุนของคอนโซลการโฆษณาของคุณ

4 การยอมรับสินค้า

ในส่วนนี้ เราได้ทำรายการสินค้าที่ไม่สามารถทำการโฆษณา ตลอดจนข้อจำกัดที่นำมาปรับใช้กับรูปแบบหรือวิธีการทำโปรโมชันให้กับสินค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมการโฆษณาได้ นโยบายเหล่านี้ต้องนำปรับไปใช้กับโฆษณาทั้งหมด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

4.1 ข้อกำหนดทั่วไป

ในฐานะผู้โฆษณา คุณสามารถโปรโมตได้เฉพาะสินค้าที่คุณเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้นำไปจำหน่ายหรือแจกจ่ายเท่านั้น

โฆษณาของคุณต้องเป็นความจริงและถูกต้อง ในการสร้างโฆษณาของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอธิบายสินค้าที่ลงโฆษณาได้อย่างถูกต้อง

4.2 สินค้าต้องห้าม

สินค้าต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้ามทั่วโลก

ดูหัวข้อที่ 4.3 ด้านล่างสำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้กับหมวดหมู่สินค้าที่ได้รับอนุญาต

 • สินค้าสำหรับผู้ใหญ่ เช่น สื่อลามกอนาจาร สินค้าทางเพศที่โจ่งแจ้ง ของเล่นและความบันเทิงทางเพศ สินค้าที่อ้างว่าสามารถเพิ่มสมรรถภาพเพศได้ และสินค้าและบริการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน รวมทั้งสินค้าที่โปรโมตเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับผู้ใหญ่หรือการมีเพศสัมพันธ์
 • ความงามและการดูแลส่วนบุคคล: สินค้าที่กล่าวอ้างว่าสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของร่างกายตามธรรมชาติได้อย่างถาวรเป็นสิ่งต้องห้าม
 • การแข่งขันและการชิงโชค
 • ชุดตรวจสารเสพติด
 • ชุดตรวจวินิจฉัยโรค
 • สินค้าและบริการเพื่อการแฮ็กข้อมูลดิจิทัลและคอมพิวเตอร์
 • ครีมกัดกรด และครีมกัดกร่อน เจล ของเหลว หรือสารละลายอื่น ๆ
 • บริการปลอมเอกสาร
 • อาหารเสริมเผาผลาญไขมันหรือสินค้าที่คล้ายกันที่อ้างว่าช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญ เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ลดความอยากอาหาร หรือเร่งการทำงานตามธรรมชาติของร่างกายในแบบอื่น ๆ
 • อาหารและอาหารเสริมที่มีอัลคาลอยด์เอฟีดรีน ซัลเวียดิวิโนรัม หรือซัลวิโนริน เอ
 • อาหารที่มีไขมัน เกลือ หรือน้ำตาลสูง (HFSS) (เฉพาะสหราชอาณาจักร)
 • สินค้าประเภทสร้างความร่ำรวยอย่างรวดเร็ว
 • ชุดทำนายเพศของทารกในครรภ์และชุดทดสอบที่คล้ายกัน
 • สี ปากกามาร์กเกอร์ ครีม หัวฉีดสเปรย์ ตัวรีฟิล และวิดีโอ "อธิบายวิธีการทำ" และเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกราฟฟิตี
 • ยาผิดกฎหมาย สารเสพเพื่อผ่อนคลาย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยา
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ตั้งใจหรือทำการตลาดไว้เพื่อการใช้งานอย่างมืออาชีพ
 • กระป๋องและหลอดบรรจุก๊าซไนตรัสออกไซด์
 • มีดล่าสัตว์และตั้งแคมป์กลางแจ้งที่ไม่ใช่โลหะ
 • น้ำมัน อาหารเสริม สินค้าเสริมความงาม หรือสินค้ารับประทานได้ที่มีส่วนผสมของ CBD, THC หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา
 • การตรวจพิสูจน์การเป็นพ่อเด็ก การทดสอบการนอกใจ หรือชุดทดสอบการละเมิดทางเพศ
 • ยาและอุปกรณ์ตามใบสั่งแพทย์
 • สินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อจำกัดของหมวดหมู่ สินค้า และรายการสินค้าของ Amazon
 • สินค้าที่อ้างเป็นการวินิจฉัย รักษา บรรเทา หรือป้องกันโรคหรืออาการติดยาได้
 • สินค้าที่อ้างว่า "ผ่านการตรวจสอบจาก FDA แล้ว" "FDA อนุมัติแล้ว" หรือสินค้าที่มีโลโก้ FDA ในรูปภาพที่เกี่ยวข้องอย่างไม่เหมาะสม (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ที่นี่)
 • สินค้าที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการละเมิดความเป็นส่วนตัว เช่น กล้องสอดแนม หรือเพื่อหลบเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย เช่น เครื่องสแกนวิทยุของตำรวจ
 • สินค้าที่ตั้งใจมีไว้เพื่ออำพรางสินค้าอื่น ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ผิดข้อบังคับ หรือผิดนโยบายของเรา เช่น สินค้าที่ทำมาเพื่ออำพรางสำหรับใช้ในการขนส่งยาเสพติดผิดกฎหมาย
 • สินค้าที่อาจนำมาใช้สำหรับกิจกรรมที่น่าสงสัย หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
 • สินค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการการพนัน
 • สินค้าที่อาจละเมิด สนับสนุน หรือทำให้เกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิส่วนบุคคล
 • โซเดียมไนเตรต
 • สินค้าเกี่ยวกับรอยสักและการทำเครื่องหมายบนร่างกาย
 • ยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องบดยาสูบ กระดาษและกล่องใส่บุหรี่ น้ำยา อุปกรณ์เสริมสำหรับบารากู่ และที่เขี่ยบุหรี่
 • บริการทำผิวสีแทนด้วยรังสียูวีและอุปกรณ์
 • อาวุธ:
  • ลูกกระสุนหรือกระสุนที่มีการบรรจุแล้ว
  • ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมของอาวุธจู่โจมหรือสินค้าที่วางตลาดเป็นชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมของอาวุธจู่โจม ตลอดจนการอ้างอิงถึงอาวุธจู่โจมรุ่นต่าง ๆ
  • อุปกรณ์ทำลายล้างและระเบิด เช่น ดอกไม้ไฟ
  • ใบอนุญาตการพกปืนสั้น
  • ปืนพก ปืนลูกโม่ หรืออาวุธปืนรูปแบบใดก็ตาม
  • สินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงหรือมีส่วนประกอบที่เป็นชิ้นส่วนอาวุธหรือกระสุนจริง หรือเป็นของจริง
  • อาวุธหรือสิ่งของอื่น ๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อการบังคับใช้กฎหมายหรือการใช้งานทางทหารเท่านั้น
ข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละพื้นที่
 • อียิปต์: สินค้าต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้าม:
  • สินค้าที่ได้จากเนื้อหมู
  • ยาฆ่าแมลงและสินค้าปุ๋ย
  • สินค้าความงามและการดูแลส่วนบุคคล
  • เครื่องตรวจจับเรดาร์และตัวชี้เลเซอร์
  • อุปกรณ์กระจายเสียงเชิงพาณิชย์/อุตสาหกรรม
 • ซาอุดิอาระเบีย: สินค้าต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้าม:
  • อาหารสุนัขและอาหารเสริม
  • สินค้าความบันเทิงและสื่อ
  • สินค้าและบริการทางการเงิน
  • สินค้าเพื่อจุดซ่อนเร้นและสินค้าเพื่อการดูแลส่วนบุคคล
 • ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: สินค้าต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้าม:
  • สินค้าการพนัน
  • สินค้าที่เกี่ยวข้องกับดวงชะตา ดูดวง ไสยศาสตร์ และสินค้าเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับที่คล้ายคลึงกัน
  • สินค้าที่ได้จากเนื้อหมู
 • สิงคโปร์: สินค้าต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้าม:
  • หมากฝรั่ง
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: สินค้าต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้าม:
  • บริการการศึกษา

4.3 สินค้าที่ถูกจำกัด

สินค้าต่อไปนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการโฆษณาได้หากปฏิบัติตามรายการข้อจำกัดด้านล่าง

4.3.1 สินค้าแอลกอฮอล์และเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์

นโยบายนี้ใช้กับโฆษณาที่โปรโมตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ไวน์ เบียร์ และสุรา) และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์

โฆษณาแอลกอฮอล์เป็นสิ่งต้องห้ามในแคนาดา อียิปต์ อินเดีย ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กรุณาดูข้อมูลด้านล่างสำหรับข้อกำหนดที่ปรับใช้กับโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่ได้รับอนุญาต

กรุณารับทราบว่านโยบายนี้ไม่ครอบคลุมถึงเนื้อหาแอลกอฮอล์ที่ปรากฏในโฆษณาที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ (เช่น ตัวอย่างภาพยนตร์ที่นำแสดงโดยนักแสดงที่ดื่มแอลกอฮอล์) ตามนโยบายเนื้อหาต้องห้าม เนื้อหาโฆษณาจะต้องไม่สนับสนุน ไม่เชื้อเชิญ หรือแสดงถึงการบริโภคแอลกอฮอล์ที่มากเกินไป

Sponsored Products
ออสเตรเลีย เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก สเปน และสหราชอาณาจักร: เราอนุญาตให้มีการโฆษณาเครื่องดื่มและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์สำหรับ Sponsored Products

แคนาดาและสหรัฐอเมริกา: เราจะอนุญาตให้โฆษณาสินค้าที่ไม่มีแอลกอฮอล์ หากผู้โฆษณาไม่ใช่ผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

Sponsored Brands
ออสเตรเลีย เบลเยียม เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก สเปน และสหราชอาณาจักร: เราอนุญาตให้มีการโฆษณาเครื่องดื่มและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์สำหรับ Sponsored Brands

วิดีโอ Sponsored Brands
ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก สเปน และสหราชอาณาจักร: เราอนุญาตให้มีการโฆษณาเครื่องดื่มและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์สำหรับวิดีโอ Sponsored Brands

แคนาดาและสหรัฐอเมริกา: เราอนุญาตเฉพาะโฆษณาสำหรับเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และสินค้าแอลกอฮอล์ หากผู้โฆษณาและ/หรือบริษัทแม่ไม่มีใบอนุญาตในการผลิตหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข้อกำหนดของเนื้อหา

ในประเทศที่อนุญาตให้โฆษณาแอลกอฮอล์รูปภาพ วิดีโอและข้อความทั้งกับ Sponsored Products, Sponsored Brands และวิดีโอของ Sponsored Brands จะต้องปรับใช้ไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • โฆษณาจะต้องโปรโมตการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ โฆษณาต้องเน้นที่สินค้าและไม่แนะนำว่าสินค้าช่วยให้คุณบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น
 • เนื้อหาโฆษณาจะต้องไม่:
  • เกี่ยวข้องกับการดื่มขณะขับยานยนต์หรือในขณะทำการใช้เครื่องจักร
  • เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร หรือการเลี้ยงดูบุตร
  • ชี้นำหรือมีรูปภาพ วิดีโอ หรือเนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้เยาว์
  • มีผู้เยาว์หรือผู้ใหญ่ที่ดูเหมือนว่าอายุต่ำกว่า 25 ปี
  • ดูหมิ่นการงดเว้นไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • จูงใจให้ผู้คนดื่มแอลกอฮอล์อย่างขาดความรับผิดชอบ
  • ส่งเสริมการบริโภคที่มากเกินไป แนะนำว่าเป็นการรักษาหรือมีประโยชน์อื่น ๆ ในการดื่ม (เช่น แอลกอฮอล์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ มีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จ หรือแก้ปัญหาได้) หรือเน้นที่ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่ม
  • แสดงให้เห็นว่ามีผู้คนมีส่วนร่วมในการดื่มอย่างแข็งขัน
 • โฆษณาต้องไม่กำหนดเป้าหมายไปที่สินค้าที่ไม่เกี่ยวข้อง
  • คีย์เวิร์ดที่เลือกจะต้องจับคู่แบบแม่นยำและเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์โดยตรง เช่น "วิสกี้" และไม่ใช่ "เครื่องดื่ม"
  • การกำหนดเป้าหมายสินค้าจะต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าที่โปรโมต
ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น

โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะได้รับอนุญาตเฉพาะในพื้นที่ที่ระบุไว้ด้านล่าง โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของนโยบายที่เกี่ยวข้อง

 • ออสเตรเลีย: โฆษณาวิดีโอของ Sponsored Brands จะต้องมีข้อความการดื่มอย่างรับผิดชอบ (เช่น "ดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ")
 • บราซิล:
  • Sponsored Brand และโฆษณาวิดีโอของ Sponsored Brand สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ไม่รวมถึงเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์) ต้องมีหนึ่งในข้อสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับการดื่มอย่างรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดต่อไปนี้โดยเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่:
   • BEBA COM MODERAÇÃO ("ดื่มในปริมาณที่เหมาะสม")
   • A VENDA E O CONUSSO DE BEBIDA ALCOÓLICA SÃO PROIBIDOS PARA MENORES ("การขายและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับผู้เยาว์")
   • ESTE PRODUTO É DESTINADO A ADUTOS ("สินค้านี้เหมาะสำหรับผู้ใหญ่")
   • EVITE O CONSSIVO EXCESSIVO DE ÁLCOOL ("หลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป")
   • NÃO EXAGERE NO CONSUMO ("อย่าบริโภคเกินขนาด")
   • QUEM BEBE MENOS, SE DIVERTE MAIS ("ใครดื่มน้อยกว่าก็สนุกได้มากกว่า")
   • SE FOR DIRIGIR NÃO BEBA ("ถ้าขับรถ อย่าดื่ม")
   • SERVIR BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE 18 É CRIME ("การให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็นอาชญากรรม")
  • Sponsored Brands, วิดีโอของ Sponsored Brands และร้านค้าสำหรับเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ต้องมีหนึ่งในข้อสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับการดื่มอย่างรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดต่อไปนี้โดยเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่:
   • CERVEJA É BEBIDA ALCOÓLICA VENDA E CONSSOO PROIBIDOS PARA MENORES ("เบียร์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามการขายและการบริโภคสำหรับผู้เยาว์”)
   • SERVIR CERVEJA A MENOR DE 18 É CRIME ("การให้บริการเบียร์แก่ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็นอาชญากรรม")
  • โฆษณาวิดีโอสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องมีหนึ่งในข้อสงวนสิทธิ์ข้างต้นเป็นคำพูดและเป็นข้อความในตอนท้ายของโฆษณาแต่ละโฆษณา
  • โฆษณาสำหรับเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์จะได้รับการยกเว้นจากการแจ้งเตือนหากไม่ได้อ้างอิงถึงแบรนด์ สโลแกน หรือกลุ่มคำส่งเสริมการขายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • รูปภาพและวิดีโอหรือข้อความต้องไม่เชื่อมโยงกับกีฬา
 • เยอรมนี: รูปภาพและวิดีโอหรือข้อความต้องไม่เชื่อมโยงกับกีฬา
 • ฝรั่งเศส:
  • ข้อสงวนสิทธิ์: โฆษณาต้องมีข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้: "l'abus d'alcool est dangereux pour la santé" หรือ "à consommer avec moderation"
  • โฆษณาต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปนี้เท่านั้น: เปอร์เซ็นต์ปริมาณแอลกอฮอล์ แหล่งกำเนิด ประเภท องค์ประกอบ ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตตัวแทนและผู้จัดเก็บ วิธีการทำอย่างละเอียด วิธีการขาย วิธีการบริโภคสินค้า การอ้างอิงถึงภูมิภาคของการผลิต การอ้างอิงถึงรางวัลที่ได้รับจากเครื่องดื่ม การอ้างอิงถึงชื่อแหล่งกำเนิดหรือข้อมูลบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ บรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มสามารถทำซ้ำได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามกฎของเนื้อหาโฆษณาก่อนหน้านี้
  • โฆษณาสำหรับสินค้าที่ไม่มีแอลกอฮอล์ต้องไม่แสดง ไม่โปรโมต หรือไม่อ้างถึงแบรนด์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือการบริโภคแอลกอฮอล์ รูปภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วไปอาจได้รับอนุญาตตราบใดที่ภาพเหล่านั้นไม่ใช่จุดสนใจหลักของโฆษณา
 • อินเดีย: โฆษณาสินค้าแอลกอฮอล์ได้รับอนุญาตใน Sponsored Brands และ Sponsored Products
 • อิตาลี:
  • โฆษณาต้องมีข้อความเกี่ยวกับการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น "Bevi responsabilmente"
  • รูปภาพและวิดีโอหรือข้อความต้องไม่เชื่อมโยงกับกีฬา
 • ญี่ปุ่น:
  • โฆษณาวิดีโอของ Sponsored Brands และ Sponsored Brands ต้องมีข้อสงวนสิทธิ์ทางกฎหมายที่ระบุว่าการดื่มทั้งที่อายุต่ำกว่า 20 ปีเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น: "หยุดดื่มถ้าคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือคุณกำลังขับรถ ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสม กรุณาอย่าดื่มเครื่องดื่มหากคุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร รีไซเคิลกระป๋องหลังดื่ม”
  • การโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สูงบนโฮมเพจจะจำกัดเฉพาะเบียร์ ค็อกเทล โชจู สาเก เหล้าบ๊วย ไวน์ บรั่นดี และวิสกี้เท่านั้น โฆษณาต้องไม่แสดง:
   • ภาพคนกำลังดื่มบรั่นดี/วิสกี้ในลักษณะที่มีการกลืนลงคอ
   • ขวดขนาดใหญ่หรือภาชนะดื่มอื่นๆ
 • เม็กซิโก:
  • ห้ามโฆษณาสินค้าที่มีความแรงของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 55% ขึ้นไป
  • ข้อความแบบกำหนดเองต้องอธิบายเกี่ยวกับสินค้าหรือแบรนด์เท่านั้น ห้ามไม่ให้มีเนื้อหาทางการตลาด การกล่าวอ้าง การโฆษณา หรือสโลแกน
  • ข้อสงวนสิทธิ์: โฆษณาสำหรับวิดีโอ Sponsored Brands ต้องมีการปิดท้ายด้วยหนึ่งในข้อความต่อไปนี้: “Evite el Exceso” “Conocer es no excederse” หรือ “Todo con medida”
 • เนเธอร์แลนด์:
  • โฆษณาต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายการโฆษณาสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชาวดัชต์
  • โฆษณา Sponsored Brand ต้องมีข้อสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย “geen 18, geen alcohol”
 • โปแลนด์:
  • ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  • ห้ามโฆษณาสินค้าที่มีแบรนด์สินค้าแอลกอฮอล์
  • ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ยกเว้นเบียร์) ที่มีชื่อ แบรนด์ เครื่องหมายการค้า การออกแบบ หรือบรรจุภัณฑ์เดียวกันหรือคล้ายกันกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • อนุญาตให้มีโฆษณาสำหรับเบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
 • ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงชุดเตรียมและกลั่นแอลกอฮอล์ และสินค้าแอลกอฮอล์เป็นของต้องห้าม
 • สเปน: ข้อสงวนสิทธิ์: โฆษณาต้องมีข้อความว่า “Disfruta de un consumo responsable”
 • สิงคโปร์: ไม่อนุญาตให้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลทางศาสนา 'ฮารีรายอ'
 • สวีเดน:
  • ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  • อนุญาตให้โฆษณาน้ำและเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ได้ ตัวอย่างเช่น เบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์
  • อนุญาตให้โฆษณาสินค้าที่เป็นแบรนด์แอลกอฮอล์ได้ ยกตัวอย่างเช่น ตู้เบียร์กินเนสส์
 • สหราชอาณาจักร: ข้อสงวนสิทธิ์: โฆษณาสำหรับวิดีโอของ Sponsored Brands จะต้องมีข้อความ "อ่านข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ใน www.drinkaware.co.uk" หรือ "ไปที่ Drinkaware.co.uk เพื่ออ่านข้อเท็จจริง"
 • สหรัฐอเมริกา: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสินค้าแอลกอฮอล์เป็นของต้องห้าม
ชุดทดสอบระดับแอลกอฮอล์และการรักษาเยียวยาอาการเมาค้าง

นอกเหนือจากแนวทางทั่วไปเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ข้างต้นแล้ว สินค้าในหมวดหมู่นี้ต้องมุ่งเน้นไปที่สินค้า และต้องไม่แนะนำว่าสินค้าดังกล่าวช่วยให้คุณบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์สามารถโฆษณาได้บน Sponsored Brands และ Sponsored Products

ตำรับการรักษาและเยียวยาอาการเมาค้างสามารถโฆษณาได้เฉพาะบน Sponsored Products เท่านั้น

ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น
 • บราซิล อียิปต์ ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์และการรักษาและเยียวยาอาการเมาค้างเป็นสิ่งต้องห้าม

4.3.2 อุปกรณ์ศิลปะและอุตสาหกรรม

เราอนุญาตให้มีการโฆษณาสำหรับเครื่องมือทำงานศิลปะและอุตสาหกรรมที่มีจุดประสงค์และทำการตลาดเพื่อใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบ้าน อุตสาหกรรม รถยนต์ หรือศิลปะเท่านั้น ตามนโยบายเนื้อหาที่ต้องห้ามข้างต้น โฆษณาจะต้องไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการทำลายทรัพย์สินสาธารณะหรือทรัพย์สินส่วนตัว การก่อกวน หรือพฤติกรรมต่อต้านสังคม

สินค้าต้องห้าม

จากนโยบายสินค้าต้องห้ามของเราด้านบน เราห้ามโฆษณาสินค้าดังต่อไปนี้:

 • ครีมกัดกรด
 • ครีมกัดกร่อน เจล ของเหลว หรือสารละลายที่คล้ายคลึงกัน
 • สีที่เกี่ยวข้องกับกราฟฟิตี้ มาร์กเกอร์ สีครีม หัวฉีดสเปรย์ แบบเติม และวิดีโอ “อธิบายวิธีการทำ” และเนื้อหาอื่น ๆ

4.3.3 สินค้าเพื่อความงาม

โฆษณาสำหรับสินค้าความงามต้องไม่:

 • ถามคำถามหรือพูดกับลูกค้าโดยตรง เช่น การใช้คำว่า "คุณ/ของคุณ" (เช่น "คุณรู้สึกอายกับหน้าตาของคุณหรือเปล่า ถ้าอายให้ลองนี่”)
 • กล่าวอ้างว่าเป็นการวินิจฉัย รักษา บรรเทา หรือป้องกันโรคหรืออาการติดยาได้
 • อ้างอิงโดยตรงถึงสภาวะทางร่างกายส่วนตัว ส่วนที่เป็นจุดสงวน หรือที่มีความละเอียดอ่อน
 • ใช้การกล่าวอ้างที่ไม่รองรับหรือกล่าวเกินจริง หรือสร้างความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสินค้า ซึ่งรวมถึงการนำเสนอรูปภาพหรือวิดีโอก่อนและหลังที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพร่างกายหรือสินค้าอนามัยส่วนบุคคล

หมายเหตุเพิ่มเติม:

อนุญาตให้ใช้รูปภาพก่อนและหลังสำหรับสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าละเอียดอ่อนหากเป็นไปตามนโยบายข้างต้น

คีย์เวิร์ดจะต้องไม่รวมคำที่กล่าวอ้างถึงการทำให้ผิวขาวขึ้นหรือคำที่คล้ายคลึงกัน

สินค้าความงามที่อ้างว่ามีผลทางสรีรวิทยาต่อร่างกาย จำเป็นต้องมีหลักฐานที่สนับสนุนบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น
 • ออสเตรเลีย: โฆษณาต้องไม่มีการกล่าวอ้างด้านสุขภาพหรือการรักษาใด ๆ และต้องไม่อธิบายถึงผลกระทบของสินค้าที่มีต่อร่างกาย
 • บราซิลและเม็กซิโก: โฆษณาต้องไม่มีการอธิบายอาการของโรคหรือตัวสินค้าเอง ข้อความแบบกำหนดเองอาจมีเพียงชื่อแบรนด์หรือชื่อสินค้าและข้อความ CTA ที่เหมาะสมเท่านั้น
 • สิงคโปร์: สินค้าปลูกผมและสินค้ากำจัดขนด้วยเลเซอร์เป็นสิ่งต้องห้าม

4.3.4 ชุดตรวจที่ใช้ในบ้าน

เราอนุญาตโฆษณาสำหรับสินค้าชุดตรวจที่ใช้ในบ้านที่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับต้นกำเนิดและข้อมูลด้านสุขภาพระดับสูง แต่ต้องไม่กล่าวอ้างว่าเป็นการวินิจฉัย รักษา บรรเทา หรือเป็นการประเมินความเสี่ยงของโรค อาการ หรือความเจ็บป่วย คุณสามารถโฆษณาได้เฉพาะสินค้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับของท้องถิ่นที่โฆษณาของคุณจะแสดงขึ้นเท่านั้น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการขออนุญาตหรือขออนุมัติที่จำเป็นทั้งหมดจากหน่วยงานท้องถิ่นที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการขาย การแจกจ่าย หรือการโฆษณาสินค้าที่คุณตั้งใจจะโฆษณากับ Amazon ตามความเหมาะสม

สินค้าที่ได้รับอนุญาตรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชุดตรวจเบาหวานและน้ำตาลในเลือด เครื่องวัดความดันโลหิต ตรวจต้นกำเนิด DNA ชุดทำโปรไฟล์ทางพันธุกรรมสำหรับบุคคล ชุดตรวจปัสสาวะ อุปกรณ์ตรวจเลือด (เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น) และชุดทดสอบการตั้งครรภ์ สินค้าเหล่านี้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของท้องถิ่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูด้านล่าง

ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น
 • ออสเตรเลีย: อนุญาตเฉพาะบน Sponsored Products เท่านั้น
 • บราซิล อียิปต์ และซาอุดิอาระเบีย: ห้ามโฆษณาชุดทดสอบที่บ้านทั้งหมด
 • ฝรั่งเศส: ไม่อนุญาตให้โฆษณาอุปกรณ์ทดสอบต้นกำเนิด DNA และประวัติพันธุกรรมในฝรั่งเศส
 • ญี่ปุ่น: ข้อจำกัดที่ปรับใช้กับชุดทดสอบที่บ้าน ห้ามมีการกำหนดเป้าหมายสินค้า
 • เม็กซิโก: ข้อความแบบกำหนดเองต้องไม่อธิบายอาการของโรคหรือตัวสินค้า ข้อความแบบกำหนดเองอาจมีเพียงชื่อแบรนด์หรือชื่อสินค้าและข้อความ CTA ที่เหมาะสมเท่านั้น ห้ามไม่ให้มีเนื้อหาทางการตลาด การกล่าวอ้าง การโฆษณา หรือสโลแกน"
 • สเปน: ไม่อนุญาตให้โฆษณาชุดตรวจบรรพบุรุษ ดีเอ็นเอ เบาหวาน และน้ำตาลในเลือด ชุดตรวจประวัติพันธุกรรมส่วนบุคคล ชุดตรวจปัสสาวะ และอุปกรณ์เจาะเลือด (ทางการแพทย์เท่านั้น)

4.3.5 สินค้าสำหรับเด็กและทารก

โฆษณาสำหรับนมผงสำหรับทารกและนมผงสูตรต่อเนื่องต้องไม่มีข้อความที่ไม่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรืออ้างว่าสินค้านี้สามารถทดแทนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้

นมผงสำหรับทารกหมายถึงนมผงสูตรสำหรับทารกที่มีอายุระหว่าง 0-12 เดือนในออสเตรเลีย เบลเยียม เม็กซิโก และสิงคโปร์ และระหว่าง 0-6 เดือนในประเทศอื่น ๆ

นมผงสูตรต่อเนื่องหมายถึงสูตรสำหรับทารกที่มีอายุมากกว่า 12 เดือนในออสเตรเลีย เบลเยียม เม็กซิโก และสิงคโปร์ และระหว่าง 6-12 เดือนในประเทศอื่น

เราอนุญาตให้โฆษณานมผงสำหรับทารกและนมสูตรต่อเนื่องสำหรับ Sponsored Products และ Sponsored Brands โดยต้องทำตามข้อจำกัดในประเทศต่าง ๆ ดังนี้

ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น
 • บราซิล:
  • เราห้ามไม่ให้โฆษณาเกี่ยวกับนมผงสำหรับทารก นมสูตรต่อเนื่องและสินค้าสำหรับให้อาหารทารก เช่น ขวดนม จุกขวดนม และจุกนมหลอก
  • ไม่ให้มีการโฆษณาสินค้าอาหารเด็กที่มีอายุมากกว่า 12 เดือนใน Sponsored Brands
 • ออสเตรเลีย เบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร: ห้ามไม่ให้โฆษณานมผงสำหรับทารก
 • ยุโรป: การกำหนดเป้าหมายสินค้าสำหรับนมสูตรต่อเนื่องจะไม่สามารถกำหนดเป้าหมายกับสินค้านมผงสำหรับทารกได้
 • อินเดีย: เราห้ามโฆษณาสินค้านมทารก นมสูตรต่อเนื่อง และสินค้าสำหรับป้อนอาหารทารก เช่น ขวดนม
 • เนเธอร์แลนด์และสิงคโปร์: เราห้ามโฆษณานมผงสำหรับทารก เราห้ามโฆษณา Sponsored Product สำหรับนมผงสูตรต่อเนื่อง
 • โปแลนด์และสวีเดน: เราห้ามโฆษณานมผงสำหรับทารกและนมผงสูตรต่อเนื่อง
 • อียิปต์และซาอุดิอาระเบีย: เราห้ามโฆษณาสินค้าอาหารทารกและนมผงสำหรับทารก

4.3.6 มีด

เราห้ามโฆษณามีดที่มีจุดประสงค์หลักหรือทำการตลาดในลักษณะที่อ้างว่าเป็นมีดเพื่อใช้ในการต่อสู้หรือใช้ในการทหาร เพื่อป้องกันตัว หรือเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมรุนแรง ตัวอย่างเช่น มีดซอมบี้ มีดโบวี่ มีดยุทธวิธี มีดจู่โจม มีดขว้าง มีดสั้น มีดบู๊ต มีดสปริง มีดพกหรือมีดต่อสู้ มีดแรงโน้มถ่วง ดาบปลายปืน ดาบ มีดป้องกันตัว หรือดาวกระจายนินจา

ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น

เบลเยียม อียิปต์ อินเดีย เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ ซาอุดิอาระเบีย สวีเดน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร: อนุญาตเฉพาะโฆษณาสำหรับมีดทำครัว ช้อนส้อม หรือเครื่องเงินเท่านั้น

Sponsored Products และ Sponsored Brands

เราอนุญาตให้โฆษณามีดต่อไปนี้ใน Sponsored Products และ Sponsored Brands ในทุกประเทศ:

 • มีดที่มีจุดประสงค์หลักไว้สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งเช่นการตั้งแคมป์
 • มีดที่ใช้ในครัวเรือน มีดทำครัว ช้อนส้อมหรือเครื่องเงิน
 • เครื่องมืออเนกประสงค์ เช่น มีดขนาดเล็กและมีดพกพา

4.3.7 ยาและสินค้าดูแลสุขภาพที่จำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป (OTC) อาหารเสริมและอุปกรณ์ทางการแพทย์

โฆษณาสำหรับสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม เช่น ยาและอาหารเสริมที่จำหน่ายทั่วไปในร้านขายยา (OTC) และสินค้าและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จะต้องไม่:

 • กล่าวอ้างว่าเป็นการวินิจฉัย รักษา บรรเทา หรือป้องกันโรคหรืออาการติดยาได้
 • มีรูปภาพหรือวิดีโอก่อนและหลัง
 • ขัดขวางลูกค้าไม่ให้ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
 • มีการกล่าวอ้างที่เกินจริงหรือไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของสินค้า

นอกจากนี้:

 • โฆษณาสำหรับยาและอาหารเสริม OTC (รวมทั้งโฆษณาวิตามิน) ต้องไม่อ้างว่ายาที่ไม่ได้สั่งจ่ายโดยแพทย์มีประสิทธิภาพเท่ากับยาที่สั่งจ่ายโดยแพทย์
 • โฆษณาสำหรับหน้ากากป้องกันเชื้อโรคหรือชุดกรองอากาศ หรือที่รู้จักกันในนามอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจหรือหน้ากาก PPE ต้องเป็นไปตามและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วว่าตรงกับสินค้าที่โฆษณาทุกประการ ตัวอย่างเช่น:
  • ออสเตรเลีย: PFF2 หรือ PFF3
  • บราซิล: PFF2 หรือ PFF3
  • จีน: KN/KP95 หรือ KN/KP100
  • ยุโรป: FFP1, FFP2 และ FFP3
  • ญี่ปุ่น: DS/DL2 หรือ DS/DL3
  • เกาหลี: พิเศษอันดับ 1
  • เม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา: N95, N99, N100, R95, R99, R100, P95, P99 หรือ P100
 • อนุญาตให้ทำการโฆษณาหน้ากากที่ไม่ใช่เครื่องช่วยหายใจ หน้ากากผ่าตัด และหน้ากากผ้าได้ ยกเว้นในกรณีที่มีการอ้างอิงที่ทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นข้อมูลเท็จ (เช่น มีการใส่ตัวอักษรและตัวเลขที่อยู่นอกเหนือมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติแล้ว)
 • ต้องระบุตัวยาและอาหารเสริมสำหรับสัตว์เลี้ยงให้ชัดเจน
 • ไม่อนุญาตให้ทำการโฆษณาสินค้าที่อ้างอย่างไม่เป็นความจริงว่า "ผ่านการตรวจสอบจาก FDA แล้ว" "FDA อนุมัติแล้ว" หรือสินค้าที่มีโลโก้ FDA ในรูปภาพที่เกี่ยวข้อง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ที่นี่)
ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น
 • ออสเตรเลีย: โฆษณาต้องไม่มีการกล่าวอ้างด้านสุขภาพหรือการรักษาใด ๆ และต้องไม่อธิบายถึงผลกระทบของสินค้าที่มีต่อร่างกาย
 • บราซิล:
  • สินค้าจากนมเป็นสิ่งต้องห้ามใน Sponsored Brands
  • ไม่อนุญาตให้โฆษณาอาหารและอาหารเสริมที่อ้างว่าทดแทนอาหาร ส่งเสริมการบริโภคที่มากเกินไป หรือช่วยยกสถานะทางสังคมหรือประสิทธิภาพทางร่างกายหรือจิตใจ
  • สินค้าและอุปกรณ์ยา OTC เป็นสิ่งต้องห้าม
 • อียิปต์: ห้ามโฆษณาสินค้าและอุปกรณ์ยา OTC วิตามินและอาหารเสริม และสารให้ความหวานเทียม
 • ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน: สินค้าช่วยเลิกสูบบุหรี่ที่มีนิโคตินเป็นสิ่งต้องห้าม
 • ญี่ปุ่น:
  • อนุญาตให้โฆษณายาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ใน Sponsored Brands เท่านั้น
  • อนุญาตให้โฆษณาอุปกรณ์ทางการแพทย์ใน Sponsored Products และ Sponsored Brands
  • โฆษณาต้องระบุชื่อสินค้าและประเภทของยา หรือต้องระบุหากเป็นยากึ่งเวชสำอาง
  • คีย์เวิร์ดที่เลือกจะต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือผลที่ต้องการอย่างเคร่งครัด
  • ห้ามมีการกำหนดเป้าหมายสินค้า
  • Sponsored Brands : โฆษณาต้องไม่มีประเภทของยาที่แตกต่างกันในโฆษณาเดียวกัน
  • สำหรับวิดีโอ Sponsored Brand: วิดีโอสำหรับยาและอุปกรณ์การแพทย์ OTC ตรงกับวิดีโอในหน้ารายละเอียดสินค้า
 • เม็กซิโก: ข้อความแบบกำหนดเองต้องไม่อธิบายอาการของโรคหรือตัวสินค้า ข้อความแบบกำหนดเองอาจมีเพียงชื่อแบรนด์หรือชื่อสินค้าและข้อความ CTA ที่เหมาะสมเท่านั้น ห้ามไม่ให้มีเนื้อหาทางการตลาด การกล่าวอ้าง การโฆษณา หรือสโลแกน
 • เนเธอร์แลนด์: โฆษณาสำหรับยาและอุปกรณ์ OTC ต้องไม่มีสิ่งจูงใจทางการเงินในการซื้อ ตัวอย่างเช่น โปรโมชั่นการขาย การลดราคาโดยตรงหรือโดยอ้อม คูปองหรือโปรโมชันคืนเงิน
 • โปแลนด์:
  • โฆษณาสำหรับยา OTC เป็นสิ่งต้องห้าม
  • โฆษณาสำหรับสินค้าเลิกสูบบุหรี่เป็นสิ่งต้องห้าม
  • อนุญาตให้มีการโฆษณาอุปกรณ์ทางการแพทย์และชุดทดสอบที่บ้าน
 • ซาอุดิอาระเบีย: สินค้าและอุปกรณ์ยา OTC อาหารเสริม และตัวช่วยในการเลิกบุหรี่เป็นสิ่งต้องห้าม
 • สิงคโปร์:
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับอนุญาตจะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานวิทยาศาสตร์สุขภาพและต้องมีหลักฐานแสดงในหน้ารายละเอียดสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
  • สินค้าเลิกบุหรี่เป็นสิ่งต้องห้าม
 • สวีเดน: โฆษณาสำหรับสินค้าที่ช่วยเลิกสูบบุหรี่ทั้งหมดต้องมีข้อสงวนสิทธิ์ "18+"
 • สหราชอาณาจักร: โฆษณาสำหรับยาเม็ดหรือแคปซูลที่มียาแก้ปวด เช่น แอสไพริน ไอบูโพรเฟน และพาราเซตามอล จะต้องไม่มีการสนับสนุนให้ซื้อมากกว่าหนึ่งแพ็ค ตัวอย่างเช่น มีข้อเสนอหากซื้อหลายชิ้น เช่น "ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง" ส่วนลดสำหรับแพ็คเดี่ยวถือว่ายอมรับได้หากข้อความโฆษณาไม่ได้ชี้นำชัดเจนว่าลูกค้าควรซื้อหลายๆ แพ็ค
สินค้าลดน้ำหนักและการควบคุมน้ำหนัก

โฆษณาต้องไม่สื่อสารกับลูกค้าโดยตรง เช่น "เบื่อที่ตัวเองอ้วนหรือไม่" หรือมีการกล่าวอ้างที่ไม่สมจริงหรือมากเกินไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ส่งเสริมการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ หรือรูปภาพร่างกาย/การรับรู้ตนเองในเชิงลบ
 • การกำหนดเป้าหมายสินค้าจะต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าที่โปรโมต
 • น้ำหนักลดลงอย่างมากไม่ว่าลูกค้าจะกินอะไรหรือกินเท่าไร
 • ลูกค้าสามารถลดน้ำหนักได้เพียงแค่ใช้สินค้านี้โดยไม่ต้องควบคุมแคลอรี่ในการรับประทานอาหารหรือเข้าโปรแกรมออกกำลังกาย
 • ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับทุกคน หรือลดน้ำหนักได้ถาวร
 • ลูกค้าจะลดน้ำหนักได้ด้วยการสวมใส่สินค้านี้บนร่างกายหรือถูนวดให้ซึมเข้าสู่ผิว
 • สินค้าสามารถเผาผลาญไขมัน เพิ่มอัตราการเผาผลาญ ระงับความอยากอาหาร หรือเร่งการทำงานของร่างกายตามธรรมชาติอื่น ๆ
 • การลดน้ำหนักในปริมาณและในช่วงเวลาที่กำหนด
ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น
 • ออสเตรเลีย: อาหาร อาหารเสริม ครีม และสินค้าบริโภคหรือสินค้าเฉพาะอื่น ๆ ไม่สามารถกล่าวอ้างว่ามีส่วนช่วยหรือมีผลต่อการลดน้ำหนัก การทำให้ผอม หรือการอดอาหาร
 • ญี่ปุ่น: อาหารหรืออาหารเสริมที่มีการกล่าวอ้างเรื่องสุขภาพต้องมีฉลากและข้อความว่า "อาหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม" หรือ "อาหารเพื่อสุขภาพแบบเจาะจง" ที่เกี่ยวข้องบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
 • อียิปต์ เม็กซิโก และซาอุดิอาระเบีย: เราห้ามการโฆษณาสินค้าที่ช่วยในการลดน้ำหนัก เพิ่มน้ำหนัก การสร้างกล้ามเนื้อ และสินค้าที่คล้ายคลึงกัน
สินค้าจากกัญชง

โฆษณาสำหรับสินค้าที่ทำจากกัญชงจะต้องไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการบริโภคยาที่ผิดกฎหมาย รวมไปถึงการใช้รูปภาพของกัญชาและกัญชง

ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น
 • บราซิล อียิปต์ อินเดีย ซาอุดิอาระเบีย สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: ห้ามโฆษณาสินค้ากัญชงที่บริโภคได้

4.3.8 สินค้าเกี่ยวกับศาสนา

คีย์เวิร์ดที่เลือกใช้สำหรับสินค้าที่มีไว้ใช้เกี่ยวกับศาสนาหรือศรัทธาจะต้องมีความเชื่อมโยงกับศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่โปรโมตหรือเกี่ยงข้องกับศาสนาโดยทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด

การกำหนดเป้าหมายสินค้าจะต้องเกี่ยวข้องกับศาสนาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่โปรโมต

ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น
 • ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สิงคโปร์ และสวีเดน: เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับไซเอนโทโลจีเป็นสิ่งต้องห้าม
 • อินเดีย: สินค้าที่ใช้เฉพาะเจาะจงกับบางศาสนาหรือความเชื่อได้รับอนุญาตเฉพาะบน Sponsored Brands และ Sponsored Products เท่านั้น
 • อียิปต์ ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: ห้ามโฆษณาสินค้าและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอเทวนิยม ลัทธินอกศาสนา และพหุเทวนิยม
 • สิงคโปร์: ข้อจำกัดปรับใช้ตามเนื้อหาที่กำหนดโดยกฎหมายของสิงคโปร์
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: ห้ามโฆษณาสินค้าและบริการทางศาสนา

4.3.9 สุขภาวะทางเพศ

เราอนุญาตให้มีการทำโปรโมชันสำหรับสินค้าเพื่อสุขภาพทางเพศบน Sponsored Products และ Sponsored Brands ในโฆษณาที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

 • โฆษณาต้องมุ่งเน้นที่คุณสมบัติทางการแพทย์ของสินค้า (เช่น การคุมกำเนิด การป้องกันโรค หรือการสร้างแบรนด์ทั่วไป)
 • โฆษณาต้องปฏิบัติตามนโยบาย "เนื้อหาต้องห้าม" ด้านบน
 • โฆษณาต้องไม่มีคำกล่าวอ้างที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพทางเพศหรือความใคร่ที่เพิ่มขึ้น
 • โฆษณาต้องไม่กล่าวถึงสภาพทางร่างกายหรือโรคที่เป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหรือกล่าวถึงการทำงานหรืออาการของร่างกายส่วนที่อ่อนไหว
 • โฆษณาต้องไม่กำหนดเป้าหมายสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้อง
  • คีย์เวิร์ดจะต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าหรือแบรนด์ที่โปรโมต
  • การกำหนดเป้าหมายสินค้าจะต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าที่โปรโมต
ข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละพื้นที่
 • เบลเยียม: สุขภาวะทางเพศเป็นสิ่งต้องห้ามใน Sponsored Brands และวิดีโอ Sponsored Brands
 • บราซิล: อนุญาต Sponsored Products เฉพาะโฆษณาที่ระบุเป้าหมายจากคีย์เวิร์ดเท่านั้น
 • บราซิล เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สวีเดน สิงคโปร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: ห้ามใช้ Sponsored Brand และวิดีโอ Sponsored Brand
 • แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อิตาลี และสเปน: อนุญาตเฉพาะโฆษณาที่ระบุเป้าหมายจากคีย์เวิร์ดเท่านั้น
 • เม็กซิโก: ข้อความแบบกำหนดเองต้องไม่อธิบายผลกระทบของสินค้าต่อบุคคล ข้อความแบบกำหนดเองอาจมีเพียงชื่อแบรนด์หรือชื่อสินค้าและข้อความ CTA ที่เหมาะสมเท่านั้น ห้ามไม่ให้มีเนื้อหาทางการตลาด การกล่าวอ้าง การโฆษณา หรือสโลแกน
 • อียิปต์และซาอุดิอาระเบีย:
  • โฆษณา: ต้องห้าม
  • ร้านค้า: ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นได้รับอนุญาต ร้านค้าต้องไม่ยั่วยุทางเพศ (ซึ่งรวมถึงมีภาพคนจูบกัน คนที่อยู่ในท่ายั่วยุทางเพศ หรือจำลองกิจกรรมทางเพศ ฯลฯ)
 • สิงคโปร์:
  • เราห้ามการโฆษณาสารหล่อลื่น
  • เราห้ามโฆษณาถุงยาง สารหล่อลื่น และสินค้าที่คล้ายคลึงกันใน Sponsored Products
  • โฆษณาถุงยางอนามัยต้องไม่มีเนื้อหาที่ยั่วยุทางเพศ
 • ตุรกี: อนุญาตให้โฆษณาถุงยางอนามัยในสินค้า แบรนด์ และร้านค้า ไม่อนุญาตให้โฆษณาเจลหล่อลื่น ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ และสินค้าเพื่อสุขภาพทางเพศ
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่ปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ
 • สหรัฐอเมริกา: เราห้ามโฆษณาถุงยาง สารหล่อลื่น และสินค้าที่คล้ายคลึงกันใน Sponsored Products

4.3.10 สินค้ากีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง

โฆษณาสินค้ากีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งต้องไม่:

 • ยินยอมหรือส่งเสริมพฤติกรรมรุนแรงหรือต่อต้านสังคม
 • ส่งเสริมให้ลูกค้าระมัดระวังหรือรับผิดชอบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของตนน้อยลง
 • ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิด รวมถึงนำเสนอว่าเป็นสินค้าที่ปลอดภัย ซึ่งโดยทั่วไปถือว่าไม่ปลอดภัยหากไม่มีการดูแลและการระมัดระวังอย่างเหมาะสม
แนวทางของรูปภาพและวิดีโอ

หากเป็นโฆษณาสำหรับสินค้ากีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งที่มีรูปภาพหรือวิดีโอของอาวุธ โฆษณานั้นต้องไม่แสดงให้เห็นถึงการใช้อาวุธหรืออุปกรณ์เสริมใด ๆ และต้องไม่มีการรวมสินค้าที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่จำเป็นกับสินค้าที่โปรโมต ตัวอย่างเช่น โฆษณาซองปืนจะต้องไม่มีภาพของมีดต่อสู้ด้วย

รูปภาพหรือวิดีโอในโฆษณาที่กำลังโฆษณาอุปกรณ์เสริมของอาวุธต้อง:

 • มุ่งเน้นไปที่อุปกรณ์เสริมอาวุธ ไม่ใช่อาวุธ
 • ไม่แสดงอาวุธที่ใช้งานอยู่ หรือกำลังจะใช้งาน (เช่น ไม่สามารถแสดงการชักปืนหรือท่าการชักปืนอยู่ในโฆษณาของซองปืนได้)

รูปภาพและวิดีโอต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเนื้อหาด้านบน

ข้อกำหนดเฉพาะท้องถิ่น
 • บราซิล: อนุญาตให้ใช้ปืนฉีดโฟมและอุปกรณ์เสริมได้หากไม่ใช่ของจริง
 • อียิปต์: อาวุธและอุปกรณ์เสริมอาวุธทั้งหมดเป็นสิ่งต้องห้าม
 • เบลเยียม อินเดีย เนเธอร์แลนด์ และสิงคโปร์: อนุญาตให้ใช้อาวุธของเล่นได้หากไม่ใช่ของจริง
 • เม็กซิโกและซาอุดิอาระเบีย: สินค้าทั้งหมดในหมวดหมู่นี้เป็นสิ่งต้องห้าม
 • สหรัฐอเมริกา: ดูข้อจำกัดเกี่ยวกับ Sponsored Products ได้ด้านล่าง
การยอมรับสินค้า

Sponsored Products และ Sponsored Brands
เราอนุญาตสินค้าต่อไปนี้สำหรับ Sponsored Products และ Sponsored Brands:

 • อุปกรณ์เสริม Airsoft เช่น มาสก์และถุงมือ
 • กล่องเก็บกระสุนปืน เช่น กล่องลังและตู้นิรภัย
 • ที่วางลูกธนู ลูกธนู สายธนู
 • กล้องส่องทางไกล กล้องส่องทางไกลลำกล้องเดียว และกล้องส่องทางไกลลำกล้องเดียวสำหรับกลางคืน
 • เครื่องล่อ
 • ปากกา EDC/ปากกาอเนกประสงค์/ปากกาสำหรับป้องกันตัว
 • ไฟฉาย
 • กล้องส่องสัตว์และกล้องดักถ่าย
 • ชุดทำความสะอาดปืน
 • ซองปืน
 • ตู้นิรภัยเก็บปืน
 • กล้องส่องแบบใช้มือถือ
 • หน้ากากเพนท์บอล หมวก และแว่นตาป้องกัน
 • เครื่องวัดระยะทาง
 • กล่องกันกระแทก กระเป๋า เชือกพาราคอร์ด
 • เป้าปืน

Sponsored Products ในสหรัฐอเมริกา
เราอนุญาตสินค้าต่อไปนี้สำหรับ Sponsored Products ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น:

 • อาวุธอัดลมเบาและเครื่องกระสุน
 • หัวลูกธนู
 • ปืนบีบีและเครื่องกระสุน
 • ธนูและลูกธนู
 • หน้าไม้
 • แท่นวางปืนและถุงแท่นวางปืน
 • สายสะพายปืน
 • เลเซอร์ กล้องติดปืน และเครื่องช่วยเล็งแบบไม่ติดกล้อง
 • ปืนเพนท์บอลและกระสุน
 • สเปรย์พริกไทย
 • ขาตั้งปืน
 • หนังสติ๊ก
 • ปืนช็อต
 • ปืนไฟฟ้า

4.3.11 สินค้าใช้แล้วและสินค้าที่เหมือนใหม่ของ Amazon

เราอนุญาตให้โฆษณาสินค้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ โดยมีข้อความพาดหัวโฆษณาหรือข้อความแบบกำหนดเองระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสินค้านั้นได้รับการปรับสภาพใหม่ ปรับปรุงใหม่ มีสภาพเหมือนใหม่ เป็นสินค้าใช้แล้ว หรือเป็นสินค้ามือสอง ฯลฯ

สินค้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ต้องไม่ปะปนกับสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าดังกล่าว

Sponsored Brands และ Sponsored Products

 • โฆษณาจะต้องส่งผู้ใช้ไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องบนหน้าร้านค้าที่มีสินค้าที่โฆษณาทั้งหมด ซึ่งต้องไม่ใช่หน้า Amazon Renewed
 • ชื่อ Sponsored BY ต้องเป็นชื่อแบรนด์เสมอ และต้องไม่ใช่ "Amazon Renewed" หรือ "Amazon"

นโยบายการโฆษณา