การโฆษณาและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของ BR

ในปี 2020 บราซิลได้ใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลทั่วไปฉบับใหม่ (LGPD) LGPD ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการโฆษณา

Amazon มีความมุ่งมั่นในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลมาอย่างยาวนาน เรารีวิวระบบและกระบวนการโฆษณาของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานระดับสูงของเราเองและข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ทั้งหมดรวมถึง LGPD บริการของ Amazon Ads ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LGPD ระบบ Amazon Advertising หมายรวมถึงการคุ้มครองดังต่อไปนี้:

  • ความเป็นส่วนตัว บริการโฆษณาของ Amazon ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เมื่อแสดงโฆษณาตามความสนใจ ระบบการโฆษณาของ Amazon จะไม่ใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้เช่นชื่อหรืออีเมลเพื่อแสดงโฆษณาตามความสนใจ
  • ประกาศ ใน www.amazon.com.br ทาง Amazon ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาตามความสนใจรวมถึงประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการแสดงโฆษณาเหล่านั้น
  • ทางเลือก ผู้ใช้สามารถควบคุมค่ากำหนดโฆษณาตามความสนใจของตนได้โดยไปที่หน้าค่ากำหนดโฆษณาของ Amazon ที่ https://www.amazon.com.br/adprefs
  • การรักษาความปลอดภัยและการจัดการข้อมูล บริการ Amazon Ads มีการป้องกันทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์และขั้นตอนสำหรับการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การถ่ายโอนและการประมวลผลข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูลนอกบราซิลปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • บุคคลที่สาม เพื่อส่งมอบการแสดงโฆษณาตามความสนใจ Amazon ได้ทำงานร่วมกับผู้เผยแพร่ ผู้โฆษณา ตัวแทน เครือข่ายโฆษณา และผู้ให้บริการอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

นโยบายการโฆษณา