การโฆษณา การปกป้องข้อมูล และความเป็นส่วนตัว

Amazon มีความมุ่งมั่นอย่างยาวนานเพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล เรารีวิวระบบและกระบวนการโฆษณาของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าระบบและกระบวนการโฆษณาเหล่านั้นเป็นไปตามมาตรฐานระดับสูงของเราและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) และระเบียบด้านความเป็นส่วนตัวและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (ePrivacy Directive) บริการของ Amazon Ads เป็นไปตามข้อกำหนดของ GDPR ระเบียบ ePrivacy และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบ Amazon Advertising หมายรวมถึงการคุ้มครองดังต่อไปนี้:

  • ความเป็นส่วนตัว Amazon Advertising ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ และใช้เพียงข้อมูลนามแฝง (ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุถึงตัวคุณโดยตรง) เพื่อแสดงโฆษณาตามความสนใจ Amazon Ads มิได้เก็บข้อมูลไว้นานเกินกว่าที่กำหนดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวของเราและกฎหมายที่บังคับใช้
  • ประกาศ Amazon ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาตามความสนใจ รวมถึงประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการแสดงโฆษณาเหล่านั้นไว้ในร้านค้าของเรา
  • ตัวเลือก ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะไม่รับการตั้งค่าโฆษณาตามความสนใจได้โดยไปที่ หน้าการตั้งค่าโฆษณาของ Amazon หรือเว็บไซต์ YouronlineChoices ของพันธมิตรโฆษณาดิจิทัลแบบอินเทอร์แอคทีฟแห่งยุโรปที่ http://www.youronlinechoices.com/ ผู้ใช้จะถูกขอให้ยินยอมต่อคุกกี้โฆษณาเมื่อพวกเขาเข้าเยี่ยมชม Amazon Store และจะสามารถควบคุมการตั้งค่าคุกกี้ของพวกเขาได้ตลอดเวลาโดยไปที่ หน้าการตั้งค่าคุกกี้ของเรา Amazon Ads เป็น Vendor ที่ลงทะเบียนในกรอบความโปร่งใสและความยินยอมของ IAB ยุโรป (TCF) ผู้เผยแพร่โฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามที่ยึดตาม TCF v2.0 ปัจจุบันอนุญาตให้ผู้ใช้ยินยอมหรือคัดค้านการรับโฆษณาตามความสนใจจาก Amazon บนเว็บไซต์หรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตนได้
  • การเข้าถึง Amazon Ads ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาของพวกเขา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ส่วน “ฉันมีตัวเลือกอะไรบ้าง” ใน ประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา
  • การรักษาความปลอดภัยและการจัดการข้อมูล บริการ Amazon Ads มีการป้องกันทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์และขั้นตอนสำหรับการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การถ่ายโอนและการประมวลผลข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูลนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปที่ทำโดย Amazon จะดำเนินการในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อสัญญามาตรฐานที่ออกโดยคณะกรรมาธิการยุโรป
  • บุคคลที่สาม เพื่อส่งมอบโฆษณาตามความสนใจ ทาง Amazon จะทำงานร่วมกับผู้เผยแพร่โฆษณา ตัวแทน เครือข่ายโฆษณาและผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้โฆษณาของบุคคลที่สามที่ใช้ในร้านค้าของเรา

นโยบายการโฆษณา