แนวทางการทำคอนเทนต์และนโยบายการยอมรับสำหรับโฆษณา Sponsored Brands และหน้า Buy with Prime ในร้านค้าบน Amazon

สารบัญ

1. ภาพรวม
2. การยอมรับคอนเทนต์
5. การยอมรับสินค้า
6. สินค้าที่ถูกจำกัด (หน้าร้านค้า Buy with Prime)

1. ภาพรวม

นโยบายในหน้านี้มีผลบังคับใช้กับ Sponsored Brands และหน้าร้านค้า Buy with Prime บน Amazon รวมถึงหน้าแรกบนไซต์ที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง (DTC) ของร้านค้าที่เชื่อมโยงจากหน้าร้านค้า Buy with Prime บน Amazon ที่เกี่ยวข้องกับ Buy with Prime (หน้าแรกของ DTC)

ในฐานะผู้โฆษณาและร้านค้า คุณมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมดที่มีผลกับโฆษณาของคุณ หน้า Shop Direct หรือหน้าแรกของ DTC และตำแหน่งอื่น ๆ ที่โฆษณาปรากฏ หน้าร้านค้า Buy with Prime บน Amazon หรือหน้าแรกของ DTC และตำแหน่งใด ๆ ที่ปรากฏ ซึ่งรวมถึงการขออนุญาตในสิ่งที่จำเป็นจากหน่วยงานท้องถิ่นที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการขาย การแจกจ่าย หรือการโฆษณาของสินค้าที่คุณตั้งใจจะโฆษณากับ Amazon หรือที่จะใส่ไว้ในหน้าร้านค้า Buy with Prime บน Amazon หรือหน้าแรกของ DTC

ร้านค้าสามารถสร้างโฆษณา Sponsored Brands และหน้าร้านค้า Buy with Prime บน Amazon ผ่านคอนโซลโฆษณา Sponsored Brands และหน้าร้านค้า Buy with Prime บน Amazon จะต้องรักษาความไว้วางใจในระดับสูงที่ Amazon ได้มอบให้กับลูกค้าของเรา

นอกจากนี้ โฆษณา Sponsored Brands หน้าร้านค้า Buy with Prime บน Amazon และหน้าแรกของ DTC จะต้องเป็นไปตามแนวทางการทำคอนเทนต์และนโยบายการยอมรับดังต่อไปนี้ หากโฆษณา Sponsored Brands ของคุณ หน้าร้านค้า Buy with Prime บน Amazon หรือหน้าแรกของ DTC ไม่เป็นไปตามนโยบายของเรา โฆษณา Sponsored Brands ของคุณหรือหน้าร้านค้า Buy with Prime บน Amazon อาจไม่ได้รับการอนุมัติจนกว่าคุณจะแก้ไขการละเมิดนโยบาย Amazon อาจระงับหรือยุติบัญชีโฆษณาของคุณ หากมีการละเมิดนโยบายโฆษณาอย่างร้ายแรงหรือมีการละเมิดซ้ำ ๆ

เราอัพเดตนโยบายของเราเป็นระยะ ๆ โปรดตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อให้ได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข้อกำหนดนโยบายล่าสุดของเราอยู่เสมอ นโยบายโฆษณาแบบแยกต่างหากมีผลบังคับใช้กับ โฆษณา sponsored, โฆษณาหนังสือ, โฆษณา Sponsored Display และโพสต์ สำหรับข้อกำหนดทางเทคนิค โปรดดูข้อมูลจำเพาะสำหรับโฆษณา

2. การยอมรับคอนเทนต์

นอกเหนือจากนโยบาย Sponsored Brands และร้านค้าแล้ว นโยบายต่อไปนี้ยังมีผลบังคับใช้กับโฆษณา Sponsored Brands หน้าร้านค้า Buy with Prime และหน้าแรกของ DTC

โฆษณา Sponsored Brands และหน้าร้านค้า Buy with Prime:

 • ต้องมีความชัดเจนและถูกต้องเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า
 • ต้องไม่ขัดแย้งกัน เช่น โฆษณาเพื่อความงามและเครื่องสำอางควรนำไปสู่หน้าร้านค้า Buy with Prime บน Amazon ที่มีสินค้าในหมวดหมู่ความงามและเครื่องสำอาง

หน้าร้านค้า Buy with Prime บน Amazon ของคุณต้องไม่เชื่อมโยง ใช้ หรือทำให้เกิดการดาวน์โหลดโค้ดที่เป็นอันตรายใด ๆ

3. การสร้างแบรนด์ Amazon

3.1 เครื่องหมายการค้า สินค้า และบริการของ Amazon

โลโก้ของ Amazon และการอ้างอิงถึงสินค้าและบริการของ Amazon นอกเหนือจาก Buy with Prime (ดูที่ Buy with Prime ด้านล่าง) ไม่ได้รับอนุญาตในโฆษณา Sponsored Brand และหน้าร้านค้า Buy with Prime บน Amazon จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและอนุมัติการใช้งานแบรนด์ Amazon ในด้านอื่น ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Amazon ตามนโยบายการโฆษณาของเรา ดูแนวทางการใช้แบรนด์ได้ที่นี่

3.2 Buy With Prime

จะต้องแสดงปุ่ม Buy with Prime หากหน้าแรกของ DTC เป็นหน้ารายละเอียดสินค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Buy with Prime โปรดดูที่นี่

4. หน้าร้านค้า Buy with Prime บนหน้าแรกของ Amazon และ DTC

4.1 URL ของแบรนด์

URL ของแบรนด์ DTC ของคุณที่แสดงในหน้าร้านค้า Buy with Prime บน Amazon จะต้องเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของ DTC ที่เกี่ยวข้องที่มีคอลเล็กชันสินค้าจากหน้าร้านค้า Buy with Prime บน Amazon ตัวอย่างเช่น หากหน้าร้านค้า Buy with Prime บน Amazon ของคุณมีรองเท้า ก็จะต้องสามารถค้นพบรองเท้าได้ในหน้าแรกของ DTC ของคุณเช่นกัน

ไม่อนุญาตให้ใช้หน้าแรกของ DTC ที่ประกอบด้วยแบบฟอร์มสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าเพียงอย่างเดียว

4.2 ข้อความหัวเรื่อง

ข้อความหัวเรื่องในหน้าร้านค้า Buy with Prime บน Amazon ต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าในคอลเล็กชันสินค้าของคุณ เช่น "สำรวจสินค้าของเรา จากนั้นชำระเงินโดยใช้ Buy with Prime"

เพื่อให้แถบชิ้นงานโฆษณามีคุณภาพสูงเหมาะสำหรับหน้าร้านค้า Buy with Prime บน Amazon ของคุณ Amazon ขอแนะนำให้ข้อความหัวเรื่องอยู่ในรูปประโยค คุณควรใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะคำแรกในประโยค คำนามเฉพาะ หรือเครื่องหมายการค้า (รวมถึงชื่อแบรนด์อย่างเป็นทางการ รุ่นของสินค้า หรือสโลแกน)

4.3 คอลเล็กชันสินค้า

คอลเล็กชันสินค้าของคุณต้องไม่มีสินค้าที่ขัดแย้งกับองค์ประกอบอื่น ๆ ในหน้าร้านค้า Buy with Prime บน Amazon ตัวอย่างเช่น คอลเล็กชันสินค้าที่มีชื่อ "หูฟัง" หรือรูปหลักของสินค้าที่เฉพาะเจาะจงควรประกอบไปด้วยหูฟัง อุปกรณ์เสริมหูฟัง หรือสินค้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น (เช่น ชุดหูฟัง สายสัญญาณเสียง ลำโพง ฯลฯ)

4.4 การยอมรับรูปภาพ

รูปภาพในหน้าร้านค้า Buy with Prime ของคุณต้องเป็นไปตามนโยบายการยอมรับภาพ ที่นี่

5. การยอมรับสินค้า

สินค้าทั้งหมดในหน้าร้านค้า Buy with Prime บน Amazon ของคุณต้องเหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายทั่วไป และเหมาะสมกับสถานที่จำหน่ายสินค้า

สินค้าดิจิทัล เช่น วิดีโอเกม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือพิมพ์และวารสารออนไลน์ดิจิทัล หรือสินค้าและบริการดิจิทัลอื่น ๆ อาจไม่อยู่ในรายการขายกับ Buy with Prime รวมถึงบนไซต์ของ DTC

6. สินค้าที่ถูกจำกัด (หน้าร้านค้า Buy with Prime บน Amazon)

สินค้าในหน้าร้านค้า Buy with Prime บน Amazon ของคุณต้องปฏิบัติตามนโยบายสินค้าที่ถูกจำกัดของร้านค้าที่นี่

7. Sponsored Brands

นโยบายในส่วนนี้มีผลกับเนื้อหาและสินค้าทั้งหมดในโฆษณา Sponsored Brands ของคุณที่เชื่อมโยงกับ Buy with Prime และเป็นนโยบายเพิ่มเติมจากนโยบายของ Sponsored Brands ที่นี่

7.1 รูปแบบและฟังก์ชันการทำงานของโฆษณา

หากมีการอ้างอิง Buy with Prime ในโฆษณาของคุณ โฆษณาจะต้องลิงก์ไปยังหน้าร้านค้า Buy with Prime บน Amazon ที่มีคอลเล็กชันสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโฆษณา

รูปแบบโฆษณา Sponsored Brands จะต้องใช้โลโก้แบรนด์ของคุณเองเพื่อที่ลูกค้าได้รู้ว่าคุณเป็นผู้โฆษณา โลโก้แบรนด์จะมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับนักช้อป และช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมกับแบรนด์และสินค้าของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายโลโก้แบรนด์ของ Sponsored Brands ได้ ที่นี่

7.3 การกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการ (CTA)

เราแนะนำให้ใส่ข้อความ CTA ในโฆษณาของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องมี

ถ้าคุณใช้ CTA จะต้อง:

 • มีความชัดเจนและแม่นยำ เช่น "ช้อปตอนนี้" หรือ "ค้นพบเพิ่มเติม"
 • ไม่ใช้ภาษาที่อาจกดดันให้ลูกค้าดำเนินการ เช่น "โอกาสสุดท้าย" หรือ "อย่าพลาด" หรือภาษาที่ใช้อารมณ์

ไม่อนุญาต URL หรือการอ้างอิงที่แนะนำให้ผู้ซื้อเข้ามาที่ไซต์ DTC ของคุณโดยตรงโดยคลิกที่โฆษณา เช่น:

 • คลิกที่นี่เพื่อเข้าถึง [URL ของแบรนด์] ได้ทันที
 • คลิกที่นี่เพื่อเข้าชม [URL ของแบรนด์]
 • ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [URL ของแบรนด์]
 • ช้อปสินค้าโดยตรงตอนนี้ที่ [URL ของแบรนด์]

7.4 ข้อความหัวเรื่อง

หัวเรื่องและข้อความแบบกำหนดเองจะต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าที่โฆษณา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายหัวเรื่องและข้อความที่กำหนดเองที่นี่

7.5 รูปภาพสินค้า

รูปภาพสินค้าที่จัดแสดงในโฆษณาของคุณต้องเป็นไปตามนโยบายที่ว่าด้วยเรื่องรูปภาพสินค้า ห้ามใช้รูปภาพ GIF หรือภาพเคลื่อนไหว

ไม่อนุญาตให้มีสินค้าหรือรูปภาพสินค้าที่ทำซ้ำกันหรือเหมือนกันภายในโฆษณาเดียวกัน รูปภาพสินค้าภายในโฆษณาจะต้องเป็นหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ลงขาย และต้องแสดงให้เห็นถึงตัวแปรของสินค้าอย่างชัดเจน (เช่น สี รุ่น หรือแบบ)

สำหรับแนวทางเกี่ยวกับภาพที่ไม่อนุญาตของ Sponsored Brands โปรดดูที่นี่ และสำหรับแนวทางเกี่ยวกับภาพที่กำหนดเอง โปรดดูที่นี่

7.6 การส่งข้อความโปรโมชันและข้อความสำหรับวันหยุด

ไม่อนุญาตโปรโมชันราคา ข้อเสนอพิเศษ และข้อความส่วนลดอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น

 • ประหยัด 50% สำหรับ {Product} หรือ $20 สำหรับ {Product}
 • ประหยัดกับ {product}
 • ราคาสุดคุ้มใน {Product} ฯลฯ

7.7 การยอมรับสินค้า

สินค้าทั้งหมดในโฆษณาของคุณต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและสถานที่ที่ขายสินค้านั้น

สินค้าดิจิทัล เช่น วิดีโอเกม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือพิมพ์และวารสารออนไลน์ดิจิทัล หรือสินค้าและบริการดิจิทัลอื่น ๆ อาจไม่อยู่ในรายการขายกับ Buy with Prime

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายการยอมรับสินค้าในโฆษณา sponsored ได้ ที่นี่

7.8 สินค้าที่ถูกจำกัด

สินค้าในโฆษณาของคุณต้องเป็นไปตามนโยบายสินค้าที่ถูกจำกัดของ Sponsored Brands ที่นี่

นโยบายการโฆษณา