แนวทางและนโยบายการยอมรับการโฆษณาบน Alexa

สารบัญ

ภาพรวม
3.0 โฆษณารายการบันเทิง
4.0 เนื้อหาต้องห้าม
5.0 สินค้าและบริการต้องห้าม

ภาพรวม

เนื้อหาการโฆษณาทั้งหมดบน Alexa ต้องมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่ใช้กับผู้โฆษณา เนื้อหาการโฆษณา และสถานที่ที่โฆษณานั้นปรากฏ โฆษณาบน Alexa ต้องปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายการยอมรับของ Amazon Ads

1.0 นโยบายหลักของโฆษณา

โฆษณาทั้งหมดที่กำลังทำงานบน Alexa ต้อง:

 • เป็นภาษาหลักที่เป็นภาษาทางการของสถานที่ที่ให้บริการ
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคของสินค้าโฆษณา
 • จะต้องเข้าใจได้ง่าย และระบุสินค้า บริการ หรือองค์กรที่โฆษณาไว้อย่างชัดเจน โฆษณาต้องมีชื่อแบรนด์หรือโลโก้ของผู้โฆษณา สำหรับผู้โฆษณาด้านความบันเทิง ชื่อสินค้า (เช่น ชื่อภาพยนตร์) ถือว่าเพียงพอ

1.1 การกำหนดราคาและการประหยัด

ข้อมูลการกำหนดราคา การประหยัด และส่วนลดทั้งหมดจะต้องมีความถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่ทำให้เข้าใจผิดและเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่โฆษณา ต้องไม่ใช้การประมาณการราคาต่ำที่อาจลวงให้ลูกค้าจองใช้บริการ เพื่อจะเรียกเก็บเงินในอัตราที่สูงขึ้นในภายหลังเมื่อมีการให้บริการ

ราคาและการประหยัดที่ระบุไว้ในโฆษณาต้องสะท้อนถึงข้อเสนออย่างถูกต้อง และข้อเสนอต้องใช้ได้จนกว่าแคมเปญจะสิ้นสุด โฆษณาจะต้องสื่อสารเนื้อหาให้ทราบเสมอเมื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาและมีการปรับใช้เงื่อนไขหรือข้อจำกัด

1.2 การระบุเป้าหมาย

โฆษณาทั้งหมดจะต้องระบุเป้าหมายตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ให้บริการเสมอ เว้นแต่สินค้าหรือบริการที่โฆษณาจะมีให้บริการทั่วโลก

โฆษณาไม่สามารถระบุเป้าหมาย ชุมชน หรือชาติพันธุ์ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

1.3 รหัส QR

รหัส QR สามารถใช้กับปลายทางการคลิกผ่านเท่านั้น และต้องกระตุ้นไปยังหน้าเว็บที่ปรับให้เหมาะสมกับอุปกรณ์มือถือ

รหัส QR ต้องเป็นรหัส QR ที่ Amazon สร้างขึ้น

1.4 องค์ประกอบแบรนด์ของ Amazon

ห้ามใช้รีวิวจากลูกค้าของ Amazon

การอ้างอิงอื่นใดถึง Amazon หรือสินค้าของ Amazon (ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องหมายการค้าของ Amazon) จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการใช้แบรนด์ และแนวทางเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของ Alexa

การใช้เครื่องหมายการค้าของ Amazon (เช่น Gold Box, Deal of the Day, Super Saver Shipping, Today’s Deals, Subscribe & Save, Kindle, Amazon Family และ Look Inside the Book) ต้องได้รับการอนุมัติจากแบรนด์

เราห้ามผู้โฆษณาใช้คำว่า “Amazon Choice” และ “Amazon Best Seller” องค์ประกอบเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้บ่อย และอาจไม่แน่นอนสำหรับระยะเวลาของแคมเปญบน Alexa

2.0 การยอมรับข้อความโฆษณา

2.1 ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่

 • ห้ามใช้การสุ่มตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในชื่อและคำอธิบายรายละเอียดโดยย่อ
 • เราอนุญาตให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะเมื่ออ้างถึงหรือแสดงชื่อเฉพาะ ไม่ว่าจะในชื่อสินค้าหรือรายละเอียดแบบย่อ
 • สามารถใช้ข้อความโฆษณาตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดสำหรับตัวย่อในชื่อรายละเอียดแบบย่อได้ (เช่น “USA”) หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่อง (เช่น "ความลับของ NIMH")

2.2 คำกล่าวอ้าง

คำกล่าวอ้างในภาพ (เช่น "มีช่วงพิเศษเพิ่มเติม" หรือ "เวอร์ชัน extended cut") จะต้องสอดคล้องกับข้อความหรือคำอธิบาย

2.3 ไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอน

โฆษณาต้องใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องและไม่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ในชื่อสินค้า เว้นเสียแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชื่อสินค้า

2.4 ภาษา

โฆษณาต้องใช้ภาษาหลักตามท้องถิ่นที่ส่งมอบ

2.5 ความอ่านง่าย

ข้อความโฆษณาต้องอ่านได้ชัดเจนเสมอ

2.6 ข้อความโฆษณาที่เน้นตัวบุคคล

เราห้ามข้อความโฆษณาที่ใช้ภาษาซึ่งปรับตามตัวบุคคล (เช่น "คุณ/ของคุณ") ซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดให้กับลูกค้าให้รู้สึกราวกับว่าโฆษณากำลังพูดถึงพวกเขาโดยตรง

2.7 คำต้องห้ามและภาษาหยาบคาย

เราห้ามใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม สัปดน หรือลามก หรือภาษาที่มีคำหยาบคายรวมถึงคำสบถ (เช่น s@#t หรือ WTF) ภาษาหรือกราฟฟิกที่เป็นการชี้นำหรือการพูดสองแง่สามง่าม หรือการอ้างอิงถึงอุจจาระ

2.8 ข้อความโฆษณาที่ทำให้รู้สึกหดหู่หรือเครียด

เราห้ามข้อความโฆษณาที่ทำให้รู้สึกหดหู่หรือเครียด

3.0 การจัดอันดับโฆษณารายการบันเทิง

โฆษณาเพื่อความบันเทิงซึ่งมีเนื้อหาที่ได้รับการอนุมัติแล้วโดยองค์กรการจัดอันดับเนื้อหาว่ามีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่ถือว่ายอมรับได้ อย่างไรก็ตาม:

 • เนื้อหาในโฆษณาต้องมีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงอายุ
 • ในโฆษณาต้องมีการจัดอันดับเนื้อหาด้วย (เช่น TV-14) หากเชื่อมต่อไปสู่วิดีโอโดยตรง
 • เราขอแนะนำว่าควรใส่อันดับเนื้อหาในสื่อทั้งหมดที่ได้รับการจัดอันดับมาแล้วว่าเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่อายุ 12/13 ปีหรือมากกว่า

4.0 เนื้อหาต้องห้าม

เรามีนโยบายที่จะไม่ยอมรับโฆษณา Alexa ที่มีหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาบางประเภท ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:

 • เนื้อหาที่มุ่งไปที่เด็กโดยลักษณะของข้อความ รูปภาพ หรือการระบุเป้าหมาย
 • เนื้อหาที่แสดงภาพเด็กในสถานการณ์ของผู้ใหญ่หรือเป็นอันตราย*
 • เนื้อหาที่ถือว่าเป็นเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ มีความอ่อนไหว หรือเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ รวมถึงภาพที่ยั่วยุ*
 • เนื้อหาที่เป็นการแสวงประโยชน์ทางอารมณ์หรือสร้างความขัดแย้ง หรือเนื้อหาที่ใช้ภาพเชิงลบของมนุษย์หรือสัตว์*
 • เนื้อหาที่พรรณนาถึงความรุนแรงระหว่างบุคคล
 • เนื้อหาที่แสดงถึงภาพที่สมจริงหรือน่ากลัวมากเกินไป ความรุนแรง ความโหดร้าย หรือรอยเลือด
 • เนื้อหาที่แสดงถึงพฤติกรรมต่อต้านสังคมหรือพฤติกรรมที่เป็นอันตราย รวมถึงการก่อกวนหรือการกลั่นแกล้ง*
 • เนื้อหาอนาจาร หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ผิดกฎหมาย หรือล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
 • เนื้อหาที่ส่งเสริม ชักจูง หรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ยาหรือการบริโภคแอลกอฮอล์ที่มากเกินไป
 • เนื้อหาที่เป็นการข่มขู่ ดูหมิ่น หรือคุกคาม หรือเนื้อหาที่สนับสนุนหรือเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครอง (ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเชื้อชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ ศาสนา ความทุพพลภาพ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ หรือหมวดหมู่อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน)
 • เนื้อหาที่หลอกลวง เป็นข้อมูลเท็จ หรือทำให้เข้าใจผิด
 • รีวิวจากบรรณาธิการ
 • การกล่าวอ้างเกินจริง
 • ภาษาที่ไม่สุภาพ หยาบคายหรือลามกอนาจาร หรือการอ้างอิงถึงอุจจาระ
 • คำพูดที่แสดงความเกลียดชัง ยั่วยุหรือสนับสนุนความรุนแรง หรือการเหยียดเชื้อชาติ

* แคมเปญด้านความบันเทิงอาจได้รับการอนุมัติ

5.0 สินค้าและบริการต้องห้าม

โฆษณา Alexa จะแสดงในครัวเรือนที่มีผู้ใช้หลายคน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราที่จะมอบประสบการณ์แก่ลูกค้าด้วยคุณภาพสูงสุด เรามีนโยบายที่จะไม่ใช้โฆษณาบน Alexa ที่โปรโมตการขายหรือใช้สินค้าหรือบริการบางอย่าง ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง:

 • สินค้าเกี่ยวกับปัญหาการควบคุมปัสสาวะในผู้ใหญ่
 • สินค้า บริการ หรือสถานที่สำหรับผู้ใหญ่/ทางเพศ
 • สีสเปรย์
 • ปืนอัดลม/บีบีกัน ปืนเพนท์บอล
 • แบรนด์/ผู้ผลิต/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • สินค้าป้องกันรังสี (รวมถึงสินค้าเพื่อการป้องกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสินค้าเพื่อกำบังหรือสลายรังสี)
 • นมผงสูตรสำหรับทารก
 • คันธนูและลูกธนู หนังสติ๊ก และอาวุธที่ยิงออกไปอื่น ๆ
 • ผู้ดูแล
 • องค์กรการกุศลและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
 • การประกวด การแข่งขัน และการจับรางวัล
 • เว็บไซต์คูปอง
 • การแลกเปลี่ยนสกุลเงินคริปโต การออกเหรียญ ICO และไบนารีออปชั่น
 • ไซต์ แอพ และบริการหาคู่
 • อุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติด หรือสินค้าหลอกการตรวจยาเสพติด
 • บริการเพื่อนเที่ยว การนัดพบสำหรับผู้ใหญ่ เซ็กส์ทอย และสินค้าที่เกี่ยวข้อง
 • ครีมกัดโลหะ
 • อาหารเสริมเผาผลาญไขมันและบล็อกไขมัน
 • สินค้าสุขอนามัยสำหรับสตรี
 • คลินิกการเจริญพันธุ์และการวิจัย
 • ดอกไม้ไฟ
 • ซูเปอร์มาร์เก็ต (QSR ได้รับการอนุมัติ)
 • อีบุ๊กฟรีที่ไม่ใช่ Kindle
 • ธุรกิจแชร์ลูกโซ่และการร่ำรวยทางลัด
 • บัตรกำนัล
 • ใบรับรองการทดสอบด้านความปลอดภัยในการใช้ปืนพก
 • สินค้าและบริการด้านการดูแลสุขภาพ รวมถึงการลดน้ำหนัก
 • อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมสำหรับล่าสัตว์และยิงปืน
 • สินค้าและบริการด้านเภสัชกรรมหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผิดกฎหมายหรือละเอียดอ่อน
 • ยาทั้งที่ผิดกฎหมายและถูกกฎหมาย เช่น กัญชาและสินค้าที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสินค้าที่มีส่วนผสมของกัญชง (รวมถึงร้านค้าจริง)
 • ไซต์งาน
 • ไม่อนุญาตมีดทุกชนิดและวัตถุมีคมอื่น ๆ ยกเว้นมีดทำครัว เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร หรือเครื่องเงิน
 • บริการด้านกฎหมาย
 • สินค้าประเภทสินเชื่อ
 • ความภักดี/ความเหนียวแน่น/รางวัลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 • เจ้าสาวตามสั่ง
 • มัลแวร์ สแคร์แวร์ สปายแวร์
 • กระบวนการทางการแพทย์ อุปกรณ์ และการชักชวนเข้าร่วมการวิจัย
 • อุปกรณ์ที่ไม่ใช่แบรนด์ของ Amazon รวมถึงแท็บเลต เครื่องเล่นมีเดียสตรีมมิ่ง ผู้ช่วยที่สั่งงานด้วยเสียง
 • น้ำมัน อาหารเสริม หรืออาหารสำหรับบริโภค ซึ่งได้มาจากหรือมีส่วนผสมของกัญชง น้ำมันกัญชา (CBD), THC ตลอดจนสินค้าเกี่ยวกับกัญชาหรือ CBD ที่กำลังได้รับความสนใจ
 • การพนันออนไลน์ การเดิมพันกีฬา และแฟนตาซีฟุตบอล
 • ร้านขายยาออนไลน์
 • บริการ Pay Over Time
 • ผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการควบคุมปัสสาวะและการลดน้ำหนัก (สินค้า OTC ที่ไม่ละเอียดอ่อนอาจได้รับการอนุมัติเป็นรายกรณี)
 • ข้อความที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและ/หรือเกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเมือง
 • ภาพอนาจาร สินค้าที่อ้างว่าช่วยพัฒนาในเรื่องเพศ และเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่หรือเนื้อหาในเรื่องเพศ
 • สินค้าและบริการทดสอบการกำหนดเพศและเลือกเพศก่อนคลอด
 • บริการแบบชำระเงินต่อการโทรแบบพรีเมียม เช่น หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วย 900
 • สินค้า บริการ หรือเทคโนโลยีที่ละเมิด สนับสนุน หรืออนุญาตให้มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
 • สินค้า บริการ หรือเทคโนโลยีที่โปรโมตกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตราย รวมถึงการแฮ็กหรือหลบเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย
 • สินค้าที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการขายหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดของหมวดหมู่ สินค้าและรายการสินค้าของ Amazon
 • การเรียกคืนสินค้า
 • บริการแบบมืออาชีพ
 • พลังจิตสื่อวิญญาณและข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
 • ประกาศบริการสาธารณะ
 • อสังหาริมทรัพย์
 • การเล่นเกมด้วยเงินจริง
 • ตัวอย่างและเนื้อหาแถบสีแดงระดับ NC17 และ AO (หรือเทียบเท่าในท้องที่)
 • ข้อเสนอการสรรหาบุคลากร
 • บริการทางศาสนาหรือจิตวิญญาณ
 • ตัวแทนจำหน่ายบัตรรอง (ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์)
 • สินค้ารักษาความปลอดภัย
 • ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทางเพศ
 • ปลอกคอไฟฟ้า (อนุญาตปลอกคอสัตว์เลี้ยงอเนกประสงค์ที่ใช้ไฟฟ้าแต่ต้องไม่แสดงการตั้งค่าการช็อตไฟฟ้าขณะใช้งาน) และปลอกคอแบบหนามหรือโซ่กระตุก
 • สินเชื่อระยะสั้นดอกเบี้ยสูง (เช่น "สินเชื่อรายวัน")
 • ผลิตภัณฑ์เลิกสูบบุหรี่
 • ซอฟต์ไลน์
 • สลากกินแบ่งรัฐบาล
 • แบบสำรวจ
 • ชุดชั้นใน/เครื่องแต่งกายชั้นใน
 • สินค้าและบริการด้านการสักและประทับตราเรือนร่าง (อนุญาตครีมบำรุงรอยสัก)
 • สารกระตุ้นฮอร์โมนเพศชาย
 • ยาสูบหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าและและถุงนิโคติน
 • บริการและอุปกรณ์ทำผิวสีแทนจากรังสียูวี
 • อาวุธ อาวุธปืน เครื่องกระสุน และชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง

6.0 การยอมรับเนื้อหาโฆษณา

6.1 เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

เราไม่อนุญาติเนื้อหาโฆษณาสำหรับผู้ใหญ่ เนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อน และเนื้อหาที่สร้างความขัดแย้ง อุปกรณ์ Echo ส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องนั่งเล่นหรือห้องสำหรับครอบครัวและในที่ที่มีเด็ก โฆษณาทั้งหมดจำเป็นต้องเหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงอายุ

เราห้ามโฆษณาสำหรับภาพยนตร์หรือรายการทีวี หากภาพยนตร์หรือรายการนั้นมีสื่อลามกอนาจาร สื่อลามกอนาจารแบบอ่อน ภาพอีโรติก การออกเดทสำหรับผู้ใหญ่ และการพบปะหรือเนื้อหาทางเพศ รายการเกี่ยวกับบริการเพื่อนเที่ยวและการค้าประเวณี ตลอดจนเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่รูปแบบอื่นในทำนองเดียวกัน แม้ว่ารูปภาพหรือโฆษณาจะปลอดภัย

สินค้าที่มีอันดับเรตติ้งสีแดงหรือมีการจัดเรตติ้งอายุ หนังเรต NC-17 หรือเทียบเท่าของแต่ละท้องถิ่น วิดีโอเกมที่มีการจัดเรตเป็น AO (สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น) หรือเทียบเท่าในประเทศนั้น ๆ ถือเป็นสิ่งต้องห้าม

6.2 แอลกอฮอล์ ยาเสพติด และยาสูบ

โฆษณาสำหรับรายการที่ส่งเสริม โปรโมต หรือเชิดชูการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ แสดงถึงการบริโภคที่มากเกินไป การใช้ยาเถื่อน การใช้ยาในทางที่ผิดกฎหมาย การพุ่งเป้าไปที่การเสพติด หรือขัดขวางไม่ให้มีการงดเว้นหรือการมีสติสัมปชัญญะถือเป็นสิ่งต้องห้าม รวมถึงรูปภาพที่มุ่งเน้นไปที่การใช้สินค้าเหล่านี้ด้วย

6.3 ความเกลียดชังและการไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง

เราห้ามการแสดงความเกลียดชังและการไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างทุกรูปแบบ ตลอดจนการใช้สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่มีการคุกคาม ดูหมิ่น หรือล่วงละเมิด หรือเนื้อหาโฆษณาชวนเชื่อหรือการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครอง (ไม่ว่าจะกลุ่มเชื้อชาติ สีผิว สัญชาติ ศาสนา ความทุพพลภาพ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ หรือหมวดหมู่อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน)

เราห้ามการโฆษณาที่มีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่สร้างความขัดแย้ง กลุ่มที่มีความเกลียดชัง หรือการเคลื่อนไหวทางการเมือง เช่น เครื่องหมายสวัสติกะ หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่มีอุดมการณ์เหยียดเชื้อชาติ เช่น Ku Klux Klan

6.4 ผู้เยาว์

เนื้อหาหรือการพรรณนาถึงผู้เยาว์ (หรือบุคคลที่ดูเหมือนผู้เยาว์) ที่ตกอยู่ในความเสี่ยง หรือแสดงถึงความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ การตกอยู่สถานการณ์ที่เป็นอันตราย หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศถือเป็นสิ่งต้องห้าม ตัวอย่างเช่น:

 • การใส่ชุดสำหรับผู้ใหญ่หรือชุดที่ยั่วยวน
 • ในสถานการณ์สำหรับผู้ใหญ่หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการมีอาวุธปืนหรืออาวุธอื่นอยู่รอบ ๆ หรือถืออยู่ในมือ การอยู่ใกล้กับระเบิด การดื่มแอลกอฮอล์ การเสพยา หรือการสูบบุหรี่
 • ในสถานการณ์ที่อาจขัดต่อแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยของเด็ก (เช่น เด็กในรถยนต์ที่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย หรือปั่นจักรยานโดยไม่สวมหมวกนิรภัย)
 • ไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลในสถานที่หรือสถานการณ์ที่เด็กไม่สามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ (เช่น สระว่ายน้ำ การข้ามถนนที่มีรถยนต์พลุกพล่าน หรือมีอุปกรณ์ที่อันตรายอยู่โดยรอบ)

6.5 การเมือง

 • เราห้ามการโฆษณาทางการเมือง เช่น แคมเปญที่ใช้สนับสนุนหรือต่อต้านนักการเมือง พรรคการเมือง หรือเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเมืองในการอภิปรายสาธารณะถือเป็นสิ่งต้องห้ามเช่นกัน
 • เราห้ามเนื้อหาโฆษณาเกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ละเอียดอ่อน เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ เหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ หรือการเสียชีวิตของบุคคลสาธารณะ
 • อนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่เป็นเรื่องแต่งเกี่ยวกับการเมืองได้
 • อนุญาตให้มีการแสดงเนื้อหาที่เป็นสารคดีเกี่ยวกับการเมืองโดยทั่วไป ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และการแสดงความเห็นทางการเมืองในปัจจุบันหรือในประวัติศาสตร์จากมุมมองทางวัตถุประสงค์ ทางวิชาการที่ปราศจากอคติ หรือจากมุมมองของทั้งสองฝ่ายได้

6.6 ศาสนา

 • เราห้ามเนื้อหาโฆษณาที่มีการโปรโมตหรือส่งเสริมการดูหมิ่นหรือการลบหลู่ต่อศาสนาใด ๆ ก็ตาม
 • อนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนามากกว่าหนึ่งศาสนา หรือศาสนาหรือความเชื่อทางจิตวิญญาณโดยทั่วไปได้
 • อนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่เป็นเรื่องแต่งเกี่ยวกับประเด็นทางศาสนาหรือที่อ้างถึงศาสนา

6.7 รสนิยมทางเพศ (LGBTQ+)

เราห้ามแสดงเนื้อหาดังต่อไปนี้:

 • ชื่อที่อ้างถึงอัตลักษณ์ทางเพศว่าเป็นความผิดปกติทางจิตหรือเป็นโรคจิต
 • ชื่อเรื่องที่โฆษณาถึงการรักษา การเปลี่ยนกลับ หรือการรักษารสนิยมทางเพศ
 • ชื่อเรื่องที่ส่งเสริมความเกลียดชังหรือการไม่ยอมรับความแตกต่างของสมาชิกในชุมชน LGBTQ+

6.8 การลดน้ำหนัก

 • อนุญาตให้แสดงโฆษณาที่มีเนื้อหาด้านสุขภาพและสุขภาวะทั่วไป
 • ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาที่เกี่ยวกับการลดน้ำหนักเป็นหลัก

6.9 เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ

เราห้ามเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อน และเนื้อหาที่สร้างความขัดแย้ง

6.10 การโป๊เปลือยและการเปลือยกาย การโพสท่ายั่วยวน

อุปกรณ์ Echo ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณห้องนั่งเล่นหรือห้องสำหรับครอบครัว และในที่ที่มีเด็ก ดังนั้นโฆษณาทั้งหมดต้องปลอดภัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม

โฆษณาต้องไม่แสดงส่วนสงวนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น อวัยวะเพศ หน้าอกและ/หรือบั้นท้ายของผู้หญิง

โฆษณาต้องไม่มีรูปภาพหรือการอ้างอิงสิ่งที่ยั่วยวนทางเพศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียง:

 • ผู้ที่ทำท่าเลียนแบบท่าทางการร่วมเพศหรือส่อถึงกิจกรรมทางเพศ ไม่ว่าจะสวมเสื้อผ้าหรือไม่ก็ตาม
 • ท่าทางที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การแยกขา หรือการเน้นไปที่สะโพก ร่วมกับการแสดงออกด้วยสีหน้าที่บ่งบอกถึงความใคร่หรือความลุ่มหลงในทางเพศ
 • ท่าทาง เช่น มือจับที่สะโพก หรือการจิกผม ร่วมกับการแสดงออกทางสีหน้าที่ส่อไปในทางเพศ
 • ดึงดูดความสนใจไปที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น หน้าอกหรือบั้นท้าย โดยส่อในทางเพศ (ยกตัวอย่างเช่น เปิดเผยหน้าอกหรือพุ่งเป้าไปที่ร่องอกมากจนเกินไป)
 • การแสดงออกทางสีหน้าหรือร่างกายที่บ่งบอกถึงการสำเร็จความใคร่
 • การถอดเสื้อผ้าที่มีการชี้นำไปในทางเพศ เช่น การถอดสายบราหรือกางเกงชั้นใน
 • นางแบบในชุดชั้นในเซ็กซี่ เช่น ถุงน่อง สายเอี๊ยม หรือของประกอบฉาก เช่น แส้และโซ่
 • ข้อความหรือรูปภาพที่เสียดสีทางเพศ

6.11 ความรุนแรง เลือด คราบเลือด และเนื้อหาน่ากลัวอื่น ๆ

อนุญาตให้แสดงโฆษณาที่มีร่องรอยของเลือดเล็กน้อยโดยที่ไม่มีบริบทและไม่มีองค์ประกอบเพิ่มเติมที่แสดงถึงความรุนแรงหรือคราบเลือด (เช่น การสูญเสียอวัยวะ)

เราห้ามโฆษณาที่มี:

 • ภาพที่รุนแรงหรือน่าขนลุกที่อาจทำให้เด็กตกใจหรือหวาดกลัว
 • รูปภาพที่น่ากลัวมาก ๆ มีความรุนแรง ความโหดร้าย หรือคราบเลือด เช่น ฉากทรมาน การทำให้พิการหรือการสูญเสียอวัยวะ ภาพกราฟฟิกของศพหรือบาดแผลที่เปิดอยู่ เลือดที่ออกมากเกินไป หรือผู้ที่กำลังโดนโจมตีด้วยอาวุธ
 • การอ้างอิงถึงหรือรูปภาพที่สื่อถึงการข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศอย่างโจ่งแจ้งเป็นสิ่งต้องห้าม

6.12 อาวุธ

อนุญาตให้มีการพูดถึงอาวุธปืนจริงได้ ในกรณีที่:

 • ไม่ได้แสดงในลักษณะที่รุนแรงหรือคุกคาม (เช่น เปื้อนเลือด) ในโฆษณาแบบคงที่
 • ไม่ได้เล็งไปยังตัวละครโดยตรงในลักษณะที่คุกคาม
 • ไม่ได้เล็งไปยังคนอื่นผ่านกล้องหรือศูนย์ปืน
 • ไม่ได้เล็งตรงไปยังลูกค้า
 • ไม่ได้แสดงการยิงหรือแสดงว่ามีการใช้งานไปแล้ว (เช่น มีกระสุนออกจากอาวุธ มีควันหรือสารตกค้างอื่นรอบ ๆ กระบอกปืนอย่างเห็นได้ชัด)
 • ไม่ได้ถือโดยผู้เยาว์

เราอนุญาตให้แสดงภาพอาวุธปืนที่ไม่มีความรุนแรง หรืออาวุธแฟนตาซีที่ไม่สมจริงได้ รวมถึงอาวุธแฟนตาซี/ไซไฟ อย่างเช่น ปืนลำแสงและปืนเลเซอร์

7.0 สินค้าและบริการต้องห้าม

7.1 ยานยนต์

โฆษณายานยนต์จะแสดงบน Alexa เท่านั้น เมื่อคลิกที่วิดีโอ

ข้อเสนอทั้งหมดต้องมีความถูกต้อง เกี่ยวข้อง และต้องระบุว่ามีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดหรือไม่เมื่อโฆษณามีการโปรโมตในลักษณะต่อไปนี้

 • หลังการขาย เช่น บริการ อุปกรณ์ การซ่อมบำรุง หรือบำรุงรักษา
 • การรับรู้แบรนด์หรือตัวแทนจำหน่ายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้น สถานที่ เวลาทำการ
 • ข้อเสนอระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ
 • ข้อเสนอในการขายที่รวมข้อเสนอเกี่ยวกับไฟแนนซ์หรือลีสซิ่ง อัตราดอกเบี้ย และราคาเริ่มต้น

7.2 ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน

นโยบายในส่วนนี้ครอบคลุมโฆษณาสำหรับสินค้าและบริการทางการเงินที่อาจได้รับอนุมัติสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น โดยคลิกที่วิดีโอ

7.2.1 การธนาคารและการลงทุน

ผู้โฆษณาจะต้องกำหนดเป้าหมายเฉพาะตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เหล่านั้นซึ่งพวกเขาได้รับใบอนุญาตและยังมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในแต่ละสถานที่ด้วย หากกฎหมาย/ข้อบังคับของท้องถิ่นกำหนด โฆษณาจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอย่างเหมาะสม

โฆษณาสำหรับบริการสินเชื่อต้องไม่สนับสนุนให้ลูกค้าใช้สินเชื่อหรือเงินกู้เพื่อซื้อสินค้าออนไลน์

เราห้ามโฆษณาสินค้าและบริการต่อไปนี้

 • เงินสกุลคริปโต การแลกเปลี่ยนเงินสกุลคริปโต การออกเหรียญ ICO
 • ออปชั่นความเสี่ยงสูงของสินค้าประเภทอนุพันธ์ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ไบนารีออปชั่น และการเดิมพันสเปรด)
 • ธุรกิจแชร์ลูกโซ่และการร่ำรวยทางลัด
 • สินเชื่อระยะสั้นดอกเบี้ยสูง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงินให้กู้ยืม "รายวัน") โดยมีระยะเวลาการชำระหนี้ต่ำกว่า 12 เดือนและ APR มากกว่า 50% หรือที่กฎหมายที่บังคับใช้ไม่อนุญาต

7.2.2 ผลิตภัณฑ์ประกันภัย

สินค้าประกันภัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประกันภัยรถยนต์ ประกันสินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันการเดินทาง

โฆษณาต้องมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ในด้านบวกของสินค้าประกันภัย (เช่น "มั่นใจได้ว่าบ้านของคุณจะได้รับการคุ้มครอง") มากกว่าอารมณ์เชิงลบเช่นความกลัวหรือความวิตกกังวล (เช่น "ถ้าเกิดไฟไหม้บ้าน คุณจะสูญเสียทุกอย่างไปหรือไม่")

7.2.3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

ไม่อนุญาตสินค้าสินเชื่อ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิต และสินเชื่อเพื่อการศึกษา

7.3 ข่าวสารและวารสารศาสตร์

โฆษณาข่าวสารต้องมีความเป็นกลางและไม่เอนเอียง

เราไม่ยอมรับโฆษณาที่:

 • สนับสนุนหรือดูหมิ่นบางพรรคการเมือง ผู้สมัคร โครงการ อุดมการณ์ หรือองค์กร
 • หาประโยชน์จากความกลัว โศกนาฏกรรม หรือเหตุวิกฤติ
 • อ้างเป็นนัยว่าเป็นองค์กรของรัฐโดยเป็นเท็จ

นโยบายการโฆษณา