แนวทางเกี่ยวกับหน้าจอหลักของ Alexa และนโยบายการยอมรับ

สารบัญ

1.0 เนื้อหาโดยรวม
2.0 โฆษณารายการบันเทิง

1.0 เนื้อหาโดยรวม

เนื้อหาโฆษณาทั้งหมดบนหน้าจอหลักของ Alexa จะต้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่ใช้กับผู้โฆษณา เนื้อหาโฆษณา และสถานที่ที่แสดงโฆษณานั้น หน้าจอหลักของ Alexa ต้องปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายการยอมรับของ Amazon Ads

2.0 โฆษณารายการบันเทิง

โฆษณาเพื่อความบันเทิงซึ่งมีเนื้อหาที่ได้รับการอนุมัติแล้วโดยองค์กรการจัดอันดับเนื้อหาว่ามีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใหญ่ถือว่ายอมรับได้ อย่างไรก็ตาม:

 • เนื้อหาในโฆษณาต้องมีความเหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงอายุ
 • ในโฆษณาต้องมีการจัดอันดับเนื้อหาด้วย (เช่น TV-14) หากเชื่อมต่อไปสู่วิดีโอโดยตรง
 • เราขอแนะนำว่าควรใส่การจัดอันดับเนื้อหาในทุกรายการที่ได้รับการจัดอันดับมาแล้วว่าเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่อายุ 12/13 ปีหรือมากกว่า

3.0 การยอมรับเนื้อหาโฆษณา

3.1 รายการสำหรับผู้ใหญ่

เราไม่อนุญาติเนื้อหาโฆษณาสำหรับผู้ใหญ่ เนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อน และเนื้อหาที่สร้างความขัดแย้ง อุปกรณ์ Echo ส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องนั่งเล่นหรือห้องสำหรับครอบครัวและในที่ที่มีเด็ก โฆษณาทั้งหมดจำเป็นต้องเหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงอายุ

เราห้ามโฆษณาสำหรับภาพยนตร์หรือรายการทีวี หากภาพยนตร์หรือรายการนั้นมีสื่อลามกอนาจาร สื่อลามกอนาจารแบบอ่อน ภาพอีโรติก การออกเดทสำหรับผู้ใหญ่ และการพบปะหรือเนื้อหาทางเพศ รายการเกี่ยวกับบริการเพื่อนเที่ยวและการค้าประเวณี ตลอดจนเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่รูปแบบอื่นในทำนองเดียวกัน แม้ว่ารูปภาพหรือโฆษณาจะปลอดภัย

สินค้าที่มีอันดับเรตติ้งสีแดงหรือมีการจัดเรตติ้งอายุ หนังเรต NC-17 หรือเทียบเท่าของแต่ละท้องถิ่น วิดีโอเกมที่มีการจัดเรตเป็น AO (สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น) หรือเทียบเท่าในประเทศนั้น ๆ ถือเป็นสิ่งต้องห้าม

3.2 แอลกอฮอล์ ยาเสพติด และยาสูบ

โฆษณาสำหรับรายการที่ส่งเสริม กระตุ้น หรือเชิดชูการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ แสดงถึงการบริโภคที่มากเกินไป การใช้ยาเถื่อน การใช้ยาในทางที่ผิดกฎหมาย การพุ่งเป้าไปที่การเสพติด หรือขัดขวางไม่ให้มีการงดเว้นหรือการมีสติสัมปชัญญะถือเป็นสิ่งต้องห้าม รวมถึงรูปภาพที่มุ่งเน้นไปที่การใช้สินค้าเหล่านี้ด้วย

3.3 ความเกลียดชังและการไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง

เราห้ามการแสดงความเกลียดชังและการไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างทุกรูปแบบ รวมถึงการใช้สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่มีการคุกคาม ดูหมิ่น หรือล่วงละเมิด หรือเนื้อหาโฆษณาชวนเชื่อหรือการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มที่ได้รับการคุ้มครอง (ไม่ว่าจะกลุ่มเชื้อชาติ สีผิว สัญชาติ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ ความทุพพลภาพ อายุ หรือหมวดหมู่อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน)

เราห้ามการโฆษณาที่มีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่สร้างความขัดแย้ง กลุ่มที่มีความเกลียดชัง หรือการเคลื่อนไหวทางการเมือง เช่น เครื่องหมายสวัสติกะ หรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับอุดมการณ์การเหยียดเชื้อชาติ เช่น Ku Klux Klan

3.4 ผู้เยาว์

เนื้อหาหรือการพรรณนาถึงผู้เยาว์ (หรือบุคคลที่ดูเหมือนผู้เยาว์) ที่ตกอยู่ในความเสี่ยง หรือแสดงถึงความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ การตกอยู่สถานการณ์ที่เป็นอันตราย หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศถือเป็นสิ่งต้องห้าม ตัวอย่างเช่น:

 • การใส่ชุดสำหรับผู้ใหญ่หรือชุดที่ยั่วยวน
 • ในสถานการณ์สำหรับผู้ใหญ่หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการมีอาวุธปืนหรืออาวุธอื่นอยู่รอบ ๆ หรือถืออยู่ในมือ การอยู่ใกล้กับระเบิด การดื่มแอลกอฮอล์ การเสพยา หรือการสูบบุหรี่
 • ในสถานการณ์ที่อาจขัดต่อแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยของเด็ก (เช่น เด็กในรถยนต์ที่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย หรือปั่นจักรยานโดยไม่สวมหมวกนิรภัย)
 • ไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลในสถานที่หรือสถานการณ์ที่เด็กไม่สามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ (เช่น สระว่ายน้ำ การข้ามถนนที่มีรถยนต์พลุกพล่าน หรือมีเครื่องมือที่อันตรายอยู่โดยรอบ)

3.5 การเมือง

 • เราห้ามการโฆษณาทางการเมือง เช่น แคมเปญที่ใช้สนับสนุนหรือต่อต้านนักการเมือง พรรคการเมือง หรือเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเมืองในการอภิปรายสาธารณะถือเป็นสิ่งต้องห้ามเช่นกัน
 • เราห้ามเนื้อหาโฆษณาเกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ละเอียดอ่อน เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ เหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ หรือการเสียชีวิตของบุคคลสาธารณะ
 • อนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่เป็นเรื่องแต่งเกี่ยวกับการเมืองได้
 • อนุญาตให้มีการแสดงเนื้อหาที่เป็นสารคดีเกี่ยวกับการเมืองโดยทั่วไป ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และการแสดงความเห็นทางการเมืองในปัจจุบันหรือในประวัติศาสตร์จากมุมมองทางวิชาการที่ปราศจากอคติ หรือจากมุมมองของทั้งสองฝ่ายได้

3.6 ศาสนา

 • เราห้ามเนื้อหาโฆษณาที่มีการสนับสนุนหรือส่งเสริมการดูหมิ่นหรือการลบหลู่ต่อศาสนาใด ๆ ก็ตาม
 • อนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนามากกว่าหนึ่งศาสนา หรือศาสนาหรือความเชื่อทางจิตวิญญาณโดยทั่วไปได้
 • อนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่เป็นเรื่องแต่งเกี่ยวกับประเด็นทางศาสนาหรือที่อ้างถึงศาสนา

3.7 รสนิยมทางเพศ (LGBTQ+)

เราห้ามแสดงเนื้อหาดังต่อไปนี้:

 • ชื่อที่อ้างถึงอัตลักษณ์ทางเพศว่าเป็นความผิดปกติทางจิตหรือเป็นโรคจิต
 • ชื่อเรื่องที่โฆษณาถึงการรักษา การเปลี่ยนกลับ หรือการรักษารสนิยมทางเพศ
 • ชื่อเรื่องที่ส่งเสริมความเกลียดชังหรือการไม่ยอมรับความแตกต่างของสมาชิกในชุมชน LGBTQ+

3.8 การลดน้ำหนัก

 • อนุญาตให้แสดงโฆษณาที่มีเนื้อหาด้านสุขภาพและสุขภาวะทั่วไป
 • ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณารายการที่เกี่ยวกับการลดน้ำหนักเป็นหลัก

3.9 เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ

เราห้ามเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อน และเนื้อหาที่สร้างความขัดแย้ง

3.10 การโป๊เปลือยและการเปลือยกาย การโพสท่ายั่วยวน

อุปกรณ์ Echo ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณห้องนั่งเล่นหรือห้องสำหรับครอบครัว และในที่ที่มีเด็ก ดังนั้นโฆษณาทั้งหมดต้องปลอดภัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม

โฆษณาต้องไม่แสดงส่วนสงวนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น อวัยวะเพศ หน้าอกและ/หรือบั้นท้ายของผู้หญิง

โฆษณาต้องไม่มีรูปภาพหรือการอ้างอิงสิ่งที่ยั่วยวนทางเพศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียง:

 • ผู้ที่ทำท่าเลียนแบบท่าทางการร่วมเพศหรือส่อถึงกิจกรรมทางเพศ ไม่ว่าจะสวมเสื้อผ้าหรือไม่ก็ตาม
 • ท่าทางที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การแยกขา หรือการเน้นไปที่สะโพก ร่วมกับการแสดงออกด้วยสีหน้าที่บ่งบอกถึงความใคร่หรือความลุ่มหลงในทางเพศ
 • ท่าทาง เช่น มือจับที่สะโพก หรือการจิกผม ร่วมกับการแสดงออกทางสีหน้าที่ส่อไปในทางเพศ
 • ดึงดูดความสนใจไปที่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น หน้าอกหรือบั้นท้าย โดยส่อในทางเพศ (ยกตัวอย่างเช่น เปิดเผยหน้าอกหรือพุ่งเป้าไปที่ร่องอกมากจนเกินไป)
 • การแสดงออกทางสีหน้าหรือร่างกายที่บ่งบอกถึงการเสร็จ
 • การถอดเสื้อผ้าที่มีการชี้นำไปในทางเพศ เช่น การถอดสายบราหรือกางเกงชั้นใน
 • นางแบบในชุดชั้นในเซ็กซี่ เช่น ถุงน่อง สายเอี๊ยม หรือของประกอบฉาก เช่น แส้และโซ่
 • ข้อความหรือรูปภาพที่เสียดสีทางเพศ

3.11 ความรุนแรง เลือด คราบเลือด และเนื้อหาน่ากลัวอื่น ๆ

อนุญาตให้แสดงโฆษณาที่มีร่องรอยเล็กน้อยของเลือดโดยที่ไม่มีบริบทและไม่มีองค์ประกอบเพิ่มเติมที่แสดงถึงความรุนแรงหรือคราบเลือด (เช่น การสูญเสียอวัยวะ)

เราห้ามโฆษณาที่มี:

 • รูปภาพที่น่ากลัวมาก ๆ มีความรุนแรง ความโหดร้าย หรือคราบเลือด เช่น ฉากทรมาน การทำให้พิการหรือการสูญเสียอวัยวะ ภาพกราฟฟิกของศพหรือบาดแผลที่เปิดอยู่ เลือดที่ออกมากเกินไป หรือผู้ที่กำลังโดนโจมตีด้วยอาวุธ
 • การอ้างอิงถึงหรือรูปภาพที่สื่อถึงการข่มขืนและการล่วงละเมิดทางเพศอย่างโจ่งแจ้งเป็นสิ่งต้องห้าม

3.12 อาวุธ

อนุญาตให้มีการพูดถึงอาวุธปืนจริงได้ ในกรณีที่:

 • ไม่ได้เล็งไปยังตัวละครโดยตรงในลักษณะที่คุกคาม
 • ไม่ได้เล็งไปยังคนอื่นผ่านกล้องหรือศูนย์ปืน
 • ไม่ได้เล็งตรงไปยังลูกค้า
 • ไม่ได้แสดงการยิงหรือแสดงว่ามีการใช้งานไปแล้ว (เช่น มีกระสุนออกจากอาวุธ มีควันหรือสารตกค้างอื่นรอบ ๆ กระบอกปืนอย่างเห็นได้ชัด)
 • ไม่ได้ถือโดยผู้เยาว์

เราอนุญาตให้แสดงภาพอาวุธปืนที่ไม่มีความรุนแรง หรืออาวุธแฟนตาซีที่ไม่สมจริงได้ รวมถึงอาวุธแฟนตาซี/ไซไฟ อย่างเช่น ปืนลำแสงและปืนเลเซอร์

4.0 การยอมรับข้อความโฆษณา

4.1 ตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่

 • ห้ามใช้การสุ่มตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในชื่อและคำอธิบายรายละเอียดโดยย่อ
 • เราอนุญาตให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะเมื่ออ้างถึงหรือแสดงชื่อเฉพาะ ไม่ว่าจะในชื่อสินค้าหรือรายละเอียดแบบย่อ
 • สามารถใช้ข้อความโฆษณาตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดสำหรับตัวย่อในชื่อรายละเอียดแบบย่อได้ (เช่น “USA”) หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่อง (เช่น "ความลับของ NIMH")

4.2 คำกล่าวอ้าง

คำกล่าวอ้างในภาพ (เช่น "มีช่วงพิเศษเพิ่มเติม" หรือ "เวอร์ชั่น extended cut") จะต้องสอดคล้องกับข้อความหรือคำอธิบาย

4.3 ไวยากรณ์และเครื่องหมายวรรคตอน

โฆษณาต้องใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องและไม่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ในชื่อสินค้า เว้นเสียแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชื่อสินค้า

4.4 ภาษา

โฆษณาต้องใช้ภาษาหลักตามท้องถิ่นที่แสดงโฆษณา

4.5 ความอ่านง่าย

ชื่อรายการต้องอ่านได้ง่าย

4.6 ข้อความโฆษณาที่เน้นตัวบุคคล

เราห้ามข้อความโฆษณาที่ใช้ภาษาซึ่งปรับตามตัวบุคคล (เช่น "คุณ/ของคุณ") ซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดให้กับลูกค้าให้รู้สึกราวกับว่าโฆษณากำลังพูดถึงเจ้าตัวโดยตรง

4.7 คำต้องห้ามและภาษาหยาบคาย

เราห้ามใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม สัปดน หรือลามก หรือภาษาที่มีคำหยาบคายรวมถึงคำสบถ (เช่น s@#t หรือ WTF) ภาษาหรือกราฟฟิกที่เป็นการชี้นำหรือการพูดสองแง่สามง่าม หรือการอ้างอิงถึงอุจจาระ

4.8 ข้อความโฆษณาที่ทำให้รู้สึกหดหู่หรือเครียด

เราห้ามข้อความโฆษณาที่ทำให้รู้สึกหดหู่หรือเครียด

นโยบายการโฆษณา