Riktlinjer för innehåll i Stores och policyer för godkännande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Översikt
5. Produktgodkännande

1. Översikt

Försäljare och säljare kan skapa Stores via annonskonsolen. Eftersom Stores är en inbyggd del av shoppingupplevelsen på Amazon måste de upprätthålla det höga förtroende som Amazon har etablerat hos kunderna.

Det är försäljarens och säljarens ansvar att följa alla tillämpliga lagar och regler som gäller för försäljaren eller säljaren, innehållet i en Store och den plats där denna Store visas. Detta omfattar att erhålla alla nödvändiga godkännanden från lokala tillsynsmyndigheter för försäljning, distribution eller annonsering av de produkter som du avser att annonsera på Amazon eller inkludera i din Store.

Dessutom måste försäljaren eller säljaren följa Amazons policyer för begränsade produkter och riktlinjer för Stores-innehåll och policyer för godkännande. Om din Store inte följer våra policyer kan den inte godkännas förrän du har åtgärdat policyöverträdelsen. Amazon kan stänga av eller avsluta ditt annonskonto vid allvarliga eller upprepade överträdelser av annonspolicyn.

Vi uppdaterar våra policyer regelbundet. Se till att alltid vara uppdaterad om våra senaste policykrav genom att regelbundet kontrollera informationen på den här sidan. Separata annonspolicyer gäller för sponsrade annonser, bokannonser, Sponsored Display-annonser och Poster. Tekniska krav finns i annonsspecifikationerna.

2. Godkännande av innehåll

2.1 Allmänna riktlinjer för innehåll

Store-innehåll måste tillhandahålla en konsekvent kundupplevelse av hög kvalitet. Policyerna i detta avsnitt gäller för alla produkter och allt innehåll i din Store.

Din Store måste:

 • Vara på det primära språket för Amazon-webbplatsen där din Store visas (se ”Platsspecifika krav” nedan för undantag)
 • Vara lämplig för allmänna målgrupper.
 • Endast marknadsföra produkter som du antingen äger eller har behörighet att sälja eller distribuera.
 • Använda grammatik och skiljetecken på ett korrekt sätt.

Din Store får inte innehålla följande:

 • Amazons varumärken eller produkter, eller referenser till Amazons produkter eller tjänster.
 • ASCII-konst.
 • Barn i vuxna eller farliga situationer. Det kan t.ex. vara barn som är nära eller hanterar skjutvapen eller andra vapen, eller befinner sig i situationer som kan strida mot sunt förnuft vad gäller barnsäkerhet (t.ex. barn i fordon utan fastsatta säkerhetsbälten eller barn som cyklar utan hjälm) eller utan tillsyn av vuxna på platser eller i situationer där de inte kan ta hand om sig själva på ett säkert sätt (t.ex. simbassänger, trafikerade vägar eller är i närheten av farlig utrustning).
 • Innehåll som uppmuntrar till eller främjar skadegörelse, asocialt beteende eller vandalisering av offentlig eller privat egendom.
 • Innehåll som kan anses vara kulturellt olämpligt på den geografiska plats där din Store visas.
 • Innehåll som antyder eller påstår att produkten kan diagnostisera, behandla eller ifrågasätta könsidentitet eller sexuell läggning.
 • Innehåll som främjar hat, som uppmuntrar till våld eller intolerans, eller förespråkar eller diskriminerar en skyddad grupp, oavsett om det baseras på ras, hudfärg, nationalitet, religion, funktionshinder, kön, sexuell läggning, ålder eller annan kategori.
 • Innehåll som främjar aktiviteter som kan vålla fysisk eller psykisk skada.
 • Innehåll som ställer frågor till eller talar direkt till kunden, till exempel användning av ”du/din” (till exempel ”Söker du efter xxx, prova detta” eller ”Uppnår du inte de viktminskningsresultat du vill ha?”).
 • Innehåll som uppmuntrar eller förskönar rökning.
 • Innehåll som glorifierar eller främjar användning av olagliga droger, missbruk av lagliga droger, drogtillbehör eller produkter för att lura drogtester.
 • Innehåll som kretsar kring mycket debatterade sociala ämnen.
 • Innehåll som främjar överdriven eller oansvarig konsumtion av alkohol.
 • Politiskt innehåll, som kampanjer för eller emot en politiker eller ett politiskt parti, valrelaterat innehåll eller innehåll relaterat till politiska frågor i offentlig debatt.
 • Grymhet mot människor eller djur.
 • Bedrägligt, falskt eller vilseledande innehåll.
 • Utnyttjande av känsliga händelser som naturkatastrofer, katastrofer orsakade av människor, masstrauman och/eller dödsfall eller offentliga personers död.
 • Falska funktioner som ”Spela upp”-knappar eller inloggningsförfrågningar.
 • Fult, vulgärt eller obscent språk eller språk som innehåller svordomar, inklusive förvillande text eller olämpliga tvetydigheter.
 • Felstavningar, överdriven interpunktion eller felaktig grammatik eller interpunktion.
 • Innehåll som är obscent, kränkande, ärekränkande, illegalt eller inkräktande på andras privatliv.
 • Hänvisningar till potentiellt pinsamma kroppsfunktioner eller tillstånd, eller privata, intima eller känsliga fysiska eller medicinska tillstånd.
 • Referenser till ett annat varumärke eller en annan produkt för att nedvärdera, jämföra eller utnyttja det andra varumärket eller den andra produkten för att marknadsföra din produkt (till exempel ”bättre tillverkad än [annan produkt]”). Om du indikerar att produkten är kompatibel med andra produkter i rubriken måste det andra varumärket eller den andra produkten nämnas i den senare delen av rubriken med ett förtydligande uttalande som ”kompatibel med”.
 • Religiöst innehåll, vare sig det handlar om att förespråka eller förnedra en religion.
 • Frakt- eller leveranskrav.
Platsspecifika krav
 • Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Polen och Sverige: Innehåll relaterat till scientologi är förbjudet.
 • Saudiarabien: Stores måste vara på engelska eller arabiska (endast bilder och video).
 • Saudiarabien och Förenade Arabemiraten: Följande innehåll är förbjudet:
  • Innehåll som kan undergräva eller kritisera traditionell arabisk kultur, dess politik eller dess ledare.
  • Innehåll som kan uppmuntra till politisk oro eller störa den allmänna ordningen.
  • Innehåll relaterat till politiska tvister eller väpnade konflikter.
  • Innehåll relaterat till ateism, hedendom och polyteism.
 • Singapore:
  • Innehåll för klädprodukter får inte innehålla sexuellt provokativt innehåll.
  • Begränsningar gäller för religiöst innehåll i enlighet med Singapores lagstiftning.

2.2 Uppmaning till handling (CTA)

Vi rekommenderar att du använder en CTA i din Store för att förbättra dess resultat, men du måste inte använda en CTA.

Om du använder en CTA i din Store måste den uppfylla följande krav:

 • Vara tydlig och exakt. Ospecifika uppmaningar till handling, till exempel ”Klicka här”, är inte tillåtna.
 • Länka till en produktinformationssida, ett produktgalleri eller en annan Store-sida och vara relevant för innehållet på den sidan. Exempel på acceptabla uppmaningar till handling: Shoppa nu, Läs mer, Se mer, Se detaljer.
 • Får inte vara skriven på ett sätt som pressar kunderna att agera, till exempel genom uttryck som ”Sista chansen” eller ”Missa inte” eller känslomässigt laddat språk.

Om det finns kontaktuppgifter i din Store, t.ex. fullständiga eller delar av e-postadresser eller webbadresser, telefonnummer, länkar till sociala medier eller QR-koder, får de inte åtföljas av en CTA som ”Handla hos” eller ”Köp hos”.

Om det innehåll du länkar till kräver en prenumeration måste detta framgå tydligt, antingen i din CTA eller någon annanstans i din Store.

2.3 Användning av versaler

 • Annonstext som kombinerar ord med slumpmässiga versaler och gemener är inte tillåten, till exempel ”DENNA rubrik är FELAKTIG” eller ”KaMeLNoTaTioNeR”.

2.4 Påståenden och jämförande uttalanden

Annonseringspåståenden i din Store måste vara sanningsenliga och korrekta.

Du måste ha bevis som styrker dina annonseringspåståenden:

 • Om du gör påståenden om ditt varumärke i din Store måste det påståendet styrkas i din Store, med datum och bevis för påståendet.
 • Om du gör påståenden om dina produkter måste det vara tydligt vilka produkter det gäller, och dessa produkter ska placeras i anslutning till påståendet i din Store. Belägg ska kunna ses på produktinformationssidan eller produktförpackningen för de berörda produkterna. Om påståendet är synligt på produktförpackningen är ytterligare belägg (i annonsen eller på landningssidan) tillåtet men inte nödvändigt.

Se några exempel på påståenden som kräver belägg nedan:

 • Priser och utmärkelser: Måste styrkas med information, som datum och tilldelande organ, och ska vara högst 18 månader gammalt.
 • Jämförande: Måste styrkas med en hänvisning till en oberoende källa och vara daterade under de föregående 18 månaderna. Vi tillåter inte direkt jämförelse med konkurrerande varumärken.
 • Kvantifierade resultat: Påståenden som antyder för kunden att någon form av objektiv mätning har genomförts. Till exempel, ”Minskar 99 % av rynkorna” eller ”Tänderna blir tre nyanser vitare” eller ”den bästa hudkrämen”.
 • Undersökningsresultat: Påståenden om resultaten av konsumentundersökningar måste styrkas även om undersökningen var en insamling av subjektiva yttranden. Till exempel måste ”33 % av alla personer gillar XXX” åtföljas av en kungörelse som anger källa och datum för undersökningen (”*US Surveys Ltd, januari 2021”).
Platsspecifika krav
 • Australien:
  • Produkterna får inte åtföljas av terapeutiska eller hälsorelaterade påståenden om sjukdom, fysiska tillstånd eller obehag, defekter, skador eller psykiska tillstånd.
  • Krämer med solskyddsfaktor (SPF) som har en SPF på mindre än 50 får inte göra anspråk på att ge ”högt” (eller liknande) skydd. Dessutom får produkter vars primära syfte inte är att skydda mot sol inte göra anspråk på att vara en solskyddsprodukt.
  • Kosttillskott, livsmedel, krämer och andra konsumtionsvaror eller produkter för utvärtes bruk får inte påstås kunna hjälpa till med eller påverka viktminskning, bantning eller någon särskild diet.
 • Brasilien: Påståenden om att produkter är ekologiska, sockerfria eller lightprodukter måste åtföljas av belägg på produktförpackningen.
 • Singapore: Ekologiska påståenden måste åtföljas av belägg på produktförpackningen.

2.4.1 Garantier

Din Store måste tydligt beskriva garantier, inklusive eventuella begränsningar.

Du måste ange vilken part som ansvarar för att uppfylla garantin i din Store och på produktinformationssidan för berörda produkter.

2.5 Falska funktioner

Falska funktioner kan lura kunder att klicka på annonser eftersom de tror att vissa inaktiva element i din Store är interaktiva och kan göra något för dem.

Icke-klickbara paneler med CTA-knappar är till exempel förbjudna.

2.6 Särskilda tecken

 • Uttryckssymboler är tillåtna, men undvik upprepad eller överdriven användning.
 • Överdriven användning av ellipser är förbjuden. Vi rekommenderar högst tre förekomster per textblock.
 • Hashtaggar är tillåtna.
 • Endast alfanumeriska tecken är tillåtna.

2.7 Text

Text måste vara tillräckligt stor för att en genomsnittlig kund ska kunna läsa den på desktop och mobil. I Stores får inte samma eller en liknande färg användas för både text och bakgrund eftersom texten då inte kommer att vara läsbar (till exempel vit text mot en ljusgrå bakgrund).

Om dina bilder innehåller inbäddad text som är läsbar på en desktop men inte en mobil kan du ladda upp en annan mobilbild utan text via Store-byggaren för följande bildkomponenter:

 • Bild på utvald produkt, bildpanel, delat avsnitt och video (klicka för att spela upp) stöder uppladdning av en desktop- och en mobilversion.
 • Bild med produkter som kan köpas och bakgrundsvideo (automatisk uppspelning) har endast stöd för en uppladdad version som används för både desktop och mobil.

Vi rekommenderar följande teckensnittsstorlekar för ”inbäddad text i bild” för desktop och mobil:

Latinska alfabetet

Obs! Detta är de minsta rekommenderade teckensnittsstorlekarna för Arial. Motsvarande teckensnitt är tillåtna och bör ha 100 % upplösning
Desktop och mobil

(en version av samma bild som laddats upp för dator och mobil. Bildens storlek kommer automatiskt att anpassas för mobil
Desktop

(bilden skapas och laddas upp endast för desktop)
Mobil

(bilden skapas och laddas upp endast för mobil)
Typ av textAnnonstextUpplysningarAnnonstextUpplysningarAnnonstextUpplysningar
Bild på utvald produkt (rubrik)555030245555
Bild575035263835
Dela avsnittet 750x750 eller 1 500x750
pixlar
352635263526
Video (klicka för att spela upp)322632263226
Bakgrundsvideo (automatisk uppspelning)424042404240

2.8 Översättningar

När du har skickat in din Store översätter vi den automatiskt åt dig. Tiden för översättning kan variera och slutförs vanligen inom 48 timmar efter att din Store har lanserats på standardspråket.

Om du skickar in din egen översättning måste ditt översatta innehåll följa våra innehållskrav och matcha innehållet i din Store på standardspråket. Granskning av översatta Stores tar vanligtvis upp till 72 timmar.

Läs mer om översättningar och språk som stöds i annonskonsolens supportcenter.

3. Store-funktioner

Följande avsnitt innehåller riktlinjer för användning av Store-funktioner

3.1 Interaktiv bild

Interaktiva bilder gör det möjligt för annonsörer att placera interaktiva punkter på bilder som ger ytterligare information om produkten som visas på bilden.

För att säkerställa en bra kundupplevelse får punkterna inte användas på något av följande sätt:

 • Grupperas eller dölja viktiga delar av den underliggande bilden, till exempel logotyper eller text.
 • Placeras i förvirrande positioner, till exempel på kanten av en bild.
 • Användas för att dölja förbjudna element i bilden.
 • Användas för att efterlikna en uppmaning till handling.

3.2 Bild med textöverlägg

Bild med textöverlägg gör det möjligt för annonsörer att lägga till text över en underliggande bild.

För att säkerställa en bra kundupplevelse får överlägget inte dölja viktiga element i den underliggande bilden eller videon, till exempel text, logotyper eller produkten.

3.3 Kampanjer och aktiva erbjudanden

Kampanjbudskap såsom ”Erbjudanden” eller ”Besparingar” är endast tillåtna när de används med widgeten Aktiva erbjudanden.

Kampanjmeddelanden måste uppfylla följande krav:

 • Endast använda allmänt kampanjspråk, till exempel:
  • Upptäck våra besparingar/rabatter.
  • Besparingar på varumärke eller produktnamn.
  • Se våra besparingar/rabatter.
  • Hänvisningar till priströsklar eller prisintervall är tillåtna. Till exempel ”Under 10 USD”, ”10–50 USD”.
 • Endast använda säsongsmässiga påståenden under den relevanta kampanjperioden. Fraser som ”Erbjudande inför skolstarten” eller ”Specialpriser för alla hjärtans dag” får bara användas i samband med skolstarten respektive alla hjärtans dag.
 • Använda rätt sammanhang. Använd t.ex. fraser som ”tidsbegränsat erbjudande” för tillfälliga besparingspåståenden.
 • De får inte innehålla följande:
  • Hänvisningar till specifika priser eller rabatter (till exempel ”20 USD i rabatt” eller ”Spara 5 %”).
  • Ord eller fraser som är avsedda att skapa en känsla av att det är brådskande (till exempel ”Endast i dag” eller ”Sista chansen”).

Widgeten Aktiva erbjudanden måste användas för att visa erbjudanden i Stores.

 • Om din Store eller sida skapas enbart för att marknadsföra erbjudanden måste din Store eller sida uppfylla följande krav:
  • Ha en lämplig titel så att kunderna förstår att din Store endast är till för erbjudanden. Till exempel ”Rea”, ”Rabatter”, ”Erbjudanden” eller andra termer som antyder en kampanj bör användas.
  • Ha widgeten Aktiva erbjudanden som den första panelen för produkturval på sidan.
   • Om sidan även innehåller andra paneler för produkturval måste det vara tydligt för kunden att de produkterna inte är en del av erbjudandet och de måste tydligt åtskiljas från widgeten Aktiva erbjudanden med hjälp av en annan Stores-widget, till exempel ”Bästsäljare” eller en bild- eller textpanel (till exempel ”Upptäck fler av våra produkter”).
 • Om din Store eller sida inte skapas enbart för att marknadsföra erbjudanden kan widgeten Aktiva erbjudanden användas på följande villkor:
  • Store-sidan får inte ha titeln ”Rea”, ”Rabatt”, ”Erbjudanden” eller innehålla andra kampanjpåståenden som antyder att alla produkter omfattas av kampanjen.
  • Kampanjmeddelanden måste placeras i en text- eller bildpanel direkt ovanför eller bredvid widgeten som innehåller produkterna som omfattas av kampanjen.

3.4 Sida och paneler

 • Varje sida i din Store ska innehålla en klickbar länk till en produktinformationssida eller en annan sida i din Store och får inte ge kunderna en cirkulär upplevelse.
 • Tomma paneler eller paneler med den ursprungliga standardtexten ”Texten placeras här” är inte tillåtna.

3.5 Schemaläggning

Med schemaläggning kan annonsörer välja start- och slutdatum för en ny Store eller en version av en befintlig Store.

Om schemaläggning används för att marknadsföra ett evenemang gäller följande villkor:

 • Stores som innehåller en tidsbegränsad kampanj måste ha schemalagda start- och slutdatum som överensstämmer med kampanjperioden som anges i din Store.
 • Säsongsbetonade evenemang som varar i flera dagar (till exempel julen) bör inledas högst åtta veckor innan evenemanget och tas bort eller uppdateras inom en rimlig tidsram efter evenemanget (en vecka är generellt acceptabelt).
 • Rea-evenemang (till exempel Black Friday och Cyber Monday) bör inledas högst sju dagar innan evenemanget och tas bort eller uppdateras inom 24 timmar efter evenemangets datum, såvida inte evenemanget anses pågå längre (till exempel Cyber Week).
 • Säsongsbetonade evenemang som varar i en dag (till exempel halloween eller alla hjärtans dag) bör inledas högst cirka 6 veckor innan evenemanget och måste tas bort eller uppdateras inom 24–48 timmar efter evenemangets datum.
 • Stores kan inte schemaläggas 24 timmar innan det avsedda startdatumet för kampanjen, lanseringen eller det säsongsbetonade evenemanget. Om du vill vara säker på att din Store granskas innan ditt lanseringsdatum ska du skicka in din Store 48 timmar innan det schemalagda startdatumet.

Se ”Kampanjer och aktiva erbjudanden” ovan för information om kampanjbudskap.

3.6 Produktkollektion

Med produktkollektioner kan annonsörer visa upp utvalda grupper av relaterade produkter i kombination med en bild på utvald produkt och beskrivande text. Produktkollektioner skiljer sig från produktgalleri, eftersom de kan visas på Stores-sidor och andra placeringar på Amazon.

Produktkollektioner får inte:

 • Innehålla enbart VERSALER, SLUMPMÄSSIGA versaler och gemener eller kamelNotation.
 • Innehålla påståenden som ”Mest sålda produkter”, ”Exklusivt” eller ”Topprankad” i produktkollektionens rubrik.
 • Innehålla kundrecensioner.
 • Innehålla motsägelsefulla element, till exempel:
  • En widget för en produktkollektion med rubriken ”Hörlurar” eller en bild på hörlurar bör endast innehålla ASIN:er för hörlurar eller hörlurstillbehör.
 • Innehålla budskap om erbjudanden, rabatter eller besparingar.
 • Innehålla produkter som är förbjudna i Sponsored Brands. Se policyer för godkännande av produkter för Sponsored Brands här.
 • Ha en uppmaning till handling (CTA) – till exempel ”Shoppa nu” eller ”Upptäck mer” – i produktkollektionens titel. Se avsnitt 2.2. Uppmaning till handling för tillåten användning av CTA:er.

Bilden på utvald produkt som används i din produktkollektion får inte:

 • Visa enskilda eller flera produktbilder mot en solid eller genomskinlig bakgrund.
 • Vara en enskild varumärkeslogotyp eller kombination av logotyper.
 • Vara en av dina valda produktbilder.
 • Innehåller plottriga, överdrivna, dåligt beskurna eller oläsliga delar.
 • Innehålla annan text än den som visas naturligt i bilden (t.ex. på produktförpackningen).
 • Innehålla letterbox- eller pillarbox-format.

4. Godkännande av bild och video

Utöver riktlinjerna för godkännande av innehåll i avsnitt 2 innehåller det här avsnittet ytterligare riktlinjer för allt bild- och videoinnehåll i din Store.

4.1 Allmänna riktlinjer för bild och video

Bilder och videor måste uppfylla följande krav:

 • Vara högupplösta och uppfylla minimispecifikationerna för den valda panelen.
 • Inte pixeleras, förvrängas eller sträckas ut.

Videor:

 • Måste streama korrekt och vara relevanta för produkten och Store.
 • Ska inte vara längre än 5 minuter.
Platsspecifika krav
 • Japan: Om upphovsrättsskyddat material som ägs av upphovsrättsorganisationer används i strid med immateriella rättigheter, och Amazon.co.jp debiteras licensavgifter från dessa organisationer, har Amazon rätt att kräva skadestånd och ersättning för kostnader från den relaterade annonsören/byrån).
 • Saudiarabien:
  • Bilder för underkläder, badkläder och underklädesprodukter får inte innehålla modeller.
  • Bilder av modeller med tatueringar är inte tillåtna.
  • Bilder av svindjur är inte tillåtna.
 • Saudiarabien och Förenade Arabemiraten:
  • Naken hud: Bilderna måste vara anständiga och får inte innehålla sexuellt provocerande innehåll.
  • Bilder på alkohol och alkoholkonsumtion är inte tillåtna.

Vi kräver att din varumärkeslogotyp visas i din Store så att kunderna kan identifiera dig som annonsör. Eftersom varumärkeslogotypen kan användas med olika annonsformat är det viktigt att din logotyp följer nedanstående riktlinjer.

Logotypen måste vara registrerad för ditt varumärke och inte för ett varumärke du marknadsför, såvida du inte har laglig rätt att använda det marknadsförda varumärkets logotyp. Varumärkeslogotyper måste ha följande egenskaper:

 • Korrekt återspegla varumärket eller produkten du marknadsför.
 • Ta upp hela bilden eller ha en vit eller genomskinlig bakgrund

Varumärkeslogotyper får inte placeras mot en komplex grafisk bakgrund och måste vara visuellt tilltalande. Logotyper får inte:

 • Vara en produkt, en livsstilsbild för ett ASIN (inklusive beskurna versioner) eller någon kombination av dessa.
 • Användas som en förlängning av bilden på utvald produkt och får inte heller innehålla ytterligare text.
 • Vara en kombination av logotyper.
 • Innehålla plottriga eller röriga element.

Underhållnings- och bokannonsörer får även använda nedanstående typer av bilder, förutsatt att dessa bilder också finns på produktförpackningen, produktinformationssidan eller författarsidan:

 • En bild på författare, skådespelare eller relaterad karaktär för dedikerade Stores.
 • Annonser för bok-, film- och tv-serier får också använda en kreativ serietitel för dedikerade Stores.
 • Symboler som är synonyma med temat för produkterna, till exempel ett spindelnät i en Store för en Spindelmannen-film.

4.3 Riktlinjer för bild- och videoannonsmaterial

 • Innehåll i textöverläggspaneler får inte dölja underliggande bildtext eller andra viktiga element i den underliggande bilden.
 • Bilder på utvald produkt får inte innehålla plottriga eller överlappande element.
 • Stores bör förhandsgranskas på desktop och mobil för att säkerställa att bilder inte har beskurits på ett sätt som döljer viktiga element i bilden.

4.3.1 Bildriktlinjer för vuxenartiklar

 • Bilder och videor får inte innehålla något av följande:
  • Nakenhet, inklusive intima kroppsdelar (det vill säga könsorgan, bröst, bakdelar) som är dolda med händer, fält, stjärnor eller annan grafik.
   • Intima kroppsdelar måste täckas med kläder.
  • Representationer av mänskliga könsorgan, inklusive förpackningar.
   • Konturer eller efterliknande av manliga eller kvinnliga könsorgan kan tillåtas om de inte är sexuellt anspelande.
  • Svordomar, inklusive förvrängda svordomar.
  • Bilder av barnmodeller eller vuxna modeller som representerar barn.
  • Produkten när den används (till exempel i videohandledningar), inklusive som livsstilsbilder eller skyltdockor, teckningar eller på andra sätt.
   • Verbala beskrivningar och abstrakta illustrationer av produkterna är tillåtna om språket inte är stötande.
  • Överdrivet provokativt, oanständigt eller suggestivt innehåll.
  • Sexuella aktiviteter eller positioner.
  • Sexuellt suggestiva poser eller gester.
  • Aggressivt eller våldsamt innehåll.

4.3.2 Riktlinjer för upprörande bilder

Bilder på faktiska eller underförstådda övergrepp, som lidande människor eller djur, tortyrscener, ofredande, faktisk eller underförstådd våldtäkt är förbjudna.

4.3.3 Riktlinjer för underhållningstrailers

Innehållsklassificeringen för produkten måste visas innan trailern startas. Vi kan inte acceptera trailrar med rött band, trailrar som kräver intygande av ålder eller trailrar för filmer klassificerade NC-17 eller TV-spel klassificerade AO eller lokal motsvarighet. Om ingen klassificering finns tillgänglig måste videon vara lämplig för familjemålgrupper.

4.3.4 Riktlinjer för bilder av underkläder

 • Bilder och video med intim klädsel, underkläder och badkläder får inte vara sexuellt explicita eller obscena, vilket Amazon avgör efter eget gottfinnande. Dessutom måste bilder av sådana produkter följa följande regler:
  • Bilder som visar människor i poser som efterliknar en sexuell ställning eller anspelar på sexuell aktivitet oavsett om de är påklädda eller avklädda är inte tillåtna.
  • Bilder och video som visar full nakenhet (dvs. könsorgan, kvinnliga bröst, bakdelar osv.) är inte tillåtna.
  • Bilder och video med verkliga modeller som bär tunna eller halvt genomskinliga produkter kan tillåtas, förutsatt att könsorgan och bröst inte exponeras eller presenteras på ett oanständigt eller provokativt sätt. Inga fält eller andra typer av grafik får täcka exponerade kroppsdelar.
  • Stringtrosor och andra trosor måste visas framifrån på den huvudsakliga produktbilden eller -videon.
  • Stringtrosor och andra trosor som inte fullständigt täcker fram- och bakdelar måste ha bilder eller video utan mänsklig modell. Retuschering är inte tillåten för exponerade hudområden.

4.3.5 Riktlinjer för sexuella bilder

Bilder och videor får inte innehålla något av följande:

 • Avbildningar av minderåriga i sexuella situationer.
 • Bilder på suggestiv avklädning, som att dra av axelbandet på en behå eller dra ner trosorna.
 • Bilder som drar otillbörlig uppmärksamhet till intima kroppsdelar, som bröst eller bakdelar, på ett sexuellt sätt.
 • Modeller i sexiga underkläder som knästrumpor, strumpeband eller tillbehör som piskor och kedjor.
 • Provokativa omfamningar eller omfamningar i provokativa miljöer som i duschen eller på en säng.
 • Sexuella anspelningar i text, bild eller video.
 • Sexuellt suggestiva poser, som särade ben, gripande av hår eller accentuering av höften i kombination med kärleksfulla eller sexuellt suggestiva ansiktsuttryck.
Platsspecifika krav
 • Saudiarabien: Bilder för underkläder, badkläder och underklädesprodukter får inte innehålla modeller.
 • Saudiarabien och Förenade Arabemiraten:
  • Naken hud: Bilderna måste vara anständiga och får inte innehålla sexuellt provocerande innehåll.

4.3.6 Riktlinjer för våldsamma bilder

Bilder och videor får inte innehålla något av följande:

 • Innehåll som skildrar realistiskt eller överdrivet våld, brutalitet, skrämmande bilder och videor, grafiska skildringar av blod, öppna eller sydda sår, tortyrscener, lemlästning eller stympning av kroppar.

Observera att förekomsten av blod utan våld eller öppna sår kan vara acceptabel i underhållnings- eller videotrailers.

4.3.7 Riktlinjer för vapenbilder

Bilder av vapen (inklusive realistiska och icke-realistiska skjutvapen, svärd, bågar och pilar och så vidare) får inte användas på följande sätt:

 • Riktas mot kunden.
 • Visas på ett otäckt sätt (till exempel täckt av blod).
 • Hanteras av eller används i sammanhang med minderåriga.
 • Riktas mot någon.
 • Visas på ett våldsamt, hotfullt sätt, till exempel i färd med att skada en annan karaktär.

Stores för sport- och fritidsprodukter som innehåller bilder av vapen eller vapentillbehör måste:

 • Fokusera på vapentillbehöret och inte själva vapnet.
 • Får inte innehålla produkter eller tillbehör som är överflödiga eller orelaterade till den primära produkten. Till exempel får en annons för ett vapenhölster inte innehålla en stridskniv.
 • Inte visa vapnet medan det används eller håller på att användas (t.ex. får en annons för ett vapenhölster inte visa en dragen pistol eller när pistolen dras).

5. Produktgodkännande

Alla produkter måste vara lämpliga för allmänna målgrupper och för den plats där din Store visas.
Följande typer av produkter är förbjudna i Stores globalt:

 • Skönhet och personlig vård: Produkter som påstås fysiskt ändra naturliga kroppsegenskaper permanent är förbjudna.
 • Satser för drogtester.
 • Diagnostiska kit för sjukdomar.
 • Tjänster och produkter för digital hackning och dataintrång.
 • Etsningskrämer och andra frätande krämer, geler, vätskor eller lösningar.
 • Tjänster för falska handlingar.
 • Mat och kosttillskott som innehåller efedrinalkaloider, profetsalvia eller salvinorin A.
 • Snabba pengar-produkter.
 • Test för könsförutsägelse.
 • Graffiti-relaterade färger, markörer, krämer, munstycken, påfyllningar, instruktionsvideor och annat innehåll.
 • Olagliga droger, rekreationsdroger och drogrelaterade tillbehör.
 • Medicinska enheter som är avsedda eller saluförs för yrkesmässig användning.
 • Lustgasbehållare och laddare för dessa.
 • Oljor, kosttillskott, kosmetiska skönhetsprodukter eller ätbara produkter som innehåller cannabidiol (CBD), THC eller som på annat sätt är relaterade till cannabis.
 • Receptbelagda läkemedel och produkter.
 • Produkter som inte följer Amazons kategori-, produkt- och produktpostbegränsningar.
 • Produkter som påstås diagnostisera, bota, mildra, behandla eller förebygga en sjukdom eller ett beroende.
 • Produkter som felaktigt påstås vara ”FDA-granskade”, ”FDA-godkända” eller produkter med relaterade bilder som innehåller FDA-logotypen (för mer information, se här).
 • Produkter som är utformade för att användas för integritetsintrång, som spionkameror, eller för att undkomma rättsväsendet, som en polisradioskanner.
 • Produkter som är avsedda att maskera andra produkter vars syfte är förbjudet enligt lag, förordningar eller våra policyer, t.ex. maskerade produkter avsedda för hemlig transport av olagliga droger.
 • Produkter eller innehåll som främjar hat, uppmuntrar till våld eller intolerans, eller förespråkar eller diskriminerar en skyddad grupp, oavsett om det baseras på ras, hudfärg, nationalitet, religion, funktionshinder, kön, sexuell läggning, ålder eller annan kategori.
 • Produkter relaterade till hasardspelstjänster.
 • Produkter som kan inkräkta på, uppmuntra till eller möjliggöra intrång i immateriella rättigheter eller personliga rättigheter.
 • Hädiska eller vulgära produkter eller innehåll.
 • Produkter som kan användas för tvivelaktiga eller potentiellt farliga aktiviteter, till exempel fyrverkerier.
 • Renoverade produkter som blandats med icke renoverade produkter. Renoverade produkter måste placeras på en separat sida eller i ett avsnitt på en sida med en lämplig rubrik, som ”Renoverade produkter”, ”Certifierade renoverade produkter” eller liknande.
 • Tatuerings- och kroppsmärkningsprodukter.
 • Tobak, e-cigaretter, vapes och relaterade tillbehör som tobakskvarnar, cigarettpapper och -fodral, e-vätskor, tillbehör till vattenpipor och askkoppar.
 • Tjänster och utrustning för solarium.
 • Vapen (se Sprängämnen, vapen och relaterade artiklar för en fullständig lista), inklusive:
  • Ammunition eller omladdad ammunition.
  • Vapendelar och vapentillbehör eller produkter marknadsförda som vapendelar eller vapentillbehör, inklusive referenser till olika vapenmodeller.
  • Destruktiva och explosiva produkter, till exempel fyrverkerier.
  • Säkerhetsintyg för handeldvapen.
  • Pistoler, revolvrar eller någon form av skjutvapen.
  • Produkter som liknar eller innehåller realistiska eller faktiska vapen, vapendelar eller ammunition.
  • Vapen eller andra artiklar som endast är avsedda för polisiärt eller militärt bruk.
Platsspecifika krav
 • Saudiarabien: Följande produkter är förbjudna:
  • Underhållnings- och medieprodukter.
  • Finansiella produkter och tjänster.
 • Saudiarabien och Förenade Arabemiraten: Följande produkter är förbjudna:
  • Hasardspelsprodukter.
  • Produkter och tjänster relaterade till horoskop, spådom, svart magi och liknande ockulta produkter.
  • Produkter som härrör från fläsk.
 • Singapore: Följande produkter är förbjudna:
  • Tuggummi.
  • Produkter som innehåller delar av eller ingredienser som härrör från hajar, valar, delfiner eller tumlare.
 • Förenade Arabemiraten: Följande produkter är förbjudna:
  • Utbildningstjänster.
  • Religiösa produkter och tjänster.

6. Begränsningar för produkter

Detta avsnitt innehåller ytterligare produktspecifika riktlinjer, utöver de ovanstående riktlinjerna för godkännande av innehåll och bilder.

6.1 Vuxenartiklar

 • Stores för vuxenartiklar får endast innehålla vuxenartiklar. Stores för vuxenartiklar får inte innehålla produkter som inte är för vuxna. På samma sätt får en Store som inte är endast för vuxna inte innehålla vuxenartiklar.
 • Följande är vuxenartiklar och får endast visas i Stores för vuxenartiklar (listan är inte fullständig):
  • Komfortmöbler (utan intima tillbehör, dynor och stöd) och stänger.
  • Erotiska spel, böcker, dräkter och skämtböcker.
  • Erotiska underkläder med en uppenbar sexuell avsikt, det vill säga nätmaterial.
  • Intima sexprodukter med icke-naturlig eller generisk design (verklighetstrogna eller naturliga designer är inte tillåtna).
  • Glidmedel.
  • Massageoljor, krämer, ljus, kroppsfärg och puder.
  • Potenshöjande utrustning och kosttillskott och afrodisiakum som höjer den sexuella prestationsförmågan.
 • Stores för vuxenartiklar måste uppfylla följande krav:
  • Innehåller budskapet ”endast för vuxna” i bilden på utvald produkt på alla sidor i din Store.
  • Använda varje Store-sida för en enda kategori för vuxenartiklar eller för vuxenartiklar som är nära förknippade med varandra.
  • Tydligt visa Store-varumärkeslogotypen eller -namnet i bilden på utvald produkt på alla Store-sidor.
  • Inte ha något explicit eller oanständigt innehåll.
  • Inte innehålla öppet sexuella referenser, svordomar eller förvrängda svordomar (till exempel i produktrubriken).
  • Inte innehålla kosttillskott som påstås kunna behandla eller bota sexuella problem eller förbättra sexuell prestationsförmåga.
 • Stores för sexuell hälsa som innehåller vuxenartiklar måste visa dessa produkter på en separat och lämpligt märkt undersida. Undersidan måste innehålla ett meddelande, som ”endast för vuxna”, i bilden på utvald produkt.
 • Se avsnitt 4 (Riktlinjer för godkännande av bild och video) för mer information.
Platsspecifika krav
 • Japan, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten: Stores för vuxenartiklar är förbjudna

6.2 Konstverks-, konsthantverks- och industridesignmaterial

6.2.1 Konst

Konstverk som är av vuxenkaraktär, t.ex. nakenkonst, är tillåtna förutsatt att konstverket:

 • Innehåller inte stötande innehåll eller explicita eller sexuella gester.
 • Placeras på en sida med lämplig rubrik avskilt från andra konstverk i Store.
Platsspecifika krav
 • Saudiarabien och Förenade Arabemiraten: Konstverk måste vara anständiga och får inte innehålla sexuellt provokativt innehåll.

6.2.2 Konsthantverks- och industridesignmaterial

Vi tillåter Stores för konsthantverks- och industridesignmaterial som är avsedda och marknadsförs endast för hem-, industri-, bil- eller konstrelaterade användningsområden. Produkter får inte uppmuntra till eller främja vandalisering av offentlig eller privat egendom, skadegörelse eller asocialt beteende.
Följande produkter är förbjudna i Stores:

 • Etsningskrämer.
 • Frätande krämer, geler, vätskor eller liknande lösningar.
 • Graffiti-relaterade färger, pennor, krämer, munstycken, påfyllningar och instruktionsvideor och annat innehåll.

6.3 Alkohol och relaterade produkter

6.3.1 Allmänna riktlinjer

 • Bild, video och text ska främja en ansvarsfull alkoholkonsumtion och får inte ha någon av följande egenskaper:
  • Koppla drickande till motorfordon, körning eller hantering av maskiner.
  • Associeras med graviditet, moderskap eller föräldraskap.
  • Riktas till eller innehålla bilder eller innehåll som är utformade för att tilltala minderåriga.
  • Innehålla vuxna som ser ut att vara yngre än 25 år.
  • Tala nedsättande om avhållsamhet från alkoholhaltiga drycker.
  • Fokusera på dryckens alkoholhalt.
  • På ett oansvarigt sätt uppmuntra människor till att dricka alkohol.
  • Uppmuntra till överdriven konsumtion.
  • Visa människor som är i färd med att dricka alkoholhaltiga drycker.
  • Påstå eller antyda att alkohol har terapeutiska eller andra fördelar (som att alkohol förbättrar prestationsförmågan, bidrar till framgång eller löser problem) eller påstå att användningen av ett ämne eller en anordning bidrar till att förebygga, diagnostisera, bota eller lindra en sjukdom, defekt eller skada eller påverkar, hämmar eller ändrar en fysiologisk process.

6.3.2 Alkoholhaltiga drycker och alkoholrelaterade varor

 • Utöver ovanstående allmänna riktlinjer måste Stores för alkoholhaltiga drycker och alkoholrelaterade varor följa nedanstående riktlinjer:
  • Alla sidor i en Store måste innehålla annonsörernas varumärkeslogotyp.
  • Stores får inte innehålla en blandning av alkohol- och icke-alkoholrelaterade produkter.
Platsspecifika krav
 • Brasilien: Stores måste innehålla den obligatoriska ansvarsfriskrivningen om ansvarsfull konsumtion.
 • Belgien, Brasilien, Tyskland, Italien och Spanien: Bild, video eller text får inte kopplas till sport.
 • Kanada, Indien och USA: Stores för alkoholhaltiga drycker är förbjudna.
 • Frankrike: Stores måste innehålla relevant alkoholupplysning i bilden på utvald produkt.
 • Japan: Stores måste innehålla obligatorisk ansvarsfriskrivning om att alkoholintag för personer under 20 år är förbjudet enligt lag.
 • Mexiko:
  • Produkter med en alkoholhalt på 55 % eller mer är förbjudna.
  • Bilden på utvald produkt måste innehålla någon av följande upplysningar: ”Evite el exceso”, ”Conocer es no excederse” eller ”Todo con medida”.
 • Nederländerna:
  • Stores måste följa den nederländska lagstiftningen om annonsering av alkoholhaltiga drycker.
  • Stores måste innehålla den obligatoriska ansvarsfriskrivningen ”geen 18, geen alcohol”.
 • Polen:
  • Stores för alkoholhaltiga drycker är förbjudna.
  • Stores för varor från alkoholrelaterade varumärken är förbjudna.
  • Stores för alkoholfria drycker (exklusive öl) som har samma eller liknande namn, varumärke, design eller förpackning som alkoholhaltig dryck är förbjudna.
  • Stores för alkoholfri öl är tillåtna.
 • Saudiarabien och Förenade Arabemiraten: Alkoholhaltiga drycker och alkoholrelaterade varor, alkoholberedning och bryggningssatser är förbjudna.
 • Singapore: Stores för alkoholhaltiga drycker är inte tillåtna under den religiösa högtiden eid al-fitr (hari raya).
 • Sverige:
  • Stores för alkoholhaltiga drycker är förbjudna.
  • Stores för alkoholfria drycker är tillåtna. Till exempel en alkoholfri öl.
  • Stores för produkter från alkoholrelaterade varumärken är tillåtna. Exempelvis en Guinness-öltapp.

6.3.3 Alkoholmätare

Utöver de ovannämnda allmänna riktlinjerna för alkohol får produkter i denna kategori inte antyda att produkterna hjälper dig att konsumera alkohol på ett säkrare sätt.

Platsspecifika krav
 • Brasilien, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten: Alkoholmätare är förbjudna.

6.3.4 Kurer och botemedel mot baksmälla

Utöver de ovannämnda allmänna riktlinjerna för alkohol får produkter i den här kategorin inte göra medicinska påståenden, till exempel ”bota din baksmälla”, eller hävda att ingredienser som ingår gör det.

Platsspecifika krav
 • Brasilien, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten: Kurer och botemedel mot baksmälla är förbjudna.

6.4 Skönhetsprodukter

Produkter i denna kategori får inte göra följande:

 • Ställa frågor om eller tala direkt till kunden, till exempel genom användningen av ”du/din” (till exempel ”Är du generad över hur du ser ut? Då ska du prova det här”).
 • Påstås permanent ändra en normal kroppsfunktion eller ett normalt tillstånd.
 • Påstå att de diagnostiserar, botar, mildrar, behandlar eller förebygger en sjukdom eller ett beroende.
 • Innehålla bilder eller videor av före och efter.
 • Direkt hänvisa till privata, intima eller känsliga fysiska tillstånd.
Platsspecifika krav
 • Australien: Produkter får inte innehålla några hälso- eller terapeutiska påståenden och får inte beskriva produktens effekt på kroppen, till exempel att den återfuktar eller motverkar ålderstecken
 • Brasilien och Mexiko: Anpassad text får inte beskriva det medicinska tillståndet eller själva produkten. Anpassad text får endast innehålla varumärket, produktnamnet och en uppmaning till handling.
 • Singapore:
  • Skönhetsprodukter som påstås ha en fysiologisk effekt på kroppen måste åtföljas av belägg på produktförpackningen.
  • Produkter för hårtillväxt och laserborttagning av hår är förbjudna.

6.5 Barnsäkerhet

 • Produkter för barn får inte visa farlig hantering av produkten. Exempelvis måste plaskbassänger eller andra produkter som kan skada barnet om de används på ett felaktigt sätt visa att produkten används under tillsyn av vuxna.

6.6 Hampa

 • Stores för hampabaserade produkter får inte förknippas med eller uppmuntra till konsumtion av olagliga droger, till exempel genom bilder på marijuana eller cannabis.
Platsspecifika krav
 • Brasilien, Indien, Saudiarabien, Singapore och Förenade Arabemiraten: Hampaprodukter som kan förtäras är förbjudna.

6.6.1 Cannabidiol (CBD)

CBD är förbjudet på alla platser utom de som anges nedan.

I Stores där produkter som innehåller CBD får säljas får butikerna inte:

 • Koppla CBD till motorfordon, körning eller hantering av maskiner.
 • Associeras med graviditet, moderskap eller föräldraskap.
 • Riktas till eller innehålla bilder eller innehåll som är utformade för att tilltala minderåriga.
 • Påstå att de botar, mildrar, behandlar eller förebygger en sjukdom eller ett beroende.
 • Uppmuntra konsumtionen av olagliga droger, inklusive användning av tecknade bilder av cannabis, marijuana eller drogtillbehör.

Följande produkter är förbjudna i Stores:

 • Produkter som innehåller THC eller på annat sätt är relaterade till cannabis.
Platsspecifika krav
Tyskland
 • Produkter för konsumtion utvunna från, eller innehållande, CBD för människor eller djur är förbjudna.
 • Icke-konsumtionsvaror utvunna från, eller innehållande, CBD är tillåtna för människor eller djur.
Japan
 • Konsumtionsvaror och icke-konsumtionsvaror utvunna från, eller innehållande, CBD från mogna stjälkar eller frön är tillåtna.
Storbritannien
 • Alla produkter för konsumtion utvunna från, eller innehållande, CBD måste ha en giltig ansökan om nytt livsmedel inlämnad till Food Standards Authority (FSA).
 • Konsumtionsvaror och icke-konsumtionsvaror utvunna från, eller innehållande, CBD är tillåtna.
 • Konsumtionsvaror och icke-konsumtionsvaror utvunna från, eller innehållande, CBD för djur är förbjudna.

6.7 Spädbarns- och babyprodukter

Stores för modersmjölksersättning och tillskottsnäring får inte innehålla kampanjmeddelanden eller meddelanden som avskräcker från amning eller som hävdar att produkten kan ersätta amning.

Modersmjölksersättning definieras som ersättning avsedd för spädbarn mellan 0 och 12 månader i Australien, Belgien, Mexiko och Singapore och mellan 0 och 6 månader på andra platser.

Tillskottsnäring definieras som ersättning avsedd för spädbarn äldre än 12 månader i Australien, Belgien, Mexiko och Singapore, och mellan 6 och 12 månader på andra platser.

Platsspecifika krav
 • Australien och Polen: Annonser för modersmjölksersättning är tillåtet på följande villkor:
  • Bilder på utvald produkt får endast innehålla varumärkesnamnet och varumärkeslogotypen.
  • Marknadsföringsinnehåll, inklusive bilder och video, är förbjudet.
  • Produkter är endast tillåtna i produktgalleri, produktvisning och produktpaneler.
 • Brasilien: Modersmjölksersättning, tillskottsnäring och barnmatsprodukter som nappflaskor är tillåtna på följande villkor:
  • Bilden på utvald produkt måste visas mot en vit bakgrund och får endast innehålla varumärkesnamnet eller varumärkeslogotypen.
  • Bilden på utvald produkt måste innehålla följande obligatoriska ansvarsfriskrivning: ”O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 anos de idade ou mais”.
  • Marknadsföringsinnehåll, inklusive bilder och video, är förbjudet.
  • Produkter är endast tillåtna i produktgalleri, produktvisning och produktpaneler.
 • Indien: Modersmjölksersättning, tillskottsnäring och barnmatsprodukter som nappflaskor är tillåtna på följande villkor:
  • Bilden på utvald produkt måste visas mot en vit bakgrund och får endast innehålla varumärkesnamnet eller varumärkeslogotypen.
  • Marknadsföringsinnehåll, inklusive bilder och video, är förbjudet.
  • Produkter är endast tillåtna i produktgalleri, produktvisning och produktpaneler.
 • Mexiko: Annonser för modersmjölksersättning är tillåtet på följande villkor:
  • Bilden på utvald produkt måste innehålla följande obligatoriska ansvarsfriskrivning: ”LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR ALIMENTO PARA EL BEBÉ”.
 • Singapore: Annonser för modersmjölksersättning är tillåtna på följande villkor:
  • Bilden på utvald produkt måste visas mot en vit bakgrund och får endast innehålla varumärkesnamnet eller varumärkeslogotypen.
  • Marknadsföringsinnehåll, inklusive bilder och video, är förbjudet.
  • Produkter är endast tillåtna i produktgalleri, produktvisning och produktpaneler.
 • Sverige: Annonser för modersmjölksersättning och tillskottsnäring är tillåtna i Stores på följande villkor:
  • Bilder på utvald produkt får endast innehålla varumärkesnamnet och varumärkeslogotypen.
  • Marknadsföringsinnehåll, inklusive bilder och video, är förbjudet.
  • Produkter är endast tillåtna i produktgalleri, produktvisning och produktpaneler.

6.8 Knivar

Vi förbjuder knivar vars primära syfte är, eller som marknadsförs för, strid eller militärt bruk, självförsvar eller på ett sätt som uppmuntrar till våldsamt beteende. Några exempel är zombieknivar, bowieknivar, stridsknivar, överfallsknivar, kastknivar, dolkar, stövelknivar, fjäderassisterade knivar, gravitationsknivar, bajonetter, droppknivar (endast Mexiko), svärd, självförsvarsknivar och ninjastjärnor.

Platsspecifika krav

Endast köksknivar eller bestick är tillåtna i Belgien, Indien, Nederländerna, Polen, Saudiarabien, Sverige, Förenade Arabemiraten och Storbritannien.

6.9 Läkemedel och hälsovård – receptfria produkter, kosttillskott och medicintekniska enheter

Stores för hälso- och friskvårdsprodukter, som receptfria läkemedel (OTC), kosttillskott och medicintekniska produkter och enheter, får inte:

  • Påstå att de diagnostiserar, botar, mildrar, behandlar eller förebygger en sjukdom eller ett beroende.
  • Innehålla bilder eller videor av före och efter.
  • Direkt hänvisa till privata, intima eller känsliga fysiska tillstånd.
  • Avskräcka kunder från att besöka kvalificerad sjukvårdspersonal.
  • Göra orealistiska eller orelaterade påståenden om produktens effektivitet.

Dessutom:

 • Läkemedel och kosttillskott avsedda för sällskapsdjur måste vara tydligt identifierade som sådana.
 • Stores för receptfria läkemedel och kosttillskott (inklusive vitaminannonser) får inte hävda att receptfria läkemedel är lika effektiva som receptbelagda läkemedel.
 • Stores för luftrenande eller partikelfiltrerande andningsskydd, även kända som ansiktsmasker för personlig skyddsutrustning, måste överensstämma med och ange den branschgodkända beteckning som exakt matchar den marknadsförda produkten, till exempel:
  • Australien: PFF2 eller PFF3.
  • Brasilien: PFF2 eller PFF3.
  • Kina: KN/KP95 eller KN/KP100.
  • Europa: FFP1, FFP2 och FFP3.
  • Japan: DS/DL2 eller DS/DL3.
  • Korea: Särskild 1:a.
  • Mexiko och USA: N95, N99, N100, R95, R99, R100, P95, P99 eller P100.
 • Stores för ansiktsmasker som inte är andningsskydd, kirurgiska mun- och nässkydd och tygmasker är tillåtna utom när de innehåller vilseledande eller falska påståenden (t.ex. alfanumeriska beteckningar som inte är godkända standarder).
Platsspecifika krav
 • Australien: Produkter får inte innehålla några hälsopåståenden eller terapeutiska påståenden och får inte beskriva produktens effekt på kroppen
 • Brasilien:
  • Annonser för mejerimjölkprodukter måste innehålla den obligatoriska ansvarsfriskrivningen.
  • Livsmedel och kosttillskott som påstås ersätta måltider, uppmuntrar till överkonsumtion eller påstås förbättra social status eller fysisk eller mental prestationsförmåga är förbjudna.
  • Receptfria läkemedelsprodukter och medicintekniska enheter är förbjudna.
 • Japan:
  • I allmänhet bör annonstext som används i en Store inte avvika från den text som redan är publicerad på varumärkets hemsida eller i annat marknadsföringsmaterial.
  • Produkter i Stores måste innehålla läkemedlets produktnamn och klassificering.
  • Läkemedelsliknande produkter måste vara tydligt identifierade som sådana i din Store.
  • Stores som innehåller läkemedelsprodukter får inte innehålla en uppmaning till handling (CTA).
  • Store-komponenter som gör det möjligt att lägga till en produkt i kundvagnen är förbjudna för läkemedelsprodukter.
 • Mexiko: Anpassad text får inte beskriva det medicinska tillståndet eller själva produkten. Anpassad text får endast innehålla varumärket, produktnamnet och CTA.
 • Nederländerna: Stores för receptfria läkemedel och medicintekniska produkter får inte innehålla några ekonomiska incitament att köpa. Till exempel försäljningskampanjer, direkta eller indirekta priserbjudanden, kuponger eller återbetalningskampanjer.
 • Polen:
  • Stores för receptfria läkemedel är förbjudna.
  • Stores för rökavvänjningsprodukter är förbjudna.
 • Saudiarabien: Receptfria läkemedel och medicintekniska enheter, kosttillskott och rökavvänjningsprodukter är förbjudna.
 • Singapore:
  • Tillåtna medicintekniska enheter måste vara godkända av Health Sciences Authority och åtföljas av belägg på produktinformationssidan eller produktförpackningen.
  • Rökavvänjningsprodukter är förbjudna.
 • Sverige: Stores för alla rökavvänjningsprodukter måste innehålla ansvarsfriskrivningen ”18+”.
 • Storbritannien: Innehåll för tabletter eller kapslar med smärtstillande medel, t.ex. acetylsalicylsyra, ibuprofen och paracetamol, får inte uppmuntra till köp av fler än en förpackning, till exempel genom erbjudanden med mängdrabatt som ”köp en, få en på köpet”. Rabatter på enstaka förpackningar är acceptabelt, förutsatt att innehållet inte uttryckligen föreslår att kunderna gör flera köp.

6.9.1 Testkit för hemmabruk

Vi tillåter Stores för hemtestkit som ger information om ens arv och hälsa på allmän nivå, men som inte gör anspråk på att diagnostisera, behandla eller bedöma riskerna för en sjukdom, ett tillstånd eller en krämpa. Du får endast marknadsföra produkter som följer lokala bestämmelser i de områden där dina annonser visas. Du är ansvarig för att erhålla alla nödvändiga godkännanden från lokala tillsynsmyndigheter för försäljning, distribution eller annonsering av de produkter som du avser att annonsera på Amazon, beroende på vad som är tillämpligt.

Tillåtna produkter inkluderar, men är inte begränsade till, kit för diabetes och mätning av blodsockernivåer, blodtrycksmätare, stamceller, DNA, personliga genetiska profileringssatser, kit för urinanalys, lanseringsanordning (endast medicinsk) och graviditets- och fertilitetstester. Dessa produktkategorier omfattas av platsspecifika krav, inklusive följande:

Platsspecifika krav
 • Australien, Brasilien och Saudiarabien: Alla produkter i denna kategori är förbjudna.
 • Frankrike: Testkit för släktforskning, DNA eller genetisk profilering är inte tillåtna.
 • Japan: Begränsningar gäller för testkit för hemmabruk.
 • Spanien: Kit för släktforskning, DNA-testning, diabetes och blodsockermätning, kit för personlig genetisk profilering, kit för urinanalys och blodprovstagare (endast medicinska) är förbjudna.

6.9.2 Medicinskt

 • Receptfria hälso- och skönhetsprodukter får inte påstås vara lika effektiva som receptbelagda produkter.

6.9.3 Viktminskning

Innehåll får inte tala direkt till kunder, till exempel ”Har du problem med bantningen?”, och får inte heller göra några orealistiska eller orimliga påståenden, inklusive men inte begränsat till följande:

 • Att kunderna kan gå ner i vikt genom att bara använda produkten utan att följa en kalorikontrollerad diet eller ett träningsprogram.
 • Att dessa resultat är effektiva för alla, eller att de är permanenta.
 • En specifik viktminskning över en viss tidsperiod.
 • Betydande viktminskning oavsett vad eller hur mycket kunden äter.
 • Att en kund kommer att gå ner i vikt genom att bära en produkt på kroppen eller applicera den på huden.
Platsspecifika krav
 • Australien: Viktminskningsprodukter, kosttillskott, hudkrämer och påståenden om viktminskning eller bantning är förbjudna.
 • Japan: Livsmedel eller kosttillskott som gör hälsopåståenden ska ha den tillämpliga etiketten och yttrandet för ”Livsmedel med funktioner” eller ”Särskild hälsokost” på produktförpackningen.
 • Mexiko och Saudiarabien: Produkter för viktminskning, viktökning, muskeluppbyggnad och liknande är förbjudna.

6.10 Politiska produkter

Vi accepterar inte politiskt innehåll eller produkter, som kampanjer för eller mot en politiker eller ett politiskt parti, valrelaterat innehåll eller innehåll relaterat till politiska frågor i offentlig debatt.

6.11 Sexuell hälsa

Vi tillåter marknadsföring av produkter för sexuell hälsa, förutsatt att Stores uppfyller följande krav:

 • Följer policyerna för ”Förbjudet innehåll” ovan.
 • Produkter får inte innehålla påståenden relaterade till ökad sexuell prestationsförmåga eller ökad sexlust.
 • Produkter får inte uttryckligen hänvisa till privata, intima eller känsliga fysiska/medicinska tillstånd, eller känsliga kroppsfunktioner eller tillstånd.

Produkter för sexuell hälsa får inte blandas med andra produkter än sådana för sexuell hälsa. Annonsörer som kanske också säljer flera orelaterade produkter ska placera produkter för sexuell hälsa på en undersida med lämplig rubrik i Store, till exempel ”Sexuell hälsa”.

Platsspecifika krav
 • Singapore:
  • Stores för kondomer får inte innehålla sexuellt provokativt innehåll.
  • Glidmedel är inte tillåtna i Stores.

6.12 Sport- och fritidsprodukter

Stores för sport- och fritidsprodukter får inte göra något av följande:

 • Uppmuntra kunder att vara mindre vaksamma eller mindre ansvariga för sin hälsa och säkerhet.
 • Ha överseende med eller uppmuntra våldsamt eller antisocialt beteende.
 • Vilseleda kunder, genom att exempelvis presentera produkter som säkra när de i allmänhet anses vara osäkra om de inte hanteras på lämpligt sätt och med försiktighet.

6.12.1 Godkännande av produkter

Vi tillåter följande produkter i Stores:

 • Airsoft-tillbehör som masker och handskar.
 • Förvaringsprodukter för ammunition, som behållare och vapenskåp.
 • Pilstöd, styrfjädrar, bågsträngar.
 • Kikare, tubkikare och kikare med mörkerseende.
 • Lockbeten.
 • EDC/multifunktionella/taktiska pennor.
 • Ficklampor.
 • Vilt- och spårkameror.
 • Kit för vapenrengöring.
 • Vapenhölster.
 • Vapenskåp.
 • Handhållna tubkikare.
 • Masker, huvudbonader och skyddsglasögon för paintball.
 • Avståndsmätare.
 • Taktiska fodral, väskor och paracord-rep.
 • Måltavlor.
Platsspecifika krav

Brasilien: Leksaksskumpistoler och tillbehör är tillåtna förutsatt att de inte är realistiska.

Indien, Nederländerna och Singapore: Leksaksvapen är tillåtna förutsatt att de inte är realistiska.

Mexiko och Saudiarabien: Alla vapen och vapentillbehör är förbjudna.

Vi tillåter följande produkter endast i USA:

 • Airsoftvapen och -ammunition.
 • Pilhuvuden.
 • Luftvapen och -ammunition.
 • Bågar och pilar.
 • Armborst.
 • Vapenstöd och väskor för vapenstöd.
 • Vapenremmar.
 • Laser, teleskopiska och icke-teleskopiska, fasta vapensikten.
 • Paintballvapen och -ammunition.
 • Pepparspray.
 • Skjutstöd.
 • Slangbellor.
 • Bedövningsvapen.
 • Elchockvapen.

6.13 Tävlingar och lotterier

Stores för tävlingar eller lotterier måste innehålla alla upplysningar som krävs enligt gällande lagar och bestämmelser. Programmets officiella regler eller en tydlig länk till officiella regler måste finnas i din Store.

Din Store måste:

 • Tydligt ange de kvalificerade produkterna för att delta och inte ta ut en extra avgift för att delta
 • Tydligt ange typen av kampanj, t.ex. tävling
 • Inkludera kampanjens datum och vara schemalagd för den perioden
 • Inkludera hur tävlingen fungerar (t.ex. på vilket sätt vinnaren kommer att utses) och plats och datum för dragningen
 • Inkludera de priser som erbjuds, kvalificeringskriterierna och eventuella begränsningar
 • Marknadsför endast produkter som priser om du äger eller är en auktoriserad återförsäljare av varumärket

Din Store får inte:

 • Uppmuntra barn som är under den lagliga åldern i deras land att delta, utan samtycke från en vuxen.
 • Ge en felaktig bild av oddsen för att vinna. Stores får till exempel inte uppge eller antyda att alla vinner.
 • Kräva att deltagarna registrerar sig för en tjänst.
 • Kräva deltagande baserat på betalning, eller kräva betalning för att göra anspråk på priset.
 • Använda Amazon-branding såvida man inte fått skriftligt godkännande från Amazon i enlighet med våra annonseringspolicyer, se Riktlinjer för användning av varumärke här.
Begränsningar beroende på plats
 • Belgien:
  • Tävlingar såsom lotterier eller turspel (till exempel lottdragningar) är förbjudna
 • Brasilien:
  • Kampanjer såsom tävlingar och lotterier är tillåtna under följande villkor:
   • Tävlingar och lotterier är begränsade till kommersiella kampanjer (tävlingar) som är auktoriserade av SECAP
   • SECAP-certifikatnumret måste visas och vara läsligt i din Store.
    • Följande produkter är förbjudna som priser:
     • Alkoholhaltiga drycker
     • Pris i form av pengar eller omvandling av priser till pengar
     • Läkemedel
     • Produkter som är förbjudna av Federal Revenue Office
     • Tobak och tobaksrelaterat
     • Vapen inklusive ammunition, sprängämnen och fyrverkerier
 • Kanada:
  • Måste innehålla: ”INGET KÖP KRÄVS”
  • Tävlingar såsom lotterier eller turspel (till exempel lottdragningar) är förbjudna
 • Indien:
  • Tävlingar, lotterier och turspel eller skicklighetsspel är förbjudna
 • Italien:
  • Tävlingar är tillåtna på följande villkor:
   • Får inte uppge att kunder måste göra inköp från Amazon.it för att delta
   • Får inte uppge att tävlingen endast finns på Amazon
  • Tävlingar såsom lotterier eller turspel till exempel lottdragningar är förbjudna.
 • Japan:
  • Tävlingar måste skickas in till Amazon för godkännande i förhand.
 • Mexiko:
  • Tävlingar är tillåtna under följande villkor:
   • Inkludera ett tillståndsnummer från SEGOB (endast tävlingar)
   • Ange de territorier där deltagandet är giltigt
   • Villkoren måste innehålla garantier, om sådana finns
   • Hur det fungerar och villkoren för att få biljetten, kupongen eller lösenorden och det totala antalet som utfärdats
   • Prisets monetära värde måste alltid uppges och det får bara vara i mexikanska pesos
   • Arrangörens namn och adress
  • Följande produktkategorier är förbjudna i kampanjer eller som priser:
   • Alkoholhaltiga drycker
   • Läkemedels- och hälsovårdsprodukter
   • Tobak och tobaksrelaterade produkter
 • Nederländerna:
  • Tävlingspriser får inte överstiga 100 000 EUR.
 • Polen:
  • Tävlingar såsom lotterier eller turspel (till exempel lottdragningar) är förbjudna.
 • Saudiarabien:
  • Ange det datum då vinnarna kommer att tillkännages.
  • Uppge att priser kommer att delas ut till vinnaren inom sju dagar från dagen för tillkännagivandet av resultaten.
  • Köp av varor eller prenumerationer på en föreslagen tjänst får inte vara ett villkor för deltagande.
 • Singapore:
  • Tävlingar såsom lotterier eller turspel till exempel lottdragningar är förbjudna.
 • Sverige:
  • Kampanjernas resultat måste offentliggöras.
  • Villkor måste innehålla:
   • Huruvida priserna kan bytas in mot samma värde i pengar
   • Om vinnaren eller de vinnande bidragen kommer att användas i något annat sammanhang (t.ex. i marknadsföringssyfte) – information om sådan användning måste tillhandahållas
 • Turkiet:
  • Följande typer av tävlingar är tillåtna:
   • Prisets totala värde får inte överstiga 154,06 TRY (ca 15 EUR)
   • Tävlingar där arrangören donerar till välgörenhet är tillåtna
   • Tävlingar där alla deltagare tilldelas ett pris
  • Tävlingar såsom lotterier eller turspel (till exempel lottdragningar) är förbjudna.
 • Förenade Arabemiraten:
  • Priser får inte vara föremål som är förbjudna eller vars annonsering och/eller försäljning är begränsad enligt lokala lagar.
  • Hänvisningar till ”lotterier” eller ”jackpottar” är förbjudna.
 • USA:
  • Måste ange ”INGET KÖP KRÄVS”.
  • Tävlingar, där vinnaren vinner av en slump, får inte överstiga 500 USD.
  • Tävlingar av olika slag är förbjudna i Stores med alkohol.

7. Amazon-branding

7.1 Amazons varumärken, produkter och tjänster

Amazons logotyper och hänvisningar till Amazons produkter och tjänster är förbjudna i Stores. Detta omfattar:

 • Amazons logotyper.
 • Amazons användargränssnittselement som ”Lägg till i kundvagnen”-knappar eller element som efterliknar dessa.
 • Amazon-referenser som ”Amazons bästa Store”, ”Shoppa vår kollektion på Amazon” eller ”Amazon Store för solglasögon”.
 • Dynamiska kundomdömen, försäljningsrankning, priser och besparingar på Amazon såvida de inte är dynamiskt länkade från informationssidan.
 • Referenser till Amazon-program som Kindle Unlimited (se ”Programbehörighet” nedan för undantag).
 • Alexa-kompatibilitet.
  • Korrekta referenser till Amazon-produkter avseende kompatibilitet, som ”Fungerar med Amazon Alexa” är tillåtna, förutsatt att den primära produkten placeras först i rubriken eller bilden och att hänvisning till Amazon-produkterna sker på ett korrekt sätt.

Programbehörighet

Om du refererar till Prenumerera och spara, Amazon Fresh eller Prime Pantry i din Store för att framhäva dina behöriga produkter måste du använda de ursprungliga ojusterade namn eller logotyper som är kopplade till dessa program. Vi tillåter inte användning av anpassade eller förkortade referenser eller logotyper. Logotyper får inte användas i en mening.

Det ojusterade Amazon Fresh namnet får endast användas i meningen ”Shop Amazon Fresh” och ”Handla nu på Amazon Fresh.” ”Fresh” utan Amazon ska inte användas i meningsform. I din Store får den ojusterade ”Fresh”-logotypen endast användas, inte ”Amazon Fresh”-logotypen. Amazon Fresh ojusterade namn eller logotyper får inte användas på något sätt som innebär ditt ägande eller kontroll av Amazon-programmet. Amazon Fresh ojusterade namn eller logotyper bör inte kombineras med andra märken eller namn.

Om du skapar en Store eller sida som är avsedd för dina behöriga produkter får du endast lägga till dina produkter i produktrutnät eller en bild med produkter som kan köpas. Det är ditt ansvar att se till att alla produkter som visas i en dedikerad Store eller på en dedikerad sida är registrerade för programmet i fråga.

Alla andra referenser till dessa program i din Store måste hänvisa till en Store-sida eller annan landningssida som endast innehåller behöriga produkter, eller till hemsidan för programmet i fråga på Amazon.

7.2 Kundrecensioner

 • Kundrecensioner från tredje part, stjärnbetyg eller andra element som kan förväxlas med Amazons kundrecensioner är inte tillåtna.
 • Inga ändringar får göras i Amazons kundrecensioner, inklusive korrigering av grammatik eller stavfel. Recensioner med allvarliga grammatiska fel eller stavfel måste undvikas.
  • För att utelämna oönskade delar av en kundrecension, använd ellipser ("...") utan mellanslag före eller efter; avkortningar får inte ändra recensionens innebörd.
  • Högst tre ellipser får användas i en kundrecension: ett i början av recensionen, ett i mitten och ett i slutet.
 • Amazons kundrecensioner får inte innehålla kundens namn.
 • Amazons kundrecensioner måste vara verifierbara på informationssidan i fråga.
Platsspecifika krav
 • Japan: Kundrecensioner är förbjudna

Annonseringspolicyer