Riktlinjer och policyer för godkännande av sponsrade annonser

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Översikt
2. Annonsformat och funktionalitet

1. Översikt

Policyerna i det här avsnittet gäller Sponsored Products och Sponsored Brands (vilket inbegriper Sponsored Brands-video och Store-spotlight, om inget annat anges). Som annonsör bär du ansvar för att följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar som gäller för dina annonser och på alla platser där annonserna visas, till exempel att följa kraven i CAP-koden om dina annonser riktar sig till brittiska konsumenter. Detta omfattar att erhålla alla nödvändiga godkännanden från lokala tillsynsmyndigheter för försäljning, distribution eller annonsering av de produkter som du avser att annonsera på Amazon eller inkludera i dina annonser.

Dessutom måste du följa våra annonspolicyer för de annonskampanjer du lanserar på Amazon. Om dina annonser inte följer våra annonspolicyer riskerar dina kampanjer att inte godkännas förrän du åtgärdat policyöverträdelsen. Amazon kan pausa eller avsluta dina annonskonton vid allvarliga eller upprepade överträdelser av annonspolicyn. Granska policyerna i det här avsnittet om du vill veta mer om innehållsbegränsningar som är specifika för Sponsored Products och Sponsored Brands, samt vilka produkter som är behöriga eller inte behöriga för dessa annonstyper.

Dessa policyer är tillägg till Amazon Ads riktlinjer och policyer för godkännande. Både Amazon Ads riktlinjer och policyer för godkännande gäller för dina annonskampanjer. Separata annonspolicyer gäller för Sponsored Display-annonser, bokannonser, Poster och Stores. Tekniska krav hittar du i annonsspecifikationerna.

Vi uppdaterar regelbundet våra policyer. Kontrollera denna sida ofta och säkerställ att du alltid följer våra senaste policykrav.

Om du vill veta mer om sponsrade annonser på Amazon går du till sponsrade annonser.

2. Annonsformat och funktionalitet

Se till att ditt annonsformat följer nedanstående riktlinjer:

 • Alla bilder och videor måste vara läsbara och ha hög upplösning.
 • Animering är endast tillåten i videor.
 • Annonserna får inte störa annonsmallarnas läsbarhet.
 • Sponsored Brands måste vara 728 x 90, 800 x 90, 300 x 250, 160 x 600, 245 x 135 eller 900 x 45. Se avsnitt 3.14 för riktlinjer kring Sponsored Brands-video.

3. Innehållskrav

Följande innehållskrav gäller alla delar av dina annonser, som anpassad text, rubriktext, varumärkeslogotyp, bilder, video och bilder av annonserade ASIN:er.

3.1 Allmänna krav

Dina annonser måste:

 • vara lämpliga för en allmän målgrupp
 • Exakt återspegla innehållet på landningssidan.
 • Vara på huvudspråket på Amazon-webbplatsen där annonsen visas.
 • Vara tydliga och korrekta så att kunderna får rätt information innan de interagerar med en annons eller beslutar sig för att köpa en produkt.
 • Endast marknadsföra produkter som du antingen äger eller har behörighet att sälja eller distribuera.
Platsspecifika krav

Saudiarabien: Annonserna måste vara på engelska. Se Översättningar för annonsöversättningar.

3.2 Förbjudet innehåll

Innehåll som är förbjudet i alla annonselement
 • Annonser för levande djur avsedda att konsumeras av ett annat djur är förbjudna. Annonser för husdjursfoder bestående av insekter eller djur, till exempel frysta gnagare, insekter eller mjölmaskar, får inte visa innehållet i förpackningen.
 • Amazons varumärken, produkter eller hänvisningar till Amazons produkter eller tjänster är förbjudna.
  • Korrekta hänvisningar avseende kompatibilitet som ”fungerar med Alexa” är tillåtna, förutsatt att den primära produkten placeras först i rubriken, visas på ett framträdande sätt i alla bilder och videor, samt att hänvisningen till Amazon-produkterna är korrekt.
 • ASCII-konst.
 • Barn i vuxna eller farliga situationer. Exempelvis barn som är nära eller hanterar skjutvapen eller andra vapen, eller befinner sig i situationer som kan strida mot bästa praxis vad gäller barnsäkerhet (t.ex. barn i fordon utan fastsatta säkerhetsbälten eller barn som cyklar utan hjälm) eller utan tillsyn av vuxna på platser eller i situationer där de inte kan ta hand om sig själva på ett säkert sätt (t.ex. simbassänger, trafikerade vägar eller är i närheten av farlig utrustning).
 • Kontaktuppgifter, t.ex. hela eller delar av e-postadresser, webbadresser eller telefonnummer, adresser till sociala medier och QR-koder.
 • Innehåll som uppmuntrar eller förskönar rökning.
 • Innehåll som uppmuntrar till eller främjar skadegörelse, asocialt beteende eller vandalisering av offentlig eller privat egendom.
 • Innehåll som glorifierar eller främjar användning av olagliga droger, missbruk av lagliga droger, drogtillbehör eller produkter för att lura drogtester.
 • Innehåll som antyder eller påstår att produkten kan diagnostisera, behandla eller ifrågasätta könsidentitet eller sexuell läggning.
 • Innehåll som kan anses vara kulturellt olämpligt på den geografiska plats där annonsen visas.
 • Innehåll som kan främja hat, som uppmuntrar till våld eller intolerans, eller förespråkar eller diskriminerar en skyddad grupp, oavsett om det baseras på ras, hudfärg, nationalitet, religion, funktionshinder, kön, sexuell läggning, ålder eller annan kategori.
 • Innehåll som främjar överdriven eller oansvarig konsumtion av alkohol.
 • Innehåll som främjar aktiviteter som kan vålla fysisk eller psykisk skada.
 • Innehåll som ställer frågor till eller talar direkt till kunden, till exempel användning av ”du/din” (till exempel ”Söker du efter xxx, prova detta” eller ”Uppnår du inte de viktminskningsresultat du vill ha?”).
 • Innehåll som kretsar kring mycket debatterade sociala ämnen.
 • Politiskt innehåll, som kampanjer för eller emot en politiker eller ett politiskt parti, valrelaterat innehåll eller innehåll relaterat till politiska frågor i offentlig debatt. Under valår förbjuder vi medieprodukter som handlar om ett specifikt politiskt parti, en fråga eller en kandidat.
 • Grymhet mot människor eller djur.
 • Bedrägligt, falskt eller vilseledande innehåll.
 • Uttryckssymboler och emojis.
  • Uttryckssymboler och emojier som inte är suggestiva, oanständiga, vanhelgande eller vulgära är tillåtna i anpassad text.
 • Utnyttjande av känsliga händelser som naturkatastrofer, katastrofer orsakade av människor, masstrauman och/eller dödsfall eller offentliga personers död.
 • Falska funktioner som ”Spela upp”-knappar eller inloggningsförfrågningar.
 • Fult, vulgärt eller obscent språk eller språk som innehåller svordomar, inklusive förvillande text eller olämpliga tvetydigheter.
 • Språk som pressar kunder att vidta åtgärder, skapar en känsla av brådska som ”sista chansen”, ”tveka inte för länge”, ”missa inte”, ”skynda innan varorna tar slut” eller känslomässigt laddat språk.
 • Felstavningar, överdriven interpunktion eller felaktig grammatik eller interpunktion.
 • Innehåll som är obscent, kränkande, ärekränkande, illegalt eller inkräktande på andras privatliv.
 • Hänvisningar till potentiellt pinsamma kroppsfunktioner eller tillstånd, eller privata, intima eller känsliga fysiska eller medicinska tillstånd.
 • Referenser till ett annat varumärke eller en annan produkt för att nedvärdera, jämföra eller utnyttja det andra varumärket eller den andra produkten för att marknadsföra din produkt (till exempel ”bättre tillverkad än [annan produkt]”). Om du indikerar att produkten är kompatibel med andra produkter i rubriken måste det andra varumärket eller den andra produkten nämnas i den senare delen av rubriken med ett förtydligande uttalande som ”kompatibel med”.
 • Hänvisningar till ”dupe” om annonsen innehåller ett varumärke som inte är annonsörens.
 • Religiöst innehåll, vare sig det handlar om att förespråka eller förnedra en religion.
 • Frakt- eller leveranspåståenden.
 • Särskilda tecken (som inte är en del av ett varumärke eller en slogan).
  • Hashtaggar (#) är tillåtna i anpassad text.
Platsspecifika krav
 • Egypten, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten: Följande innehåll är förbjudet:
  • Innehåll som kan undergräva eller kritisera traditionell arabisk kultur, dess politik eller dess ledare.
  • Innehåll som kan uppmuntra till politisk oro eller störa den allmänna ordningen.
  • Innehåll relaterat till politiska tvister eller väpnade konflikter.
 • Singapore: Annonser för kläder får inte innehålla någonting som är sexuellt provokativt.

3.2.1 Förbjudna bilder och videor

Allmänna riktlinjer

Utöver ovanstående krav gäller även följande riktlinjer för förbjudet innehåll för bilder och videor i dina annonser.

 • Bilder och videor av vapen (inklusive realistiska och icke-realistiska skjutvapen, svärd, bågar, pilar och liknande) som har någon av följande egenskaper:
  • Visas på ett våldsamt, hotfullt sätt, till exempel om de är på väg att skada någon.
  • Visas på ett otäckt sätt (till exempel täckt av blod).
  • Riktas mot någon.
  • Riktas mot kunden.
  • hanteras av eller används i sammanhang med minderåriga
  • Se avsnittet Sport- och utomhusprodukter nedan för begränsningar som är specifika för dessa produkter.
 • Innehåll som skildrar realistiskt eller överdrivet våld, brutalitet, skrämmande bilder och videor, grafiska skildringar av blod, öppna eller sydda sår, tortyrscener, lemlästning eller stympning av kroppar.
 • Helt synliga intima kroppsdelar, såsom könsorgan, kvinnobröst och rumpor.
  • Annonser får innehålla delvis avslöjande klädsel (modeller som visar naken hud utan att visa några intima kroppsdelar eller konturer eller simulering av känsliga områden) om de är anständiga och relevanta för den produkt eller tjänst som marknadsförs. En bild eller video av en kvinna i bikini får till exempel användas för att marknadsföra bikinis, men samma bild eller video får inte användas för att marknadsföra en bil eftersom en kvinna i bikini inte har någon koppling till fordon.
 • Sexuellt innehåll:
  • Sexuellt suggestiva poser, som särade ben, gripande av hår eller accentuering av höften tillsammans med kärleksfulla eller sexuellt suggestiva ansiktsuttryck.
  • Bilder och videor som drar otillbörlig uppmärksamhet till intima kroppsdelar, som bröst eller bakdelar.
  • Avbildningar av minderåriga i sexuella situationer.
  • Bilder och videor som skildrar oanständig avklädning, som att dra av axelbandet på en behå eller dra ned underkläder.
  • Modeller i sexiga underkläder såsom långa strumpor, strumpeband eller tillbehör som piskor och kedjor.
  • Provokativa omfamningar eller omfamningar i provokativa miljöer som i duschen eller på en säng.
  • Sexuella anspelningar i text, bild eller video.
Platsspecifika krav
 • Egypten
  • Bilder av svindjur är inte tillåtna.
  • Bilderna måste vara anständiga och får inte innehålla sexuellt provocerande innehåll.
 • Saudiarabien:
  • Bilder av svindjur är inte tillåtna.
  • Bilder av modeller med tatueringar är inte tillåtna.
  • Bilder för underkläder, badkläder och underklädesprodukter får inte innehålla modeller.
 • Saudiarabien och Förenade Arabemiraten:
  • Alkohol: Bilderna får inte skildra alkohol eller alkoholkonsumtion.
  • Naken hud: Bilderna måste vara anständiga och får inte innehålla sexuellt provocerande innehåll.

3.3 Amazon-program

Om du hänvisar till Prenumerera och spara i rubriken för att dra uppmärksamhet till behöriga produkter måste du använda det ursprungliga ojusterade namnet eller den logotyp som är kopplad till programmet. Vi tillåter inte anpassade eller förkortade referenser eller logotyper.

Produkterna som visas i annonsen måste vara behöriga för programmet och annonsen måste leda till en landningssida som endast innehåller berättigade produkter.

3.4 ASIN- eller produktbilder

De ASIN-bilder som visas i dina annonser måste följa våra policyer och Amazons webbplatsstandarder för produktbilder. GIF:ar eller animeringar är inte tillåtna.

Sponsored Brands. Dubbletter eller identiska produkter, anpassade bilder (till exempel bildspelsannonsformat) eller produktbilder i samma annons är inte tillåtna. ASIN-bilder i annonsen måste visa eller hänvisa till den produkt som säljs och tydligt avbilda produktvariationer (t.ex. färg, modell eller stil).

I annonsformaten för Sponsored Brands finns ett krav på att du visar din varumärkeslogotyp så att kunder lätt kan identifiera att det är du som är annonsören. Varumärkeslogotyper ger kunder en bättre upplevelse och hjälper till att öka intresset för ditt varumärke och dina produkter.

Eftersom varumärkeslogotypen kan användas med flera olika annonsformat är det viktigt att den följer de här riktlinjerna för varumärkeslogotyper. Om du inte har en varumärkeslogotyp som uppfyller följande villkor bör du överväga att använda Sponsored Products som ett alternativ.

En varumärkeslogotyp måste vara registrerad för ditt eget varumärke och inte för det varumärke du marknadsför, såvida du inte har laglig rätt att använda det marknadsförda varumärkets logotyp. Varumärkeslogotyper måste:

 • Fylla hela bilden. Om din logotyp inte fyller hela bilden måste den placeras mot en enfärgad bakgrund som fyller hela bilden.
 • Korrekt återspegla varumärket eller produkten du marknadsför.

Varumärkeslogotyper får inte placeras mot en komplex grafisk bakgrund och måste vara visuellt tilltalande. Logotyper får inte:

 • Vara en produkt, ASIN (inklusive beskurna versioner), anpassad bild eller livsstilsbild, eller en kombination av dessa.
 • Användas som en förlängning av rubriken och får inte heller innehålla ytterligare text.
 • Vara en kombination av logotyper.
 • Innehålla plottriga eller röriga element.

Annonsörer inom underhållning som film och TV får även använda följande, förutsatt att dessa bilder också finns på produktförpackningen, produktinformationssidan eller författarsidan:

 • Bild av en skådespelare eller en relaterad karaktär.
 • Produktrelaterade symboler, till exempel ett spindelnät för en Spiderman-film.
 • Film- och tv-serietitlar med relevant överlappning eller tryckta mot en relevant bakgrund.

Annonser med musikprodukter får använda följande element på logotypens placering:

 • Logotyp för skivmärke eller artistlogotyp som:
  • Fyller hela bilden. Om din logotyp inte fyller hela bilden måste den placeras mot en enfärgad bakgrund som fyller hela bilden.
 • Artistens namn eller alias
 • Bild på artisten
 • Element från artistens skivomslag

Logotypriktlinjer för bokannonsörer finns här.

Mer information finns i Hur man bygger varumärkesannonser för att intressera Amazon-kunder.

3.6 Uppmaning till handling (CTA)

Vi rekommenderar att du använder en CTA i annonsen eftersom det kan leda till bättre annonsresultat, men du måste inte använda en CTA.

Om du använder en CTA i rubriken för din annons måste den ha följande egenskaper:

 • Vara tydlig och exakt.
 • Inte vara utformad på ett sätt som pressar kunder att agera, till exempel genom uttryck som ”Sista chansen,” ”Missa inte” eller känslomässigt laddat språk.
Förbjudna CTA:er
 • ”Klicka här” och andra icke-specifika variationer.
 • CTA:er som efterliknar standardiserade CTA:er i Sponsored Brands-annonser får inte användas i rubriken. ”Shoppa nu” är exempelvis förbjudet i USA, Storbritannien, Indien och Tyskland eftersom denna CTA redan finns med i annonsen.

3.7 Påståenden och belägg

Alla annonser är föremål för granskning. Amazon förbehåller sig rätten att kräva ändringar av annonser, blockera annonser, återkalla godkännande av en annons och/eller kräva faktaunderlag för en annons. Annonsören är fullt ansvarig för att se till att påståenden, åtagande och representationer i dess annonser och annat relevant material är sanningsenliga, korrekta, fullständiga och inte vilseledande. Detta inbegriper, men är inte begränsat till, påståenden om effekt, utmärkelser, ursprung och komponenter. Påståenden i annonser får inte begränsas eller motsägas på produktinformationssidan, produktwebbplatsen, målsidan eller i annat annonsörmaterial.

Platsspecifika krav
 • Australien:
  • Produkterna får inte åtföljas av terapeutiska eller hälsorelaterade påståenden om sjukdom, fysiska tillstånd eller obehag, defekter, skador eller psykiska tillstånd.
  • Krämer med solskyddsfaktor (SPF) som har en SPF på mindre än 50 får inte göra anspråk på att ge ”högt” (eller liknande) skydd. Dessutom får produkter vars primära syfte inte är att skydda mot sol inte göra anspråk på att vara en solskyddsprodukt.
  • Livsmedel, kosttillskott, krämer och andra förtärbara eller applicerbara produkter för viktminskningsändamål får inte påstås hjälpa till med eller påverka viktminskning, försök att bli smalare eller bantning.
 • Brasilien: Påståenden om att produkter är ekologiska, sockerfria eller lightprodukter måste åtföljas av belägg på produktförpackningen.
 • Singapore: Ekologiska påståenden måste åtföljas av belägg på produktförpackningen.
Garantier

Produktinformationssidan måste tydligt beskriva garantier, inklusive eventuella begränsningar.

Vilken part som ansvarar för garantier måste anges på produktinformationssidan eller i rubriken.

3.8 Unika bilder

Med unika bilder kan du inkludera attraktiva bilder som representerar dina produkter eller ditt varumärke i sammanhang eller en livsstilsmiljö i annonsen. Bilderna får inte motsäga landningssidan och måste vara av hög upplösning och kvalitet samt estetiskt tilltalande. Bilder bör endast innehålla text som finns naturligt i bilden (t.ex. på produktförpackningar), såvida inte bilderna genereras automatiskt från en Stores banner.

Bilder får inte ha följande egenskaper:

 • visa enskilda eller flera produktbilder mot en solid eller genomskinlig bakgrund.
 • Vara en enskild varumärkeslogotyp eller kombination av logotyper.
 • Vara en av dina valda produktbilder.
 • Innehåller plottriga, överdrivna, dåligt beskurna eller oläsliga element.
 • Innehålla annan text än den som finns naturligt i bilden (t.ex. på produktförpackningar), såvida inte bilderna genereras automatiskt från en Stores banner.
 • Innehålla någon form av prissättning eller kampanjmeddelanden.
 • Innehåller letter- eller pillarbox-format.

Se nedan för bildexempel och Hur man bygger varumärkesannonser för att intressera Amazon-kunder för mer information.

Individuella produktbilder och flera produktbilder:

Produkt som visas i en livsstilsmiljö

Individuella produktbilder

Produkt som visas i ett sammanhang

Flera produktbilder

Enskilda och flera logotyper:

Individuell varumärkeslogotyp

Flera varumärkeslogotyper

Fullpackade bilder och textbilder:

Trång och dåligt beskuren bild

Text i bild

Letter- eller pillarbox-format:

Bild i letterbox-format

Bild i pillarbox-format

3.9 Rubriker och anpassad text

Rubriker och anpassad text i bilder eller video måste vara relevanta för den annonserade produkten.

Vi tillåter rubriker som är

 • Fokuserade på varumärken eller inte är produktspecifika för att lyfta fram en mängd relevanta produkter (till exempel kan en annons med en rubrik med köksapparater innehålla en mängd olika köksapparater).
 • Relevant för minst en produkt i annonsen, förutsatt att de andra produkterna som visas är i samma kategori (till exempel bör en annons med rubriken ”Förbättra din stil med högklackade skor” innehålla minst ett par högklackade skor och resterande produkter som visas kan vara av vilken typ av sko som helst).

Vi förbjuder rubriker som innehåller påståenden relaterade till hälsotillstånd eller påståenden om allergi/hälsorelaterade ingredienser, såvida inte påståendena gäller för alla produkter som annonseras.

För att upprätthålla en hög kvalitet på dina annonser rekommenderar Amazon att du skriver rubriken eller den anpassade texten utan versalisering. Versaler bör endast inleda meningar, eventuella egennamn eller varumärken (inklusive officiella varumärken, produktmodeller eller slogans).

Vi förbjuder annonstext i VERSALER, SLUMPMÄSSIG blandning av versaler och gemener eller KamelNotation. Ord med versaler för vanliga förkortningar (t.ex. DIY), eller för varumärken som ursprungligen använder stora bokstäver, är acceptabla.

Mer information finns i Hur man bygger varumärkesannonser för att intressera Amazon-kunder.

Platsspecifika krav

Japan: Denna policy om versaler gäller inte här.

3.10 Nyckelords- och produktinriktning

Nyckelorden eller produkterna i dina kampanjer måste vara relevanta för den produkt som marknadsförs. Annonser får inte inriktas på nyckelord eller produkter på ett sätt som kan resultera i en stötande, okänslig eller oönskad shoppingupplevelse.

Några exempel på begränsade produktkategorier och nyckelord är följande:

 • Stötande, profana eller vulgära nyckelord eller produkter.
 • Nyckelord eller produkter relaterade till receptbelagda läkemedel, som ”Lipitor” eller ”Prednisone”.
 • Produkter och nyckelord för produkter som vi inte annonserar enligt våra policyer för förbjudna produkter och förbjudet innehåll, exempelvis e-cigaretter eller produkter av sexuell natur och vuxenartiklar.

3.11 Optimerade annonser

Om du väljer alternativet Optimera dina annonser för att visa de produkter från din landningssida som är mest relevanta för kundens sökning måste du se till att rubriken inte nämner några specifika produkter. Rubriker måste hållas allmänna så att kunder förstår din annons oavsett vilka av dina produkter som visas.

3.12 Meddelanden om erbjudanden och högtider

Användning av kampanjmeddelanden måste uppfylla följande krav:

 • Vi förbjuder användning av superlativa uttryck som ”enorma besparingar” eller ”gigantiska rabatter”.
 • Start- och slutdatum för annonskampanjen måste överensstämma med erbjudandets varaktighet eller sparperioden så att annonserna inte visas på datum när erbjudandet eller besparingen inte gäller.
 • Kampanjer måste schemaläggas så att de avslutas på kampanjens sista dag.
 • Se till att kampanjdatum för en viss högtid eller ett visst säsongsevenemang (till exempel halloween, alla hjärtans dag och jul) börjar inom en rimlig tidsram fram till evenemanget och avslutas inom 24 timmar efter evenemangets datum, eller inom en rimlig tid efter det beroende på evenemanget.
 • Om du förlänger kampanjen efter att erbjudandet eller sparperioden har löpt ut måste du ändra annonstexten genom att ta bort de kampanjmeddelanden som inte längre gäller.
Sponsored Brands

Vi förbjuder alla referenser till specifika priskampanjer i Sponsored Brands. Dessa kan vara erbjudanden, specialerbjudanden eller besparingar som Spara 50 % på {product} eller 20 $ rabatt på {product}.

Vi tillåter följande typer av kampanjmeddelanden, inklusive nära variationer, för Sponsored Brands om kampanjen är i) synlig på produktinformationssidan, och ii) giltig under kampanjens varaktighet:

 • Besparingar på [produkt].
 • Besparingar på [produkt].
 • Spara nu.
 • Bra priser på [produkt].
 • Stora besparingar på [produkt].
 • Fantastiska paket med [produkter].
 • Köp [produkt] och få [ytterligare gratis produkt].

Kampanjer som hänvisar till ”erbjudanden” får endast innehålla produkter som har ett aktivt Amazon-erbjudande (till exempel dagens deal) för alla annonserade produkter under kampanjens varaktighet.

Andra sparkampanjer måste erbjuda aktiva besparingar för de annonserade produkterna under hela kampanjen.

Platsspecifika krav

Japan: Kampanjmeddelanden är förbjudna.

3.13 Store-spotlight

Med Store-spotlight för Sponsored Brands-annonser kan du markera tre enskilda sidor i din Store där kunder kan upptäcka olika produktkollektioner.

Om du vill använda Store-spotlight måste du ha en Store med minst tre undersidor, utöver hemsidan.

Om du ännu inte har en Store kan du lära dig hur du snabbt skapar en här.

Val av Store-undersida
När du väljer en undersida i Store används den befintliga undersidans namn och den första produkten som listas på Store-sidan för att representera den sidan i din Sponsored Brands-annons. Du kan välja en annan produkt förutsatt att produkten finns på Store-undersidan och är lätt för dina kunder att hitta. Du får också göra mindre ändringar i Store-undersidans rubrik.

Du får inte välja samma Store-undersida två gånger i samma spotlight-annons.

Riktlinjer för innehåll
Rubrik- och undersidtitlar måste uppfylla innehållskraven i denna policy, inklusive rubrikkraven i avsnitt 3.9. Dessutom:

 • Rubriker och undersidrubriker får inte innehålla meddelanden om erbjudanden, besparingar eller andra rabatter.
 • Rubriker och undersidrubriker måste använda versaler och gemener på samma sätt, och får inte vara skrivna helt i VERSALER eller med KamelNotation. Ord med versaler för vanliga förkortningar (t.ex. DIY), eller för varumärken som ursprungligen använder stora bokstäver, är acceptabla.
 • Undersidrubriker i en Store får inte ändras väsentligt från den ursprungliga undersidans namn i samma Store och får inte innehålla utelämningstecken eller uppmaning till handling.

Riktlinjer för produktgodkännande
Stores kan innehålla en mängd olika produkter som kanske inte är tillåtna i Sponsored Brands-annonser. Läs 4.2 Förbjudna produkter innan du väljer dina Store-undersidor.

Riktlinjer för Store-undersidor
Store-undersidorna får endast innehålla produkter som finns i lager och är tillgängliga för försäljning.

3.14 Riktlinjer för video och videoinlägg

Allmänna riktlinjer
Med Sponsored Brands-video och videoinlägg kan du göra dina kunder intresserade genom att inkludera tilltalande videor i dina annonser. Dessa videor kan vara i vertikalt (9:16) eller horisontellt (16:9) format under Sponsored Brands-video, och vertikalt (9:16) endast under videoinlägg.

Videor i dina annonser måste vara relevanta för produkten eller varumärket och leda till en kontextuellt relevant landningssida.

Krav på videomaterial
Se till att din video följer nedanstående riktlinjer:

 • Letter- eller pillarbox-format: Videor får inte ha fält på någon sida av videoinnehållet.
 • Vi tillåter inte tomma eller svarta bildrutor i början eller slutet av videon.
 • Videoannonser får inte avslutas på ett sätt som avbryter beskrivningen (dubbning, tal eller skriven text) mitt i en mening.

Policyer för bildtexter i inlägg hittar du här.

Riktlinjer för innehåll

Videor måste vara lämpliga för allmänna målgrupper och innehålla ditt varumärke, din logotyp eller en produkt som tydligt representerar varumärket eller produkten som marknadsförs. Videor måste följa våra policyer, bland annat policyerna om Förbjudet innehåll och Påståenden.

Sponsored Brands-videoannonser spelas upp automatiskt utan ljud, men med ljud om kunden själv klickar på ljuduppspelning. Därför rekommenderar vi videor som lätt kan förstås och som är intressanta även utan ljud.

Videor utan ljudspår accepteras, men:

 • Det måste vara tydligt för kunden att videon inte har något ljud (annonsen kan till exempel innehålla en ansvarsfriskrivning som lyder ”inget ljud” eller visa en video utan några personer som talar).
 • Kunderna måste kunna förstå videon utan ljud.

Videor måste använda huvudspråket i den Amazon-butik där annonserna visas (”lokalt språk”).

 • Ljudet måste vara på det lokala språket. Det måste finnas undertexter (eller transkriptioner/översättningar) på det lokala språket om ljudet är på ett annat språk.
 • Viktig text i videon, till exempel produktinformation och instruktioner, måste vara på det lokala språket.

Videoformat och kvalitet
För att säkerställa en bra kundupplevelse får videorna i annonsen inte innehålla något av följande:

 • Suddig, oklar eller oigenkännlig grafik.
 • Kreativa element som stör läsbarheten i annonsmallar, t.ex. sponsrad tagg eller knapp för att stänga av ljud, såvida inte videon saknar ljud. Se våra mallar för säker zon i video för mer information.
 • Kundrecensioner (inklusive stjärnbetyg), även om dessa recensioner finns på Amazon.
 • Erbjudanden, rabatter eller andra besparingskampanjer.
 • Avledande bilder (till exempel lysande, snurrande, blinkande, pulserande objekt eller text, eller övergångar med hög kontrast).
 • Avledande, gälla, oväntade eller våldsamma och skärande ljud. Exempel på detta är plötsliga volymförändringar, ovanligt höga röster eller oväntade eller kontextuellt irrelevanta ljud.
 • Oläslig text. Texten måste vara tillräckligt stor för att den genomsnittliga kunden ska kunna läsa den. Annonser får inte använda samma eller liknande färger för text och bakgrund eftersom texten då inte är läsbar (till exempel vit text mot ljusgrå bakgrund).
 • Dålig ljudkvalitet såsom statiska, sprakande, svaga meddelanden eller röster i låga tonlägen, snabba, ohörbara, oklara eller oigenkännliga ljud.
 • Dålig videokvalitet och låg upplösning.
 • Påstridigt, aggressivt eller hetsande språk som syftar till att framkalla ett klick eller ett köp från kunden.
Platsspecifika krav
 • Japan: Om immateriella rättigheter (IP), till exempel upphovsrättsskyddade låtar, musikaliska verk och texter, hanteras av organisationer för upphovsrättsskydd för musik, t.ex. JASRAC, ansvarar annonsörer/byråer för att förvärva nödvändiga rättigheter/licenser för att använda sådan IP i sina annonser. Om upphovsrättsskyddat material som ägs av upphovsrättsorganisationer används i strid med immateriella rättigheter, och Amazon.co.jp debiteras licensavgifter från dessa organisationer, har Amazon rätt att kräva skadestånd och ersättning för kostnader från den relaterade annonsören/byrån).
 • För receptfria läkemedel och medicintekniska produkter måste SBV-annonser innehålla samma video som finns på produktinformationssidan.

3.15 Översättningar

När du har skickat in din Sponsored Brands-kampanj översätter vi den automatiskt åt dig. Översättningstiderna kan variera men översättningen slutförs vanligen inom 24 timmar efter att din kampanj har aktiverats på standardspråket.

Om du skickar in en egen översättning måste det översatta innehållet följa våra innehållskrav och stämma överens med innehållet i standardspråkskampanjen. Granskning av översatta kampanjer tar vanligtvis upp till 72 timmar.

Läs mer om översättningar och språk som stöds i annonskonsolens supportcenter.

4 Produktgodkännande

I det här avsnittet listar vi produkter som inte får annonseras, samt begränsningar gällande format eller marknadsföringsmetod för produkter som får annonseras. Dessa policyer gäller för alla annonser om inget annat anges.

4.1 Allmänna krav

Som annonsör får du endast marknadsföra produkter som du äger eller har rätt att sälja eller distribuera.

Annonserna måste vara sanningsenliga och korrekta. De annonserade produkterna måste beskrivas korrekt när du skapar annonserna.

4.2 Förbjudna produkter

Följande produkter är förbjudna globalt.

Ytterligare information om krav som gäller tillåtna produktkategorier finns i avsnitt 4.3.

 • Vuxenartiklar, som pornografi, produkter av sexuell natur, leksaker och underhållning, produkter som påstår sig förbättra sex samt andra produkter och tjänster av liknande slag, inklusive produkter som marknadsförs för vuxna eller sexuella ändamål.
 • Skönhet och personlig vård: Produkter som påstås permanent fysiskt ändra naturliga kroppsegenskaper är förbjudna.
 • Tävlingar och lotterier.
 • Kit för drogtester.
 • Diagnostiska kit för sjukdomar.
 • Tjänster och produkter för digital hackning och dataintrång.
 • Etsningskrämer och andra frätande krämer, geler, vätskor eller lösningar.
 • Tjänster för falska handlingar.
 • Fettförbrännare eller liknande produkter som påstås öka ämnesomsättningen, förstärka sexlusten, undertrycka aptiten eller påskynda andra naturliga kroppsfunktioner.
 • Mat och kosttillskott som innehåller efedrinalkaloider, profetsalvia eller salvinorin A.
 • Livsmedel med hög fett-, salt- eller sockerhalt (HFSS) (endast Storbritannien)
 • Snabba pengar-produkter.
 • Kit för könsförutsägelse och liknande testprodukter.
 • Graffiti-relaterade färger, markörer, krämer, munstycken, påfyllningar, instruktionsvideor och annat innehåll.
 • Olagliga droger, rekreationsdroger och drogrelaterade tillbehör.
 • Medicinska enheter som är avsedda eller saluförs för yrkesmässig användning.
 • Lustgasbehållare och laddare.
 • Knivar som inte är gjorda av metall och som är avsedda för friluftsliv, jakt och camping
 • Oljor, kosttillskott, kosmetiska skönhetsprodukter eller ätbara produkter som innehåller cannabidiol (CBD), THC eller som på annat sätt är relaterade till cannabis.
 • Faderskapstest, otrohetstest, eller paket som testar för sexuella övergrepp.
 • Receptbelagda läkemedel och produkter.
 • Produkter som inte följer Amazons kategori-, produkt- och listningsbegränsningar.
 • Produkter som påstås diagnostisera, bota, mildra, behandla eller förebygga sjukdomar eller missbruk.
 • Produkter som felaktigt påstås vara ”FDA-granskade”, ”FDA-godkända” eller produkter med relaterade bilder som innehåller FDA-logotypen (för mer information, se här).
 • Produkter som är utformade för att användas för integritetsintrång, såsom spionkameror, eller för att undkomma rättsväsendet, såsom en polisradioskanner.
 • Produkter som är avsedda att maskera andra produkter vars syfte är förbjudet enligt lag, förordningar eller våra policyer, t.ex. maskerade produkter avsedda för hemlig transport av olagliga droger.
 • Produkter som kan användas för tvivelaktiga eller potentiellt farliga aktiviteter.
 • Produkter relaterade till hasardspelstjänster.
 • Produkter som kan inkräkta på, uppmuntra till eller möjliggöra intrång i immateriella rättigheter eller personliga rättigheter.
 • Natriumnitrat
 • Tatuerings- och kroppsmärkningsprodukter.
 • Tobak, e-cigaretter, vapes och relaterade tillbehör som tobakskvarnar, cigarettpapper och cigarettfodral, e-vätskor, tillbehör för vattenpipor och askkoppar
 • Tjänster och utrustning för UV-solning.
 • Vapen:
  • Ammunition eller omladdad ammunition.
  • Vapendelar och vapentillbehör eller produkter marknadsförda som vapendelar eller vapentillbehör, inklusive referenser till olika vapenmodeller.
  • Destruktiva och explosiva anordningar såsom fyrverkerier.
  • Säkerhetsintyg för handeldvapen.
  • Pistoler, revolvrar eller någon form av skjutvapen.
  • Produkter som liknar eller innehåller realistiska eller faktiska vapen, vapendelar eller ammunition.
  • Vapen eller andra föremål som endast är avsedda för polisiärt eller militärt bruk.
Platsspecifika krav
 • Egypten: Följande produkter är förbjudna:
  • Produkter som härrör från fläsk
  • Bekämpningsmedel och gödselmedel
  • Skönhets- och personvårdsprodukter
  • Radardetektorer och laserpekare
  • Kommersiell/Industriell sändningsutrustning
 • Saudiarabien: Följande produkter är förbjudna:
  • Hundmat och kosttillskott.
  • Underhållnings- och medieprodukter.
  • Finansiella produkter och tjänster.
  • Produkter för intimvård och personlig vård.
 • Saudiarabien och Förenade Arabemiraten: Följande produkter är förbjudna:
  • Hasardspelsprodukter.
  • Produkter relaterade till horoskop, spådom, svart magi och liknande ockulta produkter.
  • Produkter som härrör från fläsk.
 • Singapore: Följande produkter är förbjudna:
  • Tuggummi.
 • Förenade Arabemiraten: Följande produkter är förbjudna:
  • Utbildningstjänster.

4.3 Begränsade produkter

Följande produkter får annonseras förutsatt att annonserna följer nedanstående begränsningar.

4.3.1 Alkohol och alkoholrelaterade produkter

Denna policy gäller annonser som marknadsför alkoholhaltiga drycker (vin, öl och sprit) och alkoholrelaterade varor.

Alkoholannonser är förbjudna i Kanada, Egypten, Indien, Saudiarabien, USA och Förenade Arabemiraten. Se avsnitten nedan för krav som gäller för alkoholannonser på platser där de tillåts

Observera att denna policy inte omfattar alkoholrelaterat innehåll som visas i annonser som inte är för alkohol (till exempel en filmtrailer med skådespelare som konsumerar alkohol). Enligt policyn för förbjudet innehåll får annonsinnehållet inte uppmuntra, försköna eller skildra överdriven alkoholkonsumtion.

Sponsored Products
Australien, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Mexiko, Spanien och Storbritannien: Vi tillåter marknadsföring av alkoholhaltiga drycker och varor med Sponsored Products.

Kanada och USA: Vi tillåter endast annonser för alkoholfria varor om annonsören inte är en alkoholtillverkare eller distributör.

Sponsored Brands
Australien, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Mexiko, Spanien och Storbritannien: Vi tillåter marknadsföring av alkoholhaltiga drycker och varor med Sponsored Brands.

Sponsored Brands-video
Australien, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Mexiko, Spanien och Storbritannien: Vi tillåter marknadsföring av alkoholhaltiga drycker och varor med Sponsored Brands-videor.

Kanada och USA: Vi tillåter endast annonser för alkoholfria drycker och alkoholrelaterade varor förutsatt att annonsören och/eller dess moderbolag inte har licens att producera eller distribuera alkoholhaltiga drycker.

Innehållskrav

På platser där alkoholrelaterade annonser är tillåtna gäller följande krav på bild, video och text för både Sponsored Products, Sponsored Brands och Sponsored Brands-videor:

 • Annonser måste främja ansvarsfull konsumtion av alkoholhaltiga drycker. Annonser måste fokusera på produkten och får inte antyda att den hjälper dig att konsumera alkohol på ett säkrare sätt.
 • Annonsinnehåll får inte göra något av följande:
  • Koppla drickande till motorfordon, körning eller hantering av maskiner.
  • Vara associerat med graviditet, moderskap eller föräldraskap.
  • Riktas till eller innehålla bilder, videor eller innehåll som är utformade för att tilltala minderåriga.
  • Inkludera minderåriga eller vuxna som ser ut att vara under 25 år.
  • misskreditera avhållsamhet från alkoholhaltiga drycker
  • oansvarigt uppmuntra människor till att dricka alkohol
  • Främja överdriven konsumtion, föreslå terapeutiska eller andra fördelar med att dricka (till exempel att alkohol förbättrar resultat, bidrar till framgång eller löser problem) eller fokusera på dryckens alkoholhalt.
  • Visa människor som är i färd med att dricka alkoholhaltiga drycker.
 • Annonser får inte inriktas på icke-relaterade produkter.
  • Nyckelorden som väljs måste vara exakta träffar och strikt relaterade till alkohol. Till exempel ”whisky” men inte ”drink”.
  • Produktinriktning måste vara direkt relaterat till den marknadsförda produkten.
Platsspecifika krav

Alkoholannonser är endast tillåtna på de platser som anges nedan, förutsatt att motsvarande policykrav efterlevs.

 • Australien: Sponsored Brands-videoannonser måste innehålla ett meddelande om ansvarsfull alkoholkonsumtion (till exempel ”Drick ansvarsfullt”).
 • Brasilien:
  • Sponsored Brands och Sponsored Brands-videoannonser för alkoholhaltiga drycker (exklusive alkoholhaltigt öl) måste innehålla en av följande obligatoriska ansvarsfriskrivningar för ansvarsfull konsumtion i versaler:
   • BEBA COM MODERAÇÃO (”Drick med måtta”).
   • A VENDA E O CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA SÃO PROIBIDOS PARA MENORES (”Försäljning och konsumtion av alkoholhaltiga drycker är förbjuden för minderåriga”).
   • ESTE PRODUTO É DESTINADO A ADULTOS (”Denna produkt är avsedd för vuxna”).
   • EVITE O CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL (”Undvik överdriven alkoholkonsumtion”).
   • NÃO EXAGERE NO CONSUMO (”Överdriv inte konsumtionen”).
   • QUEM BEBE MENOS, SE DIVERTE MAIS (”Den som dricker mindre har roligare”).
   • SE FOR DIRIGIR NÃO BEBA (”Om du kör, drick inte”).
   • SERVIR BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE 18 É CRIME (”Att servera alkoholhaltiga drycker till minderåriga under 18 år är ett brott”).
  • Sponsored Brands, Sponsored Brands-videor och Stores som annonserar alkoholhaltig öl måste innehålla en av följande obligatoriska ansvarsfriskrivningar för ansvarsfull konsumtion i versaler:
   • CERVEJA É BEBIDA ALCOÓLICA. VENDA E CONSUMO PROIBIDOS PARA MENORES (”Öl är en alkoholhaltig dryck. Försäljning till och konsumtion är förbjudet för minderåriga”).
   • SERVIR CERVEJA A MENOR DE 18 É CRIME (”Att servera öl till minderåriga under 18 år är ett brott”).
  • Videoannonser för alkohol måste innehålla någon av ovanstående ansvarsfriskrivningar som ska levereras muntligt och i textform i slutet av varje annons.
  • Annonser för alkoholfritt öl är undantagna från att bära en varning, förutsatt att de inte hänvisar till alkoholdryckens märke, slogan eller reklamfras.
  • Bilder och videor eller text får inte associeras med sport.
 • Tyskland: Bilder och videor eller text får inte associeras med sport.
 • Frankrike:
  • Ansvarsfriskrivning: Annonser måste innehålla någon av följande fraser: ”l’abus d’alcool est dangereux pour la santé” eller “à consommer avec moderation”.
  • Annonser får endast innehålla följande information om alkoholhaltiga drycker: alkoholhalt i volymprocent, ursprung, benämning, sammansättning, namn och adress till tillverkaren, agenter och förvaringsinstitut, metod för framtagning, försäljningsmetoder, konsumtionssätt av produkten, hänvisningar till produktionsregionen, hänvisningar till utmärkelser som drycken erhållit, hänvisningar till ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning. Dryckens förpackning får endast visas om den följer ovanstående regler avseende annonsinnehåll.
  • Annonser för alkoholfria produkter får inte innehålla, marknadsföra eller hänvisa till alkoholrelaterade varumärken eller alkoholkonsumtion. Bilder av generiska alkoholhaltiga drycker kan tillåtas så länge de inte utgör annonsens huvudfokus.
 • Indien: Annonser för alkoholrelaterade märkesvaror är tillåtna med Sponsored Brands och Sponsored Products.
 • Italien:
  • Annonser måste innehålla ett meddelande om ansvarsfull alkoholkonsumtion, till exempel ”Bevi responsabilmente”.
  • Bilder och videor eller text får inte associeras med sport.
 • Japan:
  • Sponsored Brands och Sponsored Brands-videoannonser måste innehålla en obligatorisk ansvarsfriskrivning om att alkoholintag för personer under 20 år är förbjudet enligt lag, till exempel: ”Drick inte om du är minderårig eller om du kör. Drick en måttlig mängd alkohol. Drick inte om du är gravid eller ammar. Återvinn burken.”
  • Annonseringen av sprit på hemsidan är begränsad till öl, cocktails, shochu, sake, plommonbrännvin, vin, konjak och whisky. Annonserna får inte visa:
   • en person som dricker konjak eller whisky på ett omåttligt sätt
   • stora flaskor eller andra dryckesbehållare.
 • Mexiko:
  • Produkter med en alkoholhalt på 55 % eller mer är förbjudna.
  • Anpassad text får endast beskriva produkten eller varumärket. Marknadsföringsinnehåll, påståenden, kampanjer eller slogans är förbjudna.
  • Ansvarsfriskrivning: Annonser för en Sponsored Brands-video måste innehålla någon av följande fraser: “Evite el Exceso,” “Conocer es no excederse” eller “Todo con medida”.
 • Nederländerna:
  • Annonser måste följa den nederländska lagstiftningen om annonsering av alkoholhaltiga drycker.
  • Sponsored Brands-annonser måste innehålla den obligatoriska ansvarsfriskrivningen ”geen 18, geen alcohol”.
 • Polen:
  • Annonser för alkoholhaltiga drycker är förbjudna.
  • Annonser för varor från alkoholrelaterade varumärken är förbjudna.
  • Annonser för alkoholfria drycker (exklusive öl) som har samma eller liknande namn, märke, varumärke, design eller förpackning som en alkoholhaltig dryck är förbjudna.
  • Annonser för alkoholfritt öl är tillåtna.
 • Saudiarabien och Förenade Arabemiraten: Alkoholhaltiga drycker, produkter för alkoholberedning, bryggningssatser och alkoholrelaterade märkesvaror är förbjudna.
 • Spanien: Ansvarsfriskrivning: Annonserna måste innehålla frasen ”Disfruta de un consumo responsable”.
 • Singapore: Annonser för alkoholhaltiga drycker är inte tillåtna under den religiösa högtiden eid al-fitr (hari raya).
 • Sverige:
  • Annonser för alkoholhaltiga drycker är förbjudna.
  • Annonser för alkoholfria drycker är tillåtna. Till exempel en alkoholfri öl.
  • Annonser för alkoholrelaterade märkesvaror är tillåtna. Exempelvis en Guinness-öltapp.
 • Storbritannien: Ansvarsfriskrivning: Sponsored Brands-videoannonser måste innehålla frasen “For the facts about alcohol visit www.drinkaware.co.uk” eller “Drinkaware.co.uk for the facts”.
 • USA: Alkoholdrycker och alkoholrelaterade varor är förbjudna.
Testkit för mätning av alkoholhalt i blodet samt botemedel och kurer för baksmälla

Utöver de ovannämnda allmänna riktlinjerna för alkohol måste produkter i denna kategori fokusera på produkten och får inte antyda att produkten hjälper dig att konsumera alkohol på ett säkrare sätt.

Alkoholmätare för utandningsluft är tillåtna med Sponsored Brands och Sponsored Products.

Botemedel och kurer för baksmälla är endast tillåtna med Sponsored Products.

Platsspecifika krav
 • Brasilien, Egypten, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten: Alkoholmätare samt botemedel och kurer för baksmälla är förbjudna.

4.3.2 Konsthantverks- och industridesignmaterial

Vi tillåter annonser för konst- och industridesignmaterial som är avsedda och marknadsförs endast för hem-, industri-, bil- eller konstrelaterade användningsområden. Enligt ovannämnda policyer för förbjudet innehåll får annonser inte uppmuntra eller främja vanställande av offentlig eller privat egendom, vandalism eller antisociala beteenden.

Förbjudna produkter

Enligt ovannämnda policy för förbjudna produkter tillåts inte annonser för nedanstående:

 • Etsningskrämer.
 • Frätande krämer, gel, vätska eller liknande lösningar.
 • Graffiti-relaterade färger, pennor, krämer, munstycken, påfyllningar och instruktionsvideor och annat innehåll.

4.3.3 Skönhetsprodukter

Annonser för skönhetsprodukter får inte göra något av följande:

 • Ställa frågor om eller tala direkt till kunden, till exempel genom användningen av ”du/din” (till exempel ”Är du generad över hur du ser ut? Då ska du prova det här”).
 • Påstå att de diagnostiserar, botar, mildrar, behandlar eller förebygger en sjukdom eller ett beroende.
 • Direkt hänvisa till privata, intima eller känsliga fysiska tillstånd.
 • Använd inte påståenden som är överdrivna eller saknar stöd, och skapa inte orealistiska förväntningar på produktens effektivitet. Detta omfattar presentation av före- och efterbilder eller videor som relaterar till kroppsbilder eller intima och personliga produkter.

Ytterligare anmärkningar:

Före- och efterbilder är tillåtna för ej känsliga produkter om de följer ovanstående policy.

Nyckelord får inte innehålla termer som hänvisar till blekning av hudtonen eller liknande.

Skönhetsprodukter som påstås ha en fysiologisk effekt på kroppen måste åtföljas av belägg på produktförpackningen.

Platsspecifika krav
 • Australien: Annonser får inte göra några hälsorelaterade eller terapeutiska påståenden och får inte beskriva produktens effekt på kroppen.
 • Brasilien och Mexiko: Annonser får inte beskriva medicinska tillstånd eller själva produkten. Anpassad text får endast innehålla varumärket eller produktnamnet och en lämplig CTA.
 • Singapore: Produkter för hårtillväxt och laserhårborttagning är förbjudna.

4.3.4 Kit för hemmatest

Vi tillåter annonser för kit för hemmatest som ger information om arv och hälsa på allmän nivå, men inte gör anspråk på att diagnostisera, behandla eller bedöma riskerna för en sjukdom, ett tillstånd eller en krämpa. Du får endast marknadsföra produkter som följer gällande lokala bestämmelser på alla de platser där dina annonser visas. Du är ansvarig för att erhålla alla nödvändiga auktoriseringar eller godkännanden från lokala tillsynsmyndigheter för försäljning, distribution eller annonsering av de produkter som du avser att annonsera på Amazon, beroende på vad som är tillämpligt.

Tillåtna produkter inkluderar, men är inte begränsade till, kit för diabetes och mätning av blodsockernivåer, blodtrycksmätare, stamceller, DNA, personliga genetiska profileringssatser, kit för urinanalys, lanseringsanordning (endast medicinsk) och graviditetstester. Platsspecifika krav gäller för dessa produktkategorier. Du hittar mer information nedan.

Platsspecifika krav
 • Australien: Tillåtet endast med Sponsored Products.
 • Brasilien, Egypten och Saudiarabien: Alla kit för hemmatest är förbjudna.
 • Frankrike: Testkit för DNA eller genetisk profilering är förbjudna i Frankrike.
 • Japan: Begränsningar gäller för kit för hemmatest. Produktinriktning är förbjudet.
 • Mexiko: Anpassad text får inte beskriva det medicinska tillståndet eller själva produkten. Anpassad text får endast innehålla varumärket eller produktnamnet och en lämplig CTA. Marknadsföringsinnehåll, påståenden, kampanjer eller slogans är förbjudna
 • Spanien: Kit för släktforskning, DNA-testning, diabetes och blodsockermätning, kit för personlig genetisk profilering, kit för urinanalys och blodprovstagare (endast medicinska) är förbjudna.

4.3.5 Spädbarns- och babyprodukter

Annonser för modersmjölksersättning och tillskottsnäring får inte innehålla meddelanden som avskräcker från amning eller som hävdar att produkten kan ersätta amning.

Modersmjölksersättning definieras som ersättning avsedd för spädbarn mellan 0 och 12 månader i Australien, Belgien, Mexiko och Singapore och mellan 0 och 6 månader på andra platser.

Tillskottsnäring definieras som ersättning avsedd för spädbarn äldre än 12 månader i Australien, Belgien, Mexiko och Singapore, och mellan 6 och 12 månader på andra platser.

Vi tillåter annonser för modersmjölksersättning och tillskottsnäring med Sponsored Products och Sponsored Brands med nedanstående platsspecifika begränsningar.

Platsspecifika krav
 • Brasilien:
  • Vi förbjuder annonser för modersmjölksersättning, tillskottsnäring och matningsprodukter för bebisar, som nappflaskor, flasknappar och nappar.
  • Barnmatsprodukter för barn över 12 månader är förbjudna med Sponsored Brands.
 • Australien, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Mexiko, Nederländerna och Storbritannien: Annonser för modersmjölksersättning tillåts inte.
 • Europa: Produktinriktning för tillskottsnäring får inte inriktas på modersmjölksersättning.
 • Indien: Vi förbjuder annonser för modersmjölksersättning, tillskottsnäring och matningsprodukter för bebisar, t.ex. nappflaskor.
 • Nederländerna och Singapore: Vi förbjuder annonser för modersmjölksersättning. Vi förbjuder Sponsored Product-annonser för tillskottsnäring.
 • Polen och Sverige: Vi förbjuder annonser för modersmjölksersättning och tillskottsnäring.
 • Egypten och Saudiarabien: Vi förbjuder annonser för modersmjölksersättning och barnmatsprodukter.

4.3.6 Knivar

Vi förbjuder knivar vars primära syfte är, eller som marknadsförs på ett sätt som hävdar att de är, avsedda för strid eller militärt bruk, självförsvar eller för att uppmuntra till våldsamt beteende. Till exempel zombieknivar, bowieknivar, stridsknivar, överfallsknivar, kastknivar, dolkar, stövelknivar, fjäderassisterade knivar, man mot man- eller stridsknivar, gravitationsknivar, bajonetter, svärd, självförsvarsknivar, dolda knivar eller kaststjärnor.

Platsspecifika krav

Belgien, Egypten, Indien, Nederländerna, Polen, Saudiarabien, Sverige, Förenade Arabemiraten och Storbritannien: Endast annonser för köksknivar, bestick eller silverbestick är tillåtna.

Sponsored Products och Sponsored Brands

Vi tillåter följande knivar med Sponsored Products och Sponsored Brands på alla andra platser:

 • Knivar vars främsta syfte är för utomhusaktiviteter som camping.
 • Hushållsknivar, köksknivar, bestick eller silverbestick.
 • Universalverktyg som fickknivar och hantverksknivar.

4.3.7 Läkemedel och hälsovård – receptfria läkemedel (OTC), kosttillskott och medicintekniska apparater

Annonser för hälso- och friskvårdsprodukter, som receptfria läkemedel, kosttillskott och medicintekniska produkter och enheter, får inte göra följande:

 • Påstå att de diagnostiserar, botar, mildrar, behandlar eller förebygger en sjukdom eller ett beroende.
 • Innehålla bilder eller videor av före och efter.
 • Avskräcka kunder från besök hos kvalificerad sjukvårdspersonal.
 • Göra orealistiska eller orelaterade påståenden om produktens effektivitet.

Dessutom:

 • Annonser för receptfria läkemedel (OTC) och kosttillskott (inklusive annonser för vitaminer) får inte hävda att receptfria läkemedel är lika effektiva som receptbelagda läkemedel
 • Annonser för luftrenande eller partikelfiltrerande andningsskydd, även kända som andningsskydd eller PPE-ansiktsmasker, ska följa kraven för och ange den branschgodkända beteckning som exakt överensstämmer med den kampanjprodukten, till exempel:
  • Australien: PFF2 eller PFF3.
  • Brasilien: PFF2 eller PFF3.
  • Kina: KN/KP95 eller KN/KP100.
  • Europa: FFP1, FFP2 och FFP3.
  • Japan: DS/DL2 eller DS/DL3.
  • Korea: Special 1st.
  • Mexiko och USA: N95, N99, N100, R95, R99, R100, P95, P99 eller P100.
 • Annonser för ansiktsmasker som inte är andningsskydd, kirurgiska mun- och nässkydd eller tygmasker är tillåtna utom när de innehåller vilseledande eller falska påståenden (t.ex. alfanumeriska beteckningar som inte är godkända standarder).
 • Läkemedel och kosttillskott avsedda för sällskapsdjur måste vara tydligt identifierade som sådana.
 • Produkter som felaktigt påstås vara ”FDA-granskade” eller ”FDA-godkända” eller produkter med relaterade bilder som innehåller FDA-logotypen är inte tillåtna (för mer information, se här).
Platsspecifika krav
 • Australien: Annonser får inte göra några hälsorelaterade eller terapeutiska påståenden och får inte beskriva produktens effekt på kroppen.
 • Brasilien:
  • Mejerimjölkprodukter är förbjudna med Sponsored Brands.
  • Livsmedel och kosttillskott som påstås ersätta måltider, uppmuntrar till överkonsumtion eller påstås förbättra social status eller fysisk eller mental prestationsförmåga är förbjudna.
  • Receptfria läkemedelsprodukter och medicintekniska enheter är förbjudna.
 • Egypten: Receptfria läkemedelsprodukter och apparater, vitamin- och kosttillskott och konstgjorda sötningsmedel är förbjudna.
 • Frankrike, Italien och Spanien: Rökavvänjningsprodukter som innehåller nikotin är förbjudna.
 • Japan:
  • Annonser för OTC-läkemedel är endast tillåtna i Sponsored Brands.
  • Annonser för medicintekniska produkter är tillåtna i Sponsored Products och Brands.
  • Annonser måste nämna produktens namn och läkemedelsklassificering eller ange om det är en läkemedelsliknande produkt.
  • Valda nyckelord måste vara strikt relaterade till produkten eller dess avsedda effekt.
  • Produktinriktning är förbjudet.
  • Sponsored Brands: Annonser får inte innehålla olika typer av läkemedel i samma annons.
  • För Sponsored Brand-videor: Videor för receptfria läkemedel och medicintekniska produkter matchar videon på produktinformationssidan.
 • Mexiko: Anpassad text får inte beskriva det medicinska tillståndet eller själva produkten. Anpassad text får endast innehålla varumärket eller produktnamnet och en lämplig CTA. Marknadsföringsinnehåll, påståenden, kampanjer eller slogans är förbjudna.
 • Nederländerna: Annonser för receptfria läkemedel och apparater får inte innehålla några ekonomiska incitament att köpa. Till exempel försäljningskampanjer, direkta eller indirekta priserbjudanden, kuponger eller återbetalningskampanjer.
 • Polen:
  • Annonser för receptfria läkemedel är förbjudna.
  • Annonser för rökavvänjningsprodukter är förbjudna.
  • Annonser för medicintekniska apparater och hemtestkit är tillåtna.
 • Saudiarabien: Annonser för receptfria läkemedel och apparater, kosttillskott och rökavvänjningsprodukter är förbjudna.
 • Singapore:
  • Tillåtna medicintekniska enheter måste vara godkända av Health Sciences Authority och åtföljas av belägg på produktinformationssidan eller produktförpackningen.
  • Rökavvänjningsprodukter är förbjudna.
 • Sverige: Alla annonser för rökavvänjningsprodukter måste innehålla ansvarsfriskrivningen ”18+”.
 • Storbritannien: Annonser för tabletter eller kapslar med smärtstillande medel som acetylsalicylsyra, ibuprofen och paracetamol får inte uppmuntra till köp av mer än ett paket genom att exempelvis erbjuda flera köp, som ”köp en, få en på köpet”. Rabatter på enstaka paket är acceptabelt, förutsatt att annonstexten inte uttryckligen föreslår att kunderna gör flera inköp.
Produkter för viktminskning och viktkontroll

Annonserna får inte tala direkt till kunden genom att t.ex. fråga: ”Är du trött på att vara överviktig?”, och inte heller göra orealistiska eller orimliga påståenden, inklusive men inte begränsat till följande:

 • Uppmuntra till ohälsosam kosthållning eller negativ kroppsbild/självuppfattning.
 • Produktinriktning måste vara direkt relaterat till den marknadsförda produkten.
 • Betydande viktminskning oavsett vad eller hur mycket kunden äter.
 • Att kunderna kan gå ner i vikt genom att bara använda produkten utan att följa en kalorikontrollerad diet eller ett träningsprogram.
 • Att dessa resultat är effektiva för alla eller att de är permanenta.
 • Att en kund kommer att gå ner i vikt genom att bära en produkt på kroppen eller applicera den på huden.
 • Att produkten kan bränna fett, öka ämnesomsättningen, undertrycka aptit eller påskynda andra naturliga kroppsfunktioner.
 • En specifik viktminskning över en viss tidsperiod.
Platsspecifika krav
 • Australien: Livsmedel, kosttillskott, krämer och andra förtärbara eller applicerbara produkter får inte påstås hjälpa till med eller påverka viktminskning, försök att bli smalare eller bantning.
 • Japan: Livsmedel eller kosttillskott som gör hälsorelaterade påståenden ska innehålla den relevanta etiketten “Food With Function” eller ”Specific Health Food” och angivelse på produktförpackningen.
 • Egypten, Mexiko och Saudiarabien: Produkter för viktminskning, viktökning, muskeluppbyggnad och liknande är förbjudna.
Hampa-produkter

Annonser för hampabaserade produkter får inte förknippas med eller uppmuntra till konsumtion av olagliga droger, inklusive genom användning av bilder på marijuana eller cannabis.

Platsspecifika krav
 • Brasilien, Egypten, Indien, Saudiarabien, Singapore och Förenade Arabemiraten: Hampaprodukter som kan förtäras är förbjudna.

4.3.8 Religiösa produkter

Valda nyckelord för produkter som är specifika för en religion eller tro måste vara strikt relaterade till den religion som är kopplad till produkten som marknadsförs eller till religion i allmänhet.

Produktinriktning måste vara relaterad till den religion som associeras med produkten som marknadsförs.

Platsspecifika krav
 • Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Polen, Singapore och Sverige: Innehåll relaterat till scientologi är förbjudet.
 • Indien: Produkter som är specifika för en religion eller tro tillåts endast för Sponsored Brands och Sponsored Products.
 • Egypten, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten: Produkter och innehåll relaterat till ateism, paganism och polyteism är förbjudna.
 • Singapore: Begränsningar gäller för innehåll i enlighet med Singapores lagstiftning.
 • Förenade Arabemiraten: Religiösa produkter och tjänster är förbjudna.

4.3.9 Sexuell hälsa

Vi tillåter marknadsföring av produkter för sexuell hälsa med Sponsored Products och Sponsored Brands, förutsatt att annonserna uppfyller följande krav:

 • Annonserna måste fokusera på produktens medicinska egenskaper (t.ex. förebygga graviditet eller förebygga sjukdomar eller allmän branding).
 • Annonser måste följa ovanstående policyer för förbjudet innehåll.
 • Annonser får inte innehålla påståenden relaterade till ökad sexuell prestationsförmåga eller ökad sexlust.
 • Annonser får inte uttryckligen hänvisa till privata, intima eller känsliga fysiska/medicinska tillstånd eller känsliga kroppsfunktioner eller tillstånd.
 • Annonser får inte inriktas på icke-relaterade produkter.
  • Nyckelorden måste vara strikt relaterade till produkten eller varumärket som marknadsförs.
  • Produktinriktning måste vara direkt relaterat till den marknadsförda produkten.
Platsspecifika krav
 • Belgien: Sexuell hälsa är förbjudet för Sponsored Brands och Sponsored Brands-videor.
 • Brasilien: Sponsored Products är endast tillåtet för nyckelordsinriktade annonser.
 • Brasilien, Nederländerna, Polen, Sverige, Singapore och Förenade Arabemiraten: Sponsored Brand och Sponsored Brand-video är förbjudna.
 • Kanada, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien och Spanien: Endast tillåtet för nyckelordsinriktade annonser.
 • Mexiko: Anpassad text får inte beskriva produktens effekt på en person. Anpassad text får endast innehålla varumärket eller produktnamnet och en lämplig CTA. Marknadsföringsinnehåll, påståenden, kampanjer eller slogans är förbjudna.
 • Egypten och Saudiarabien:
  • Annonser: Förbjudet
  • Stores: Kondomer och glidmedel är tillåtna. Stores får inte vara sexuellt provocerande (vilket inkluderar bilder av människor som kysser varandra, människor i sexuellt provocerande positioner eller som simulerar sexuella handlingar, osv.).
 • Singapore:
  • Vi förbjuder annonser för glidmedel.
  • Vi förbjuder annonser för kondomer, glidmedel och liknande produkter med Sponsored Products.
  • Annonser för kondomer får inte innehålla sexuellt provokativt innehåll.
 • Turkiet: Annonser för kondomer är tillåtna i produkter, varumärken och butiker. Annonser för glidmedel, sexhjälpmedel och produkter för sexuell hälsa är inte tillåtna.
 • Förenade Arabemiraten: Annonser får inte innehålla sexuellt provokativt innehåll.
 • USA: Vi förbjuder annonser för kondomer, glidmedel och liknande produkter med Sponsored Products.

4.3.10 Sport- och utomhusprodukter

Annonser för sport- och utomhusprodukter får inte göra något av följande:

 • Ha överseende med eller uppmuntra våldsamt eller antisocialt beteende.
 • Uppmuntra kunder att vara mindre vaksamma eller mindre ansvariga för sin hälsa och säkerhet.
 • Vilseleda kunder, genom att exempelvis presentera produkter som säkra när de i allmänhet anses vara osäkra om de inte hanteras på lämpligt sätt och med försiktighet.
Riktlinjer för bild och video

Om en annons för sport- och utomhusprodukter innehåller bilder eller videor av vapen får annonsen inte visa vapnet eller tillbehöret medan det används och får inte innehålla produkter som inte är relaterade till eller som är överflödiga för den marknadsförda produkten. T.ex. en annons för ett pistolhölster får inte innehålla en stridskniv.

Bilder eller videor i annonser som marknadsför vapentillbehör måste ha följande egenskaper:

 • Fokusera på vapentillbehöret och inte själva vapnet.
 • Inte visa vapnet medan det används eller håller på att användas (t.ex. får en annons för ett vapenhölster inte visa en dragen pistol eller när pistolen dras).

Bilder och videor måste följa de innehållskrav som anges ovan.

Platsspecifika krav
 • Brasilien: Leksaksskumpistoler och tillbehör är tillåtna förutsatt att de inte är realistiska.
 • Egypten: Alla vapen och vapentillbehör är förbjudna.
 • Belgien, Indien, Nederländerna och Singapore: Leksaksvapen är tillåtna förutsatt att de inte är realistiska.
 • Mexiko och Saudiarabien: Alla produkter i denna kategori är förbjudna.
 • USA: Se begränsningarna för Sponsored Products nedan.
Produktgodkännande

Sponsored Products och Sponsored Brands
Vi tillåter följande produkter med Sponsored Products och Sponsored Brands:

 • Airsoft-tillbehör som masker och handskar.
 • Förvaringsprodukter för ammunition, som behållare och vapenskåp.
 • Pilstöd, styrfjädrar, bågsträngar.
 • Kikare, tubkikare och kikare med mörkerseende.
 • Lockbeten.
 • EDC/multifunktionella/taktiska pennor.
 • Ficklampor.
 • Jakt- och spårningskameror.
 • Kit för vapenrengöring.
 • Vapenhölster.
 • Vapenskåp.
 • Handhållna tubkikare.
 • Paintball-masker, huvudbonader och skyddsglasögon.
 • Avståndsmätare.
 • Taktiska fodral, väskor och paracord-rep.
 • Måltavlor.

Sponsored Products i USA
Vi tillåter följande produkter med Sponsored Products endast i USA:

 • Airsoft-vapen och ammunition.
 • Pilhuvuden.
 • Luftvapen och ammunition.
 • Bågar och pilar.
 • Armborst.
 • Vapenstöd och vapenstödsväskor.
 • Vapenremmar.
 • Laser, teleskopiska och icke-teleskopiska, fasta vapensikten.
 • Paintball-vapen och ammunition.
 • Pepparspray.
 • Skjutstöd.
 • Slangbellor.
 • Bedövningsvapen.
 • Elchockvapen.

4.3.11 Begagnade och Amazon Renewed-produkter

Vi tillåter annonser för renoverade produkter förutsatt att annonstexten i rubriken eller den anpassade texten tydligt anger att produkten är återtillverkad, renoverad, förnyad, begagnad osv.

Reparerade produkter får inte blandas med icke reparerade produkter.

Sponsored Brands och Sponsored Products

 • Annonsen måste dirigera trafik till relevant avsnitt på Store-sidan med alla kampanjprodukter och inte till Amazon Renewed-sidan
 • Namnet som följer på Sponsrat AV måste alltid vara varumärket och aldrig ”Amazon Renewed” eller ”Amazon”

Annonseringspolicyer