Riktlinjer för innehåll i Posts och policyer för godkännande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Översikt
2. Översikt över Posts
3. Format och funktionalitet för Posts

1. Översikt

Policyerna i det här avsnittet gäller för Posts. Som varumärkesägare är det ditt ansvar att följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar som gäller för dina inlägg och där dessa visas. Detta inkluderar att erhålla alla nödvändiga godkännanden eller godkännanden från lokala tillsynsmyndigheter för försäljning, distribution eller annonsering av de produkter som du avser att inkludera i dina inlägg.

Dessutom måste du följa våra policyer för de inlägg du publicerar med Amazon. Om dina inlägg inte följer våra policyer kan de inte godkännas förrän du åtgärdar policyöverträdelsen. Amazon kan stänga av eller avsluta ditt annonskonto vid allvarliga eller upprepade överträdelser av annonspolicyn.

Dessa policyer är tillägg till Amazon Ads riktlinjer och policyer för godkännande. Både Amazon Ads riktlinjer och policyer för godkännande och dessa produktspecifika policyer gäller för dina inlägg. Separata annonspolicyer tillämpas för sponsrade annonser, bokannonseroch Stores. Tekniska krav finns i annonsspecifikationerna.

Vi uppdaterar våra policyer regelbundet. Kontrollera denna sida ofta för att se till att du alltid är uppdaterad om våra senaste policykrav.

2. Översikt över Posts

Posts erbjuder varumärkesfokuserad shopping på Amazon med hjälp av funktioner för att söka och upptäcka. Posts hjälper kunder att upptäcka nya produkter och se vad som är nytt från varumärken genom att söka i flöden av utvalt varumärkesinnehåll. Posts länkar till produktinformationssidor, vilket innebär att produkter i varje inlägg i ett flöde kan köpas. Varje inlägg innehåller även kategoritaggar så att kunder kan utforska fler inlägg i liknande kategorier.

För att använda Posts måste du vara en leverantör eller en säljare i USA, registrerad i Amazon Brand Registry och ha en Store.

Gå till Posts om du vill läsa mer om Posts på Amazon och hur du kan registrera dig.

3. Format och funktionalitet för Posts

Inlägg innehåller fem anpassningsbara element:

Grafisk representation av anpassningsbara element i inlägg

A. Profil-banner. Visar varumärkets namn och logotyp.
B. Anpassad bild. Bilder som tillhandahålls av varumärken visar produktfunktioner och hjälper varumärken att berätta sin historia på Amazon.
C. ”Visa produkt”-ikon. Genom att klicka på den här länken döljer eller visar du ett produktkort med information om bland annat pris, stjärnrecension och Prime-behörighet för produkten i detta inlägg.
D. Bildtext. Anpassade undertexter hjälper varumärken att lyfta fram produktfunktioner, förstärka varumärket och visa en uppmaning till handling.
E. Kategoritaggar. Amazon taggar automatiskt dina inlägg med relevanta produktkategorier. Genom att trycka på en kategoritagg tas kunder till ett vertikalt flöde av inlägg som är relevanta för den kategorin.

Se till att innehållet i inlägg som du skickar uppfyller följande riktlinjer:

Profillogotyp

 • Animering är inte tillåten.
 • Färgformat: RGB.
 • Bildförhållande: 1 x 1.
 • Filformat: JPG eller PNG.
 • Största tillåtna filstorlek: 100 MB.
 • Upplösning: 640 x 640 pixlar eller större.

Bild i inlägg

 • Animering är inte tillåten.
 • Färgformat: RGB.
 • Bildförhållande: Mellan 1:2 och 2:1.
 • Filformat: JPG eller PNG.
 • Största tillåtna filstorlek: 100 MB.
 • Upplösning: 640 x 320 pixlar eller större.

4. Innehållskrav

Följande innehållskrav gäller för alla delar av dina inlägg.

4.1 Allmänna krav

Innehållet i ditt inlägg måste uppfylla följande krav:

 • Ska vara lämpligt för en allmän målgrupp.
 • Får inte motsäga landningssidan.
 • Ska vara på det primära språket på Amazon-webbplatsen där inlägget publiceras.
 • Ska vara tydligt och korrekt så att kunderna får rätt information innan de interagerar med detta inlägg eller beslutar sig för att köpa en produkt.
 • Får endast marknadsföra produkter som du antingen äger eller har behörighet att sälja eller distribuera.

4.2 Förbjudet innehåll

Innehåll som är förbjudet i inlägg
 • Amazons varumärken, produkter eller hänvisningar till Amazons produkter eller tjänster är förbjudna.
  • Korrekta hänvisningar avseende kompatibilitet som ”fungerar med Amazon Alexa” är tillåtna, förutsatt att den primära produkten placeras först i bildtexten, först i alla bilder, och att hänvisningen till Amazon-produkterna är korrekt.
 • ASCII-konst.
 • Barn i vuxna eller farliga situationer. Till exempel barn som är nära eller hanterar skjutvapen eller andra vapen, eller befinner sig i situationer som kan strida mot normer vad gäller barnsäkerhet (t.ex. barn i fordon utan fastsatta säkerhetsbälten eller barn som cyklar utan hjälm) eller utan tillsyn av vuxna på platser eller i situationer där de inte kan ta hand om sig själva på ett säkert sätt (t.ex. simbassänger, om de korsar trafikerade vägar eller är i närheten av farlig utrustning).
 • Kontaktuppgifter, till exempel fullständiga eller delvisa e-post- eller webbadresser eller telefonnummer och QR-koder.
 • Innehåll som uppmuntrar eller förskönar rökning.
 • Innehåll som uppmuntrar eller främjar skadegörelse, antisocialt beteende eller vandalisering av offentlig eller privat egendom.
 • Innehåll som glorifierar eller främjar användning av olagliga droger, missbruk av lagliga droger, drogtillbehör eller produkter för att lura drogtester.
 • Innehåll som kan anses vara kulturellt olämpligt på den geografiska plats där ett inlägg visas.
 • Innehåll som antyder eller påstår att produkten kan diagnostisera, behandla eller ifrågasätta könsidentitet eller sexuell läggning.
 • Innehåll som kan främja hat, som uppmuntrar till våld eller intolerans, eller förespråkar eller diskriminerar en skyddad grupp, oavsett om det baseras på ras, hudfärg, nationalitet, religion, funktionshinder, kön, sexuell läggning, ålder eller annan kategori.
 • Innehåll som främjar handlingar som kan leda till fysisk eller psykisk skada.
 • Innehåll som ställer frågor till eller talar direkt till kunden, till exempel användning av ”du/din” (till exempel ”Söker du efter xxx, prova detta” eller ”Uppnår du inte de viktminskningsresultat du vill ha?”).
 • Innehåll som främjar överdriven eller oansvarig konsumtion av alkohol.
 • Innehåll som kretsar kring mycket debatterade sociala ämnen.
 • Politiskt innehåll, som kampanjer för eller emot en politiker eller ett politiskt parti, valrelaterat innehåll eller innehåll relaterat till politiska frågor i offentlig debatt.
 • Grymhet mot människor eller djur.
 • Kundrecensioner (inklusive stjärnbetyg), bilder från kundrecensioner, även om dessa recensioner finns på Amazon.
 • Bedrägligt, falskt eller vilseledande innehåll.
 • Utnyttjande av känsliga händelser som naturkatastrofer, katastrofer orsakade av människor, masstrauma och/eller dödsfall eller offentliga personers död.
 • Falska funktioner som ”Spela upp”-knappar eller inloggningsförfrågningar.
 • Fult, vulgärt eller obscent språk eller språk som innehåller svordomar, inklusive fördunklade texter eller olämpliga dubbla betydelser.
 • Språk som pressar kunderna att agera, till exempel genom uttryck som ”Sista chansen”, ”Vänta inte för länge”, ”Missa inte” eller ett känslomässigt laddat språk.
 • Felstavningar, överdriven interpunktion eller felaktig grammatik eller skiljetecken.
 • Innehåll som är obscent, kränkande, ärekränkande, olagligt eller inkräktar på andras privatliv.
 • Hänvisningar till potentiellt pinsamma kroppsfunktioner eller tillstånd, eller privata, intima eller känsliga fysiska eller medicinska tillstånd.
 • Kampanj- eller erbjudanderelaterat innehåll.
 • Referenser till ett annat varumärke eller en annan produkt för att nedvärdera, jämföra eller utnyttja det andra varumärket eller den andra produkten för att marknadsföra din produkt (till exempel ”bättre tillverkad än [annan produkt]”). Om du indikerar att produkten är kompatibel med andra produkter i bildtexten måste det andra varumärket eller den andra produkten nämnas i den senare delen av bildtexten med ett förtydligande uttalande som ”kompatibel med”.
 • Begäranden om att kontakta varumärket direkt via e-post, alias på sociala medier eller andra metoder (det är tillåtet att inkludera varumärkets alias för sociala medier).
 • Hänvisningar till ditt varumärke eller produkter på webbplatser eller butiker från tredje part.
 • Förfrågningar om att gilla, kommentera eller dela innehåll.
 • Religiöst innehåll, vare sig det handlar om att förespråka eller förnedra en religion.
 • Frakt- eller leveransanspråk.
Platsspecifika krav
 • Frankrike och Tyskland: Innehåll relaterat till scientologi är förbjudet.

4.2.1 Förbjudna bilder

Allmänna riktlinjer

Utöver ovanstående krav gäller följande riktlinjer för förbjudet innehåll avseende bilder i dina inlägg.

 • Alkohol: Inlägg måste fokusera på produkten och inte antyda att den hjälper dig att dricka alkohol på ett säkrare sätt. Inlägg får inte:
  • Associera drickande till motorfordon, körning eller hantering av maskiner.
  • Vara associerat med graviditet, moderskap eller föräldraskap.
  • Riktas mot eller innehålla bilder eller innehåll som är utformade för att tilltala minderåriga.
  • Innehålla vuxna som ser ut att vara yngre än 25 år.
  • Tala nedsättande om avhållsamhet från alkoholhaltiga drycker.
  • På ett oansvarigt sätt uppmuntra människor till att dricka alkohol.
  • Främja överdriven konsumtion, föreslå terapeutiska eller andra fördelar med att dricka (till exempel att alkohol förbättrar resultat, bidrar till framgång eller löser problem) eller fokusera på dryckens alkoholhalt.
  • Visa människor som är i färd med att dricka alkoholhaltiga drycker.
 • Vapen: Bilder av vapen (inklusive realistiska och icke-realistiska skjutvapen, svärd, bågar och pilar osv.) som:
  • Visas på ett våldsamt, hotande sätt, till exempel om de är på väg att skada någon.
  • Visas på ett otäckt sätt (till exempel täckt av blod).
  • Riktas mot någon.
  • Riktas mot kunden.
  • Hanteras av eller används i närheten av en minderårig.
 • Våld: Realistiskt eller överdrivet våld, brutalitet, skrämmande bilder, grafiska skildringar av blod, öppna eller suturerade sår, tortyrscener, lemlästningar eller stympning av kroppar.
 • Nakenhet: Helt synliga intima kroppsdelar som könsorgan, kvinnliga bröst och bakdelar. Inlägg får innehålla delvis avslöjande klädsel (modeller som visar naken hud utan att visa några intima kroppsdelar eller visa konturer eller simulering av känsliga områden) om de är anständiga och relevanta för den produkt eller tjänst som marknadsförs. En bild på en kvinna i bikini kan till exempel användas för att marknadsföra bikinis, men samma bild får inte användas för att marknadsföra en bil eftersom en kvinna i bikini inte är relevant för ett fordon.
 • Sexuellt innehåll:
  • Sexuellt suggestiva poser, som särade ben, gripande av hår eller accentuering av höften tillsammans med kärleksfulla eller sexuellt suggestiva ansiktsuttryck.
  • Bilder som drar otillbörlig uppmärksamhet till intima kroppsdelar, som bröst eller bakdelar, på ett sexuellt sätt.
  • Skildringar av minderåriga i sexuella situationer.
  • Bilder på suggestiv avklädning, såsom att dra av axelbandet på en behå eller dra ned underkläder.
  • Modeller i sexiga underkläder såsom långa strumpor, strumpeband eller tillbehör som piskor och kedjor.
  • Provokativa omfamningar eller omfamningar i provokativa miljöer som i duschen eller på en säng.
  • Sexuella anspelningar i text, bild eller video.

4.3 Uppmaning till handling (CTA)

Om du använder en CTA i bildtexten för ditt inlägg måste denna:

 • Vara tydlig och exakt. ”Klicka här” eller andra ospecifika variationer är förbjudna.

4.4 Påståenden och belägg

Påståenden i dina inlägg måste vara sanningsenliga och korrekta. Du måste ha bevis för att styrka dina påståenden. Om du gör ett påstående i texten för ditt inlägg får påståendet inte motsägas på produktinformationssidan.

Påståenden om utmärkelser, lovord eller studier får inte vara äldre än 18 månader.

Om produktförpackningen synligt innehåller påståendet är ytterligare belägg (i annonsen eller på landningssidan) tillåtet men inte nödvändigt.

Belägg

Vi kräver belägg för följande påståenden på produktinformationssidan, i bildtexten eller på produktförpackningen.

 • Priser och utmärkelser: Måste åtföljas av belägg som datum och utdelande organ.
 • Undersökningsresultat: Påståenden om resultaten av konsumentundersökningar måste styrkas även om undersökningen var en insamling av subjektiva yttranden. Till exempel måste ”33 % av alla personer gillar XXX” åtföljas av en kungörelse som anger källa och datum för undersökningen (”*US Surveys Ltd, januari 2019”).
 • Kvantifierade resultat: Påståenden som antyder för kunden att någon form av målmätning har genomförts. Till exempel, ”Minskar 99 % av rynkorna” eller ”Tänderna blir tre nyanser vitare” eller ”den bästa hudkrämen”.
 • Jämförande: Måste styrkas med en hänvisning till en oberoende källa och vara daterade under de föregående 18 månaderna. Till exempel ”Den bästa hatten i USA, Hat Makers Magazine, 2019". Vi tillåter inte direkt jämförelse med konkurrerande varumärken.

Vi behöver inte ytterligare belägg för följande typer av påståenden:

 • Påståenden på förpackningen: Påståenden som visas tydligt på produktförpackningen.
 • Produktbeskrivningar: Påståenden som beskriver produkten på ett objektivt och icke-jämförande sätt. Till exempel ”Bluetooth-kompatibel”.
 • Subjektiva påståenden: Påståenden som relaterar till en åsikt. Till exempel, ”Du kommer att älska XXX” eller ”Vår mest effektiva hudkräm”.
 • Subjektiva resultatpåståenden: Påståenden som inte kan bevisas objektivt, till exempel ”denna duschgel kommer att få dig att känna dig fräschare”.
Garantier

Produktinformationssidan måste tydligt beskriva garantier, inklusive eventuella begränsningar.

Vilken part som ansvarar för garantier måste anges på produktinformationssidan eller i rubriken.

4.5 Profil i Posts

Profilnamnet och profillogotypen visas bredvid varje inlägg och måste återspegla varumärket korrekt.

Profilnamnet måste vara annonsörens namn och inte det varumärke de marknadsför, såvida de inte har laglig rätt att representera varumärket. Profilnamn får inte användas som en fortsättning av bildtexten.

Profillogotypen måste vara den registrerade varumärkeslogotypen eller motsvarande logotyp, eller en sociala medier-ikon som identifierar varumärket. Profillogotyper får inte vara produkter eller anpassade bilder.

4.6 Rubrik och bildinnehåll i inlägg

Bildtexter och bilder i inlägg får inte motsäga varandra eller landningssidan, som till exempel ett inlägg om hundmat som leder till produkter för katter. Undvik att upprepa innehåll som redan finns på produktinformationssidorna för den associerade produkten, till exempel text och bilder. För att säkerställa läsbarheten för kunden rekommenderar vi att rubriken är kort och koncis.

Inlägg får innehålla följande:

 • Förkortade eller förvrängda ord som ”H8-fläckar?”, ”nu u. socker”.
 • Hashtaggar och uttryckssymboler.

4.6.1 Godkännande av bilder i inlägg

Bilder i inlägg ska vara intressanta bilder som visar dina produkter eller ditt varumärke i rätt sammanhang eller i en viss livsstilsmiljö. Bilderna måste ha hög upplösning och kvalitet och vara estetiskt tilltalande.

Bilder får innehålla en kort slogan eller tagline men får inte:

 • Vara en individuell varumärkeslogotyp eller kombination av logotyper.
 • Innehålla plottriga, överdrivna, dåligt beskurna eller oläsliga delar.
 • Inkludera en uppmaning till handling, som ”Köp nu”.

Exempel på bilder i inlägg.

Livsstilsbilder:

Exempel på godkänd bild i inlägg
Exempel på godkänd bild i inlägg

Enskilda och flera logotyper:

Exempel på icke godkänd bild i inlägg
Exempel på icke godkänd bild i inlägg

Bilder med för många element:

Exempel på godkänd bild i inlägg
Exempel på icke godkänd bild i inlägg

Exempel på icke godkänt bildtextinnehåll i inlägg.

Kundrecensioner:

Exempel på icke godkänd bild i inlägg

Kampanj- och erbjudanderelaterat innehåll:

Exempel på icke godkänd bild i inlägg

Kontaktuppgifter:

Exempel på icke godkänd bild i inlägg

Kontaktförfrågningar:

Exempel på icke godkänd bild i inlägg

Förfrågningar om att gilla, kommentera eller dela:

Exempel på icke godkänd bild i inlägg

Överdriven text:

Exempel på icke godkänd bild i inlägg

5. Produktgodkännande

I det här avsnittet listar vi de produkter som inte är kvalificerade att visas i inlägg, samt begränsningar som gäller för formatet eller metoden för marknadsföring av produkter som är kvalificerade att visas i inlägg.

5.1 Allmänna krav

Som varumärkesägare får du endast inkludera produkter som du antingen äger eller som du har befogenhet att sälja eller distribuera. Dina inlägg måste vara sanningsenliga och korrekta. När du skapar inlägg måste du se till att du korrekt beskriver de produkter som marknadsförs.

5.2 Förbjudna produkter

Följande produkter är förbjudna:

Obs! Efter en förändring i brittisk lagstiftning kommer detaljhandelsrelaterade sökplaceringar för livsmedel med hög fett-, salt- eller sockerhalt (HFSS) att förbjudas i Storbritannien från och med 1 oktober. Detta förbud omfattar även alla annonsplaceringar på webbsidor som har och länkar till en identifierbar HFSS-produkt på Amazon.co.uk.

 • Alkoholdrycker (öl, vin och sprit), alkoholfritt öl, vin och sprit och marknadsföringsvaror.
 • Vuxenartiklar, som pornografi, produkter av sexuell natur, leksaker och underhållning, produkter som påstår sig förbättra sex samt andra produkter och tjänster av liknande slag, inklusive produkter som marknadsförs för vuxna eller sexuella ändamål.
 • Skönhet och personlig vård: Produkter som påstås ändra naturliga kroppsegenskaper permanent är förbjudna.
 • Tävlingar och lotterier.
 • Kit för drogtester.
 • Diagnostiska kit för sjukdomar.
 • Tjänster och produkter för digital hackning och dataintrång.
 • Etsningskrämer och andra frätande krämer, geler, vätskor eller lösningar.
 • Tjänster för falska handlingar.
 • Fettförbrännare eller liknande produkter som påstår sig öka ämnesomsättningen, förstärka sexlusten, undertrycka aptiten eller påskynda andra naturliga kroppsfunktioner.
 • Mat och kosttillskott som innehåller efedrinalkaloider, profetsalvia eller salvinorin A.
 • Mat med hög fett-, salt- eller sockerhalt (HFSS) (endast Storbritannien).
 • Bli-rik-snabbt-produkter.
 • Kit för könsförutsägelse och liknande testprodukter.
 • Graffiti-relaterade färger, markörer, krämer, munstycken, påfyllningar, instruktionsvideor och annat innehåll.
 • Kurer och botemedel mot baksmälla.
 • Olagliga droger, partydroger och drogrelaterade tillbehör.
 • Knivar vars primära syfte är, eller marknadsförs på ett sätt som hävdar att de är avsedda för strid eller militärt bruk, självförsvar eller för att uppmuntra till våldsamt beteende.
 • Medicintekniska produkter som är avsedda eller saluförs för yrkesmässig användning.
 • Lustgasbehållare och laddare för dessa.
 • Oljor, kosttillskott, kosmetiska skönhetsprodukter eller ätbara produkter som innehåller cannabidiol (CBD), THC eller som på annat sätt är relaterade till cannabis.
 • Receptbelagda läkemedel och enheter.
 • Produkter som inte följer Amazons kategori-, produkt- och produktpostbegränsningar.
 • Produkter som påstår sig diagnostisera, bota, mildra, behandla eller förebygga sjukdomar eller missbruk.
 • Produkter som felaktigt påstås vara ”FDA-granskade”, ”FDA-godkända” eller produkter med relaterade bilder som innehåller FDA-logotypen (för mer information, se här).
 • Produkter som är utformade för att användas för integritetsintrång, som spionkameror, eller för att undkomma rättsväsendet, som en polisradioskanner.
 • Produkter som är avsedda att maskera andra produkter vars syfte är förbjudet enligt lag, förordningar eller våra policyer, t.ex. maskerade produkter avsedda för hemlig transport av olagliga droger.
 • Produkter som kan användas för tvivelaktiga eller potentiellt farliga aktiviteter, till exempel fyrverkerier.
 • Produkter relaterade till speltjänster.
 • Produkter som kan inkräkta på, uppmuntra till eller möjliggöra intrång i immateriella rättigheter eller personliga rättigheter.
 • Tatuerings- och kroppsmärkningsprodukter.
 • Tobak, e-cigaretter, vapes och relaterade tillbehör som tobakskvarnar, cigarettpapper och cigarettfodral, e-vätskor, tillbehör för vattenpipor och askkoppar
 • Solarietjänster och -utrustning.
 • Vapen:
  • Ammunition eller omladdad ammunition.
  • Vapendelar och vapentillbehör eller produkter marknadsförda som vapendelar eller vapentillbehör, inklusive referenser till olika vapenmodeller.
  • Destruktiva och explosiva anordningar som fyrverkerier.
  • Säkerhetsintyg för handeldvapen.
  • Pistoler, revolvrar eller någon form av skjutvapen.
  • Produkter som liknar eller innehåller realistiska eller faktiska vapen, vapendelar eller ammunition.
  • Vapen eller andra artiklar som endast är avsedda för brottsbekämpning eller militärt bruk.

5.3 Begränsade produkter

Följande produkter är kvalificerade för inlägg med nedanstående begränsningar.

5.3.1 Konst- och industritillbehör

Vi tillåter inlägg för konst- och industrimaterial som endast är avsedda för och som endast marknadsförs för hem-, industri-, fordons- eller konstrelaterade användningsområden. Enligt våra ovannämnda policyer för förbjudet innehåll får inlägg inte uppmuntra eller främja vanställande av offentlig eller privat egendom, vandalism eller antisociala beteenden.

Förbjudna produkter

Vi förbjuder inlägg om följande:

 • Graffiti-relaterade färger, pennor, krämer, munstycken, påfyllningar och instruktionsvideor och annat innehåll.
 • Etsningskrämer.
 • Frätande krämer, gel, vätska eller liknande lösningar.

5.3.2 Skönhetsprodukter

Inlägg om skönhetsprodukter får inte:

 • Påstå att de diagnostiserar, botar, mildrar, behandlar eller förebygger en sjukdom eller ett beroende.
 • innehålla före- och efter-bilder.
 • Direkt hänvisa till privata, intima eller känsliga fysiska tillstånd.
 • Ställa frågor om eller tala direkt till kunden, till exempel genom användningen av ”du/din” (till exempel ”Är du generad över hur du ser ut? Då ska du prova det här”).

5.3.3 Kit för hemmatest

Vi tillåter inlägg om hemtestkit som ger information om ens arv och hälsa på allmän nivå, men som inte gör anspråk på att diagnostisera, behandla eller bedöma riskerna för en sjukdom, ett tillstånd eller en krämpa. Du får endast marknadsföra produkter som följer gällande lokala bestämmelser på alla de platser där dina inlägg visas. Du är ansvarig för att erhålla alla nödvändiga auktoriseringar eller godkännanden från lokala tillsynsmyndigheter för försäljning, distribution eller annonsering av de produkter som du avser att inkludera i dina inlägg på Amazon, beroende på vad som är tillämpligt.

Tillåtna produkter inkluderar, men är inte begränsade till, kit för övervakning av diabetes och blodsocker, blodtrycksmätare, stamceller, DNA, personliga genetiska profileringssatser, kit för urinanalys, lanseringsanordning (endast medicinsk) och graviditetstester.

5.3.4 Spädbarns- och babyprodukter

Inlägg om modersmjölksersättning och tillskottsnäring får inte innehålla meddelanden som avskräcker från amning eller som hävdar att produkten kan ersätta amning.

Modersmjölksersättning är avsedd för spädbarn mellan 0–6 månader. Tillskottsnäring är avsedd för spädbarn mellan 6–12 månader.

5.3.5 Knivar

Vi förbjuder knivar vars primära syfte är, eller som marknadsförs på ett sätt som hävdar att de är, avsedda för strid eller militärt bruk, självförsvar eller för att uppmuntra till våldsamt beteende. Till exempel zombieknivar, bowieknivar, stridsknivar, överfallsknivar, kastknivar, dolkar, stövelknivar, fjäderassisterade knivar, hand till hand- eller stridsknivar, gravitationsknivar, bajonetter, svärd, självförsvarsknivar, dolda knivar eller kaststjärnor.

Tillåtna knivar
 • Knivar vars främsta syfte är för utomhusaktiviteter som camping.
 • Hushållsknivar, köksknivar, bestick eller silverbestick.
 • Universalverktyg som fickknivar och hantverksknivar.

5.3.6 Läkemedel och hälsovård – receptfria produkter, kosttillskott och medicintekniska enheter

Inlägg om hälso- och friskvårdsprodukter, som receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och kosttillskott och medicintekniska produkter och enheter, får inte:

 • Påstå att de diagnostiserar, botar, mildrar, behandlar eller förebygger en sjukdom eller ett beroende.
 • innehålla före- och efter-bilder.
 • Göra orealistiska eller orelaterade påståenden om produktens effektivitet.
 • Avskräcka kunder från besök hos kvalificerad sjukvårdspersonal.

Dessutom:

 • Läkemedel och kosttillskott avsedda för sällskapsdjur måste vara tydligt identifierade som sådana.
 • Inlägg om receptfria läkemedel och kosttillskott (inklusive vitaminannonser) får inte hävda att receptfria läkemedel är lika effektiva som receptbelagda läkemedel.
 • Inlägg om luftrenande eller partikelfiltrerande andningsskydd, även kända som andningsskydd eller PPE-ansiktsmasker, ska följa kraven för och ange den branschgodkända beteckning som exakt överensstämmer med den kampanjprodukten, till exempel:
  • Australien: PFF2 eller PFF3.
  • Brasilien: PFF2 eller PFF3.
  • Kina: KN/KP95 eller KN/KP100.
  • Europa: FFP1, FFP2 och FFP3.
  • Japan: DS/DL2 eller DS/DL3.
  • Korea: Special 1st.
  • Mexiko och USA: N95, N99, N100, R95, R99, R100, P95, P99 eller P100.
 • Inlägg om ansiktsmasker som inte är andningsskydd, kirurgiska mun- och nässkydd eller tygmasker är tillåtna utom när de innehåller vilseledande eller falska påståenden (t.ex. alfanumeriska beteckningar som inte är godkända standarder).
Produkter för viktminskning och viktkontroll

Inlägg får inte vända sig direkt till kunder, till exempel ”Är du trött på att vara överviktig?” och får inte heller göra orealistiska eller orimliga påståenden, inklusive men inte begränsat till:

 • Att kunderna kan gå ner i vikt genom att bara använda produkten utan att följa en kalorikontrollerad diet eller ett träningsprogram.
 • Att dessa resultat är effektiva för alla, eller att de är permanenta.
 • En specifik viktminskning över en viss tidsperiod.
 • Betydande viktminskning oavsett vad eller hur mycket kunden äter.
 • Att en kund kommer att gå ner i vikt genom att bära en produkt på kroppen eller applicera den på huden.
 • Att produkten kan bränna fett, öka ämnesomsättningen, undertrycka aptit eller påskynda andra naturliga kroppsfunktioner.
 • Uppmuntra till ohälsosam kosthållning eller negativ kroppsbild/självuppfattning.
Hampa-produkter

Inlägg om hampabaserade produkter får inte förknippas med eller uppmuntra till konsumtion av olagliga droger, däribland genom användning av bilder på marijuana eller cannabis.

5.3.7 Sexuell hälsa

Inlägg om produkter för sexuell hälsa får inte:

 • innehålla påståenden relaterade till ökad sexuell prestationsförmåga eller ökad sexlust.
 • Uttryckligen hänvisa till privata, intima eller känsliga fysiska/medicinska tillstånd eller känsliga kroppsfunktioner eller -tillstånd.

5.3.8 Sport- och utomhusprodukter

Inlägg om sport- och utomhusprodukter får inte:

 • Uppmuntra kunder att vara mindre vaksamma eller mindre ansvariga för sin hälsa och säkerhet.
 • Ha överseende med eller uppmuntra våldsamt eller antisocialt beteende.
 • Vilseleda kunder, genom att exempelvis presentera produkter som säkra när de i allmänhet anses vara osäkra om de inte hanteras på lämpligt sätt och med försiktighet.
Riktlinjer för bilder

Om inlägg om sport- och utomhusprodukter innehåller bilder på vapen får de inte visa vapnet eller tillbehöret medan det används och det får inte innehålla produkter som inte är relaterade till eller som är överflödiga för den marknadsförda produkten. Till exempel får ett inlägg om ett pistolhölster inte innehålla en stridskniv.

Inlägg om vapentillbehör:

 • Måste fokusera på vapentillbehöret och inte själva vapnet.
 • Får inte visa vapnet medan det används eller håller på att användas (t.ex. får ett inlägg om vapenhölster inte visa en dragen pistol eller när den dras).
Produktgodkännande

Vi tillåter följande produkter i inlägg:

 • Airsoft-tillbehör som masker och handskar.
 • Förvaringsprodukter för ammunition, som behållare och vapenskåp.
 • Pilstöd, styrfjädrar, bågsträngar.
 • Kikare, tubkikare och kikare med mörkerseende.
 • Lockbeten.
 • EDC/multifunktionella/taktiska pennor.
 • Ficklampor.
 • Jakt- och spårningskameror.
 • Kit för vapenrengöring.
 • Vapenhölster.
 • Vapenskåp.
 • Handhållna tubkikare.
 • Paintball-masker, huvudbonader och skyddsglasögon.
 • Avståndsmätare.
 • Taktiska fodral, väskor och paracord-rep.
 • Måltavlor.