Allmänna policyer

Riktlinjer för inskickning av annonser

Skicka in allt annonsörsinnehåll till ditt kontoteam.

Inskickning av information via e-post måste innehålla:

  • Annonsörens namn
  • Kampanjens start- och slutdatum
  • Annonsmaterial
  • Alt-text (om tillämpligt)
  • Länknings-URL
  • Taggar från tredje part (om tillämpligt)
  • Instruktioner om hur annonselement ska köras/roteras
  • Bearbetningstiden för IAB:s standardannonser är 3 bankdagar, förutsatt att allt annonsinnehåll och relaterade tekniska element uppfyller Amazons riktlinjer. Bearbetningstiden för icke-standardiserade annonsenheter varierar beroende på annonstyp. Kontakta ditt kontoteam om specifika ledtider för varje typ av placering.

Om annonsinnehållet är sent eller inte överensstämmer med Amazons annonseringspolicyer förbehåller sig Amazon rätten att förlänga kampanjen med det antal dagar som annonsinnehållet var sent för att nå de avtalade visningsmålen. Amazon kommer dock att arbeta med annonsören eller byrån i fråga för att leverera alla visningar inom de avtalade visningsdatumen i väntan på placering och tillgängligt lager. Om Amazon inte har fått annonsmaterialet inom 3 dagar efter kampanjlanseringen kommer Amazon att släppa lagret för alla placeringar som saknar material. Även om vi inte kan garantera att de avtalade visningarna fortfarande kommer att vara tillgängliga vid ett senare tillfälle kommer vi att arbeta proaktivt för att revidera medieplanerna därefter.