4.0 Animering och video

Annonser måste efterleva annonsspecifikationskraven för animerade annonser och videoannonser.

Animerade annonser

 • Högsta tillåtna animeringslängd för placeringar onsite: 15 sekunder (30 sekunder i Frankrike).
  • För Amazon DSP-annonser som inte visas på Amazon är den högsta tillåtna längden 30 sekunder.
 • Inledande animering får loopas högst tre gånger under den tidslängd som anges ovan (15 eller 30 sekunder).
 • Information om vilka animerade annonser som stöds på dessa placeringar finns i Specifikationer för bannerannonser i Amazon DSP-mobilappen och E-handelsannonser.
 • Billboard-annonser som visas på plats kan inte animeras.
 • Brasilien: Animering är förbjuden i annonser för produkter avsedda för barn (t.ex. skolväskor, spel eller leksaker).

Videoannonser

Automatisk uppspelning

 • Videostreamens längd:
  • Standard IAB-annonsenhet: upp till 15 sekunder.
  • Videoannonser (på Amazon): upp till tre minuter (vi rekommenderar 30 sekunder eller kortare).
  • Videoannonser på Fire-läsplatta: upp till 15 sekunder.
  • Amazon DSP-video: minst fem sekunder.
 • Ljudet måste aktiveras av kunden genom att klicka eller trycka (vilket innebär att automatisk uppspelning av annonser måste börja utan ljud).
  • Det är förbjudet att aktivera ljud vid hovring.
  • När ljudet aktiveras av kunden måste det även finnas en knapp för att stänga av ljudet.
  • Videoannonser (på Amazon) utan ljud är tillåtna men endast om videons innehåll kan förstås utan ljud.
 • Annonser för alkoholhaltiga drycker måste efterleva alla de obligatoriska lokalspecifika krav som anges i 7.1.
 • Teckenstorlekar i videoannonser bör anpassas till kraven på teckensnittsstorlek för varje displayannonsplacering.

Kundinitierade videoannonser

 • Högsta längd för streamande video och ljud som visas tillsammans med en streamande video: Tre minuter.
Placerings- eller formatspecifika krav

Sponsored Display-videor

Videor i annonser måste vara relevanta för produkten eller varumärket och leda till en kontextuellt relevant landningssida.

Krav på videoinnehåll

Se till att din video följer följande riktlinjer:

 • Letterbox- eller pillarbox-format: Videor får inte ha fält på någon sida av videoinnehållet.
 • Videoannonser får inte avslutas på ett sätt som avbryter beskrivningen (dubbning, tal eller skriven text) mitt i en mening.
 • Specifikationer tillämpas för videolängd i avsnittet Autoplay ovan.

Riktlinjer för innehåll

Videoannonser måste vara lämpliga för allmänna målgrupper och innehålla ditt varumärke eller din logotyp, eller en produktbild som tydligt representerar annonsörens varumärke eller produkten som marknadsförs. Videor måste följa våra policyer, inklusive policyer för förbjudet innehåll och påståenden.

Videor utan ljudspår accepteras, men:

 • Det måste vara tydligt för kunden att videon inte har något ljud (annonsen kan till exempel innehålla en ansvarsfriskrivning som lyder ”inget ljud” eller visa en video utan några personer som talar).
 • Kunderna måste kunna förstå videon utan ljud.

Videor måste använda huvudspråket i den Amazon Store där annonserna visas (”lokalt språk”).

 • Ljudet måste vara på det lokala språket. Det måste finnas undertexter (eller transkriptioner/översättningar) på det lokala språket om själva ljudet är på ett annat språk.
 • Viktig text i videon, till exempel produktinformation och instruktioner, måste vara på det lokala språket.

Videoformat och kvalitet

För att säkerställa en bra kundupplevelse får videorna i annonsen inte innehålla:

 • Suddig, oklar eller oigenkännlig grafik.
 • Kreativa element som stör läsbarheten i annonsmallar, t.ex. sponsrad tagg eller knapp för att stänga av ljud, såvida inte videon saknar ljud.
 • Kundrecensioner (inklusive stjärnbetyg), även om dessa recensioner finns på Amazon.
 • Erbjudanden, rabatter eller andra besparingskampanjer.
 • Avledande bilder (till exempel lysande, snurrande, blinkande, pulserande objekt eller text, eller övergångar med hög kontrast).
 • Avledande, gälla, oväntade eller våldsamma och skärande ljud. Exempel på detta är plötsliga volymförändringar, ovanligt höga röster eller oväntade eller kontextuellt irrelevanta ljud.
 • Oläslig text. Texten måste vara tillräckligt stor för att den genomsnittliga kunden ska kunna läsa den. Annonser får inte använda samma eller liknande färger för text och bakgrund eftersom texten då inte är läsbar (till exempel vit text på ljusgrå bakgrund).
 • Dålig ljudkvalitet som statiska, sprakande, svaga meddelanden eller röster i låga tonlägen, snabba, ohörbara, oklara eller oigenkännliga ljud.
 • Dålig videokvalitet och låg upplösning.
 • Tvingande, påstridigt eller hetsande språk som syftar till att framkalla ett klick eller ett köp från kunden.