Annonseringspolicy för katastrofala händelser

På Amazon Ads tror vi att en hög kundupplevelsenivå för annonserna vi visar hjälper oss att uppnå bättre resultat för dig, våra annonsörer. Därför har vi fastställt kundcentrerade annonseringspolicyer för att hjälpa till att bevara och förbättra den upplevelsen.

I de omedelbara efterdyningarna av naturkatastrofer, massolyckshändelser eller liknande nationella eller internationella incidenter pausar vi tillfälligt annonser för relaterade produkter för att skydda Amazons kundupplevelse. Begränsningens varaktighet varierar beroende på händelsens allvar. Situationen övervakas aktivt och annonser kan återaktiveras när begränsningarna tas bort.