Riktlinjer och policyer för godkännande av innehåll för Sponsored Brands-annonser och Köp med Prime-sidan i Stores på Amazon

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Översikt
2. Godkännande av innehåll
4. Köp med Prime Store-sidan på Amazon och DTC-landningssida
5. Godkännande av produkter
6. Begränsade produkter (Köp med Prime Stores-sidan)

1. Översikt

Policyerna på den här sidan gäller Sponsored Brands-annonser och Köp med Prime Store-sidor på Amazon, samt landningssidan på en handlares direkt till konsument-webbplats (DTC) som är länkad från en Köp med Prime Store-sida på Amazon och som är kopplad till Köp med Prime (DTC-landningssida).

Som annonsör och handlare är det ditt ansvar att följa alla tillämpliga lagar, regler och bestämmelser som gäller för dina annonser, en Köp med Prime Store-sida på Amazon eller din DTC-landningssida, och alla platser där de visas. Detta inkluderar att erhålla alla nödvändiga tillstånd eller godkännanden från lokala tillsynsmyndigheter för försäljning, distribution eller annonsering av de produkter som du avser att annonsera på Amazon eller inkludera på din Köp med Prime Store-sida på Amazon eller din DTC-landningssida.

Handlare kan skapa Sponsored Brands-annonser och Köp med Prime Store-sidor på Amazon via annonskonsolen. Sponsored Brands-annonser och Köp med Prime Store-sidor på Amazon måste upprätthålla det höga förtroende Amazon har etablerat med våra kunder.

Dessutom måste dina Sponsored Brands-annonser, Köp med Prime Store-sidan på Amazon och DTC-landningssidan följa följande riktlinjer och policyer för godkännande av innehåll. Om dina Sponsored Brands-annonser, Köp med Prime Store-sidan på Amazon eller DTC-landningssidan inte följer våra policyer kanske din Sponsored Brands-annons eller Köp med Prime Store-sidan på Amazon inte godkänns innan du åtgärdar policyöverträdelsen. Amazon kan pausa eller avsluta dina annonskonton vid allvarliga eller upprepade överträdelser av annonspolicyn.

Vi uppdaterar våra policyer regelbundet. Se till att alltid vara uppdaterad om våra senaste policykrav genom att regelbundet kontrollera informationen på den här sidan. Separata annonspolicyer gäller för sponsrade annonser, bokannonser, Sponsored Display-annonser och Poster. Tekniska krav för annonser finns i annonsspecifikationerna.

2. Godkännande av innehåll

Utöver policyerna för Sponsored Brands och Stores gäller följande policyer för Sponsored Brands-annonser, Köp med Prime Store-sidor på Amazon och DTC-landningssidor.

Sponsored Brands-annonser och Köp med Prime Store-sidor:

 • Måste vara tydliga och korrekta så att kunderna får korrekt information innan de bestämmer sig för att köpa en produkt
 • Får inte motsäga varandra, till exempel bör en annons för skönhet och kosmetika leda till en Köp med Prime Store-sida på Amazon som innehåller skönhetsprodukter och kosmetiska produkter.

Din Köp med Prime Store-sida på Amazon får inte länka till, använda sig av eller på annat sätt orsaka nedladdning av skadlig kod.

3. Amazon-branding

3.1 Amazons varumärken, produkter och tjänster

Amazon-logotyper och referenser till Amazons produkter och tjänster utöver Köp med Prime (se Köp med Prime nedan) är inte tillåtna i Sponsored Brands-annonser och på Köp med Prime store-sidor på Amazon. Annan användning av Amazons varumärke kräver granskning och skriftligt godkännande av Amazon i enlighet med våra annonseringspolicyer i Riktlinjer för användning av varumärke, som finns här.

3.2 Köp med Prime

Om DTC-landningssidan är en produktinformationssida måste knappen Köp med Prime finnas med på den. Klicka här om du vill ha mer information om Köp med Prime.

4. Köp med Prime Store-sidan på Amazon och DTC-landningssida

4.1 Varumärkes-URL

Din DTC-varumärkes-URL som visas på Köp med Prime Store-sidan på Amazon måste länka till en relevant DTC-landningssida som innehåller produktkollektionen från din Köp med Prime Store-sida på Amazon. Om din Köp med Prime Store-sida på Amazon till exempel innehåller skor måste det finnas skor på din DTC-landningssida.

Det är inte tillåtet att ha en DTC-landningssida som enbart består av ett formulär för insamling av kundinformation.

4.2 Rubriktext

Rubriktexten på Köp med Prime Store-sidan på Amazon måste vara relevant för produkterna i din produktkollektion, till exempel ”Utforska våra produkter och betala med Köp med Prime.”

För att upprätthålla en hög kreativ standard på din Köp med Prime Store-sida på Amazon rekommenderar Amazon att rubriktexten skrivs med inledande versal. Versaler bör endast inleda meningar, eventuella egennamn eller varumärken (inklusive officiella varumärkesnamn, produktmodeller eller slogans).

4.3 Produktkollektion

Din produktkollektion får inte innehålla produkter som strider mot andra element på Köp med Prime Store-sidan på Amazon. Till exempel bör en produktkollektion med titeln ”Hörlurar” eller en bild på en utvald produkt som identifierar en specifik produkt endast innehålla hörlurar, tillbehör till hörlurar eller relaterade produkter (till exempel ljudkablar, förstärkare osv.).

4.4 Godkännande av bilder

Bilder på Köp med Prime Store-sidan måste följa policyn för godkännande av bilder som finns här.

5. Godkännande av produkter

Alla produkter på Köp med Prime Store-sidan på Amazon måste vara lämpliga för allmänheten och för den plats där produkterna säljs.

Digitala produkter, till exempel TV-spel, e-böcker, digitala tidningar och tidskrifter online eller andra digitala produkter och tjänster, får inte listas för försäljning med Köp med Prime, inklusive på DTC-landningssidan.

6. Begränsade produkter (Köp med Prime Store-sidan på Amazon)

Produkter på din Köp med Prime Store-sida på Amazon måste följa Stores policyer för begränsade produkter som finns här.

7. Sponsored Brands

Policyerna i det här avsnittet gäller allt innehåll och alla produkter i dina Sponsored Brands-annonser som är kopplade till Köp med Prime och gäller utöver policyerna för Sponsored Brands som finns här.

7.1 Annonsformat och funktionalitet

Om du hänvisar till Köp med Prime i din annons måste den länka till en Köp med Prime Store-sida på Amazon som innehåller en produktkollektion relaterad till annonsen.

I annonsformaten för Sponsored Brands finns ett krav på att du visar din varumärkeslogotyp så att kunder lätt kan identifiera att det är du som är annonsören. Varumärkeslogotyper ger kunder en bättre upplevelse och hjälper till att öka intresset för ditt varumärke och dina produkter.

Du hittar mer information i policyn för varumärkeslogotyper i Sponsored Brands här.

7.3 Uppmaning till handling (CTA)

Vi rekommenderar att du använder en CTA i annonsen eftersom det kan leda till bättre annonsprestanda, men du måste inte använda en CTA.

Om du använder en CTA måste den:

 • Vara tydlig och exakt, till exempel ”Shoppa nu” eller ”Upptäck mer.”
 • Inte vara utformad på ett sätt som pressar kunderna till att vidta en åtgärd, till exempel genom uttryck som ”Sista chansen” eller ”Missa inte” eller känslomässigt laddat språk.

URL:er eller hänvisningar som antyder att kunder kommer att landa direkt på din DTC-webbplats genom att klicka på annonsen är inte tillåtna, till exempel:

 • Klicka här för omedelbar åtkomst till [varumärkes-URL]
 • Klicka här för att besöka [varumärkes-URL]
 • Ta reda på mer på [varumärkes-URL]
 • Köp direkt på [varumärkes-URL]

7.4 Rubriktext

Rubrik och anpassad text måste vara relevant för den annonserade produkten. Om du vill ha mer information finns det i policyn för rubriker och anpassad text här.

7.5 Produktbilder

De produktbilder som visas i dina annonser måste följa våra policyer för produktbilder. GIF:ar eller animeringar är inte tillåtna.

Dubbletter av eller identiska produkter eller produktbilder i samma annons är inte tillåtna. Produktbilder i annonsen måste visa eller hänvisa till den produkt/de produkter som säljs och tydligt avbilda produktvariationer (t.ex. färg, modell eller stil).

Riktlinjer för förbjudna bilder i Sponsored Brands finns här, och riktlinjer för unika bilder finns här.

7.6 Meddelanden om erbjudanden och högtider

Prissättningskampanjer, erbjudanden och andra rabattmeddelanden är inte tillåtna, till exempel:

 • Spara 50 % på {Produkt} eller $20 rabatt på {Produkt}
 • Besparingar på {produkt}
 • Bra priser på {produkt}, osv.

7.7 Godkännande av produkter

Alla produkter i din annons måste vara lämpliga för allmänheten och för den plats där produkterna säljs.

Digitala produkter, till exempel TV-spel, e-böcker, digitala tidningar och tidskrifter online eller andra digitala produkter och tjänster, får inte listas för försäljning med Köp med Prime.

Mer information om detta finns i policyerna för godkännande av produkter i sponsrade annonser här.

7.8 Begränsade produkter

Produkterna i din annons måste överensstämma med policyerna för begränsade produkter i Sponsored Brands som finns här.