Riktlinjer för varumärkesprofilens innehåll och policyer för godkännande

Med varumärkesprofiler kan du visa upp ditt varumärkes unika logotyp, innehåll, namn, färger och mer för kunder på Amazon. Detta hjälper dig att berätta din varumärkeshistoria och skapa en konsekvent, igenkännbar närvaro som kan locka fler kunder.

Genom att skapa en varumärkesprofil kan vi också testa ditt varumärkes innehåll på olika Amazon-placeringar utan ytterligare insatser från dig.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.0 Varumärkeslogotyp
2.0 Allmänna riktlinjer
3.0 Riktlinjer för bilder

Eftersom varumärkeslogotypen kan användas i flera olika annonsformat är det viktigt att den följer de här riktlinjerna för varumärkeslogotyper.

Varumärkeslogotyp avser den logotyp som är registrerad för ditt varumärke och inte logotypen för det varumärke du marknadsför, såvida du inte har laglig rätt att använda det marknadsförda varumärkets logotyp. Varumärkeslogotyper måste:

 • Vara 600 x 600 px eller större
 • Ta upp hela bilden eller ha en vit eller genomskinlig bakgrund
 • Återspegla varumärket du marknadsför på ett korrekt sätt

Varumärkeslogotyper får inte placeras mot en komplex grafisk bakgrund och måste vara visuellt tilltalande. Logotyper får inte:

 • Vara en kombination av logotyper
 • Vara en produkt, ASIN (inklusive beskurna versioner), anpassad bild eller livsstilsbild, eller en kombination av dessa
 • Innehålla ytterligare text
 • Innehålla plottriga eller röriga element

2.0 Allmänna riktlinjer

Varumärkesprofilen får inte innehålla:

 • KaMeLnOtAtIoN
 • Påståenden i stil med ”Bästsäljare”, ”Exklusivt” eller ”Topprankat”. Se Policyer om påståenden.
 • Vi rekommenderar starkt att du inkluderar innehållsklassificering för alla medier som är klassificerade för publik i åldern 12/13 eller äldre.
  • En varumärkesbeskrivning som hänvisar till sport bör åtföljas av en kontextuellt relevant livsstilsbild eller -video
 • Kundrecensioner (inklusive stjärnbetyg), även om dessa recensioner finns på Amazon
 • Meddelanden angående erbjudanden, rabatter eller besparingar, inklusive i bilder och video
 • Slogan måste vara din riktiga varumärkesslogan

3.0 Riktlinjer för bilder

Med anpassade bilder kan du inkludera övertygande bilder som visar ditt varumärke i en livsstilsmiljö. Bilderna får inte motsäga landningssidan och måste vara i hög upplösning och av hög kvalitet samt estetiskt tilltalande. Bilder får inte:

 • Vara enskilda eller flera produktbilder mot en solid eller genomskinlig bakgrund
 • Vara en individuell varumärkeslogotyp eller kombination av logotyper
 • Innehålla plottriga, överdrivna, dåligt beskurna eller oläsliga element
 • Innehålla annan text än texten som visas naturligt i bilden (t.ex. på produktförpackningen)
 • Använda letterbox- eller pillarbox-format