ADSP-kontoavstängning för policy avseende annonser med skadligt innehåll

Varför stängdes mitt konto av? Kan du berätta mer?

I syfte att säkerställa att användarna får en säker och positiv upplevelse kräver ADSP att annonsörerna följer alla Amazon Ads ADSP-policyer. Annonser, tillgångar, destinationer och annat innehåll som bryter mot Amazon Ads policyer kan blockeras av ADSP och kan dessutom leda till att kontot stängs av.

Mina kampanjannonser blockerades och/eller mitt annonsörskonto stängdes av ADSP på grund av ett brott mot policyn avseende annonser med skadligt innehåll. Kan det öppnas igen?

Amazon Ads kommer att kontakta din utsedda kontakt om annonsmaterial som visas av din kampanj har blockerats och/eller annonsörskontot har stängts av. Om du vill öppna kontot igen måste du genomföra en saneringsprocess och erkänna och åtgärda problemet, och därefter tillhandahålla bevis på att problemets grundorsak har åtgärdats och att problemet inte kommer att återvända. Efter en lyckad granskning kan annonsmaterialet och/eller annonsörskontot återställas.

Kan jag överklaga beslutet om mitt konto har stängts av?

Ja. Om du anser att det har uppstått ett fel och att du inte har brutit mot våra policyer kan du överklaga. När ditt överklagande har granskats får du ett meddelande med granskningens resultat.

Kan ett avstängt konto konfigureras eller använda andra konton?

Nej. Konton relaterade till det avstängda kontot stängs också av. Vi tar användarnas säkerhet på största allvar. Därför stänger vi av alla annonsörer som sätter våra användare, kunder eller partners i riskzonen och förbjuder dem att använda Amazon DSP. Dessutom kommer alla nya konton som annonsören försöker skapa också att blockeras.