Wytyczne techniczne

 • Wszystkie treści muszą pochodzić wyłącznie z domeny serwera do obsługi reklam, a obsługiwane treści nie mogą odwoływać się do treści z żadnej innej domeny.
 • Wszystkie odniesienia do domen/adresów URL muszą być nazwanymi domenami; surowe adresy IP nie są dozwolone.
 • Adresy URL stron docelowych nie mogą zawierać wersji korzystających z węzłów przeglądania („węzeł” wyświetlony w adresie URL).
 • Wszystkie reklamy muszą generować nowe okno, a istniejące okno Amazon musi pozostać otwarte. Reklamy zawierające linki do stron docelowych Amazon.com nie muszą generować nowego okna.
 • Wyświetlany adres URL musi być faktycznym adresem URL miejsca docelowego reklamy (tzn. strony internetowej, do której odwołuje się link w reklamie, a nie adresem przekierowującym) informującym użytkownika o docelowej witrynie internetowej reklamy.
 • Adres URL miejsca docelowego reklamy musi prawidłowo działać i prowadzić do aktywnej witryny internetowej. Nie może to być połączenie z adresem e-mail ani plikiem, ani ze stroną internetową w trakcie opracowania.
 • Żadne reklamy nie mogą zawierać wyskakujących okienek ani okienek otwierających się po zamknięciu strony, a strony docelowe nie mogą wywoływać dla użytkownika reklam w wyskakujących okienkach ani reklam otwierających się po zamknięciu strony.
 • Reklamy nie mogą zakłócać nawigacji w witrynie Amazon.com, zasłaniać innych treści lub reklam, uzyskiwać dostępu do ustawień lub preferencji komputera użytkownika ani ich zmieniać, a także w inny sposób nadmiernie lub niewłaściwie zakłócać komfortu użytkownika bądź obsługi Amazon w witrynie Amazon.com.
 • Reklamy nie mogą powodować pobierania oprogramowania na komputer użytkownika bez uprzedniego dostarczenia użytkownikowi jasnych i widocznych informacji dotyczących instalacji, działania i usuwania oprogramowania oraz umożliwienia użytkownikowi odmowy instalacji oprogramowania po przedstawieniu takich informacji.
 • Jeśli reklama wykorzystuje tagi innej firmy i otrzymała uprzednio pisemną zgodę firmy Amazon, należy uwzględnić specyficzne instrukcje dotyczące trafikowania. Wymagana jest osoba kontaktowa w takiej innej firmie, a jej dane należy przekazać firmie Amazon przed datą rozpoczęcia kampanii. Więcej informacji na temat wytycznych dotyczących obsługi reklam innych firm przez firmę Amazon podano poniżej.
 • Adres URL miejsca docelowego zawarty w reklamach nie może być formatowany przy użyciu jakiejkolwiek technologii do śledzenia lub o innym charakterze pochodzącej z programu Amazon Associates (tj. reklamy nie mogą być „linkami specjalnymi”, jak określono w Umowie operacyjnej programu Associates).
 • Dostarczanie i rozliczanie odsłon będzie odbywać się w oparciu o dane z raportów Amazon, chyba że zostanie to określone inaczej w obowiązującym zamówieniu reklamowym.
 • Wszystkie reklamy muszą obsługiwać protokół „HTTPS”.
 • Wszystkie tagi dla miejsca docelowego z podziękowaniem muszą być bezpieczne (https:).
 • Reklamując w witrynie Amazon.com i jej witrynach stowarzyszonych, wyrażasz zgodę na przeprowadzanie przez firmę Amazon kontroli bezpieczeństwa Twoich reklam.
 • Adresy URL miejsca docelowego reklam muszą wykorzystywać narzędzia do śledzenia odsłon z dedykowanych domen śledzących i nie mogą zawierać adresów URL takich jak Amazon.com, podstron Amazon.com ani nieautoryzowanych domen innych firm.

Wytyczne dotyczące reklam na komputery w formacie HTML innych firm

Wytyczne techniczne AAP i standard IAB

Poniższe wytyczne techniczne dotyczą nierozwijających się reklam na komputery w witrynie Amazon.com, AAP i w różnych miejscach docelowych w standardzie IAB w posiadanych i obsługiwanych domenach.

Średni prostokąt*:

 • 300 x 250 pikseli
 • Tag reklamowy HTML o maksymalnej wielkości 200 kB z zatwierdzonego serwera reklam innej firmy
 • Obraz statyczny o maksymalnej wielkości 40 kB (.jpg, .gif, .png)

Długi baner*:

 • 728 x 90 pikseli
 • Tag reklamowy HTML o maksymalnej wielkości 200 kB z zatwierdzonego serwera reklam innej firmy
 • Obraz statyczny o maksymalnej wielkości 40 kB (.jpg, .gif, .png)

Szeroki wieżowiec*:

 • 160 x 600 pikseli
 • Tag reklamowy HTML o maksymalnej wielkości 200 kB z zatwierdzonego serwera reklam innej firmy
 • Obraz statyczny o maksymalnej wielkości 40 kB (.jpg, .gif, .png)

Duży prostokąt (tj. pół strony)*:

 • 300 x 600 pikseli
 • Tag reklamowy HTML o maksymalnej wielkości 200 kB z zatwierdzonego serwera reklam innej firmy
 • Obraz statyczny o maksymalnej wielkości 50 kB (.jpg, .gif, .png)
 • Może zawierać animację z maksymalnie 3 pętlami trwającą maksymalnie 15 sekund, obsługującą do 60 kl./s w zależności od możliwości urządzenia/przeglądarki. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Wymagania dotyczące reklam HTML.

Bezpieczeństwo reklam HTML

Reklamy HTML muszą być obsługiwane za pomocą bezpiecznego protokołu (https:) i nie mogą zawierać dynamicznych treści materiałów reklamowych, które zmieniają się w oparciu o wstępnie określone zmienne (np. prognozę pogody, adres IP, datę), chyba że przedstawiciel AMG zaakceptował inny stan rzeczy.

Współużytkowane biblioteki (obejmujące korzystanie z czcionek internetowych), które są udostępniane przez zatwierdzone, certyfikowane domeny innych firm, są wyłączone ze wstępnego ładowania reklam. Upewnij się, że masz odpowiednią licencję na używanie czcionek internetowych w swoim materiale reklamowym. Firma Amazon nie odpowiada za zdobywanie, udzielanie ani rozszerzanie licencji na czcionkę internetową. Dozwolone są czcionki internetowe typu open source.

Wymagania dotyczące reklam HTML

 • Wszystkie reklamy muszą być zgodne z obowiązującymi zasadami akceptowania materiałów reklamowych firmy Amazon
 • Wszystkie reklamy muszą być w postaci tagów JavaScript lub iFrame w formacie .txt lub .xls.
 • Uzyskiwanie dostępu do interfejsów API urządzenia, np. lokalnej pamięci, geolokalizacji, mikrofonu lub aparatu, jest zakazane.
 • Instrukcje konsoli należy pominąć, aby uniknąć rejestrowania w trybie informacji pełnej oraz błędów w starszych przeglądarkach.
 • Obsługa i śledzenie reklam muszą odbywać się za pośrednictwem protokołu HTTPS.
 • Kliknięcia są ograniczone do trzech przekierowań.
 • Reklamy muszą ograniczać liczbę żądań HTTPS do 10.
 • Maksymalne użycie procesora: reklama nie powinna wykorzystywać więcej niż 30% mocy procesora w trakcie wykonywania żądania zainicjowanego przez hosta.
 • Zasoby muszą być udostępniane w sieci CDN (Content Delivery Network).
 • Zewnętrzne biblioteki CSS/JS muszą być pobierane z serwera obsługującego kompresowanie do formatu GZIP.
 • Cały kod musi zostać zminimalizowany i złączony.
 • Wykorzystanie nowych właściwości CSS tylko w odniesieniu do stylu powinno obejmować odpowiednie prefiksy dostawcy do obsługi różnych przeglądarek. Reklamy nie mogą korzystać z właściwości rozwijających się układów CSS, takich jak Flexbox.
 • Reklamy muszą zapewniać statyczną kopię zapasową po wyłączeniu obsługi skryptów JavaScript za pomocą elementu „noscript” oraz dynamicznie ładować statyczny obraz, jeśli nie uda się załadować reklamy.
 • Reklamy muszą odwoływać się do tagów kliknięć w następujący sposób: var clickTag = “https://www.example.com”.
 • W przypadku wielu miejsc docelowych kliknięć reklamy muszą odwoływać się do tagów kliknięć w następujący sposób: clickTag1, clickTag2…
 • Animacja może być obsługiwana przez filmy śródtekstowe oraz kod CSS, SVG/SMIL i JavaScript (WebGL, Canvas, DOM).
 • Rozmiar progresywnego filmu w banerze na potrzeby animacji nie może przekraczać 2,5 MB.
 • Reklamy z animacją JavaScript muszą korzystać z interfejsu API requestAnimationFrame i powinny poprawnie kończyć się niepowodzeniem, gdy nie są obsługiwane.
 • Reklamy muszą obsługiwać wszystkie nowoczesne przeglądarki i umożliwiać poprawne przełączanie awaryjne w przypadku korzystania ze starszych wersji przeglądarek. Jeśli zostanie wykryta starsza przeglądarka, musi być obsługiwana statyczna kopia zapasowa / wersja domyślna.
Nowoczesne przeglądarkiStarsze przeglądarki
Chrome 37+IE10
Firefox 37+IE9
Safari 7+IE8
IE11/EdgeIE7
Opera 28+IE6
Chrome 36-
Firefox 36-
Safari 6-
Opera 27-

Zalecenia dotyczące reklam HTML

Poniżej przedstawiono sprawdzone metody Amazon dotyczące reklam HTML na komputery. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, chyba że masz specjalne uprawnienia od przedstawiciela konta AMG.

 • Użycie czcionek internetowych jest dozwolone, ale mają one wpływ na całkowity rozmiar reklamy. W przypadku obsługi czcionek internetowych w różnych przeglądarkach reklamy muszą zapewniać odpowiednie typy czcionek dla plików i umożliwiać poprawne przełączanie awaryjne.
 • Stanowczo zaleca się dynamiczne osadzanie podzbioru symboli czcionek internetowych.
 • Amazon nie ponosi odpowiedzialności za licencjonowanie czcionek internetowych używane w jednostkach reklamowych obsługiwanych przez inne firmy.
 • Zaleca się używanie formatu obrazu .WEBP, jeśli jest on obsługiwany.
 • Zaleca się używanie arkuszy sprite’ów obrazów lub obrazów szyfrowanych algorytmem base64, jeśli są one obsługiwane.

Wytyczne dotyczące zasobów filmowych

W przypadku niestandardowych jednostek reklamowych, które będą zawierać filmy, dostarcz zasoby filmowe w następujących formatach:

 • Akceptowane pierwotne formaty wideo: .MP4, .M4V, .MOV, .MPEG, .AVI lub nieskompresowane formaty .DV.
 • Wysokość nie może być mniejsza niż 250 pikseli (skanowanie progresywne, 29,97 kl./s)
 • Maksymalna długość: 2 minuty
 • Dźwięk: stereo, wysoka jakość (próbkowanie przy częstotliwości co najmniej 44 100 Hz)

Zasady dotyczące reklamowania