Zasady dotyczące reklam Amazon Ads w telewizji streamingowej

SPIS TREŚCI

1.0 Ogólne wytyczne dotyczące materiałów reklamowych

Wszystkie reklamy filmowe muszą być w podstawowym języku urzędowym docelowej lokalizacji i muszą być zgodne ze specyfikacjami technicznymi reklam Amazon Video. Wszystkie informacje muszą być zrozumiałe i wyraźnie identyfikować reklamowany produkt, usługę lub podmiot.
Reklamy nie mogą zachęcać klientów do kliknięcia ani zawierać zaprojektowanego wezwania do działania naśladującego przycisk lub link z możliwością kliknięcia.

UK

Ads with a “direct response mechanism” buy CTA (e.g. “Press 3 to buy”) must not be served around programs commissioned for, principally directed at or likely to appeal particularly to audiences below the age of 16.

1.1 Promowanie marki reklamodawcy

Klienci muszą być w stanie zidentyfikować reklamodawcę w reklamie dźwiękowej lub filmowej. Reklamy filmowe muszą zawierać nazwę marki lub logo reklamodawcy. W przypadku reklamodawców z branży rozrywkowej wystarczy tytuł filmu, programu telewizyjnego lub gry wideo albo nazwa wykonawcy bądź zespołu.
Reklamy nie mogą zawierać logo ani znaków towarowych Amazon ani w żaden sposób odwoływać się do firmy Amazon, jej witryny, produktów lub marki bez uprzedniej zgody Amazon.

UK

Linear only: For ads inviting consumers to buy products/services without meeting the advertiser face-to-face (e.g. online purchases), broadcasters must be ready to give consumers the advertiser’s name and corporate address in the event of a complaint (if that info is not already included in the ad).

1.2 Ceny i oszczędności

Wszystkie informacje dotyczące cen, oszczędności i rabatów muszą być dokładne i kompletne, nie mogą wprowadzać w błąd oraz muszą dotyczyć lokalizacji, w których reklama jest wyświetlana. Zaniżone szacunki mogące nakłonić klientów do zarezerwowania usług, za które później zostanie im naliczona wyższa opłata, nie są dozwolone.

Ceny i oszczędności podawane w reklamach muszą dokładnie odzwierciedlać ofertę, która będzie dostępna do końca kampanii. Reklamy muszą zawsze informować, jeśli ceny mogą ulec zmianie oraz jeśli obowiązują warunki lub ograniczenia.

Austria, Germany, and the UK
 • Ads including saving claims: the maximum saving % must apply to the majority of products in the ad, and include ‘up to’ and ‘from’ claims clearly where relevant.
 • All prices must include applicable taxes.
UK

Additional requirements on price statements apply – please contact our team if the ad includes price information.

1.3 Oferty specjalne

Jeśli reklama zawiera stwierdzenie dotyczące oszczędności (np. 20% w lokalnej restauracji), oferta musi być dokładna i aktualna w trakcie trwania całej kampanii. Oferty specjalne muszą również informować o obowiązujących ograniczeniach. Taka informacja może mieć formę tekstową lub dźwiękową.

Germany and the UK
 • Ads cannot use the term ‘free’ unless consumers pay nothing other than delivery costs.
 • Advertisers must withdraw/amend ads featuring special offers in the event of rupture of stock. Conversely, ads cannot indicate stock is limited (e.g. "Only a few products left" or "Only for a short time") when this is not true.

1.4 Targetowanie

Wszystkie reklamy muszą zawsze być targetowane geograficznie na obsługiwane lokalizacje, chyba że reklamowany produkt lub usługa są dostępne w całym kraju.

Reklamy filmowe nie mogą być targetowane na określone społeczności lub grupy etniczne (np. Latynosów) ani do nich kierowane.

1.5 Stwierdzenia i uzasadnienie

Stwierdzenia w reklamach są istotnym elementem decyzji o zakupie podejmowanej przez klienta. Wymagamy, aby wszystkie stwierdzenia były rzetelne i zgodne z prawdą.
W reklamach można korzystać z porównań z konkretnymi konkurentami, ale bez krytykowania ani atakowania ich. Amazon Ads nie akceptuje treści zawierających błędne sugestie dotyczące marki innej firmy, produktu lub usługi, dyskredytujących je lub zniechęcających do ich zakupu. Porównania należy uzasadnić nazwą i datą przeprowadzenia rzetelnego badania.

Poniższa tabela zawiera listę rodzajów stwierdzeń, w odniesieniu do których wymagamy uzasadnienia, aby klienci mogli zweryfikować autentyczność podawanych informacji.

Reklamy zapewniające, że produkt jest „nowy” lub „niedawno wydany”, albo zawierające podobne stwierdzenia można stosować tylko w odniesieniu do produktów wprowadzonych na rynek w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Reklamodawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie zobowiązań dotyczących uzasadnienia stwierdzeń w reklamach. Jeżeli wymagane jest uzasadnienie, reklamodawca musi określić źródło i datę dowodu. Źródło mogą stanowić dane reklamodawcy lub dane innej firmy, w zależności od rodzaju stwierdzenia (patrz poniżej). Dane nie powinny być starsze niż 18 miesięcy.
Reklamy zawierające zastrzeżenia, które stanowią ponad 20% wysokości jednostki filmowej, będą wyświetlane wyłącznie między 23:00 a 6:00.
W sekcji istotnych informacji tekstu reklamy albo w witrynie reklamodawcy muszą być zawarte następujące informacje:

Germany

Ads cannot state a product is new unless it is the latest model available on the market.

Advertisers are solely responsible for complying with their obligations to substantiate claims in ads. When substantiation is required, advertisers must identify the source and date of the evidence. The source can be the advertiser's data or third-party data, depending on the type of claim (see below). The data should not be more than 18 months old.
Ads that contain disclaimers that take more than 20% of the video unit’s height will be day-parted from 11PM to 6AM.
The following information must be included either in the disclosure section of the ad text or on the advertiser’s site:

TypMusi zawierać
NagrodyNazwa podmiotu przyznającego nagrodę
Data przyznania nagrody
Wyniki ankietyŹródło ankiety
Data ankiety
Stwierdzenia statystyczneŹródło badania
Data badania
Stwierdzenia o wyjątkowości*Niezależne źródło potwierdzające takie stwierdzenie
Data badania
Stwierdzenia porównawczeNiezależne źródło potwierdzające takie stwierdzenie
Data badania

* Uzasadnienie nie jest wymagane w przypadku stwierdzeń o wyjątkowości, które odnoszą się wyłącznie do produktów własnych marki, np. „Nasz najmocniejszy odkurzacz” lub „Najbardziej zaawansowana formuła [marki]”, chyba że reklamodawca jest w inny sposób zobowiązany do podania go.

Germany and the UK

The following claims are banned, regardless of any substantiation to support them:

 • Claims that products can facilitate winning in games of chance
 • Claims suggesting the advertiser's job/livelihood is in jeopardy if the consumer does not buy the advertised product
 • Claims presenting consumers rights as a distinctive feature of the offer. For example, ads must not use the word “warranty” in a way that causes confusion about a consumer's warranty rights by law.

1.6 Recenzje klientów i redakcyjne

Zezwalamy na recenzje redakcyjne, klientów i ekspertów (np. cytat z NY Times lub CNET Award), pod warunkiem że źródło recenzji zostanie podane w reklamie.

Best Practice: Feel free to include the images or videos of the good work you do in order to help sell your service. Such content must be relevant to your work, original, and not copied or stolen. Respect copyright laws and only showcase content that you are authorized to use.

2.0 Jakość filmów

2.1 Specyfikacja i rozdzielczość filmów

Reklamy w telewizji streamingowej muszą mieć proporcję 16:9 z zalecaną szybkością transmisji 8 Mb/s. Reklamy filmowe mogą zawierać formatowanie typu pillarbox lub letterbox, ale nie oba.

Przykład formatowania typu letterbox

Letterbox

Przykład formatowania typu pillarbox

Pillarbox

Aby reklamy filmowe mogły być wyświetlane bez ograniczeń czasowych, muszą być w wysokiej rozdzielczości. W przypadku filmów, które są nieco rozpikselowane lub mają szybkość transmisji od 4 do 8 Mb/s, czas wyświetlania reklam może zostać ograniczony do godzin od 23:00 do 6:00.

Filmy niskiej jakości i reklamy o niskiej rozdzielczości z szybkością transmisji poniżej 4 Mb/s nie są akceptowane.

2.2 Przejrzystość

Filmy zawierające rozmyte, niejasne lub nierozpoznawalne elementy wizualne nie mogą zostać zatwierdzone.

Aby zachować spójność z otaczającą zawartością filmową i upewnić się, że klienci zrozumieją reklamę, wszystkie treści graficzne i tekstowe muszą być jasne dla przeciętnego klienta.

Reklamy w telewizji strumieniowej nie mogą zawierać napisów. Po włączeniu napisów przez klientów tekst reklam i napisy mogą nakładać się na siebie.

2.3 Przejścia i efekty

Niezwiązana z rozrywką treść filmowa z elementami rozpraszającymi, które zakłócają przesyłanie strumieniowe, będzie wyświetlana w godzinach od 23:00 do 6:00. Taka treść filmowa obejmuje między innymi szybkie kontrastujące przejścia, migające lub pulsujące obiekty, obrazy albo tekst.

Nie są akceptowane treści filmowe, które mogą wywoływać światłoczułe napady padaczkowe.

Nie są akceptowane treści filmowe, które mogą sugerować klientom, że ich urządzenie do strumieniowej transmisji telewizyjnej lub połączenie internetowe nie działają (np. usterka, pikselowana scena po wstrzymaniu filmu, efekt zarysowania dźwięku itp.).

3.0 Jakość dźwięku

3.1 Specyfikacja dźwięku

Reklamy w telewizji streamingowej wymagają 2 kanałów dźwiękowych i szybkości transmisji wynoszącej co najmniej 192 Kb/s.

Aby reklamy filmowe mogły być wyświetlane bez ograniczeń czasowych, muszą być w wysokiej rozdzielczości. W przypadku filmów, które są nieco rozpikselowane lub mają szybkość transmisji od 4 do 8 Mb/s, czas wyświetlania reklam może zostać ograniczony do godzin od 23:00 do 6:00.

Filmy niskiej jakości i reklamy o niskiej rozdzielczości z szybkością transmisji poniżej 4 Mb/s nie są akceptowane.

3.2 Czystość dźwięku

Wszystkie informacje muszą być łatwo zrozumiałe. Cechy wyróżniające muszą być wymawiane wyraźnie.

Wezwanie do działania musi być proste i zdecydowane oraz wyraźnie odzwierciedlać oczekiwane działania klienta.

Reklamy nie mogą zawierać prawie niesłyszalnych komunikatów, cichych głosów, niewyraźnych lub nierozpoznawalnych komunikatów bądź dźwięków ani niesłyszalnego tekstu.

Reklamy zawierające odgłosy tła, które wpływają na przejrzystość komunikatu, albo komunikaty, które są niewyraźne lub nie w pełni słyszalne dla przeciętnego klienta, będą wyświetlane tylko w określonych godzinach i mogą zostać zablokowane.

3.3 Rozpraszające dźwięki

Reklamy mogą być angażujące, ale nie zalecamy umieszczania w nich rozpraszających elementów, które mogą pogorszyć wrażenia klientów.

Reklamy nie mogą być głośniejsze niż treść filmowa, obok której są wyświetlane.

Reklamy zawierające wyjątkowo wysokie głosy oraz kolidujące dźwięki, muzykę lub efekty będą wyświetlane wyłącznie w godzinach od 21:00 do 6:00 i mogą zostać zablokowane.

Liczba słów w wiadomościach audio nie może przekraczać 5 na sekundę. Reklamy zawierające więcej niż 5 słów na sekundę będą wyświetlane tylko w określonych godzinach.

Amazon ograniczy wyświetlanie do godzin od 21:00 do 6:00, ale zastrzega sobie też prawo do zablokowania reklam, w których:

 • Krzyczy się na klientów.
 • Wywiera się na klientów presję (np. „Pospiesz się! To ostatnia szansa na wygraną”).
 • Wykorzystuje się poczucie winy (np. „Przestań marnować czas”).
 • Traktuje się klientów protekcjonalnie (np. „Nadszedł dzień, w którym weźmiesz odpowiedzialność za swoje działania”).
 • Wykorzystują strach (np. „Możesz stracić swój majątek”).

4.0 Elementy marki Amazon

Wymagania w tej sekcji gwarantują, że wszelkie odniesienia do marki Amazon są spójne z naszymi ogólnymi zasadami korporacyjnymi i chronią markę Amazon.

4.1 Oferty Amazon

Jeśli reklama zawiera stwierdzenie dotyczące oszczędności w oparciu o program Amazon (np. Subskrybuj i oszczędzaj), musi to być wyraźnie w niej zaznaczone. Jeśli na przykład reklama zawiera stwierdzenie „Zaoszczędź 20%”, które odnosi się do korzystania z subskrypcji Subskrybuj i oszczędzaj, reklama musi zawierać stwierdzenie „Zaoszczędź 20% dzięki programowi Subskrybuj i oszczędzaj”.

4.2 Odniesienia do Amazon

Wszelkie odniesienia do firmy Amazon lub jej produktów (np. zastosowania znaków towarowych Amazon) muszą być zgodne z wytycznymi dotyczącymi używania marki.

Użycie znaków towarowych Amazon (takich jak Dzisiejsze oferty, Top okazja, Wysyłka dla oszczędnych, 1-Click, Dzisiejsze okazje, Subskrybuj i oszczędzaj, Kindle, Amazon dla rodziny, Look Inside) wymaga zgody Amazon. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Wytycznymi dotyczącymi używania marki.

Zabronione jest używanie przez reklamodawców fraz „Amazon poleca” i „Bestseller Amazon”. Elementy te są często odświeżane i mogą nie dostarczać dokładnych danych przez cały czas trwania kampanii.

Reklamy innych firm nie mogą używać głosu usługi Alexa, głosów Amazon Polly ani podobnego głosu. Jeśli jest w nich używane słowo aktywujące „Alexa”, musi zawierać odcisk palca i znak wodny.

4.2.1 Opinie klientów Amazon

Jeśli opinie klientów są dozwolone:

 • Muszą być autentyczne, a nie wymuszane lub opłacane przez markę.
 • Muszą odnosić się do konkretnego produktu reklamowanego. Na przykład opinia klienta o smartfonie w wersji 16 GB nie może być wykorzystana w reklamie wersji 2 GB.
 • Muszą być wykrywalne z poziomu strony ASIN-u (przez obecność na stronie szczegółów produktu albo przez kliknięcie opcji Wyświetl wszystkie opinie).
 • Nie mogą być zmieniane — dotyczy to również błędów (należy unikać opinii z rażącymi błędami pisowni lub istotnymi błędami gramatycznymi).
 • Skracanie nie może zmieniać znaczenia opinii.
 • Fragmenty opinii klienta można pominąć, stosując wielokropek („...”), bez spacji przed nim ani po nim.
 • Wielokropki w nagłówkach opinii klientów mogą być używane tylko na początku lub na końcu, ale nie w środku.
 • Poza nagłówkami dopuszczamy maksymalnie 3 wielokropki: jeden na początku, jeden w środku (z wyjątkiem nagłówków, informacje w podpunkcie poniżej) oraz jeden na końcu opinii.
 • Nie można używać wielokropków do zmiany pierwotnego znaczenia opinii, na przykład poprzez zamieszczenie wyłącznie pozytywnych fragmentów opinii, która zawierała również istotne uwagi negatywne.
 • Jeśli używany jest tylko nagłówek opinii, musi on być zgodny z wymową całej opinii.
 • Nie można używać opinii klienta z tekstem napisanym samymi wielkimi literami (z wyjątkiem pojedynczego słowa lub nazwy produktu).
 • Opinie nie mogą zawierać emotikonów, odniesień do stanów chorobowych ani przekleństw.
Germany and the UK
 • Linear ads: customer reviews can only be used with permission from the author.
 • VOD ads: permission is not necessary if reviews are anonymized.

4.2.2 Oceny gwiazdkowe Amazon

Aby uwzględnić ocenę gwiazdkową ASIN-u w reklamie, ASIN musi posiadać i) co najmniej 15 opinii klientów oraz ii) minimalną średnią ocenę gwiazdkową wynoszącą 3,5. W przypadku kampanii motoryzacyjnych dopuszczamy i) ocenę gwiazdkową na podstawie co najmniej 8 opinii klientów oraz ii) minimalną ocenę gwiazdkową wynoszącą 4.

Wszystkie oceny gwiazdkowe muszą być opatrzone datą, a kampania nie może trwać dłużej niż 3 miesiące, aby klientom nie były wyświetlane stare dane.

4.2.3 Użycie logo Amazon

Logo Amazon nie może być:

 • używane w zdaniu, chyba że jako część autoryzowanego tagowania dostawcy (np. „Dostępne na Amazon”);
 • zmieniane w jakikolwiek sposób (np. przez usunięcie uśmiechu).

Jeśli reklama dotyczy Amazon i jednego lub kilku innych sprzedawców detalicznych, nie może korzystać z niestandardowych segmentów.

5.0 Zabronione treści, produkty i usługi

Ta sekcja zawiera treści, które nie mogą być obecne w żadnych reklamach, jak również produkty i usługi, które nie mogą być promowane w żadnych miejscach docelowych.

5.1 Zabronione treści

W ramach naszego zobowiązania do zapewniania najwyższej jakości obsługi klienta zgodnie z naszymi zasadami nie odtwarzamy reklam zawierających określone treści lub odnoszących się do takich treści. Obejmuje to między innymi:

Treści zabronione we wszystkich reklamach.
 • Treści, które są skierowane do dzieci.
 • Content that exploits the trust children place in parents, guardians, teachers etc., or that encourages children to persuade their parents/others to purchase/rent goods or services.
 • Treści przedstawiające dzieci w sytuacjach niebezpiecznych lub odpowiednich wyłącznie dla osób dorosłych. Na przykład reklamy nie mogą pokazywać dzieci:
  • w pobliżu broni palnej lub innej broni albo posługujących się nią;
  • w sytuacjach, które mogą być sprzeczne z ustalonymi sprawdzonymi metodami dbania o bezpieczeństwo dzieci (np. dzieci przebywające w pojazdach bez zapiętych pasów bezpieczeństwa lub podczas jazdy na rowerze bez kasków);
  • bez nadzoru osoby dorosłej w miejscach lub sytuacjach, w których nie mogą bezpiecznie o siebie zadbać (np. na basenie, podczas przechodzenia przez ruchliwe ulice lub w pobliżu niebezpiecznego sprzętu).
 • Treści, które są emocjonalnie obciążające lub kontrowersyjne, lub treści, które wykorzystują negatywne wizerunki ludzi lub zwierząt.
 • Treści, które są obsceniczne, szkalujące, zniesławiające, niezgodne z prawem lub naruszające prywatność innej osoby.
 • Treści, które zachęcają do nadmiernego spożycia alkoholu, gloryfikują lub przedstawiają takie zachowanie.
 • Treści, które noszą znamiona groźby, nadużycia lub nękania albo nakłaniają do dyskryminowania grupy chronionej lub ją dyskryminują (ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, religię, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, wiek lub inną cechę).
 • Treści lub oferty, które naśladują elementy marki Amazon lub wykorzystują markę Amazon bez uprzedniej zgody.
 • Treści, które są mylące, fałszywe lub wprowadzające w błąd.
 • Prezentacje produktów, które mogą być używane do higieny intymnej.
 • Ordynarny, wulgarny lub obsceniczny język bądź odniesienia o charakterze skatologicznym.
 • Mowa nienawiści — podżeganie do lub popieranie przemocy lub nietolerancji rasowej.
 • Inne niż zwiastuny rozrywkowe* prowokacyjne obrazy, takie jak modele lub modelki w rażąco seksualnych lub lubieżnych pozach oraz treści, które zawierają lub pokazują:
  • ludzi w pozach naśladujących pozycje seksualne lub nawiązujących do aktywności seksualnej, w ubraniach lub bez nich;
  • pozy mające podtekst seksualny: rozchylanie nóg lub podkreślanie linii bioder wraz z uwodzącymi lub namiętnymi minami;
  • sceny eksponujące części ciała takie jak piersi lub pośladki i przedstawiające je w sposób nacechowany seksualnie (np. eksponowanie piersi lub nadmierna koncentracja na dekolcie);
  • pozycje takie jak kładzenie dłoni na biodrach, chwytanie za włosy z wyrazem twarzy sugerującym podtekst seksualny;
  • wyraz twarzy lub ekspresja ciała wskazujące na orgazm;
  • obrazy przedstawiające rozbieranie się z podtekstem seksualnym (np. zsuwanie ramiączka stanika lub zdejmowanie bielizny);
  • modele lub modelki w bieliźnie erotycznej, takiej jak pończochy, podwiązki, lub z akcesoriami takimi jak pejcze i łańcuchy.
 • Germany and the UK: Content that (i) exploits the audience’s fears, inexperience or superstitions, or (ii) encourages/condones behavior that is bad for the environment.
 • UK:
  • Content referencing anyone who is dead (where such references cause offence or distress).
  • Ads featuring anyone (visually or orally) who currently and regularly presents news/current affairs on TV.
  • Ads including extracts from broadcasts of parliamentary proceedings.
 • Germany: Ads containing symbols of a prohibited organization (e.g. swastika) unless in an historic context; ads showing any form of denial of the genocide in Nazi Germany.

5.2 Niedopuszczalne produkty, usługi i oferty

W ramach naszego zobowiązania do świadczenia najwyższej jakości obsługi klienta zgodnie z naszymi zasadami nie są odtwarzane reklamy filmowe, które promują sprzedaż pewnych produktów lub usług albo korzystanie z nich. Obejmuje to między innymi:

niedopuszczalne produkty, usługi i oferty;
 • marki i producenci alkoholu oraz napoje alkoholowe (USA);
 • usługi randkowe dla dorosłych lub związane z życiem seksualnym albo portale randkowe;
 • programy partnerskie i programy nagród;
 • metody ICO (ang. initial coin offering);
 • akcesoria związane z zażywaniem narkotyków lub produkty do fałszowania testów na obecność narkotyków;
 • nielegalne i zalegalizowane substancje psychoaktywne, takie jak konopie indyjskie (dotyczy także sklepów stacjonarnych);
 • oferty biur matrymonialnych;
 • zachęcanie do wzięcia udziału w badaniach medycznych;
 • kasyna online;
 • komunikaty związane z partiami politycznymi lub kwestiami politycznymi;
 • pornografia, usługi towarzyskie, produkty mające wzmacniać doznania seksualne oraz treści dla osób dorosłych i treści o charakterze seksualnym;
 • usługi telefoniczne premium „płatność za rozmowę”, takie jak numery 900;
 • produkty, usługi lub technologie, które naruszają prawo własności intelektualnej lub dobra osobiste, zachęcają do takich działań albo je umożliwiają;
 • produkty, usługi lub technologie propagujące nielegalne lub niebezpieczne działania, w tym hakowanie lub uchylanie się od odpowiedzialności karnej;
 • usługi wróżek i powiązane oferty;
 • nieocenzurowane zwiastuny oraz treści filmowe przeznaczone dla widzów w wieku powyżej 17 lat (NC17) i tylko dla dorosłych (AO);
 • usługi religijne lub duchowe;
 • produkty związane z życiem seksualnym;
 • krótkoterminowe pożyczki o wysokim oprocentowaniu (np. „chwilówki”);
 • tytoń lub produkty powiązane z tytoniem, w tym e-papierosy i saszetki nikotynowe;
 • broń, broń palna, amunicja i pokrewne części lub akcesoria.
 • Germany and the UK: Betting systems/products intended to facilitate winning games of chance
 • Germany: Products indexed on the German list for harmful media and telemedia

6.0 Treści, produkty i usługi podlegające ograniczeniom

Tworząc zasady Amazon Ads, bierzemy pod uwagę sprawdzone metody branżowe, lokalne przepisy i regulacje, cechy produktów oraz cele biznesowe specyficzne dla Amazon, a zatwierdzenia są oparte na analizie każdego przypadku.

6.1 Alkohol

Poniższe zasady nie obejmują treści związanych z alkoholem umieszczonych w reklamach produktów bezalkoholowych (np. zwiastun filmu z udziałem aktorów spożywających alkohol). Te zasady odnoszą się do reklam dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych (piwa, wina i napojów spirytusowych) oraz kampanii promujących markę dla firm alkoholowych (są to kampanie prowadzone przez firmy alkoholowe, które nie promują sprzedaży napojów alkoholowych, takie jak towary sygnowane markami alkoholowymi lub sponsoring). Zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi treści zabronionych treść reklamy nie może zachęcać do nadmiernego spożywania alkoholu, wychwalać go ani przedstawiać takiego zachowania.

Reklamy alkoholu mogą być emitowane tylko w następujących krajach: Australia, Belgia, Brazylia, Kanada, Niemcy, Francja, Włochy, Japonia, Luksemburg, Meksyk, Holandia, Hiszpania i Wielka Brytania. We wszystkich innych krajach, w których reklamy alkoholu są zabronione, zezwalamy na reklamy sprzedaży produktów związanych z alkoholem tylko w przypadku, gdy reklamodawca nie jest marką alkoholową. Na przykład zezwalamy na reklamę nalewaka do piwa przez markę niezwiązaną z alkoholem.

Wymagania ogólne

W krajach, w których dozwolone są reklamy alkoholu, poza wymienionymi poniżej wymogami specyficznymi dla miejsca docelowego i regionu obowiązują poniższe wymagania ogólne.

Reklamy alkoholu muszą propagować odpowiedzialne spożywanie napojów alkoholowych.

Reklamy alkoholu nie mogą:

 • być kierowane do osób niepełnoletnich ani zawierać treści mających przemawiać do takich osób;
 • kojarzyć spożywania alkoholu z pojazdami silnikowymi lub ich prowadzeniem;
 • zniechęcać do abstynencji od napojów alkoholowych;
 • w nieodpowiedzialny sposób zachęcać do spożywania alkoholu;
 • propagować nadmiernego spożycia alkoholu;
 • sugerować, że spożywanie alkoholu przynosi korzyści terapeutyczne lub inne (np. że alkohol poprawia skuteczność podejmowanych działań, przyczynia się do sukcesu osobistego lub rozwiązuje problemy);
 • Suggest that regular solitary drinking is acceptable
 • skupiać się na zawartości alkoholu w napoju;
 • być targetowane na serwis Amazon Family lub Prime Student.
 • Ponadto, aby chronić rodzinne grupy odbiorców, będziemy blokować wyświetlanie tych reklam z treściami o klasyfikacji TV-Y, G i TV-Y7. W przypadku treści o klasyfikacji PG/TV-PG reklamy alkoholu będą wyświetlane wyłącznie w godzinach od 21:00 do 6:00. W przypadku treści o klasyfikacji powyżej PG/TV-PG dozwolone dla tych reklam będą wyłącznie godziny od 17:00 do 6:00.
Wymagania specyficzne dla regionu

Reklamy alkoholu są dozwolone wyłącznie w wymienionych poniżej regionach i tylko pod warunkiem spełnienia wymogów w zakresie zgodności z odpowiednimi zasadami.

Reklamy dotyczące sprzedaży alkoholu w Australii, Kanadzie, Meksyku i Europie muszą zawierać link wewnętrzny prowadzący do witryny Amazon.

Australia

 • Reklamy alkoholu muszą zawierać komunikat dotyczący jego odpowiedzialnego spożywania.

Belgia

 • Reklamy piwa muszą zawierać następujące ostrzeżenia: w języku niderlandzkim „Bier drink je met verstand” lub w języku francuskim „Une bière se déguse aves sagesse”.
 • Reklamy wszystkich innych napojów alkoholowych muszą zawierać następujące ostrzeżenia: w języku niderlandzkim „Ons vakmanschap drink je met verstand” lub w języku francuskim „Notre savoir faire se déguste avec sagesse”.

Brazylia

 • Modele lub modelki w reklamach alkoholu nie mogą być w wieku poniżej 25 lat ani nie mogą sprawiać takiego wrażenia.
 • Reklamy alkoholu nie mogą łączyć alkoholu z żadną aktywnością sportową.
 • Reklamy alkoholu muszą zawierać na końcu filmu jedno z następujących ostrzeżeń wielkimi literami:
  • BEBA COM MODERAÇÃO („Pij z umiarem”).
  • A VENDA E O CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA SÃO PROIBIDOS PARA MENORES („Sprzedawanie napojów alkoholowych osobom nieletnim oraz spożywanie ich przez takie osoby jest zabronione”).
  • ESTE PRODUTO É DESTINADO A ADULTOS („Ten produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych”).
  • EVITE O CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL („Unikaj nadmiernego spożywania alkoholu”).
  • NÃO EXAGERE NO CONSUMO („Nie przesadzaj ze spożyciem”).
  • QUEM BEBE MENOS, SE DIVERTE MAIS („Kto pije mniej, lepiej się bawi”).
  • SE FOR DIRIGIR NÃO BEBA („Jeśli prowadzisz, nie pij”).
  • SERVIR BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE 18 É CRIME („Podawanie napojów alkoholowych osobom w wieku poniżej 18 lat jest przestępstwem”).
 • Reklamy piwa muszą zawierać jedno z powyższych lub poniższych ostrzeżeń:
  • CERVEJA É BEBIDA ALCOÓLICA. VENDA E CONSUMO PROIBIDOS PARA MENORES („Piwo to napój alkoholowy. Sprzedawanie go osobom niepełnoletnim oraz spożywanie go przez takie osoby jest zabronione”).
  • SERVIR CERVEJA A MENOR DE 18 É CRIME („Podanie piwa osobom w wieku poniżej 18 lat jest przestępstwem”).
 • Reklamy piwa bezalkoholowego są zwolnione z obowiązku publikacji ostrzeżenia, pod warunkiem że nie odnoszą się do marki, sloganu lub wyrażenia promocyjnego napoju alkoholowego.
 • Reklamy piwa muszą zawierać jedno z powyższych lub poniższych ostrzeżeń:
  • CERVEJA É BEBIDA ALCOÓLICA. VENDA E CONSUMO PROIBIDOS PARA MENORES („Piwo to napój alkoholowy. Sprzedawanie go osobom niepełnoletnim oraz spożywanie go przez takie osoby jest zabronione”).
  • SERVIR CERVEJA A MENOR DE 18 É CRIME („Podanie piwa osobom w wieku poniżej 18 lat jest przestępstwem”).
 • Na końcu każdej reklamy filmowej dotyczącej alkoholu musi znajdować się jedno z powyższych zastrzeżeń w formie ustnej i pisemnej.
 • Reklamy piwa bezalkoholowego są zwolnione z obowiązku publikacji ostrzeżenia, pod warunkiem że nie odnoszą się do marki, sloganu lub wyrażenia promocyjnego napoju alkoholowego.

Kanada

 • Ograniczenie częstotliwości: wymagamy ograniczenia częstotliwości wyświetlania reklamy do 3 razy w ciągu 24 godzin (3 × 24).

Francja

 • Zastrzeżenie: reklamy filmowe muszą zawierać jedno z następujących stwierdzeń: „l’abus d’alcool est dangereux pour la santé” lub „à consommer avec moderation”.
 • Reklamy mogą zawierać tylko następujące informacje o napoju alkoholowym: procentowa zawartość alkoholu, pochodzenie, nazwa, skład, nazwa i adres producenta, agenci i depozytariusze, sposób uzyskania, metody sprzedaży, sposób konsumpcji produktu, odniesienia do regionu produkcji, odniesienia do nagród uzyskanych przez napój, odniesienia do nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego. Opakowanie napoju może być prezentowane tylko wtedy, gdy jest zgodne z powyższymi regułami dotyczącymi treści reklamy.
 • Reklamy produktów bezalkoholowych nie mogą przedstawiać marek alkoholowych ani spożywania alkoholu, promować ich ani odnosić się do nich. Przedstawianie na obrazach ogólnych rodzajów napojów alkoholowych jest dozwolone, o ile nie są one głównym przedmiotem reklamy.
 • Reklamy nie mogą być kojarzone ze sportem. Reklama nie może być umieszczana w witrynie internetowej, która jest prowadzona przez stowarzyszenia sportowe, firmy sportowe, federacje lub ligi zawodowe.

Niemcy

 • Ads for alcoholic beverages shall not directly address minors or show minors drinking.
 • Reklamy alkoholu zawierające nawiązania do sportu, takie jak pokazywanie zawodowych piłkarzy lub osób oglądających grę sportową uprawianą zawodowo, muszą być wstępnie zatwierdzone przez Amazon Ads i nie mogą:
  • przedstawiać ludzi pijących produkty alkoholowe podczas uprawiania sportu;
  • sugerować, że dzięki alkoholowi osiąga się lepsze wyniki w sporcie;
  • przedstawiać alkoholu jako nieodzownego do dobrej zabawy w związku ze sportem.

Japonia

 • Reklamy muszą zawierać ostrzeżenie zgodne z przepisami i wytycznymi branżowymi dotyczącymi spożycia alkoholu, na przykład: „Jeśli jesteś osobą nieletnią lub prowadzisz samochód, zrezygnuj ze spożywania alkoholu. Pij alkohol z umiarem. Nie spożywaj alkoholu, jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Po wypiciu napoju przekaż puszkę do recyklingu”.
 • Reklamowanie alkoholu na stronie głównej jest ograniczone do piwa, koktajli, shōchū, sake, wina śliwkowego, wina, brandy i whiskey. Reklamy nie mogą zawierać następujących elementów:
  • osób pijących brandy lub whiskey w sposób łapczywy,
  • dużych butelek lub innych pojemników na napoje.

Włochy

 • Reklamy muszą zawierać sformułowanie „Bevi responsabilmente”.
 • Reklamy alkoholu zawierające nawiązania do sportu, takie jak pokazywanie zawodowych piłkarzy lub osób oglądających grę sportową uprawianą zawodowo, muszą być wstępnie zatwierdzone przez Amazon Ads i nie mogą:
  • przedstawiać ludzi pijących produkty alkoholowe podczas uprawiania sportu;
  • sugerować, że dzięki alkoholowi osiąga się lepsze wyniki w sporcie;
  • przedstawiać alkoholu jako nieodzownego do dobrej zabawy w związku ze sportem.

Holandia

 • Reklamy alkoholu muszą być zgodne z holenderskim kodeksem reklamowym dotyczącym napojów alkoholowych (Reclamecode voor alcoholhoudende dranken).
 • We wszystkich reklamach napojów alkoholowych (z wyjątkiem reklam banerowych o maksymalnych rozmiarach 120 pikseli szerokości i 60 pikseli wysokości) musi być zawarte ostrzeżenie „Nie spożywaj alkoholu do 18 roku życia”.

Meksyk

 • Zastrzeżenie: reklamy muszą zawierać dowolne z następujących zastrzeżeń: „Evite el Exceso”, „Conocer es no excederse” lub „Todo con medida”.

Hiszpania

 • Zastrzeżenie: reklamy muszą zawierać zastrzeżenie „Disfruta de un consumo responsable”.
 • Reklamy alkoholu zawierające nawiązania do sportu, takie jak pokazywanie zawodowych piłkarzy lub osób oglądających grę sportową uprawianą zawodowo, muszą być wstępnie zatwierdzone przez Amazon Ads i nie mogą:
  • przedstawiać ludzi pijących produkty alkoholowe podczas uprawiania sportu;
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur...
  • przedstawiać alkoholu jako nieodzownego do dobrej zabawy w związku ze sportem.

Wielka Brytania

 • Zastrzeżenie: reklamy muszą zawierać następującą informację „For the facts about alcohol visit www.drinkaware.co.uk” (Fakty dotyczące alkoholu można znaleźć na stronie www.drinkaware.co.uk) lub „Drinkaware.co.uk for the facts” (Fakty znajdują się na stronie drinkaware.co.uk).
 • People who are (or seem to be) under 25 cannot play a significant role/be seen drinking in ads.
 • Reklamy alkoholu zawierające nawiązania do sportu, takie jak pokazywanie zawodowych piłkarzy lub osób oglądających grę sportową uprawianą zawodowo, muszą być wstępnie zatwierdzone przez Amazon Ads i nie mogą:
  • przedstawiać ludzi pijących produkty alkoholowe podczas uprawiania sportu;
  • sugerować, że dzięki alkoholowi osiąga się lepsze wyniki w sporcie;
  • przedstawiać alkoholu jako nieodzownego do dobrej zabawy w związku ze sportem.
 • Audience requirements:
  • Ads for drinks containing 1.2% alcohol or more cannot be placed next to programmes commissioned for, principally directed at, or likely to appeal particularly to audiences below the age of 18.
  • Ads for drinks containing less than 1.2% alcohol must not be placed next to programmes commissioned for, principally directed at, or likely to appeal particularly to audiences below the age of 16.
  • Programs with an audience where more than 25% is under 18 cannot include alcohol ads (including low-alcohol ads).

6.2 Astrologia i horoskopy

Reklamy nie mogą powodować opłat za połączenia telefoniczne Premium.

Reklamy nie mogą promować usług parapsychologicznych ani usług wymagających podania informacji poufnych lub danych osobowych.

Reklamy nie mogą przedstawiać usługi jako sposobu na niepewność (np. zachęcać klientów do dowiedzenia się, czy uda im się pokonać chorobę lub czy partner jest niewierny).

Reklamy nie mogą łączyć usługi z sukcesem społecznym, finansowym ani seksualnym.

W przypadku tych reklam należy wyłączyć wyświetlanie z treściami o klasyfikacji TV-Y, TV-Y7 i G, a wyświetlanie z treściami o klasyfikacji PG/TV-PG należy ograniczyć do godzin od 17:00 do 6:00.

UK

Ads for live or personalized astrology, horoscope and tarot services are not allowed. Only horoscope advice ads regarded as mere entertainment are allowed.

6.3 Motoryzacja

Wszystkie oferty muszą być dokładne, odpowiednie i muszą wskazywać, czy mają zastosowanie warunki lub ograniczenia, gdy reklama promuje:

 • usługi posprzedażne, takie jak serwis, osprzęt, naprawy lub konserwacja;
 • świadomość marki lub dealera, w tym między innymi stany magazynowe, lokalizację, godziny pracy;
 • oferty biznesowe dla firm;
 • oferty sprzedaży, w tym oferty leasingu lub finansowania, stawki i ceny początkowe.

Kampanie reklamowe dotyczące lokalnych firm i dealerów muszą być targetowane geograficznie na obsługiwaną przez nich lokalizację.

Stwierdzenia porównawcze i dotyczące wyjątkowości w reklamach motoryzacyjnych nie wymagają uzasadnienia, jeśli w witrynie producenta lub dealera widnieje to samo stwierdzenie. Stwierdzenia te mogą dotyczyć osiągów pojazdu, charakterystyki pojazdu, gwarancji lub usługi finansowej.

Germany
 • Passenger cars ads must include gas consumption and CO2 emissions information:
  • Official consumption in the “combined” test cycle:
   • When fuel driven (l/100 km)
   • When natural gas and biogas driven (kg/100 km)
   • When electricity driven (kWh/100 km)
  • Official specific CO2 emissions in the “combined” test cycle (g/km)
  • The CO2 efficiency “A+++ - G” rating, including a rating graph. Alternatively, ads can refer to the relevant advertiser website for the rating graph.
  • Reference to the website where a complete guide on fuel consumption, CO2 emissions, and electricity consumption can be consulted (e.g. the manufacturer’s website).
UK

Speed or acceleration claims cannot be the main message of an ad (but these features can be mentioned as general information). Safety claims must not be exaggerated.

6.4 Organizacje charytatywne

Nasze wymagania dotyczące organizacji charytatywnych i innych organizacji non profit mają na celu zapewnienie pozytywnych i przyjemnych wrażeń podczas streamingu poprzez ograniczenie reklam, które dotyczą tematów politycznych i polaryzujących. Wszystkie organizacje charytatywne muszą uzyskać uprawnienia zgodnie z lokalnymi przepisami, na przykład być organizacją 501(c)(3) w Stanach Zjednoczonych.

Aby zapewnić pozytywne wrażenia klientów, reklamy filmowe powinny koncentrować się na pozytywnym wyniku darowizny bez wykorzystywania poczucia winy w celu zachęcenia do przekazania darowizny.

Wszystkie reklamy muszą mieć częstotliwość wyświetlania ograniczoną do 3 razy w ciągu 24 godzin (3x24) oraz wyłączone wyświetlanie z treściami o klasyfikacji TV-Y, TV-Y7 i G.

Jeśli Amazon Ads uzna, że treść reklam jest emocjonalna, przygnębiająca lub wydaje się nalegać na przekazanie darowizn przez klientów, będą one wyświetlane wyłącznie w godzinach od 23:00 do 6:00 i mogą zostać zablokowane.

Germany and UK

If an advertiser runs a charity promotion linked to charity (e.g. by donating a % of profits), the charity/cause needs to be named in the ad. The advertiser must have a formal agreement in place with the charity (and Amazon must hold evidence of that agreement).

6.5 Konkursy, zawody i loterie

Reklamy filmowe konkursów, zawodów i loterii muszą spełniać następujące warunki:

 • Wskazywać, że obowiązują oficjalne zasady, przez zawarcie informacji o tym, że obowiązuje regulamin, lub podobnej.
 • Zawierać informacje o tym, jak klienci mogą uzyskać dostęp do pełnych zasad.
 • Uwzględniać odpowiednie informacje wymagane przez obowiązujące przepisy.
 • Describe conditions of participation, game design and prizes accurately and transparently.
 • Zawierać co najmniej potwierdzenie „ZAKUP NIE JEST KONIECZNY”, a w niektórych przypadkach zawierać odniesienie do alternatywnej metody zgłoszenia chęci udziału.
 • Nie sugerować błędnie szans na wygraną (np. film nie może wskazywać ani sugerować, że każdy wygrywa). W takim przypadku reklama powinna zawierać stwierdzenie „Weź udział, aby zyskać szansę na wygranie wakacji”, co oznacza, że klienci mają szansę wygrać, a nie, że wygrają na pewno.
Germany

The participation fee cannot exceed 0,50 EUR.

UK

Ads for free-to-enter competitions/contests/prize draws are allowed. Please reach out to Amazon for approval if the advertised competition/contest/prize draw requires a participation fee.

6.6 Randki

Reklamy muszą koncentrować się na:

 • wspólnych zainteresowaniach, wzajemności lub dopełniających się cechach;
 • zaangażowaniu;
 • parach;
 • przyjaźni;
 • miłości;
 • relacjach.

Reklamy nie mogą:

 • zawierać tekstu reklamowego koncentrującego się na spotkaniach z ludźmi w celu uprawiania seksu lub nawiązania relacji fizycznej;
 • przedstawiać uwodzicielskich lub seksualnych pozycji ciała albo uwodzicielskiej lub seksualnej mimiki twarzy;
 • zawierać podtekstu seksualnego (w formie tekstu lub obrazu).

Reklamy przedstawiające osoby spotykające się na randce muszą pokazywać je w bezpiecznym, swobodnym, publicznym środowisku, takim jak restauracja, koncert lub kawiarnia. Takie reklamy nie mogą pokazywać par w sytuacjach intymnych.

Atmosfera, otoczenie i sceneria powinny wskazywać na swobodne środowisko odpowiednie do przebywania w miejscu publicznym.

Ponadto, aby chronić widownię rodzinną, będziemy blokować wyświetlanie tych reklam z treściami o klasyfikacji TV-Y, G i TV-Y7, a w przypadku treści o klasyfikacji PG/TV-PG będą one ograniczone porą dnia, aby umożliwić wyświetlanie reklam randek wyłącznie w godzinach od 18:00 do 6:00.

Germany and the UK
 • Dating ads must not be directly accessible from programs commissioned for, principally directed at or likely to appeal particularly to audiences below the age of 18.
 • Ads cannot dwell exclusively on loneliness, or suggest people without a partner are inadequate.
UK

Ads must include clear advice on precautions to take when meeting people through dating agencies (linear only).

6.7 Rozrywka

Dostosowujemy się do lokalnych przepisów i standardów branżowych, aby dopasować reklamy rozrywki do treści. Nasze zasady dotyczące zwiastunów rozrywkowych różnią się w zależności od ocen i miejsca docelowego (więcej informacji można znaleźć w poniższych tabelach).

Reklamy filmów o klasyfikacji NC17 są zabronione, nawet jeśli reklama zawiera zwiastun przeznaczony dla wszystkich widzów.

Jeśli zwiastun nie został sklasyfikowany oddzielnie od tytułu, co oznacza, że film nie posiada karty klasyfikacji z napisem „Następująca zapowiedź została zatwierdzona dla wszystkich widzów”, lub jeśli zawiera wzmiankę „Następująca zapowiedź została zatwierdzona jako towarzysząca tej fabule” na początku zwiastuna, ograniczenia w tabelach poniżej mają zastosowanie w oparciu o klasyfikację tytułu.

Jeśli zwiastun został zatwierdzony dla „Wszystkich widzów”, ograniczenia w poniższych tabelach mają zastosowanie w oparciu o zwiastuny PG, ale reklama musi zawierać klasyfikację wiekową tytułu, jeśli tytuł jest sklasyfikowany jako przeznaczony dla widzów od 12 lat.

Jeżeli film nie został jeszcze sklasyfikowany, strona startowa musi zawierać oznaczenie „Ten film nie został jeszcze sklasyfikowany” w ramce zamiast pełnego bloku klasyfikacji, a oznaczenie „Nie sklasyfikowano” musi być czytelne i pozostawać na ekranie przez minimum cztery (4) sekundy.

Wszystkie reklamy filmów lub gier wideo przeznaczonych dla widowni w wieku od 12 lub 13 lat muszą zawierać informację o klasyfikacji.

Germany
 • Ads unsuitable for under 16s cannot be transmitted between 6 a.m. and 10 p.m.
 • Ads unsuitable for under 18s cannot be transmitted between 6 a.m. and 11 p.m.
UK

Ads for films with an 18 or 15-certificate, and computer/console games with an 18+, 16+, or 15+ rating must not be directly accessible from programs commissioned for, principally directed at, or likely to appeal particularly to children.

Film:

Ograniczenia dotyczące powiązań treściDozwolone wyświetlanie z treściami PG13, TV-14, TV-MA, R i NC-17; w treściach PG i TV-PG ograniczenie od 18:00 do 6:00; wyłączone wyświetlanie z pozostałymi treściamiDozwolone wyświetlanie z treściami TV-MA, R i NC-17; w treściach PG13 i TV-14 ograniczenie od 18:00 do 6:00; wyłączone wyświetlanie z pozostałymi treściamiZablokowane
Stany Zjednoczone (MPAA)G
PG
PG-13RNC-17
Kanada (CMRS)G
PG
14A (lub 13+ w prowincji Quebec)18A i R (lub 16+ w Quebec)A (lub 18+ w prowincji Quebec)
Australia (ACB)G
PG
M
MA-15+
R-18+
X18+
Niemcy (FSK)0
6
1216
18
Wielka Brytania (BBFC)U
PG
12A/1215
18
Francja (MC&C)U
10
1216
18
Hiszpania (ICAA)APTA
7
1216
18
Indie (CBFB)UU/AA
Włochy (MIBAC)TVM-14VM-18
Japonia (ERIN)GPG-12R-15+
R-18+
Meksyk (DGRTC)AB12B15
C18

Telewizja:

Ograniczenia dotyczące powiązań treściDozwolone wyświetlanie z treściami PG13, TV-14, TV-MA, R i NC-17; w treściach PG i TV-PG ograniczenie od 18:00 do 6:00; wyłączone wyświetlanie z pozostałymi treściamiDozwolone wyświetlanie z treściami TV-MA, R i NC-17; w treściach PG13 i TV-14 ograniczenie od 18:00 do 6:00; wyłączone wyświetlanie z pozostałymi treściami
Stany Zjednoczone (MPAA)TV-Y
TV-Y7
TV-G
TV-PG
TV-14TV-MA
Kanada (CBSC)C
C8
G
PG
14+18+
Australia (ACB)P
C
G
PG
MMA-15+
Niemcy (FSF)6:00–22:00
Według kanału
22:00–6:0023:00–6:00
Wielka Brytania (OFCOM)W godzinach wyświetlania treści odpowiednich dla dzieci (5:30–21:00)Poza godzinami wyświetlania treści odpowiednich dla dzieci (21:00–5:30)
Francja (CSA)Wszystkie
10
12
1618
Hiszpania (MEC)6:00–20:0020:00–6:00
Włochy (AGCOM)7:00–22:3022:30–7:00Niedozwolone
Japonia (ERIN)G
PG-12
R-15+R-18+
Meksyk (DGRTC)A
B12
B15C18

Gry wideo:

Ograniczenia dotyczące powiązań treściDozwolone wyświetlanie z treściami PG13, TV-14, TV-MA, R i NC-17; w treściach PG i TV-PG ograniczenie od 18:00 do 6:00; wyłączone wyświetlanie z pozostałymi treściamiDozwolone wyświetlanie z treściami TV-MA, R i NC-17; w treściach PG13 i TV-14 ograniczenie od 18:00 do 6:00; wyłączone wyświetlanie z pozostałymi treściamiZablokowane
Stany Zjednoczone (ESRB)EC
E
E-10+
TMAO
Kanada (ESRB)CE
E
E10
TMAO
Australia (ACB)G
PG
MMA-15+
R-18+
Niemcy (USK)0
6
1216
18
Wielka Brytania (PEGI)U | 3
7
1216
18
Francja (PEGI)3
7
1216
18
Hiszpania (PEGI)3
7
1216
18
Włochy (PEGI)3
7
1216
18
JaponiaAB (12)C (15), D (17)
Z (18)
Meksyk (ESRB)EC
E
E-10+
TMA0

6.8 Produkty i usługi finansowe

Reklamodawcy mogą targetować reklamy wyłącznie na te lokalizacje geograficzne, w których mają licencję, a także muszą spełniać wszystkie obowiązujące wymagania licencyjne w każdej z tych lokalizacji. Tam, gdzie jest to wymagane przez lokalne prawo lub przepisy, reklamy muszą odpowiednio informować klientów o wszelkim ryzyku lub kosztach związanych z produktem. Poniższe elementy są zabronione:

 • metody ICO (ang. initial coin offering);
 • opcje wysokiego ryzyka związane z produktami pochodnymi (m.in. opcje binarne i zakłady spread betting);
 • plany obiecujące szybkie wzbogacenie i piramidy finansowe;
 • wysoko oprocentowane pożyczki krótkoterminowe (np. „chwilówki”), z okresem spłaty poniżej 12 miesięcy i RRSO powyżej 50% lub w inny sposób zabronione przez obowiązujące prawo.
Germany and the UK
 • Ads must be easily understandable by the audience, and must not take advantage of consumers' inexperience. The basis used to calculate any rate of interest, forecast or projection must be apparent immediately.
 • Ads must make clear the value of investments is variable and, unless guaranteed can go down as well as up, and that past performance does not warrant future performance.
 • Ads must state any condition of applicable terms (e.g. limitation, expense, penalty or charge, and terms of withdrawal).

6.8.1 Bankowość i inwestycje

Reklamy usług kredytowych nie mogą zachęcać klientów do wzięcia kredytu lub pożyczki na zakupy internetowe.

Germany
 • Advertisers obliged to publish a prospectus by law, must mention that a prospectus has been published or is pending publication in ads;
 • Ads for financial/credit institutes, capital management companies and externally managed investment companies that contain information considered as misconduct are forbidden;
 • Ads likely to create misconceptions about banking transactions, that may impair the banking industry or that suggest reducing savings activity are forbidden;
 • Ads for publicly offered investments (Vermögensanlagen) must include the following information:
  • A reference to the sales prospectus and its publication
  • The following warning, clearly visible "The acquisition of this investment involves considerable risks and may lead to the complete loss of the invested assets"
  • Ads indicating unguaranteed investment returns must include "The promised return is not guaranteed and may be lower"
  • Ads cannot contain references to the authority of the DE Federal Agency
  • Ads must not use the term "fund" or similar to refer to the offeror, issuer, or investment
UK
 • Ads for units in collective investment must be authorized by the FCA (unless approved by BCAP, UK broadcast advertising regulator).
 • References to interest payable on savings are acceptable, subject to these conditions:
  • They must be accurate at the time of broadcast – ads must be modified immediately if the rate changes;
  • Ads quoting a rate must (i) use the Annual Equivalent Rate and the contractual rate; and (ii) make clear whether it is gross or net of tax, or tax-free;
  • If conditions apply, the ad must refer to the conditions and how they can be accessed;
  • Where the interest rate is variable, this must be stated;
  • If investment returns of different types of savings products are compared (e.g., a unit trust and a bank deposit), ads must explain differences between products.

6.8.2 Karty kredytowe

Kampanie dotyczące możliwości uzyskania kart kredytowych muszą wyraźnie informować klientów o obowiązującym regulaminie oraz o tym, jak dowiedzieć się więcej o regulaminie.

Jeśli w reklamie znajduje się informacja o stopie oprocentowania kredytu, warunkach spłaty lub inne informacje dotyczące kosztu kredytu, musi ona zawierać reprezentatywną rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (RRSO).

UK (broadcast and linear)

Ads for unsecured consumer credit by consumer credit, consumer hire, credit brokering or related credit services (e.g. debt counselling) are subject to additional financial promotions rules. Please consult with Amazon for approval of these categories.

6.8.3 Produkty ubezpieczeniowe

Produkty ubezpieczeniowe obejmują między innymi: ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie kredytu hipotecznego, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie podróżne i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Aby mieć pewność, że reklamy nie będą ograniczone do harmonogramu transmisji w godzinach od 17:00 do 6:00, reklamy filmowe muszą koncentrować się na pozytywnym wyniku produktów ubezpieczeniowych (np. „Zachowaj spokój, bo Twój dom jest chroniony”), a nie na negatywnych emocjach, takich jak strach lub niepokój (np. „Czy w przypadku pożaru domu Twój majątek poszedłby z dymem?”).

Germany

Ads cannot undermine trust in the insurance economy, or create a false impression about insurance services and remuneration payments. Ads can’t suggest unrestricted insurance cover is offered, if restrictions of any kind apply. Maximum benefits under the insurance must specify terms and conditions.

UK

Reference to specific assured sums must include all relevant qualifying conditions; e.g. age and gender of the assured, period of policy and amount and number of premiums payable.

6.8.4 Produkty pożyczkowe

Produkty pożyczkowe obejmują między innymi kredyty hipoteczne, zaliczki gotówkowe z kart kredytowych i pożyczki studenckie. Częstotliwość wyświetlania takich reklam musi być ograniczona do 3 razy na 24 godziny.

Nie możemy wyświetlać reklam filmowych dotyczących krótkoterminowych pożyczek o wysokim oprocentowaniu, w tym między innymi „chwilówek”, z okresem spłaty poniżej 12 miesięcy i RRSO powyżej 50% lub w inny sposób zabronionych przez obowiązujące prawo.

Germany

Ads for consumer loans cannot create false expectations regarding the possibility of obtaining a loan. Ads must include the following information:

 • The identity and address of the advertiser;
 • The net loan amount, and total amount payable by the consumer;
 • The borrowing rate and whether the rate is fixed or variable (or a combination of the two), and details of all loan charges;
 • The annual percentage rate of charge (which must be emphasized as much as any other interest rate);
 • The term of the consumer loan agreement, the amount of each installment, and total number of installments;
 • Real estate consumer loans: the indication that the loan is secured by real property;
 • Real estate consumer loans in foreign currency: a warning that exchange rate fluctuations may affect the total payable amount;
 • If an insurance contract is required, this must be indicated prominently together with the annual percentage rate of charge.
UK

Advertisements for mortgages and re-mortgages are subject to additional requirements. Please reach out to Amazon for approval.

6.9 Sprzęt do polowania i strzelania oraz sprzęt turystyczny

Niedozwolone są wyraźne lub dorozumiane odniesienia do polowań. Reklamy broni myśliwskiej i akcesoriów do broni są blokowane. Niebędący bronią sprzęt myśliwski o alternatywnych zastosowaniach, który może być również związany z polowaniem lub strzelaniem, może być reklamowany, ale nie może zawierać bezpośrednich odniesień do polowania lub przemocy.

6.9.1 Broń

Następująca treść i produkty powiązane z polowaniem i bronią są zabronione:

 • bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do polowania,
 • kabury,
 • tarcze z zarysem człowieka albo wizerunkiem osoby lub zwierzęcia,
 • broń i akcesoria do broni,
 • tekst promujący produkt jako przeznaczony dla wojska lub policji (albo podobny),
 • obrazy broni lub amunicji,
 • treści brutalne lub zastraszające.
UK

Ads for crossbows and knives (including camping or other “non-weapon” knives) must include a prominent disclaimer stating such products are not available for purchase to those under 18.

6.9.2 Sprzęt myśliwski niebędący bronią

Sprzęt myśliwski niebędący bronią, który nie jest bezpośrednio powiązany ze strzelbą lub inną bronią myśliwską — taki jak kamizelka myśliwska, kryjówka myśliwska lub lornetka — jest zatwierdzony do reklamowania z następującymi ograniczeniami:

 • blokowanie w treściach o klasyfikacji TV-Y, TV-Y7 i G;
 • wyświetlanie z treściami o klasyfikacji PG i TV-PG wyłącznie w godzinach od 17:00 do 6:00;
 • tekst reklamowy i materiał reklamowy nie mogą odnosić się bezpośrednio ani pośrednio do przemocy lub polowań ani zawierać obrazów broni lub zwierząt.

Niniejsze wytyczne nie dotyczą części broni ani akcesoriów do broni, takich jak lunety celownicze, które nie są dopuszczone do reklamowania w żadnym miejscu.

6.9.3 Sprzęt do strzelectwa sportowego niebędący bronią

Sprzęt do strzelectwa sportowego niebędący bronią, taki jak tarcze, gogle lub futerały, jest dopuszczony do reklamowania, ale jego reklamy nie mogą:

 • być wyświetlane obok treści o klasyfikacji TV-Y, TV-Y7 i G;
 • być wyświetlane obok treści o klasyfikacji PG i TV-PG w godzinach od 6:00 do 17:00;
 • zawierać jakichkolwiek obrazów broni lub amunicji;
 • przedstawiać produktu w użyciu lub po niedawnym użyciu (np. pokazywać dziur po kulach w tarczy);
 • zawierać tekstu reklamowego odnoszącego się do przemocy.

Ogólne wielofunkcyjne noże kempingowe nie są uważane za broń i są dopuszczone, z blokowaniem w treściach o klasyfikacji TV-Y, TV-Y7 i G oraz wyświetlaniem z treściami o klasyfikacji PG i TV-PG wyłącznie w godzinach od 17:00 do 6:00.

Nie dotyczy to noży przeznaczonych do użycia jako broń, do polowania lub do ćwiartowania upolowanych zwierząt. Te reklamy nie mogą:

 • zawierać tekstu lub obrazów przedstawiających przemoc ani zawierać jakichkolwiek treści sugerujących użycie produktu do przemocy;
 • pokazywać broni używanej w groźny sposób, na przykład wymierzonej w osobę lub zwierzę albo skierowanej w stronę aparatu.

6.10 Mleko modyfikowane dla niemowląt (Australia, Brazylia i Europa)

W kampaniach Amazon Ads zabronione są reklamy mleka modyfikowanego dla niemowląt poniżej 6. miesiąca życia w Europie, z wyjątkiem Luksemburga, gdzie zabronione są wszystkie reklamy mleka modyfikowanego.

Reklamy mogą promować mleko następne przeznaczone dla niemowląt w wieku co najmniej 6 miesięcy, ale nie mogą:

 • Mylić mleka następnego z mlekiem początkowym (np. poprzez opisywanie produktu jako „mleka modyfikowanego” bez doprecyzowania przeznaczenia dla danej grupy wiekowej).
 • Porównywać mleka następnego z mlekiem matki ani twierdzić lub sugerować, że jest takie samo jak mleko matki lub od niego lepsze. Zabraniamy używania takich terminów jak „inspirowane mlekiem matki”, „matczyne” itp.
 • Zawierać treści związanych z karmieniem niemowląt poniżej 6. miesiąca życia lub opieką nad nimi.
 • Zniechęcać do karmienia piersią ani polecać produktu jako zamiennika karmienia piersią.
 • Być skierowane do matek karmiących poprzez targetowanie na segmenty kobiet przed urodzeniem dziecka lub po jego urodzeniu związane z karmieniem niemowląt niezależnie od wieku.

Reklamy mleka modyfikowanego dla niemowląt poniżej 12. miesiąca życia są zabronione w Australii i Brazylii.

Dodatkowe ograniczenia obowiązujące w Brazylii:

 • Reklamy butelek dla niemowląt oraz smoczków (w tym smoczków do butelek) są zabronione.
 • Reklamy mleka następnego dla niemowląt, żywności ułatwiającej niemowlęciu przejście na pokarmy stałe oraz każdego innego mleka muszą zawierać następujące ostrzeżenie: „O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 anos de idade ou mais” („Karmienie piersią zapobiega infekcjom oraz alergiom i jest zalecane co najmniej do 2. roku życia”).

Wszyscy reklamodawcy muszą przestrzegać lokalnych przepisów obowiązujących na obszarze, na którym reklama filmowa będzie wyświetlana.

Reklamy usług prawnych nie mogą odnosić się do usług i roszczeń wymierzonych przeciwko konkretnym firmom, organizacjom i osobom fizycznym ani przedstawiać, popierać lub promować takich usług i roszczeń.

Reklamy filmowe nie mogą zwracać się do klientów poszkodowanych przez konkretne produkty, usługi lub podmioty.

Reklamy filmowe dotyczące usług prawnych związanych z negatywnymi zdarzeniami lub sytuacjami (upadłość, rozwody, wypadki i inne) będą wyświetlane wyłącznie w godzinach od 18:00 do 6:00.

Wszystkie reklamy filmowe usług prawnych muszą skupiać się bardziej na profesjonalnej usłudze niż na konieczności skorzystania z usługi. Na przykład reklamy nie powinny wykorzystywać strachu, zwracając się do klientów bezpośrednio w związku z ich sytuacją (problemy finansowe, naruszenie prawa itp.).

Reklamy filmowe usług prawnych nie mogą sugerować, że sprawa zostanie rozwiązana ani że pomyślny wyrok jest gwarantowany.

Reklamy filmowe usług prawnych nie mogą przekonywać klientów, że poprawa ich warunków życia lub sytuacji finansowej jest gwarantowana.

6.12 Wiadomości i dziennikarstwo

Reklamy witryn, blogów, aplikacji lub kanałów informacyjnych wymagają APE oraz muszą być bezstronne.

Nie akceptujemy następujących typów reklam:

 • reklamy popierające lub poniżające partię polityczną, kandydata, program polityczny, ideologię lub organizację polityczną;
 • reklamy wykorzystujące strach, tragedię lub krytyczne wydarzenia;
 • reklamy sugerujące nieprawdziwe oficjalne powiązania rządowe.
 • W przypadku tych reklam należy wyłączyć wyświetlanie z treściami o klasyfikacji TV-Y, TV-Y7 i G, a wyświetlanie z treściami o klasyfikacji PG i TV-PG należy ograniczyć do godzin od 17:00 do 6:00.

6.13 Produkty farmaceutyczne, medyczne oraz związane z opieką zdrowotną (wydawane na receptę i bez recepty)

Reklamodawcy mogą promować tylko leki zatwierdzone przez lokalne organy regulacyjne w zakresie choroby leczonej w każdej z lokalizacji, w której będą wyświetlane reklamy (np. lek na receptę zatwierdzony dla Kanady nie może być reklamowany w Stanach Zjednoczonych, chyba że został zatwierdzony przez FDA również dla Stanów Zjednoczonych). Targetowanie behawioralne może być zabronione.

Ponadto, aby chronić widownię rodzinną, będziemy blokować wyświetlanie tych reklam z treściami o klasyfikacji TV-Y, G i TV-Y7, a w treściach o klasyfikacji PG/TV-PG i treściach bez klasyfikacji będą one ograniczone porą dnia, aby umożliwić wyświetlanie reklam wyłącznie w godzinach od 17:00 do 6:00.

Zabronione są reklamy spalaczy i blokerów tłuszczu, a także nakłanianie do udziału w badaniach klinicznych.

Germany
 • Medicinal products ads must contain the name and registered office of the pharmaceutical company, the name of the medicinal product, the composition of the medicinal product and indications for use, contraindications, and side effects.
 • All ads must include the text "For risks and side effects, read the package leaflet and ask your doctor or pharmacist" (German: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker"). This must be included after the ad, inserted against a neutral background and spoken at the same time.
 • Ads for abortions or other treatments suitable to terminate pregnancy are prohibited.
 • Before/after images that depict a physical alteration of the body are prohibited, and testimonial references too.
Germany and the UK
 • Ads for prescription drugs are prohibited.
 • Medicinal products:
  • Claims suggesting that health may be impaired by not using the product, or improved by using it are prohibited.
  • Ads cannot include statements by professionals that imply professional advice, preferences or recommendations. Unless obvious from context, ads including a health professional must make clear if he or she has a direct financial interest or equivalent in the sale of the advertised product/service.
UK
 • Medicines, vitamins and/or other dietary supplements cannot be advertised in or next to programmes commissioned for, principally directed at or likely to appeal particularly to audiences below the age of 16.
 • Ads in which children are shown having a medicine/vitamin/food supplement cannot be broadcast before 9:00 PM.
 • Medicinal product ads (including legible on-pack product claims within a pack shot) must include the name of the product, an indication of what it is for, text such as "Always read the label" and the common name of the sole active ingredient, if it contains only one.
 • Medicinal product ads cannot include recommendations by a person well-known in public life, sport, entertainment or similar. Recommendations by medical charities, patient groups and health or sport organizations are forbidden too.
 • Ads can refer to the likely absence of a side effect (e.g. "unlikely to cause drowsiness") but suggestions that a product has no side effects are forbidden.
 • Ads for medicinal products must not offer to provide a diagnosis or suggest a treatment by correspondence (e.g. by post or e-mail).
 • Comparative advertising is forbidden for medicinal products.

6.13.1 Apteki internetowe

Apteki internetowe muszą być wpisane na listę NABP, a ich reklamy nie mogą być wyświetlane z treściami o klasyfikacji TV-Y, TV-Y7 i G.

6.13.2 Instytucje i ubezpieczenia

Reklamy szpitali, usług edukacyjnych lub ubezpieczeń zdrowotnych są dozwolone, ale nie mogą być wyświetlane z treściami o klasyfikacji TV-Y, TV-Y7 i G. Reklamy wybranych instytucji będą podlegać dodatkowym ograniczeniom.

6.13.3 Pracownicy służby zdrowia

W przypadku reklam usług pracowników służby zdrowia, na przykład lekarzy lub akupunkturzystów, należy wyłączyć wyświetlanie z treściami o klasyfikacji TV-Y, TV-Y7 i G, a wyświetlanie z treściami o klasyfikacji PG i TV-PG należy ograniczyć do godzin od 17:00 do 6:00. Ograniczenie wyświetlania z treściami o klasyfikacji PG-13/TV-14, R/TV-MA w określonych godzinach nie jest wymagane, gdy reklamy skupiają się na pozytywnym wyniku usługi, a nie na zapotrzebowaniu na usługę. Zasady te dotyczą również reklam procedur medycznych, w tym zabiegów kosmetycznych, stosowania botoksu, wymrażania i usuwania tkanki tłuszczowej oraz chirurgii plastycznej.

Reklamy, które wykorzystują strach, ale są zgodne ze wszystkimi innymi zasadami dotyczącymi reklam, będą wyświetlane tylko w godzinach od 23:00 do 6:00.

Germany and the UK
 • Ads must not portray cosmetic surgery as a flippant decision, but as a decision that requires time and thought – “safe”, “easy” or “risk free” claims are not allowed.
 • Ads must not use degrading, objectifying, or gender stereotyping imagery. A degree of nudity is acceptable, gratuitous nudity is not.
 • Ads cannot exploit audience’s insecurities. Cosmetic surgery ads portraying people as only being confident or happy because of surgery are not acceptable.
 • Plastic surgery and cosmetic procedures ads cannot target minors or include content aimed at minors.

6.13.4 Pielęgnacja kobieca

„Produkty do pielęgnacji kobiecej” obejmują produkty menstruacyjne, takie jak tampony lub podpaski. Niniejsze zasady nie mają zastosowania do produktów stosowanych w przypadku nietrzymania moczu u dorosłych, chusteczek do higieny intymnej, irygatorów, środków antykoncepcyjnych, lubrykantów i podobnych produktów.

Reklamy produktów do pielęgnacji kobiecej są ograniczone do targetowania demograficznego, targetowania geograficznego i należy wyłączyć ich wyświetlanie z treściami o klasyfikacji TV-Y, TV-Y7 i G.

Reklamy produktów do higieny intymnej (takich jak irygatory, nawilżacze pochwy, dezodoranty intymne, środki do czyszczenia jąder/penisa itp.) nie mogą wykorzystywać segmentów targetowania behawioralnego i należy wyłączyć ich wyświetlanie z treściami o klasyfikacji TV-Y, TV-Y7 i G, a wyświetlanie z treściami o klasyfikacji PG/TV-PG należy ograniczyć do godzin od 21:00 do 6:00.

6.13.5 Porost włosów

Reklamy produktów na porost włosów nie mogą zwracać się bezpośrednio do klientów ani odnosić się do potencjalnych schorzeń związanych z wypadaniem włosów.

Reklamy nie mogą zawierać przesadnych zapewnień ani wprowadzać klientów w błąd co do skuteczności produktu.

Reklamy produktów na porost włosów nie mogą wykorzystywać segmentów kierowania behawioralnego, częstotliwość ich wyświetlania musi być ograniczona do 3 razy w ciągu 24 godzin i nie mogą zawierać promowania marki Amazon.

W przypadku reklam produktów na porost włosów należy wyłączyć wyświetlanie z treściami o klasyfikacji TV-Y, TV-Y7 i G, a wyświetlanie z treściami o klasyfikacji PG/TV-PG należy ograniczyć do godzin od 17:00 do 6:00.

Reklamy przedstawiające lub zawierające obrazy przedstawiające skórę głowy, rzadkie włosy, obrazy o wysokim kontraście pokazujące ciemne włosy lub puder przyciemniający oraz reklamy prezentujące obrazy leczenia lub zabiegu będą wyświetlane wyłącznie w godzinach od 23:00 do 6:00.

6.13.6 Odchudzanie

Reklamowanie spalaczy i blokerów tłuszczu jest zabronione.

W przypadku reklam produktów lub programów odchudzających należy wyłączyć wyświetlanie z treściami o klasyfikacji TV-Y, TV-Y7 i G oraz nie wolno korzystać z segmentów kierowania behawioralnego.

Reklamy produktów lub programów odchudzających nie mogą zachęcać do niezdrowego odżywiania się ani promować negatywnego obrazu ciała czy postrzegania siebie.

Reklamy produktów lub programów odchudzających nie mogą zawierać:

 • informacji, że samo stosowanie produktu spowoduje u klienta utratę masy ciała bez potrzeby zwiększania aktywności fizycznej i przestrzegania diety ograniczającej liczbę spożywanych kalorii;
 • zapewnień o skuteczności produktu w przypadku wszystkich osób;
 • zapewnień o trwałości efektów stosowania produktu;
 • zapewnień o spadku masy ciała o co najmniej 0,9 kg na tydzień;
 • zapewnień o znacznej utracie masy ciała bez względu na to, co lub w jakich ilościach spożywa klient;
 • zapewnień o trwałym spadku masy ciała nawet po zaprzestaniu korzystania z produktu;
 • zapewnień o znacznym spadku masy ciała w przypadku wszystkich klientów;
 • zapewnień o spadku masy ciała w wyniku noszenia produktu na ciele lub wcierania go w skórę.
UK
 • Weight-loss or slimming products, treatments and/or establishments cannot be advertised in or next to programs commissioned for, principally directed at or likely to appeal particularly to audiences below the age of 18. (This does not apply to ads for calorie-reduced foods and drinks, provided ads do not refer to slimming or weight control).
 • Ads must not encourage excessive use of weight-control or slimming products.
 • Promises or predictions of specific weight loss are not acceptable.
 • Ads must not contain claims that weight or fat can be lost from specific parts of the body.
 • Health claims for food products that refer to weight loss are not permitted.
 • Ads for intensive exercise programs must encourage users to check with a doctor before starting.
 • Ads for Very Low-Calorie Diets or diets below 800 kilo-calories a day must indicate they are appropriate for short-term use only, and encourage to take medical advice before embarking on them.
 • Obesity treatment ads are only allowed if treatments require qualified supervision.
 • Non-prescription obesity medicines are only allowed if their sale or supply requires the involvement of a pharmacist.

6.13.7 Ograniczenia na poziomach kategorii

KategoriaTreści, w których reklamy są blokowaneTreści, w których reklamy mogą być wyświetlane od 17:00 do 6:00Treści, w których reklamy mogą być wyświetlane od 21:00 do 6:00
ADHDTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
AlergiaTV-Y i TV-Y7BrakBrak
Choroba AlzheimeraTV-Y, TV-Y7 i GPG/TV-PGBrak
Stany lękoweTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
Zapalenie stawówTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
AstmaTV-Y, TV-Y7 i GPG/TV-PGBrak
Choroba dwubiegunowaTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
Ciśnienie krwiTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
Zapalenie oskrzeliTV-Y, TV-Y7 i GPG/TV-PGBrak
NowotworyTV-Y, TV-Y7 i GPG/TV-PGBrak
Marskość wątrobyTV-Y, TV-Y7 i GPG/TV-PGBrak
ZaparciaTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
POChPNR, TV-Y, TV-Y7 i GPG/TV-PGBrak
Choroba niedokrwienna sercaTV-Y, TV-Y7 i GPG/TV-PGBrak
Choroba Leśniowskiego-CrohnaTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
Odwodnienie (leki na receptę)TV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
DepresjaTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
CukrzycaTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
TrawienieTV-Y i TV-Y7BrakBrak
PadaczkaTV-Y, TV-Y7 i GPG/TV-PGBrak
Zaburzenia erekcjiTV-Y, TV-Y7 i GPG-13/TV-14PG/TV-PG
FibromialgiaTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
JaskraTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
PodagraTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
Wypadanie włosówTV-Y i TV-Y7BrakBrak
Wszy głowoweTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
Bóle głowyTV-Y i TV-Y7BrakBrak
HemoroidyTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
Zapalenie wątroby typu CTV-Y, TV-Y7 i GPG/TV-PGBrak
HIV/AIDSTV-Y, TV-Y7 i GPG/TV-PGBrak
KategoriaTreści, w których reklamy są blokowaneTreści, w których reklamy mogą być wyświetlane od 17:00 do 6:00Treści, w których reklamy mogą być wyświetlane od 21:00 do 6:00
Nietrzymanie moczuTV-Y, TV-Y7 i GPG/TV-PGBrak
Nieswoiste zapalenia jelitTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
BezsennośćTV-Y i TV-Y7BrakBrak
Zespół jelita drażliwegoTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
Zapalenie opon mózgowychTV-Y, TV-Y7 i GPG/TV-PGBrak
MenopauzaTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
Zdrowie psychiczneTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
Metaboliczne choroby kościTV-Y, TV-Y7 i GPG/TV-PGBrak
MigrenaTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
Zaburzenia układu ruchuTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
Skurcze mięśniTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
Zaparcia wywołane opioidamiTV-Y, TV-Y7 i GPG/TV-PGBrak
OsteoporozaTV-Y, TV-Y7 i GPG/TV-PGBrak
Pęcherz nadreaktywnyTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
Choroba ParkinsonaTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
Zapalenie spojówekTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
Zapalenie płucTV-Y, TV-Y7 i GPG/TV-PGBrak
Ciąża i antykoncepcjaTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
ŁuszczycaTV-Y, TV-Y7 i GPG/TV-PGBrak
SklerozaTV-Y, TV-Y7 i GPG/TV-PGBrak
Życie seksualne (prezerwatywy i lubrykanty)WszystkieNie dotyczyNie dotyczy
Zaburzenia snuTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
Rzucanie paleniaTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak
GruźlicaTV-Y, TV-Y7 i GPG/TV-PGBrak
OdchudzanieTV-Y, TV-Y7 i GBrakBrak

6.14 Reklamy społeczne

Reklama społeczna to komunikat w interesie publicznym mający na celu zwiększenie świadomości lub wywarcie wpływu na publiczne postawy i zachowania wobec kwestii społecznych lub medycznych.

W usłudze Amazon Ads mogą być wyświetlane reklamy społeczne na tematy, które nie wzbudzają kontrowersji, takie jak recykling lub wycofanie produktów. Jeśli kwestia nie jest kontrowersyjna lub nie jest przede wszystkim tematem debaty społecznej (np. szkolenie nauczycieli w Ameryce), kampania zostanie wstępnie zatwierdzona pod kątem wybranych miejsc docelowych reklam, a ostatecznej zgody udzieli APE. W przypadku takich reklam należy wyłączyć wyświetlanie z treściami o klasyfikacji TV-Y, TV-Y7 i G, a wyświetlanie z treściami o klasyfikacji PG/TV-PG należy ograniczyć do godzin od 17:00 do 6:00.

Amazon Ads zastrzega sobie prawo do odrzucania reklam społecznych, jeśli poruszana w nich kwestia zostanie określona jako temat debaty społecznej albo jako kwestia wrażliwa lub polityczna.

6.15 Kody QR

Zdecydowanie zachęcamy do korzystania z szablonu kodu QR Amazon.

6.16 Rekrutacja i oferty pracy

Reklamy firm zajmujących się relacjami pomiędzy pracownikami a pracodawcami są zatwierdzane, jeśli:

 • Nie zawierają twierdzeń ani sugestii, że klienci potrzebują lepszych perspektyw zawodowych, powinni rzucić pracę, zostali zwolnieni albo mają zbyt niskie/wysokie kwalifikacje do wykonywania swoich bieżących obowiązków.
 • Używane są w nich tylko segmenty geograficzne.
 • Ich częstotliwość wyświetlania jest ograniczona do 3 razy na 24 godziny (3×24).
 • Mają wyłączone wyświetlanie z treściami o klasyfikacji TV-Y, TV-Y7 i G.

6.17 Podróże

6.17.1 Rezerwacje

Ceny w reklamach usług turystycznych, w tym transportowych (np. lotów, pociągów itp.) oraz usług hotelarskich (np. hoteli, pensjonatów itp.) muszą być zawsze podawane w formie „od X zł” ze względu na prawdopodobieństwo wahań cen. Przykład: „Lot do Miami od 229 zł” zamiast „Lot do Miami za 229 zł”.

Reklamy muszą wskazywać, kiedy obowiązują ograniczenia, i informować klientów o tym, jak mogą dowiedzieć się więcej o warunkach i ograniczeniach.

Do odwołania, zgodnie z wymogami CDC, wszystkie reklamy turystyczne muszą zawierać zastrzeżenie (dźwięk lub tekst) dotyczące konieczności przestrzegania środków bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19.

6.17.2 Hazard i kasyna

Amazon Ads nie przyjmuje reklam filmowych dotyczących gier hazardowych online (czyli dowolnego produktu lub usługi online, w których pieniądze lub inne przedmioty są stawiane w zamian za możliwość wygrania nagród o rzeczywistej wartości w oparciu o wynik gry).
Reklamy loterii stanowych mogą być zatwierdzone w Stanach Zjednoczonych, ale należy wyłączyć ich wyświetlanie z treściami o klasyfikacji poniżej PG/TV-PG, a wyświetlanie z treściami o klasyfikacji PG/TV-PG musi być ograniczone do godzin od 21:00 do 6:00.

Reklamy placówek stacjonarnych, które nie promują hazardu, nie podlegają tym zasadom. Na przykład reklama turystyczna dotycząca pobytu w hotelu z kasynem, w której nie ma wzmianki o grach hazardowych.
Reklamy kasyn stacjonarnych promujące hazard mogą być akceptowane przy wyświetlaniu z treściami o klasyfikacji PG/TV-PG wyłącznie w godzinach od 21:00 do 6:00 i wyłączeniu wyświetlania z treściami o klasyfikacji poniżej PG/TV-PG.

Dodatkowe wymagania dotyczące reklam promujących hazard i loterie:

 • Wszystkie reklamy filmowe są wstępnie zatwierdzane przez Amazon Ads i zespół ds. zasad dotyczących reklam.
 • Reklamy filmowe nie mogą nieprawidłowo przedstawiać szansy na wygraną ani ryzyka związanego z hazardem. Na przykład reklamy nie mogą twierdzić, że hazard jest wolny od ryzyka, chyba że stawka zostanie w całości zwrócona klientowi (w gotówce, a nie jako bezpłatne żetony lub środki na grę).
 • Reklamy filmowe nie mogą być skierowane do osób nieletnich ani sprawiać, że osoby nieletnie będą się nimi interesować. Modele lub modelki w reklamach dotyczących gier hazardowych muszą mieć co najmniej 25 lat i na tyle wyglądać.
 • Reklamy filmowe nie mogą przedstawiać ani odnosić się do alkoholu lub spożywania alkoholu.
 • Reklamy filmowe nie mogą przedstawiać zachowań związanych z uzależnieniem od hazardu ani nawiązywać do nich.
 • Reklamy filmowe nie mogą zachęcać do tego, co można uznać za nadmierne lub patologiczne zaangażowanie w gry hazardowe.
 • Reklamy filmowe nie mogą zaprzeczać, że hazard może wywołać potencjalne ryzyko lub prowadzić do uzależnienia.
 • Reklamy filmowe nie mogą zachęcać osób do gry wykraczającej poza ich możliwości finansowe ani nawiązywać do oferowania kredytów konsumenckich.
 • Reklamy filmowe nie mogą kojarzyć hazardu z sukcesem społecznym, finansowym ani seksualnym.
 • Reklamy filmowe nie mogą przedstawiać hazardu jako sposobu na rozwiązanie problemów finansowych lub jako alternatywy dla zatrudnienia.
 • Reklamy filmowe nie mogą twierdzić ani sugerować, że doświadczenie, kompetencje lub umiejętności gracza zmniejszają lub całkowicie eliminują niepewność wygranej lub pozwalają na ciągłe wygrane.
 • Reklamy filmowe nie mogą sugerować, że gra, w którą łatwo się gra, umożliwia również łatwą wygraną.
 • Reklamy filmowe nie mogą odnosić się do negatywnych wydarzeń na świecie ani przedstawiać hazardu jako sposobu radzenia sobie z samotnością lub izolacją w kontekście takich wydarzeń.
 • Częstotliwość reklam filmowych musi być ograniczona do 3 razy w ciągu 24 godzin na klienta.

6.18 Food, Food Supplements, and Associated Health or Nutrition Claims (UK only)

Ads must not:

 • Encourage poor nutritional habits or an unhealthy lifestyle, especially for children
 • Encourage excessive consumption of any food
 • Encourage customers to swap a healthy diet for supplements
 • From January 2023 on: HFSS foods and drinks are subject to 9PM to 5.30 AM day-parting, including HFSS sponsorships

Zasady dotyczące reklamowania