Wytyczne i zasady akceptowania dotyczące treści sklepów Store

SPIS TREŚCI

1. Przegląd
5. Dopuszczalność produktów

1. Przegląd

Dostawcy i sprzedawcy mogą tworzyć sklepy Store przy użyciu konsoli reklamowej. Sklepy Store zostaną zintegrowane ze środowiskiem zakupów Amazon, dlatego muszą one utrzymywać wysoki poziom zaufania, które firma Amazon zdobyła wśród klientów.

Obowiązkiem dostawcy i sprzedawcy jest przestrzeganie wszystkich stosownych praw, przepisów i regulacji dotyczących dostawcy i sprzedawcy, treści sklepu Store oraz lokalizacji, w których się on pojawia. Obejmuje to uzyskanie od lokalnych organów regulacyjnych wszelkich wymaganych pozwoleń lub zatwierdzeń dotyczących sprzedaży, dystrybucji lub reklamowania produktów, które zamierzasz promować w witrynie Amazon lub umieścić w sklepie Store.

Ponadto dostawcy i sprzedawcy muszą przestrzegać zasad dotyczących produktów podlegających ograniczeniom oraz opisanych poniżej wytycznych i zasad akceptowania dotyczących treści sklepów Store. Jeśli sklep Store okaże się niezgodny z naszymi zasadami, może zostać zatwierdzony dopiero po usunięciu naruszeń. W przypadku poważnych lub powtarzających się naruszeń zasad dotyczących reklam Amazon może zawiesić lub zamknąć Twoje konta reklamowe.

Nasze zasady są okresowo aktualizowane. Często sprawdzaj tę stronę, aby zawsze być na bieżąco z naszymi najnowszymi wymaganiami określonymi w zasadach. Oddzielne zasady dotyczące reklam mają zastosowanie do reklam sponsorowanych, reklam książek, reklam Sponsored Display i usługi Posts. Wymagania techniczne znajdziesz w specyfikacjach reklamy.

2. Dopuszczalność treści

2.1. Ogólne wytyczne dotyczące treści

Treść sklepu Store musi zapewniać klientowi spójne i wysokiej jakości wrażenia. Zasady omawiane w tej sekcji dotyczą wszystkich produktów i treści w sklepie Store.

Wymagania dotyczące sklepu Store:

 • Używanym językiem musi być język podstawowy witryny Amazon, w której jest wyświetlany sklep Store (wyjątki znajdziesz w sekcji Wymagania specyficzne dla regionu poniżej).
 • Musi być odpowiedni dla ogółu odbiorców.
 • Musi promować tylko produkty, które należą do Ciebie lub które możesz odsprzedawać bądź dystrybuować na podstawie posiadanych zezwoleń.
 • Treść nie może zawierać błędów gramatycznych ani interpunkcyjnych.

Sklep Store nie może zawierać następujących elementów:

 • Znaki towarowe i produkty Amazon oraz odniesienia do produktów lub usług Amazon.
 • Treści zawierające grafiki wykorzystujące znaki ASCII.
 • Treści przedstawiające dzieci w sytuacjach niebezpiecznych lub dotyczących osób dorosłych. Na przykład dzieci przebywające w pobliżu broni palnej lub innego rodzaju broni, obsługujące broń, znajdujące się w sytuacjach, które mogą być sprzeczne z ustalonymi sprawdzonymi metodami dbania o bezpieczeństwo dzieci (np. przebywanie w pojazdach bez zapiętych pasów bezpieczeństwa lub jazda na rowerze bez kasku), bądź pozostawione bez nadzoru osoby dorosłej w miejscach lub sytuacjach, w których nie mogą bezpiecznie o siebie zadbać (np. na basenie, podczas przekraczania ruchliwych ulic lub w pobliżu niebezpiecznego sprzętu).
 • Treści zachęcające do wandalizmu, zachowań antyspołecznych i niszczenia własności publicznej lub prywatnej oraz propagujące takie działania.
 • Treści, które ze względu na różnice kulturowe mogą zostać uznane za nieodpowiednie w miejscu wyświetlania sklepu Store.
 • Treści sugerujące lub oferujące możliwość diagnozowania bądź leczenia tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej albo kwestionujące tożsamość płciową lub orientację seksualną.
 • Treści propagujące nienawiść, nawołujące do przemocy lub nietolerancji bądź wspierające lub dyskryminujące grupę chronioną ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, religię, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, wiek lub inną cechę.
 • Treści propagujące postawy, które mogą być szkodliwe pod względem fizycznym lub psychicznym.
 • Treści zawierające pytania lub zwroty skierowane bezpośrednio do klienta, m.in. poprzez użycie drugiej osoby liczby pojedynczej (np. „Jeśli interesuje Cię xxx, spróbuj tego” lub „Odchudzanie nie przynosi u Ciebie oczekiwanych efektów?”).
 • Treści zachęcające do palenia lub przedstawiające palenie w pozytywnym świetle.
 • Treści, które zachwalają lub propagują zażywanie narkotyków oraz nadużywanie leków albo promują akcesoria związane z narkotykami lub produkty umożliwiające fałszowanie wyników testów na obecność narkotyków.
 • Treści dotyczące szeroko dyskutowanych tematów społecznych.
 • Treści propagujące nadmierne lub nieodpowiedzialne spożywanie alkoholu.
 • Treści polityczne, na przykład kampanie promujące lub deprecjonujące polityka albo partię, bądź treści związane z wyborami lub kwestiami politycznymi dyskutowanymi publicznie.
 • Treści przedstawiające okrucieństwo wobec ludzi lub zwierząt.
 • Treści mylące, fałszywe lub wprowadzające w błąd.
 • Treści wykorzystujące wydarzenia wywołujące silne emocje, takie jak klęski żywiołowe, katastrofy spowodowane przez człowieka, zdarzenia, w wyniku których wiele osób doznało obrażeń lub straciło życie, a także śmierć osób publicznych.
 • Treści zawierające fałszywe funkcje, takie jak przyciski Odtwórz lub żądania logowania.
 • Treści zawierające ordynarny, wulgarny lub obsceniczny język bądź język zawierający przekleństwa, w tym tekst ocenzurowany lub o nieodpowiednim podtekście.
 • Treści zawierających błędy ortograficzne, gramatyczne lub interpunkcyjne albo zbędne znaki interpunkcyjne.
 • Treści obsceniczne, szkalujące, zniesławiające, niezgodne z prawem lub naruszające prywatność innej osoby.
 • Treści zawierające odwołania do potencjalnie wstydliwych schorzeń lub funkcji fizjologicznych albo stanów fizycznych i schorzeń o prywatnym, intymnym lub wrażliwym charakterze.
 • Treści zawierające odwołania do nazwy innej firmy lub innego produktu, których celem jest zniesławienie konkurenta, zastosowanie niekorzystnego porównania albo wykorzystanie wizerunku innej marki lub produktu w celu promowania własnego (np. „Nasz produkt jest lepiej wykonany niż [inny produkt]”). Jeśli w nagłówku reklamodawca informuje o zgodności swojego produktu z innymi, w dalszej części nagłówka musi się pojawić odpowiednia nazwa innej marki lub produktu wraz z oświadczeniem kwalifikującym takim jak „zgodność z”.
 • Treści religijne, zarówno propagujące jakąkolwiek religię, jak i wyrażające wobec niej pogardę.
 • Stwierdzenia dotyczące wysyłki lub dostawy.
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Francja, Holandia, Niemcy, Polska i Szwecja: zabronione są treści związane ze scjentologią.
 • Arabia Saudyjska: sklepy Store muszą być w języku angielskim lub arabskim (dotyczy tylko obrazów i filmów).
 • Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie: zabronione są następujące treści:
  • mogące podważać lub krytykować tradycyjną kulturę arabską, jej politykę bądź przywódców;
  • mogące zachęcać do niepokojów politycznych lub zakłócania porządku publicznego;
  • związane ze sporami politycznymi lub konfliktami zbrojnymi;
  • związane z ateizmem, pogaństwem lub politeizmem.
 • Singapur:
  • Treści odnoszące się do produktów z kategorii Odzież nie mogą być prowokacyjne seksualnie.
  • Obowiązują ograniczenia dotyczące treści religijnych zgodnie z wymogami prawa obowiązującymi w Singapurze.

2.2. Wezwanie do działania (CTA)

W celu poprawy skuteczności sklepu Store zalecamy użycie w nim wezwania do działania. Nie jest to jednak wymagane.

Wezwanie do działania zamieszczone w sklepie Store musi spełniać następujące warunki:

 • Musi być jasne i precyzyjne. Niekonkretne wezwania do działania, na przykład „Kliknij tutaj”, są niedozwolone.
 • Musi zawierać link do strony szczegółów produktu, siatki produktów lub innej strony sklepu Store i musi mieć związek z treścią tej strony. Przykłady dozwolonych wezwań do działania: Kup teraz, Dowiedz się więcej, Zobacz więcej, Zobacz szczegóły.
 • Nie może zawierać sformułowań, które wywierają presję na klientach (np. „Ostatnia szansa” lub „Nie przegap okazji”) albo odwołują się do emocji.

Jeśli sklep Store zawiera dane kontaktowe, takie jak pełne lub częściowe adresy e-mail lub adresy stron internetowych, numery telefonów, adres w mediach społecznościowych lub kody QR, nie może im towarzyszyć wezwanie do działania, takie jak „Zrób zakupy w” lub „Kup w”.

Jeśli treść, do której prowadzi link, wymaga subskrypcji, musi to być wyraźnie określone w wezwaniu do działania lub w innym miejscu sklepu Store.

2.3. Stosowanie wielkich liter

 • Tekst, w którym przypadkowe słowa zawierają wielkie litery, a inne — małe litery, jest niedozwolony. Na przykład „TEN nagłówek jest NIEPRAWIDŁOWY” lub „RóŻnA wIeLkOśĆ lItEr”.

2.4. Stwierdzenia i stwierdzenia porównawcze

Stwierdzenia reklamowe w sklepach Store muszą być zgodne z prawdą i precyzyjne.

Należy mieć dowody na poparcie stwierdzeń stosowanych w reklamach:

 • Stwierdzenie na temat marki w sklepie Store musi zawierać datę i dowód, który je potwierdza.
 • Stwierdzenie na temat produktów musi zawierać wyraźną informację o tym, których produktów dotyczy, a produkty te powinny znajdować się obok stwierdzenia w sklepie Store. Uzasadnienie musi być łatwe do znalezienia na stronie szczegółów produktu lub na opakowaniu powiązanych produktów. Jeśli na opakowaniu produktu jest widoczne stwierdzenie, dodatkowe uzasadnienie (w reklamie lub na stronie docelowej) jest dozwolone, ale nie jest wymagane.

Poniżej znajdują się przykłady stwierdzeń wymagających uzasadnienia:

 • Nagrody i wyróżnienia: muszą być opatrzone szczegółowymi informacjami, takimi jak data i organ przyznający nagrodę, a ponadto nie mogą być starsze niż 18 miesięcy.
 • Stwierdzenia porównawcze: muszą być poparte odwołaniem do niezależnego źródła i pochodzić z ostatnich 18 miesięcy. Nie zezwalamy na bezpośrednie porównania z konkurencyjnymi markami.
 • Dane o skuteczności: stwierdzenia, które sugerują klientowi, że dokonano obiektywnych pomiarów. Na przykład „Likwiduje 99% zmarszczek”, „Zęby wydają się o trzy odcienie bielsze” lub „Najlepszy krem nawilżający”.
 • Wyniki ankiet: stwierdzenia dotyczące wyników ankiet konsumenckich muszą być poparte dowodami nawet wtedy, gdy ankieta zawiera subiektywne opinie. Na przykład wynik ankiety: „33% osób lubi XXX” trzeba uzupełnić informacją dotyczącą źródła i daty badania („* US Surveys Ltd, styczeń 2021 r.”).
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Australia:
  • Produkty nie mogą zawierać stwierdzeń na temat działania terapeutycznego lub zdrowotnego w odniesieniu do choroby, dolegliwości, dyskomfortu, wady, urazu, stanu fizycznego lub stanu psychicznego.
  • W przypadku kremów ze wskaźnikiem ochrony przeciwsłonecznej (SPF) niższym niż 50 nie można stosować stwierdzeń typu „wysoka ochrona” ani podobnych określeń. Ponadto produkty, których głównym zadaniem nie jest ochrona przed słońcem, nie mogą być przedstawiane jako produkty chroniące przed słońcem.
  • Suplementy, żywność, kremy i inne produkty spożywcze lub preparaty do stosowania zewnętrznego wykorzystywane podczas odchudzania nie mogą zawierać stwierdzeń, że pomagają w utracie wagi, uzyskaniu szczupłej sylwetki lub stosowaniu diety bądź mają na to wpływ.
 • Brazylia: w przypadku stwierdzeń dotyczących produktów ekologicznych, dietetycznych i bez zawartości cukru konieczne jest umieszczenie uzasadnienia na opakowaniu produktu.
 • Singapur: w przypadku stwierdzeń dotyczących produktów ekologicznych konieczne jest umieszczenie uzasadnienia na opakowaniu produktu.

2.4.1. Rękojmia i gwarancje

Sklep Store musi zawierać przejrzysty opis rękojmi lub gwarancji wraz ze wszystkimi obowiązującymi ograniczeniami.

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym za wykonanie zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji muszą być podane w sklepie Store i na stronie szczegółów produktu odpowiednich produktów.

2.5. Fałszywa funkcjonalność

Fałszywa funkcjonalność może wprowadzać klientów w błąd, aby myśleli, że niektóre nieaktywne elementy sklepu Store są interaktywne i mogą być dla nich wartościowe.

Na przykład nieklikalne kafelki z przyciskami wezwania do działania są zabronione.

2.6. Znaki specjalne

 • Używanie emotikonów jest dozwolone, ale unikaj powtórzeń oraz nadmiernego ich stosowania.
 • Nadmierne używanie wielokropków jest zabronione. Zalecamy użycie nie więcej niż 3 na blok tekstu.
 • Hasztagi są dozwolone.
 • Dozwolone są tylko znaki alfanumeryczne.

2.7. Tekst

Tekst musi być wystarczająco duży, aby był czytelny dla przeciętnego klienta korzystającego z komputera lub urządzenia mobilnego. W sklepach Store nie należy używać tego samego lub podobnego koloru tekstu i tła, ponieważ tekst będzie nieczytelny (np. biały tekst na jasnoszarym tle).

Jeśli Twoje obrazy zawierają osadzony tekst czytelny na komputerze, ale nie na urządzeniu mobilnym, kreator sklepu Store umożliwia przesłanie innego obrazu mobilnego bez tekstu w przypadku następujących składników obrazu:

 • Obraz główny, kafelek obrazu, podzielona sekcja i film (odtwarzanie po kliknięciu) obsługują przesyłanie wersji na komputery i urządzenia mobilne.
 • Reklama zakupowa i film w tle (odtwarzanie automatyczne) obsługują tylko jedną przesłaną wersję używaną zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych.

Zalecamy następujące rozmiary czcionek „tekstu osadzonego w obrazie” w przypadku komputerów i urządzeń mobilnych:

Alfabet łaciński

Uwaga: To są minimalne zalecane rozmiary czcionki Arial; równoważne style czcionek są dozwolone i powinny mieć rozdzielczość 100%.
Komputery i urządzenia mobilne

(jedna wersja tego samego obrazu przesyłana na komputery i urządzenia mobilne; w przypadku urządzenia mobilnego rozmiar obrazu zostanie automatycznie zmieniony)
Komputer

(obraz jest tworzony i przesyłany tylko na komputer)
Urządzenie mobilne

(obraz jest tworzony i przesyłany tylko na urządzenie mobilne)
Rodzaj tekstuTekst reklamowyObjaśnieniaTekst reklamowyObjaśnieniaTekst reklamowyObjaśnienia
Obraz główny (nagłówka)555030245555
Obraz575035263835
Podzielona sekcja 750 × 750 lub 1500 × 750
pikseli
352635263526
Film (odtwarzanie po kliknięciu)322632263226
Film w tle (odtwarzanie automatyczne)424042404240

2.8. Tłumaczenia

Po otrzymaniu przesłanego sklepu Store automatycznie go przetłumaczymy. Czas wykonania tłumaczenia może być różny. Zwykle jest ono gotowe w ciągu 48 godzin od aktywowania sklepu Store w domyślnym języku.

Jeśli prześlesz własne tłumaczenie, przetłumaczone treści muszą być zgodne z naszymi Wymaganiami dotyczącymi treści i odpowiadać domyślnemu językowi sklepu Store. Sprawdzenie przetłumaczonych treści sklepów Store zwykle trwa do 72 godzin.

Więcej informacji o tłumaczeniach i obsługiwanych językach znajduje się w Centrum pomocy konsoli reklamowej.

3. Funkcje sklepu Store

Poniższe sekcje zawierają wytyczne dotyczące korzystania z funkcji sklepu Store

3.1. Interaktywny obraz

Interaktywne obrazy pozwalają reklamodawcom umieszczać na obrazach interaktywne punkty, które dostarczają dodatkowych informacji o produkcie prezentowanym na obrazie.

Aby zapewnić klientom dobre wrażenia, punkty te muszą spełniać następujące warunki:

 • Nie mogą być zgrupowane w jednym miejscu ani zasłaniać ważnych elementów obrazu, na przykład logo lub tekstu.
 • Nie mogą być umieszczone w mylących położeniach, na przykład na krawędzi obrazu.
 • Nie mogą zasłaniać zabronionych elementów obrazu.
 • Nie mogą być używane do replikacji wezwania do działania.

3.2. Obraz z nakładkami tekstowymi

Obraz z nakładkami tekstowymi pozwala reklamodawcom umieścić tekst na obrazie.

Aby zapewnić klientom dobre wrażenia, sekcja nakładki nie może zasłaniać ważnych elementów obrazu lub filmu, na przykład tekstu, logo lub produktu.

3.3. Promocje i polecane okazje

Komunikaty promocyjne, takie jak „Okazje” lub „Oszczędności”, dozwolone są tylko w przypadku korzystania z widżetu Polecane okazje.

Wymagania dotyczące komunikatów promocyjnych:

 • Używaj tylko ogólnego języka promocyjnego, na przykład:
  • Odkryj nasze zniżki/rabaty;
  • Oszczędności związane z [marka] lub [nazwa produktu];
  • Zobacz nasze zniżki/rabaty.
  • Dozwolone są odniesienia do progów cenowych lub przedziału cenowego, na przykład „Poniżej 10 USD” lub „Od 10 do 50 USD”.
 • Stwierdzeń sezonowych używaj wyłącznie w odpowiednim okresie promocyjnym. Na przykład „Oferty na powrót do szkoły” lub „Specjalne walentynkowe ceny” dopuszczalne są tylko w okresach poprzedzających początek roku szkolnego lub walentynki.
 • Używaj właściwego kontekstu. Na przykład w przypadku stwierdzeń o ograniczonych czasowo możliwościach oszczędności można użyć takich fraz jak „oferta ograniczona czasowo”.
 • Nie używaj:
  • odniesień do określonych cen lub rabatów (np. 20 USD lub 5% zniżki);
  • słów lub zwrotów mających na celu stworzenie wrażenia pilności (na przykład „Tylko dzisiaj” lub „Ostatnia szansa”).

Do wyświetlania okazji w sklepach Store należy używać widżetu Polecane okazje.

 • Jeśli sklep Store lub stronę utworzono wyłącznie w celu promowania okazji, muszą one spełniać następujące wymagania:
  • mieć odpowiedni tytuł, tak aby klienci zrozumieli, że sklep Store jest przeznaczony wyłącznie dla okazji, np. „Wyprzedaż”, „Zniżki”, „Okazje” lub inny tytuł wskazujący na promocję;
  • zawierać widżet Polecane okazje jako pierwszy kafelek wyboru produktu na stronie.
   • Jeśli strona zawiera również inne kafelki wyboru produktów, klient musi wiedzieć, że produkty te nie są objęte okazją i muszą być wyraźnie oddzielone od widżetu Polecane okazje innym widżetem sklepu Store, takim jak „Bestsellery”, kafelek obrazu lub tekstu (na przykład „Odkryj więcej naszych produktów”).
 • Jeśli sklep Store lub strona nie zostały utworzone wyłącznie w celu promowania okazji, widżet Polecane okazje może być używany pod następującymi warunkami:
  • Strona sklepu Store nie powinna być zatytułowana jako „Wyprzedaż”, „Zniżka” lub „Okazje” ani wykorzystywać innych stwierdzeń promocyjnych, które sugerują, że wszystkie produkty objęte są promocją.
  • Komunikaty promocyjne muszą się znajdować w kafelku tekstu lub obrazu bezpośrednio nad widżetem zawierającym produkty objęte promocją lub obok niego.

3.4. Strona i kafelki

 • Każda strona sklepu Store powinna zawierać klikalny link do strony szczegółów produktu lub innej strony w sklepie Store i nie może udostępniać klientom linków w pętli zamkniętej.
 • Puste kafelki lub kafelki z domyślnym tekstem „Miejsce na tekst” są niedozwolone.

3.5. Planowanie

Planowanie pozwala reklamodawcom wybrać datę premiery i zakończenia działania nowego sklepu Store lub wersji istniejącego sklepu Store.

Jeśli zdarzenie jest promowane przy użyciu planowania, obowiązują następujące warunki:

 • Sklepy Store zawierające promocję czasową muszą mieć zaplanowane daty rozpoczęcia i zakończenia zgodne z czasem trwania promocji określonym w sklepie Store.
 • Kampania dotycząca wielodniowego wydarzenia sezonowego (np. Bożego Narodzenia) powinna się rozpoczynać najwcześniej 8 tygodni przed wydarzeniem i zostać zaktualizowana lub usunięta w rozsądnym terminie (ogólnie przyjętym okresem jest tydzień).
 • Kampania dotycząca wyprzedaży (np. Black Friday i Cyber Monday) powinna się rozpoczynać nie wcześniej niż 7 dni przed wydarzeniem i zostać zaktualizowana lub usunięta w ciągu 24 godzin od daty wydarzenia, chyba że uznaje się je za trwające dłużej (np. Cyber Week).
 • Kampania dotycząca jednodniowego wydarzenia sezonowego (np. Halloween lub walentynki) powinna się rozpoczynać najwcześniej około 6 tygodni przed tym wydarzeniem i zostać zaktualizowana lub usunięta w ciągu 24–48 godzin od daty wydarzenia.
 • Działania sklepów Store nie można zaplanować w ciągu 24 godzin od zamierzonej daty rozpoczęcia promocji, uruchomienia lub wydarzenia sezonowego. Aby mieć pewność, że sklep Store zostanie sprawdzony przed datą uruchomienia, prześlij go w ciągu 48 godzin od zaplanowanej daty rozpoczęcia.

Więcej informacji na temat komunikatów promocyjnych zawiera sekcja Promocje i polecane okazje powyżej.

3.6. Kolekcja produktów

Kolekcje produktów umożliwiają reklamodawcom prezentację wyselekcjonowanych, powiązanych grup produktów wraz z obrazem głównym i tekstem opisowym. Kolekcje produktów różnią się od siatek produktów, ponieważ mogą być wyświetlane na stronach sklepów Store i w innych miejscach docelowych w witrynie Amazon.

Kolekcje produktów nie mogą zawierać:

 • tekstu, w którym używane są wyłącznie WIELKIE LITERY, w którym używane są one losowo, a także tekstu, w którym każdy kolejny wyraz pisany jest łącznie i rozpoczyna się od wielkiej litery;
 • stwierdzeń takich jak „Bestseller”, „Tylko u nas” lub „Najwyżej oceniane” w tytule kolekcji produktów;
 • opinii klientów;
 • sprzecznych elementów, na przykład:
  • widżet kolekcji produktów z tytułem „Słuchawki” lub obrazem słuchawek powinien zawierać tylko ASIN-y słuchawek lub akcesoriów do słuchawek;
 • okazji, zniżek ani informacji o oszczędnościach;
 • produktów zabronionych w kampaniach Sponsored Brands. Zasady dotyczące dopuszczalności produktów w kampaniach Sponsored Brand znajdziesz tutaj.
 • wezwania do działania (CTA), takiego jak „Kup teraz” lub „Odkryj więcej”, użytego w tytule kolekcji produktów. Patrz sekcja 2.2. Wezwanie do działania, aby zobaczyć, jakie wezwania do działania są dozwolone.

Obraz główny użyty w kolekcji produktów nie może:

 • przedstawiać pojedynczych produktów ani grup produktów na jednolitym lub przezroczystym tle;
 • przedstawiać pojedynczego logo marki ani połączeń logo;
 • być jednym z wybranych obrazów produktów;
 • zawierać ciasno rozmieszczonych, zbyt wielu, źle przyciętych lub nieczytelnych elementów;
 • zawierać dodatkowego tekstu innego niż tekst naturalnie obecny na obrazie (np. na opakowaniu produktu);
 • zawierać elementów w formacie letterbox lub pillarbox;

4. Dopuszczalność obrazów i filmów

Ta sekcja zawiera informacje o dodatkowych wytycznych dotyczących wszystkich obrazów i filmów w sklepie Store poza wytycznymi dotyczącymi dopuszczalności treści opisanymi w sekcji 2.

4.1. Ogólne wytyczne dotyczące obrazów i filmów

Obrazy i filmy:

 • Muszą być w wysokiej rozdzielczości i spełniać minimalne wymagania dotyczące wybranego kafelka.
 • Nie mogą być zniekształcone, rozciągnięte ani zawierać widocznych pikseli.

Filmy:

 • Muszą być poprawnie streamowane oraz być odpowiednie do produktu i sklepu Store.
 • Nie powinny być dłuższe niż 5 minut.
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Japonia: w przypadku gdy materiały objęte prawami autorskimi należące do organizacji zarządzających prawami autorskimi są wykorzystywane z naruszeniem praw własności intelektualnej, a spółka Amazon.co.jp jest obciążana opłatami licencyjnymi przez te organizacje, Amazon ma prawo do dochodzenia odszkodowań i zwrotu poniesionych kosztów w stosunku do powiązanego reklamodawcy lub powiązanej agencji.
 • Arabia Saudyjska:
  • Na obrazach przedstawiających bieliznę i stroje kąpielowe nie mogą znajdować się modelki ani modele.
  • Obrazy modelek lub modeli z tatuażem są niedozwolone.
  • Obrazy przedstawiające świnie są niedozwolone.
 • Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie:
  • Odsłonięta skóra: obrazy muszą być skromne i nie mogą zawierać treści prowokacyjnych seksualnie.
  • Obrazy przedstawiające alkohol i jego spożywanie są niedozwolone.

Wymagamy zamieszczenia logo marki w sklepie Store, aby klienci mogli zidentyfikować Cię jako reklamodawcę. Ponieważ logo marki może być też używane w różnych formatach reklam, ważne jest, aby spełniało poniższe wytyczne.

Logo musi być zarejestrowanym logo Twojej marki, a nie marki, którą promujesz, chyba że przysługuje Ci prawo do używania logo promowanych marek. Logo marki muszą:

 • dokładnie odzwierciedlać promowaną markę lub promowany produkt,
 • wypełniać cały obraz lub być przedstawione na białym lub przezroczystym tle.

Logo marki nie mogą znajdować się na tle graficznym o złożonym wzorze i muszą być atrakcyjne wizualnie. Logo nie mogą:

 • być produktem, obrazem lifestylowym ASIN-u (w tym w przyciętej wersji) ani ich połączeniem;
 • służyć jako przedłużenie obrazu głównego ani zawierać dodatkowego tekstu;
 • być połączeniem różnych logo;
 • zawierać ciasno rozmieszczonych lub stłoczonych elementów.

Reklamodawcy z kategorii Rozrywka i książki mogą również korzystać z poniższych elementów, pod warunkiem że te obrazy znajdują się też na opakowaniu produktu, stronie szczegółów produktu lub stronie autora:

 • Obraz autora, aktora lub powiązanej postaci w przypadku dedykowanych sklepów Store.
 • Reklamy książek, filmów i seriali telewizyjnych mogą również zawierać tytuł serii z materiału reklamowego w przypadku dedykowanych sklepów Store.
 • Symbole utożsamiane z motywem produktów, na przykład pajęczyna w sklepie Store z filmami o Spidermanie.

4.3. Wytyczne dotyczące materiałów reklamowych w postaci obrazów i filmów

 • Zawartość kafelków z nakładką tekstową nie powinna zasłaniać tekstu obrazu ani jego innych ważnych elementów.
 • Obrazy główne nie powinny zawierać ciasno rozmieszczonych ani nachodzących na siebie elementów.
 • Sklepy Store powinny być sprawdzane w podglądzie dla komputerów i urządzeń mobilnych, aby się upewnić, że obrazy nie są przycięte w sposób powodujący zasłonięcie ważnych elementów.

4.3.1. Wytyczne dotyczące obrazów produktów dla dorosłych

 • Obrazy i filmy nie mogą zawierać następujących treści:
  • Nagość, w tym intymne części ciała (np. genitalia, kobiece piersi, pośladki) zasłonięte dłońmi, paskami, gwiazdkami lub inną grafiką.
   • Intymne części ciała muszą być przykryte ubraniem.
  • Ludzkie genitalia (dotyczy to również opakowań).
   • Kontury albo symulacja męskich lub żeńskich genitaliów są dozwolone, jeśli nie mają podtekstów seksualnych.
  • Wulgaryzmy, w tym ocenzurowane.
  • Obrazy modeli dziecięcych lub modeli dorosłych przedstawiających dzieci.
  • Produkt w użyciu (np. w filmach instruktażowych), w tym na obrazach lifestylowych lub przy użyciu manekinów, kreskówek bądź innych sposobów.
   • Opisy słowne lub abstrakcyjne ilustracje produktów są dozwolone, jeśli język nie jest obraźliwy.
  • Nadmiernie prowokacyjne, nieprzyzwoite lub dwuznaczne treści.
  • Czynności lub pozycje seksualne.
  • Pozy lub gesty o podtekście seksualnym.
  • Treści przedstawiające agresję lub przemoc.

4.3.2. Wytyczne dotyczące obrazów budzących niepokój

Obrazy rzeczywistej lub domniemanej przemocy, przedstawiające na przykład ludzi lub zwierzęta w niebezpieczeństwie, sceny tortur, molestowanie albo rzeczywisty bądź domniemany gwałt, są zabronione.

4.3.3. Wytyczne dotyczące zwiastunów materiałów rozrywkowych

Ocena treści produktu musi być wyświetlana przed rozpoczęciem zwiastuna. Nie akceptujemy zwiastunów dla dorosłych i z ograniczeniem wiekowym, zwiastunów filmów o klasyfikacji NC-17 ani gier wideo o klasyfikacji AO (lub ich lokalnymi odpowiednikami). Jeśli żadna ocena nie jest dostępna, film musi być odpowiedni dla rodzin.

4.3.4. Wytyczne dotyczące obrazów przedstawiających bieliznę

 • Obrazy i filmy z odzieżą intymną, bielizną i strojami kąpielowymi nie mogą mieć charakteru erotycznego ani obscenicznego. Decyzja o ustaleniu charakteru takich obrazów i filmów należy wyłącznie do Amazon. Ponadto obrazy takich produktów muszą być zgodne z następującymi zasadami:
  • Obrazy przedstawiające osoby w pozach naśladujących pozycje seksualne lub nawiązujące do aktywności seksualnej w ubraniu lub bez niego są niedozwolone.
  • Obrazy i filmy pokazujące pełną nagość (genitalia, kobiece piersi, pośladki itd.) są niedozwolone.
  • Obrazy i filmy przedstawiające modelki lub modeli w przezroczystych lub nieprzezroczystych produktach mogą być dozwolone, jeśli genitalia i piersi są zasłonięte i nie są przedstawione w sposób nieprzyzwoity ani prowokujący. Zasłanianie odkrytych części ciała paskami lub innymi rodzajami grafiki jest niedozwolone.
  • W przypadku stringów i majtek obraz lub film głównego produktu musi przedstawiać widok z przodu.
  • W przypadku stringów i majtek niezakrywających w pełni ciała z przodu i tyłu należy użyć obrazu lub filmu bez udziału modelki lub modela. Zamalowywanie odsłoniętych obszarów skóry aerografem jest niedozwolone.

4.3.5. Wytyczne dotyczące obrazów o charakterze seksualnym

W obrazach i filmach nie mogą pojawiać się następujące elementy:

 • sceny przedstawiające osoby niepełnoletnie w kontekście seksualnym;
 • sceny sugestywnego rozbierania się (np. zsuwanie ramiączka stanika lub ściąganie bielizny);
 • obrazy zwracające nadmierną uwagę na intymne części ciała, takie jak piersi lub pośladki;
 • obrazy modelek lub modeli w bieliźnie erotycznej, takiej jak pończochy, podwiązki i pasy do pończoch, lub z akcesoriami erotycznymi, takimi jak pejcze i łańcuchy;
 • prowokacyjne sceny z udziałem tulących się osób w sytuacji lub scenerii z podtekstem seksualnym (np. pod prysznicem lub na łóżku);
 • aluzje seksualne w tekście, obrazie lub filmie;
 • pozy o podtekście seksualnym, takie jak rozchylanie nóg, chwytanie włosów lub podkreślanie linii bioder w połączeniu z erotycznymi lub seksualnie sugestywnymi minami.
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Arabia Saudyjska: Na obrazach przedstawiających bieliznę i stroje kąpielowe nie mogą znajdować się modelki ani modele.
 • Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie:
  • Odsłonięta skóra: obrazy muszą być skromne i nie mogą zawierać treści prowokacyjnych seksualnie.

4.3.6. Wytyczne dotyczące obrazów przedstawiających przemoc

W obrazach i filmach nie mogą pojawiać się następujące elementy:

 • Treści przedstawiające realistyczną lub nadmierną przemoc, okrucieństwo, przerażające obrazy i filmy, obrazowy widok krwi, otwarte lub zszyte rany, tortury, ćwiartowanie lub okaleczenia ciała.

Obecność krwi bez przemocy lub otwartych ran może być dopuszczalna w zwiastunach rozrywkowych lub filmowych.

4.3.7. Wytyczne dotyczące obrazów przedstawiających broń

Broń na obrazach (w tym prawdziwa i nieprawdziwa broń palna, miecze, łuki i strzały itp.) nie może być:

 • skierowana w stronę klienta;
 • przedstawiona w makabryczny sposób (np. pokryta krwią);
 • obsługiwana lub posiadana przez osobę niepełnoletnią;
 • wymierzona w postać.
 • pokazana w brutalny, zastraszający sposób, np. podczas ranienia innej postaci.

Sklepy Store z produktami sportowymi i turystycznymi zawierające obrazy broni lub akcesoriów do broni muszą spełniać następujące wymagania:

 • Muszą skupiać się na akcesoriach do broni, a nie na samej broni.
 • Nie mogą zawierać produktów i akcesoriów niepowiązanych z promowanym produktem lub zbytecznych w odniesieniu do promowanego produktu. Na przykład obraz kabury na broń nie może zawierać noża bojowego.
 • Nie mogą pokazywać broni w użyciu lub tuż przed użyciem (np. reklama kabury na broń nie może przedstawiać wyciągniętego pistoletu lub pistoletu podczas wyjmowania z kabury).

5. Dopuszczalność produktów

Wszystkie produkty muszą być odpowiednie dla ogólnej grupy odbiorców oraz regionu, w którym wyświetlany jest sklep Store.
Następujące rodzaje produktów są zabronione w sklepach Store na całym świecie:

 • Uroda i higiena osobista: zabronione są produkty, które według deklaracji producenta mają powodować trwałe fizyczne modyfikacje ciała.
 • Zestawy do wykonywania testów na obecność narkotyków.
 • Zestawy do diagnostyki chorób.
 • Usługi oraz produkty cyfrowe i komputerowe umożliwiające hakowanie.
 • Pasty trawiące oraz inne żrące pasty, żele, płyny i roztwory.
 • Usługi związane z fałszowaniem dokumentów.
 • Żywność i suplementy zawierające alkaloidy efedryny, szałwię wieszczą (Salvia divinorum) lub salwinorynę A.
 • Produkty rzekomo umożliwiające szybkie wzbogacenie się.
 • Testy do prognozowania płci.
 • farby, markery, kremy, pasty, dysze i wkłady przeznaczone do tworzenia graffiti oraz filmy instruktażowe i inne treści związane z tą tematyką.
 • Nielegalne i rekreacyjne substancje psychoaktywne oraz związane z nimi akcesoria.
 • Wyroby medyczne przeznaczone do profesjonalnego użytku lub sprzedawane jako takie.
 • Butle i „naboje” z podtlenkiem azotu.
 • Oleje, suplementy, produkty pielęgnacyjne i kosmetyczne lub produkty spożywcze zawierające kannabidiol (CBD), THC lub inne substancje związane z konopiami indyjskimi.
 • Leki i wyroby medyczne wydawane na receptę.
 • Produkty, które nie są zgodne z ograniczeniami Amazon dotyczącymi kategorii, produktów i ofert.
 • Produkty, które według deklaracji producenta umożliwiają diagnozowanie, leczenie, łagodzenie chorób bądź uzależnień lub są w stanie im zapobiec.
 • Produkty zawierające fałszywe stwierdzenia, że są „Dopuszczone przez FDA” lub „Zatwierdzone przez FDA”, oraz produkty zawierające logo FDA w powiązanych obrazach. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
 • Produkty przeznaczone do działań naruszających prywatność, takie jak kamery szpiegowskie, lub do uniknięcia organów ścigania, takie jak skanery policyjnych częstotliwości radiowych.
 • Produkty przeznaczone do maskowania produktów zabronionych przez prawo, przepisy lub nasze zasady, takie jak zamaskowane produkty przeznaczone do potajemnego transportowania narkotyków.
 • Produkty lub treści, które szerzą nienawiść, nakłaniają do przemocy lub nietolerancji albo występują przeciwko grupie chronionej lub ją dyskryminują ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, wiek lub inną cechę.
 • Produkty związane z usługami z zakresu gier hazardowych.
 • Produkty, które naruszają prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste, zachęcają do takich działań bądź je umożliwiają.
 • Nieprzyzwoite lub wulgarne produkty lub treści.
 • Produkty, które mogą być używane do kontrowersyjnych lub potencjalnie niebezpiecznych działań (np. fajerwerki).
 • Produktów odnowionych nie wolno mieszać z nieodnowionymi. Odnowione produkty muszą być umieszczone na osobnej stronie lub w sekcji strony z odpowiednim tytułem, takim jak „Produkty odnowione”, „Certyfikowane odnowione”, „Produkty regenerowane” lub podobne.
 • Produkty do tatuażu i znakowania ciała.
 • Tytoń, e-papierosy i powiązane z nimi akcesoria, takie jak młynki do tytoniu, bibułki papierosowe i papierośnice, roztwory inhalacyjne, akcesoria do fajek wodnych oraz popielniczki.
 • Usługi i sprzęt związane z opalaniem promieniami UV.
 • Broń (pełna lista znajduje się w sekcji Materiały wybuchowe, broń i przedmioty pokrewne), w tym:
  • Amunicja (także elaborowana).
  • Części lub akcesoria do broni szturmowej oraz produkty sprzedawane jako części lub akcesoria do broni szturmowej, również odniesienia do różnych modeli broni szturmowej.
  • urządzenia niszczące i wybuchowe, takie jak fajerwerki;
  • certyfikaty bezpieczeństwa broni ręcznej;
  • pistolety, rewolwery lub wszelkie inne rodzaje broni palnej;
  • produkty przypominające lub zawierające realistyczną bądź rzeczywistą broń, części broni lub amunicję;
  • broń lub inne przedmioty przeznaczone wyłącznie do egzekwowania prawa lub do celów wojskowych.
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Arabia Saudyjska: zabronione są następujące produkty:
  • produkty rozrywkowe i multimedialne,
  • produkty i usługi finansowe.
 • Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie: zabronione są następujące produkty:
  • produkty związane z grami hazardowymi;
  • produkty i usługi związane z horoskopami, wróżbami i czarną magią oraz podobne produkty okultystyczne;
  • produkty z wieprzowiny.
 • Singapur: zabronione są następujące produkty:
  • guma do żucia;
  • produkty zawierające części lub składniki pochodzące z rekinów, wielorybów, delfinów lub morświnów.
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie: zabronione są następujące produkty:
  • usługi edukacyjne,
  • produkty i usługi religijne.

6. Ograniczenia dotyczące produktów

Ta sekcja zawiera informacje o dodatkowych wytycznych dotyczących produktów poza wytycznymi w zakresie dopuszczalności treści i obrazów wymienionymi powyżej.

6.1. Produkty dla dorosłych

 • Sklepy Store z produktami dla dorosłych muszą zawierać wyłącznie produkty dla dorosłych. Sklepy Store z produktami dla dorosłych nie mogą zawierać innych rodzajów produktów. Analogicznie sklep Store z innymi produktami nie może zawierać produktów dla dorosłych.
 • Poniżej wymieniono produkty dla dorosłych, które mogą znajdować się tylko w sklepach Store z produktami dla dorosłych (przedstawiona lista nie zawiera wszystkich możliwych produktów):
  • meble erotyczne (takie jak wiązania, poduszki i podkładki) oraz rury;
  • gry, książki i kostiumy erotyczne oraz książki z żartami erotycznymi;
  • erotyczna bielizna o oczywistym przeznaczeniu seksualnym, na przykład z siateczki;
  • intymne produkty erotyczne o nierealistycznej lub niespecyficznej konstrukcji (realistyczne lub naturalne konstrukcje nie są dozwolone);
  • Lubrykanty.
  • olejki do masażu, kremy, świeczki, farby i pudry do ciała;
  • Urządzenia, suplementy i afrodyzjaki zwiększające sprawność seksualną.
 • Sklepy Store z produktami dla dorosłych muszą spełniać następujące wymagania:
  • Obraz główny na wszystkich stronach sklepu Store musi zawierać informację „Tylko dla dorosłych”.
  • Każda strona sklepu Store musi być poświęcona pojedynczej kategorii produktów dla dorosłych lub ściśle powiązanym ze sobą produktom dla dorosłych.
  • Obraz główny na wszystkich stronach sklepu Store musi wyraźnie przedstawiać logo marki lub nazwę sklepu Store.
  • Nie mogą zawierać żadnych erotycznych lub nieprzyzwoitych treści.
  • Nie mogą zawierać jawnych odwołań seksualnych ani wulgaryzmów, w tym ocenzurowanych (np. w tytule produktu).
  • Nie mogą zawierać suplementów ze stwierdzeniami o leczeniu impotencji lub poprawianiu sprawności seksualnej.
 • Sklepy Store z produktami związanymi z życiem seksualnym muszą prezentować te produkty na osobnej, odpowiednio oznaczonej podstronie. Obraz główny tej strony musi zawierać informację „Tylko dla dorosłych”.
 • Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji 4. Wytyczne dotyczące dopuszczalności obrazów i filmów.
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Arabia Saudyjska, Japonia i Zjednoczone Emiraty Arabskie: sklepy Store z produktami dla dorosłych są zabronione.

6.2. Dzieła sztuki oraz artykuły artystyczne i przemysłowe

6.2.1. Dzieła sztuki

Dzieła sztuki, które mają charakter treści dla dorosłych, na przykład akty, są dozwolone, jeśli spełniają następujące wymagania:

 • Nie są nieprzyzwoite i nie przedstawiają dwuznacznych lub seksualnych gestów.
 • Są umieszczone na odpowiednio zatytułowanej stronie, oddzielnie od innych dzieł sztuki w sklepie Store.
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie: dzieła sztuki muszą być skromne i nie mogą zawierać treści prowokacyjnych seksualnie.

6.2.2. Artykuły artystyczne i przemysłowe

Zezwalamy na działanie sklepów Store z artykułami artystycznymi i przemysłowymi, które są przeznaczone i sprzedawane wyłącznie do użytku domowego, przemysłowego, artystycznego bądź do użytku w samochodach. Produkty nie mogą zachęcać do niszczenia własności publicznej lub prywatnej, wandalizmu albo zachowań antyspołecznych ani propagować takiego postępowania.
Następujące produkty są zabronione w sklepach Store:

 • pasty trawiące;
 • żrące pasty, żele i płyny oraz podobnie działające środki;
 • farby, markery, kremy, pasty, dysze i wkłady przeznaczone do tworzenia graffiti oraz filmy instruktażowe i inne treści związane z tą tematyką.

6.3. Alkohol i produkty powiązane

6.3.1. Ogólne wytyczne

 • Obraz, film i tekst muszą propagować odpowiedzialne spożywanie alkoholu i nie mogą:
  • kojarzyć spożywania alkoholu z pojazdami silnikowymi ani ich prowadzeniem lub obsługą maszyn;
  • nawiązywać do ciąży, macierzyństwa lub rodzicielstwa;
  • być kierowane do osób niepełnoletnich ani zawierać obrazów lub treści mających przemawiać do takich osób;
  • przedstawiać osób dorosłych o wyglądzie sugerującym wiek poniżej 25 lat;
  • zniechęcać do abstynencji od napojów alkoholowych;
  • skupiać się na zawartości alkoholu w napoju;
  • w nieodpowiedzialny sposób zachęcać do spożywania alkoholu
  • propagować nadmiernego spożycia alkoholu;
  • przedstawiać ludzi spożywających alkohol;
  • sugerować lub dawać do zrozumienia, że alkohol ma właściwości terapeutyczne lub że rzekomo istnieją inne korzyści z jego spożywania (takie jak zwiększona wydajność, ułatwiona droga do sukcesu lub możliwość łatwego rozwiązywania problemów), ani twierdzić, że używanie danej substancji lub danego urządzenia pomoże w zapobieganiu, diagnozowaniu, leczeniu lub łagodzeniu chorób, dolegliwości, wad lub urazów albo będzie wpływać na proces fizjologiczny, hamować go lub modyfikować.

6.3.2. Napoje alkoholowe i towary związane z alkoholem

 • Oprócz powyższych ogólnych wytycznych dotyczących napojów alkoholowych i towarów związanych z alkoholem sklepy Store muszą spełniać następujące wymagania:
  • Wszystkie strony w sklepie Store muszą zawierać logo marki reklamodawców.
  • Sklepy Store nie mogą jednocześnie oferować zarówno produktów alkoholowych, jak i powiązanych produktów bezalkoholowych.
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Brazylia: sklepy Store muszą zawierać wymaganą przez prawo informację o odpowiedzialnym spożywaniu alkoholu.
 • Belgia, Brazylia, Hiszpania, Niemcy i Włochy: obraz, film ani tekst nie może być powiązany ze sportem.
 • Kanada, Indie i Stany Zjednoczone: sklepy Store z napojami alkoholowymi są zabronione.
 • Francja: sklepy Store muszą zawierać odpowiednią informację dotyczącą alkoholu na obrazie głównym.
 • Japonia: sklepy Store muszą zawierać obowiązkowe zastrzeżenie prawne stwierdzające, że spożywanie alkoholu w wieku poniżej 20 lat jest zabronione przez prawo.
 • Meksyk:
  • Produkty o zawartości alkoholu wynoszącej 55% lub więcej są zabronione.
  • Obraz główny musi zawierać następujące informacje: „Evite el exceso”, „Conocer es no excederse” lub „Todo con medida”.
 • Holandia:
  • Sklepy Store muszą być zgodne z holenderskim kodeksem reklamowym dotyczącym napojów alkoholowych.
  • Sklepy Store muszą zawierać obowiązkowe zastrzeżenie prawne „Geen 18, geen alcohol”.
 • Polska:
  • Sklepy Store z napojami alkoholowymi są zabronione.
  • Sklepy Store z towarami oznaczonymi marką alkoholu są zabronione.
  • Sklepy Store z napojami bezalkoholowymi (z wyłączeniem piwa), które mają tę samą markę, znak towarowy, wygląd lub opakowanie co napój alkoholowy, są zabronione.
  • Sklepy Store z piwem bezalkoholowym są dozwolone.
 • Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie: napoje alkoholowe i towary związane z alkoholem, w tym zestawy do przygotowywania alkoholu i zestawy piwowarskie, są zabronione.
 • Singapur: sklepy Store z napojami alkoholowymi nie są dozwolone w okresie święta religijnego Hari Raya.
 • Szwecja:
  • Sklepy Store z napojami alkoholowymi są zabronione.
  • Sklepy Store z napojami bezalkoholowymi są dozwolone. Przykład: piwo bezalkoholowe.
  • Sklepy Store z towarami oznaczonymi marką alkoholu są dozwolone. Przykład: dozownik do piwa marki Guinness.

6.3.3. Alkomaty

Oprócz spełnienia wymienionych powyżej ogólnych wytycznych dotyczących alkoholu produkty z tej kategorii nie mogą sugerować, że pomagają w bezpieczniejszym spożywaniu alkoholu.

Wymagania specyficzne dla regionu
 • Arabia Saudyjska, Brazylia i Zjednoczone Emiraty Arabskie: alkomaty są zabronione.

6.3.4. Leki i środki na kaca

Oprócz spełnienia powyższych ogólnych wytycznych dotyczących alkoholu informacje o produktach z tej kategorii nie mogą zawierać żadnych stwierdzeń medycznych, że dany produkt lub jego składniki „wyleczą kaca”.

Wymagania specyficzne dla regionu
 • Arabia Saudyjska, Brazylia i Zjednoczone Emiraty Arabskie: leki i środki na kaca są zabronione.

6.4. Produkty kosmetyczne

Treści dotyczące produktów z tej kategorii nie mogą:

 • zawierać pytań ani bezpośrednich zwrotów do klienta, m.in. w drugiej osobie liczby pojedynczej (np. „Twój wygląd wprawia Cię w zakłopotanie? Spróbuj tego”);
 • zawierać stwierdzenia, że produkty trwale zmieniają normalne funkcjonowanie organizmu lub jego stan;
 • zawierać deklaracji, że produkt umożliwia diagnozowanie, leczenie lub łagodzenie objawów chorób bądź uzależnień albo jest w stanie im zapobiec;
 • zawierać zdjęć lub filmów „przed i po”;
 • bezpośrednio odwoływać się do prywatnych, intymnych lub wrażliwych stanów organizmu;
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Australia: informacje na temat produktów kosmetycznych nie mogą zawierać stwierdzeń dotyczących właściwości zdrowotnych lub terapeutycznych i nie mogą opisywać działania produktu na organizm, na przykład nawilżającego lub przeciwdziałającego starzeniu.
 • Brazylia i Meksyk: niestandardowy tekst nie może zawierać opisu stanu chorobowego ani samego produktu, a jedynie markę, nazwę produktu oraz wezwanie do działania.
 • Singapur:
  • W przypadku produktów kosmetycznych, których producent twierdzi, że mają fizjologiczny wpływ na organizm, konieczne jest przedstawienie dowodów potwierdzających takie informacje i umieszczenie ich na opakowaniu produktu.
  • Produkty stymulujące porost włosów i produkty do depilacji laserowej są zabronione.

6.5. Bezpieczeństwo dzieci

 • Sklepy Store oferujące produkty dla dzieci nie mogą przedstawiać produktów używanych w niebezpieczny sposób. Na przykład korzystanie z brodzików lub innych produktów, które w przypadku niewłaściwego użytkowania mogą być niebezpieczne dla dzieci, musi być przedstawione jako korzystanie pod nadzorem osoby dorosłej.

6.6. Produkty z konopi

 • Sklepy Store z produktami z konopi nie mogą być powiązane z nielegalnymi środkami psychoaktywnymi ani zachęcać do ich spożywania, w tym poprzez wykorzystanie obrazów przedstawiających marihuanę lub konopie indyjskie.
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Arabia Saudyjska, Brazylia, Indie, Singapur i Zjednoczone Emiraty Arabskie: produkty spożywcze z konopi są niedozwolone.

6.6.1. Kannabidiol (CBD)

Produkty CBD są zabronione we wszystkich lokalizacjach z wyjątkiem wymienionych poniżej.

Tam, gdzie jest to dozwolone, sklepy Store z produktami zawierającymi CBD nie mogą:

 • kojarzyć produktów CBD z pojazdami silnikowymi ani z prowadzeniem lub obsługą maszyn;
 • nawiązywać do ciąży, macierzyństwa lub rodzicielstwa;
 • być kierowane do osób niepełnoletnich ani zawierać obrazów lub treści, które mają być atrakcyjne dla takich osób;
 • zawierać deklaracji, że produkt umożliwia leczenie, łagodzenie objawów chorób bądź uzależnień albo jest w stanie im zapobiec;
 • zachęcać do spożywania środków psychoaktywnych, w tym poprzez wykorzystanie obrazów (również o charakterze karykaturalnym) przedstawiających konopie indyjskie, marihuanę lub akcesoria związane z zażywaniem narkotyków.

Następujące produkty są zabronione w sklepach Store:

 • Produkty zawierające THC lub w inny sposób związane z konopiami indyjskimi.
Wymagania specyficzne dla regionu
Niemcy
 • Produkty konsumpcyjne zawierające CBD lub jego pochodne, które są przeznaczone do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, są zabronione.
 • Produkty niekonsumpcyjne zawierające CBD lub jego pochodne, które są przeznaczone dla ludzi lub zwierząt, są dozwolone.
Japonia
 • Produkty konsumpcyjne i niekonsumpcyjne zawierające CBD z dojrzałych łodyg lub nasion albo jego pochodne są dozwolone.
Wielka Brytania
 • W przypadku wszystkich produktów konsumpcyjnych zawierających CBD lub jego pochodne należy przesłać ważny wniosek o wydanie zezwolenia dla nowego środka spożywczego do agencji Food Standards Authority (FSA).
 • Produkty konsumpcyjne i niekonsumpcyjne zawierające CBD lub jego pochodne są dozwolone.
 • Produkty konsumpcyjne i niekonsumpcyjne zawierające CBD lub jego pochodne, które są przeznaczone do spożycia przez zwierzęta, są zabronione.

6.7. Produkty dla dzieci i niemowląt

Sklepy Store oferujące mleko początkowe i mleko następne nie mogą zawierać komunikatów promocyjnych ani informacji, które zniechęcają do karmienia piersią lub stwierdzają, że produkt może zastępować karmienie piersią.

Mleko początkowe definiuje się w Australii, Belgii, Meksyku i Singapurze jako preparat przeznaczony dla niemowląt od momentu narodzin do 12. miesiąca życia, a w innych lokalizacjach jako preparat przeznaczony dla niemowląt od momentu narodzin do 6. miesiąca życia.

Mleko następne definiuje się w Australii, Belgii, Meksyku i Singapurze jako preparat przeznaczony dla dzieci powyżej 12. miesiąca życia, a w innych lokalizacjach jako preparat przeznaczony dla niemowląt od 6. do 12. miesiąca życia.

Wymagania specyficzne dla regionu
 • Australia i Polska: mleko początkowe jest dozwolone, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:
  • Obrazy główne mogą zawierać tylko nazwę marki i logo marki.
  • Treści marketingowe, w tym obrazy i filmy, są zabronione.
  • Produkty są dozwolone tylko w siatce produktów, w prezentacji produktów i na kafelkach produktów.
 • Brazylia: mleko początkowe i mleko następne oraz produkty do karmienia niemowląt, takie jak butelki, są dozwolone, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:
  • Obrazy główne muszą znajdować się na białym tle i mogą zawierać tylko nazwę marki lub logo marki.
  • Obraz główny musi zawierać obowiązkowe zastrzeżenie prawne: „O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 anos de idade ou mais”.
  • Treści marketingowe, w tym obrazy i filmy, są zabronione.
  • Produkty są dozwolone tylko w siatce produktów, w prezentacji produktów i na kafelkach produktów.
 • Indie: mleko początkowe i mleko następne oraz produkty do karmienia niemowląt, takie jak butelki, są dozwolone, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:
  • Obrazy główne muszą znajdować się na białym tle i mogą zawierać tylko nazwę marki lub logo marki.
  • Treści marketingowe, w tym obrazy i filmy, są zabronione.
  • Produkty są dozwolone tylko w siatce produktów, w prezentacji produktów i na kafelkach produktów.
 • Meksyk: mleko początkowe jest dozwolone, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:
  • Obraz główny musi zawierać obowiązkowe zastrzeżenie prawne: „LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR ALIMENTO PARA EL BEBÉ”.
 • Singapur: mleko początkowe jest dozwolone, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:
  • Obrazy główne muszą znajdować się na białym tle i mogą zawierać tylko nazwę marki lub logo marki.
  • Treści marketingowe, w tym obrazy i filmy, są zabronione.
  • Produkty są dozwolone tylko w siatce produktów, w prezentacji produktów i na kafelkach produktów.
 • Szwecja: mleko początkowe i mleko następne są dozwolone w sklepach Store, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:
  • Obrazy główne mogą zawierać tylko nazwę marki i logo marki.
  • Treści marketingowe, w tym obrazy i filmy, są zabronione.
  • Produkty są dozwolone tylko w siatce produktów, w prezentacji produktów i na kafelkach produktów.

6.8. Noże

Zabraniamy sprzedaży noży, których głównym lub reklamowanym przeznaczeniem są cele bojowe, wojskowe, samoobrona albo zachęcanie do agresywnych zachowań. Przykłady: noże zombie, noże bowie, noże bojowe, noże szturmowe, noże do rzucania, sztylety, noże typu boot, noże sprężynowe, noże ręczne lub do walki wręcz, noże grawitacyjne, bagnety, noże punktowe (tylko Meksyk), miecze, noże do samoobrony lub gwiazdki ninja.

Wymagania specyficzne dla regionu

W Arabii Saudyjskiej, Belgii, Holandii, Indiach, Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich dozwolone są tylko noże kuchenne, srebro stołowe lub sztućce.

6.9. Opieka zdrowotna — produkty lecznicze wydawane bez recepty, suplementy i wyroby medyczne

Sklepy Store z produktami zdrowotnymi i wellness, takimi jak leki wydawane bez recepty (OTC) i suplementy oraz produkty i wyroby medyczne, nie mogą:

  • zawierać deklaracji, że produkt umożliwia diagnozowanie, leczenie lub łagodzenie objawów chorób bądź uzależnień albo jest w stanie im zapobiec;
  • zawierać zdjęć lub filmów „przed i po”;
  • bezpośrednio odwoływać się do prywatnych, intymnych lub wrażliwych stanów organizmu;
  • zniechęcać klientów do wizyt u wykwalifikowanego personelu medycznego;
  • zawierać nierealistycznych lub nieadekwatnych stwierdzeń dotyczących skuteczności produktu.

Ponadto:

 • Leki i suplementy przeznaczone dla zwierząt domowych muszą być wyraźnie oznaczone jako takie.
 • Sklepy Store z lekami wydawanymi bez recepty i suplementami (w tym reklamy witamin) nie mogą zawierać stwierdzeń, że są one równie skuteczne jak leki na receptę.
 • Sklepy Store sprzedające maseczki oczyszczające powietrze lub maseczki z filtrem cząstek stałych, zwane również maseczkami ochronnymi PPE, muszą być zgodne z zatwierdzonym oznaczeniem branżowym i zawierać oznaczenie, które dokładnie odpowiada promowanemu produktowi, na przykład:
  • Australia: PFF2 lub PFF3;
  • Brazylia: PFF2 lub PFF3;
  • Chiny: KN/KP95 lub KN/KP100;
  • Europa: FFP1, FFP2 i FFP3;
  • Japonia: DS/DL2 lub DS/DL3;
  • Korea: Special 1st;
  • Meksyk i Stany Zjednoczone: N95, N99, N100, R95, R99, R100, P95, P99 lub P100.
 • Sklepy Store z maseczkami bez filtrów, maseczkami chirurgicznymi i maseczkami z tkaniny są dozwolone, z wyjątkiem sytuacji, gdy zawierają wprowadzające w błąd lub fałszywe informacje (takie jak oznaczenia alfanumeryczne niezgodne z zatwierdzonymi normami).
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Australia: Informacje o produktach nie mogą zawierać żadnych stwierdzeń dotyczących właściwości zdrowotnych ani terapeutycznych i nie mogą opisywać wpływu produktu na organizm.
 • Brazylia:
  • Produkty mleczne muszą zawierać obowiązkowe zastrzeżenie prawne.
  • Żywność i suplementy reklamowane jako zamienniki posiłków, zachęcające do nadmiernego spożycia lub mające poprawić status społeczny bądź sprawność fizyczną lub umysłową są zabronione.
  • Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydawane bez recepty są zabronione.
 • Japonia:
  • Zasadniczo tekst w sklepie Store powinien ograniczać się do tego, co jest publikowane w witrynie internetowej lub w materiałach marketingowych marki.
  • Produkty w sklepach Store muszą zawierać nazwę produktu i klasę leku.
  • Parafarmaceutyki muszą być wyraźnie oznaczone w sklepie Store jako takie.
  • Sklepy Store z produktami farmaceutycznymi nie mogą zawierać wezwania do działania.
  • Składniki sklepu Store, które pozwalają na dodanie produktu do koszyka, są zabronione w przypadku produktów farmaceutycznych.
 • Meksyk: niestandardowy tekst nie może zawierać opisu stanu chorobowego ani samego produktu. Niestandardowy tekst może zawierać tylko markę, nazwę produktu oraz wezwanie do działania.
 • Holandia: sklepy Store z lekami i wyrobami medycznymi wydawanymi bez recepty nie mogą zawierać żadnych finansowych zachęt do zakupu. Dotyczy to na przykład promocji dodatkowych, bezpośrednich lub pośrednich ofert cenowych, kuponów bądź promocji związanych ze zwrotem pieniędzy.
 • Polska:
  • Sklepy Store z lekami wydawanymi bez recepty są zabronione.
  • Sklepy Store z produktami ułatwiającymi rzucenie palenia są zabronione.
 • Arabia Saudyjska: produkty lecznicze i wyroby medyczne wydawane bez recepty (OTC), suplementy diety oraz preparaty ułatwiające rzucanie palenia są zabronione.
 • Singapur:
  • Dozwolone wyroby medyczne muszą być zatwierdzone przez Urząd ds. Nauk o Zdrowiu (HSA). Ponadto strona szczegółów produktu lub opakowanie produktu muszą zawierać dowody potwierdzające podane informacje.
  • Produkty ułatwiające rzucanie palenia są zabronione.
 • Szwecja: sklepy Store z produktami ułatwiającymi rzucenie palenia muszą zawierać zastrzeżenie wiekowe „18+”.
 • Wielka Brytania: treść dotycząca tabletek lub kapsułek zawierających środki przeciwbólowe, takie jak aspiryna, ibuprofen i paracetamol, nie może zachęcać do zakupu więcej niż 1 opakowania, na przykład poprzez oferty sprzedaży więcej niż 1 opakowania typu „kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz za darmo”. Zniżki na pojedyncze opakowania są dopuszczalne, pod warunkiem że treść nie zachęca wyraźnie klienta do dokonywania zakupów wielu opakowań.

6.9.1. Domowe zestawy do wykonywania testów

Zezwalamy na sklepy Store z domowymi zestawami do wykonywania testów, które dostarczają informacji o pochodzeniu i istotnych informacji na temat zdrowia, ale nie mogą one zawierać stwierdzeń na temat diagnozowania, leczenia lub oceny ryzyka wystąpienia choroby, stanu lub dolegliwości. Można promować wyłącznie produkty zgodne z przepisami lokalnymi obowiązującymi w miejscach, w których będą pokazywane reklamy. Reklamodawca ma obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń lub zatwierdzeń od lokalnych organów regulacyjnych w zakresie sprzedaży, dystrybucji lub reklamowania produktów, które zamierza promować w witrynie Amazon, stosownie do przypadku.

Dozwolone produkty obejmują między innymi zestawy do monitorowania cukrzycy i poziomu cukru we krwi, urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi, zestawy umożliwiające badanie pochodzenia przodków, DNA i profilu genetycznego, zestawy do analizy moczu, lancety (tylko medyczne) oraz testy ciążowe i testy płodności. Te kategorie produktów podlegają wymaganiom specyficznym dla regionu podanym poniżej.

Wymagania specyficzne dla regionu
 • Arabia Saudyjska, Australia, Brazylia: wszystkie produkty z tej kategorii są zabronione.
 • Francja: zabronione są zestawy umożliwiające badanie pochodzenia przodków, DNA i profilu genetycznego.
 • Japonia: domowe zestawy do wykonywania testów podlegają ograniczeniom.
 • Hiszpania: zestawy umożliwiające badanie pochodzenia, DNA i osobistego profilu genetycznego, zestawy do monitorowania cukrzycy i poziomu cukru we krwi, zestawy do analizy moczu oraz lancety (tylko medyczne) są zabronione.

6.9.2. Produkty medyczne

 • Informacje o produktach zdrowotnych i kosmetycznych wydawanych bez recepty nie mogą zawierać stwierdzeń, że są one tak samo skuteczne jak produkty na receptę.

6.9.3. Odchudzanie

Nie można stosować bezpośrednich zwrotów do klientów, na przykład „Masz trudności ze schudnięciem?”, ani nierealistycznych lub przesadzonych stwierdzeń, takich jak między innymi:

 • zapewnienie, że samo stosowanie produktu spowoduje u klienta utratę masy ciała bez potrzeby zwiększania aktywności fizycznej ani przestrzegania diety ograniczającej liczbę spożywanych kalorii;
 • zapewnienie, że produkt jest skuteczny w przypadku wszystkich osób lub że efekty jego stosowania są trwałe;
 • sugerowanie utraty określonej masy ciała w określonym czasie.
 • obiecywanie znacznej utraty masy ciała bez względu na to, co lub w jakich ilościach spożywa klient;
 • zapewnienie o utracie masy ciała przez klienta w wyniku noszenia produktu na ciele lub wcierania go w skórę;
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Australia: produkty spożywcze do stosowania w dietach odchudzających, suplementy, kremy do stosowania miejscowego oraz stwierdzenia dotyczące utraty masy ciała lub odchudzania są zabronione.
 • Japonia: żywność lub suplementy zawierające stwierdzenia dotyczące zdrowia muszą również zawierać odpowiednią etykietę „Żywność dietetyczna” lub „Zdrowa żywność” oraz oświadczenie na opakowaniu produktu.
 • Arabia Saudyjska i Meksyk: produkty przeznaczone do redukcji masy ciała, zwiększenia wagi, budowania mięśni itp. są zabronione.

6.10. Produkty polityczne

Nie akceptujemy treści i produktów dotyczących polityki, na przykład kampanii promujących lub deprecjonujących polityka bądź partię, ani treści związanych z wyborami lub kwestiami politycznymi będącymi przedmiotem debaty publicznej.

6.11. Produkty związane z życiem seksualnym

Zezwalamy na promocję produktów związanych z życiem seksualnym, pod warunkiem że sklepy Store spełniają następujące wymagania:

 • Są zgodne z powyższymi zasadami dotyczącymi zabronionych treści.
 • Produkty nie zawierają stwierdzeń związanych ze zwiększeniem sprawności seksualnej lub podniesieniem poziomu libido.
 • Produkty nie zawierają wyraźnych odniesień do schorzeń bądź stanów o charakterze prywatnym, intymnym lub wrażliwym ani do funkcji fizjologicznych o wrażliwym charakterze.

Produkty związane z życiem seksualnym nie mogą być mieszane z produktami niezwiązanymi z życiem seksualnym. Reklamodawcy, którzy mogą również sprzedawać wiele niepowiązanych produktów, powinni umieszczać produkty związane z życiem seksualnym na odpowiedniej podstronie sklepu Store, na przykład na podstronie „Produkty związane z życiem seksualnym”.

Wymagania specyficzne dla regionu
 • Singapur:
  • Sklepy Store z prezerwatywami nie mogą zawierać treści prowokacyjnych seksualnie.
  • Lubrykanty nie są dozwolone w sklepach Store.

6.12. Produkty sportowe i turystyczne

Sklepy Store z produktami sportowymi i turystycznymi nie mogą:

 • zachęcać klientów do mniejszej czujności lub dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo;
 • aprobować agresywnych lub antyspołecznych zachowań ani zachęcać do nich;
 • wprowadzać klientów w błąd, w tym przedstawiać jako bezpiecznych produktów, które bez zachowania należytej ostrożności i zastosowania odpowiednich środków są powszechnie uważane za niebezpieczne.

6.12.1. Dopuszczalność produktów

Zezwalamy na następujące produkty w sklepach Store:

 • akcesoria airsoftowe, takie jak maski i rękawice;
 • wyposażenie do przechowywania amunicji, takie jak pojemniki i sejfy;
 • podstawki pod strzały, lotki i cięciwy;
 • lornetki, lunety i lunety noktowizyjne;
 • wabiki;
 • długopisy EDC, wielofunkcyjne lub taktyczne;
 • latarki;
 • kamery myśliwskie i fotopułapki;
 • zestawy do czyszczenia broni;
 • kabury na broń;
 • sejfy na broń;
 • lunety ręczne;
 • maski, hełmy i gogle do paintballa;
 • dalmierze;
 • futerały i torby taktyczne, linki spadochronowe;
 • tarcze.
Wymagania specyficzne dla regionu

Brazylia: zabawkowa broń i akcesoria wykonane z pianki są dozwolone, o ile nie wyglądają realistycznie.

Belgia, Holandia, Indie i Singapur: zabawkowa broń jest dozwolona, o ile nie wygląda realistycznie.

Arabia Saudyjska i Meksyk: wszelka broń i akcesoria do broni są zabronione.

Następujące produkty są dozwolone tylko w Stanach Zjednoczonych:

 • broń i amunicja airsoftowa;
 • groty strzał;
 • broń i amunicja BB;
 • łuki i strzały;
 • kusze;
 • podpórki pod broń i torby na podpórki pod broń;
 • pasy do broni;
 • laserowe, teleskopowe i nieteleskopowe celowniki do broni stacjonarnej;
 • broń i amunicja do paintballa;
 • gazy pieprzowe;
 • pastorały myśliwskie;
 • proce;
 • paralizatory;
 • paralizatory elektryczne (tasery).

6.13. Konkursy, zawody i loterie

Sklepy Store dotyczące konkursów, zawodów lub loterii muszą zawierać wszelkie informacje wymagane obowiązującym prawem i przepisami. W sklepie Store należy zamieścić oficjalne zasady programu lub wyraźny link do oficjalnych zasad.

Wymagania dotyczące sklepu Store:

 • Wyraźnie wskaż produkty kwalifikujące się do udziału i nie pobieraj dodatkowej opłaty za udział.
 • Wyraźnie wskaż rodzaj promocji, np. konkurs lub loterię.
 • Podaj daty promocji i opracuj harmonogram na ten okres.
 • Podaj sposób realizacji loterii (sposób, w jaki zostanie wyłoniony zwycięzca) oraz miejsce i datę losowania.
 • Podaj oferowane nagrody, kryteria kwalifikacyjne i wszelkie ograniczenia.
 • Promuj tylko produkty, które posiadasz lub w przypadku których jesteś autoryzowanym odsprzedawcą markowej nagrody.

W sklepie Store nie wolno:

 • Zachęcać do udziału dzieci poniżej wieku prawnego w danym regionie bez zgody osoby dorosłej.
 • Błędnie przedstawiać szans na wygraną. Sklep Store nie może na przykład wskazywać lub sugerować, że wszyscy wygrywają.
 • Wymagać od uczestników zarejestrowania się w usłudze.
 • Wymagać udziału na podstawie płatności lub uiszczenia opłaty, aby odebrać nagrodę.
 • Używać marki Amazon bez pisemnego zatwierdzenia przez firmę Amazon zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi reklamowania. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Wytyczne dotyczące używania marki, dostępnej tutaj.
Ograniczenia regionalne
 • Belgia:
  • Loterie, gry losowe itp. (na przykład szczęśliwe losy) są zabronione.
 • Brazylia:
  • Promocje, takie jak zawody, konkursy i losowania nagród, są dozwolone z następującymi warunkami:
   • Konkursy, zawody i loterie są ograniczone do promocji komercyjnych (konkursów lub loterii) autoryzowanych przez SECAP.
   • Numer certyfikatu SECAP musi być widoczny i czytelny w sklepie Store.
    • Zabronione jest używanie następujących produktów jako nagród:
     • napoje alkoholowe,
     • nagrody pieniężne lub wymiana nagród na gotówkę;
     • leki;
     • produkty zabronione przez Federalny Urząd Skarbowy;
     • tytoń i produkty tytoniowe;
     • broń, w tym amunicja, materiały wybuchowe i fajerwerki.
 • Kanada:
  • Wymagane jest wskazanie: „NO PURCHASE NECESSARY” (ZAKUP NIE JEST KONIECZNY)
  • Loterie, gry losowe itp. (na przykład szczęśliwe losy) są zabronione.
 • Indie:
  • Zawody, konkursy, losowanie nagród i gry losowe oraz zręcznościowe są zabronione.
 • Włochy:
  • Zawody i konkursy są dozwolone, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:
   • Nie wolno stwierdzać, że aby wziąć udział, klienci muszą dokonać zakupu w witrynie Amazon.it.
   • Nie wolno stwierdzać, że konkurs lub zawody są realizowane wyłącznie w witrynie Amazon.
  • Loterie, gry losowe itp., na przykład szczęśliwe losy, są zabronione.
 • Japonia:
  • Konkursy i loterie należy zgłosić do firmy Amazon w celu wstępnego zatwierdzenia.
 • Meksyk:
  • Zawody i loterie są dozwolone, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:
   • Podaj numer zezwolenia SEGOB (tylko loterie).
   • Wskazano terytoria, na których dozwolone jest uczestnictwo.
   • Regulamin musi zawierać gwarancje, jeśli istnieją.
   • Określono mechanizm i warunki uzyskania biletu, kuponu lub hasła oraz całkowitą liczbę wydanych pozycji tego typu.
   • Wartość pieniężna nagrody zawsze musi być podana i musi być wyrażona tylko w peso meksykańskich.
   • Podano nazwę i adres organizatora.
  • Zabronione jest używanie następujących kategorii produktów w promocjach lub jako nagród:
   • napoje alkoholowe,
   • produkty farmaceutyczne i medyczne,
   • tytoń i produkty tytoniowe.
 • Holandia:
  • Wartość nagród w loterii nie może przekroczyć 100 000 EUR.
 • Polska:
  • Loterie, gry losowe itp. (na przykład szczęśliwe losy) są zabronione.
 • Arabia Saudyjska:
  • Należy podać datę ogłoszenia zwycięzców.
  • Należy wskazać, że nagrody zostaną przekazane zwycięzcy w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników.
  • Jako warunku uczestnictwa nie wolno wyznaczać zakupu towarów ani subskrypcji proponowanej usługi.
 • Singapur:
  • Loterie, gry losowe itp., na przykład szczęśliwe losy, są zabronione.
 • Szwecja:
  • Wyniki promocji muszą być publicznie dostępne.
  • Regulamin musi zawierać następujące informacje:
   • informacja o tym, czy nagrody można wymienić na substytut gotówkowy równy ich wartości;
   • jeśli osoba zwycięzcy lub wkład w zwycięstwo zostaną wykorzystane w jakimkolwiek innym kontekście (np. w celach marketingowych) — informacja dotycząca takiego wykorzystania.
 • Turcja:
  • Dozwolone są następujące rodzaje konkursów:
   • Konkursy, w których całkowita wartość nagrody nie przekracza 154,06 TRY (ok. 15 EUR);
   • Konkursy, w których organizator przekazuje darowizny na cele charytatywne.
   • Konkursy, w których wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody.
  • Loterie, gry losowe itp. (na przykład szczęśliwe losy) są zabronione.
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie:
  • Nagrodami nie powinny być przedmioty, których reklamowanie i/lub sprzedawanie jest zabronione lub ograniczone zgodnie z lokalnym prawem.
  • Odniesienia do „loterii” i „jackpotów” są zabronione.
 • Stany Zjednoczone:
  • Wymagane jest wskazanie: „NO PURCHASE NECESSARY” (ZAKUP NIE JEST KONIECZNY).
  • Loteria, w której zwycięzca jest wyłaniany losowo, nie może mieć wartości przekraczającej 500 USD.
  • Loterie i konkursy w sklepach alkoholowych są zabronione.

7. Promowanie marki Amazon

7.1. Znaki towarowe, produkty i usługi Amazon

Logo Amazon oraz odniesienia do produktów i usług Amazon są zabronione w sklepach Store. Obejmuje to następujące elementy:

 • logo Amazon;
 • elementy interfejsu użytkownika Amazon, na przykład przyciski Dodaj do koszyka lub elementy je naśladujące;
 • odwołania do witryny Amazon, na przykład „Najlepszy sklep Store w witrynie Amazon”, „Kupuj nasze towary w witrynie Amazon” lub „Sklep Amazon Store z okularami”;
 • dynamiczne oceny klientów, rankingi sprzedaży, ceny i oszczędności w witrynie Amazon, chyba że są dynamicznie połączone ze stroną szczegółów;
 • odniesienia do programów Amazon, na przykład Kindle Unlimited (informacje o wyjątkach zawiera sekcja „Kwalifikacja do programów”);
 • zgodność z usługą Alexa:
  • dozwolone są dokładne odwołania do produktów Amazon używane w celu poinformowania o zgodności (np. „Zgodne z usługą Amazon Alexa”), jeśli produkt podstawowy jest umieszczony jako pierwszy w nagłówku lub obrazie, a odwołania do produktów Amazon są prawidłowe.

Kwalifikacja do programów

Jeśli reklamodawca odwołuje się w sklepie Store do programu Subskrybuj i oszczędzaj, Amazon Fresh lub Prime Pantry w celu wyróżnienia kwalifikujących się produktów, musi użyć oryginalnej, nieskorygowanej nazwy lub logo, które są powiązane z programem. Nie zezwalamy na użycie spersonalizowanych lub skróconych odniesień lub logo. Logo nie mogą być używane w zdaniu.

Nieskorygowanej nazwy Amazon Fresh można użyć tylko w zdaniu „Kup Amazon Fresh” i „Kup teraz w Amazon Fresh”. Słowo „Fresh” bez towarzyszącego mu słowa Amazon nie powinno być używane w formie zdania. W sklepie Store można używać tylko nieskorygowanego logo „Fresh”, a nie logo „Amazon Fresh”. Nie jest dozwolone użycie nieskorygowanej nazwy lub logo Amazon Fresh w jakikolwiek sposób sugerujący własność lub kontrolowanie programu Amazon. Nieskorygowana nazwa ani logo Amazon Fresh nie powinny być łączone z innymi znakami ani nazwami.

Jeśli reklamodawca tworzy specjalny sklep Store lub stronę przeznaczoną dla określonych produktów, to może dodawać te produkty tylko do siatek produktów lub reklamy zakupowej. Obowiązkiem reklamodawcy jest upewnienie się, że wszystkie produkty wyświetlane w specjalnym sklepie Store lub na stronie są zarejestrowane w powiązanym programie.

Wszystkie inne odniesienia do tych programów w sklepie Store muszą prowadzić na stronę sklepu Store lub stronę docelową zawierającą tylko kwalifikujące się produkty albo na stronę główną powiązanego programu w witrynie Amazon.

7.2. Opinie klientów

 • Nie są dozwolone opinie klientów ani oceny gwiazdkowe innych firm, a także inne treści, które mogą zostać mylnie uznane za opinie klientów witryny Amazon.
 • Nie można wprowadzać żadnych zmian w opiniach klientów Amazon, w tym dokonywać korekty błędów pisowni lub błędów gramatycznych. Należy unikać publikowania opinii z poważnymi błędami pisowni lub błędami gramatycznymi.
  • Aby pominąć niechciane fragmenty opinii klienta, należy użyć wielokropków („...”) bez spacji przed lub po. Pominięcie nie może zmieniać znaczenia opinii.
  • Dopuszczamy maksymalnie 3 wielokropki: jeden na początku opinii klienta, jeden w środku i jeden na końcu.
 • Opinie klientów Amazon nie mogą zawierać nazwiska klienta.
 • Opinie klientów Amazon muszą być możliwe do zweryfikowania na powiązanej stronie szczegółów.
Wymagania specyficzne dla regionu
 • Japonia: opinie klientów są zabronione.

Zasady dotyczące reklamowania