Wymagania dotyczące pikseli Amazon Ads

Piksele remarketingu, konwersji i atrybucji oraz inne piksele Amazon pomagają reklamodawcom skuteczniej docierać do zamierzonych grup odbiorców i mierzyć sukces swoich reklam.

Jeśli korzystasz z tagu, piksela lub podobnej technologii (zwanej dalej „plikami cookie”) dostarczanej przez firmę Amazon, musisz:

  • Opublikować na swoich witrynach Politykę prywatności, która obejmuje:
  • Uzyskać zgodę odwiedzających lub spełnić inne obowiązujące wymogi prawne dotyczące korzystania z plików cookie przez strony trzecie, w tym Amazon i jej podmiotów stowarzyszonych. Odwiedzający powinni mieć możliwość zaakceptowania plików cookie, a także wycofania swojej zgody za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą obsługiwanej we właściwościach Twojej witryny. Firma Amazon jest zarejestrowanym dostawcą uczestniczącym w programie Transparency & Consent Framework (TCF) organizacji IAB Europe. Jeśli działasz zgodnie z TCF, musisz udostępnić firmie Amazon sygnały TCF dotyczące miejsc, w których korzystasz z plików cookie firmy Amazon w swoich witrynach.
  • Należy przechowywać rejestr zgód użytkowników na wykorzystywanie plików cookie przez okres, w którym polecasz firmie Amazon przetwarzanie danych w Twoim imieniu.
  • Nie można gromadzić ani przekazywać firmie Amazon za pośrednictwem plików cookie żadnych danych osobowych, w tym między innymi imion, nazwisk, adresów e-mail czy numerów telefonów.
  • Nie można używać plików cookie dostarczanych przez firmę Amazon w żadnej witrynie, aplikacji ani usłudze skierowanej dla dzieci poniżej 13 roku życia (lub w wieku określonym przez obowiązujące prawo), ani takich, które zbierają lub pozyskują informacje od dzieci poniżej 13 roku życia (lub wieku określonego przez obowiązujące prawo).
  • Nie należy używać plików cookie dostarczanych przez firmę Amazon w celu docierania do grup odbiorców, wykorzystując określone w obowiązujących przepisach prawa poufne dane osobowe — w tym między innymi dane dotyczące kondycji finansowej lub stanu zdrowia — czy informacje medyczne.
  • Nie umieszczać żadnych plików cookie dostarczanych przez Amazon Ads w materiałach reklamowych Amazon Ads. Nieprzestrzeganie tych zasad spowoduje odrzucenie materiału reklamowego.

Jeśli prowadzisz agencję działającą w imieniu reklamodawcy, musisz zawrzeć odpowiednią umowę, w ramach której klienci reklamodawcy będą zobowiązani do przestrzegania tych wymagań w razie korzystania z plików cookie Amazon. Agencje ponoszą pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie tych wymogów przez reklamodawców.

Zasady dotyczące reklamowania