Wytyczne Amazon dotyczące umieszczania pikseli

Proces sprawdzania

Dostawca danych lub serwer reklam musi posiadać certyfikat umożliwiający umieszczanie pikseli, używanie tagów JS lub umieszczanie plików cookie w witrynach Amazon. Dostawcy niewymienieni na liście nie mają uprawnień do prowadzenia badań opłacanych przez reklamodawców w witrynach Amazon.

Próbkę piksela lub tagu należy przesłać do swojego zespołu ds. kont co najmniej dwa dni przed datą uruchomienia wraz z danymi osoby kontaktowej, z którą można się szybko skontaktować. Tagi i piksele pomiarowe firm wykluczonych nie mogą być uruchamiane bez zapowiedzi.

Tagi wyróżniające, kiedyś używane do śledzenia konwersji przeglądania, stały się przestarzałe wraz z rozpoczęciem stosowania raportów dotyczących konwersji Amazon, dostępnych dla wszystkich kampanii z linkami wewnętrznymi. Nadal będziemy zezwalać na korzystanie z tagów wyróżniających w przypadku kampanii z linkami zewnętrznymi, ale nie zezwalamy już na korzystanie z nich w kampaniach z linkami wewnętrznymi.

W swoim wniosku należy podać następujące informacje:

 1. Dostawca pomiaru
 2. Konkretne produkty pomiarowe, do których przeznaczony jest dany piksel lub tag...
 3. Typ piksela lub tagu (1x1 lub JS).
 4. Wszystkie miejsca docelowe, w których ma być stosowany piksel lub tag.
 5. Wszystkie witryny internetowe, w których ma być stosowany piksel lub tag (Amazon.com, IMDB, DPReview, inne własne oraz obsługiwane witryny)
 6. Przykład piksela lub tagu.

Zasady dotyczące umieszczania pikseli Amazon

Przejrzyj poniższe sekcje, aby upewnić się, że Twoja kampania reklamowa spełnia zasady Amazon dotyczące pikseli innych firm:

Miejsca docelowe oraz typy

 1. Tagi JavaScript są niedozwolone w okienkach innych niż IAB.
 2. Wszystkie piksele i tagi muszą być zgodne z protokołem HTTPS.
 3. Żadne piksele ani tagi (z wyjątkiem typu DoubleClick) nie są dozwolone na takich bezpiecznych stronach jak Seller Central, strona z podziękowaniem czy miejsca docelowe BackToSchool z częścią strony widoczną po przewinięciu.
 4. Pliki cookie typu flash są niedozwolone.

Opóźnienia

 1. Piksele i tagi nie mogą dodawać do samej strony żadnych mierzalnych opóźnień.
 2. Piksele i tagi muszą być buforowane na serwerze.
 3. Piksele i tagi są ograniczone do wyzwalania maksymalnie jednego wyszukiwania DNS.
 4. Każde żądanie piksela i tagu musi być żądaniem bezpośrednim. Nie są dozwolone przekierowania.
 5. Piksele i tagi muszą być ładowane z opóźnieniem (tzw. tryb lazy load) po zakończeniu renderowania reklamy.
 6. Piksele i tagi muszą obsługiwać ruch HTTPS przy ponad 3000 transakcjach na sekundę (TPS).
 7. Wielkość tagu JavaScript musi być mniejsza 1 KB.

Korzystanie z plików cookie

 1. Pliki cookie muszą tracić ważność w terminie uzgodnionym w umowie prawnej (zależy od dostawcy — należy odwołać się do podpisanej umowy).
 2. Nie wolno używać skryptów ani kodu, które próbują zidentyfikować użytkowników lub ich historię przeglądania albo zbierać ich dane osobowe.
 3. Niedozwolone jest używanie mechanizmów śledzenia, takich jak pliki cookie, w celu ponownego targetowania, kategoryzacji segmentów lub syndykacji związanej z zasobami lub użytkownikami Amazon. (Należy odwołać się do podpisanej umowy).

Firma Amazon Services LLC („Amazon”) określiła powyższe zasady i specyfikacje reklamowe, aby pomóc reklamodawcom oraz ich agencjom w przygotowywaniu reklam do wyświetlania w witrynach internetowych Amazon. Te zasady i specyfikacje dotyczą materiałów reklamowych, które pojawiają się w witrynach internetowych Amazon, wszelkich technologii lub oprogramowania wykorzystywanych do obsługiwania i wyświetlania reklam, a także stron docelowych pojawiających się, gdy użytkownik kliknie jedną z takich reklam (łącznie zwane „Treściami reklamodawców”). Niniejszy dokument przedstawia nasze standardowe zasady i specyfikacje. W jego wersjach dla innych lokalizacji (np. Amazon.co.uk, Amazon.de czy Amazon.co.jp) mogą występować niewielkie różnice. Skontaktuj się z zespołem ds. kont.

Zasady te mają na celu pomóc pokierować reklamodawców, ale to oni ponoszą wyłączną odpowiedzialność za Treści reklamodawców, niezależnie od tego, czy firma Amazon zaakceptowała zamówienie reklamowe lub czy wyświetla takie reklamy.

Firma Amazon zastrzega sobie prawo do dodawania, usuwania lub modyfikowania niniejszych zasad w dowolnym momencie poprzez umieszczenie zaktualizowanych zasad dotyczących reklamowania w witrynie Amazon. Firma Amazon zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub usunięcia jakichkolwiek reklam w dowolnym momencie według własnego uznania.

Zatwierdzanie pikseli dla dostawców zewnętrznych

Piksele innych firm muszą być zatwierdzone przez firmę Amazon, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i zapobiec wyciekowi danych. W tym celu za każdym razem, gdy w materiale reklamowym ma być używany piksel innej firmy, należy wysłać prośbę o jego zatwierdzenie do naszego zespołu ds. kont. Piksel innej firmy musi być dostarczony przez jednego z naszych wstępnie zatwierdzonych dostawców zewnętrznych.

Zasady dotyczące reklamowania