Wskazówki dotyczące kontroli rodzicielskiej w zakresie rotatora polecanych treści urządzenia Fire TV

Przegląd

Firma Amazon opracowała wytyczne dotyczące kontroli rodzicielskiej, aby zapewnić naszym klientom najlepsze wrażenia na urządzeniu. Treści będą oceniane niezależnie od oceny MPAA, a zamiast tego wszystkie materiały reklamowe będą oceniane w kontekście określonych przez nas wytycznych. Wytyczne te mają służyć jako ogólne wytyczne dla kampanii rotatora polecanych treści i należy mieć na uwadze, że nie wszystkie przypadki użycia zostały opisane poniżej. Filtry dojrzałości wykluczają treści dla klientów z włączoną kontrolą rodzicielską. Skonsultuj się z nami, jeśli napotkasz przypadki użycia, które nie zostały omówione poniżej. Wszystkie reguły dotyczą zarówno filmów aktorskich, jak i animacji.

Przerażające sceny
 • Materiał reklamowy zawierający obrazy o dużej intensywności, które mogą wywoływać przerażenie u dzieci, ale nie naruszają innych wytycznych, jest DOZWOLONY po zastosowaniu FILTRU DOJRZAŁOŚCI.
 • Materiał reklamowy przedstawiający następstwa urazu fizycznego lub wywołujący duże emocje, które mogłyby spowodować szok lub urazić widzów, jest NIEDOZWOLONY.
 • Materiał reklamowy zawierający obrazy (graficzne lub realistyczne) czaszek, duchów, szkieletów lub kości w kontekście urazów lub przemocy jest NIEDOZWOLONY.
Broń palna i inne rodzaje broni
 • Materiał reklamowy przedstawiający realistyczną broń białą, taką jak miecze, noże, łuki i strzały itp., jest DOZWOLONY, o ile broń nie nosi śladów krwi ani nie jest używana w sposób agresywny lub zagrażający życiu ludzi lub zwierząt.
 • Materiał reklamowy przedstawiający broń skierowaną w stronę widza lub użytą przeciwko człowiekowi jest NIEDOZWOLONY.
 • Materiał reklamowy przedstawiający realistyczną broń palną jest DOZWOLONY po zastosowaniu FILTRU DOJRZAŁOŚCI, o ile broń nie jest skierowana bezpośrednio w stronę postaci lub klienta ani nie jest obsługiwana przez osobę małoletnią. Pistolety muszą być umieszczone pod kątem co najmniej 90 stopni w lewo lub w prawo, jeśli postać jest zwrócona w stronę ekranu.
 • W przypadku materiału z dziedziny fantastyki, na przykład w filmach o superbohaterach, FILTR DOJRZAŁOŚCI musi być zastosowany, jeśli broń jest używana przeciwko postaci animowanej lub jest skierowana w jej stronę.
Krew i rozlew krwi
 • Materiał reklamowy przedstawiający nadmierną ilość krwi jest NIEDOZWOLONY.
 • Materiał reklamowy może przedstawiać niewielkie ślady krwi, o ile jest zminimalizowana i zaciemniona, jednak bez dodatkowych elementów przemocy i rozlewu krwi. FILTR DOJRZAŁOŚCI musi być stosowany, jeśli materiał reklamowy zawiera jakikolwiek obraz przedstawiający krew, która nie jest zaciemniona.
Alkohol
 • Obecność alkoholu, pamiątek o tematyce alkoholowej lub butelek jest DOZWOLONA w materiale reklamowym.
 • Materiał reklamowy, który przedstawia spożycie alkoholu w połączeniu z pojazdami mechanicznymi lub ich prowadzeniem albo promuje nadmierne spożycie, jest NIEDOZWOLONY.
 • FILTR DOJRZAŁOŚCI musi być stosowany, jeśli w materiale reklamowym przedstawione są osoby dorosłe spożywające alkohol.
Treści o charakterze seksualnym
 • Obrazy mające jednoznaczny lub nadmiernie sugestywny charakter seksualny, w tym przedstawiające rozbieranie się w sposób sugestywny, są NIEDOZWOLONE.
Nagość
 • Materiał reklamowy zawierający obrazy o charakterze otwarcie seksualnym i obrazy przedstawiające w pełni nagie intymne części ciała jest NIEDOZWOLONY.
 • Materiał reklamowy przedstawiający częściową nagość (np. stroje kąpielowe), który nie zawiera podtekstu seksualnego, jest DOZWOLONY.
 • Celowo rozmyta nagość bez podtekstu seksualnego jest DOZWOLONA z zastosowaniem FILTRU DOJRZAŁOŚCI.
Przemoc
 • Materiał reklamowy, który promuje okrucieństwo lub przemoc wobec zwierząt, jest NIEDOZWOLONY.
 • Promocja treści opartych wyłącznie na przemocy jest NIEDOZWOLONA.
 • Materiał reklamowy przedstawiający nadmierną przemoc lub rozlew krwi, na przykład rozczłonkowanie, otwarte rany lub nadmierne krwawienie, jest NIEDOZWOLONY.
 • Jeśli materiał reklamowy promuje walki zawodowe, należy zastosować FILTR DOJRZAŁOŚCI.
Tytoń
 • Materiał reklamowy, który przedstawia spożywanie/używanie tytoniu lub produktów pokrewnych, w tym papierosów, cygar, tytoniu do żucia, fajek do palenia tytoniu, fajek wodnych i papierosów elektronicznych, jest NIEDOZWOLONY.
 • Materiał reklamowy, który zawiera obrazy przedstawiające papierosy, cygara lub opakowania wyrobów tytoniowych, ale nie przedstawia ich konsumpcji, może być rozpatrywany indywidualnie dla każdego przypadku.
Narkotyki
 • Materiał reklamowy przedstawiający lub promujący zażywanie narkotyków jest NIEDOZWOLONY.
 • FILTR DOJRZAŁOŚCI musi być stosowany, jeśli materiał reklamowy przedstawia narkotyki lub pamiątki związane z narkotykami.
Kontrowersyjne symbole
 • Materiał reklamowy, w którym używany język zawierający ordynarne, wulgarne lub obsceniczne sformułowania lub język zawierający przekleństwa, w tym obrazowe lub sugestywne treści, jest NIEDOZWOLONY.
 • Jeśli materiał reklamowy zawiera ukryte przekleństwa (takie jak ku*wa lub WTF), należy zastosować FILTR DOJRZAŁOŚCI.
Inne
 • Materiał reklamowy przedstawiający normalne funkcje ciała, takie jak wzdęcia i wymioty, jest DOZWOLONY, o ile nie promuje sprzedaży lub stosowania niebezpiecznych substancji lub suplementów.
 • Materiał reklamowy zawierający nadmierną lub długotrwałą wizualizację funkcji ciała, która mogłaby wywołać u klienta poczucie wstrętu, jest NIEDOZWOLONY.

Zasady dotyczące reklamowania