Wytyczne i zasady akceptowania dotyczące reklam umieszczanych na pudełkach, torbach i wkładkach reklamowych

SPIS TREŚCI

Przegląd
4.0. Zabronione treści

Przegląd

Wszystkie treści reklamowe umieszczane na naszych pudełkach, torbach i wkładkach reklamowych muszą być odpowiednie i dostępne bez ograniczeń dla ogółu odbiorców. Tego rodzaju reklamy powinny zaskakiwać i zachwycać naszych klientów. Reklama musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami, regulacjami i normami branżowymi obowiązującymi w każdym obszarze geograficznym, do którego może być dostarczana. Zasady zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do reklam własnych i innych firm umieszczanych na pudełkach, torbach (Prime Now, Fresh) i kopertach Amazon oraz obejmują między innymi następujące formaty: próbki, wkładki reklamowe, przejęcia pudełka, taśmy do pakowania, przejęcia torby, przejęcia koperty i przejęcia wnętrza któregokolwiek z tych formatów (na przykład wnętrze pudełka jest pokrywane kolorem i treścią związaną z promocją).

Ze względu na to, że tego typu reklamy są prezentowane w czasie rzeczywistym i mają osobisty charakter, podczas tworzenia kampanii zawsze należy przestrzegać tych zasad i w przypadku pytań trzeba kontaktować się z zespołem ds. kont Amazon Ads.

Wytyczne i zasady akceptowania dotyczące usługi Amazon Ads mają zastosowanie do wszystkich kampanii. Wszystkie przykłady mają charakter poglądowy, a firma Amazon zastrzega sobie prawo do odrzucenia kampanii, które nie są zgodne z jej zasadami określonymi według jej własnego uznania.

1.0. Relacja z firmą Amazon i korzyści dla klientów

Wszystkie przykłady zawarte w tych sekcjach mają charakter poglądowy i podlegają weryfikacji.

Marki, które reklamują się na opakowaniach, muszą mieć wyraźny związek z firmą Amazon lub zapewniać korzyści z reklamy dla klientów Amazon.

1.1. Relacja z firmą Amazon

Relacja z firmą Amazon daje klientom jasno do zrozumienia, dlaczego ta konkretna reklama jest powiązana z opakowaniem Amazon i znajduje się w miejscu docelowym o istotnym znaczeniu. Cechy kampanii, które spełniają ten wymóg, to między innymi:

 • Wypowiedzi w usłudze Alexa
 • Wyselekcjonowane środowisko zakupowe, które łączy kolekcję tematycznych produktów dostępnych w witrynie Amazon (na przykład kolekcja „Podstawowe produkty na wieczór filmowy” zawierająca koce, popcorn itp.)
 • Zniżki lub korzyści pieniężne wyłącznie dla klientów Amazon
 • Specjalne treści Amazon o charakterze rozrywkowym, takie jak wpadki lub nagrania zza kulis
  • Nie dotyczy to treści typu „materiał sponsorowany”. Zakulisowe spojrzenie na promowany program spełnia kryteria kwalifikacji, ale film informacyjny o promowanym produkcie już nie
 • Link (adres URL) do produktu lub usługi dostępnej w witrynie Amazon
  • Reklamodawcy promujący produkty z kategorii Motoryzacja, którzy mają sklepy Amazon Store umożliwiające przeglądanie zawartości, ale nie kupowanie, spełniają wymagania kwalifikacyjne
  • Usługi przesyłania strumieniowego korzystające z aplikacji FireTV innej niż kanał Prime Video Channel nie spełniają kryteriów kwalifikacji, dlatego wymagają uwzględnienia innego odwołania do relacji z firmą Amazon lub innej korzyści dla klienta
  • Strony docelowe tworzone przez reklamodawców nieendemicznych na potrzeby kampanii, nie kwalifikują się, chyba że zawierają treści spełniające kryteria odwoływania się do relacji z firmą Amazon
 • Loterie lub upominki reklamowe przeznaczone wyłącznie dla klientów Amazon, w których nagroda ma wyjątkową wartość lub zapewnia wyjątkowe wrażenia dla zwycięzców
 • Udział w programie Amazon

1.2. Korzyści dla klientów

Kampanie zapewniające korzyści dla klientów Amazon to kampanie, które powinny wprowadzać odbiorców w „zaskoczenie i zachwyt”, a także mieć unikalny i angażujący charakter. Cechy kampanii, które spełniają ten wymóg, to między innymi:

 • Gra lub rysunek nadrukowany na opakowaniu
 • Loterie lub upominki reklamowe przeznaczone wyłącznie dla klientów Amazon, w których nagroda ma wyjątkową wartość lub zapewnia wyjątkowe wrażenia dla zwycięzców
 • Specjalne treści Amazon o charakterze rozrywkowym, takie jak wpadki lub nagrania zza kulis
  • Nie dotyczy to treści typu „materiał sponsorowany”. Zakulisowe spojrzenie na promowany program spełnia kryteria kwalifikacji, ale film informacyjny o promowanym produkcie już nie
 • Wyselekcjonowane środowisko zakupowe, które łączy kolekcję tematycznych produktów dostępnych w witrynie Amazon (na przykład kolekcja „Podstawowe produkty na wieczór filmowy” zawierająca koce, popcorn itp.)
 • Zniżki lub korzyści pieniężne wyłącznie dla klientów Amazon
 • Elementy graficzne znajdujące się na opakowaniu mogą być uznane za korzyść dla klienta, jeśli są unikalne dla danej kampanii, ale muszą być oceniane indywidualnie dla każdego przypadku. Poniższe elementy nie spełniają wymogów unikalnych elementów graficznych:
  • Logo produktu lub marki
  • Grafiki kluczowe lub postacie, które zostały wykorzystane w innych kampaniach dotyczących produktu lub marki
  • Obrazy produktu

2.0. Tekst reklamowy, projekt i styl

2.1. Jakość reklam

Klienci muszą być w stanie przeczytać i zrozumieć treść wszystkich reklam. Obrazy i projekty o niskiej jakości (jak opisano poniżej) nie są dozwolone.

Zabrania się używania następujących obrazów niskiej jakości:

 • Obrazy ze zbyt wieloma obiektami wizualnymi w jednym materiale reklamowym
 • Obrazy rozmyte lub zniekształcone
 • Obrazy o niskiej rozdzielczości
 • Obrazy z widocznymi pikselami
 • Obrazy rozmazane
 • Obrazy rozciągnięte

2.2. Promowanie marki reklamodawcy

Nazwa marki jest niezbędna, aby klienci mogli bez trudu zidentyfikować reklamodawcę.

 • Nazwa marki i logo reklamodawcy muszą być czytelne.
 • W przypadku reklam promujących książki, filmy, seriale, programy, gry wideo, albumy muzyczne oraz aplikacje jako nazwę marki można potraktować tytuł serialu, programu, filmu, gry wideo lub aplikacji.

2.3. Tekst reklamowy

Wymagamy, aby wszystkie reklamy były zgodne z prawdą i wiarygodne. Reklamy muszą być przejrzyste i precyzyjne, aby klienci otrzymywali odpowiednie informacje, zanim zaangażują się w reklamę lub podejmą decyzję o zakupie produktu.

Tekst reklamowy jest zawsze wymagany w przypadku, gdy reklama zawiera oferty specjalne, loterie lub promocje.

2.4. Stwierdzenia i uzasadnienie

Stwierdzenia w reklamach są istotnym elementem decyzji o zakupie podejmowanej przez klienta. Wymagamy, aby wszystkie stwierdzenia były rzetelne i zgodne z prawdą. Poniższa tabela zawiera listę rodzajów stwierdzeń, w odniesieniu do których wymagamy uzasadnienia, aby klienci mogli zweryfikować autentyczność podawanych informacji.

Ponadto reklamy zapewniające, że produkt jest „nowy” lub „niedawno wydany”, bądź zawierające podobne stwierdzenia, można stosować tylko w odniesieniu do produktów wydanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Jeśli wymagane jest uzasadnienie, reklamodawca musi podać źródło i datę dowodu. Źródło mogą stanowić dane reklamodawcy lub dane innej firmy, w zależności od rodzaju stwierdzenia (patrz poniżej). Dane nie mogą być starsze niż 18 miesięcy.

Następujące informacje muszą być zawarte w sekcji ujawniania informacji tekstu reklamy lub w widocznym miejscu na materiałach reklamowych.

TypMusi zawierać
Nagrody• Nazwa podmiotu przyznającego nagrodę
• Data przyznania nagrody
Wyniki ankiety• Źródło ankiety
• Data przeprowadzenia ankiety
Stwierdzenia statystyczne• Źródło badania
• Data przeprowadzenia badania
Stwierdzenia superlatywne• Niezależne źródło potwierdzające takie stwierdzenie
• Data przeprowadzenia badania
Stwierdzenia porównawcze• Niezależne źródło potwierdzające takie stwierdzenie
• Data przeprowadzenia badania
Stwierdzenia dotyczące skuteczności• Źródło badania
• Data przeprowadzenia badania (może być starsze niż 18 miesięcy, jeśli produkt nie uległ zmianie od czasu przeprowadzenia badania)

Uwaga: jeśli opakowanie produktu zawiera stwierdzenie lub uzasadnienie stwierdzenia, dodatkowe dowody nie są wymagane.

2.4.1. Stwierdzenia dotyczące cen i oszczędności

Stwierdzenia dotyczące cen i oszczędności:

 • Muszą być dokładnie takie same w całej kampanii.
 • Muszą wyjaśniać, kiedy kwota ulega zmianie w przypadku wielu promowanych produktów (np. „Zaoszczędź do X% przy zakupie wybranych produktów”).
 • Muszą być stosowane w odpowiednim kontekście. Na przykład w przypadku stwierdzeń o ograniczonych czasowo możliwościach oszczędności można użyć takich fraz, jak „oferta ograniczona czasowo”.
 • Mogą zawierać stwierdzenia sezonowe wyłącznie w odpowiednim okresie promocyjnym. Na przykład „Oferty na powrót do szkoły” lub „Specjalne walentynkowe ceny” są dopuszczalne tylko w okresach poprzedzających początek roku szkolnego lub walentynki.
 • Muszą być prezentowane klientom w sposób bezpośredni. Aby skorzystać z oferty specjalnej, klienci nie mogą być zmuszani do wykonywania banalnych zadań, takich jak gry, quizy lub ankiety na banerach.

2.5. Reklamy porównawcze

Ograniczyliśmy w reklamach możliwość stosowania bezpośrednich odniesień do konkurentów. Reklamy nie mogą jednoznacznie wskazywać na konkurenta, ale mogą zawierać nawiązania do „wiodącej marki” (lub inne wyrażenia o charakterze ogólnym).

2.6. Opinie klientów i oceny

Opinie klientów Amazon i oceny gwiazdkowe są niedozwolone, ponieważ oba pola są dynamiczne, a kampanie OBA i F3 nie są w stanie aktualizować się w celu odzwierciedlenia zmian w opiniach lub ocenach.

2.7. Ujawnienia informacji

Zdecydowanie odradzamy ujawnianie informacji na opakowaniach. Gdy jest to konieczne, ujawnienia informacji muszą być przygotowane z dbałością o język i wygląd. Ujawnienia informacji muszą być:

 • dokładne;
 • czytelne (zarówno pod względem wielkości, jak i kontrastu z tłem reklamy);
 • zrozumiałe dla przeciętnego klienta (na przykład dozwolone są tylko skróty, które są powszechne i dobrze zrozumiałe);
 • umieszczone w widocznym miejscu na opakowaniu.

2.7.1. Treść wymagająca subskrypcji

Jeśli reklamowana treść wymaga subskrypcji, musi to być wyraźnie określone w wezwaniu do działania lub w innym miejscu w reklamie. Przykłady: „Oglądaj w Prime”, „Oglądaj teraz dzięki subskrypcji”, „Pobierz aplikację” wraz z „Wymagana subskrypcja dostawcy telewizji”.

2.8. Rozpraszające reklamy

Elementy projektu muszą być angażujące i uzupełniać wrażenia klienta. Zabraniamy stosowania reklam zawierających elementy rozpraszające uwagę, które zakłócają wrażenia klienta.

2.9. Wytyczne redakcyjne

Wymagamy, aby reklamy były prezentowane w sposób przejrzysty, poprawny gramatycznie i profesjonalny.

Poniższe elementy są zabronione:

 • Błędy pisowni i błędy gramatyczne, takie jak źle użyty czas gramatyczny.
  • Slang i gry słów (na przykład skróty używane w mowie potocznej) są dopuszczalne, jeśli reklamy są zgodne ze wszystkimi pozostałymi zasadami.
 • Losowe stosowanie wielkich liter (na przykład „Słuchawki o wysokiej JAKOŚCI”), z wyjątkiem typowych skrótów lub znaków towarowych.
 • Niewłaściwa interpunkcja, na przykład powtarzające się znaki zapytania lub wykrzykniki („!!!”).
 • Znaki specjalne, takie jak @@, ###, emoji lub czcionka ASCII, z wyjątkiem sytuacji, gdy stanowią część logo reklamodawcy lub są umieszczone na obrazie produktu.
  • Hashtagi (#) są dozwolone, jeśli nie zawierają nieodpowiednich treści (na przykład #[wulgaryzm]).
 • Tekst reklamowy zawierający spersonalizowany język (np. „Ty”), który może być postrzegany przez klienta tak, jakby zwracano się do niego bezpośrednio, i może powodować u niego dyskomfort. Na przykład tekst reklamowy: „Użyj naszego produktu, aby rozwiązać swoje problemy z nietrzymaniem moczu” lub „Masz nadwagę. Skorzystaj z naszego suplementu diety”.
 • Tekst reklamowy sugerujący użycie targetowania. Na przykład tekst reklamowy: „Czy podobał Ci się ostatni zakup [produkt]? Wypróbuj nasz najnowszy model”.
 • Reklamy nie mogą promować sprzedaży produktów, które są niedostępne w magazynie, chwilowo niedostępne lub wycofane, ani usług, które nie są dostępne w czasie trwania kampanii. Reklamy muszą zostać wstrzymane, gdy promowany produkt lub usługa staną się niedostępne.
  • Zamówienie w przedsprzedaży: Reklamy produktów dostępnych tylko w przedsprzedaży są dozwolone, jeśli jest to jasno określone w reklamie.

2.10. Oferty „bezpłatne”

Ograniczamy korzystanie z ofert „bezpłatnych”, aby chronić klientów przed działaniami wprowadzającymi w błąd. Reklamy oferujące „bezpłatne” produkty lub usługi uzależnione od zakupu (na przykład bezpłatne etui przy zakupie telefonu komórkowego), muszą zawierać informację, że „obowiązuje regulamin”. Reklama musi być umieszczona blisko oferty, znajdować się w widocznym miejscu i zawierać link do regulaminu lub sam regulamin.

2.11. Symbole własności intelektualnej

 • Symbole własności intelektualnej są dopuszczalne, jeśli są częścią logo reklamodawcy lub znajdują się na obrazie produktu, ale nie mogą być większe niż 20 pkt (Arial) w indeksie górnym.
 • Jeśli rzeczywiste opakowanie innej firmy ma być wyświetlane w materiale reklamowym i zawiera ono symbol TM, jest to dopuszczalne.
 • Symbole TM lub język własności są niedozwolone w przypadku jakichkolwiek materiałów Amazon.

2.12. Hasła wywierające presję na klientów

Zabraniamy stosowania języka wywierającego presję, aby uniknąć wywoływania poczucia pilności działania, które może zakłócić wrażenia klienta.

Reklamy muszą przyciągać klientów, ale nie mogą sprawiać wrażenia wywierania presji lub pokrzykiwania na nich.

Reklamy nie mogą zawierać:

 • haseł wywierających presję, które stwarzają poczucie pilności działania (na przykład zakazalibyśmy hasła „Pospiesz się, bo produkt jest już na wyczerpaniu”, ale zezwolilibyśmy na hasło „Sprzedaż kończy się w poniedziałek”, jeśli data zakończenia sprzedaży była dokładna);
 • powtarzających się wykrzykników ani znaków zapytania (np. „!!!”);
 • znaków interpunkcyjnych na końcu wezwania do działania (np. „Kup teraz!” lub „Chcesz dowiedzieć się więcej?”);
 • dowolnej kombinacji co najmniej dwóch z następujących elementów: cały tekst WIELKIMI LITERAMI, znaki interpunkcyjne, duże rozmiary czcionek (na przykład „LETNIE OKAZJE, KTÓRYCH NIE MOŻESZ PRZEGAPIĆ!”).

2.13. Kody QR

Jeśli reklama korzysta z kodu QR, nie może on śledzić żadnych informacji o kliencie, takich jak tożsamość klienta, identyfikator urządzenia lub dane geograficzne.

Reklamy powinny wyraźnie informować klientów dokąd będzie prowadził kod QR (np. strona internetowa reklamodawcy, konto w mediach społecznościowych lub strona szczegółów produktu).

3.0. Treści i produkty podlegające ograniczeniom

Wszystkie reklamy muszą być zgodne z zasadami dotyczącymi reklam w witrynie Amazon oraz z naszymi ogólnymi wytycznymi dotyczącymi opakowań opisanymi w niniejszym dokumencie.

Podczas tworzenia niniejszych kampanii reklamowych zawsze bierz pod uwagę miejsce docelowe, grupę odbiorców, opakowanie i ścisłe powiązanie z marką Amazon.

3.1. Reklamy skierowane do dzieci

Amazon nie zezwala na kierowanie reklam do dzieci. W przypadku reklamowania produktu lub rozrywki, które mogą być atrakcyjne dla dzieci (w wieku 12 lat i młodszych), wszystkie teksty i ogólne wrażenia klienta muszą zostać zweryfikowane, aby upewnić się, że są one odpowiednie dla ogółu odbiorców oraz zgodne ze wszystkimi przepisami dotyczącymi prywatności dzieci w danej lokalizacji.

3.2. Organizacje charytatywne i reklamy społeczne (PSA)

Reklamy organizacji charytatywnych, organizacji non-profit i PSA są zabronione, ponieważ mogą sugerować, że istnieje pewnego rodzaju partnerstwo między organizacją charytatywną lub inną organizacją a firmą Amazon.

W przypadku wyraźnej integracji lub partnerstwa Amazon z organizacją charytatywną lub organizacją non-profit kampanie mogą być zatwierdzane indywidualnie dla każdego przypadku.

 • Tekst reklamowy i obrazy nie mogą być nacechowane emocjonalnie, przygnębiające lub sprawiać wrażenie wywierania presji na klientów, aby przekazali darowiznę.
  • Przykłady tego, co byłoby zabronione:
   • Reklama z wizerunkiem płaczącego dziecka i slogan o treści: „dopóki każde dziecko nie będzie miało miejsca, które może nazwać domem” lub „pomóż teraz” są zabronione.
   • Reklama organizacji charytatywnej dla zwierząt domowych przedstawiająca zdjęcia zwierząt w niebezpieczeństwie jest zabroniona.
 • Tekst reklamowy nie może bezpośrednio zwracać się do klientów z prośbą o darowiznę.

3.3. Rozrywka

Reklama rozrywki jest dozwolona z następującymi ograniczeniami:

 • Reklamy rozrywki muszą być odpowiednie dla wszystkich grup odbiorców.
  • Reklamy dotyczące aplikacji, filmów lub gier wideo, które są przeznaczone dla osób dorosłych (w tym filmów z oznaczeniem R i gier z oznaczeniem M), są zabronione.
  • Reklamy gier wideo z ikoną oczekiwania na oznaczenie wiekowe będą sprawdzane indywidualnie dla każdego przypadku i wymagają wcześniejszego zatwierdzenia.
  • Reklamy seriali i programów, które są oznaczone jako TV-MA, nie mogą zawierać żadnych treści dla dorosłych w reklamie lub na stronie docelowej i wymagają wcześniejszego zatwierdzenia.
  • Reklamy kanałów informacyjnych i aplikacji są niedozwolone.

4.0. Zabronione treści

Treści zabronione we wszystkich reklamach
 • Treści przedstawiające dzieci w sytuacjach niebezpiecznych lub dotyczących osób dorosłych. Na przykład reklamy nie mogą przedstawiać dzieci przebywających w pobliżu broni palnej lub innego rodzaju broni, obsługujących broń, znajdujących się w sytuacjach, które mogą być sprzeczne z ustalonymi sprawdzonymi metodami dbania o bezpieczeństwo dzieci (np. przebywanie w pojazdach bez zapiętych pasów bezpieczeństwa lub jazda na rowerze bez kasku), bądź pozostawionych bez nadzoru osoby dorosłej w miejscach lub sytuacjach, w których nie mogą zadbać o swoje bezpieczeństwo (np. na basenie, podczas przechodzenia przez ruchliwą ulicę lub w pobliżu niebezpiecznego sprzętu).
 • Treści mylące, fałszywe lub wprowadzające w błąd.
 • Treści bezpośrednio skierowane do dzieci lub przemawiające do nich przez komunikat, obraz lub targetowanie.
 • Treści emocjonalnie wyniszczające lub wykorzystujące, w tym treści, które przedstawiają maltretowane osoby lub zwierzęta.
 • Rozrywka, gdy główne motywy materiału reklamowego lub strony docelowej promują, zawierają lub przedstawiają przemoc, używanie alkoholu lub narkotyków, wulgaryzmy bądź treści z podtekstem seksualnym. Zobacz poniższe wytyczne dotyczące rozrywki.
 • Treści promujące postawy, które mogą być szkodliwe dla klientów pod względem fizycznym lub psychicznym.
 • Treści zachęcające do spożywania alkoholu lub leków w nadmiernych ilościach bądź gloryfikujące lub przedstawiające takie zachowanie.
 • Treści przedstawiające nadmierną przemoc lub rozlew krwi, na przykład widoczne wnętrzności lub rozczłonkowanie.
 • Treści przedstawiające zdarzenia wywołujące silne emocje, takie jak klęski żywiołowe, katastrofy spowodowane przez człowieka, wypadki, w których wiele osób doznało obrażeń lub zginęło, a także śmierć osób publicznych.
 • Pełna nagość, którą firma Amazon definiuje jako w pełni widoczne intymne części ciała: genitalia, kobiece piersi (z wyjątkiem karmienia piersią) i pośladki.
 • Treści obsceniczne, kontrowersyjne, szkalujące, zniesławiające, niezgodne z prawem lub naruszające prywatność innej osoby.
 • Treści polityczne, na przykład kampanie promujące lub deprecjonujące polityka lub partię, bądź treści związane z wyborami lub kwestiami politycznymi debaty publicznej.
 • Reklamy w wyskakujących okienkach i reklamy otwierające się po zamknięciu strony.
 • Pornografia lub treści wyraźnie seksualne.
 • Nieprzyzwoity, wulgarny lub obsceniczny język, język zawierający przekleństwa, w tym ukryte (np. ku*wa lub WTF), obrazowy lub sugestywny język, dwuznaczne wyrażenia bądź nawiązania skatologiczne.
 • Treści promujące religię bądź wspierające lub poniżające jakiekolwiek wyznanie religijne.
 • Treści zawierające groźby, nadużycia lub nękanie albo treści nakłaniające do dyskryminowania grupy chronionej lub ją dyskryminujące (ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, wiek lub inną cechę).

5.0. Zakazane produkty i usługi

W ramach naszego zobowiązania do zapewnienia najwyższej jakości obsługi klienta wszelkie treści wymienione na naszej liście Zakazane produkty i usługi są zabronione w tych kampaniach. Ponadto zabraniamy reklam prezentujących następujące produkty i usługi:

Zakazane produkty i usługi
 • Alkohol, w tym:
  • Odtrucie alkoholowe i regeneracja po odstawieniu alkoholu, takie jak zapobieganie kacowi, leki na kaca lub suplementy detoksykacyjne i regeneracyjne, roztwory nawadniające lub produkty zawierające dihydromyricetin (DHM) (ekstrakt z Hovenia Dulcis)
  • Towary pod marką alkoholu
  • Shakery do drinków (z alkoholem lub bez)
  • Produkty spożywcze zawierające alkohol, na przykład czekoladki z likierem
  • Bezalkoholowe wino, piwo i odpowiedniki napojów spirytusowych
  • Wino, piwo i napoje spirytusowe
 • Kryptowaluty i tokeny NFT (jako reklamowany produkt bądź jako nagroda lub zachęta)
 • Zdrowie i uroda:
  • Leczenie trądziku, egzemy, zapalenia skóry
  • Produkty antycellulitowe
  • Produkty przeciwgrzybicze
  • Zabiegi hamujące nadmierną funkcję organizmu (na przykład dezodoranty na nadmierną potliwość)
  • Produkty przeciw wypadaniu włosów
  • Produkty na zwiększenie wzrostu
  • Higiena osobista (na przykład irygatory, środki nawilżające do pochwy, dezodoranty intymne, spraye, żele i płyny do higieny intymnej kobiet, produkty do usuwania włosów z ciała u mężczyzn)
  • Produkty związane z życiem seksualnym
 • Produkty do rozjaśniania skóry (w tym kremy wybielające, rozjaśniacze, rozjaśniacze skóry lub kremy rozjaśniające) stosowane w celu zmniejszenia ilości melaniny w skórze
 • Leczenie rozstępów
 • Leczenie żylaków
 • Żywe zwierzęta, takie jak żywe mięczaki lub skorupiaki, oraz przynęta
 • Żywe rośliny i kwiaty
 • Rekrutacja wojskowa
 • Kanały i aplikacje informacyjne
 • Leki wydawane bez recepty i wyroby medyczne należące do następujących grup:
  • Produkty na ADHD
  • Analgetyki (ogólne leki przeciwbólowe, takie jak Tylenol i Advil, są dozwolone)
  • Leki przeciwlękowe
  • Leki przeciwzakrzepowe
  • Leki przeciwdrgawkowe
  • Antydepresanty
  • Leki przeciwgrzybicze
  • Leki przeciwpasożytnicze
  • Urządzenia zapobiegające chrapaniu
  • Anksjolityki
  • Wszelkie leki wydawane bez recepty, które mogą być sprzedawane według uznania farmaceuty (wybrane leki na przeziębienie i alergie, leki na migrenę, wszystko, co zawiera pseudoefedrynę)
  • Produkty zawierające efedrynę
  • Produkty na padaczkę
  • Produkty na zaburzenia erekcji
  • Produkty na dnę moczanową
  • Produkty przeciwko wszom głowowym
  • Ziołowe suplementy i produkty, które naśladują działanie nielegalnych substancji
  • Produkty na HIV/AIDS
  • Leki immunosupresyjne
  • Produkty na nietrzymanie moczu
  • Produkty na zespół jelita drażliwego
  • Suplementy Ma Huang
  • Produkty związane ze zdrowiem psychicznym
  • Produkty na metaboliczne choroby kości
  • Produkty na zaburzenia układu ruchu
  • Produkty onkologiczne
  • Produkty na osteoporozę
  • Zastępcze enzymy trzustki
  • Produkty do ćwiczenia mięśni dna miednicy
  • Kremy na dolegliwości prącia
  • Produkty do korekcji postawy
  • Produkty na sklerozę
  • Produkty wspomagające zdrowie tarczycy
  • Środki lecznicze na szumy uszne
  • Worki na mocz i wymiociny
 • Leki na receptę
 • Usługi profesjonalne (prawne, medyczne, psychologiczne)
 • Suplementy
  • Androstanodiol, androstanedion, androstendion, norandrostenodiol, norandrostendion, dehydroepiandrosteron
  • Produkty przeciwstarzeniowe/przeciwzmarszczkowe (kolagen)
  • Wszelkie produkty wprowadzane do obrotu jako odchudzające
  • Środki tłumiące apetyt
  • Produkty do oczyszczania okrężnicy
  • Produkty uciskowe / do ćwiczeń / do sauny na potrzeby odchudzania
  • Diety, posiłki do kontroli masy ciała
  • Produkty dietetyczne
  • Produkty zmieniające gospodarkę hormonalną
  • Środki przeczyszczające
  • Produkty na menopauzę
  • Produkty zawierające alkaloidy efedryny, szałwię wieszczą (salvia divinorum) lub salwinorynę A
  • Produkty na dolegliwości o charakterze intymnym lub prywatnym (biegunka, zespół jelita drażliwego, stres)
  • „Leczenie” lub „lekarstwa” na choroby lub dolegliwości
 • Produkty weterynaryjne i dla zwierząt domowych
  • Spraye i perfumy do kontroli zachowania
  • Artykuły zdrowotne dla ptaków
  • Środki na trawienie dla kotów
  • Artykuły zdrowotne dla kotów
  • Środki uspokajające dla kotów
  • Pułapki na koty
  • Artykuły zdrowotne dla psów
  • Środki uspokajające dla psów
  • Środki na trawienie dla psów
  • Artykuły zdrowotne dla ryb
  • Leki na pchły i kleszcze
  • Pułapki klejowe
  • Preparaty odstraszające owady dla koni
  • Mazidła do pielęgnacji koni
  • Artykuły zdrowotne dla koni
  • Suplementy diety i środki lecznicze dla koni
  • Leki i określone quasi-leki
  • Chłodzona, zamrożona lub łatwo psująca się karma dla zwierząt domowych
  • Artykuły zdrowotne dla małych zwierząt
  • Obroże z kolcami

5.1. Produkty i usługi podlegające ograniczeniom w zakresie kwalifikowalności

Reklamowanie produktów lub usług, które nie są ogólnie dostępne dla wszystkich grup odbiorców, jest zabronione. Obejmuje to usługi oferowane przez organizacje, w których członkostwo jest ograniczone do określonych grup powinowactwa lub określonych obszarów geograficznych.

Zasady dotyczące reklamowania