Adresy URL do pomiarów dla platform MMP w przypadku reklam aplikacji

W tym dokumencie określono wymagania dla reklamodawców korzystających z aplikacji zarządzanej przez Amazon dotyczące zapewnienia firmie Amazon odpowiednich adresów URL pomiarów.

Mobilne platformy pomiarowe innych firm

Usługa Amazon Ads jest zintegrowana z kilkoma mobilnymi platformami pomiarowymi (MMP). Oznacza to, że reklamodawcy aplikacji, którzy zintegrowali swoją aplikację z jedną z tych platform MMP, mogą przesyłać do firmy Amazon zdarzenia typu „instalacja” i „w aplikacji” z zarządzanych kampanii przeznaczonych na tablety Fire lub urządzenia TV Fire. Dane dotyczące takich zdarzeń mogą pomagać menedżerom kont Amazon w identyfikowaniu instalacji o odpowiedniej jakości i stosowaniu strategii optymalizacji, które pomogą w realizacji celów związanych z kosztem działania (CPA) lub zwrotem z inwestycji (ROI) reklamy.

Firma Amazon zarezerwowała niektóre parametry danych MMP na potrzeby przekazywania informacji identyfikacyjnych dotyczących urządzeń, odsłon i kampanii reklamowych. Reklamodawcy muszą przestrzegać poniższych specyfikacji parametrów, aby te identyfikatory mogły zostać przesłane do systemów Amazon. Poniższa tabela zawiera listę wszystkich aktualnie certyfikowanych platform MMP i obsługiwanych ustawień regionalnych w przypadku poszczególnych typów urządzeń. Należy pamiętać, że oba typy zdarzeń („instalacja” i „w aplikacji”) są obsługiwane tylko w przypadku ustawień regionalnych US (Stany Zjednoczone). Natomiast w przypadku ustawień regionalnych UK (Wielka Brytania) i DE (Niemcy) są obsługiwane tylko zdarzenia typu „instalacja”.

MMPPlatformaUSUKDE
AdjustTablet FireTTT
Fire TVTNN
AppsFlyerTablet FireTTT
Fire TVTNN
KochavaTablet FireTTT
Fire TVTNN
SingularTablet FireTTT
Fire TVNNN
Branch (dawniej Tune)Tablet FireTTT
Fire TVTNN

Jakie są ścieżki danych?

Odsłony
Podczas wyświetlania reklam Amazon osadza informacje umożliwiające pomiar kliknięć w materiałach reklamowych i wysyła powiadomienie o odsłonie do platformy MMP. W razie potrzeby atrybucją obejrzeń (View-Through) zarządza bezpośrednio reklamodawca w portalu MMP.

Kliknięcia
Gdy użytkownik kliknie reklamę, Amazon rejestruje kliknięcie i przekazuje dane do platformy MMP za pomocą adresu URL do pomiaru.

Instalacje
Gdy użytkownik załaduje aplikację, pakiet SDK platformy MMP w reklamowanej aplikacji powiadamia platformę MMP. Gdy platforma MMP stwierdzi przypisanie instalacji do firmy Amazon, może powiadomić Amazon za pośrednictwem wywołania zwrotnego (postback). Amazon wymaga od reklamodawców włączenia funkcji przesyłania do firmy Amazon powiadomień o instalacjach przypisanych do firmy Amazon oraz o instalacjach nieprzypisanych, co ułatwi optymalizację kampanii reklamowych (ustawienia w portalu różnią się w zależności od używanej platformy MMP).

Zdarzenia typu „w aplikacji”
Jeżeli taka funkcja jest dostępna i poprawnie skonfigurowana, gdy użytkownik wykona odpowiednią czynność w aplikacji, pakiet SDK platformy MMP w aplikacji może zgłosić to platformie MMP. Platforma MMP może przesyłać zdarzenia „w aplikacji” do firmy Amazon za pośrednictwem portalu MMP (funkcje i ustawienia różnią się w zależności od platformy MMP). Amazon zdecydowanie zachęca do przesyłania wszystkich powiadomień w celu ułatwienia optymalizacji reklam.

Zasady i instrukcje

Reklamodawcy korzystający z usług zarządzanych Amazon Ads for Apps mogą wysyłać dane dotyczące zdarzeń do firmy Amazon. W tym celu wystarczy włączyć wywołania zwrotne (postback) w portalu MMP. Oczywiście wymaga to wcześniejszej właściwej integracji pakietu SDK platformy MMP w reklamowanej aplikacji. Nieprzestrzeganie zasad i instrukcji może zakłócić przepływ danych do platformy MMP lub firmy Amazon i spowodować opóźnienie rozpoczęcia kampanii.
1. Utwórz kampanię, włącz zdarzenia
Na ekranie kampanii MMP utwórz kampanię i włącz funkcję wysyłania zdarzeń do firmy Amazon poprzez wywołanie zwrotne (postback). Amazon wymaga od reklamodawców włączenia funkcji wywołania zwrotnego (postback) dla wydarzeń typu „instalacja”. W innym przypadku przesyłanie powiadomień o instalacji nie będzie możliwe. Włączenie funkcji wywołania zwrotnego (postback) w przypadku zdarzeń „w aplikacji” jest opcjonalne. Jeśli ta funkcja jest włączona, zdarzenia „w aplikacji” przepływają tylko przez portal MMP (nie przepływają przez wewnętrzny system zarządzania kampaniami Amazon).

2. Pobierz adresy URL do pomiarów (trackery)
Portal MMP wygeneruje adresy URL do pomiarów z osadzonymi makrami danych Amazon. Reklamodawca będzie musiał upewnić się, że adresy URL dla platform MMP korzystają z ID reklamy Fire (a nie ID dla systemu Android) na potrzeby atrybucji. Reklamodawcy powinni przekazać firmie Amazon te trackery, zgodne z podanymi specyfikacjami parametrów. Dla każdej kombinacji tytułu i platformy obsługiwany jest tylko jeden tracker odsłon i jeden tracker kliknięć. Reklamodawcy mogą wstawiać makra Amazon w dowolnym z dostępnych parametrów (czyli parametrów, które nie są zarezerwowane do użytku przez firmę Amazon). Tracker odsłon można wykorzystać do pomiaru konwersji obejrzeń, ale jest to opcjonalne. Zalecane jest ustawienie dłuższego okna atrybucji obejrzeń (View-Through), ze względu na to, że Amazon jest jedynym dostawcą sprzedającym zasoby na urządzenia Fire TV i tablety Fire.
— Appsflyer i Branch oferują maksymalnie 7-dniowe okno
— Kochava oferuje maksymalnie 24-godzinne okno
— Adjust oferuje konfigurowalne okno obejrzeń (View-Through)

3. Rozwiąż ewentualne konflikty parametrów
Amazon wykorzystuje niektóre z parametrów MMP do przekazywania określonych identyfikatorów (szczegóły poniżej). W przypadku niemożliwego do uniknięcia konfliktu parametrów należy o tym poinformować osobę kontaktową ds. konta Amazon. Korzystanie z parametrów zarezerwowanych przez Amazon zakłóci przepływ danych, które menedżerowie kampanii Amazon wykorzystują do optymalizacji skuteczności.

4. Dodatkowe parametry
Reklamodawcy mogą dodawać opcjonalne parametry MMP (oraz własne parametry), aby w sposób dynamiczny pobierać określone identyfikatory kampanii używane do optymalizacji. Poza makrami Amazon i rozszerzeniem makra/symbolu zastępczego MMP nie ma możliwości obsługi różnych adresów URL dla jednego materiału reklamowego, wiersza reklamy lub jednej grupy wierszy reklamy.

5. Zmiana adresu URL
Amazon zakoduje przekazany przez reklamodawcę adres URL do pomiaru podczas włączania reklamy do ruchu w celu osadzenia go w materiale reklamowym. Amazon może również dodawać makra danych lub modyfikować inne aspekty adresu URL w celu zachowania zgodności z zasadami i instrukcjami.

Adresy URL do pomiarów dla platform MMP (trackery)

Materiały reklamowe Amazon obsługują adresy URL do pomiarów, inaczej „trackery”. W przypadku każdej kampanii reklamowej reklamodawca przekazuje firmie Amazon trackery odsłon i kliknięć: po jednym dla każdej platformy (tablet Fire/urządzenie Fire TV). Tracker odsłon jest opcjonalny. Trackery są generowane w portalu MMP przez reklamodawcę. W niektórych przypadkach reklamodawca może oczekiwać bardziej szczegółowego raportowania (na przykład dla poszczególnych materiałów reklamowych lub określonych segmentów). Ponieważ kampania może obsługiwać tylko jeden tracker odsłon i kliknięć, reklamodawcy mogą korzystać z opcjonalnych „makr” Amazon, które w sposób dynamiczny pobierają odpowiednią nazwę kampanii, wiersz reklamy lub rozmiar materiału reklamowego podczas wyświetlania reklamy. Amazon obsługuje poniższe makra w przypadku wszystkich platform MMP. Te makra są automatycznie uwzględniane w szablonie adresu URL platformy MMP lub mogą być dodawane ręcznie po wygenerowaniu adresu URL (opcjonalnie). Opcjonalne makra różnią się w zależności od platformy MMP i zostały przedstawione w następnej sekcji.

Makro AmazonOpisPrzykład danych wyjściowych
__CS_CAMPAIGN_NAME__ID + nazwa kampanii Amazon2679966220301-App_DL — Tier2 — Adjust — Tytuł aplikacji — Twórca aplikacji — 1/13–1/31
__CS_AD_NAME__ID + nazwa reklamy Amazon8138361190901-Fire Tablet | Wakescreen | Unguaranteed | Nazwa aplikacji | 1/13-1/31
__AAX_SOURCE_NAME__Grupa Amazon PublisherKSO (stała dla wszystkich kampanii na tablety Fire)
__AAX_SITE_NAME__Amazon Publisherwakescreen (stała dla wszystkich kampanii na tablety Fire)
__CS_AD_SIZE__Rozmiar materiału reklamowego Amazon9999x9999 (stała dla wszystkich kampanii na tablety Fire)
__CS_CREATIVE_ID__Identyfikator materiału reklamowego Amazon834686129764

Reklamodawcy powinni używać narzędzia Tracker Builder firmy Amazon do generowania i sprawdzania poprawności nowych trackerów dla platform MMP. To daje pewność, że adres URL jest skonfigurowany tak, aby poprawnie przechodził przez wewnętrzne systemy Amazon, i ułatwi zapobieganie problemom po rozpoczęciu kampanii. Patrz: https://s3.amazonaws.com/ksomedia/mmp-tracker/index.html.

Parametry platformy Adjust

Amazon używa niestandardowych parametrów platformy Adjust, więc reklamodawcy mogą użyć dowolnego z poniższych parametrów. (Zobacz: https://docs.adjust.com/en/tracker-generation/ i https://docs.adjust.com/en/special-partners/amazon/)

ParametrUżycieOpis
campaigndostępnyID + nazwa kampanii Amazon
adgroupdostępnyGrupa Amazon Publisher
creativedostępnyIdentyfikator + rozmiar materiału reklamowegoPrzykładowe adresy URL do pomiarów w przypadku platformy Adjust

Odsłona: Fire

https://view.adjust.com/impression/abc123?campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&adgroup=__AAX_SOURCE_NAME__&creative=__CS_CREATIVE_ID__-__CS_AD_SIZE__&gps_adid=__AAX_IDFA__&idfa=__AAX_IDFA__&android_id_lower_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&referrer=adjust_external_click_id%3d__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&cost_type=__AAX_COST_MODEL__&cost_amount=__AAX_COST__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&amzn_app_id=__CS_APP_ID__&amzn_campaign_name=__CS_CAMPAIGN_NAME__&amzn_ad_name=__CS_AD_NAME__&amzn_supply_source=__AAX_SOURCE_NAME__&amzn_site_id=__AAX_SITE_NAME__&amzn_creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&amzn_creative_size=__CS_AD_SIZE__&s2s=1

Kliknięcie: Fire

https://app.adjust.com/abc123?campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&adgroup=__AAX_SOURCE_NAME__&creative=__CS_CREATIVE_ID__-__CS_AD_SIZE__&gps_adid=__AAX_IDFA__&idfa=__AAX_IDFA__&android_id_lower_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&referrer=adjust_external_click_id%3d__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&cost_type=__AAX_COST_MODEL__&cost_amount=__AAX_COST__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&amzn_app_id=__CS_APP_ID__&amzn_campaign_name=__CS_CAMPAIGN_NAME__&amzn_ad_name=__CS_AD_NAME__&amzn_supply_source=__AAX_SOURCE_NAME__&amzn_site_id=__AAX_SITE_NAME__&amzn_creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&amzn_creative_size=__CS_AD_SIZE__&s2s=1

Parametry platformy AppsFlyer

ParametrUżycieOpis
cdostępnyDomyślnie: __CS_CAMPAIGN_NAME__ (ID + nazwa kampanii Amazon)
af_refzarezerwowany__AAX_TRACKING_ID__ (informacje Google o stronie odsyłającej)
af_channelzarezerwowany__AAX_SOURCE_NAME__ (nazwa kategorii źródła)
af_siteidzarezerwowany__AAX_SITE_NAME__ (Amazon Publisher)
af_adzarezerwowany__CS_AD_NAME__ (ID + nazwa reklamy Amazon)
af_ad_typezarezerwowany__CS_AD_SIZE__ (rozmiar materiału reklamowego)
af_ad_idzarezerwowany__CS_CREATIVE_ID__ (ID materiału reklamowego Amazon)Przykładowe adresy URL do pomiarów w przypadku platformy AppsFlyer

Odsłona: Fire

https://impression.appsflyer.com/com.example.app?pid=amazon_int&c=network_test&advertising_id=__AAX_IDFA__&sha1_android_id=__AAX_SHA1_UDID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&af_ref=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&af_cost_model=__AAX_COST_MODEL__&af_cost_value=__AAX_COST__&af_channel=__AAX_SOURCE_NAME__&af_siteid=__AAX_SITE_NAME__&amzn_campaign_name=__CS_CAMPAIGN_NAME__&af_ad=__CS_AD_NAME__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&amzn_app_id=__CS_APP_ID__&af_ad_id=__CS_CREATIVE_ID__&af_ad_type=__CS_AD_SIZE__&redirect=false&af_prt=amazon

Kliknięcie: Fire

https://app.appsflyer.com/com.example.app?pid=amazon_int&c=network_test&advertising_id=__AAX_IDFA__&sha1_android_id=__AAX_SHA1_UDID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&af_ref=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&af_cost_model=__AAX_COST_MODEL__&af_cost_value=__AAX_COST__&af_channel=__AAX_SOURCE_NAME__&af_siteid=__AAX_SITE_NAME__&amzn_campaign_name=__CS_CAMPAIGN_NAME__&af_ad=__CS_AD_NAME__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&amzn_app_id=__CS_APP_ID__&af_ad_id=__CS_CREATIVE_ID__&af_ad_type=__CS_AD_SIZE__&redirect=false&af_prt=amazon

Parametry platformy Kochava

Następujące parametry platformy Kochava są zarezerwowane do użytku firmy Amazon. (Zobacz: https://support.kochava.com/reference-information/integrate-with-kochava-as-a-networkpublisher/)

ParametrUżycieOpis
site_idzarezerwowanyInformacje Amazon Publisher dla raportów podsumowujących platformy Kochava (sieć i instalacja) w formacie „__AAX_SITE_NAME__”
creative_idzarezerwowanyIdentyfikator materiału reklamowego Amazon dla raportów podsumowujących platformy Kochava (sieć i instalacja) w formacie „__CS_CREATIVE_ID__”Przykładowe adresy URL do pomiaru w przypadku platformy Kochava

Odsłona: Fire

https://imp.control.kochava.com/track/impression?campaign_id=abc-def-ghi559d967642dda8c74fb23ae113&network_id=3501&device_id=__AAX_SHA1_UDID__&android_id_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&device_id_type=adid&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&amzn_gp_ref=__AAX_TRACKING_ID__&append_app_conv_trk_params=1&bid_type=__AAX_COST_MODEL__&bid_value=__AAX_COST__&cpi_price=__AAX_COST__&site_id=__AAX_SITE_NAME__&creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&cp_0=__AAX_TRACKING_ID__&cp_1=__CS_APP_ID__&cp_2=__CS_CAMPAIGN_NAME__&cp_3=__CS_AD_NAME__&cp_4=__AAX_SOURCE_NAME__&cp_5=__AAX_SITE_NAME__&cp_6=__CS_CREATIVE_ID__&cp_7=__CS_AD_SIZE__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&pbr=1

Kliknięcie: Fire

https://control.kochava.com/v1/cpi/click?campaign_id=abc-def-ghi559d967642dda8c74fb23ae113&network_id=3501&device_id=__AAX_SHA1_UDID__&android_id_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&device_id_type=adid&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&amzn_gp_ref=__AAX_TRACKING_ID__&append_app_conv_trk_params=1&bid_type=__AAX_COST_MODEL__&bid_value=__AAX_COST__&cpi_price=__AAX_COST__&site_id=__AAX_SITE_NAME__&creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&cp_0=__AAX_TRACKING_ID__&cp_1=__CS_APP_ID__&cp_2=__CS_CAMPAIGN_NAME__&cp_3=__CS_AD_NAME__&cp_4=__AAX_SOURCE_NAME__&cp_5=__AAX_SITE_NAME__&cp_6=__CS_CREATIVE_ID__&cp_7=__CS_AD_SIZE__&amzn_mmp=__CS_MSR_PARTNER__&amzn_endpoint=__AAX_POSTBACK_URL__&pbr=1

Parametry platformy Singular

Następujące parametry platformy Singular są zarezerwowane do użytku firmy Amazon.

ParametrUżycieOpis
psidzarezerwowany__AAX_SITE_NAME__ (Amazon Publisher)
pcidzarezerwowany__CS_CAMPAIGN_NAME__ (nazwa lub ID kampanii Amazon)
ad_namezarezerwowany__CS_AD_NAME__ (ID + nazwa reklamy Amazon)
a_creative_sizezarezerwowany__CS_AD_SIZE__ (rozmiar materiału reklamowego)
pshidzarezerwowany__AAX_SOURCE_NAME__ (nazwa lub ID Amazon Publisher / źródła)
pcridzarezerwowany__CS_CREATIVE_ID__ (ID materiału reklamowego Amazon)Przykładowe adresy URL do śledzenia w przypadku platformy Singular

Odsłona: Fire

https://c.singular.net/api/v1/imp?st=676215668268&psid=__AAX_SITE_NAME__&redirect=false&a_creative_size=__CS_AD_SIZE__&cl=__AAX_TRACKING_ID__&pcrid=__CS_CREATIVE_ID__&pcid=__CS_CAMPAIGN_NAME__&a_fire_aid=__AAX_IDFA__&pcm=__AAX_COST_MODEL__&ad_name=__CS_AD_NAME__&and1=__AAX_SHA1_UDID__&pca=__AAX_COST__&pshid=__AAX_SOURCE_NAME__&a_app_id=__CS_APP_ID__&a_msr=__CS_MSR_PARTNER__&a_oo=__AAX_AD_TRACKING__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&h=37243cf10d74bbf800533db370ee5643ca05dc61

Kliknięcie: Fire

https://c.singular.net/api/v1/ad?st=676215668268&aifa=__AAX_IDFA__&idfa=__AAX_IDFA__&psid=__AAX_SITE_NAME__&redirect=false&a_creative_size=__CS_AD_SIZE__&cl=__AAX_TRACKING_ID__&pcrid=__CS_CREATIVE_ID__&pcid=__CS_CAMPAIGN_NAME__&a_fire_aid=__AAX_IDFA__&pcm=__AAX_COST_MODEL__&ad_name=__CS_AD_NAME__&and1=__AAX_SHA1_UDID__&pca=__AAX_COST__&pshid=__AAX_SOURCE_NAME__&a_app_id=__CS_APP_ID__&a_msr=__CS_MSR_PARTNER__&a_oo=__AAX_AD_TRACKING__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&h=37243cf10d74bbf800533db370ee5643ca05dc61

Parametry platformy Tune

Platforma Tune umożliwia dodawanie parametrów klienta do adresu URL do pomiaru w sekcji „Moje parametry”. Amazon rezerwuje następujące „parametry partnera”. (Zobacz: https://help.tune.com/hasoffers/parameters-macros-in-hasoffers/).

ParametrUżycieOpis
sub_publisherzarezerwowany__AAX_SOURCE_NAME__ (nazwa kategorii źródła)
sub_sitezarezerwowany__AAX_SITE_NAME__ (Amazon Publisher)
sub_campaignzarezerwowany__CS_CAMPAIGN_NAME__ (ID + nazwa kampanii Amazon)
sub_adzarezerwowany__CS_AD_NAME__ (ID + nazwa reklamy Amazon)
sub1zarezerwowany__CS_MSR_PARTNER__ (w tym przypadku ID platformy MMP — „tune.com”)
sub2zarezerwowany__AAX_POSTBACK_URL__ (URL wywołania zwrotnego dla regionalnego punktu końcowego, może być pusty, domyślnie to punkt końcowy US)
sub3zarezerwowany__CS_APP_ID__ (ID aplikacji Amazon dla promowanej aplikacji)
sub4zarezerwowany__CS_AD_SIZE__ (rozmiar materiału reklamowego)
sub5zarezerwowany__CS_CREATIVE_ID__ (ID materiału reklamowego Amazon)Przykładowe adresy URL śledzenia w przypadku platformy Tune

Odsłona: Fire

https://12345.tlnk.io/serve?action=impression&integration_id=1118&site_id=2962&tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&android_id_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&cost_model=__AAX_COST_MODEL__&cost=__AAX_COST__&sub_publisher=__AAX_SOURCE_NAME__&sub_site=__AAX_SITE_NAME__&sub_campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&sub_ad=__CS_AD_NAME__&sub1=__CS_MSR_PARTNER__&sub2=__AAX_POSTBACK_URL__&sub3=__CS_APP_ID__&sub4=__CS_AD_SIZE__&response_format=json

Kliknięcie: Fire

https://12345.tlnk.io/serve?action=click&integration_id=1118&site_id=2962&tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&android_id_sha1=__AAX_SHA1_UDID__&ref_id=__AAX_TRACKING_ID__&cost_model=__AAX_COST_MODEL__&cost=__AAX_COST__&sub_publisher=__AAX_SOURCE_NAME__&sub_site=__AAX_SITE_NAME__&sub_campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&sub_ad=__CS_AD_NAME__&sub1=__CS_MSR_PARTNER__&sub2=__AAX_POSTBACK_URL__&sub3=__CS_APP_ID__&sub4=__CS_AD_SIZE__&response_format=json

Parametry platformy Branch

Następujące parametry platformy Branch są zarezerwowane do użytku firmy Amazon. (Zobacz: https://docs.branch.io/deep-linked-ads/amazon-mobile-tracking/).

ParametrUżycieOpis
aax_site_namezarezerwowany__AAX_SITE_NAME__ (Amazon Publisher)
aax_source_idzarezerwowany__AAX_SOURCE_NAME__ (nazwa lub ID Amazon Publisher / źródła)
amazon_app_idzarezerwowany__CS_APP_ID__ (ID aplikacji Amazon dla promowanej aplikacji)
amazon_tracking_idzarezerwowany__AAX_TRACKING_ID__ (informacje Google o stronie odsyłającej)
amzn_ad_trackingzarezerwowany__AAX_AD_TRACKING__ (ograniczenie wartości śledzenia reklam dla ID Google Advertising)
creative_idzarezerwowany__CS_AD_SIZE__ (rozmiar materiału reklamowego)Przykładowe adresy URL do pomiarów w przypadku platformy Branch

FIRE TV

Odsłona: Fire

https://impression.link/impression?branch_key=key_live_kfNq5xQ0anKoLpL0RU6ripgdrCoDLLP0&%243p=a_amazon&%24aaid=__AAX_IDFA__&a_android_sha1_udid=__AAX_SHA1_UDID__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&aax_site_name=__AAX_SITE_NAME__&aax_source_id=__AAX_SOURCE_NAME__&amazon_app_id=__CS_APP_ID__&amazon_tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&creative_size=__CS_AD_SIZE__&~ad_set_name=__CS_AD_NAME__&~campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&~cost_currency=__AAX_COST_CURRENCY__&~cost_model=__AAX_COST_MODEL__&~cost_value=__AAX_COST__&~creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&~secondary_publisher=__CS_MSR_PARTNER__&%24os=AMAZON_FIRE_TV&~feature=paid%20advertising&~branch_ad_format=App%20Only

Kliknięcie: Fire

https://branchsteramazon.app.link/lGHBCSNuG0?%243p=a_amazon&%24aaid=__AAX_IDFA__&a_android_sha1_udid=__AAX_SHA1_UDID__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&aax_site_name=__AAX_SITE_NAME__&aax_source_id=__AAX_SOURCE_NAME__&amazon_app_id=__CS_APP_ID__&amazon_tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&creative_size=__CS_AD_SIZE__&~ad_set_name=__CS_AD_NAME__&~campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&~cost_currency=__AAX_COST_CURRENCY__&~cost_model=__AAX_COST_MODEL__&~cost_value=__AAX_COST__&~creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&~secondary_publisher=__CS_MSR_PARTNER__&%24os=AMAZON_FIRE_TV

TABLET FIRE

Odsłona: Fire

https://impression.link/impression?branch_key=key_live_kfNq5xQ0anKoLpL0RU6ripgdrCoDLLP0&%243p=a_amazon&%24aaid=__AAX_IDFA__&a_android_sha1_udid=__AAX_SHA1_UDID__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&aax_site_name=__AAX_SITE_NAME__&aax_source_id=__AAX_SOURCE_NAME__&amazon_app_id=__CS_APP_ID__&amazon_tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&creative_size=__CS_AD_SIZE__&~ad_set_name=__CS_AD_NAME__&~campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&~cost_currency=__AAX_COST_CURRENCY__&~cost_model=__AAX_COST_MODEL__&~cost_value=__AAX_COST__&~creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&~secondary_publisher=__CS_MSR_PARTNER__&%24os=AMAZON_FIRE&~feature=paid%20advertising&~branch_ad_format=App%20Only

Kliknięcie: Fire

https://branchsteramazon.app.link/VDJMQbvvG0?%243p=a_amazon&%24aaid=__AAX_IDFA__&a_android_sha1_udid=__AAX_SHA1_UDID__&a_postback=__AAX_POSTBACK_URL__&aax_site_name=__AAX_SITE_NAME__&aax_source_id=__AAX_SOURCE_NAME__&amazon_app_id=__CS_APP_ID__&amazon_tracking_id=__AAX_TRACKING_ID__&amzn_ad_tracking=__AAX_AD_TRACKING__&creative_size=__CS_AD_SIZE__&~ad_set_name=__CS_AD_NAME__&~campaign=__CS_CAMPAIGN_NAME__&~cost_currency=__AAX_COST_CURRENCY__&~cost_model=__AAX_COST_MODEL__&~cost_value=__AAX_COST__&~creative_id=__CS_CREATIVE_ID__&~secondary_publisher=__CS_MSR_PARTNER__&%24os=AMAZON_FIREUwaga: W przypadku adresu URL kliknięcia poddomena jest zależna od aplikacji. Dlatego zmienia się dla każdej aplikacji. W powyższym przypadku jest to branchsteramazon

Zasady dotyczące reklamowania