Zasady akceptowania materiałów reklamowych w sklepach Store

SPIS TREŚCI

1. Przegląd
4. Dopuszczalność produktów
6. Promowanie marki Amazon

1. Przegląd

Dostawcy i sprzedawcy mogą tworzyć sklepy Store za pomocą konsoli reklamowej lub interfejsu Seller Central. Sklepy Store zostaną zintegrowane ze środowiskiem zakupów Amazon, dlatego muszą utrzymać wysoki poziom zaufania, które firma Amazon zyskała u klientów.

Obowiązkiem dostawcy i sprzedawcy jest przestrzeganie wszystkich stosownych praw, przepisów i regulacji, które dotyczą dostawców i sprzedawców, treści sklepu Store oraz lokalizacji jego wyświetlania. Obejmuje to uzyskanie od lokalnych organów regulacyjnych wszelkich wymaganych pozwoleń lub zatwierdzeń dotyczących sprzedaży, dystrybucji lub reklamowania produktów, które zamierzasz reklamować w witrynie Amazon lub umieścić w sklepie Store. Ponadto dostawcy i sprzedawcy muszą przestrzegać zasad dotyczących produktów podlegających ograniczeniom oraz zasad akceptowania materiałów reklamowych i wytycznych dla sklepów Store, wprowadzonych przez firmę Amazon.

2. Kryteria dopuszczalności treści

2.1. Ogólne wytyczne dotyczące treści

Treść sklepu Store musi zapewniać klientowi spójne i wysokiej jakości wrażenia. Omawiane w tej sekcji zasady dotyczą wszystkich produktów i treści w sklepie Store.

Wymagania dotyczące sklepu Store:

 • Sklep musi być odpowiedni dla ogólnych grup odbiorców.
 • Nie należy oczerniać innej firmy ani produktu, na przykład nie należy stosować niekorzystnych porównań („nasz produkt jest lepiej wykonany niż [firma/marka/nazwa innego produktu]”) ani wykorzystywać nazwy lub produktu innej firmy do promowania innych produktów.
 • Sklep Store musi być udostępniany w podstawowym języku witryny Amazon, w której jest wyświetlany.
 • Treść umieszczana w sklepie Store nie może zawierać błędów gramatycznych ani interpunkcyjnych.

Sklep Store nie może zawierać poniższych elementów.

 • Grafika ASCII.
 • Obrazy przedstawiające dzieci w niebezpieczeństwie, w pobliżu broni palnej, wybuchów, osób pijących alkohol lub zażywających narkotyki lub w innych niebezpiecznych lub nieodpowiednich dla dzieci sytuacjach.
 • Treści, które ze względu na różnice kulturowe mogą zostać uznane za nieodpowiednie w miejscu wyświetlania sklepu Store.
 • Treści, które zachęcają do palenia lub je zachwalają.
 • Treści promujące postawy, które mogą być szkodliwe pod względem fizycznym lub psychicznym dla klientów.
 • Dane kontaktowe, takie jak numery telefonów i adresy lub adresy e-mail, kody QR lub linki do stron internetowych poza witryną Amazon.
  • Przyciski przekierowujące do obserwowania marki w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter itp. są dozwolone.
  • Umieszczanie szczegółów dotyczących strony internetowej marki w filmach jest dozwolone pod warunkiem, że nie wiąże się z wezwaniem do działania, na przykład „Kup teraz na stronie WWW”.
 • Zapewnienia, że produkt umożliwia diagnozowanie, uleczenie, złagodzenie objawów, leczenie chorób albo uzależnień oraz przeciwdziałanie im.
 • Elementy przedstawiające okrucieństwo wobec ludzi lub zwierząt.
 • Zbyt wiele znaków interpunkcyjnych lub nieprawidłowa interpunkcja.
 • Niekompletne zdania, literówki lub błędy ortograficzne.
 • Wulgaryzmy, w tym niejasne lub niewłaściwe, dwuznaczne teksty.
 • Zapewnienia dotyczące wysyłki lub dostawy.
 • Promocje ograniczone czasowo.

2.2. Wezwanie do działania (CTA)

 • Wezwania do działania przedstawione na obrazach i w tekście muszą być jasne i bezpośrednie.
 • Niejasne wezwania do działania, na przykład „Kliknij tutaj”, nie są dozwolone.
 • Wezwania do działania muszą zawierać link do strony szczegółów produktu, siatki produktów lub innej strony sklepu Store i muszą być powiązane z treścią tej strony. Przykłady dozwolonych wezwań do działania: Kup teraz, Dowiedz się więcej, Zobacz więcej, Zobacz szczegóły.
 • Wezwania do działania nie mogą zawierać sformułowań nacechowanych emocjonalnie lub wywierających presję na klientach (np. „Ostatnia szansa” lub „Nie przegap okazji”).

2.3. Stosowanie wielkich liter

 • We wszystkich tytułach i tekstach zawierających opis zalecana jest taka wielkość liter jak w zdaniu.
 • Wielką literą można pisać powszechnie przyjęte skróty (np. DIY) lub nazwy zarejestrowanych produktów lub marek.
 • Tekst, w którym słowa zawierają przypadkowe wielkie i małe litery, nie jest dozwolony. Na przykład „TEN nagłówek jest ŚWIETNY” lub „TEn TeKST jest ŚWIEtNY”.

2.4. Stwierdzenia i stwierdzenia porównawcze

Stwierdzenia reklamowe w sklepach Store muszą być zgodne z prawdą i precyzyjne.

Należy mieć dowody na ich poparcie:

 • W przypadku użycia w sklepie Store stwierdzenia na temat marki należy to poprzeć przez podanie w sklepie Store daty i dowodów potwierdzających prawdziwość takiego stwierdzenia.
 • Stwierdzenie na temat produktów musi wyraźnie wskazywać, których produktów dotyczy, a produkty te powinny się znajdować obok stwierdzenia w sklepie Store. Uzasadnienie musi być łatwe do znalezienia na stronie szczegółów produktu lub na opakowaniu powiązanych produktów.

Poniżej znajdują się przykłady wymagające wyjaśnienia.

 • Nagrody i wyróżnienia: Muszą być poparte szczegółami, takimi jak data i organ przyznający nagrodę. Nie mogą być starsze niż 18 miesięcy.
 • Wyniki ankiety: Stwierdzenia dotyczące wyników ankiet konsumenckich muszą być uzasadnione, nawet jeśli ankieta zawiera opinie subiektywne. Na przykład wynik ankiety: „33% osób podoba się XXX” musi zawierać informację wskazującą źródło i datę badania („*US Surveys Ltd, styczeń 2017 r.”).
 • Dane o skuteczności: Stwierdzenia, które sugerują klientowi, że dokonano obiektywnych pomiarów. Na przykład „Likwiduje 99% zmarszczek” lub „Zęby wydają się o trzy odcienie bielsze” lub „najlepszy krem nawilżający”.
 • Stwierdzenia porównawcze: Muszą być poparte odwołaniem do niezależnego źródła i być datowane na ostatnie 12–18 miesięcy. Na przykład „Najlepszy kapelusz w Ameryce, magazyn Hat Makers, 2017 r.”. Nie zezwalamy na bezpośrednie porównania z konkurencyjnymi markami.
Określone wymagania dla poszczególnych regionów

Australia:

 • Produkty nie mogą zawierać oświadczeń terapeutycznych ani zdrowotnych związanych z chorobą, dolegliwością, stanem fizycznym lub dyskomfortem, wadą, urazem lub kondycją psychiczną.
 • W przypadku kremów ze wskaźnikiem ochrony przeciwsłonecznej (SPF) niższym niż 50 nie można stosować stwierdzeń typu „wysoka ochrona” ani podobnych określeń. Ponadto produktów, których głównym zadaniem nie jest ochrona przed słońcem, nie można przedstawiać jako chroniących przed słońcem.
 • Suplementy, żywność, kremy i inne produkty spożywcze lub preparaty stosowane miejscowo nie mogą zawierać stwierdzeń o tym, że pomagają schudnąć, mają wpływ na utratę wagi, pomagają w uzyskaniu szczupłej sylwetki albo stosowaniu diety.

2.4.1 Rękojmia i gwarancje

Sklep Store musi zawierać przejrzysty opis rękojmi lub gwarancji wraz ze wszystkimi obowiązującymi ograniczeniami.

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym za wykonanie zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji muszą zostać ujawnione w sklepie Store i na stronie szczegółów produktu odpowiednich produktów.

2.5 Fałszywa funkcjonalność

Fałszywa funkcjonalność może skłaniać klientów do klikania reklam, wprowadzając ich w błąd, ponieważ wydaje im się, że niektóre nieaktywne elementy sklepu Store są interaktywne, a ich kliknięcie może przynieść im korzyść.

Na przykład nieklikalne kafelki z przyciskami wezwania do działania są zabronione.

2.6 Polecane oferty

 • Widżet Polecane oferty musi być użyty do wyświetlania Okazji w sklepach Store.
 • Gdy widżet Polecane okazje znajduje się w sklepie Store jako składnik jego strony, która także zawiera komunikaty lub produkty niezwiązane z okazją:
  • Komunikaty promocyjne są dozwolone tylko w kafelku tekstu lub obrazu bezpośrednio nad widżetem lub obok niego.
  • Strona sklepu Store nie może mieć tytułu „Wyprzedaż”, „Rabat”, „Okazje” ani innej nazwy, która sugeruje promocję.
 • Jeśli strona sklepu Store została utworzona wyłącznie w celu promocji okazji, musi spełniać następujące warunki:
  • mieć odpowiedni tytuł, na przykład „Wyprzedaż”, „Zniżki”, „Okazje” lub inny tytuł oznaczający promocję,
  • zawierać wyłącznie widżet Polecane okazje do wybierania produktów, (siatki produktów i inne dynamiczne kafelki do wyboru produktów nie są dozwolone).
 • Promocyjny tekst reklamowy zawarty w widżecie Polecane okazje
  1. może zawierać tylko ogólny język reklam, na przykład:
   1. Odkryj nasze zniżki/rabaty.
   2. Zobacz nasze zniżki/rabaty.
   3. Oszczędności związane z marką i nazwą produktu.
  2. Nie zawierają następujących elementów:
   1. słów lub zwrotów mających na celu stworzenie pilnego charakteru, na przykład „Tylko dzisiaj” lub „Ostatnia szansa”,
   2. odniesień do określonych cen lub rabatów (na przykład 20 USD lub 5% zniżki),
   3. wykrzykników, chyba że są częścią nazwy marki.

2.7 Strona i kafelki

 • Każda strona sklepu Store powinna zawierać klikalny link do strony szczegółów produktu lub innej strony w sklepie Store i nie może wprowadzać klientów do zamkniętego środowiska użytkowania.
 • Puste kafelki z domyślnym tekstem „Miejsce na tekst” nie są dozwolone.

2.8 Znaki specjalne

 • Dozwolone są tylko znaki alfanumeryczne.
 • Nadmierne używanie wielokropków jest zabronione. Zalecamy użycie nie więcej niż 3 na blok tekstu.
 • Używanie emotikonów jest dozwolone, ale unikaj powtórzeń oraz nadmiernego użycia.

2.9 Tekst

Cały tekst musi być dobrze widoczny na tle obrazu i musi mieć odpowiedni rozmiar. Na obrazie głównym, w galerii obrazów oraz na bardzo dużym (zajmującym całą szerokość) kafelku obrazu tekst powinien mieć wysokość co najmniej 32 pikseli. Na pozostałych kafelkach obrazu tekst powinien mieć wysokość co najmniej 16 pikseli.

3. Kryteria dopuszczalności obrazów i filmów

Poza wytycznymi dotyczącymi dopuszczalności treści w sekcji 2 ta sekcja zawiera informacje o dodatkowych wytycznych dla wszystkich obrazów i filmów w sklepie Store.

3.1 Ogólne wytyczne dotyczące obrazów i filmów

Wymagania dotyczące obrazów i filmów:

 • Obrazy i filmy muszą być w wysokiej rozdzielczości i spełniać minimalne wymagania dotyczące wybranego kafelka.
 • Nie mogą być rozpikselowane, widocznie zniekształcone lub rozciągnięte.

Wymagania dotyczące filmów:

 • Muszą być prawidłowo odtwarzane strumieniowo i powiązane z produktem i sklepem Store.
 • Nie powinny być dłuższe niż 5 minut.

3.2 Wytyczne dotyczące materiałów reklamowych w postaci obrazów i filmów

 • Sklepy Store powinny być wyświetlone w podglądzie dla komputerów i urządzeń mobilnych, aby upewnić się, że obrazy nie mają rozmiaru, który zasłaniałby ważne elementy obrazu.
 • Obrazy główne nie powinny zawierać ciasno rozmieszczonych ani nachodzących na siebie elementów.
 • Logo marki nie powinno zakrywać obrazów przedstawiających produkty ani innych istotnych treści przedstawionych na obrazie głównym.
 • Zawartość kafelków z nakładką tekstową nie powinna zasłaniać tekstu obrazu ani innych jego elementów.

3.2.1 Wytyczne dotyczące obrazów przedstawiających produkty przeznaczone dla dorosłych

 • Obrazy i filmy nie mogą zawierać żadnego z następujących elementów:
  • Nagość, w tym intymne części ciała (np. genitalia, piersi, pośladki) zasłonięte dłońmi, paskami, gwiazdkami lub inną grafiką.
   • Intymne części ciała muszą być przykryte ubraniem.
  • Ludzkie genitalia — dotyczy to również opakowań.
   • Kontury męskich lub żeńskich genitaliów są dozwolone, jeśli nie są one sugestywne seksualnie.
  • Wulgaryzmy, w tym ocenzurowane wulgaryzmy.
  • Obrazy dziecięcych modeli lub modelek albo dorosłych modeli lub modelek reprezentujących dzieci.
  • Produkt w użyciu (np. w filmach instruktażowych), w tym na obrazach lifestylowych lub przy użyciu manekinów, kreskówek bądź innych sposobów.
   • Opisy słowne lub abstrakcyjne ilustracje produktów są dozwolone, jeśli język nie jest obraźliwy.
  • Nadmiernie prowokacyjne, nieprzyzwoite lub dwuznaczne treści.
  • Czynności lub pozycje seksualne.
  • Pozy lub gesty o podtekście seksualnym.
  • Treści przedstawiające agresję lub przemoc.

3.2.2 Wytyczne dotyczące obrazów budzących niepokój

Obrazy rzeczywistych lub domniemanych nadużyć, takich jak ludzie lub zwierzęta znajdujące się w niebezpieczeństwie, sceny tortur, molestowania, rzeczywisty lub domniemany gwałt, są zabronione.

3.2.3 Wytyczne dotyczące zwiastunów materiałów rozrywkowych

Ocena treści produktu musi być wyświetlana przed rozpoczęciem zwiastuna. Nie akceptujemy zwiastunów dla dorosłych i z ograniczeniem wiekowym, zwiastunów filmów z oznaczeniem NC-17 ani gier wideo z oznaczeniem AO (lub ich lokalnymi odpowiednikami). Jeśli żadna ocena nie jest dostępna, film musi być odpowiedni dla rodzin.

3.2.4 Wytyczne dotyczące obrazów przedstawiających bieliznę osobistą

 • Obrazy i filmy przedstawiające odzież intymną, bieliznę i stroje kąpielowe nie mogą mieć wyraźnie seksualnego ani obscenicznego charakteru. Decyzja o ustaleniu charakteru takich obrazów i filmów należy wyłącznie do Amazon. Ponadto obrazy takich produktów muszą być zgodne z następującymi zasadami:
  • Obrazy przedstawiające osoby w pozach naśladujących pozycje seksualne lub nawiązujące do aktywności seksualnej w ubraniu lub bez niego.
  • Obrazy i filmy przedstawiające pełną nagość (piersi, genitalia, pośladki itd.) są niedozwolone.
  • Obrazy i filmy przedstawiające modelki lub modeli w przezroczystych lub nieprzezroczystych produktach mogą być dozwolone, jeśli genitalia i piersi są zasłonięte i nie są przedstawione w sposób nieprzyzwoity ani prowokujący. Zasłanianie odkrytych części ciała paskami lub innymi rodzajami grafiki jest niedozwolone.
  • W przypadku stringów i majtek główny obraz lub film produktu musi przedstawiać widok z przodu.
  • W przypadku stringów i majtek niezakrywających w pełni ciała z przodu i tyłu należy użyć obrazu lub filmu bez udziału modelki lub modela. Malowanie aerografem jest niedozwolone w przypadku odsłoniętych obszarów skóry.

3.2.5 Wytyczne dotyczące obrazów o charakterze seksualnym

W obrazach i filmach nie mogą się pojawiać następujące elementy:

 • pozy o podtekście seksualnym, takie jak rozchylanie nóg, chwytanie włosów lub podkreślanie linii bioder w połączeniu z erotycznymi lub seksualnie sugestywnymi minami,
 • obrazy nadmiernie przyciągające uwagę do intymnych części ciała, takich jak piersi lub pośladki, z podtekstem seksualnym,
 • sceny przedstawiające osoby niepełnoletnie w kontekście seksualnym,
 • sceny sugestywnego rozbierania się (np. zsuwanie ramiączka stanika lub ściąganie bielizny),
 • obrazy modelek lub modeli w bieliźnie erotycznej, takiej jak pończochy, podwiązki i pasy do pończoch, lub z akcesoriami erotycznymi, takimi jak pejcze i łańcuchy,
 • prowokacyjne sceny z udziałem tulących się osób w sytuacji lub scenerii z podtekstem seksualnym (np. pod prysznicem lub na łóżku).

3.2.6 Wytyczne dotyczące obrazów przedstawiających przemoc

Zakazane jest przedstawianie nadmiernej przemocy lub krwi, np. postaci z przesadnymi ranami otwartymi, ataków z użyciem broni palnej, scen ćwiartowania lub drastycznego przedstawiania zwłok. Należy zaznaczyć, że obecność krwi bez przemocy lub ran otwartych jest do przyjęcia w zwiastunach rozrywkowych lub zwiastunach wideo.

3.2.7 Wytyczne dotyczące obrazów przedstawiających broń

Broń na obrazach (w tym prawdziwa i nieprawdziwa broń palna, miecze, łuki i strzały itp.) nie może być:

 • pokazana w brutalny, zastraszający sposób, np. podczas ranienia innej postaci,
 • przedstawiona w makabryczny sposób (np. postać pokryta krwią),
 • wymierzona w postać,
 • skierowana w stronę klienta,
 • obsługiwana przez osobę niepełnoletnią lub z nią skojarzona,
 • pokazana w momencie wystrzału (np. pociski wylatujące z broni, dym lub inne odpadki wydobywające się z lufy).

4. Dopuszczalność produktów

Wszystkie produkty muszą być odpowiednie dla ogólnej grupy odbiorców oraz regionu, w którym wyświetlany jest sklep Store.
Następujące rodzaje produktów są zabronione w sklepach Store na całym świecie.

 • Produkty dla dorosłych: Pornografia lub treści pokrewne. Patrz sekcja 2. Ograniczenia dotyczące produktów, szczegółowe informacje na temat dozwolonych produktów dla dorosłych.
 • Uroda i higiena osobista: produkty, które według deklaracji producenta mają dokonywać trwałych fizycznych modyfikacji ciała, są zabronione.
 • Konkursy i loterie.
 • Zestawy do wykonywania testów na obecność narkotyków.
 • Zestawy do diagnostyki chorobowej.
 • Usługi oraz produkty cyfrowe i komputerowe umożliwiające hakowanie.
 • Pasty trawiące oraz inne żrące pasty, żele, płyny i roztwory.
 • Usługi związane z fałszowaniem dokumentów.
 • Żywność i suplementy zawierające alkaloidy efedryny, szałwię wieszczą (Salvia divinorum) lub salwinorynę A.
 • Produkty oferujące szybkie wzbogacenie się.
 • Farby, markery, kremy, dysze, wkłady i filmy instruktażowe oraz inne treści związane z tworzeniem graffiti;
 • Nielegalne i rekreacyjne substancje psychoaktywne oraz związane z nimi akcesoria.
 • Wyroby medyczne przeznaczone do profesjonalnego użytku lub sprzedawane jako takie.
 • Butle i „naboje” z podtlenkiem azotu.
 • Leki i urządzenia medyczne na receptę.
 • Produkty, które według deklaracji producenta umożliwiają diagnozowanie, leczenie, łagodzenie chorób bądź uzależnień lub są w stanie im zapobiec.
 • Produkty zaprojektowane z myślą o działaniach naruszających prywatność, takie jak kamery szpiegowskie, lub umożliwiające unikanie organów ścigania, takie jak policyjny skaner radiowy.
 • Produkty lub treści, które szerzą nienawiść, nakłaniają do przemocy lub nietolerancji albo występują przeciwko grupie chronionej lub ją dyskryminują ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, płeć, orientację seksualną, wiek lub inną cechę.
 • Produkty związane z usługami hazardowymi.
 • Produkty naruszające prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste, zachęcające do takich działań bądź je umożliwiające.
 • Nieprzyzwoite lub wulgarne produkty lub treści.
 • Produkty, które mogą być używane do kontrowersyjnych lub potencjalnie niebezpiecznych działań (np. fajerwerki).
 • Produkty do tatuażu i znakowania ciała.
 • Produkty tytoniowe, inne produkty i akcesoria przeznaczone do palenia papierosów (w tym produkty zawierające nikotynę, bibułki papierosowe i e-papierosy) oraz podobne produkty tego typu (w tym odpowiedniki niezawierające nikotyny).
 • Usługi i sprzęt do opalania UV.
 • Broń (pełna lista znajduje się w sekcji Materiały wybuchowe, broń i przedmioty pokrewne), w tym:
  • amunicja lub przeładowana amunicja,
  • części lub akcesoria do broni szturmowej, produkty sprzedawane jako części lub akcesoria do broni szturmowej, w tym z odniesieniem do różnych modeli broni szturmowej,
  • urządzenia niszczące i wybuchowe, takie jak fajerwerki,
  • certyfikaty bezpieczeństwa broni ręcznej,
  • pistolety, rewolwery lub wszelkie inne rodzaje broni palnej,
  • produkty przypominające lub zawierające realistyczną bądź rzeczywistą broń, części broni lub amunicję,
  • broń lub inne produkty przeznaczone wyłącznie do egzekwowania prawa lub do celów wojskowych.

5. Ograniczenia dotyczące produktów

Poza powyższymi wytycznymi dotyczącymi treści i obrazu sklepów Store obowiązują dodatkowe wytyczne dotyczące produktów wymienione w tej sekcji.

5.1 Produkty przeznaczone dla dorosłych

 • Sklepy Store z produktami dla dorosłych muszą zawierać wyłącznie produkty dla dorosłych. Sklepy Store z produktami dla dorosłych nie mogą zawierać innych rodzajów produktów. Analogicznie sklep Store z innymi produktami nie może zawierać produktów dla dorosłych.
 • Poniżej znajdują się produkty dla dorosłych, które mogą znajdować się tylko w sklepach Store z produktami dla dorosłych (ta lista nie zawiera wszystkich możliwych produktów):
  • Urządzenia, suplementy i afrodyzjaki zwiększające sprawność seksualną.
  • Erotyczna bielizna o oczywistym przeznaczeniu seksualnym, na przykład materiał w formie siatki.
  • Gry erotyczne, książki, kostiumy i książki z żartami.
  • Intymne produkty erotyczne o nienaturalnej lub niespecyficznej konstrukcji (realistyczne lub naturalne konstrukcje nie są dozwolone).
  • Lubrykanty.
  • Olejki do masażu, kremy, świeczki, farby i pudry do ciała.
  • Meble (bez intymnych dodatków, poduszek, podnóżków i zagłówków) i rury.
 • Sklepy Store z produktami dla dorosłych muszą spełniać następujące wymagania:
  • Sklepy Store z produktami dla dorosłych nie mogą zawierać jednoznacznych lub nieprzyzwoitych treści.
  • Sklepy Store z produktami dla dorosłych nie mogą zawierać jawnych odwołań seksualnych, wulgaryzmów lub ocenzurowanych wulgaryzmów (na przykład w tytule produktu).
  • Obraz główny na wszystkich stronach sklepu Store musi wyraźnie przedstawiać logo marki lub nazwę sklepu Store.
  • Obraz główny na wszystkich stronach sklepu Store musi zawierać informację „tylko dla dorosłych”.
  • Każda strona sklepu Store musi być poświęcona pojedynczej kategorii produktów dla dorosłych lub ściśle powiązanym ze sobą produktom dla dorosłych.
 • Sklepy Store z produktami związanymi z życiem seksualnym muszą zawierać te produkty na osobnej, odpowiednio oznaczonej podstronie. Obraz główny tej strony musi zawierać informację „Tylko dla dorosłych”.
 • Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji 3 (Wytyczne dotyczące akceptowalności obrazów i filmów).

5.2 Materiały artystyczne i przemysłowe

Zezwalamy na działanie sklepów Store z artykułami artystycznymi i przemysłowymi, które są przeznaczone i sprzedawane wyłącznie do użytku domowego, przemysłowego, artystycznego bądź do użytku w samochodach. Produkty nie mogą zachęcać do niszczenia własności publicznej lub prywatnej, wandalizmu albo zachowań antyspołecznych ani propagować takiego postępowania.
Poniższe produkty są zabronione w sklepach Store:

 • farby, markery, kremy, dysze, wkłady i filmy instruktażowe oraz inne treści związane z tworzeniem graffiti,
 • kremy do trawienia materiałów,
 • żrące kremy, żele, ciecze lub podobne środki.

5.3 Alkohol i produkty powiązane

5.3.1 Ogólne wytyczne

 • Obrazy, filmy i teksty muszą promować odpowiedzialne spożycie alkoholu i nie mogą mieć następujących cech:
  • Sugerować ani dawać do zrozumienia, że alkohol ma właściwości terapeutyczne lub że rzekomo istnieją inne korzyści z jego spożywania (takie jak zwiększona wydajność, ułatwiona droga do sukcesu lub możliwość łatwego rozwiązywania problemów), ani twierdzić, że używanie substancji lub urządzenia pomoże w zapobieganiu, diagnozowaniu, leczeniu lub łagodzeniu choroby, dolegliwości, wad lub urazów albo będzie wpływać na proces fizjologiczny, hamować go lub modyfikować.
  • Pokazywać ludzi spożywających alkohol.
  • Przedstawiać osób dorosłych, które wyglądają jakby miały mniej niż 25 lat.
  • Być kierowane do osób małoletnich ani zawierać obrazów lub treści, które mają być atrakcyjne dla takich osób.
  • Kojarzyć spożywania alkoholu z pojazdami silnikowymi bądź prowadzeniem lub obsługą maszyn.
  • Zniechęcać do abstynencji od napojów alkoholowych.
  • W sposób nieodpowiedzialny zachęcać do spożywania alkoholu.
  • Promować nadmiernego spożycia.
  • Skupiać się na zawartości alkoholu w napoju.
  • Nawiązywać do ciąży, macierzyństwa lub rodzicielstwa.

5.3.2 Napoje alkoholowe i towary z nimi związane

 • Oprócz powyższych ogólnych wytycznych dotyczących napojów alkoholowych i towarów związanych z alkoholem sklepy Store muszą spełniać następujące wymagania:
  • Wszystkie strony w sklepie Store muszą mieć włączone logo marki reklamodawców w obrazie głównym.
  • Sklepy Store nie mogą jednocześnie oferować zarówno produktów alkoholowych, jak i powiązanych produktów bezalkoholowych.
Określone wymagania dla poszczególnych regionów
 • Niemcy, Włochy i Hiszpania: Obrazy i filmy lub teksty nie mogą być kojarzone ze sportem.
 • Francja: Sklepy Store muszą zawierać odpowiednie informacje o zawartości alkoholu.
 • Meksyk:
  • Produkty o zawartości alkoholu wynoszącej 55% lub więcej są zabronione.
  • Obraz główny musi zawierać następujące informacje: „Evite el exceso, Conocer es no excederse” lub „Todo con medida”.
 • Sklepy Store z napojami alkoholowymi są zabronione w Kanadzie, Japonii, Indiach i USA.

5.3.3 Alkomat

Oprócz spełnienia wymienionych powyżej ogólnych wytycznych, produkty z tej kategorii nie mogą sugerować, że pomagają w spożywaniu alkoholu w bezpieczny sposób.

5.3.4 Środki na kaca

Oprócz spełnienia wymienionych powyżej ogólnych wytycznych, informacje o produktach z tej kategorii nie mogą zawierać stwierdzeń medycznych, na przykład mówiących o tym, że produkty lub składniki w nich zawarte „wyleczą kaca”.

5.4 Produkty kosmetyczne

Informacje na temat produktów w tej kategorii nie mogą:

 • zawierać stwierdzenia, że produkty na stałe zmienią funkcjonowanie organizmu lub jego stan,
 • bezpośrednio odwoływać się do prywatnych, intymnych lub wrażliwych stanów organizmu,
 • być skierowane bezpośrednio do klienta, np. „Nie podoba Ci się Twój wygląd? Spróbuj tego.”,
 • zawierać oświadczeń terapeutycznych ani zdrowotnych dotyczących choroby, dolegliwości, stanu fizycznego lub dyskomfortu, wady, urazu lub stanu psychicznego.
Określone wymagania dla poszczególnych regionów
 • Australia: Informacje na temat produktów kosmetycznych nie mogą zawierać stwierdzeń dotyczących właściwości zdrowotnych lub terapeutycznych i nie mogą opisywać działania produktu, na przykład nawilżającego lub przeciwdziałającego starzeniu, na organizm.

5.5 Bezpieczeństwo dzieci

 • Sklepy Store oferujące produkty dla dzieci nie mogą przedstawiać produktów, które są używane w niebezpieczny sposób. Na przykład korzystanie z brodzików lub innych produktów, które w przypadku niewłaściwego użytkowania mogą być niebezpieczne dla dzieci, musi być przedstawione jako korzystanie pod nadzorem osoby dorosłej.

5.6 Produkty zawierające konopie

 • Sklepy Store z produktami z konopi nie mogą być powiązane z nielegalnymi narkotykami lub zachęcać do ich konsumpcji, w tym poprzez wykorzystanie obrazów przedstawiających marihuanę lub konopie indyjskie.
Określone wymagania dla poszczególnych regionów
 • Indie: Produkty spożywcze z konopi są zabronione.

5.7 Preparaty do początkowego i dalszego żywienia niemowląt

Sklepy Store sprzedające preparaty do początkowego i dalszego karmienia niemowląt nie mogą przedstawiać informacji zniechęcających do karmienia piersią ani stwierdzeń, że produkt może być substytutem karmienia piersią.

Określone wymagania dla poszczególnych regionów
 • USA i Kanada: Preparaty do początkowego karmienia niemowląt są dozwolone tylko w USA i Kanadzie.
 • Indie: Preparaty do początkowego i dalszego żywienia niemowląt są zakazane. Dotyczy to również produktów do karmienia niemowląt, np. butelek do karmienia niemowląt.

5.8 Noże

Zabraniamy sprzedaży noży, których głównym lub reklamowanym przeznaczeniem są cele bojowe, wojskowe, samoobrona albo zachęcanie do agresywnych zachowań. Przykładami są noże typu zombie, noże szturmowe, noże do obrony, noże do rzucania, sztylety, noże typu boot, noże sprężynowe, noże ręczne lub do walki wręcz, noże grawitacyjne, bagnety, noże punktowe (tylko w Meksyku), miecze, noże do samoobrony lub tak zwane gwiazdki ninja.

Określone wymagania dla poszczególnych regionów

W Wielkiej Brytanii, Japonii, Chinach i Indiach dozwolone są wyłącznie noże kuchenne i sztućce.

5.9 Produkty medyczne, leki bez recepty i suplementy

Informacje na temat produktów w tej kategorii nie mogą:

  • zawierać stwierdzeń, że produkt umożliwia diagnozowanie, wyleczenie, łagodzenie i leczenie choroby bądź uzależnienia lub jest w stanie im zapobiec,
  • zawierać nieprawdziwych lub nieadekwatnych stwierdzeń dotyczących skuteczności produktu,
  • bezpośrednio odwoływać się do prywatnych, intymnych lub wrażliwych stanów organizmu,
  • zniechęcać klientów do wizyt u wykwalifikowanego personelu medycznego.
Określone wymagania dla poszczególnych regionów
 • Meksyk: Tekst nie może zawierać opisu stanu chorobowego ani samego produktu. Tekst może zawierać tylko markę, nazwę produktu oraz wezwanie do działania (CTA).
 • Australia: Informacje o produktach nie mogą zawierać żadnych stwierdzeń dotyczących właściwości zdrowotnych ani terapeutycznych i nie mogą opisywać wpływu produktu na organizm.

5.9.1 Domowe zestawy testowe

Zezwalamy sklepom Store na sprzedaż domowych zestawów diagnostycznych pod warunkiem, że nie oferują możliwości diagnozowania, leczenia ani oceny ryzyka wystąpienia choroby lub dolegliwości bądź pogorszenia stanu zdrowia. Reklamodawca może promować wyłącznie produkty zgodne z przepisami lokalnymi obowiązującymi w poszczególnych lokalizacjach, w których będą wyświetlane reklamy. Jeśli ma to zastosowanie, reklamodawca ma obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń lub zatwierdzeń od lokalnych organów regulacyjnych w zakresie sprzedaży, dystrybucji lub reklamowania produktów, które zamierza promować w witrynie Amazon.

Dozwolone produkty obejmują między innymi zestawy do monitorowania cukrzycy i poziomu cukru we krwi, urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi, zestawy umożliwiające badanie pochodzenia przodków, DNA i profilu genetycznego, zestawy do analizy moczu, lancety (tylko medyczne) oraz testy ciążowe i testy płodności. Te kategorie produktów podlegają poniższym wymaganiom specyficznym dla regionu.

Określone wymagania dla poszczególnych regionów
 • We Francji zabronione są zestawy umożliwiające badanie pochodzenia przodków, DNA i profilu genetycznego.
 • Wszystkie produkty z tej kategorii są zabronione w Chinach, Meksyku, Australii, Indiach i Japonii.

5.9.2 Produkty medyczne

 • Informacje o produktach zdrowotnych bez recepty i produktach kosmetycznych nie mogą zawierać stwierdzeń, że te produkty są tak samo skuteczne jak produkty na receptę.

5.9.3 Utrata masy ciała

Treść nie może zawierać bezpośrednich zwrotów do klienta, takich jak „Masz nadwagę?”, ani zawierać nieprawdziwych lub przesadnych stwierdzeń, takich jak:

 • Zapewnienie, że samo stosowanie produktu spowoduje u klienta utratę masy ciała bez potrzeby zwiększania aktywności fizycznej ani przestrzegania diety ograniczającej liczbę spożywanych kalorii.
 • Zapewnienie, że produkt jest skuteczny w przypadku wszystkich osób lub że efekty jego stosowania są trwałe.
 • Obietnica utraty określonej masy ciała w określonym czasie.
 • Obietnica znacznej utraty masy ciała bez względu na to, co lub w jakich ilościach spożywa klient.
 • Zapewnienie o utracie masy ciała przez klienta w wyniku noszenia produktu na ciele lub wcierania go w skórę.
Określone wymagania dla poszczególnych regionów
 • Meksyk: Produkty przeznaczone do redukcji masy ciała, zwiększenia wagi, budowania mięśni itp. są zabronione w Meksyku.
 • Australia: Produkty spożywcze do stosowania w dietach odchudzających, suplementy, kremy do stosowania miejscowego i stwierdzenia dotyczące utraty wagi lub odchudzania są zabronione.

5.10 Produkty polityczne

Nie akceptujemy treści ani produktów związanych z kampaniami, wyborami lub kwestiami politycznymi poruszanymi w ramach debaty publicznej, które przemawiają za jakimś politykiem lub partią polityczną, przeciwko jakiemuś politykowi lub partii politycznej albo osobiście atakują osobę związaną z polityką.

5.11 Produkty związane z życiem seksualnym

Zezwalamy na promocję produktów związanych z życiem seksualnym pod warunkiem, że sklepy Store spełniają następujące wymagania:

 • Produkty nie mogą zawierać stwierdzeń związanych ze zwiększeniem sprawności seksualnej lub libido.
 • Produkty nie mogą wyraźnie odwoływać się do prywatnych, intymnych lub kontrowersyjnych schorzeń lub funkcji organizmu.

Produkty związane z życiem seksualnym nie mogą być mieszane z produktami niezwiązanymi z życiem seksualnym. Reklamodawca, który sprzedaje wiele niepowiązanych z życiem seksualnym produktów, powinien umieszczać produkty związane z życiem seksualnym na odpowiedniej podstronie sklepu Store, na przykład na podstronie „Produkty związane z życiem seksualnym”.

Określone wymagania dla poszczególnych regionów
 • Japonia: W Japonii sklepy Store sprzedające produkty związane z życiem seksualnym są zakazane.

5.12 Produkty sportowe i outdoorowe

Oferty sklepów Store sprzedających produkty sportowe i outdoorowe nie mogą:

 • zachęcać klientów do mniejszej czujności lub dbałości o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 • aprobować agresywnych lub antyspołecznych zachowań ani do nich zachęcać,
 • wprowadzać klientów w błąd, w tym poprzez przedstawianie jako bezpieczne produktów, które są powszechnie uważane za niebezpieczne bez zachowania odpowiedniej uwagi i środków ostrożności.

5.12.1 Wytyczne dotyczące obrazów

Oprócz powyższych wytycznych dotyczących treści i obrazu sklepy Store z produktami sportowymi i outodorowymi zawierające obrazy broni lub akcesoriów do broni muszą spełniać następujące wymagania:

 • Skupienie na wyposażeniu dotyczącym broni, a nie na samej broni.
 • Nie mogą pokazywać broni podczas użycia lub tuż przed użyciem (na przykład reklama kabury na broń nie może zawierać wyciągniętego pistoletu lub pistoletu podczas wyjmowania z kabury).
 • Nie mogą zawierać produktów niepowiązanych lub zbytecznych w odniesieniu do promowanego produktu. Na przykład kabura na broń nie może przedstawiać noża bojowego.

5.12.2 Dopuszczalność produktów

Zezwalamy na następujące produkty w sklepach Store:

 • akcesoria Airsoft, takie jak maski i rękawiczki,
 • podstawki pod strzały, lotki, cięciwy,
 • lornetki, lunety i lunety noktowizyjne,
 • wabiki,
 • latarki,
 • kamery myśliwskie i fotopułapki,
 • lunety ręczne,
 • maski, hełmy i gogle do paintballa,
 • dalmierze,
 • tarcze,
 • wyposażenie do przechowywania amunicji, takie jak pojemniki i sejfy,
 • długopisy EDC/wielofunkcyjne/taktyczne,
 • zestawy do czyszczenia broni,
 • kabury na broń,
 • sejfy na broń,
 • skrzynie taktyczne, torby, linki spadochronowe.
Określone wymagania dla poszczególnych regionów

Wszelka broń i akcesoria do broni są zabronione w Meksyku, Japonii, Indiach i Chinach.

Zezwalamy na reklamowanie następujących produktów wyłącznie w Stanach Zjednoczonych:

 • broń i amunicja airsoft,
 • groty strzał,
 • broń i amunicja BB,
 • łuki i strzały,
 • kusze,
 • podpórki pod broń i torby na podpórki pod broń,
 • pasy do broni,
 • laserowe, teleskopowe i nieteleskopowe celowniki broni stacjonarnej,
 • broń i amunicja do paintballa,
 • gazy pieprzowe,
 • stołki myśliwskie,
 • proce,
 • paralizatory,
 • paralizatory elektryczne.

6. Promowanie marki Amazon

Treści Amazon

W sklepach Store zabronione jest wykorzystywanie znaków towarowych, produktów lub odniesień do produktów lub usług marki Amazon. Obejmuje to następujące elementy:

 • Odniesienia do programów Amazon, takich jak Subskrybuj i oszczędzaj i Kindle Unlimited.
 • Logo i elementy interfejsu użytkownika Amazon, na przykład przyciski Dodaj do koszyka, lub elementy, które je przypominają.
 • Statyczny tekst reklamowy, który nie może zawierać dynamicznych elementów przedstawiających oceny klientów, oceny sprzedaży, ceny i oszczędności w witrynie Amazon.

Dozwolone są dokładne odwołania do produktów Amazon używane w celu poinformowania o kompatybilności lub zgodności (np. „Zgodne z usługą Amazon Alexa”), jeśli produkt podstawowy jest umieszczony jako pierwszy w nagłówku lub obrazie, a odwołania do produktów firmy Amazon są prawidłowe.

Opinie klientów

 • Opinie klientów i oceny gwiazdkowe innych firm, a także inne treści, które mogą zostać mylnie uznane za opinie klientów serwisu Amazon nie są dozwolone.
 • Nie można wprowadzać żadnych zmian w opiniach klientów Amazon, w tym dokonywać korekty błędów pisowni lub błędów gramatycznych. Należy unikać publikowania opinii z poważnymi błędami pisowni lub błędami gramatycznymi.
  • Aby pominąć niechciane fragmenty opinii klienta, użyj wielokropków („...”) bez spacji przed lub po. Pominięcie nie może zmieniać znaczenia opinii.
  • Dopuszczamy maksymalnie 3 wielokropki: jeden na początku opinii klienta, jeden w środku i jeden na końcu.
 • Opinie klientów Amazon nie mogą zawierać nazwiska klienta.
 • Opinie klientów Amazon muszą być możliwe do zweryfikowania na powiązanej stronie szczegółów dotyczących danego produktu.

Zasady dotyczące reklamowania