Zasady reklamowania w następstwie katastrof

W Amazon Ads wierzymy, że utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia klienta z obsługiwanych przez nas reklam pomaga zapewnić lepsze wyniki naszym reklamodawcom. W związku z tym określiliśmy zorientowane na klienta zasady dotyczące reklam, pozwalające utrzymać oraz zwiększać ten poziom zadowolenia.

W bezpośrednim następstwie klęsk żywiołowych, masowych katastrof lub podobnych zdarzeń krajowych bądź międzynarodowych tymczasowo wstrzymujemy reklamy produktów powiązanych, aby chronić środowisko klientów Amazon. Czas trwania ograniczenia zależy od stopnia powagi zdarzenia. Sytuacja jest aktywnie monitorowana i reklamy będzie można ponownie aktywować po usunięciu ograniczeń.

Zasady dotyczące reklamowania