Wytyczne i zasady akceptowania dotyczące treści w reklamach Sponsored Brands oraz na stronach Kupuj z Prime (Buy with Prime) w sklepach Store w witrynie Amazon

SPIS TREŚCI

1. Przegląd
2. Dopuszczalność treści
4. Strona Kupuj z Prime sklepu Store w witrynie Amazon i strona docelowa DTC
5. Dopuszczalność produktów
6. Produkty objęte ograniczeniami (strona Kupuj z Prime sklepu Store)

1. Przegląd

Zasady zawarte na tej stronie dotyczą reklam Sponsored Brands i stron Kupuj z Prime sklepu Store Amazon, a także strony docelowej w witrynie sprzedawcy kierowanej bezpośrednio do klientów (DTC), do której prowadzi strona Kupuj z Prime sklepu Store w witrynie Amazon powiązana z usługą Kupuj z Prime („Strona docelowa DTC”).

Twoim obowiązkiem jako reklamodawcy i sprzedawcy jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, zasad i regulacji, które mają zastosowanie do Twoich reklam, strony Kupuj z Prime sklepu Store w witrynie Amazon lub strony docelowej DTC i każdej lokalizacji, w której się one pojawiają. Obejmuje to uzyskanie od lokalnych organów regulacyjnych wszelkich wymaganych pozwoleń lub zatwierdzeń dotyczących sprzedaży, dystrybucji lub reklamowania produktów, które zamierzasz promować w witrynie Amazon lub umieścić na stronie Kupuj z Prime sklepu Store w witrynie Amazon lub stronie docelowej DTC.

Sprzedawcy mogą tworzyć reklamy Sponsored Brands i strony Kupuj z Prime sklepu Store w witrynie Amazon za pośrednictwem konsoli reklamowej. Reklamy Sponsored Brands i strony Kupuj z Prime sklepu Store w witrynie Amazon muszą utrzymywać wysoki poziom zaufania, które firma Amazon uzyskała u klientów.

Ponadto reklamy Sponsored Brands, strona Kupuj z Prime sklepu Store w witrynie Amazon i strona docelowa DTC muszą być zgodne z następującymi wytycznymi i zasadami akceptowania dotyczącymi treści. Jeśli okaże się, że Twoje reklamy Sponsored Brands, strona Kupuj z Prime sklepu Store w witrynie Amazon lub strona docelowa DTC nie są zgodne z naszymi zasadami, Twoja reklama Sponsored Brands lub strona Kupuj z Prime nie będzie mogła zostać zatwierdzona, dopóki nie wyeliminujesz naruszeń. W przypadku poważnych lub powtarzających się naruszeń zasad dotyczących reklam Amazon może zawiesić lub zamknąć Twoje konta reklamowe.

Nasze zasady są okresowo aktualizowane. Często sprawdzaj tę stronę, aby być zawsze na bieżąco z naszymi najnowszymi wymaganiami. Oddzielne zasady dotyczące reklam mają zastosowanie do reklam sponsorowanych, reklam książek, reklam Sponsored Display i usługi Posts. Wymagania techniczne dotyczące reklam znajdziesz w specyfikacjach reklamy.

2. Dopuszczalność treści

Oprócz zasad dotyczących usługi Sponsored Brands i sklepów Store, następujące zasady mają zastosowanie do reklam Sponsored Brands, stron Kupuj z Prime sklepu Store w witrynie Amazon oraz stron docelowych DTC.

Reklamy Sponsored Brands i strony Kupuj z Prime sklepu Store:

 • Muszą być przejrzyste i precyzyjne, tak aby klienci otrzymali prawidłowe informacje, zanim zdecydują się na zakup produktu.
 • Nie mogą być sprzeczne ze sobą; np. reklama dotycząca produktów z kategorii Uroda i kosmetyki powinna prowadzić do strony Kupuj z Prime sklepu Store w witrynie Amazon zawierającej produkty z kategorii Uroda i kosmetyki.

Strona Kupuj z Prime sklepu Store w witrynie Amazon nie może zawierać linków do złośliwego kodu, używać go ani w inny sposób powodować jego pobieranie.

3. Promowanie marki Amazon

3.1. Znaki towarowe, produkty i usługi Amazon

Logo Amazon i odniesienia do produktów i usług Amazon innych niż Kupuj z Prime (patrz sekcja Kupuj z Prime poniżej) nie są dozwolone w reklamach Sponsored Brands i na stronach Kupuj z Prime sklepu Store w witrynie Amazon. Inne przypadki użycia marki Amazon wymagają weryfikacji i pisemnego zatwierdzenia przez firmę Amazon zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi reklamowania. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Wytyczne dotyczące używania marki, dostępnej tutaj.

3.2. Kupuj z Prime

Jeśli strona docelowa DTC jest stroną szczegółów produktu, musi zawierać przycisk Kupuj z Prime. Więcej informacji na temat usługi Kupuj z Prime znajdziesz tutaj.

4. Strona Kupuj z Prime sklepu Store w witrynie Amazon i strona docelowa DTC

4.1. Adres URL marki

Adres URL marki DTC wyświetlany na stronie Kupuj z Prime sklepu Store w witrynie Amazon musi zawierać link do odpowiedniej strony docelowej DTC, która zawiera tę samą kolekcję produktów, co strona Kupuj z Prime w witrynie Amazon. Jeśli na przykład Twoja strona Kupuj z Prime sklepu Store Amazon prezentuje obuwie, na stronie docelowej DTC również musi znajdować się kolekcja obuwia.

Strona docelowa DTC, która zawiera wyłącznie formularz służący do zbierania informacji o klientach, jest niedozwolona.

4.2. Tekst nagłówka

Tekst nagłówka na stronie Kupuj z Prime sklepu Store w witrynie Amazon musi dotyczyć produktów znajdujących się w Twojej kolekcji produktów, na przykład „Poznaj nasze produkty, a następnie skorzystaj z usługi Kupuj z Prime”.

W celu zachowania wysokiej jakości materiałów reklamowych na stronie Kupuj z Prime sklepu Store firma Amazon zaleca, aby w tekście nagłówka stosować wielkość liter jak w zdaniu. Wielka litera na początku wyrazu powinna być stosowana tylko w pierwszym słowie zdania, nazwach własnych lub znakach towarowych (w tym oficjalnych nazwach marek, modelach produktów lub sloganach).

4.3. Kolekcja produktów

Twoja kolekcja produktów nie może zawierać produktów, które są sprzeczne z innymi elementami na stronie Kupuj z Prime sklepu Store w witrynie Amazon. Na przykład kolekcja produktów z tytułem „Słuchawki” lub obrazem głównym, który identyfikuje konkretny produkt, powinna zawierać tylko słuchawki, akcesoria do słuchawek lub ściśle powiązane produkty (np. kable audio, wzmacniacze itp.).

4.4. Dopuszczalność obrazów

Obrazy na stronie Kupuj z Prime sklepu Store muszą być zgodne z zasadami akceptowalności obrazów, które znajdziesz tutaj.

5. Dopuszczalność produktów

Wszystkie produkty na stronie Kupuj z Prime sklepu Store w witrynie Amazon muszą być odpowiednie dla ogólnej grupy odbiorców oraz regionu, w którym produkty są sprzedawane.

Produkty cyfrowe, takie jak gry wideo, e-booki, cyfrowe gazety i czasopisma internetowe, i inne cyfrowe produkty i usługi nie mogą być wystawiane na sprzedaż w ramach usługi Kupuj z Prime, w tym na stronie DTC.

6. Produkty objęte ograniczeniami (strona Kupuj z Prime sklepu Store w witrynie Amazon)

Produkty na stronie Kupuj z Prime sklepu Store w witrynie Amazon muszą być zgodne z Zasadami dotyczącymi produktów podlegających ograniczeniom w sklepach Store, które znajdziesz tutaj.

7. Sponsored Brands

Zasady opisane w tej sekcji dotyczą wszystkich treści i produktów prezentowanych w reklamach Sponsored Brands powiązanych z usługą Kupuj z Prime i stanowią uzupełnienie Zasad dotyczących kampanii Sponsored Brands zawartych tutaj.

7.1. Format i funkcjonalność reklamy

Jeśli w reklamie odwołujesz się do usługi Kupuj z Prime, musi ona zawierać link do strony Kupuj z Prime sklepu Store w witrynie Amazon zawierającej kolekcję produktów powiązaną z reklamą.

Formaty reklam Sponsored Brands wymagają użycia logo Twojej marki, aby klienci mogli Cię łatwo zidentyfikować jako reklamodawcę. Logo marki zapewnia kupującym lepsze wrażenia oraz pomaga zwiększyć ich zainteresowanie marką i produktami.

Więcej informacji zawiera sekcja Zasady dotyczące logo marki w kampaniach Sponsored Brands, którą znajdziesz tutaj.

7.3. Wezwanie do działania (CTA)

Aby poprawić skuteczność reklamy, zalecamy użycie w niej wezwania do działania. Nie jest ono jednak wymagane.

Jeśli używasz wezwania do działania, musi ono spełniać następujące warunki:

 • Musi być jasne i precyzyjne, np. „Kup teraz” lub „Odkryj więcej”.
 • Nie może zawierać sformułowań, które wywierają presję na klientów (np. „Ostatnia szansa” lub „Nie przegap okazji”) albo odwołują się do emocji.

Niedozwolone są adresy URL lub odniesienia sugerujące, że po kliknięciu reklamy kupujący zostaną przekierowani bezpośrednio na Twoją stronę DTC, takie jak:

 • Kliknij tutaj, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do [adres URL marki]
 • Kliknij tutaj, aby odwiedzić [adres URL marki]
 • Więcej informacji znajdziesz na stronie [adres URL marki]
 • Kup teraz na stronie [adres URL marki]

7.4. Tekst nagłówka

Nagłówek i niestandardowy tekst muszą odpowiadać reklamowanym produktom. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zasadami dotyczącymi nagłówków i niestandardowego tekstu dostępnymi tutaj.

7.5. Obrazy produktów

Obrazy produktów prezentowane w reklamach muszą być zgodne z naszymi zasadami dotyczącymi obrazów produktów. Obrazy w formacie GIF i animacje są niedozwolone.

Zduplikowane lub identyczne produkty bądź obrazy produktów w tej samej reklamie są niedozwolone. Obrazy produktów w reklamie muszą dotyczyć sprzedawanego produktu lub być jego częścią i wyraźnie przedstawiać warianty produktu (takie jak kolor, model lub styl).

Wytyczne dotyczące zabronionych obrazów w kampaniach Sponsored Brands znajdziesz tutaj, natomiast wytyczne dotyczące obrazów niestandardowych znajdziesz tutaj.

7.6. Komunikaty promocyjne i świąteczne

Promocje cenowe, okazje i inne komunikaty o zniżkach są niedozwolone, na przykład:

 • Zaoszczędź 50% na {nazwa produktu} lub 20 PLN rabatu na {nazwa produktu};
 • Zaoszczędź, kupując [nazwa produktu];
 • [Nazwa produktu] w świetnej cenie itp.

7.7. Dopuszczalność produktów

Wszystkie produkty w Twojej reklamie muszą być odpowiednie dla ogólnej grupy odbiorców oraz regionu, w którym produkty są sprzedawane.

Produkty cyfrowe, takie jak gry wideo, e-booki, cyfrowe gazety i czasopisma internetowe, i inne cyfrowe produkty i usługi nie mogą być wystawiane na sprzedaż w ramach usługi Kupuj z Prime.

Więcej informacji zawiera sekcja Zasady dotyczące dopuszczalności produktów w reklamach sponsorowanych, którą znajdziesz tutaj.

7.8. Produkty podlegające ograniczeniom

Produkty w Twojej reklamie muszą być zgodne z Zasadami dotyczącymi produktów podlegających ograniczeniom w kampaniach Sponsored Brands, które znajdziesz tutaj.

Zasady dotyczące reklamowania