Wytyczne dotyczące używania marki Amazon w ramach cyfrowych reklam displayowych innych firm

Przegląd

Korzystanie z elementów promowania marki lub nazwy Amazon może pomóc w uzyskaniu lepszych wyników. Marka Amazon jest jednak jednym z najcenniejszych aktywów naszej firmy, dlatego każde jej użycie musi być zgodne z naszymi zasadami dotyczącymi reklamowania. Poniższe wytyczne dotyczą w szczególności wykorzystania marki Amazon w cyfrowych reklamach displayowych związanych z produktami innych firm sprzedawanymi w witrynie Amazon.com. Dostawcy i sprzedawcy innych firm działający na naszym rynku mogą wyświetlać logo „dostępne na Amazon” w reklamach, aby promować dostępność swoich produktów i usług w witrynie Amazon. Używanie tego logo nie wymaga formalnej weryfikacji ani zatwierdzenia.

Inne przypadki użycia marki Amazon wymagają weryfikacji i pisemnego zatwierdzenia przez firmę Amazon zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi reklamowania. Zespoły, które nie zajmują się cyfrową reklamą displayową, powinny uzyskać wskazówki dotyczące używania znaków towarowych.

Wezwania do działania

Wezwania do działania w linkach tekstowych Amazon

Następujące wezwania do działania są dozwolone w linkach tekstowych marki Amazon:

 • Kup teraz na Amazon.com
 • Kup teraz
 • Zamów w przedsprzedaży
 • Dowiedz się więcej
 • Zobacz szczegóły
 • Obejrzyj teraz

Linki tekstowe Amazon powinny być zgodne z następującymi normami:

 • Krój czcionki i rozmiar: wezwania do działania w linku tekstowym Amazon powinny zawsze występować w jednym z dwóch rozmiarów — czcionka Frutiger 57 Condensed w rozmiarze 11,5 pkt w przypadku małych elementów oraz Frutiger 67 Condensed w rozmiarze 14 pkt w przypadku dużych elementów. Małe elementy obejmują małe jednostki reklamowe IAB (Micro Bar, Button 1, Square Button, Half Banner, Full Banner) lub jednostki niestandardowe, takie jak paski witryny, minitransparenty itp. Duże elementy obejmują duże jednostki reklamowe IAB (Medium Rectangle, Wide Skyscraper, Skyscraper, Leaderboard) lub jednostki niestandardowe, takie jak przeniesienia strony głównej, przeniesienia transparentów itp.
 • Styl graficzny: podkreślenie powinno być „przerwane” w przypadku indeksów dolnych, to znaczy, że po obu stronach każdego indeksu dolnego powinien znajdować się jeden piksel wolnej przestrzeni.
 • Kolor: wezwanie do działania może mieć dowolny kolor, o ile — 1) wszystkie jego elementy (strzałka, tekst i podkreślenie) używają tego samego koloru bazowego, 2) wezwanie do działania uzupełnia towarzyszącą mu grafikę promocyjną oraz 3) wyróżnia się na tyle, że jest widoczne. Nieprzezroczystość elementów podkreślenia i strzałek powinna być ustawiona na 70% koloru tekstu.
 • Użycie sufiksu domeny „.com”: chociaż preferowana jest nazwa „Amazon”, dopuszcza się również używanie formy „Amazon.com” w wezwaniach do działania w linkach tekstowych (dotyczy to amazon.com, amazon.co.uk, amazon.ca, amazon.de, amazon.fr, amazon.it, amazon.es, amazon.co.jp itp.)

Wezwania do działania na przyciskach oznaczonych marką Amazon

Ponieważ wygląd i sposób działania przycisków Amazon jest integralnym aspektem całej marki, niedozwolone jest używanie ich jako reklamowych wezwań do działania. Wyjątkiem jest użycie przycisków oznaczonych marką Amazon w reklamach e-commerce, takich jak „Dodaj do koszyka”, „Dodaj do listy życzeń”, „Kup teraz” i „Zrealizuj kupon”.

Zatwierdzone ✔
Przykład zatwierdzonego użycia
Niezatwierdzone ✘
Przykład niezatwierdzonego użycia

Przyczyna

1. Aby zapobiec dezorientacji klienta odnośnie do tego, co jest witryną, a co reklamą, przyciski oznaczone marką Amazon są niedozwolone (dozwolone są tylko przyciski oznaczone marką reklamodawcy lub linki tekstowe Amazon).

2. Niespecyficzne lub nieprecyzyjne wezwania do działania są niedozwolone.

Użycie wielkich liter i interpunkcja Amazon

Zatwierdzone ✔

>Kup teraz na Amazon.com

Niezatwierdzone ✘

>Kup teraz na AMAZON.COM
>Kup teraz na amazon.com

Przyczyna

Nazwa Amazon powinna być zawsze pisana wielką literą (niedozwolone jest stosowanie samych wielkich lub małych liter).

Frazy marki

Dozwolone jest używanie zastrzeżonych słów, fraz, produktów itp. firmy Amazon, które bezpośrednio wiążą się z funkcją lub cechą Amazon (np. „Dzisiejsza top okazja”), ale wymagane jest zatwierdzenie przez firmę Amazon. Poza tym używanie terminów lub podobnych stwierdzeń odnoszących się do marki Amazon jest niedozwolone, chyba że zostało to w sposób jednoznaczny zatwierdzone przez firmę Amazon.

Dotyczy to między innymi następujących elementów:

 • Dzisiejsze oferty
 • Top okazja
 • Wysyłka dla oszczędnych
 • 1-Click
 • Seller Central
 • Lista życzeń
 • Dzisiejsze okazje
 • Subskrybuj i oszczędzaj
 • Kindle
 • Amazon Mom
 • Look Inside
 • Podobne frazy (np. „One Click Install”)
Zatwierdzone ✔
Przykład zatwierdzonego użycia
Niezatwierdzone ✘
Przykład niezatwierdzonego użycia

Przyczyna

Komunikat „Subskrybuj i kup teraz” można łatwo pomylić z programem Amazon Subskrybuj i oszczędzaj.

Znaki marki Amazon

Logo Amazon i znak Amazon Smile nie są dozwolone w reklamach sprzedawców i dostawców innych firm, którzy stosują linki do witryny Amazon. Logo „dostępne na Amazon” jest dozwolone do stosowania w reklamach.

Niedozwolone

Znak Amazon Smile

Niedozwolone

Logo Amazon

Użycie logo Amazon i szczególne okoliczności

W niektórych sytuacjach reklamodawca może być zmuszony do użycia logo „Amazon” samodzielnie (dotyczy innych firm) lub w połączeniu z własnym logo (wspólne promowanie marki). Każde użycie logo Amazon wymaga weryfikacji i zatwierdzenia. Wnioski o zatwierdzenie wraz z przykładami proponowanego użycia należy wysyłać do zespołu ds. kont. We wszystkich innych przypadkach reklam, które zawierają linki do witryny Amazon, należy używać logo „dostępne na Amazon”.

Logo Amazon mogą używać dostawcy, którzy oprócz niego używają logo co najmniej dwóch innych sprzedawców detalicznych, ale nie stosują linków prowadzących do witryny Amazon. Na przykład dostawca może wprowadzać na rynek produkt, który jest dostępny u więcej niż jednego sprzedawcy detalicznego, i używać logo każdego z nich (Walmart, Target i Amazon). Takie logo nosi nazwę „zestawu logo”, a jego używanie jest dozwolone.

Logo „dostępne na Amazon”

Dostawcy i sprzedawcy innych firm działający na naszym rynku mogą wyświetlać logo „dostępne na Amazon” w reklamach, aby promować dostępność swoich produktów i usług w witrynie Amazon. Używanie tego logo nie wymaga formalnej weryfikacji ani zatwierdzenia. Logo „dostępne na Amazon” może być używane w dwóch dostępnych kolorach (białym i granatowym). Wybierz opcję kolorystyczną, która jest najbardziej czytelna w kontekście określonego miejsca docelowego logo. Logo można pobrać tutaj.

Logo „dostępne na Amazon”

Zlokalizowane wersje logo „dostępne na Amazon” można pobrać dla następujących krajów i regionów:

Zatwierdzone ✔
Przykład zatwierdzonego użycia
Niezatwierdzone ✘
Przykład niezatwierdzonego użycia

Przyczyna

Logo Amazon i znak Smile nie powinny być używane w przypadku żadnych miejsc docelowych reklam. Zawsze należy używać logo „dostępne na Amazon”.

Promowanie marki w witrynie Amazon i poza nią

Reklamy powinny być odpowiednio oznaczone nazwą marki, gdy są używane w witrynie Amazon.com i poza nią. W przypadku miejsc docelowych w witrynie zdecydowanie odradzamy używania logo „dostępne na Amazon”. Miejsca docelowe reklam przeznaczone dla Amazon DSP mogą zawierać logo „dostępne na Amazon” lub odpowiednie wezwanie do działania w linku tekstowym, gdy zawierają link do witryny Amazon.

Zatwierdzone ✔
Przykład zatwierdzonego użycia
Niezatwierdzone ✘
Przykład niezatwierdzonego użycia

Przyczyna

W witrynie Amazon
Zdecydowanie odradzamy stosowanie logo „dostępne na Amazon”, gdy miejscem docelowym reklamy jest witryna Amazon.

Zatwierdzone ✔
Przykład zatwierdzonego użycia
Niezatwierdzone ✘
Przykład niezatwierdzonego użycia

Przyczyna

Poza witryną Amazon
Werbalizm w przycisku wezwania do działania jest niepoprawny. Należy zawsze używać zwrotu „na Amazon.com” zamiast „w witrynie Amazon.com”. Reklamy statyczne poza witryną, które zawierają linki do witryny Amazon, powinny wyraźnie wyświetlać logo „dostępne na Amazon” lub odpowiednie wezwanie do działania w linku tekstowym.

Zatwierdzone ✔
Przykład zatwierdzonego użycia
Niezatwierdzone ✘
Przykład niezatwierdzonego użycia

Przyczyna

Poza witryną Amazon
W materiale reklamowym nie można używać przycisków oznaczonych marką Amazon, chyba że zostało to w sposób jednoznaczny zatwierdzone przez firmę Amazon.

Niewielka przestrzeń

W przypadku mniejszych miejsc docelowych, w których logo „dostępne na Amazon” jest zbyt małe i trudne do odczytania, reklamodawcy innych firm mogą zapisać treść „Dostępne na Amazon” wybranym przez siebie krojem czcionki i wyróżnić słowo „Dostępne” wielkimi literami. Logo „dostępne na Amazon” powinno być używane we wszystkich przypadkach, z wyjątkiem sytuacji, w których ilość miejsca jest ograniczona, a rozmiar odznaki jest mniejszy od zalecanego minimalnego rozmiaru.

Logo i odznaka programu „Subskrybuj i oszczędzaj”

Dostawcy i sprzedawcy innych firm mogą umieszczać w swoich reklamach logo „Subskrybuj i oszczędzaj” lub odznakę „Subskrybuj i oszczędzaj” w celu promowania produktów uczestniczących w programie Subskrybuj i oszczędzaj. Używanie logo i odznaki nie wymaga formalnej weryfikacji ani zatwierdzenia. Odznaka „Subskrybuj i oszczędzaj” powinna być używana w przypadku reklam wyświetlanych poza witryną, a logo „Subskrybuj i oszczędzaj” w przypadku reklam wyświetlanych w witrynie. Logo „Subskrybuj i oszczędzaj” może być używane w dwóch dostępnych kolorach (białym i granatowym). Wybierz opcję kolorystyczną, która jest najbardziej czytelna w kontekście określonego miejsca docelowego logo.

Logo „Subskrybuj i oszczędzaj”

Logo „Subskrybuj i oszczędzaj” można pobrać tutaj.

Zlokalizowane wersje logo „Subskrybuj i oszczędzaj” można pobrać dla następujących krajów i regionów:

Logo odznaki „Subskrybuj i oszczędzaj”

Logo odznaki „Subskrybuj i oszczędzaj” można pobrać tutaj.

Zlokalizowane wersje logo odznaki „Subskrybuj i oszczędzaj” można pobrać dla następujących krajów i regionów:

Poza witryną Amazon

Reklamy wyświetlane poza witryną powinny zawierać logo odznaki „Subskrybuj i oszczędzaj” z nazwą Amazon zamiast logo „Subskrybuj i oszczędzaj”.

W witrynie Amazon

Reklamy wyświetlane w witrynie mogą zawierać logo „Subskrybuj i oszczędzaj”, gdy dla klienta jest jasne, że kliknięcie reklamy spowoduje przekierowanie do strony w witrynie Amazon, np. w niestandardowej części dynamicznej reklamy e-commerce (DEA) lub w reklamie statycznej z wezwaniem do działania „Kup teraz”.

Wytyczne dotyczące logo i obrazów Amazon

Logo „dostępne na Amazon”

Pusta przestrzeń

Pusta przestrzeń odpowiada wysokości liter w logo Amazon. Pusta przestrzeń dostosowuje się proporcjonalnie do rozmiaru znaku, więc gdy logo staje się większe, pusta przestrzeń również powinna stawać się większa.

Minimalny rozmiar

Rozmiar logo „dostępne na Amazon” nie może być mniejszy niż 2 cm w przypadku druku, 90 pikseli w przypadku ekranów o rozdzielczości 1x lub 180 pikseli w przypadku ekranów o rozdzielczości 2x.

Rozmiar poziomego logo „dostępne na Amazon” nie może być mniejszy niż 3,6 cm w przypadku druku, 140 pikseli w przypadku ekranów o rozdzielczości 1x lub 280 pikseli w przypadku ekranów o rozdzielczości 2x.

Niedozwolone

W celu zachowania integralności marki nie należy zmieniać szaty graficznej, proporcji ani koloru logo. Poniżej znajdują się przykłady niepoprawnych zastosowań.

Nie należy odtwarzać grafiki.

Nie należy obrysowywać kształtu logo.

Nie należy zniekształcać ani obracać logo.

Nie należy usuwać elementów logo.

Nie należy zmieniać kolorów logo.

Nie należy dodawać elementów do logo ani pozwalać na to innym.

Nie należy umieszczać logo na tle zdjęcia, które nie zapewnia wystarczającego kontrastu.

Nie należy umieszczać logo na tle zdjęcia, które jest za bardzo przeładowane zawartością.

Logo „Subskrybuj i oszczędzaj”

Pusta przestrzeń

Pusta przestrzeń odpowiada 1/8 wysokości logo „Subskrybuj i oszczędzaj”. Pusta przestrzeń dostosowuje się proporcjonalnie do rozmiaru znaku, więc gdy logo staje się większe, pusta przestrzeń również powinna stawać się większa.

Minimalny rozmiar

Rozmiar logo „Subskrybuj i oszczędzaj” nie może być mniejszy niż 32 piksele w przypadku ekranów o rozdzielczości 1x lub 64 piksele w przypadku ekranów o rozdzielczości 2x.

Logo odznaki „Subskrybuj i oszczędzaj”

Pusta przestrzeń

Pusta przestrzeń odpowiada wysokości liter w logo Amazon. Pusta przestrzeń dostosowuje się proporcjonalnie do rozmiaru znaku, więc gdy logo staje się większe, pusta przestrzeń również powinna stawać się większa.

Minimalny rozmiar

Rozmiar logo odznaki „Subskrybuj i oszczędzaj” nie może być mniejszy niż 2 cm w przypadku druku, 90 pikseli w przypadku ekranów o rozdzielczości 1x lub 180 pikseli w przypadku ekranów o rozdzielczości 2x.

Rozmiar poziomego logo odznaki „Subskrybuj i oszczędzaj” nie może być mniejszy niż 210 pikseli w przypadku ekranów o rozdzielczości 1x lub 420 pikseli w przypadku ekranów o rozdzielczości 2x.

Dodatkowe wytyczne dotyczące logo

Używanie logo Amazon w reklamach jest dozwolone tylko wtedy, gdy zostanie to w sposób jednoznaczny zatwierdzone przez firmę Amazon. Wnioski o zatwierdzenie wraz z przykładami użycia należy wysyłać do swojego przedstawiciela konta.

Ikony i elementy witryny

W reklamach nie powinno się używać ikon ani elementów witryny Amazon, chyba że zostało to w sposób jednoznaczny zatwierdzone przez firmę Amazon. Dotyczy to między innymi następujących elementów:

Obrazy produktów

 • Wszystkie użyte obrazy muszą należeć do reklamodawcy lub zostać zatwierdzone do użytku w jednostce reklamowej przed rozpoczęciem kampanii. Obrazy produktów w witrynie Amazon.com, w tym produktów Amazon, takich jak Kindle, muszą zostać zatwierdzone przez firmę Amazon, a obrazy produktów dostawców innych niż Amazon, które nie są własnością reklamodawcy, muszą zostać również zatwierdzone przez firmę posiadającą do nich prawa.
 • Dostarczonych obrazów produktów nie należy pobierać z witryny Google ani z witryny innej wyszukiwarki.
 • Wszystkie obrazy reklamowe podlegają zatwierdzeniu przez firmę Amazon.

Specyfikacja techniczna i inne materiały

Dodatkowe wytyczne dotyczące specyfikacji technicznych, kwalifikujących się jednostek reklamowych, typów reklamodawców itp. można znaleźć na stronie: Wytyczne techniczne.

Zasady dotyczące reklamowania