Zasady reklamowania 2023 — szczytowe wydarzenia zakupowe marki Amazon

WAŻNA UWAGA: Poniższe zasady reklamowania muszą być stosowane do wszystkich reklam wyświetlanych podczas szczytowych wydarzeń zakupowych marki Amazon, w przypadku reklam samoobsługowych i zarządzanych za pośrednictwem Amazon Ads (w tym miejsc docelowych i poza witryną Amazon) .

Uniwersalne reguły

Poniższe reguły są obowiązkowe w przypadku wszystkich reklam i miejsc docelowych wyświetlanych w okresie trwania wydarzenia.

 • Wytyczne i zasady akceptowania dotyczące usługi Amazon Ads mają zastosowanie do wszystkich reklam.
 • Używanie nazwy marki wydarzenia Amazon w reklamach (zarządzanych i samoobsługowych)
  • Reklamy displayowe poza witryną Amazon — usługa zarządzana: Wzmianki o wydarzeniach SĄ dozwolone poza witryną Amazon, pod warunkiem, że reklamodawca ma oficjalną okazję zawierającą link do witryny Amazon. Bez oficjalnej okazji dotyczącej wydarzenia reklamodawca nie może o nim wspomnieć w materiale reklamowym.
  • Reklamy displayowe poza witryną Amazon — samoobsługowe: Wzmianki o wydarzeniach NIE są dozwolone poza następującymi krajami: ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE, ARABIA SAUDYJSKA, HOLANDIA, BRAZYLIA, SZWECJA, JAPONIA.
  • Reklamy displayowe w witrynie Amazon — zarządzane i samoobsługowe: Wzmianki o wydarzeniach NIE są dozwolone.
  • Sklepy Store marki: Wzmianki o wydarzeniach NIE są dozwolone.
  • Filmowe — samoobsługowe: IMDb, Twitch, STV — wzmianki o wydarzeniach NIE są dozwolone.
  • Filmowe — usługa zarządzana: IMDb, Twitch, STV — wzmianki o wydarzeniach są dozwolone.
 • Stwierdzenia dotyczące okazji i oszczędności
  • Komunikaty zwiastujące okazje: Komunikaty zwiastujące nie są dozwolone. Przykładowe komunikaty: „Wkrótce pojawi się coś wyjątkowego!”, „Odliczanie trwa!” lub „Wróć wkrótce po więcej wspaniałych okazji!”.
  • Stwierdzenia dotyczące okazji i oszczędności wyświetlane w okresie przygotowań będą wymagały aktywnej okazji.

Stwierdzenia dotyczące okazji i oszczędności

Poniższe zasady dotyczą wyłącznie pakietów sponsorskich wydarzeń zakupowych marki Amazon.

 • Okazje/oferty z dnia wydarzenia muszą być lepsze niż okazje/oferty z okresu go poprzedzającego i okresu następującego po nim.
 • ZABRANIAMY konkretnych statycznych numerycznych promocji cenowych oraz komunikatów o oszczędnościach w materiałach reklamowych. Dotyczy to okazji, ofert lub zniżek takich jak „Zaoszczędź 50% na {nazwa produktu}” lub „20 PLN rabatu na {nazwa produktu}”.
 • Okazje dotyczące reklam e-commerce są dynamiczne. Wartości procentowe i ceny w złotówkach są dozwolone i automatycznie pobierane przez produkt.

Zasady dotyczące reklamowania