Zasady reklamowania podczas Prime Day 2024

Zasady dotyczące reklam Amazon Advertising mają zastosowanie do wszystkich reklam wyświetlanych podczas Prime Day.

WAŻNA UWAGA: Poniższe zasady dotyczące reklamowania muszą być stosowane do wszystkich reklam wyświetlanych podczas Prime Day, w tym również w okresie poprzedzającym to wydarzenie, które zostały zakupione za pośrednictwem Amazon Ads (obejmuje to miejsca docelowe w witrynie Amazon i poza nią, samoobsługę i usługi zarządzane).

Uniwersalne reguły

Poniższe reguły są obowiązkowe w przypadku wszystkich reklam i miejsc docelowych wyświetlanych w okresie trwania wydarzenia Prime Day.

 • Zasady dotyczące reklam Amazon mają zastosowanie do wszystkich reklam.

Wzmianki o Prime Day — reklamy endemiczne:

 • Wzmianki o Prime Day dozwolone w następujących przypadkach:
  • Reklamy DSP poza witryną Amazon — usługa zarządzana: Wzmianki o Prime Day są dozwolone w reklamach DSP wyświetlanych poza witryną Amazon pod warunkiem, że reklamodawca ma okazję dostępną wyłącznie dla członków usługi Prime z linkiem do witryny Amazon. Jeśli reklamodawca nie ma okazji wyłącznie dla członków usługi Prime, nie może w materiałach reklamowych umieszczać wzmianki o Prime Day.
  • Reklamy filmowe — usługa zarządzana: np. IMDb, Twitch, STV itp. — wzmianki o Prime Day są dozwolone.
  • Reklamodawcy Amazon korzystający z ADA: uprawnieni do wzmianek o Prime Day, podawania informacji o oszczędnościach i używania logo Prime Day.
 • Wzmianki o Prime Day nie są dozwolone w następujących przypadkach:
  • Reklamy DSP wyświetlane poza witryną Amazon — samoobsługa: Wzmianki o Prime Day NIE są dozwolone (istnieje wyjątek dla lokalizacji IX, patrz poniżej)
  • Reklamy DSP w witrynie Amazon: Wzmianki o Prime Day NIE są dozwolone.
  • Sklepy Brand Store: Wzmianki o Prime Day NIE są dozwolone.
  • Reklamy filmowe — samoobsługa: Wzmianki o Prime Day NIE są dozwolone.

  WAŻNA UWAGA: W przypadku reklam wyświetlanych w ramach samoobsługi wzmianki o Prime Day NIE są dozwolone. Wzmianki o Prime Day poza witryną Amazon są dozwolone tylko w przypadku usługi zarządzanej, ponieważ link do okazji jest weryfikowany wewnętrznie przed uruchomieniem (istnieje wyjątek dla lokalizacji IX z samoobsługą, dotyczący reklamodawców, którzy kupili pakiet udziału w odsłonach dla wydarzeń o dużym natężeniu ruchu (HTE)).

 • Daty Prime Day — do ustalenia — poufne i objęte embargiem
  • OKRES POPRZEDZAJĄCY
  • DZIEŃ WYDARZENIA
  • PO ZAKOŃCZENIU
 • Stwierdzenia dotyczące okazji i oszczędności
  • Komunikaty zwiastujące okazje: Żadne komunikaty zwiastujące okazje nie są dozwolone, ponieważ są nie najlepiej odbierane przez klienta. Przykładowe komunikaty: „Wkrótce pojawi się coś wyjątkowego”, „Odliczanie trwa!” lub „Wróć wkrótce po więcej wspaniałych okazji!”.
  • Stwierdzenia dotyczące okazji i oszczędności wyświetlane w okresie poprzedzającym wydarzenie będą wymagały aktywnej okazji.

Sponsorowanie wydarzeń o dużym natężeniu ruchu (HTE)

Jeśli nie interesują Cię zasady dotyczące pakietów SOV w ramach usług zarządzanych dla reklam displayowych na stronie głównej lub na stronie wydarzenia w witrynach sprzedaży detalicznej (takich jak Amazon.com), sprzedawanych za pośrednictwem zespołu ds. sponsoringu wydarzeń HTE, to możesz nie czytać dalej.

Stwierdzenia dotyczące okazji i oszczędności

 • Poza Stanami Zjednoczonymi:
  • W okresie poprzedzającym wydarzenie okazje wyłącznie dla członków usługi Prime nie są obowiązkowe, ale zalecane.
  • W dniu wydarzenia reklamy i sklepy muszą zawierać okazje wyłącznie dla członków usługi Prime.
 • Tylko w Stanach Zjednoczonych:
  • W dniu wydarzenia wszystkie reklamy muszą koncentrować się na okazjach lub ofertach. W okresie poprzedzającym wydarzenie reklamy z odniesieniami do wydarzeń HTE również muszą się koncentrować na okazjach lub ofertach bądź na wyjątkowych produktach. Podczas wydarzeń HTE Prime te okazje, oferty lub produkty muszą być dostępne wyłącznie dla członków usługi Prime.
 • W przypadku zakupu pakietów na okres poprzedzający wydarzenie i na dzień wydarzenia okazje/oferty w dniu wydarzenia muszą być lepsze niż okazje/oferty w okresie poprzedzającym. Wyjątek dotyczy tylko Japonii, gdzie okazje w okresie poprzedzającym i związane z wczesnym dostępem mogą być na tym samym poziomie, co okazje w dniu wydarzenia.
 • Stwierdzenia dotyczące oszczędności wyrażonych jako wartości procentowe i kwotowe („liczbowe”) zmieniają się dynamicznie, dlatego są dozwolone tylko w reklamach REC (dynamicznych) lub w dynamicznej części reklam statycznych.
 • Ogólne stwierdzenia dotyczące oszczędności (inne niż liczbowe, takie jak „świetne okazje”) są dozwolone tylko w tych reklamach statycznych, które kierują do strony docelowej z wieloma ASIN-ami lub do sklepu Brand Store. Wyjątki dotyczą tylko reklamodawców nieendemicznych, w przypadku których dozwolone są liczbowe stwierdzenia dotyczące oszczędności.
 • Kupony: Dozwolone są wartości procentowe i kwotowe. Okazje muszą być zgodne z typem materiału reklamowego.
 • Materiały reklamowe powiązane ze sklepem Brand Store: W przypadku wszystkich okazji dozwolone jest podawanie tylko oszczędności procentowych. Oszczędności kwotowe nie są dozwolone.

Reklamodawcy wielu marek korzystający z materiału reklamowego w sklepie Brand Store: Prime Day

Wymagania dotyczące materiału reklamowego w sklepie Brand Store dla reklamodawców wielu marek: W przypadku reklamodawców, którzy chcieliby w swoich materiałach reklamowych uwzględnić wiele marek, obowiązują następujące wymagania:

 • Logo: Można użyć logo marki macierzystej lub logo dowolnego z ASIN-ów prezentowanych w materiale reklamowym. Na przykład:
  • W materiale reklamowym może występować firma macierzysta A (Sunshine Farms) jako logo nadrzędne oraz submarka B (masło niesolone Daisy Fields) i submarka C (jaja ekologiczne Henrietta Hen) jako polecane ASIN-y.
  • Lub też może występować logo Daisy Fields, a polecanymi ASIN-ami mogą być masło niesolone Daisy Fields i jaja ekologiczne Henrietta Hen.

  WAŻNA UWAGA: Prezentowane marki muszą być z tej samej lub zbliżonej kategorii, tak aby nagłówek w materiale reklamowym był powiązany z użytymi obrazami. Na przykład „Oszczędzaj na świeżej żywności od rolnika”.

 • Polecane ASIN-y: Materiał reklamowy może zawierać jeden lub dwa ASIN-y. Jeśli zawiera dwa ASIN-y, a jeden z nich zostanie wyprzedany, to materiał reklamowy może być nadal wyświetlany. Jeśli jednak oba zostaną wyprzedane, materiał musi zostać wycofany. Aby zapewnić dokładność materiału promującego wiele ASIN-ów, na stronie docelowej muszą się znajdować co najmniej dwa ASIN-y każdej z prezentowanych w nim marek (Daisy Fields i Henrietta Hen).
  • Na przykład, jeśli w materiale reklamowym prezentowane jest masło Daisy Fields, to na stronie docelowej powinny się znajdować zarówno masło niesolone, jak i masło solone tej marki.
 • Tekst reklamowy: Tekst reklamowy musi być wystarczająco ogólny, aby mógł być zastosowany w przypadku wyczerpania zapasów jednego z produktów.
  • Na przykład „Oszczędzaj na ekologicznej żywności od rolnika”.

  Należy pamiętać, że logo przedstawione w materiale reklamowym może reprezentować wyprzedany ASIN, więc użyte sformułowania powinny być ogólne.

 • Strona docelowa: Jednostka reklamowa musi zawierać link do strony sklepu Brand Store, na której muszą się znajdować wszystkie ASIN-y przedstawione w materiale reklamowym, a także dodatkowe ASIN-y odpowiednich marek, tak aby reklama była aktualna po wyprzedaniu jednej z przedstawionych w niej marek. Oznacza to, że jeśli promowanym ASIN-em jest ekologiczne masło niesolone Daisy Fields, to w sklepie Store musi się znajdować również masło solone tej marki, na wypadek wyprzedania pierwotnie reklamowanego ASIN-u.

Ograniczenia dotyczące treści — tylko pakiety SOV dla wydarzeń HTE

 • Reklamy alkoholu: Niedozwolone podczas Prime Day (z wyjątkiem Japonii).
 • Aby kwalifikować się do pakietów HTE, reklamy endemiczne w Stanach Zjednoczonych muszą być zgodne z zasadami uczestnictwa.

Zasady obowiązujące w Stanach Zjednoczonych

 • Koncentracja na okazji lub ofercie. W dniu wydarzenia wszystkie reklamy muszą koncentrować się na okazjach lub ofertach. W okresie poprzedzającym wydarzenie reklamy z odniesieniami do wydarzeń HTE również muszą się koncentrować na okazjach lub ofertach bądź na wyjątkowych produktach. Podczas wydarzeń HTE Prime te okazje, oferty lub produkty muszą być dostępne wyłącznie dla członków usługi Prime.
 • Jednolity wygląd i styl. W przypadku wydarzeń HTE każda reklama odnosząca się do takiego wydarzenia, zarówno w okresie poprzedzającym, jak i w dniu wydarzenia, musi być również zgodna z wytycznymi w przewodniku po stylu HTE. Oczekuje się, że wszystkie reklamy wyświetlane w dniu wydarzenia będą powiązane z wydarzeniem HTE, a zatem muszą być zgodne.

Wymagania dotyczące reklam nieendemicznych — Stany Zjednoczone i reszta świata

Obsługiwane lokalizacje (poza Stanami Zjednoczonymi, wymagania dla Stanów Zjednoczonych podano poniżej)

 • Uczestnictwo reklamodawców nieendemicznych w Prime Day 2024 (PD24) jest akceptowane w krajach UE5.

WAŻNA UWAGA: W przypadku reklam wyświetlanych w ramach samoobsługi wzmianki o Prime Day NIE są dozwolone. Wzmianki o Prime Day poza witryną Amazon są dozwolone tylko w przypadku usługi zarządzanej, ponieważ link do okazji jest weryfikowany wewnętrznie przed uruchomieniem (istnieje wyjątek dla lokalizacji IX z samoobsługą, dotyczący reklamodawców, którzy kupili pakiet udziału w odsłonach dla wydarzeń o dużym natężeniu ruchu).

Poniższe wytyczne określają akceptowalne działania, jakie mogą wykonywać reklamodawcy nieendemiczni oferujący okazje przez cały okres poprzedzający wydarzenie i w dniu wydarzenia.

Wytyczne dla reklamodawców spoza Stanów Zjednoczonych

 • W dniu wydarzenia i w okresie poprzedzającym reklamy muszą zawierać linki do niestandardowej strony docelowej sklepu lub do sklepu reklamodawcy nieendemicznego.
 • W dniu wydarzenia reklamy i sklepy muszą zawierać okazje wyłącznie dla członków usługi Prime..

Wytyczne dla reklamodawców ze Stanów Zjednoczonych

 • Reklamy muszą zawierać link do niestandardowej strony docelowej sklepu lub do sklepu reklamodawcy nieendemicznego.
 • Marki nieendemiczne muszą przestrzegać wymagań dotyczących okazji i zawartych w przewodniku po stylu.

Przewodnik po stylu

 • Wszystkie lokalizacje
  • Reklamodawcy nieendemiczni muszą przestrzegać wytycznych dotyczących wydarzenia.
 • Wymagania specyficzne dla Stanów Zjednoczonych
  • Okres poprzedzający: Wszystkie reklamy muszą być zgodne z zalecanym wyglądem i stylem PD24, w tym: paletą kolorów, elementami promowania marki i typografią. Nie wolno stosować reklam na całkowicie białym tle.
  • Zwykła działalność: brak określonego przewodnika po stylu dla reklam na stronie głównej lub stronie wydarzenia, o ile nie ma w nich wzmianek o Prime Day.
 • Reszta świata
  • Wzmianki o Prime Day są dozwolone tylko w przypadku reklamodawców, którzy kupili oficjalne pakiety SOV dla wydarzenia HTE.
  • Reklamodawcy nieendemiczni muszą przestrzegać wytycznych dotyczących wydarzenia — takich jak kolor, pozycjonowanie logo.
  • Wsparcie w projektowaniu tych zasobów będzie określone w prezentacji go to market (GTM).

Wymagania dotyczące okazji

 • Wszystkie lokalizacje
  • W okresie poprzedzającym wydarzenie okazje wyłącznie dla członków usługi Prime nie są obowiązkowe, ale zalecane.
  • Stwierdzenia dotyczące cen i oszczędności wyrażone liczbowo są dozwolone w reklamach statycznych lub w nieendemicznych materiałach reklamowych, zawierających linki wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Reszta świata
  • W dniu wydarzenia reklamy i sklepy muszą zawierać okazje wyłącznie dla członków usługi Prime.

Miejsce docelowe po kliknięciu

Zatwierdzeni partnerzy mogą wyświetlać reklamy zawierające link do niestandardowej strony docelowej sklepu, na której znajdują się informacje o ofercie. Z tej strony klient może za pomocą linku zewnętrznego przejść do platformy e-commerce posiadanej przez reklamodawcę.

Wzmianki o Prime Day — reklamy nieendemiczne

 • Wzmianki o Prime Day dozwolone w następujących przypadkach:
  • Reklamy DSP poza witryną Amazon — usługa zarządzana: Wzmianki o Prime Day są dozwolone w reklamach DSP wyświetlanych poza witryną Amazon pod warunkiem, że reklamodawca ma oficjalną okazję Prime Day z linkiem do witryny Amazon. Jeśli reklamodawca nie ma oficjalnej okazji Prime Day, nie może w materiałach reklamowych umieszczać wzmianki o Prime Day.
  • Sklepy Brand Store: Wzmianki o Prime Day są dozwolone.
  • Reklamy filmowe — usługa zarządzana: np. IMDb, Twitch, STV itp. — wzmianki o Prime Day dozwolone.
  • Wzmianki o Prime Day nie są dozwolone w następujących przypadkach:
   • Reklamy DSP wyświetlane poza witryną Amazon — samoobsługa: Wzmianki o Prime Day NIE są dozwolone (z wyjątkiem lokalizacji IX)
   • Reklamy DSP w witrynie Amazon: Wzmianki o Prime Day NIE są dozwolone (z wyjątkiem reklamodawców nieendemicznych ze Stanów Zjednoczonych w kategorii podróży, wymienionych na wstępnie zatwierdzonej listy reklamodawców nieendemicznych).
   • Reklamy filmowe — samoobsługa: Wzmianki o Prime Day NIE są dozwolone.

Projektowanie

Wytyczne

 • Do wszystkich reklam zakupionych z pakietem PD24 będzie mieć zastosowanie Przewodnik po stylu 2024.
 • Używanie logo marki reklamodawcy: Zaleca się używanie logo w przypadku wszystkich materiałów reklamowych.
  • Logo może być w pełnej kolorystyce (o ile spełnia wymogi dotyczące współczynnika kontrastu) lub czarne (dowolny kolor z zatwierdzonej palety).
  • W jednej reklamie mogą się pojawić maksymalnie dwa identyczne logo. Na przykład jedno logo w reklamie i jedno logo na obrazie typu packshot.
  • Logo może być wyświetlane na obrazie ASIN-u (zdjęciu bezcieniowym typu packshot) lub występować samodzielnie.
  • Nazwa marki lub logo reklamodawcy muszą być przedstawione w reklamie w sposób czytelny, aby umożliwić klientom szybką identyfikację reklamodawcy (w reklamach treści rozrywkowych tytuł filmu, programu telewizyjnego itp. może być traktowany jako nazwa marki).
  • Tekst stanowiący część logo marki nie podlega wymaganiom dotyczącym minimalnego rozmiaru czcionki opisanym w specyfikacji reklamy, pod warunkiem że reklamodawca jest rozpoznawalny.
  • Billboard na komputery, H1, ekran powitalny i KSO: wszystkie teksty i obrazy stanowiące część logo marki muszą być czytelne.
  • Reklamy na telefony komórkowe: W przypadku reklam na telefony komórkowe 320 x 50, 414 x 125 i 728 x 90 (jeśli na przykład ilość miejsca na jednostki reklamowe jest ograniczona) tekst stanowiący część logo nie musi być czytelny, pod warunkiem że samo logo spełnia wymagania dotyczące minimalnego rozmiaru czcionki.
  • Pojedynczy ASIN:
   • We wszystkich wersjach materiałów reklamowych dozwolony jest pojedynczy ASIN lub ASIN pakietu (zostanie użyta uproszczona wersja ASIN-u).
   • W reklamach statycznych 320 x 50 prezentowany jest tylko główny produkt.
  • Wiele ASIN-ów:
   • We wszystkich wersjach materiałów reklamowych dozwolone są maksymalnie dwa ASIN-y (zostanie użyta uproszczona wersja ASIN-u). ASIN-y powinny należeć do tej samej kategorii produktów.
   • Tekst reklamowy musi być w liczbie mnogiej (odniesienia do wyboru lub kategorii produktów w sklepie Brand Store) i musi kierować do strony docelowej zawierającej wiele ASIN-ów.
  • ASIN-y ze zdjęciem produktu:
   • We wszystkich wersjach materiałów reklamowych dozwolony jest ASIN pakietu (zostanie użyta uproszczona wersja ASIN-u, jeśli będzie czytelna przy mniejszych rozmiarach, zgodnie ze specyfikacją BSC).
   • Wszystkie grafiki powinny pochodzić z biblioteki XCM. Ilustracje nie będą używane w charakterze podstawowego języka wizualnego. Na zdjęciach produktu nie może być ostrych, wyraźnych cieni ani refleksów świetlnych.
   • Kolory tła muszą być zgodne z zatwierdzoną paletą kolorów Prime Day 2024 (bez żadnych wyjątków).
   • ASIN-y nie powinny się powtarzać w podstawowych i dodatkowych materiałach reklamowych.
  • Obrazy lifestylowe:
   • Produkty na obrazach lifestylowych mogą być prezentowane bez pokazywania ich w użyciu lub bez osoby w tle, o ile znajdują się w naturalnym otoczeniu.
   • Produkty wyświetlane na nierealistycznym tle lub w fotomontażach powinny być zgodne ze stylem zdjęć ASIN-u z zastosowaniem w tle kolorów z palety Prime Day.
   • Ze zdjęcia musi wyraźnie wynikać, jaki produkt lub jaka kategoria są reklamowane.
    • W niektórych przypadkach produkt nie musi być częścią materiału reklamowego, ale na podstawie obrazu i tekstu dodatkowego klient powinien być w stanie wywnioskować, co jest reklamowane.
   • Zdjęcie musi prezentować te same produkty, które znajdują się na stronie docelowej, w taki sposób, aby nic nie przesłaniało ich widoku.
    • Produkty na obrazach lifestylowych muszą odpowiadać ASIN-om na stronie szczegółów produktu lub w miejscu docelowym. Na obrazach tych powinny znajdować się tylko te ASIN-y, które są w sprzedaży i są objęte okazją. W przypadku promowania wielu ASIN-ów wszystkie produkty muszą być dostępne na stronie docelowej.
   • Postacie z kreskówek lub animowane są dozwolone jako obrazy lifestylowe, o ile są czytelne w przypadku wszystkich miejsc docelowych i jednostek reklamowych. ASIN-y nie powinny się powtarzać w podstawowych i dodatkowych materiałach reklamowych.

Zasady dotyczące reklamowania